• Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UH.I-685
  • Toplantı No: 2013/010
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 31.01.2013
(Aşağıdaki metin 10/2/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/010
Gündem No :49
Karar Tarihi:31.01.2013
Karar No :2013/UH.I-685
Şikayetçi:
 Satem Sosyal Hizmetler Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi, MİMAR SİNAN MAH. CENGİZ TOPEL CAD. ÜÇYOL APT. KAT : 1 NO : 8 ŞANLIURFA
 İhaleyi yapan idare:
 Alanya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, Güllerpınarı Mah.İzzet Azakoglu Cad.No:58 07400 ANTALYA
Başvuru tarih ve sayısı:
 14.12.2012 / 41465
Başvuruya konu ihale:
 2012/130064 İhale Kayıt Numaralı "Su Sayacı Kesme,Bağlama Ve Okuma Hizmeti Alımı" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

Alanya Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğü tarafından 19.10.2012tarihinde açık ihale usulüile yapılan “Su Sayacı Kesme, Bağlama ve Okuma Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin olarak Satem Sos. Hiz. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin 03.12.2012tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 04.12.2012tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 14.12.2012tarih ve 41465sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 14.12.2012tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

            Başvuruya ilişkin olarak 2012/4775sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

Karar:

 

 

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, aşırı düşük teklif açıklamasında giyim malzemeleri için öngörülen fiyatların hayatın olağan akışına aykırı olduğu gerekçesiyle teklifin reddedilmesinin mevzuata aykırı olduğu iddialarına yer verilmiştir.

 

A) Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 38’inci maddesinde, ihale komisyonunun, teklifi aşırı düşük olan isteklilerden, teklifin önemli bileşenleriyle ilgili, hizmetin ekonomik olmasını sağlayan  yönteme, seçilen teknik çözümlere ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temininde kullanacağı avantajlı koşullara ve teklif edilen hizmetin özgünlüğüne ilişkin belgelere dayalı açıklama isteyeceği, isteklilerce yapılan açıklamaları değerlendirerek yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin tekliflerini reddedeceği hüküm altına alınmıştır.

           

Anılan Tebliğin 79’uncu maddesinde, isteklilerin tekliflerini tedarikçi veya üreticilerden alınan proforma faturalarla açıklayabilecekleri, bu belgelerin Tebliğin (79.4.2.4-79.4.2.13) maddelerine uygun olacağı, ihale komisyonunca yapılan inceleme sonucunda belgeler arasından bir uyumsuzluk olduğu tespit edilmemekle birlikte, belgelerde yer alan bilgilerin ticari hayatın olağan durumu ve ekonomik verilerle ilgili genel bilgilerle uyumlu olmadığının değerlendirilmesi durumunda isteklinin teklifinin reddedilmeyeceği, ancak proforma fatura ve fiyat teklifleri ile maliyet/satış tutarı tespit tutanaklarının mükellef ve/veya isteklinin bağlı olduğu vergi dairesine gönderileceği açıklamalarına yer verilmiştir.

 

İdari Şartname’de teklif fiyatına dahil giderlerin, 2 teknikere asgari ücretin %142 fazlası tutarında ödenecek ücret, 7 ustaya asgari ücretin %122 fazlası tutarında ödenecek ücret, 36 kalfaya asgari ücretin %82 fazlası tutarında ödenecek ücret ile giyim bedelinden oluştuğu belirtilmiş ve personelin iş kazaları ile meslek hastalıkları sigortası prim oranı %3 (üç) olarak belirlenmiştir.

 

Teknik Şartname’de ihale konusu işte çalıştırılacak tekniker dışındaki personele 2 adet kışlık, 2 adet yazlık olmak üzere 4 pantolon, 1 adet mont, 2’şer adet tişört ve şapka ile birer adet ayakkabı ve yağmurluk verilmesi öngörülmüştür.

 

Yapılan incelemede, Gürdal Grup İnş. Tem. Yem. Gıda Öz. Eğit. Bil. Tıb. Mal. Pet. Mak. Tor. Elek. Hır. İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti., Satem Sos. Hiz. San. ve Tic. Ltd. Şti., Fırathan Tem. Bil. İşl. İnş. Yem. Öz. Sağ. Tur. San. ve Tic. Ltd. Şti. – Aragon Nak. Ltd. Şti. Ortak Girişimi, Avni Erdoğan, SHM Sos. Hiz. Dan. San. ve Tic. Ltd. Şti., Group Air Tur. Tic. Sey. İth. ve İhr. San. Ltd. Şti., ENH Tem. İnş. ve Dış Tic. Ltd. Şti. ve Dragon Tem. İns. Kay. Özel Sağ. Hiz. Bil. Otom. Hiz. İnş. Oto Kir. San. ve Tic. Ltd. Şti.den giyim dahil personel giderlerine ilişkin aşırı düşük teklif açıklaması istendiği, başvuru sahibi Satem Sos. Hiz. San. ve Tic. Ltd. Şti., Fırathan Tem. Bil. İşl. İnş. Yem. Öz. Sağ. Tur. San. ve Tic. Ltd. Şti. – Aragon Nak. Ltd. Şti. Ortak Girişimi ve Gürdal Grup İnş. Tem. Yem. Gıda Öz. Eğit. Bil. Tıb. Mal. Pet. Mak. Tor. Elek. Hır. İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin aşırı düşük teklif açıklamalarının giyim malzemesi için öngörülen fiyatın ticari hayatın olağan durumu ve ekonomik verilerle uyumlu olmadığı gerekçesiyle uygun görülmeyerek reddedildiği, süresinde açıklama sunan Group Air Tur. Tic. Sey. İth. ve İhr. San. Ltd. Şti. ve Dragon Tem. İns. Kay. Özel Sağ. Hiz. Bil. Otom. Hiz. İnş. Oto Kir. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin açıklamalarının ise uygun görülerek bu isteklilerin ekonomik açıdan en avantajlı ve ikinci avantajlı teklif olarak belirlendiği anlaşılmıştır.

 

Başvuru sahibi Satem Sos. Hiz. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin aşırı düşük teklif açıklaması incelendiğinde, giyim hariç asgari işçilik maliyetinin işçilik hesaplama modülü kullanılarak hesaplandığı, giyim bedeline ilişkin olarak Ezel End. Tem. İnş. Tek. Ltd. Şti. tarafından düzenlenen ve mevzuata uygun olarak SMMM tarafından onaylanan proforma fatura ile açıklama yapıldığı, proforma faturada pantolon, ayakkabı, şapka, mont ve yağmurluk fiyatının 0,001 TL, tişört fiyatının 0,005 TL olarak belirlendiği, ayrıca proforma faturada ihale konusu işte istenen giyim malzemeleri arasında sayılmayan lastik çizmeye de yer verildiği, 516 parça giyim malzemesinin toplam tutarının ise 0,86 TL olduğu, proforma fatura ekinde sunulan maliyet/satış tutarı tespit tutanağındaki bilgiler ile proforma faturadaki bilgilerin birbiriyle uyumlu olduğu görülmüştür.

 

Anılan Tebliğ açıklamasında, ihale komisyonunca giyim giderine ilişkin açıklamanın ticari hayatın olağan durumu ve ekonomik verilerle ilgili genel bilgilerle uyumlu olmadığının değerlendirilmesi durumunda isteklinin teklifinin reddedilmeyeceği, bu durumda ilgili belgelerin mükellef ve/veya isteklinin bağlı olduğu vergi dairesine gönderileceği açıklamasına yer verilmiştir. Bu çerçevede ihale komisyonunun yaptığı değerlendirmede başvuru sahibinin giyim malzemeleri için öngördüğü fiyatların ticari hayatın olağan durumu ve ekonomik verilerle ilgili genel bilgilerle uyumlu olmadığı kanaatiyle aşırı düşük teklif açıklamasına ilişkin ilgili vergi dairesine bildirimde bulunulması gerekirken teklifin reddedilmesinin mevzuata uygun olmadığı anlaşılmıştır.

 

B) İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in 18’inci maddesi yönünden yapılan inceleme sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır.

 

Yapılan incelemede Gürdal Grup İnş. Tem. Yem. Gıda Öz. Eğit. Bil. Tıb. Mal. Pet. Mak. Tor. Elek. Hır. İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti. ile Fırathan Tem. Bil. İşl. İnş. Yem. Öz. Sağ. Tur. San. ve Tic. Ltd. Şti. – Arayan Nak. Gıda Tem. İnş. Ltd. Şti. Ortak Girişimi’nin tekliflerinin de aşırı düşük teklif açıklamasında giyim malzemeleri için öngörülen tutarların ticari hayatın olağan durumu ve ekonomik verilerle ilgili genel bilgilerle uyumlu olmadığı gerekçesiyle reddedildiği görülmüştür.

 

Gürdal Grup İnş. Tem. Yem. Gıda Öz. Eğit. Bil. Tıb. Mal. Pet. Mak. Tor. Elek. Hır. İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin aşırı düşük teklif açıklaması incelendiğinde, giyim hariç asgari işçilik maliyetinin işçilik hesaplama modülü kullanılarak hesaplandığı, giyim giderini tevsiken Karaefe İnş. ve Taah. Nak. Hur. Plas. Geri Dön. Tek. Tem. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından düzenlenen ve mevzuata uygun olarak SMMM tarafından onaylanan 4,73 TL tutarında bir proforma fatura sunulduğu, proforma faturanın ekinde yer alan maliyet/satış tutarı tespit tutanağındaki bilgilerle proforma faturadaki bilgilerin birbiriyle uyumlu olduğu anlaşıldığından, anılan teklifin aşırı düşük teklif açıklamasında giyim malzemeleri için öngörülen tutarların ticari hayatın olağan durumu ve ekonomik verilerle ilgili genel bilgilerle uyumlu olmadığı gerekçesiyle reddedilmesinin mevzuata uygun olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

Fırathan Tem. Bil. İşl. İnş. Yem. Öz. Sağ. Tur. San. ve Tic. Ltd. Şti. – Arayan Nak. Gıda Tem. İnş. Ltd. Şti. Ortak Girişimi’nin aşırı düşük teklif açıklaması incelendiğinde, giyim hariç asgari işçilik maliyetinin işçilik hesaplama modülü kullanılarak hesaplandığı, giyim giderini tevsik etmek üzere sunulan proforma faturanın toplam tutarının 6,45 TL olduğu, giyim gideri üzerinden hesaplanması gereken % 3 oranındaki sözleşme ve genel giderlerin 0,19 TL olarak belirlenmesi gerekirken 0,02 TL olarak belirlendiği, teklifte ayrıca 0,49 TL tutarında kâr öngörüldüğü görülmüştür. Bu çerçevede anılan isteklinin teklifinin giyim malzemesi maliyetinin ticari hayatın olağan durumu ve ekonomik verilerle ilgili genel bilgilerle uyumlu olmadığı gerekçesiyle reddedilmesinin mevzuata uygun olmadığı anlaşılmakla birlikte istekli tarafından % 3 sözleşme ve genel giderler karşılığının eksik hesaplandığı anlaşılmıştır. Dolayısıyla anılan teklifin reddedilme gerekçesinin yerinde olmadığı, ancak giyim giderine ilişkin sözleşme ve genel giderlerin eksik hesaplanması gerekçesiyle reddedilmesi gerektiği sonucuna varılmış olup söz konusu aykırılık esasa etkili bulunmamıştır.  

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, Gürdal Grup İnş. Tem. Yem. Gıda Öz. Eğit. Bil. Tıb. Mal. Pet. Mak. Tor. Elek. Hır. İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti. ve Satem Sos. Hiz. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin tekliflerinin değerlendirmeye alınması ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle 4734 sayılı Kanun'un 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

 

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

 

Kazım  ÖZKAN

II. Başkan

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

 

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

 

 

 

 

 

Karşı Oy:

 

KARŞI OY

 

Başvuru sahibinin itirazen şikayet başvuru dilekçesindedile getirdiği iddiası hakkında Kurul çoğunluğunca, “düzeltici işlem belirlenmesine” karar verilmiştir.

 

            Başvuru sahibinin itirazen şikayet başvuru dilekçesinde belirttiği iddiasına yönelik İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 18’inci maddesi yönünden yapılan incelemeye göre;

 

Kamu İhale Tebliğinin 79.4.2.18. maddesinde;“İtirazen şikayet başvurularına ilişkin olarak Kurum tarafından yapılan incelemede gerekli görülmesi durumunda, proforma fatura ve fiyat tekliflerine ilişkin maliyet/satış tutarı tespit tutanakları, bunları muhafaza eden meslek mensubundan istenebilir. Gerek meslek mensubundan istenen tutanaklar gerekse ihaleyi yapan idare tarafından Kuruma gönderilen belgeler arasında yer alan proforma fatura ve fiyat teklif tutarları ile maliyet/satış tutarı tespit tutanağında belirtilen maliyet ve satış tutarlarının arasında uyumsuzluk olduğunun veya bu belgelerde yer alan bilgilerin ticari hayatın olağan durumu ve ekonomik verilerle ilgili genel bilgilerle uyumlu olmadığının değerlendirilmesi durumunda; proforma fatura ve fiyat teklifleri ile maliyet/satış tutarı tespit tutanakları mükellef ve/veya isteklinin bağlı olduğu vergi dairesine gönderilir ve gerekli olması halinde Cumhuriyet Savcılığına bildirim yapılır.“ açıklaması yer almaktadır.

 

Kurumca bu açıklama uyarınca yapılan incelemelere göre, hizmet alımlarında aşırı düşük teklif açıklamasında giyim bedeline ilişkin yapılan açıklamalarda, istekli tarafından giyim bedeline ilişkin sunulan proforma fatura ve fiyat teklif tutarlarıile maliyet/satış tutarı tespit tutanağında belirtilen maliyet ve satış tutarlarının arasında uyumsuzluk olduğunun veya bu belgelerde yer alanbilgilerin ticari hayatın olağan durumu ve ekonomik verilerle ilgili genel bilgilerle uyumlu olmadığının değerlendirilmesi durumunda, belirtilen proforma fatura ve fiyat teklifleri ile maliyet/satış tutarı tespit tutanakları mükellef ve/veya isteklinin bağlı olduğu vergi dairesine gönderilmesi, ayrıca konunun önemine göre de Cumhuriyet Savcılığına bildirim yapılması hususlarının anlaşılması gerektiğinin aşikar olması nedeni ve bu yönde verilen Kurul Kararları ile konu içtihat niteliğini kazanmış olmasının yanında Tebliğin yukarıda sözü edilen düzenlemesi birbirine bağlı/bağımlı iki temel açıklamadır.

 

Şöyle ki; cari piyasa koşullarına, temel ekonomik verilere ve hayatın olağan durumuna uygun olmadığı anlaşılan fiyat teklifinin bir şekilde şekle uygun olarak müşavir tarafından tevsik edilmesi halinde, bu durumun ilgili vergi dairesine bildirilerek “bu tevsikin” doğruluğunun testi istenilmekte ve sistemin sigortası genel kabulüyle yapılmış bir mevzuat düzenlemesi şeklinde tezahür etmiştir. Kamu İhale Tebliğinin 79.4.2.18. maddesinin birbirine bağımlı son açıklama cümlesinin uygulanmaması halinde başlangıç cümlesine göre tekliflerin değerlendirilmesinin sağlıklı ve hukuken uygun bir yanı olmayacaktır.

 

İstekliler tarafından asgari işçilik bedelinin çok az üstünde verilen teklif bedelinin en düşük teklife yakın olmasının sağlanması için teklif bileşenlerinden olan giyim bedeli açıklamasına yönelik olarak verilen proforma fatura ve fiyat teklif tutarlarının düşük bedelli olarak oluşturulduğunun konu ile ilgili içtihat niteliğinde verilmiş Kurul kararlarından anlaşıldığı, verilen proforma fatura ve fiyat teklif tutarlarının ticari hayatın olağan durumu ve ekonomik verilerle ilgili genel bilgilerle uyumlu olmadığının anlaşılmasına rağmen, düşük bedelli de olsa, istekli tarafından verilen proforma fatura ve fiyat tekliflerin Kamu İhale Genel Tebliğinin ilgili hükümlerine göre belge üzerinde taşıması gereken şartları taşıdığının tespiti halinde anılan açıklamanın mevzuat uyarınca uygun görüldüğünün içtihat niteliğinde verilmiş olan Kurul kararlarından anlaşıldığı, ancak sunulan proforma fatura ve fiyat teklif tutarlarının ticari hayatın olağan durumu ve ekonomik verilerle ilgili genel bilgilerle uyumlu olmadığının anlaşılması durumunda da, teklif açıklaması bu yönden mevzuata uygun görülmekle birlikte proforma fatura ve fiyat teklif tutarlarının düşüklüğünün düzenlenen ve idareye sunulan belgenin usulüne uygun olmadığına ilişkin eylemi ortadan kaldırmayacağı düşüncesi ile, Kanunun temel ilkelerinden eşit muamele ve güvenirlik ilkelerinin ön planda çalıştırılmasının temini yönünden incelenmesi için bağlı bulunan vergi dairesine gönderilmiştir.

 

Yukarıda yapılan iki değerlendirmenin belge üzerinde aynı anda var olduğu durumda, bildirim yapılmasının anlamlı olduğu yönünde bütünlük sağladığı şeklinde yapılan değerlendirmelerin birbirinden bağımsız işletilmesi durumunda, yani aşırı düşük açıklamada, isteklinin giyime ilişkin sunduğu proforma fatura ve fiyat teklif tutarlarının ticari hayatın olağan durumu ve ekonomik verilerle ilgili genel bilgilerle uyumlu olmadığının açıkça bilinmesine rağmen, sırf, anılan belgelerin Tebliğinin sözü edilen açıklamalarına göre belge üzerinde taşıması gereken şartlara uygun olarak taşıdığı tespitine dayanılarak isteklinin açıklamasının mevzuata uygun olduğunu kabul etmenin mevzuat ile çelişki yarattığı, bu nedenle, anılan belgelerin Kamu İhale Genel Tebliğinin ilgili açıklamalarına göre belge üzerinde taşıması gereken şartları taşıdığının tespit edilmiş olmasına rağmen, proforma fatura ve fiyat teklif tutarlarının ticari hayatın olağan durumu ve ekonomik verilerle ilgili genel bilgilerle uyumlu olmadığı durumunun incelenmesi için Tebliğin ilgili açıklaması uyarınca ilgili vergi dairesine bile bile gönderilmemesi durumunda, Kanunda belirtilen temel ilkelerden eşit muamele ve güvenirlik ilkelerinin ön planda zedelendiği işlemlerin gerçekleştirilmiş olacağı düşüncesiyle, Tebliğin ilgili açıklamalarına göre, belge üzerinde taşıması gereken şartları taşıdığının tespit edilmiş olmasına rağmen, vergi dairesine bildirim yapılmasına gerek görülmeyen, proforma fatura ve fiyat teklif tutarlarının, ticari hayatın olağan durumu ve ekonomik verilerle ilgili genel bilgilerle uyumlu olmadığının anlaşıldığı durumda, anılan isteklinin aşırı düşük açıklamalarının mevzuata uygun olmadığı gerekçesi olarak kabul edilmemesi gerekmektedir.

 

            İncelemeye konu ihalede;

 

Aşırı düşük teklif açıklamaları idarece uygun bulunmayarak tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılması işlemleri Kurul çoğunluğunca uygun bulunmayan Gürdal Grup İnş Tem. Yem. Gıda Öz. Eğit. Bil. Tıb. Mal. Pet. Mak. Tor. Elek. Hır. İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti. ile Satem Sos. Hiz San. ve Tic. Ltd. Şti. ve aşırı düşük teklif açıklaması idarece uygun bulunarak ihale üzerinde bırakılan Group Air Tur. Tic. Sey. İth. ve İhr. San. Ltd. Şti.’nin aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında sunduğu bilgi ve belgeler yukarıda aktarılan değerlendirmeler ışığı altında değerlendirildiğinde;

 

            Aşırı düşük teklif açıklamaları idarece uygun bulunmayarak tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılması işlemleri Kurul çoğunluğunca uygun bulunmayan Gürdal Grup İnş Tem. Yem. Gıda Öz. Eğit. Bil. Tıb. Mal. Pet. Mak. Tor. Elek. Hır. İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti.tarafındanaşırı düşük teklif açıklaması kapsamında ihale konusu işte çalışacak personelin giyim giderinin maliyetine dayalı açıklamasının tevsiki için; 172 adet pantolon için 0,01 TL, 43 adet mont için 0,01 TL, 86 adet T-şört için 0,01 TL, 86 adet şapka için 0,01 TL, 43 çift ayakkabı için 0,01 TL ve 43 adet yağmurluk için 0,01 TL olarak önerilen birim fiyatlar üzerinden toplamda 4,73 TL fiyat öngören Karaefe İnş. ve Taah. Nak. Hurda Plstik Geri Dönş. Teks. Temz. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından istekli adına tanzim edilen 12.10.2012 tarihli proforma fatura ile ekinde maliyet/satış tespit tutanağının (Ek-O.5) sunulduğu anlaşılmış olduğundan, anılan isteklininaşırı düşük açıklaması kapsamında sunduğu; proforma fatura ile maliyet/satış tespit tutanağında, ön görülen giyim maliyet bedellerinin maliyet muhasebesi kayıtları açısından ticari hayatın olağan durumu ve ekonomik verilerle ilgili genel bilgilerle uyumlu olmadığı, bu nedenle adı geçen isteklinin aşırı düşük teklif açıklamasının mevzuata uygun olmadığından teklifinin bu gerekçe ile değerlendirme dışı bırakılması gerektiği,

 

            Diğer yandan, başvuru sahibinin iddiasının İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 18’inci maddesinde belirtilen eşit muamele yönünden incelenmesine göre;

 

            Aşırı düşük teklif açıklamaları idarece uygun bulunmayarak tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılması işlemleri Kurul çoğunluğunca uygun bulunmayan Satem Sos. Hiz San. ve Tic. Ltd. Şti.tarafındanaşırı düşük teklif açıklaması kapsamında ihale konusu işte çalışacak personelin giyim giderinin maliyetine dayalı açıklamasının tevsiki için; 172 adet pantolon için 0,001 TL, 43 adet mont için 0,001 TL, 86 adet T-şört için 0,005 TL, 86 adet şapka için 0,001 TL, 43 çift ayakkabı için 0,001 TL, 43 adet lastik çizme için 0,001 TL ve 43 adet yağmurluk için 0,001 TL olarak önerilen birim fiyatlar üzerinden toplamda 0,86 TL fiyat öngören Ezel Ends. Ltd. Şti. tarafından istekli adına tanzim edilen 19.10.2012 tarihli proforma fatura ile ekinde maliyet/satış tespit tutanağının (Ek-O.5) sunulduğu anlaşılmış olduğundan, anılan isteklininaşırı düşük açıklaması kapsamında sunduğu; proforma fatura ile maliyet/satış tespit tutanağında, ön görülen giyim maliyet bedellerinin maliyet muhasebesi kayıtları açısından ticari hayatın olağan durumu ve ekonomik verilerle ilgili genel bilgilerle uyumlu olmadığı, bu nedenle adı geçen isteklinin aşırı düşük teklif açıklamasının mevzuata uygun olmadığından teklifinin bu gerekçe ile değerlendirme dışı bırakılması gerektiği,

 

            Ayrıca, aşırı düşük teklif açıklaması idarece uygun bulunarak ihale üzerinde bırakılan Group Air Tur. Tic. Sey. İth. ve İhr. San. Ltd. Şti.’nin aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında giyim giderinin tevsikine yönelik sunduğu bilgi ve belgeler üzerinde yukarıda belirtilen şekilde inceleme yapılarak tekrar karar verilmesi gerektiği,

 

            Değerlendirilmiştir.

 

            Açıklanan nedenlerle, başvuru sahibinin itirazen şikayet başvuru dilekçesinde belirttiği iddiasına yönelik İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 18’inci maddesi yönünden yapılan incelemeye göre, ticari şirketlerin iktisadi amacının kâr elde etmek olduğu, kâr elde etmese dahi en azından zarar etmemek üzere ticari faaliyetlerine devam etmelerinin bir zorunluluk olduğu aksi takdirde söz konusu şirketlerin zarar etmemek ve kâr elde etmek için kayıt dışı ticari yollara başvurmalarının kuvvetle muhtemel olduğu düşüncesi ile, inceleme konusu ihalede giyimine ilişkin açıklamaları kapsamında verdikleri proforma faturadaki teklif fiyatlarının maliyet muhasebesi kayıtları açısından ticari hayatın olağan durumu ve ekonomik verilerle ilgili genel bilgilerle uyumlu olmadığı belirlenen, aşırı düşük teklif açıklamaları idarece uygun bulunmayarak tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılması işlemleri Kurul çoğunluğunca uygun bulunmayan Gürdal Grup İnş Tem. Yem. Gıda Öz. Eğit. Bil. Tıb. Mal. Pet. Mak. Tor. Elek. Hır. İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti. ile Satem Sos. Hiz San. ve Tic. Ltd. Şti.’nintekliflerinin belirtilen gerekçeler üzerinden değerlendirme dışı bırakılarak ihale işlemlerine devam edilmesigerektiği, ayrıca, aşırı düşük teklif açıklaması idarece uygun bulunarak ihale üzerinde bırakılan Group Air Tur. Tic. Sey. İth. ve İhr. San. Ltd. Şti.’nin aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında giyim giderinin tevsikine yönelik sunduğu bilgi ve belgeler üzerinde yukarıda belirtilen şekilde inceleme yapılarak tekrar karar verilmesi gerektiği, yönündeki düşüncem ile, bu hususlara ilişkin Kurul çoğunluğunca alınan “düzeltici işlem belirlenmesine” niteliğindeki karar gerekçesine katılmıyorum.

 

 

 

                                                           Ali Kemal AKKOÇ

                                                                                                                                                        Kurul Üyesi

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul