• Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UH.I-730
  • Toplantı No: 2013/011
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 04.02.2013
(Aşağıdaki metin 12/2/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/011
Gündem No :1
Karar Tarihi:04.02.2013
Karar No :2013/UH.I-730
Şikayetçi:
 Nt Sosyal Hizmetler Telekomünikasyon Temizlik Bilgisayar Gıda Ürünleri İnşaat Eğitim Taşım. Makine Sağlık Hizm.i İnsan Kaynakları Ve Taah. Tic. Ltd. Şti., ATB İŞ MERKEZİ C BLOK NO: 70 MACUNKÖY/ GİMAT / ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Niğde Devlet Hastanesi , Asagı Kayabası Mahallesı Ünal Özgödek Caddesı 7 51100 NİĞDE
Başvuru tarih ve sayısı:
 09.01.2013 / 935
Başvuruya konu ihale:
 2012/145104 İhale Kayıt Numaralı "Mevcut Otomasyon Sistemi İçinde Veri Hazırlama ,Veri Girişi Ve Kontrol İşletmeni 1 Yıllık Hizmeti Alımı" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

 

Niğde Devlet HastanesiBaşhekimliği tarafından 16.11.2012 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Mevcut Otomasyon Sistemi İçinde Veri Hazırlama, Veri Girişi ve Kontrol İşletmeni 1 Yıllık Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin olarak Nt Sosyal Hizmetler Telekomünikasyon Temizlik Bilgisayar Gıda Ürünleri İnşaat Eğitim Taşım. Makine Sağlık Hizm. İnsan Kaynakları ve Taah. Tic. Ltd. Şti.nin 20.12.2012 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusu hakkında idare tarafından süresi içinde karar alınmaması üzerine, başvuru sahibince 09.01.2013 tarih ve 935 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 09.01.2013 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

            Başvuruya ilişkin olarak 2013/173 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

Karar:

 

 

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, ihaleye teklif verdikleri, kesinleşen ihale kararı ile ihalenin Adapark İnş. Dan. Tem. Tur. Gıda San. Ltd. Şti. üzerinde kaldığının bildirildiği, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif olarak Metafor İnş. Taah. Mad. Tem. Nak. Oto. Teks. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin belirlendiği belirtilerek,

 

1) İhaleye verdikleri teklifin aşırı düşük bulunduğu ve açıklama istenildiği, açıklamalarını Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79’uncu maddesine uygun olarak yapıp idareye verdikleri, yaptıkları açıklamanın giyim giderine % 3 sözleşme gideri eklendiği ve açıklamanın Tebliğ’in 79.4.2.20’nci maddesine uygun olmadığı gerekçesiyle kabul görmediği, değerlendirme dışı bırakıldıkları, tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasının mevzuata aykırılık teşkil ettiği, Tebliğ’in 79.4.2.20’nci maddesinin giyim harici malzemeler için geçerli olduğu, Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79.1’inci maddesine göre işçilik kalemlerindeki yol, yemek ve giyecek dahil maliyetlere % 3 sözleşme gideri ilave edilmesinin zorunlu olduğu, KİK işçilik hesaplama modülünde de giyim maliyetine % 3 sözleşme gideri eklendiğinin görülebileceği, dolayısıyla giyim giderine % 3 sözleşme gideri eklemelerinin mevzuata uygun olduğu, bu nedenle tekliflerinin değerlendirmeye alınması gerektiği,

 

2) İhale komisyonunca kendilerine yapılan uygulamadan dolayı ihale üzerinde bırakılan Adapark İnş. Dan. Tem. Tur. Gıda San. Ltd. Şti.nin giyim giderine % 3 sözleşme gideri eklemediği sonucunu çıkardıkları, bu nedenle bu isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği,

 

3) İlgili ihalenin yol, yemek ve resmi bayram günleri çalışması dahil asgari işçilik maliyetinin 1.714.707,47 TL olduğu, 114 kişinin kişi başı 0,01 TL üzerinden toplam giyim bedelinin 13,68 TL olduğu, bu durumda toplam teklif edilebilir en az tutarın 1.714.721,15 TL olması gerektiği, ihale üzerinde bırakılan Adapark İnş. Dan. Tem. Tur. Gıda San. Ltd. Şti.nin giyim bedelinin teklif kalemlerine doğru yansıtılmadığı, birim tutarların olması gereken tutarlardan düşük olduğu, bu isteklinin ihaleye 1.714.731,90 TL fiyat teklifi verdiği, bu tutarın olması gereken tutardan 7,25 TL daha düşük olduğu, dolayısıyla asgari işçilik maliyetini karşılayamadığı, değerlendirme dışı bırakılması gerektiği, Kamu İhale Kurumu işçilik hesaplama modülünün bilgi amaçlı olduğu, hesaplamanın SGK tarafından Kuruma gönderilen 03.12.2012 tarihli ve M-20518196 sayılı yazıya göre prim oranlarının ayrı ayrı hesaplanması suretiyle yapılması gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1) Başvuru sahibinin 1’inci iddiasına ilişkin olarak:

 

Başvuruya konu ihalenin 16.11.2012 tarihinde yapıldığı, 20.11.2012 tarihli ara kararla ihaleye katılan;

 

Adapark İnşaat Danışmanlık Tem. Tur. Gıda San. Ltd. Şti.

Baybora Otomasyon Bilişim Hizm. Turz. Taş. Gıda San. Ltd. Şti.

Nt Sosyal Hizmetler Telekomünikasyon Temizlik Bilgisayar Gıda Ürünleri İnş. Eğitim Taş. Makine Sağlık Hizmetleri İnsan Kaynakları ve Taah. Tic. Ltd. Şti.

Metafor İnşaat Taah. Mad. Tem. Nak. Oto. Teks. San. ve Tic. Ltd. Şti.

Doğansu Harita Danış. Müh. İnş. Maden Nak. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti.

 

Olmak üzere 5 istekliye ait teklifin aşırı düşük teklif olduğuna ve bu isteklilerden açıklama istenilmesine karar verildiği,

 

20.11.2012 tarihli yazılar ile bu isteklilerden tekliflerine ilişkin açıklama istenildiği,

 

Baybora Otomasyon Bilişim Hizm. Turz. Taş. Gıda San. Ltd. Şti.nin açıklama sunmadığı, diğer 4 isteklinin açıklama sunduğu, yapılan incelemeler sonucunda alınan 10.12.2012 tarihli ihale komisyon kararı ile ihalenin Adapark İnşaat Danışmanlık Tem. Tur. Gıda San. Ltd. Şti. üzerinde bırakılmasına, Metafor İnşaat Taah. Mad. Tem. Nak. Oto. Teks. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif olarak belirlenmesine karar verildiği,

 

10.12.2012 tarihli ihale komisyon kararı ile ayrıca Nt Sosyal Hizmetler Telekomünikasyon Temizlik Bilgisayar Gıda Ürünleri İnş. Eğitim Taş. Makine Sağlık Hizmetleri İnsan Kaynakları ve Taah. Tic. Ltd. Şti. ile Doğansu Harita Danış. Müh. İnş. Maden Nak. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin açıklamasında “…giyim bedeline % 3 sözleşme gideri eklediği…” gerekçesiyle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verildiği,

 

10.12.2012 tarihli ihale komisyon kararının 10.12.2012 tarihinde ihale yetkilisince onaylandığı ve sonucun 10.12.2012 tarihli kesinleşen ihale kararı ile isteklilere gönderildiği,

 

Kesinleşen ihale kararının tebliğini takiben Nt Sosyal Hizmetler Telekomünikasyon Temizlik Bilgisayar Gıda Ürünleri İnş. Eğitim Taş. Makine Sağlık Hizmetleri İnsan Kaynakları ve Taah. Tic. Ltd. Şti.nin 20.12.2012 tarihinde idareye şikayet başvurusunda bulunduğu, şikayet başvurusu üzerine idarece 08.01.2013 tarihinde karar alındığı, alınan kararda “…giyim giderine % 3 sözleşme gideri eklenmesinin mevzuata uygun olduğu…” belirtilerek düzeltici işlem kararı alındığı, düzeltici işlem kararı üzerine ihale komisyonunca 09.01.2013 tarihinde yeni karar alındığı, 09.01.2013 tarihli ihale komisyonu kararında “…10.12.2012 tarihli ihale komisyonu kararının iptal edilerek, “…Nt Sosyal Hizmetler Telekomünikasyon Temizlik Bilgisayar Gıda Ürünleri İnş. Eğitim Taş. Makine Sağlık Hizmetleri İnsan Kaynakları ve Taah. Tic. Ltd. Şti. ile Doğansu Harita Danış. Müh. İnş. Maden Nak. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin teklifinin değerlendirmeye alınması ve Nt Sosyal Hizmetler Telekomünikasyon Temizlik Bilgisayar Gıda Ürünleri İnş. Eğitim Taş. Makine Sağlık Hizmetleri İnsan Kaynakları ve Taah. Tic. Ltd. Şti.nin ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif olarak belirlenmesine….” karar verildiği,

 

09.01.2013 tarihinde alınan yeni ihale komisyonu kararının 10.01.2013 tarihinde ihale yetkilisince onaylandığı ve 10.01.2012 tarihli kesinleşen ihale kararı ile birlikte isteklilere gönderildiği,

 

Bu itibarla başvuru sahibinin “giyim giderine % 3 sözleşme gideri eklendiği gerekçesiyle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasının mevzuata aykırı olduğu yönündeki iddiasının, süresi içerisinde olmamakla birlikte idarece alınan 09.01.2012 tarihli yeni ihale komisyon kararı ile karşılandığı görüldüğünden söz konusu iddia hakkında işlem yapılmasına gerek bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

 

           
2 ) Başvuru sahibinin 2’nci iddiasına ilişkin olarak:

 

İhale üzerinde bırakılan Adapark İnşaat Danışmanlık Tem. Tur. Gıda San. Ltd. Şti. ihaleye toplam 1.714.713,90 TL fiyat teklifi vermiş olup, açıklamasında giyim için toplam 5,87 TL tutar beyan etmiştir. Giyime ilişkin olarak da açıklaması ekinde Boğaziçi Hiz. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından düzenlenmiş toplam 5,70 TL tutar ihtiva eden SMMM onaylı proforma fatura ve bu proforma faturaya ilişkin SMMM tarafından düzenlenmiş ve onaylanmış Maliyet Satış Tutarı Tespit Tutanağı sunmuştur.

 

İhale üzerinde bırakılan Adapark İnşaat Danışmanlık Tem. Tur. Gıda San. Ltd. Şti.nin giyim için 5,70 TL tutarında proforma fatura sunduğu ve 5,87 TL üzerinden hesaplamaya dahil ettiği dikkate alındığında, başvuru sahibinin “ihale üzerinde bırakılan isteklinin giyim gideri için % 3 sözleşme gideri hesaplamadığı” yönündeki iddiasının yerinde olmadığı anlaşılmıştır.

 

           
3 ) Başvuru sahibinin 3’üncü iddiasına ilişkin olarak:

 

            Başvuruya konu ihaleye ait İdari Şartnamenin 25’inci maddesinde,

“Madde 25 - Teklif fiyata dahil olan giderler

25.1.vergi(KDV Hariç), resim, harç, ulaşım giderleri, teklif fiyata dahil edilecektir.

25.2.25.1. maddesinde yer alan gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider kalemlerinin oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilir. Yüklenici, bu artış ve farkları ileri sürerek herhangi bir hak talebinde bulunamaz.

25.3.Teklif fiyata dahil olan diğer giderler aşağıda belirtilmiştir:

25.3.1. İşin süresi ve personel sayısı dikkate alınarak ilgili mevzuatına göre hesaplanacak işçilik ücreti: Toplam 114 işçi çalıştırılacak olup bunlardan 113 işçiye normal asgari ücret, 1 işçiye (genel yönetici) asgari ücretin % 35 fazlası verilecektir. Aylık çalışma gün sayısı 22 gün, günlük 9 saattir. Personelin yol gideri günlük brüt (2,60 TL) olarak hesaplanacaktır. Yüklenici, teklif fiyatına personel yol giderini dahil edecek ve bordroda gösterecektir. Yükleniciye ait personele ayrıca yemek ücreti ödenmeyecek, Hastanede çıkan yemekten verilecektir. İşin süresi içerisinde resmi tatil ve bayram günlerinde toplam 3 işçi çalışacak olup işin süresi boyunca toplam resmi tatil ve dini bayram günleri 14,5 gün olarak tespit edilmiştir. Personelin teknik şartnamede belirlenen giyecek giderleri de teklif fiyata dahil edilecektir.

25.3.2. Yemek, yol ve giyecek giderleri: Personelin yol gideri günlük brüt (2,60TL) olarak hesaplanacaktır. Yüklenici, teklif fiyatına personel yol giderini dahil edecek ve bordroda gösterecektir. Yükleniciye ait personele ayrıca yemek ücreti ödenmeyecek, Hastanede çıkan yemekten verilecektir. Yüklenici teknik şartnamede belirlenen giyecek giderlerini personele ücretsiz verecek olup bedelini teklif fiyata dahil edilecektir.

25.3.3. Malzeme giderleri:

Personel yaka kartları idare tarafından verilecektir.

25.3.4. Bu madde boş bırakılmıştır.

25.4.Sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer Vergisi (KDV), ilgili mevzuatı çerçevesinde İdare tarafından yükleniciye ayrıca ödenir.

25.5. Kısa vadeli sigorta prim oranları belirtilecektir: Personelin iş kazaları ile meslek hastalıkları sigortası prim oranı %1 (bir) olarak tespit edilmiştir.”düzenlemesi bulunmaktadır.

 

            İhale konusu iş birim fiyat teklif alınmak suretiyle ihale edilmiş olup birim fiyat teklif cetveli aşağıdaki gibi düzenlenmiştir.

 

A1

B2

Sıra No

 

İş Kaleminin Adı ve Kısa

Açıklaması3

 

        Miktarı

 

Teklif Edilen4       Birim Fiyat

        

        Tutarı

Birimi

İşçi sayısı

Ay/gün/saat

1

1 Kişinin Asgari Ücretin %35 Fazlası İşçilik Tutarı

İşçi x Ay

1

12

 

 

2

113  Kişinin 12 Aylık Asgari İşcilik Tutarı

İşçi x Ay

113

12

 

 

3

Resmi Tatil Günleri, Dini Bayram  Çalışma Ücreti

İşçi x Gün

3

14,5

 

 

Toplam Tutar  (K.D.V Hariç)

 

 

 

            İdari Şartname’nin 25’inci maddesi esas alınarak yapılan hesaplamada giyim hariç işçilik maliyeti (19.926,48 TL + 1.693.074,48 TL + 1.706,51 TL) 1.714.707,47 TL bulunmuştur.

 

            İhale üzerinde bırakılan Adapark İnşaat Danışmanlık Tem. Tur. Gıda San. Ltd. Şti.nin açıklamasında giyim için 5,87 TL toplam tutar hesapladığı, giyim için beyan ettiği tutarın zorunlu işçilik maliyetinin toplamı olan 1.714.707,47 TL tutara eklenmesi sonucunda 1.714.713,34 TL tutar ortaya çıktığı, isteklinin toplam teklif fiyatının bu tutarın üzerinde olduğu anlaşıldığından açıklamasının Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79.3’üncü maddesinde yer alan,“79.3. Asgari işçilik maliyeti;

i- İhale tarihinde yürürlükte bulunan brüt asgari ücret veya idari şartnamede brüt asgari ücretin yüzde (%) fazlası olarak belirlenen ücret (ulusal bayram ve genel tatil günleri ile fazla çalışma saatlerine ilişkin ücretler dahil),

ii- İdari şartnamede öngörülen nakdi veya ayni yemek ve yol bedeli ile ayni giyim bedeli,

iii- İşveren sigorta primi tutarından oluşmaktadır. ” açıklamasına ve Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79.5’inci maddesinde “Aşırı düşük teklif sorgulaması sonucunda; (79.4.2.) maddesine uygun açıklamada bulunmayan, açıklamaları teknik şartnameye aykırı hususlar içeren veya teklif tutarı, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde asgari işçilik maliyeti ve % 3 oranındaki sözleşme giderleri ile genel giderleri, personel çalıştırılmasına dayalı olmamakla birlikte ihale dokümanında personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma saatinin tamamının idarede kullanılacağı hizmet alımı ihalelerinde ise asgari işçilik maliyeti ve ilgili mevzuatı uyarınca hesaplanacak sözleşme giderlerini karşılamayan isteklilerin teklifleri gerekçeleri belirtilmek suretiyle reddedilecektir” açıklamasına uygun olduğu anlaşılmıştır.

            Bu itibarla başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır.

          Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanunun 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

 

Kazım  ÖZKAN

II. Başkan

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

 

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

 

 

 

 

 

 

 

Karşı Oy:

 

KARŞI OY

 

Başvuru sahibinin itirazen şikayet başvuru dilekçesindedile getirdiği üçüncü iddiası hakkında Kurul çoğunluğunca, “itirazen şikayet başvurusunun reddine” karar verilmiştir.

 

            Başvuru sahibinin itirazen şikayet başvuru dilekçesinde belirttiği üçüncü iddiasına yönelik İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 18’inci maddesi yönünden yapılan incelemeye göre;

 

Kamu İhale Tebliğinin 79.4.2.18. maddesinde;“İtirazen şikayet başvurularına ilişkin olarak Kurum tarafından yapılan incelemede gerekli görülmesi durumunda, proforma fatura ve fiyat tekliflerine ilişkin maliyet/satış tutarı tespit tutanakları, bunları muhafaza eden meslek mensubundan istenebilir. Gerek meslek mensubundan istenen tutanaklar gerekse ihaleyi yapan idare tarafından Kuruma gönderilen belgeler arasında yer alan proforma fatura ve fiyat teklif tutarları ile maliyet/satış tutarı tespit tutanağında belirtilen maliyet ve satış tutarlarının arasında uyumsuzluk olduğunun veya bu belgelerde yer alan bilgilerin ticari hayatın olağan durumu ve ekonomik verilerle ilgili genel bilgilerle uyumlu olmadığının değerlendirilmesi durumunda; proforma fatura ve fiyat teklifleri ile maliyet/satış tutarı tespit tutanakları mükellef ve/veya isteklinin bağlı olduğu vergi dairesine gönderilir ve gerekli olması halinde Cumhuriyet Savcılığına bildirim yapılır.“ açıklaması yer almaktadır.

 

Kurumca bu açıklama uyarınca yapılan incelemelere göre, hizmet alımlarında aşırı düşük teklif açıklamasında giyim bedeline ilişkin yapılan açıklamalarda, istekli tarafından giyim bedeline ilişkin sunulan proforma fatura ve fiyat teklif tutarlarıile maliyet/satış tutarı tespit tutanağında belirtilen maliyet ve satış tutarlarının arasında uyumsuzluk olduğunun veya bu belgelerde yer alanbilgilerin ticari hayatın olağan durumu ve ekonomik verilerle ilgili genel bilgilerle uyumlu olmadığının değerlendirilmesi durumunda, belirtilen proforma fatura ve fiyat teklifleri ile maliyet/satış tutarı tespit tutanakları mükellef ve/veya isteklinin bağlı olduğu vergi dairesine gönderilmesi, ayrıca konunun önemine göre de Cumhuriyet Savcılığına bildirim yapılması hususlarının anlaşılması gerektiğinin aşikar olması nedeni ve bu yönde verilen Kurul Kararları ile konu içtihat niteliğini kazanmış olmasının yanında Tebliğin yukarıda sözü edilen düzenlemesi birbirine bağlı/bağımlı iki temel açıklamadır.

 

Şöyle ki; cari piyasa koşullarına, temel ekonomik verilere ve hayatın olağan durumuna uygun olmadığı anlaşılan fiyat teklifinin bir şekilde şekle uygun olarak müşavir tarafından tevsik edilmesi halinde, bu durumun ilgili vergi dairesine bildirilerek “bu tevsikin” doğruluğunun testi istenilmekte ve sistemin sigortası genel kabulüyle yapılmış bir mevzuat düzenlemesi şeklinde tezahür etmiştir. Kamu İhale Tebliğinin 79.4.2.18. maddesinin birbirine bağımlı son açıklama cümlesinin uygulanmaması halinde başlangıç cümlesine göre tekliflerin değerlendirilmesinin sağlıklı ve hukuken uygun bir yanı olmayacaktır.

 

İstekliler tarafından asgari işçilik bedelinin çok az üstünde verilen teklif bedelinin en düşük teklife yakın olmasının sağlanması için teklif bileşenlerinden olan giyim bedeli açıklamasına yönelik olarak verilen proforma fatura ve fiyat teklif tutarlarının düşük bedelli olarak oluşturulduğunun konu ile ilgili içtihat niteliğinde verilmiş Kurul kararlarından anlaşıldığı, verilen proforma fatura ve fiyat teklif tutarlarının ticari hayatın olağan durumu ve ekonomik verilerle ilgili genel bilgilerle uyumlu olmadığının anlaşılmasına rağmen, düşük bedelli de olsa, istekli tarafından verilen proforma fatura ve fiyat tekliflerin Kamu İhale Genel Tebliğinin ilgili hükümlerine göre belge üzerinde taşıması gereken şartları taşıdığının tespiti halinde anılan açıklamanın mevzuat uyarınca uygun görüldüğünün içtihat niteliğinde verilmiş olan Kurul kararlarından anlaşıldığı, ancak sunulan proforma fatura ve fiyat teklif tutarlarının ticari hayatın olağan durumu ve ekonomik verilerle ilgili genel bilgilerle uyumlu olmadığının anlaşılması durumunda da, teklif açıklaması bu yönden mevzuata uygun görülmekle birlikte proforma fatura ve fiyat teklif tutarlarının düşüklüğünün düzenlenen ve idareye sunulan belgenin usulüne uygun olmadığına ilişkin eylemi ortadan kaldırmayacağı düşüncesi ile, Kanunun temel ilkelerinden eşit muamele ve güvenirlik ilkelerinin ön planda çalıştırılmasının temini yönünden incelenmesi için bağlı bulunan vergi dairesine gönderilmiştir.

 

Yukarıda yapılan iki değerlendirmenin belge üzerinde aynı anda var olduğu durumda, bildirim yapılmasının anlamlı olduğu yönünde bütünlük sağladığı şeklinde yapılan değerlendirmelerin birbirinden bağımsız işletilmesi durumunda, yani aşırı düşük açıklamada, isteklinin giyime ilişkin sunduğu proforma fatura ve fiyat teklif tutarlarının ticari hayatın olağan durumu ve ekonomik verilerle ilgili genel bilgilerle uyumlu olmadığının açıkça bilinmesine rağmen, sırf, anılan belgelerin Tebliğinin sözü edilen açıklamalarına göre belge üzerinde taşıması gereken şartlara uygun olarak taşıdığı tespitine dayanılarak isteklinin açıklamasının mevzuata uygun olduğunu kabul etmenin mevzuat ile çelişki yarattığı, bu nedenle, anılan belgelerin Kamu İhale Genel Tebliğinin ilgili açıklamalarına göre belge üzerinde taşıması gereken şartları taşıdığının tespit edilmiş olmasına rağmen, proforma fatura ve fiyat teklif tutarlarının ticari hayatın olağan durumu ve ekonomik verilerle ilgili genel bilgilerle uyumlu olmadığı durumunun incelenmesi için Tebliğin ilgili açıklaması uyarınca ilgili vergi dairesine bile bile gönderilmemesi durumunda, Kanunda belirtilen temel ilkelerden eşit muamele ve güvenirlik ilkelerinin ön planda zedelendiği işlemlerin gerçekleştirilmiş olacağı düşüncesiyle, Tebliğin ilgili açıklamalarına göre, belge üzerinde taşıması gereken şartları taşıdığının tespit edilmiş olmasına rağmen, vergi dairesine bildirim yapılmasına gerek görülmeyen, proforma fatura ve fiyat teklif tutarlarının, ticari hayatın olağan durumu ve ekonomik verilerle ilgili genel bilgilerle uyumlu olmadığının anlaşıldığı durumda, anılan isteklinin aşırı düşük açıklamalarının mevzuata uygun olmadığı gerekçesi olarak kabul edilmemesi gerekmektedir.

 

            İncelemeye konu ihalede;

 

Aşırı düşük teklif açıklamaları idarece uygun bulunarak ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak ve ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif olarak belirlenmeleri Kurul çoğunluğunca da uygun görülen Adapark İnş. Danş. Temz. Tur. Gıda San. Ltd. Şti. ile Nt Sos. Hiz. Telekom. Temz. Bilg. Gıda Ürün. Eğt. Taş. Mak. Sağ. Hizm. İns. Kay. ve Taah. Tic. Ltd. Şti.’nin aşırı düşük teklif açıklamaları kapsamında sunduğu bilgi ve belgeler yukarıda aktarılan değerlendirmeler ışığı altında değerlendirildiğinde;

 

            Aşırı düşük teklif açıklamaları idarece uygun bulunarak ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak belirlenmesi Kurul çoğunluğunca da uygun görülen Adapark İnş. Danş. Temz. Tur. Gıda San. Ltd. Şti. tarafındanaşırı düşük teklif açıklaması kapsamında ihale konusu işte çalışacak personelin giyim giderinin maliyetine dayalı açıklamasının tevsiki için; 228 adet gömlek, 228 adet pantolon, 228 adet kravat, 228 adet fular ve 228 adet kazak’tan oluşan giyim malzemelerinin her birine ayrı ayrı olmak üzere 0,0050 TL olarak önerilen birim fiyatlar üzerinden toplamda 5,70 TL fiyat öngören Boğaziçi Sos. Hiz. Posta Ayr. Dağt. Sayaç Aç. Kap. Temz. İnş. Teks. Gıda Yem. Oto. Nak. Kargo Rek. Org. Tur. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından istekli adına tanzim edilen 23.11.2012 tarihli proforma fatura ile ekinde maliyet/satış tespit tutanağının (Ek-O.5) sunulduğu anlaşılmış olduğundan, anılan isteklininaşırı düşük açıklaması kapsamında sunduğu; proforma fatura ile maliyet/satış tespit tutanağında, ön görülen giyim maliyet bedellerinin maliyet muhasebesi kayıtları açısından ticari hayatın olağan durumu ve ekonomik verilerle ilgili genel bilgilerle uyumlu olmadığı, bu nedenle adı geçen isteklinin aşırı düşük teklif açıklamasının mevzuata uygun olmadığından teklifinin bu gerekçe ile değerlendirme dışı bırakılması gerektiği,

 

            Diğer yandan, aşırı düşük teklif açıklamaları idarece uygun bulunarak ihalede ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif olarak belirlenmesi Kurul çoğunluğunca da uygun görülen Nt Sos. Hiz. Telekom. Temz. Bilg. Gıda Ürün. Eğt. Taş. Mak. Sağ. Hizm. İns. Kay. ve Taah. Tic. Ltd. Şti.tarafındanaşırı düşük teklif açıklaması kapsamında ihale konusu işte çalışacak personelin giyim giderinin maliyetine dayalı açıklamasının tevsiki için; 228 adet gömlek, 228 adet pantolon, 228 adet kravat ve fular ile 228 adet kazak’tan oluşan giyim malzemelerinin her birine ayrı ayrı olmak üzere 0,03 TL olarak önerilen birim fiyatlar üzerinden toplamda 22,80 TL fiyat öngören SH Teks. Mak. Sağ. Hizm. Bilg. İlaç. Temz. İnş. Gıda İns. Kay. ve Taah. Tic. Ltd. Şti. tarafından istekli adına tanzim edilen 26.11.2012 tarihli proforma fatura ile ekinde maliyet/satış tespit tutanağının (Ek-O.5) sunulduğu anlaşılmış olduğundan, anılan isteklininaşırı düşük açıklaması kapsamında sunduğu; proforma fatura ile maliyet/satış tespit tutanağında, ön görülen giyim maliyet bedellerinin maliyet muhasebesi kayıtları açısından ticari hayatın olağan durumu ve ekonomik verilerle ilgili genel bilgilerle uyumlu olmadığı, bu nedenle adı geçen isteklinin aşırı düşük teklif açıklamasının mevzuata uygun olmadığından teklifinin bu gerekçe ile değerlendirme dışı bırakılması gerektiği,

 

            Değerlendirilmiştir.

 

            Açıklanan nedenlerle, başvuru sahibinin itirazen şikayet başvuru dilekçesinde belirttiği iddiasına yönelik İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 18’inci maddesi yönünden yapılan incelemeye göre, ticari şirketlerin iktisadi amacının kâr elde etmek olduğu, kâr elde etmese dahi en azından zarar etmemek üzere ticari faaliyetlerine devam etmelerinin bir zorunluluk olduğu aksi takdirde söz konusu şirketlerin zarar etmemek ve kâr elde etmek için kayıt dışı ticari yollara başvurmalarının kuvvetle muhtemel olduğu düşüncesi ile, inceleme konusu ihalede giyimine ilişkin açıklamaları kapsamında verdikleri proforma faturadaki teklif fiyatlarının maliyet muhasebesi kayıtları açısından ticari hayatın olağan durumu ve ekonomik verilerle ilgili genel bilgilerle uyumlu olmadığı belirlenen, aşırı düşük teklif açıklamaları idarece uygun bulunarak ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak ve ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif olarak belirlenmeleri Kurul çoğunluğunca da uygun görülen Adapark İnş. Danş. Temz. Tur. Gıda San. Ltd. Şti. ile Nt Sos. Hiz. Telekom. Temz. Bilg. Gıda Ürün. Eğt. Taş. Mak. Sağ. Hizm. İns. Kay. ve Taah. Tic. Ltd. Şti.’nintekliflerinin belirtilen gerekçeler üzerinden değerlendirme dışı bırakılarak ihale işlemlerine devam edilmesigerektiği yönündeki düşüncem ile, bu hususlara ilişkin Kurul çoğunluğunca alınan “itirazen şikayet başvurusunun reddine” niteliğindeki karar gerekçesine katılmıyorum.

 

 

                                                           Ali Kemal AKKOÇ

                                                                Kurul Üyesi


 

EK GEREKÇE

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 53. maddesinin (a) fıkrasında;Kamu İhale Kurumunun, bu Kanunda belirtilen esas, usul ve işlemlerin doğru olarak uygulanması konusunda görevli ve yetkili olduğu, (b) fıkrasının 9. bendinden sonraki 2. alt bendinde de; Kurumun Kurul kararıyla bu Kanunun ve Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun uygulanmasına ilişkin standart ihale dokümanı, tip sözleşme, yönetmelik ve tebliğler çıkarmaya yetkili olduğu, Kurul ve Kurumun yetkilerini, düzenleyici işlemler tesis ederek ve özel nitelikli kararlar alarak kullanacağı, standart ihale dokümanları, tip sözleşmeler, yönetmelik ve tebliğlerin Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe konulacağı hükme bağlanmıştır.

 

Anılan düzenleme uyarınca, Kamu İhale Kurulunun 4734 ve 4735 sayılı Kanunların uygulanması konusunda genel düzenleyici işlemler yapma yetkisini haiz olduğu kuşkusuzdur.

 

Anılan yetki çerçevesinde yürürlüğe konulan Kamu İhale Genel Tebliğinin 79.4.2.18 maddesinde; “İtirazen şikayet başvurularına ilişkin olarak Kurum tarafından yapılan incelemede gerekli görülmesi durumunda, proforma fatura ve fiyat tekliflerine ilişkin maliyet/satış tutarı tespit tutanakları, bunları muhafaza eden meslek mensubundan istenebilir. Gerek meslek mensubundan istenen tutanaklar gerekse ihaleyi yapan idare tarafından Kuruma gönderilen belgeler arasında yer alan proforma fatura ve fiyat teklif tutarları ile maliyet/satış tutarı tespit tutanağında belirtilen maliyet ve satış tutarlarının arasında uyumsuzluk olduğunun veya bu belgelerde yer alan bilgilerin ticari hayatın olağan durumu ve ekonomik verilerle ilgili genel bilgilerle uyumlu olmadığının değerlendirilmesi durumunda; proforma fatura ve fiyat teklifleri ile maliyet/satış tutarı tespit tutanakları mükellef ve/veya isteklinin bağlı olduğu vergi dairesine gönderilir ve gerekli olması halinde Cumhuriyet Savcılığına bildirim yapılır.” hükmü bulunmaktadır.

 

İnceleme kapsamında karşılaşılan proforma faturalardaki ekonomik değerlerin hayatın olağan akışına uygun olup olmadığının objektif bir kriterinin olamayacağı açık ise de, olağandışılık konusundaki makul şüphe yeterlidir.

 

İhalenin iptal edilmiş olması ya da aşırı düşük teklif açıklaması uygun bulunmayan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmış olması dahi giyim bedeline ilişkin olarak düzenlenen ve idareye sunulan belgenin usulüne uygun olmadığına ilişkin eylemi ortadan kaldırmayacağından;

 

İnceleme konusu ihalede,

 

Başvuru sahibi NT Sos. Hiz. Telekom. Tem. Bilg. Gıda Ürn.  İnş. Eğt. Taş.  Mak. Sağ.  Hiz. İnsan Kay. ve Taah. Tic. Ltd. Şti.nin aşırı düşük teklif açıklamasında, SH Tekstil Taah. Tic. San. Ltd. Şti. tarafından düzenlenen proforma faturada, 114 kişinin giyim bedelinin 5,70 TL olduğunun belirtildiği, proforma faturadaki bilgiler mevzuata aykırılık görülmeyerek açıklaması kabul edildiğinden, anılan proforma faturanın ve proforma faturanın dayanağı maliyet/satış tutarı tespit tutanağının ilgili meslek mensubundan idarece istenilerek gönderilmek suretiyle, söz konusu belgelerde yer alan bilgilerin ticari hayatın olağan durumu ve ekonomik verilerle ilgili genel bilgilerle uyumlu olmadığı tespitinin yapılacak incelemelerde değerlendirilmek üzere, anılan proforma faturayı düzenleyen SH Tekstil Taah. Tic. San. Ltd. Şti.nin bağlı olduğu Ostim/AnkaraDairesine bildirimde bulunulması,

 

Anılan Tebliğ gereği olduğundan, bu hususun anılan Kurul Kararı gerekçeleri arasında yer alması gerektiği yönündeki düşüncemizle, karara katılıyoruz.

 

 

                  Kazım ÖZKAN                                            Erkan DEMİRTAŞ            

    Kurul Üyesi                                                    Kurul Üyesi                          

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul