• Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UH.I-158
  • Toplantı No: 2013/003
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 10.01.2013
(Aşağıdaki metin 19/1/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/003
Gündem No :8
Karar Tarihi:10.01.2013
Karar No :2013/UH.I-158
Şikayetçi:
 Beyaz Saray İnşaat Gıda San. Tic. Ltd. Şti., BÜLBÜL MAH. KONUK CAD. GİRESUN
 İhaleyi yapan idare:
 Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlüğü, Sağlık Kültür Ve Spor Daire Başkanlığı Kampüs 58140 SİVAS
Başvuru tarih ve sayısı:
 14.12.2012 / 41313
Başvuruya konu ihale:
 2012/126509 İhale Kayıt Numaralı "Öğlen Yemeği Üretimi, Dağıtımı, Servisi İle Sonrası Temizlik Ve Bulaşık Hizmeti Alımı" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

 

Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlüğütarafından 15.10.2012 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Öğlen Yemeği Üretimi, Dağıtımı, Servisi İle Sonrası Temizlik ve Bulaşık Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin olarak Beyaz Saray İnşaat Gıda San. Tic. Ltd. Şti.nin 28.11.2012 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 30.11.2012 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 14.12.2012 tarih ve 41313 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 14.12.2012 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

            Başvuruya ilişkin olarak 2012/4756 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

Karar:

 

 

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, ihale dokümanındaki maliyeti etkileyici bileşenler doğrultusunda 1.444.000,00 TL tutarında teklif veren Turanlar Gıda Orman Ürn. Tem. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin aşırı düşük teklifine ilişkin açıklama vermesinin mümkün olmadığı iddia edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 

13 isteklinin katıldığı incelemeye konu ihalede, isteklilerin tamamının şikâyete konu I. Kısıma teklif verdiği, idare tarafından tüm tekliflerin geçerli teklif olarak değerlendirildiği ve en düşük teklifi veren ilk beş firmadan aşırı düşük teklif açıklaması talep edildiği, 1.420.000,00 TL tutarında en düşük teklifi veren Sedir Yemek İnş. San. Tic. Ltd. Şti.nin teklifinin aşırı düşük teklif açıklamasının uygun olmadığı gerekçesiyle, 1.428.000,00 TL tutarında teklif veren Tortamışlar Nak. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin, 1.452.000,00 TL tutarında teklif veren Antor İnş. Mak. Tem. Gıda Tabl. Tic. Ltd. Şti. ile 1.484.000,00 TL tutarında teklif veren Elazığ Aşsan Yem. Fab. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin tekliflerinin aşırı düşük teklif için açıklamada bulunulmadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı ve 1.444.000,00 TL tutarında teklif veren Turanlar Gıda Orman Ürn. Tem. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin aşırı düşük teklif açıklamasının uygun görülerek ihalenin üzerinde bırakıldığı anlaşılmıştır.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Aşırı düşük teklifler” başlıklı 38’nci maddesine göre ihale komisyonunun verilen teklifleri anılan Kanunun 37’nci maddesine göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit edeceği, bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak isteyeceği, sunulan açıklamaların verilen hizmetin ekonomik olması, teklif sahibinin hizmetin temini işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar ve teklif edilen hizmet işinin özgünlüğü çerçevesinde değerlendirileceği hüküm altına alınmıştır. Benzer düzenlemelere Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde de yer verilmiş ve aşırı düşük teklif açıklamalarının hangi belgeler ile nasıl sunulması gerektiği ile bu belgelerin değerlendirilmesi ile ilgili açıklamalara ise Kamu İhale Genel Tebliğinin “Hizmet alımı ihalelerinde aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 79’uncu maddesinde yer verilmiştir.

 

Anılan Tebliğ’in 79.4.’üncü maddesinde 4734 sayılı Kanunun 38’inci maddesi uyarınca teklifi aşırı düşük görülen isteklilerden işin niteliğine göre ihale komisyonunca belirlenen önemli teklif bileşenleri ile ilgili açıklama isteneceği, idarelerce aşırı düşük tekliflere yönelik açıklama istenmesine ilişkin yazıda teklifte önemli olduğu tespit edilen bileşenlerin neler olduğunun belirtilmesi gerektiği, 79.4.2.24’üncü maddesinde ise yemek hizmet alımı ihalelerinde, çalıştırılacak personelin giyim gideri ile su, tuz, baharat, peçete ve masa örtüsü giderleri için yapılacak açıklamalara ilişkin olarak isteklilerden belge sunmaları istenmeyeceği, ihale komisyonu tarafından ayrıca, bu girdiler dışındaki girdilerden de belgelendirilmesine gerek bulunmayanları tespit edebileceği açıklamasına yer verilmiştir.

 

İncelemeye konu ihaleye ilişkin Teknik Şartname’nin Hizmetin tanımı” başlıklı 2’nci maddesinde ihale konusu işin Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlüğü Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’na bağlı yemekhanelerde Üniversitenin Merkez Kampüsteki personel ve öğrenciler ile İlçe Meslek Yüksek Okulları ve Yüksek Okullarda bulunan öğrencilere idarece onaylanan yemek listesine göre verilecek malzemesiz öğle yemeğinin, üretimi, dağıtımı, servisi ile sonrası temizlik ve bulaşık işleri ile ilgili tüm hizmet işi olduğu,

 

“Verilecek Yemeğin Şekli, Verilecek Hizmet Yerleri ve Yaklaşık Miktarları (Adet)” başlıklı 3’üncü maddesinde incelemeye konu merkez kampüs birimleri için verilecek öğün adedinin toplam 400.000 adet olduğu, personel ve öğrencilerden her bir kişiye bir öğünde biri ana yemek olmak üzere 4 çeşit yemek verileceği, 1. Grup yemeklerin, etli yemekler (haşlama et, kebap türleri, rosto vb.), köfte (kuru köfte, kadın budu köfte, dalyan köfte vb.), parça etli kuru baklagiller (nohut, kuru fasulye, bezelye vb.), mevsimine göre taze sebze yemekleri (patlıcan kebap, taze fasulye, güveç, patlıcan musakka vb.), etli dolma ve sarmalar, döner, tavuk-hindi ve işlenmiş ürünler, balık gibi yemekler, 2. Grup yemeklerin, pirinç pilavı, bulgur pilavı, makarna (kıymalı peynirli vb.), börekler(peynirli, ıspanaklı, kıymalı vb.) zeytinyağlı dolma ve yemekler, pilakiler, sebze kızartmaları gibi yemekler, 3. Grup yemeklerin, çeşitli çorbalar, kompostolar ve turşular, 4. grup yemeklerin çeşitli hamur tatlıları, sütlü tatlılar, aşure, kabak tatlısı, ayva tatlısı, salatalar, cacık, yoğurt, kompostolar, ayran, meşrubatlar ve mevsimine göre meyve çeşitleri olduğu, bir kişiye bir öğünde biri ana yemek olmak üzere 4 çeşit yemek verileceği,

 

“Yüklenicinin Bulundurması Gereken Asgari Personel Sayısı” başlıklı 15’inci maddesinde merkez kampüs yemekhanelerinde hizmetin yürütülebilmesi için yüklenicinin bünyesinde 1 gıda mühendisi veya diyetisyen, 1 yüklenici yetkilisi, 1 başaşçı, 1 başaşçı yardımcısı, 1 şef garson, 1 pastacı, 1 kasap, 1 depocu, 22 yardımcı personel olmak üzere toplam 30 personelin çalıştırılacağı belirtilmiş olup 4 çeşit yemek grubunda yer alan her bir yemek çeşidinin hangi girdilerden ve bu girdilere ilişkin gramajlardan oluştuğuna ilişkin tabloya,

 

Ayrıca,

 

 

1. YEMEK

2. YEMEK

3.YEMEK

4. YEMEK

Tas Kebap

bulgur pilavı

yayla çorba

elma

Tavuk bud aşlama

şeh.pirinç pilavı

mercimek çorba

ayran

dalyan köfte

makarna

domates çorba

tulumba tatlı

salçalı köfte

ıspanaklı börek

şehriye çorbası

yoğurt

etli bezelye

pirinç pilavı

domates çorba

h.kara lahana

yoğurtlu ıspanak

pey.makarna

ezogelin çorba

k.meyve komposto

dalyan köfte

makarna

çoban salata

sup

biber dolma

pey.tepsi böreği

k.meyve komposto

elma

terbiyeli köfte

bulgur pilavı

mercimek çorba

tulumba tatlı

kabak dolma

pirinç pilavı

yayla çorba

h.k.lahana

çıtır pane

sebze kızartma

ezogelin çorba

elma

çoban kavurma

şeh.pirinç pilavı

domates çorba

cacık

etli kurufasulye

bulgur pilavı

b.turşu

ayran

çiftlik köfte

pirinç pilavı

yoğurtlu tatar çorba

irmik tatlısı

tavuk bud haşlama

bulgur pilavı

domates çorba

ç.salata

karnıyarık

pey.makarna

mercimek çorba

cacık

izmir köfte

şeh.pirinç pilavı

yayla çorba

elma

elma soslu tavuk sarma

bulgur pilavı

ezogelin çorba

ayran

etli nohut

şeh.pirinç pilavı

mercimek çorba

sup

terbiyeli köfte

ıspanaklı börek

ezogelin çorba

elma

patlıcan musakka

pirinç pilavı

şehriye çorba

cacık

alabalık

bulgur pilavı

yayla çorba

tel kadayıf

 

şeklindeki örnek öğlen yemeği listesine de yer verildiği tespit edilmiştir.

 

İncelemeye konu iş yüklenici mutfağında pişirilen yemeğin idare yemekhanesinde servis edilmesi işi olduğu halde idare tarafından ihale konusu işin yaş sebze, meyve ve kuru kumanya satıl alınmasına yönelik mal alımı işi gibi değerlendirildiği ve aşırı düşük teklif olarak belirlenen 5 istekliden yaş sebze ve meyve, et, tavuk, balık ve kuru gıdadan oluşan toplam 61 kalem gıda için kg/adet/bağ fiyatı ile ve 1 kap yemeğe etki eden genel giderler ve sözleşme giderinin ortalama birim fiyatının 4734 sayılı Kanun’un 38’inci, Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79’uncu maddesi uyarınca listede belirtilen kalemlerin belgelendirilmek suretiyle açıklama istenildiği ve yazı ekinde bahse konu gıda listesine yer verildiği tespit edilmiştir

 

Birim fiyat teklif alınmak suretiyle çıkılan ihalede isteklilerin 4 çeşitten oluşan 1 öğün yemek için birim fiyat teklif cetvellerinde belirttikleri birim fiyatın, belgelendirilmesi istenilen kalemler dikkate alınarak idare tarafından değerlendirilmesinin mümkün olmayacağı, idare tarafından istenilen kalemlere ilişkin sunulan fiyatların dikkate alınarak herhangi bir maliyet analizi oluşturulmadığı, bu çerçevede yapılması istenilen açıklamanın mevzuata uygun olmadığı, idare tarafından ihale dokümanı kapsamında teknik şartnamenin yukarıya aktarıldığı şekildeki örnek yemek listesi çerçevesinde oluşturulacak girdi ve gramaj miktarları Teknik Şartnamede belirtilen yiyecek cinslerinden oluşturulacak örnek bir menü listesi çerçevesinde isteklilerden teklifin önemli bileşenleri de dikkate alınarak açıklama talep edilmesi halinde sunulan açıklamalardan isteklilerin 4 çeşitten oluşan 1 öğün yemek için teklif ettikleri birim fiyatın tespit edilebilmesinin mümkün olabileceği anlaşılmıştır.

 

Diğer taraftan Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79.6’ncı maddesinde aşırı düşük teklife ilişkin olarak istenen sürede açıklama yapmasına rağmen teklifi reddedilen isteklilere, açıklamalarının yeterli görülmeme nedenlerinin kesinleşen ihale kararı ile birlikte bildirilmesinin zorunlu olduğu belirtilmiş olmasına rağmen incelenen ihalede en düşük teklifi veren ve ön görülen süre içerisinde idareye açıklamada bulunan Sedir Yemek İnş. San. Tic. Ltd. Şti.nin aşırı düşük açıklamasının idare tarafından uygun olmadığına yönelik olarak karar aldığı ancak sunulan açıklamanın hangi gerekçelerle uygun olmadığının belirlenmediği tespit edilmiştir.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, aşırı düşük teklif açıklaması vermeyen istekliler de dahil olmak üzere ve aşırı düşük teklif sorgulaması kapsamında yapılan mevcut açıklamalar dikkate alınmaksızın açıklama istenilen isteklilerin tamamının teknik şartnamede yer verilen örnek öğlen yemeği listesinde yer alan yemek çeşitlerinden örnek menü oluşturmak suretiyle yeniden aşırı düşük teklif sorgulamasına tabi tutulması ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere;

 

Anılan Kanunun 54’üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

 

 

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

 

Kazım  ÖZKAN

II. Başkan

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

 

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hasan  KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

 

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

 

 

 


 

Karşı Oy:

 

KARŞI OY

 

İncelemeye konu ihalede;

 

            Başvuru sahibinin itirazen şikayet başvuru dilekçesinde “ihale dokümanında maliyeti etkileyici bileşenler doğrultusunda 1.444.000,00 TL tutarında teklif veren Turanlar Gıda Orman Ürn. Tem. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin aşırı düşük açıklama vermesinin mümkün olmadığı”şeklinde dile getirdiği iddiası kapsamında Kurulca, aşırı düşük teklif açıklaması
vermeyen istekliler de dahil olmak üzere ve yapılan mevcut açıklamalar dikkate alınmaksızın açıklama istenilen isteklilerin tamamının teknik şartnamede yer verilen örnek öğlen yemeği listesinden yer alan yemek çeşitlerinden örnek menü oluşturmak suretiyle yeniden aşırı düşük teklif sorgulamasına tabi tutulması ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarakyeniden gerçekleştirilmesihususlarında“düzeltici işlem belirlenmesine” karar verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarına yönelik yapılan incelemede;

 

Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlüğü tarafından gerçekleştirilen “Öğlen Yemeği Üretimi, Dağıtımı, Servisi İle Sonrası Temizlik ve Bulaşık Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin yaklaşık maliyetin piyasa araştırması esas alınarak; toplam 2.653.214,00 TLolarak hesaplandığı;

 

15.10.2012tarihinde gerçekleştirilen bahse konu ihaleye 13 istekli tarafından teklif verildiği,

 

İdarenin şikayete konu 1 inci kısmına ilişkin teklif değerlendirmesine göre, tüm tekliflerin geçerli teklif olarak kabul edildiği, geçerli teklif olarak belirlenen teklif bedellerinin;

 

 

İsteklinin Adı

I. Kısım için toplam teklif ve birim fiyatı (TL

Sedir Yemek

1.420.000,00 B.F.= 3,55

Tortamışlar Gıda

1.428.000,00 B.F= 3,57

Turanlar Gıda

1.444.000,00 B.F= 3,61

   Antor yemek

1.452.000,00 B.F =3,63

Elazığ Aşsan yemek

1.484.000,00 B.F.= 3,71

Beyaz Saray Gıda

1.572.000,00 B.F.= 3,93

Burç Tadım Gıda

1.596.000,00 B.F.= 3,99

Akkol Hazır Yemek

1.596.000,00 B.F = 3,99

On İlaçlama Gıda

1.652.000,00 B.F. = 4,13

Muslu Yemek

1.674.000,00 B.F. = 4,185

Çırağan Gıda

1.752.000.00 B.F. = 4,38

Fesleğen Gıda

1.948.000,00 B.F. = 4,87

Atlas Yemek

2.152.000,00 B.F. = 5,38

 

Şeklinde verildiği, isteklilerin tamamının şikayete konu 1. Kısmına teklif verdiği, idarece en düşük teklifi veren ilk beş firmadan aşırı düşük açıklama talep edildiği, 1.420.000,00 TL tutarında en düşük teklifi veren Sedir Yemek İnş. San. Tic. Ltd. Şti.’nin teklifinin aşırı düşük açıklamasının uygun olmadığı gerekçesiyle, 1.428.000,00 TL tutarında teklif veren Tortamışlar Nak. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin, 1.452.000,00 TL tutarında teklif veren Antor İnş. Mak. Tem. Gıda Tabi. Tic. Ltd. Şti. ile 1.484.000,00 TL tutarında teklif veren Elazığ Aşsan Yem. Fab. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin tekliflerini aşırı düşük açıklamada bulunulmadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı ve 1.444.000,00 TL tutarında teklif veren Turanlar Gıda Orman Ürn. Tem. San. ve Tic. Ltd. Şti nin aşırı düşük açıklamasının uygun görülerek ihalenin üzerinde bırakılarak sonuçlandırıldığı,

 

Anlaşılmıştır.

 

4734 sayılı Kanunun “Aşırı düşük teklifler” başlıklı 38 inci maddesinde; “İhale komisyonu verilen teklifleri 37 nci maddeye göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

 

İhale komisyonu;

 

a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,

b)  Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

           c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,

           

Hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.

 

İhale komisyonu, aşırı düşük tekliflerin tespiti ve değerlendirilmesinde Kurum tarafından belirlenen kriterleri esas alır. Kurum bu maddenin uygulanmasında; aşırı düşük tekliflerin tespiti, değerlendirilmesi ve ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi amacıyla sınır değer veya sorgulama kriterleri ya da ortalamalar belirlemeye yetkilidir.” hükmü yer almaktadır.

 

Bahse konu madde hükmünden, ihale komisyonunun, yaptığı değerlendirme neticesinde geçerli olduğunu tespit ettiği tekliflerden, ihalede verilen diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olan isteklileri tespit edeceği ve tespit edilen bu teklifleri reddetmeden önce yine madde metninde belirtilen usul doğrultusunda sorgulamaya tabi tutacağı anlaşılmaktadır.

 

Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde, aşırı düşük teklif sorgulamasının Kamu İhale Genel Tebliğinin “teklif fiyata dahil masraflar” ve “aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesini” düzenleyen maddeleri ile idari şartnamenin “teklif fiyata dahil olan giderler” başlıklı maddesindeki düzenlemelerin esas alınarak yapılması gerekmektedir. Bu ihalelerde, aşırı düşük teklif sorgulaması sonucunda belgelere dayalı yazılı açıklama yapmayan veya ihale komisyonunca açıklamaları yetersiz bulunan isteklilerin teklifleri ile teklif edilmesi gereken asgari işçilik maliyetini karşılamayan teklifler gerekçesi belirtilmek suretiyle reddedilecektir. Ancak, şikayet başvurusuna konu hizmetin personel çalıştırılmasına dayalı bir hizmet alım ihalesi olmaması nedeniyle aşırı düşük değer tespitine yönelik bir modül bulunmamakta olup, ihale konusu hizmetin maliyet unsurlarının, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarında olduğu gibi önceden belirlenen nitelikte olmadığı görülmektedir. Bu durumda, ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olarak hizmetin ifası için her isteklinin basiretli tacir olma yükümlülüğü gereğince kendi organizasyon yapısı, kullanacağı makine ekipmanın özellikleri, malzeme teminindeki kendine özgü koşulları vb. unsurları dikkate alarak teklif fiyatını belirlemesi gerekmektedir.

 

Ayrıca, malzeme dahil yemek alım hizmetlerinde yemek bileşenlerini oluşturan girdilerin önemli bir kısmı yerel, mevsimsel ve iklim özelliklerine göre farklılıklar göstermekte, bir çok girdi müstahsilden doğrudan temin edilebilmektedir. Özellikle sebze meyve gibi girdilerin piyasa koşulları sebebiyle muhasebeleştirilmesinde karşılaşılan güçlüklerin aşırı düşük teklif sorgulamasında ispat için aranılan belgelere yansıtılmasında isteklilerin önünde önemli bir engel teşkil edeceği düşünülmektedir.  Kamu İhale Kurumu tarafından personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet alımları için aşırı düşük sınır değerin tespiti ve sorgulanması konusunda bir kriter belirlenmediği hususu göz önüne alındığında, şikayete konu ihalede, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanması ve kaynakların verimli kullanılmasından sorumlu olan idarenin, aşırı düşük teklif açıklaması isteyerek ihalenin sonuçlandırılması yönünde tesis etmiş olduğu işlemlerde mevzuata uyarlık bulunmadığı düşünülmektedir.

 

İhale konusu işin personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı işi olmadığı, yaklaşık maliyetin büyük çoğunlukla yemek giderinden oluştuğu ihalede verilen teklif bedelleri yaklaşık maliyetin altında olmakla birlikte yaklaşık maliyete ve birbirlerine göre yakın olduğu ve en düşük teklifin bile diğer tekliflere göre aşırı düşük olarak değerlendirilemeyeceği anlaşıldığından, idarece, yemek kalemlerinde aşırı düşük teklif sorgulaması yapılarak ihalenin karara bağlanması yönünde gerçekleştirilen idari işlemlerin mevzuata uygun olmadığı değerlendirilmiştir.

 

            Açıklanan nedenlerle;  başvuruya konu ihalede, yemek alımı kalemlerinde aşırı düşük teklif sorgulaması yapılarak ihalenin sonuçlandırılmasına yönelik idarece gerçekleştirilen idari işlemlerin yerinde olmadığına ilişkin “düzeltici işlem belirlenmesine” karar verilmesi gerektiği yönündekidüşüncem ile, bu hususa ilişkin Kurul çoğunluğunca verilen “düzeltici işlem belirlenmesine” niteliğindeki karara katılmıyorum.

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

Ali Kemal AKKOÇ

Kurul Üyesi

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul