• Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UH.I-157
  • Toplantı No: 2013/003
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 10.01.2013
(Aşağıdaki metin 19/1/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/003
Gündem No :7
Karar Tarihi:10.01.2013
Karar No :2013/UH.I-157
Şikayetçi:
 Pegasus Gıda Mad. Tur. İnş. Taah. Tem. Yem. Güv. Tic. Ltd. Şti. + Fer-ah Yemekhane Tem. Nak. İnş. Taah. Tur. Yaz. Serv. Hizm. ve Tic. Ltd. Şti. Ortak Girişimi , ÇARŞI MAH. DEREBOYU SOK. NO: 18 K: 6 TRABZON
 İhaleyi yapan idare:
 Balıkesir Devlet Hastanesi Baştabipliği, Atatürk Mah. Turgutreis Cad. No: 1 10100 BALIKESİR
Başvuru tarih ve sayısı:
 12.12.2012 / 41084
Başvuruya konu ihale:
 2012/124803 İhale Kayıt Numaralı "2013 Yılı Malzeme Dahil Yemek Pişirme, Dağıtım Ve Sonrası Hizmeti Alımı" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

 

            Balıkesir Devlet Hastanesi Baştabipliği tarafından 15.10.2012 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “2013 Yılı Malzeme Dahil Yemek Pişirme, Dağıtım Ve Sonrası Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin olarak Pegasus Gıda Mad. Tur. İnş. Taah. Tem. Yem. Güv. Tic. Ltd. Şti. ve Fer-Ah Yemekhane Tem. Nak. İnş. Taah. Tur. Yaz. Serv. Hizm. ve Tic. Ltd. Şti. Ortak Girişiminin 28.11.2012 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 29.11.2012 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 12.12.2012 tarih ve 41084 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 12.12.2012 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

            Başvuruya ilişkin olarak 2012/4705 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

Karar:

 

 

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, idareye ihale üzerinde bırakılan isteklinin aşırı düşük açıklamasının,

 

1) Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79’uncu maddesine göre hazırlanmadığı düşüncesi,

 

2) İlgili firmanın idareye sunduğu proforma faturaların ilgili Tebliğe uygun olmadığı düşüncesi,

 

3) İdari Şartnamenin 25’inci maddesinde belirtilen elektrik, su ve doğalgaz giderlerinin öngörülüp öngörülmediği,

 

4) Teknik Şartnamenin 4.5’inci maddesinde belirtilen araç-gereçlerin maliyete yansıtılıp yansıtılmadığı,

 

5) İşçilik giderlerinin tam ve doğru olarak maliyete yansıtılıp yansıtılmadığı,

 

6) Mali sorumluluk sigorta poliçesinin alınıp alınmadığı ve maliyete dahil edilip edilmediği, 

 

7) Kıyafet giderlerinin maliyete dahil edilip edilmediği,

 

8) Portör muayene giderlerinin maliyete dahil edilip edilmediği yönündeki iddiaları ile şikâyet başvurusunda bulunulduğu,

 

İdareye yapılan şikayet başvurusunda belirtilen hususlara ek olarak,

 

1) Sebze ve meyve proforma faturalarının yada tevsik edici belgelerin 2. kalite ürünlerin fiyatları olduğunun düşünüldüğü, ancak Teknik Şartnamede 1. sınıf malzeme istenildiği,

 

2) Demirbaş amortisman giderine ilişkin açıklamasında proforma fatura veya demirbaş defter yolunun kullanılmış olabileceği, bununla ilgili Ek-05 veya Ek-08 belgesinin bulunmadığı,

 

3) Teknik Şartnamenin 4.8’inci maddesinde açıkça yazılı salata bar gramajında eksik malzeme kullanıldığı,

 

4) Teknik Şartnamenin 5.3’üncü maddesinde ayrıntıları verilen malzemeler için herhangi bir gider öngörülmediği,

 

5) Teknik Şartnamenin 4.3.1’inci maddesindeki Toplum Ruh Sağlığı Merkezine yemek taşımak için herhangi bir araç öngörülmediği, dahası bu aracın bakım onarım ve yakıt masraflarının yansıtılmadığı iddia edilmektedir

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 

Başvuru sahibi tarafından itirazen şikâyet dilekçesinde idareye ihale üzerinde bırakılan isteklinin aşırı düşük açıklamasının, Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79’uncu maddesine göre hazırlanmadığı düşüncesi, ilgili firmanın idareye sunduğu, proforma faturaların ilgili Tebliğe uygun olmadığı düşüncesi, İdari Şartnamenin 25’inci maddesinde belirtilen elektrik, su ve doğalgaz giderlerinin öngörülüp görülmediği, Teknik Şartnamenin 4.5’inci maddesinde belirtilen araç-gereçlerin maliyete yansıtılıp yansıtılmadığı, işçilik giderlerinin tam ve doğru olarak maliyete yansıtılıp yansıtılmadığı, mali sorumluluk sigorta poliçesinin alınıp alınmadığı ve maliyete dahil edilip edilmediği, kıyafet giderlerinin maliyete dahil edilip edilmediği, Portör muayene giderlerinin maliyete dahil edilip edilmediği yönündeki iddiaları ile şikâyet başvurusunda bulunulduğu, idareye yapılan şikâyet başvurusunda belirttiği hususlara ek olarak;

 

1) Sebze ve meyve proforma faturaların yada tevsik edici belgelerin 2. Kalite ürünlerin fiyatları olduğunun düşünüldüğü, ancak Teknik Şartnamede 1. sınıf malzeme istenildiği,

 

2) Demirbaş amortisman giderine ilişkin açıklamayı proforma fatura veya demirbaş defter yolunu kullanılmış olabileceği, bununla ilgili Ek-05 veya Ek-08 belgesinin bulunmadığı,

 

3) Teknik Şartnamenin 4.8’inci maddesinde açıkça yazılı salata bar gramajında eksik malzeme kullanıldığı,

 

4) Teknik Şartnamenin 5.3’üncü maddesinde ayrıntıları verilen malzemeler için herhangi bir gider öngörülmediği,

 

5) Teknik Şartnamenin 4.3.1’inci maddesindeki Toplum Ruh Sağlığı Merkezine yemek taşımak için herhangi bir araç öngörülmediği, dahası bu aracın bakım onarım ve yakıt masraflarının yansıtılmadığı konuların tekrar irdelenerek sonuca gidilmesinin talep edildiği, 

 

Başvuru sahibi tarafından ihale üzerinde bırakılan isteklinin aşırı düşük açıklamalarının Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79’uncu maddesine uygun olmadığı yönündeki soyut iddiasının delillendirilmediği, başvurusunda yansıtılıp yansıtılmadığı, öngörülüp öngörülmediği, uygun olup olmadığı gibi ifadelere yer verildiği, bu yönüyle idareye yapılan şikayet başvurusunda belirtmiş olduğu hususların somut iddialara ve delillere dayandırılmadığı gerekçesiyle reddedilmesi gerektiği değerlendirilmekle birlikte ihale üzerinde bırakılan isteklinin aşırı düşük açıklamalarının Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79’uncu maddesine uygun olmadığı yönündeki soyut iddiasının itirazen şikayet başvurusunda yukarıda belirtildiği şekilde (5 madde halinde sıralanan hususlar) somutlaştırıldığı görüldüğünden ihale üzerinde bırakılan isteklinin aşırı düşük açıklamasının uygun olup olmadığı yönündeki inceleme ve değerlendirmenin bu hususlarla sınırlı olarak yapılması gerektiği belirlenmiştir.

 

9 isteklinin katıldığı ihalede idare tarafından geçerli teklif olarak değerlendirilen 6 isteklinin 4’ünden 7 gün için belirlenen kahvaltı, normal ve diyet yemek listesi gönderilmek suretiyle 19.10.2012 ve 22.10.2012 tarihli yazılarla belgeye dayalı olarak yazılı açıklama talep edildiği, Veysel Müt. Yem. Nak. Turz. İnş. Ltd. Şti. tarafından açıklamada bulunulmadığı ve bu gerekçeyle teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı, açıklamada bulunan 3 isteklinin açıklamalarının uygun görüldüğü ve ihalenin bu isteklilerden en düşük teklifi veren Metropoli Gıda Teks. Tem. Hay. İnş. ve Tic. Ltd. Şti. üzerinde bırakıldığı, açıklamada bulunan isteklilerden ikinci düşük teklifi veren başvuru sahibinin teklifinin de ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif olarak belirlendiği 12.11.2012 tarihli ihale komisyon kararı ve eklerinden anlaşılmıştır.

 

İncelenen ihalede Teknik Şartnamede 1 yıllık iş süresi boyunca haftanın 7 günü resmi ve dini bayramlar dahil tüm günlerde, her hasta ve refakatçisine sabah kahvaltısı, öğlen-akşam yemekleri, normal mesaiye gelen personele öğlen yemeği, nöbetçi personele sabah kahvaltısı, öğlen-akşam yemekleri ve gece kahvaltısı, ayrıca diyetli hasta ve personele verilecek diyet yemeğinden oluşan toplam 795 öğün yemekten,

 

420.000 öğün normal yemek cinsinin, tas kebabı, terbiyeli haşlama et, fırın tavuk, fırın köfte 4 adet en az 30 gr’lık, çiftlik köfte 7 adet en az 20’gr lık, terbiyeli köfte 7 adet, püreli dalyan köfte,  2 adet en az 80’grlık garnitürlü veya püreli kadın budu köfte, 4 adet en az 30gr’lık garnitürlü kuru köfte, 10 adet en az 10gr’lık kuşbaşı etli orman kebabı, çoban kavurma, et sote, patates püreli, rosto et, el basan tava, balık kızartma, şehriyeli güveç, sebzeli fırında tavuk,  bahçıvan kebabı, kıymalı yumurta, etli kuru fasulye, etli nohut, zeytinyağlı barbunya pilaki, konserve bamya etli, konserve bezelye etli, zeytinyağlı konserve taze fasulye, şehriyeli pirinç pilavı, pirinç pilavı, domatesli biberli bulgur pilavı, soslu makarna, peynirli makarna, fırın makarna, spagetti makarna, iç pilav, talaş böreği, peynirli börek, sigara böreği, peynirli kol böreği, ıspanaklı tepsi böreği, yaya çorba, ezogelin çorba, düğün çorbası, mercimek çorbası, kaşarlı domates çorbası, şehriye çorba, sebze çorbası, pirinç çorba, patates çorba, zeytinyağlı bakla, karışık salata yaz, kıymalı lahana dolması, barbunya taze, patates oturtma, etli biber dolma, etli lahana kapuska, yoğurtlu kıymalı ıspanak, yumurtalı ıspanak, etli bezelye konserve, patates salata, patlıcan musakka, yoğurtlu kabak dolma, kabak musakka, yoğurtlu kıymalı semiz otu, kıymalı karnabahar, yoğurtlu havuç karnabahar kızartma, kıymalı pırasa, menemen, etli taze fasulye, patlıcan karnı yarık, karışık yaz kızartması, zeytinyağlı taze fasulye, aşure, Kemalpaşa tatlısı, çeşitli meyve kompostoları, irmik helvası, sütlaç, pelte, kabak tatlısı, revani, keşkül, tahin helva, lokma tatlısı, kadayıf, kalbura bastı, tulumba tatlısı, zeytinyağlı pırasa, zeytinyağlı biber dolma, marul salatası, piyaz, cacık yoğurt veya ayran olduğu,

 

130.000 öğün diyet yemek cinsinin, pırasa, karnıbahar, patlıcan, kabak, taze fasulye, bamya, pilav, makarna, diyet kahvaltılıkları, muhallebi, tatlandırıcılı komposto, tatlandırıcılı pelte, sütlaç, muhallebi, domates çorba, şehriye çorba, pirinç çorba, yayla çorba, mercimek çorba, un çorba, kuru veya taze meyveden yapılmış çeşitli meyve kompostoları, salata yaz, salata kış, garnitür 1, garnitür 2 ve patates püresi olduğu,

 

ve 245.000 öğün kahvaltının da diyet ve normal kahvaltılıklar olduğu belirtilmiş ve söz konusu yemek cinslerinin girdileri ile bu girdilere ilişkin gramajların ne kadar olduğunun yanında kullanılacak ürünlerin standartlarına uygun belirlemenin teknik şartnamede ayrıntılı olarak belirlendiği tespit edilmiştir.

 

İdare tarafından teklif bileşenlerine ilişkin olarak açıklama istenilen isteklilere gönderilen 22.10.2012 tarihli yazı ekinde yer alan ve Teknik Şartnamede belirtilen miktarlara uygun olarak maliyet analizi yapılması istenilen yemek listesinde yer alan yemek cinslerinin,

 

“Kahvaltı:

 

Pazartesi   : Çay, yumurta, reçel, yağ, domates, salatalık.

Salı            : Çay, peynir, reçel, zeytin, domates, salatalık.

Çarşamba  : Çay, peynir, yağ, bal, domates, salatalık.

Perşembe : Çay, peynir, reçel, zeytin, domates, salatalık.

Cuma        : Çay, yumurta, bal, yağ, domates, salatalık.

Cumartesi : Çay, peynir, reçel, zeytin, domates, salatalık.

Pazar         : Çay, peynir, reçel, zeytin, domates, salatalık.

 

Normal yemek:

 

Pazartesi   : Tavuk haşlama, bulgur pilavı, meyve.

Salı            : Etli kuru fasulye, pilav, cacık.

Çarşamba : Ezogelin çorba, dana rosto püre, irmik helvası.

Perşembe  :Etli taze fasulye, peynirli tepsi böreği, ayran.

Cuma        : Mercimek çorba, balık, tahin helva.

Cumartesi : Fırın köfte, soslu erişte, yoğurt.

Pazar         : Düğün çorba, karışık kızartma, revanı.

 

Diyet Yemek:

 

Pazartesi   : Fırın tavuk, şehriye çorba-pilav, salata-meyve, yoğurt.

Salı            : Izgara köfte, kuskus-sebze çorbası, salata-meyve, yoğurt.

Çarşamba : Tas kebabı, tarhana çorba-makarna, salata-meyve.

Perşembe : Izgara köfte, yayla çorba-kuskus, yoğurt, salata-meyve.

Cuma        : Dana Rosto, makarna-mantar çorba, sütlü tatlı-meyve, salata.

Cumartesi  : Fırın köfte, şehriye çorba-pilav, yoğurt, salata, meyve.

Pazar     : Fırın balık, sebze çorba-erişte, salata-meyve, yoğurt.” şeklinde olduğu görülmüştür

 

Ancak aşırı düşük teklif sorgulamasına tabi tutulan isteklilerden Teknik Şartnamede verilecek yemek cinsi olarak belirlenmemiş öğün girdisi ve gramajına ilişkin olarak Teknik Şartnamede herhangi bir bilgi içermeyen tavuk haşlama, soslu erişte, ızgara köfte, kuskus, tarhana çorbası, mantar çorbası, erişte, fırın balık gibi yemek cinslerinin teklifin önemli bileşeni olarak belirlendiği ve bu yemekler için Teknik Şartnamede belirtilen gramajlara uygun olarak maliyet analizinin oluşturulmasının istenildiği tespit edilmiştir.

 

Teknik Şartnamede girdileri ve bu girdilere ilişkin olarak gramajları belli olmayan, dahası verilecek yemek cinsi içerisinde yer almayan yemek cinslerine ilişkin olarak isteklilerden açıklama istenilmesi bu yemek cinsleri için maliyet analizi yapılmak suretiyle birim fiyatlarının açıklanmasının mümkün olmayacağı, sunulan açıklamaların da girdi ve gramaj açısından uygun olup olmadığına ilişkin olarak ihale dokümanında bir veri bulunmadığından açıklama istenilen isteklilerden Teknik Şartnamede girdileri ve bu girdilere ilişkin gramajları belli olan yemek cinslerinden oluşturulan yemek listesi gönderilmek suretiyle yeniden açıklama istenilmesi gerektiği anlaşılmıştır.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, aşırı düşük teklif sorgulamasına tabi tutulan isteklilerin tamamından teknik şartnamede girdileri ve bu girdilere ilişkin gramajları belli olan yemek cinslerinden oluşturulan yemek listesi gönderilmek suretiyle yeniden açıklama istenilmesi ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere;

 

Anılan Kanunun 54’üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

 

 

 

Mahmut GÜRSES

Başkan

 

Kazım  ÖZKAN

II. Başkan

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

 

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hasan  KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

 

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

 

 

 


 

Karşı Oy:

 

KARŞI OY

 

İncelemeye konu ihalede;

 

            Başvuru sahibinin itirazen şikayet başvuru dilekçesinde özetle “ihale üzerinde bırakılan firma tarafından teklif edilen fiyatın açıklanmasının mümkün olmadığı ve söz konusu firmaya ait aşırı düşük teklif açıklamasının kamu ihale mevzuatına uygun olmadığı” şeklinde dile getirdiği iddiası kapsamında Kurulca, , aşırı düşük teklif sorgulamasına tabi tutulan isteklilerden teknik şartnamede girdileri ve bu girdilere ilişkin gramajları belli olan yemek cinslerinden oluşturulan yemek listesi gönderilmek suretiyle yeniden açıklama istenilmesi ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesihususlarında “düzeltici işlem belirlenmesine” karar verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarına yönelik yapılan incelemede;

 

Atatürk Devlet Hastanesi Baştabipliği tarafından gerçekleştirilen “2013 Yılı Malzeme Dahil Yemek Pişirme, Dağıtım ve Sonrası Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin yaklaşık maliyetin piyasa araştırması esas alınarak, 245.000 öğün kahvaltı için 2,45 TL birim fiyat üzerinden 600.700,00 TL; 420.000 öğün kahvaltı için 4,75 TL birim fiyat üzerinden 1.995.000,00 TL; 130.000 öğle ve akçam diyet yemeği için 4,64 TL birim fiyat üzerinden kar dahil olarak belirlenen 603.200,00 TL olarak belirlenen bileşenler üzerinden (yaklaşık maliyetin tespitinde idare tarafından piyasa araştırması yapılarak ortalama birim fiyatların oluşturulduğu, yaklaşık maliyet içerisinde herhangi bir kar oranı belirlenmediği. Hizmet alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 9'uncu maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan hüküm gereği en fazla %20 oranında kar öngörülebileceğinden hareketle karsız yaklaşık maliyetin 2.665.783,33 TL olarak hesaplanmıştır) toplam 3.198.940,00TL hesaplandığı;

 

Bahse konu ihalede 22 adet ihale dokümanı satın alındığı, 15.10.2012 tarihinde gerçekleştirilen ihaleye 9 istekli tarafından teklif verildiği,

 

İdarenin teklif değerlendirmesine göre, bir isteklinin teklifinin “teklif mektubu, geçici teminat mektubu, banka referans mektubu, kapasite raporu bulunmadığı” gerekçesiyle, bir isteklinin teklifinin “geçici teminat mektubu, banka referans mektubu iş deneyim belgesine teklifinde yer vermediği” gerekçesiyle, bir isteklinin teklifinin de “teklifinde yer verdiği belgelerin fotokopi olduğu” gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılması sonrasında geriye altı geçerli teklifin kaldığı, butekliflerin geçerli teklif olarak kabul edildiği, geçerli teklif olarak belirlenen teklif bedellerinin;

 

 

İsteklinin Adı

Teklif Bedeli (TL)

Metropoli Gıda Teks Tem. Hay. İnş. ve Tic. Ltd. Şti.

2.403.850,00

Veysel Müt. Yem. Nak. Turz. İnş. Ltd. Şti.

2.519.100,00

Pegasus Gıda-Ferah Yemekhane Temizlik İş Ortaklığı

2.663.450,00

Ersa Temizlik

2.665.100,00

Temsa inşaat Temizlik

2.718.000,00

Özata Gıda

2.932.050,00

 

Şeklinde verildiği, idare tarafından geçerli teklif olarak değerlendirilen 6 isteklinin 4’ünden 7gün için belirlenen kahvaltı, normal ve diyet yemek listeleri üzerinden, belgeye dayalı olarak yazılı açıklama talep edildiği, Veysel Müt. Yem. Nak. Turz. İnş. Ltd. Şti. tarafından açıklamada bulunulmadığı ve bu gerekçeyle teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı, açıklamada bulunan 3 isteklinin açıklamalarının uygun görüldüğü ve ihalenin bu isteklilerden en düşük teklifi veren Metropoli Gıda Teks Tem. Hay. İnş. ve Tic. Ltd. Şti. üzerinde bırakıldığı, açıklamada bulunan isteklilerden ikinci düşük teklifi veren başvuru sahibinin teklifinin de ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif olarak belirlenerek sonuçlandırıldığı,

 

Anlaşılmıştır.

 

4734 sayılı Kanunun “Aşırı düşük teklifler” başlıklı 38 inci maddesinde; “İhale komisyonu verilen teklifleri 37 nci maddeye göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

 

İhale komisyonu;

 

a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,

b)  Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

           c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,

           

Hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.

 

İhale komisyonu, aşırı düşük tekliflerin tespiti ve değerlendirilmesinde Kurum tarafından belirlenen kriterleri esas alır. Kurum bu maddenin uygulanmasında; aşırı düşük tekliflerin tespiti, değerlendirilmesi ve ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi amacıyla sınır değer veya sorgulama kriterleri ya da ortalamalar belirlemeye yetkilidir.” hükmü yer almaktadır.

 

Bahse konu madde hükmünden, ihale komisyonunun, yaptığı değerlendirme neticesinde geçerli olduğunu tespit ettiği tekliflerden, ihalede verilen diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olan isteklileri tespit edeceği ve tespit edilen bu teklifleri reddetmeden önce yine madde metninde belirtilen usul doğrultusunda sorgulamaya tabi tutacağı anlaşılmaktadır.

 

Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde, aşırı düşük teklif sorgulamasının Kamu İhale Genel Tebliğinin “teklif fiyata dahil masraflar” ve “aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesini” düzenleyen maddeleri ile idari şartnamenin “teklif fiyata dahil olan giderler” başlıklı maddesindeki düzenlemelerin esas alınarak yapılması gerekmektedir. Bu ihalelerde, aşırı düşük teklif sorgulaması sonucunda belgelere dayalı yazılı açıklama yapmayan veya ihale komisyonunca açıklamaları yetersiz bulunan isteklilerin teklifleri ile teklif edilmesi gereken asgari işçilik maliyetini karşılamayan teklifler gerekçesi belirtilmek suretiyle reddedilecektir. Ancak, şikayet başvurusuna konu hizmetin personel çalıştırılmasına dayalı bir hizmet alım ihalesi olmaması nedeniyle aşırı düşük değer tespitine yönelik bir modül bulunmamakta olup, ihale konusu hizmetin maliyet unsurlarının, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarında olduğu gibi önceden belirlenen nitelikte olmadığı görülmektedir. Bu durumda, ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olarak hizmetin ifası için her isteklinin basiretli tacir olma yükümlülüğü gereğince kendi organizasyon yapısı, kullanacağı makine ekipmanın özellikleri, malzeme teminindeki kendine özgü koşulları vb. unsurları dikkate alarak teklif fiyatını belirlemesi gerekmektedir.

 

Ayrıca, malzeme dahil yemek alım hizmetlerinde yemek bileşenlerini oluşturan girdilerin önemli bir kısmı yerel, mevsimsel ve iklim özelliklerine göre farklılıklar göstermekte, bir çok girdi müstahsilden doğrudan temin edilebilmektedir. Özellikle sebze meyve gibi girdilerin piyasa koşulları sebebiyle muhasebeleştirilmesinde karşılaşılan güçlüklerin aşırı düşük teklif sorgulamasında ispat için aranılan belgelere yansıtılmasında isteklilerin önünde önemli bir engel teşkil edeceği düşünülmektedir.  Kamu İhale Kurumu tarafından personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet alımları için aşırı düşük sınır değerin tespiti ve sorgulanması konusunda bir kriter belirlenmediği hususu göz önüne alındığında, şikayete konu ihalede, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanması ve kaynakların verimli kullanılmasından sorumlu olan idarenin, aşırı düşük teklif açıklaması isteyerek ihalenin sonuçlandırılması yönünde tesis etmiş olduğu işlemlerde mevzuata uyarlık bulunmadığı düşünülmektedir.

 

İhale konusu işin personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı işi olmadığı, yaklaşık maliyetin büyük çoğunlukla yemek giderinden oluştuğu ihalede verilen teklif bedelleri yaklaşık maliyetin altında olmakla birlikte yaklaşık maliyete ve birbirlerine göre yakın olduğu ve en düşük teklifin bile diğer tekliflere göre aşırı düşük olarak değerlendirilemeyeceği anlaşıldığından, idarece, yemek kalemlerinde aşırı düşük teklif sorgulaması yapılarak ihalenin karara bağlanması yönünde gerçekleştirilen idari işlemlerin mevzuata uygun olmadığı değerlendirilmiştir.

 

            Açıklanan nedenlerle;  başvuruya konu ihalede, yemek alımı kalemlerinde aşırı düşük teklif sorgulaması yapılarak ihalenin sonuçlandırılmasına yönelik idarece gerçekleştirilen idari işlemlerin yerinde olmadığına ilişkin “düzeltici işlem belirlenmesine” karar verilmesi gerektiği yönündekidüşüncem ile, bu hususa ilişkin Kurul çoğunluğunca verilen “düzeltici işlem belirlenmesine” niteliğindeki karara katılmıyorum.

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

Ali Kemal AKKOÇ

Kurul Üyesi

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul