• Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/DÜZELTME-1
  • Toplantı No: 2013/003
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 10.01.2013
(Aşağıdaki metin 19/1/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/003
Gündem No :66
Karar Tarihi:10.01.2013
Karar No :2013/DÜZELTME-1
Şikayetçi:
 Akdoğan Kömür Hayvancılık Nak. İnş. Otomotiv Temizlik Yemek San.ve Tic. Ltd. Şti., Kurtuluş Mah. Atatürk Cad. No:114/1 Soma/MANİSA
 İhaleyi yapan idare:
 Manisa Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, 1.Anafartalar Mah. Ergen Cad. 2 45010 MANİSA
Başvuru tarih ve sayısı:
 07.12.2012 / 40488
Başvuruya konu ihale:
 2012/150635 İhale Kayıt Numaralı “Manisa Belediyesi 2013 Yılı Sokak Hayvanları Bakım Ve Rehabilitasyon Hizmetleri Hizmet Alımı İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

 

Manisa Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğütarafından 12.11.2012 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Manisa Belediyesi 2013 Yılı Sokak Hayvanları Bakım Ve Rehabilitasyon Hizmetleri Hizmet Alımı İşi” ihalesine ilişkin olarak Akdoğan Kömür Hayvancılık Nak. İnş. Otomotiv Temizlik Yemek San. ve Tic. Ltd. Şti.nin 23.11.2012 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 30.11.2012 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 07.12.2012 tarih ve 40488 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 05.12.2012 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

            Başvuruya ilişkin olarak 2012/4604 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

Karar:

 

 

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin teklif edilmesi gereken asgari işçilik maliyetini (%3 dâhil) karşılamadığı, zira söz konusu hizmet alımı için her bir işlemin ayrı ayrı yuvarlama yapılması suretiyle yapılan hesaplama sonucu teklif edilmesi gereken asgari işçilik tutarının 393.959,36 TL olmasına karşın ihale üzerinde kalan Besot Manisa Belediyesi Sos. Tes. ve Ener. Tic. San. A.Ş.nin asgari işçiliğin 81,76 TL altında teklif verdiği iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            İdari Şartname’nin 2 nci maddesinde işin adının “Manisa Belediyesi 2013 Yılı Sokak Hayvanları ve Rehabilitasyon Hizmetleri Alımı” olarak ifade edildiği,

 

            Yine aynı Şartname’nin “Teklif fiyata dahil olan giderler” başlıklı 25 inci maddesinde “25.3.1. İşin süresi ve personel sayısı dikkate alınarak ilgili mevzuatına göre hesaplanacak işçilik ücreti:

-1 adet Sorumlu Veteriner Hekim görevlisi için ihale tarihinde geçerli olan asgari Ücretin % 120 fazlası,
-1 adet Veteriner Hekim görevlisi için ihale tarihinde geçerli olan asgari Ücretin % 90 fazlası,
-3 Adet Şoför için ihale tarihinde geçerli olan asgari Ücretin % 50 fazlası,

-2 Adet Erbab işçi için ihale tarihinde geçerli olan asgari Ücretin % 40 fazlası,
-6 adet (Temizlik İşçileri,Yakalama İşçileri, Büro Elemanları) için ihale tarihinde geçerli olan asgari ücretin %30 fazlası,
-2 adet Bekçi için ihale tarihinde geçerli olan asgari ücrete göre hesaplanacaktır.

Fazla Çalışma Yapılması;

 

-1 adet Sorumlu Veteriner Hekim görevlisi için ihale tarihinde geçerli olan asgari Ücretin % 120 fazlası ( Toplamda 270 saat),
-1 adet Veteriner Hekim görevlisi için ihale tarihinde geçerli olan asgari Ücretin % 90 fazlası,(Toplamda 270 saat)
-3 Adet Şoför için ihale tarihinde geçerli olan asgari Ücretin % 50 fazlası,(Toplamda 810 saat)
-2 Adet Erbab işçi için ihale tarihinde geçerli olan asgari Ücretin % 40 fazlası,(Toplamda 540 saat)
-6 adet (Temizlik İşçileri, Yakalama İşçileri, Büro Elemanları) için ihale tarihinde geçerli olan asgari ücretin %30 fazlası,(Toplamda 1620 saat)
-2 adet Bekçi için ihale tarihinde geçerli olan asgari ücret (Toplamda 540 saat)
verilecek olup 4857 sayılı İş Kanunun 41. maddesine göre hesaplanacaktır.

Hafta Sonu - Ulusal Bayram;

 

-1 adet Sorumlu Veteriner Hekim görevlisi için ihale tarihinde geçerli olan asgari Ücretin % 120 fazlası ( Toplamda 14 gün),
-1 adet Veteriner Hekim görevlisi için ihale tarihinde geçerli olan asgari Ücretin % 90 fazlası,(Toplamda 14 gün)
-3 Adet Şoför için ihale tarihinde geçerli olan asgari Ücretin % 50 fazlası,(Toplamda 42 gün)
-2 Adet Erbab işçi için ihale tarihinde geçerli olan asgari Ücretin % 40 fazlası,(Toplamda 28 gün)
-6 adet (Temizlik İşçileri, Yakalama İşçileri, Büro Elemanları) için ihale tarihinde geçerli olan asgari ücretin %30 fazlası,(Toplamda 84 gün)
-2 adet Bekçi için ihale tarihinde geçerli olan asgari ücret (Toplamda 28 gün)
verilecek olup Hafta Sonu Ulusal Bayram çalışma ücreti 4857 sayılı İş Kanunun 47. maddesine göre hesaplanacaktır.

 

25.3.2. Yemek, yol ve giyecek giderleri:

Yemek Bedeli: İstekliler çalışacak olan toplam 15 Adet Personel için ay içerisinde her biri için (26) gün olmak üzere nakdi olarak brüt 6,00 TL / Gün yemek parası verilecek olup maaş bordrosunda gösterilecek olup teklif fiyata dâhildir.
Hiçbir personel için Yol ücreti öngörülmeyecektir.
Hiçbir personele giyim yardımı öngörülmemektedir.

..

 

25.5. Kısa vadeli sigorta prim oranları belirtilecektir.

Bu İşte tehlike sınıfı IV olup İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları Sigorta Prim Oranları % 2,5 dur.” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

Birim fiyat teklif cetveli ise:

 

 

A1

B2

Sıra No

 

     İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması3

 

        Miktarı

 

Teklif Edilen4       Birim Fiyat

        

        Tutarı

Birimi

İşçi sayısı

Ay/gün/saat

1

Bekçi Asgari Ücret

İşçi/ay

2

12

 

 

2

Büro Elemanı, Yakalama İşçileri,Temizlik İşçileri Asgari Ücretin %30 fazlası

İşçi/ay

6

12

 

 

3

Erbap işçi Asgari Ücretin %40 fazlası

İşçi/ay

2

12

 

 

4

Şoför Asgari Ücretin %50 fazlası

İşçi/ay

3

12

 

 

5

Veteriner Hekim Asgari Ücretin %90 fazlası

İşçi/ay

1

12

 

 

6

Sorumlu Veteriner Hekim Asgari Ücretin %120 fazlası

İşçi/ay

1

12

 

 

                                                                                                      I. ARA TOPLAM (K.D.V Hariç)5

 

Sıra No

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması 6

Birimi

Miktarı

Teklif Edilen4 Birim Fiyat

Tutarı

1

Bekçi Asgari Ücret Fazla Çalışma

Saat

540

 

 

2

Bekçi Asgari Ücret Hafta Tatili+Bayram

Gün

28

 

 

3

Büro Elemanı, Yakalama İşçileri,Temizlik İşçileri Asgari Ücretin %30 fazlası Fazla Çalışma

Saat

1.620

 

 

4

Büro Elemanı, Yakalama İşçileri,Temizlik İşçileri Asgari Ücretin %30 fazlası Hafta Tatili+Bayram

Gün

84

 

 

5

Erbap İşçi Asgari Ücretin % 40 Fazlası Fazla Çalışma

Saat

540

 

 

6

Erbap İşçi Asgari Ücretin % 40 Fazlası Hafta Tatili+bayram

Gün

28

 

 

7

Şoför Asgari Ücretin % 50 Fazlası Fazla Çalışma

Saat

810

 

 

8

Şoför Asgari Ücretin % 50 Fazlası Hafta Tatili+bayram

Gün

42

 

 

9

Veteriner Hekim Asgari Ücretin % 90 Fazlası Fazla Çalışma

Saat

270

 

 

10

Veteriner Hekim Asgari Ücretin % 90 Fazlası Hafta Tatili+bayram

Gün

14

 

 

11

Sorumlu Veteriner Hekim Asgari Ücretin % 120 Fazlası Fazla Çalışma

Saat

270

 

 

12

Sorumlu Veteriner Hekim  Asgari Ücretin % 120 Fazlası Hafta Tatili+bayram

Gün

14

 

 

                                                                                                  II.  ARA TOPLAM(K.D.V. Hariç)7

 

TOPLAM TUTAR  (K.D.V Hariç)

 

 

 

            Şeklinde düzenlenmiştir.

 

            Yukarıda aktarılan bilgiler ışığında incelenen ihalede Kamu İhale Kurumu işçilik hesaplama modülü yardımıyla yapılan hesaplama sonucunda, yemek ve %3 sözleşme ve genel giderler dahil olmak üzere teklif edilmesi gereken asgari işçilik maliyetinin 393.877,66 TL olduğu tespit edilmiştir.

 

            İdarece yapılan yaklaşık maliyet hesaplamasında da Kamu İhale Kurumu işçilik hesaplama modülünden yararlanıldığı görülmüş olup,

 

            Kamu İhale Kurumunun resmi internet sitesinde bulunan işçilik hesaplama modülü sayfasındaki “Açıklamalar” kısmında “Bu modülde yapılan hesaplamalar sadece bilgilendirme amaçlıdır.” ifadesi yer almaktadır.

 

            Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79.7 nci maddesinde ”Yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde Kurumca ilgililerin faydalanmasına yönelik olarak hazırlanan ‘işçilik hesaplama modülüne (www.kik.gov.tr) adresinde ulaşılabilecektir.”açıklaması bulunmakla birlikte, bunun dışında söz konusu modülün idare veya isteklilerce kullanılmasına ilişkin başkaca bir düzenleme bulunmadığı anlaşılmıştır.

 

            Başvuru sahibince yapılan hesap sonucunda bulunan tutar ile Kamu İhale Kurumu işçilik hesaplama modülünde yapılan hesap sonucunda bulunan tutar arasındaki farkın başvuru sahibince brüt ücret üzerinden yapılan 4 ayrı prim hesaplamasında (Malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi (%11)”, “Genel sağlık sigortası primi (%7,5)”, “Kısa vadeli sigorta kolları primi (%2,5)” ve “işsizlik sigortası primi (%2)), her işlemin bağımsız olarak değerlendirilmek suretiyle her işlem sonunda virgülden sonra iki ondalık basamaklı sayı olacak şekilde yuvarlama yapılmasından kaynaklandığı anlaşılmaktadır.

            5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun “Sigortalı sayılanlar” başlıklı 4 üncü maddesinde “Bu Kanunun kısa ve uzun vadeli sigorta kolları uygulaması bakımından;

a) Hizmet akdi ile bir veya birden fazla işveren tarafından çalıştırılanlar,

b) Köy ve mahalle muhtarları, hizmet akdine bağlı olmaksızın kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlardan ise;

1) Ticarî kazanç veya serbest meslek kazancı nedeniyle gerçek veya basit usûlde gelir vergisi mükellefi olanlar,

2) Gelir vergisinden muaf olup, esnaf ve sanatkâr sicili ile birlikte kanunla kurulan meslek odalarına usûlüne uygun olarak kayıtlı olanlar,

3) Anonim şirketlerin kurucu ortakları ve/veya yönetim kurulu üyesi olan ortakları, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin komandite ortakları, diğer şirket ve donatma iştiraklerinin ise tüm ortakları,

4) Tarımsal faaliyette bulunanlar,

c) Kamu idarelerinde;

1) (a) bendine tâbi olmayanlardan, kadro ve pozisyonlarda sürekli olarak çalışıp, ilgili kanunlarında (a) bendi kapsamına girenler gibi sigortalı olması öngörülmemiş olanlar,

2) (a) ve (b) bentlerine tâbi olmayanlardan, sözleşmeli olarak çalışıp ilgili kanunlarında (a) bendi kapsamına girenler gibi sigortalı olması öngörülmemiş olanlar ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 86 ncı maddesi uyarınca açıktan vekil atananlar,

sigortalı sayılırlar.”hükmü,

            Aynı Kanunun “Prim oranları ve Devlet katkısı” başlıklı 81’inci maddesinde,

“Bu Kanun gereğince alınacak sigorta prim oranları aşağıdaki şekildedir:

a) Malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları prim oranı, sigortalının prime esas kazancının % 20'sidir. Bunun % 9'u sigortalı hissesi, % 11'i işveren hissesidir.

c) Kısa vadeli sigorta kolları prim oranı, yapılan işin iş kazası ve meslek hastalığı bakımından gösterdiği tehlikenin ağırlığına göre % 1 ilâ % 6,5 oranları arasında olmak üzere, 83 üncü maddeye göre Kurumca belirlenir. Bu primin tamamını işveren öder.

f) Genel sağlık sigortası primi, kısa ve uzun vadeli sigorta kollarına tâbi olanlar için 82 nci maddenin birinci fıkrasına göre hesaplanan prime esas kazancın % 12,5'idir. Bu primin % 5'i sigortalı, % 7,5'i ise işveren hissesidir. Yalnızca genel sağlık sigortasına tâbi olanların genel sağlık sigortası primi, prime esas kazancın % 12'sidir.

g) 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamındaki sigortalılar (a), (c) ve (f) bentlerindeki prim oranlarının toplamı üzerinden, şayet sosyal güvenlik destek primi ödemek suretiyle çalışıyorlar ise (e) bendinde belirtilen prim oranlarının toplamı üzerinden primlerini öderler.

Devlet, sigortalının prime esas kazancı esas alınarak; malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları için % 5 oranında; genel sağlık sigortası için ise % 3 oranında katkı yapar. Devlet katkısı, Kurumun ay itibarıyla tahsil ettiği malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları ile genel sağlık sigortası priminin dörtte biri olarak hesaplanır. Devlet katkısının ödenmesine ilişkin usûl ve esaslar, Bakanlar Kurulu kararıyla belirlenir.” hükmü,

            4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’nun“İşsizlik sigortası primleri ile sosyal güvenlik primlerine ilişkin hükümler” başlıklı 49’uncu maddesinde, “İşsizlik sigortasının gerektirdiği ödemeleri, hizmet ve yönetim giderlerini karşılamak üzere, bu Kanunun 46 ncı maddesi kapsamına giren tüm sigortalılar, işverenler ve Devlet, işsizlik sigortası primi öder. İşsizlik sigortası primi, sigortalının 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 80 ve 82 nci maddelerinde belirtilen prime esas aylık brüt kazançlarından % 1 sigortalı, % 2 işveren ve %1 Devlet payı olarak alınır. (Ek cümle: 13/2/2011-6111/70 md.) İsteğe bağlı sigortalılardan işsizlik sigortası primini ödeyenlerden ise % 1 sigortalı ve % 2 işveren payı alınır..”hükmü bulunmaktadır.

            Yukarıda aktarılan mevzuat hükümlerinde bulunan bilgiler birlikte değerlendirildiğinde:

            - 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun “Prim oranları ve Devlet katkısı” başlıklı 81’inci maddesine göre “Malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları prim oranı”, sigortalının prime esas kazancının % 20'si olduğu ve bunun % 11'inin işveren hissesi olduğu,“Kısa vadeli sigorta kolları prim oranı”nın yapılan işin iş kazası ve meslek hastalığı bakımından gösterdiği tehlikenin ağırlığına göre % 1 ilâ % 6,5 oranları arasında değişeceği ve bu primin tamamının işveren tarafından ödeneceği, “Genel sağlık sigortası primi”nin prime esas kazancın % 12,5'i olduğu ve bu primin % 7,5'inin işveren hissesi olduğu,

            - 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’nun “İşsizlik sigortası primleri ile sosyal güvenlik primlerine ilişkin hükümler” başlıklı 49’uncu maddesine göre  prime esas aylık brüt kazançlardan % 2 oranında“işsizlik sigortası primi” işveren payı alınacağı,

            Buna göre, yukarıda belirtilen mevzuat doğrultusunda bir işveren tarafından ödenmesi gereken primlerin “Malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi (%11)”, “Genel sağlık sigortası primi (%7,5)”, “Kısa vadeli sigorta kolları primi (%1-%6,5)” ve “işsizlik sigortası primi (%2)” şeklinde olacağı,

            Bu nedenle Kamu İhale Kurumu işçilik hesaplama modülünde yapılan hesapta olduğu gibi değil de başvuru sahibince yapılan hesapta olduğu gibi “Malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi (%11), genel sağlık sigortası primi (%7,5) ve kısa vadeli sigorta kolları primi (%2,50)”nin herhangi bir gruplamaya tabi tutulmaksızın (başvuru konusu ihalede oluşan toplam işveren primi: %11+%7,5+%2,5=%21) hesaplanması gerektiğinin yanı sıra işsizlik sigortası primi Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından İşsizlik Sigortası Fonu’na aktarılacağından“işsizlik sigortası primi”nin de ayrı bir şekilde hesaplanmasının daha doğru olacağı,

            Bunun dışında, işverenlerin, söz konusu Kanun’un 4’üncü maddesi kapsamında çalıştırdıkları sigortalıların prim tutarlarını gösteren “aylık prim ve hizmet belgesi”ni Kanun hükmünde belirtilen sürelerde Kuruma bildirmekle yükümlü oldukları,

            İşverenlerce doldurularak Sosyal Sigortalar Kurumu’na yapılan bildirimlerde kullanılan ilgili belgede, tahakkuk eden primlerin, herhangi bir gruplandırmaya tabi tutulmaksızın ayrı ayrı hesaplandığı ve bildirimlerin bu sonuçlar üzerinden yapılması gerektiği anlaşılmıştır.

            Örneğin idarenin KİK işçilik hesaplama modülü üzerinden yaptığı hesaplamalarda 3 adet asgari ücretin %50 fazlası ücret verilen şoför için toplam işveren payı 349,11 TL olurken, primlerin ayrı ayrı yapılan hesaplamasında bu rakamın 349,12 TL olduğu, toplam ücretin idarece 23.680,08 TL hesaplanmasına karşın ayrı ayrı hesaplanmasında 23.680,2 olduğu, ayrıca fazla çalışma birim fiyatı idarece 11,92 belirlenmişken ayrı ayrı hesaplamada bu rakamın 11.91 Tl olduğu yine 6 adet asgari ücretin %30 fazlası ücret verilen işçi için idarenin belirlediği toplam işveren payı 305,85 TL olurken, ayrı ayrı prim hesabında bu rakamın 305,84 TL olduğu, idarece birim ücret 1.735,04 belirlenmişken, ayrı ayrı yapılan hesaplamada bu rakamın 1.735,02 olduğu ve toplam ücret idarenin hesabında 20.820,48 TL olurken ayrı ayrı yapılan hesaplamada 20.820,24 TL olduğu görülmüştür.

            Tüm bu açıklamalar doğrultusunda başvuru konusu ihaledeki mevcut duruma göre (Malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi-%11, genel sağlık sigortası primi-%7,5, kısa vadeli sigorta kolları primi-%2,5 ve işsizlik sigortası primi-%2) ayrı ayrı hesaplanması hâlinde işveren payı toplamına ve idarenin hesabının karşılaştırılması sonucuna ilişkin aşağıdaki tabloda belirtilen sonuç elde edilmektedir:

 

 

 

İş Kaleminin adı

Asgari Ücretin % fazlası

KİK Modülünde Hesaplanan%3 sözleşme gideri dahil toplam maliyet

İşveren Paylarının ve prim oranlarının ayrı ayrı hesaplanması sonucu bulunan birim toplam maliyet

Fark

İşveren Paylarının ve prim oranlarının ayrı ayrı hesaplanması sonucu bulunan toplam maliyet

1 adet Sorumlu Veteriner hekim

120

39.631,72

39.631,72

İdare ile aynı

39.631,72

1 adet veteriner hekim

90

34.530,14

34.530,14

İdare ile aynı

34.530,14

3 adet şoför

50

27.732,60 (1 kişi için)

27.730,02

2,58 TL İdarenin fazla hesapladığı

83.190,06

2 adet erbab işçi

40

26.031,08 (1 kişi için)

26.031,2

0,12 TL

Elle fazla hesaplanan

52.062,40

6 adet (tem.,yaka.,büre elem.)işçi

30

24.332,40

24.329,46

2,94 TL

İdarenin fazla hesapladığı

145.976,76

2 adet bekçi

Asgari ücret

19.230,72

19.233,42

2,7 TL

Elle fazla hesaplanan

38.466,84

TEKLİF EDİLMESİ GEREKEN TOPLAM ASGARİ İŞÇİLİK MALİYETİ

 

 

 

 

393.857,92 TL

 

            Yukarıdaki tablodan anlaşılacağı üzere idarece KİK işçilik hesaplama modülü kullanılmak suretiyle asgari maliyetin hesaplanmasında toplam işveren payı, birim ücret, toplam ücret ve fazla çalışma birim fiyatlarındaki farklılıklardan kaynaklı toplam tutarlarda farklılıklar oluştuğu tespit edilmiştir.

            Yapılan hesaplamalar sonucunda (işveren paylarının ve prim oranlarının ayrı ayrı hesaplanması suretiyle) bulunan teklif edilmesi gereken toplam asgari maliyetin 393.857,92 TL olduğu anlaşılmış olup, bu itibarla da ihaleye katılan ve ihale üzerinde bırakılan Besot Manisa Belediyesi Sos. Tes. ve Ener. Tic. San. A.Ş.nin teklif fiyatı olan 393.877,66 TL ile ikinci avantajlı teklifi veren ve aynı zamanda başvuru sahibi olan Akdoğan Köm. Hay. Nak. İnş. Gıd. San. Tic. Ltd. Şti.nin teklif fiyatı olan 416.574,20 TL’nin toplam asgari maliyet olan 393.857,92 TL’nin üzerinde olduğu tespit edildiğinden iki isteklinin teklifinin de idarece uygun kabul edilmesinde mevzuata aykırılık bulunmamıştır.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere:

 

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun reddine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

 

Kazım  ÖZKAN

II. Başkan

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

 

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hasan  KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

 

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

 

 

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul