• Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UH.I-862
  • Toplantı No: 2013/012
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 07.02.2013
(Aşağıdaki metin 15/2/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/012
Gündem No :34
Karar Tarihi:07.02.2013
Karar No :2013/UH.I-862
Şikayetçi:
 Yüksel Yemek Üretim Hizmetleri Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi, 100.YIL MAH. 2. KÜÇÜK SAN. SİT. 2197 ADA NO : 21 TEKİRDAĞ
 İhaleyi yapan idare:
 Tekirdağ Aile Ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü , Turgut Mah. Şehit Mayadağlı Cad. No:38 Tekirdağ TEKİRDAĞ
Başvuru tarih ve sayısı:
 07.01.2013 / 701
Başvuruya konu ihale:
 2012/160394 İhale Kayıt Numaralı "Tekirdağ Aile Ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne Bağlı Yatılı Kuruluşlara Malzeme Dahil Yemek Hazırlanması Ve Dağıtım Hizmeti Alım İhalesi" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

Tekirdağ Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğütarafından 03.12.2012tarihinde açık ihale usulüile yapılan “Tekirdağ Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne Bağlı Yatılı Kuruluşlara Malzeme Dahil Yemek Hazırlanması ve Dağıtım Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin olarak Yüksel Yemek Üretim Hizmetleri San. ve Tic. Ltd. Şti.nin 25.12.2012tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 02.01.2012tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 07.01.2013tarih ve 701sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 07.01.2013tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

            Başvuruya ilişkin olarak 2013/131sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

Karar:

 

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

 

1) Sunulan açıklamanın sözleşme gideri için belirlenen bedelin %3'ün altında kaldığı gerekçesiyle idare tarafından uygun görülmediği, ancak söz konusu işin malzeme dahil yemek hizmeti alımı olduğu, %3 sözleşme giderinin personel çalıştırılmasına yönelik hizmet alımlarında geçerli olduğu, idarenin kararının bu gerekçe ile mevzuata uygun olmadığı, ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından teklif bedeline %3 oranında sözleşme ve genel gider eklediği anılan gerekçe ile açıklamanın uygun bulunmaması gerektiği,

 

2) İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan açıklama içerisinde transferde kullanılacak araç ve bu aracı kullanmakla görevli şoför için herhangi bir maliyet öngörülüp öngörülmediğinin detaylı olarak tekrar incelenmesi gerektiği, kullanılacak olan amortisman gideri, akaryakıt gideri, aracın zorunlu trafik sigortası gideri ve bakım onarım giderlerine ilişkin açıklama yapılıp yapılmadığının incelenmesi gerektiği, açıklama yapılmış ise 79.4.2.3'üncü maddesinde belirtilen tevsik edici belgelerin sunulup sunulmadığının yeniden incelenmesi gerektiği,

 

iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 

           
1 ) Başvuru sahibinin 1’inci iddiasına ilişkin olarak:

           

İdari Şartnamenin 2’nci maddesinde ihale konusu işin adı, “Tekirdağ Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne Bağlı Yatılı Kuruluşlara Malzeme Dahil Yemek Hazırlanması ve Dağıtım Hizmeti Alım İhalesi” şeklinde belirtilmiş olup, aynı Şartnamenin 25’inci maddesinde “25.3.1. İşin süresi ve personel sayısı dikkate alınarak ilgili mevzuatına göre hesaplanacak işçilik ücreti:

Erkek Yetiştirme Yurdu Sevgi Evleri Müdürlüğü
13.505 adet sabah kahvaltısı, 10.220 adet ara öğün, 15.710 adet öğle yemeği, 13.505 akşam yemeği , olmak üzere toplam 52.940 adet/öğün yemek
Sevgi Evleri Çocuk Yuvası Ve Kız Yetiştirme Yurdu Müdürlüğü
39.055 adet sabah kahvaltısı, 60.955 adet ara öğün, 57.411 adet öğle yemeği, 39.055 akşam yemeği olmak üzere toplam 196476 adet/öğün yemek ,
Zübeyde Hanım Huzurevi Müdürlüğü
28.105 adet sabah kahvaltısı, 25.915adet ara öğün, 35.688adet öğle yemeği, 28.105 akşam yemeği olmak üzere toplam 117.813 adet/öğün yemek,
Çorlu Huzurevi Müdürlüğü
29.200 adet sabah kahvaltısı, 27.010adet ara öğün, 39.338 adet öğle yemeği, 29.200 akşam yemeği olmak üzere toplam 124.748 adet/öğün yemek,
Kadın Konukevi Müdürlüğü
8.395 adet sabah kahvaltısı, 7.300 adet ara öğün, 11.325 adet öğle yemeği, 8.395 akşam yemeği olmak üzere toplam 35415 adet/öğün yemek,
Olmak üzere tüm kuruluşlara toplam 527.392 adet/öğün yemek
teklif fiyata dahildir.

25.3.2. Yemek, yol ve giyecek giderleri:

Yemeklerin kuruluşta pişirildiği ve bu hizmetin sunulması işiyle ilgili olarak aylık (26) gün üzerinden fiilen çalışan personelin tüm mesaisini kuruluşta geçirdiği hallerde, hizmetin sunulmasıyla görevli;
Erkek Yetiştirme Yurdu Sevgi Evleri Müdürlüğünde
(1) aşçı,
(1) aşçı yardımcısı,
(2) servis elemanı,
(1) bulaşıkçı personelin,
işçilik giderleri [(işçi ücreti, sigorta prim giderleri, yemek, yol, giyim, ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışan (5) personele çalışılan her gün için günlük ücretine ilaveten ayrıca bir günlük ücret ödenecek olup, teklif fiyata dâhildir.
Sevgi Evleri Çocuk Yuvası Ve Kız Yetiştirme Yurdu Müdürlüğü
(2) aşçı,
(1) aşçı yardımcısı,
(5) servis elemanı,
(1) bulaşıkçı personelin,
işçilik giderleri [(işçi ücreti, sigorta prim giderleri, yemek, yol, giyim, ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışan (9) personele çalışılan her gün için günlük ücretine ilaveten ayrıca bir günlük ücret ödenecek olup, teklif fiyata dâhildir.
Zübeyde Hanım Huzurevi Müdürlüğü
(1) aşçı,
(1) aşçı yardımcısı,
(1) servis elemanı,
(1) bulaşıkçı personelin,
işçilik giderleri [(işçi ücreti, sigorta prim giderleri, yemek, yol, giyim, ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışan (4) personele çalışılan her gün için günlük ücretine ilaveten ayrıca bir günlük ücret ödenecek olup, teklif fiyata dâhildir.
Çorlu Huzurevi Müdürlüğü
(1) aşçı,
(1) aşçı yardımcısı,
(2) servis elemanı,
(1) bulaşıkçı personelin,
işçilik giderleri [(işçi ücreti, sigorta prim giderleri, yemek, yol, giyim, ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışan (5) personele çalışılan her gün için günlük ücretine ilaveten ayrıca bir günlük ücret ödenecek olup, teklif fiyata dâhildir.

Kadın Konukevi Müdürlüğünün yemek pişirme işlemi Çorlu Huzurevinde yapılacak olup servis elemanlarından 1 tanesi Kadın Konukevi Müdürlüğünde servis hizmeti yapacaktır. Yemeklerin götürülüp Servis edilmesi işlemi yükleniciye aittir ve teklif fiyata dahildir.

Kuruluşların mutfağında çalışacak 23 personele aşağıda cinsi ve miktarı yazılı olan giyecek ayni olarak verilecektir.
1 - Aşçı Takım 9 Adet
2 - Lastik Çizme 14 Adet
3 - Aşçı Önlüğü 9 Adet
4 - İkili Tk İş Elbisesi 14 Adet
5 - Sabo Tipi Terlik 23 Adet

25.3.3. Malzeme giderleri:

Yılbaşı, bayram, davet, toplu yapılan doğum günleri vs. gibi özel günlerde yılda on iki defa olmak üzere, kuruluşta bakılan sayısının iki katına kadar kişinin yararlanacağı 'Özel Gün Menüsü'(en az beş çeşit olmak üzere 1-Kuruyemiş, 2-Kuru pasta 3-Yaş pasta, 4-Meyve, 5-İçecekler vs.) teklif fiyata dâhildir.

25.3.4. Diğer giderler:

Yemek kuruma ait merkezi bir mutfakta pişirilerek diğer kuruluşlara dağıtımı yapılıyor ise pişirilen yemeğin diğer kuruluşlara dağıtımındaki nakliye giderleri teklif fiyata dâhildir.

25.4.Sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer Vergisi (KDV), ilgili mevzuatı çerçevesinde İdare tarafından yükleniciye ayrıca ödenir.

25.5. Kısa vadeli sigorta prim oranları belirtilecektir.

Bu iş için, iş kazaları ve meslek hastalıkları sigorta pirim oranı % 1 (yüzdebir) dir.düzenlemesi yer almaktadır.

 

            Kamu İhale Genel Tebliği’nin 78’inci maddesinde “78.1. Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımları; ağırlıklı olarak personel çalıştırılmasına dayanan, çalıştırılacak personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma saatlerinin tamamının idare için kullanıldığı hizmetlerdir.

78.2. Malzemeli veya malzemesiz temizlik, malzemesiz yemek, özel güvenlik, sayaç okuma ve kesme-açma, hasta ve ziyaretçi yönlendirme, tıbbi sekreterlik, veri işleme ve otomasyon sisteminin işletimi hizmetleri gibi hizmetler personel çalıştırılmasına dayalı olup, bu tebliğde personel çalıştırılmasına dayalı olan/olmayan hizmetler arasında sayılmayan işlerin personel çalıştırılmasına dayalı olup olmadığı yukarıda yer verilen tanıma göre idarelerce değerlendirilecektir.

78.3. Malzeme dahil yemek hazırlama hizmeti veya malzeme dahil yemek hazırlama ve dağıtım hizmeti ya da makine ve ekipman ile araçlar ve/veya akaryakıtın yüklenici tarafından sağlanacağı çöp toplama ve nakline ilişkin hizmetler ile personel taşıma gibi hizmetler personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı olarak değerlendirilmeyecektir. Ancak, personel çalıştırılmasına dayalı olmayan bir hizmet alımına ilişkin ihale dokümanında haftalık çalışma saatlerinin tamamını idarede geçirecek personel sayısının belirlenmesi hallerde teklif fiyata dahil giderler arasında işçilik giderine yer verilmesi gerekmektedir.” açıklaması,

79’uncu maddesinde79.1. Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde, tekliflerin değerlendirilmesinde;

İhale ve sözleşmeye ilişkin damga vergileri, Kamu İhale Kurumu payı ve noter masrafları gibi sözleşme giderleri ile amortisman, kıdem tazminatı, işyeri hekimliği ücreti, oryantasyon (ihale konusu işe uyum) eğitimi gideri, yaka kartı ve bu mahiyetteki genel giderleri karşılamak üzere birim fiyat teklif cetvelinde yer alan her bir işçilik kalemindeki (yol, yemek ve giyecek dahil brüt asgari ücret veya brüt asgari ücretin yüzde (%) fazlası üzerinden ücret hesaplanan işçilik kalemi ile ulusal bayram ve genel tatil günleri ve fazla çalışma saatlerine ilişkin işçilik kalemleri) birim fiyatlar ile işçi sayısı üzerinden teklif alınması idarece uygun görülmeyen iş kalemi/kalemleri kapsamında çalıştırılacak olan her bir personelin işçilik maliyeti üzerinden % 3 oranında sözleşme giderleri ve genel giderler hesaplanacaktır.

79.4. İhale komisyonu tarafından, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihaleleri ile personel çalıştırılmasına dayalı olmamakla birlikte ihale dokümanında personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma saatinin tamamının idarede kullanılacağı hizmet alımı ihalelerinde asgari işçilik maliyeti, sözleşme giderleri ve genel giderler ile varsa malzeme ve diğer maliyet kalemleri, bunlar dışında kalan hizmet alımı ihalelerinde ise ihale dokümanında belirtilen teklif fiyata dahil giderler dikkate alınmak suretiyle tekliflerin değerlendirilmesi yapılarak 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi uyarınca teklifi aşırı düşük görülen isteklilerden işin niteliğine göre ihale komisyonunca belirlenen önemli teklif bileşenleri ile ilgili açıklama istenecektir. İdarelerce aşırı düşük tekliflere yönelik açıklama istenmesine ilişkin yazıda, teklifte önemli olduğu tespit edilen bileşenlerin belirtilmesi ve açıklama için isteklilere üç (3) iş gününden az olmamak üzere makul bir süre verilmesi gerekmektedir.

Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde, kar hariç yaklaşık maliyet tutarının üzerindeki teklifler aşırı düşük teklif olarak kabul edilmeyecektir.açıklaması yer almaktadır.

           

            Yukarıda anılan Tebliğ açıklamalarından, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarında işçilik maliyeti üzerinden %3 oranında sözleşme ve genel giderlerin hesaplanması gerektiği, söz konusu bedelin teklif fiyatına dahil edileceği,  ancak anılan durumun yalnızca personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarında geçerli olduğu, malzeme dahil yemek hazırlama hizmet alımlarının personel çalıştırılmasına dayalı bir hizmet alımı olmadığı ifade edilmiş olup, malzeme dahil yemek hazırlama işlerinde %3 oranında sözleşme ve genel giderlerin teklif fiyata dahil edilmesi zorunluluğunun bulunmadığı anlaşılmaktadır.

 

            Bununla birlikte, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı olmamakla birlikte, haftalık çalışma saatinin tümünü idarenin bünyesinde geçirmesi öngörülen personele ilişkin giderlerinde teklif fiyatına dahil edilmesi gerektiği ifade edilmiş olup, söz konusu işçilik maliyetinin üzerine tekrar %3 sözleşme giderinin eklenmesi gerektiğine ilişkin herhangi bir açıklama mevzuat içerisinde yer almamaktadır.

 

            İhale işlem dosyasının incelenmesi neticesinde, başvuru sahibinin açıklamasının teklif bedeline %3 oranında sözleşme ve genel giderinin eklenmediği gerekçesiyle uygun bulunmayarak teklifinin reddedildiği anlaşılmıştır. Söz konusu gerekçe yukarıda yer alan Tebliğ açıklamaları doğrultusunda yapılan hukuki yoruma uygun olmadığından dolayı, idarenin başvuru sahibinin açıklamasını bu gerekçe ile değerlendirme dışı bırakması işlemi mevzuata aykırı bulunmuştur.

 

            Ayrıca, ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklif bedeli içerisinde %3 oranında sözleşme ve genel giderler eklediği tespit edilmiş olup, anılan giderin teklif bedeline eklenmesi durumunda açıklamanın uygun görülmemesi gerektiğine ilişkin herhangi bir açıklamanın Tebliğ içerisinde yer almadığı, istekli tarafından fazla şekilde eklenen sözleşme ve genel giderlerin mevzuata bir aykırılık teşkil etmeyeceği sonucuna ulaşıldığından, başvuru sahibinin söz konusu iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

            Ancak, Kurulun istikrar kazanmış kararlarında, kâr oranı belli olmayan yemek hizmeti alımı ihalelerinde, %20’lik kâr payı belirlendiği kabulüyle kârsız yaklaşık maliyetin üzerindeki teklif bedellerinin aşırı düşük olarak kabul edilemeyeceğinin ifade edildiği, şikâyete konu ihalenin yaklaşık maliyetinin 2.192.788,40 TL olduğu, söz konusu bedelin 1,20’ye bölünmesi sonucunda 1.827.323,66 TL bedeline ulaşıldığı hususu göz önünde bulundurulduğunda anılan bedelin üzerindeki tekliflerin aşırı düşük olarak kabul edilmemesi gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.

 

            Başvuru sahibinin teklif bedelinin anılan bedelin üzerinde olduğu anlaşıldığından, kendisinden aşırı düşük teklif açıklaması istenilemeyeceği sonucuna ulaşılmış olup, yukarıda değerlendirilen iddianın gerekçesinin ve dayanağının ortadan kalktığı tespit edilmiştir. İdarenin söz konusu işlemi bu gerekçeyle de uygun görülmemiştir.

 

            Bununla birlikte, söz konusu bedelin üzerinde teklif sunan Ektirici Tic. Ltd. Şti. ve Öğün Yem. ve Tem. Hizm. Tic. A.Ş.den de aşırı düşük teklif açıklaması istenilmesinin mevzuata uygun olmadığı sonucuna ulaşılmış olup, süresi içerisinde açıklama sunmayan anılan isteklilerin tekliflerinin reddedildiği anlaşıldığından söz konusu işlemin de mevzuata uygun şekilde yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

 

 

 

           
2 ) Başvuru sahibinin 2’nci iddiasına ilişkin olarak:

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “İhalelere yönelik başvurular” başlıklı 54’üncü maddesinde “İhale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden aday veya istekli ile istekli olabilecekler, bu Kanunda belirtilen şekil ve usul kurallarına uygun olmak şartıyla şikâyet ve itirazen şikâyet başvurusunda bulunabilirler.

Şikâyet ve itirazen şikâyet başvuruları, dava açılmadan önce tüketilmesi zorunlu idari başvuru yollarıdır.

Şikâyet başvuruları idareye, itirazen şikâyet başvuruları Kuruma hitaben yazılmış imzalı dilekçelerle yapılır.

Dilekçelerde aşağıdaki hususlara yer verilir:

a) Başvuru sahibinin, varsa vekil ya da temsilcisinin adı, soyadı veya unvanı ve adresi.

b) İhaleyi yapan idarenin ve ihalenin adı veya ihale kayıt numarası.

c) Başvuruya konu olan durumun farkına varıldığı veya bildirildiği tarih.

d) Başvurunun konusu, sebepleri ve dayandığı deliller…” hükmü,

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in “Başvuruların şekil unsurları” başlıklı sekizinci maddesinde “(1) Şikâyet başvuruları idareye, itirazen şikâyet başvuruları ise Kuruma hitaben yazılmış imzalı dilekçelerle yapılır.

(2) Dilekçelerde aşağıdaki hususlara yer verilir;

a) Başvuru sahibinin, varsa vekil ya da temsilcisinin; adı, soyadı veya unvanı ve adresi ile varsa bildirime esas elektronik posta adresi ve faks numarası.

b) İhaleyi yapan idarenin ve ihalenin adı veya ihale kayıt numarası.

c) Başvuruya konu olan durumun farkına varıldığı veya bildirildiği tarih.

ç) Başvurunun konusu, sebepleri ve dayandığı deliller.

d) İtirazen şikâyet başvurularında ayrıca idareye yapılan şikâyetin tarihi ve varsa şikâyete ilişkin idare kararının bildirim tarihi…” hükmü,

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğ’in “İtirazen şikâyet başvurularında aranılacak şekil unsurları” başlıklı 11’inci maddesinde “…(8) Yönetmeliğin 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (ç) bendinde başvurunun konusu, sebepleri ve dayandığı delillerin başvuru dilekçelerinde belirtilmesi gerektiği düzenlendiğinden, başvuruda bulunulan hususların dilekçelerde somut bir biçimde, mevzuata aykırı bulunma sebepleri ile birlikte gösterilmesi gerekmektedir. İşlemin hangi unsurlarının hangi gerekçelerle hukuka aykırı olduğu belirtilmeksizin sadece mevzuata aykırı olduğu gibi soyut  ve mesnetsiz iddialara yer verilmesi halinde, Yönetmeliğin 8 inci maddesine aykırı olduğu gerekçesiyle başvurunun reddine ilişkin sorumluluk başvurana ait olacağından bu hususa dikkat edilmesi gerekmektedir.” açıklaması yer almaktadır.

4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (d) bendinde, şikâyet ve itirazen şikâyet başvuru dilekçelerinde başvurunun konusu, sebepleri ve dayandığı delillerin belirtilmesi gerektiği hüküm altına alınmıştır. İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in sekizinci maddesinin ikinci fıkrasının (ç) bendinde de aynı hükme yer verilmiştir. Diğer taraftan, İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğ’in 11’inci maddesinin sekizinci fıkrasında, anılan Yönetmelik hükmü gereğince, başvuruda bulunulan hususların dilekçelerde somut bir biçimde, mevzuata aykırı bulunma sebepleri ile birlikte gösterilmesi gerektiği yönünde bir açıklama yapılmıştır.

Dolayısıyla, başvurusu kapsamında şikâyete konu işlemin hangi unsurlarının hangi gerekçelerle hukuka aykırı olduğunu belirtmeksizin, iddia niteliğinde olmayan varsayımlara yer verdiği anlaşılan başvuru sahibinin ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan açıklamaya ilişkin iddiaları yukarıda yer verilen mevzuat hükümlerinde istenilen şekil şartlarını taşımadığı anlaşılmıştır.

Yukarıda yer alan mevzuat hükümleri ve açıklamalar çerçevesinde, başvuru sahibince ihale üzerinde bırakılan isteklinin aşırı düşük teklif açıklamasının Kurumca tekrar incelenmesine yönelik talepte bulunulduğu, somut bir mevzuata aykırılık iddiasında bulunulmadığı anlaşıldığından, söz konusu iddianın 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince şekil yönünden reddedilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılığı belirlenen ihale işlemlerinin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, başvuru sahibi Yüksel Yem. Ürt. Hizm. San. ve Tic. Ltd. Şti., Ektirici Tic. Ltd. Şti. ve Öğün Yem. ve Tem. Hizm. Tic. A.Ş.nin tekliflerinin reddedilmesi işleminin iptal edilmesi ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle 4734 sayılı Kanun'un 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

 

Kazım  ÖZKAN

II. Başkan

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

 

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

 

 


 

Karşı Oy:

 

KARŞI OY

 

            Başvuru sahibinin itirazen şikayet başvuru dilekçesinde özetle “Sunulan açıklamanın sözleşme gideri için belirlenen bedelin %3'ün altında kaldığı gerekçesiyle idare tarafından uygun görülmediği, ancak söz konusu işin malzeme dahil yemek hizmeti alımı olduğu, %3 sözleşme giderinin personel çalıştırılmasına yönelik hizmet alımlarında geçerli olduğu, idarenin kararının bu gerekçe ile mevzuata uygun olmadığı, ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından teklif bedeline %3 oranında sözleşme ve genel gider eklediği anılan gerekçe ile açıklamanın uygun bulunmaması gerektiği” şeklinde dile getirdiği birinci iddiası kapsamında Kurulca, başvuru sahibi tarafından sunulan açıklamanın idarenin gerekçesi ile uygun görülmemesi işleminin iptal edilmesi ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi hususunda“düzeltici işlem belirlenmesine” karar verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin birinci iddiasının İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 18 inci maddesi yönünden Kurul kararına dayanak teşkil eden esas inceleme raporu ve eki belgeler üzerinde yapılan inceleme sonucunda;

 

Tekirdağ Aile Ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen “Tekirdağ Aile Ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne Bağlı Yatılı Kuruluşlara Malzeme Dahil Yemek Hazırlanması ve Dağıtım Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin yaklaşık maliyetin                                                                                    piyasadan alınan fiyatların idarece yeniden düzenlemesi sonucunda çıkan birim fiyatlar esas alınarak toplam 2.192.788,40 TL olarak hesaplandığı,

 

Bahse konu ihalede (16) adet ihale dokümanı satın alındığı, 03.12.2012 tarihinde gerçekleştirilen ihaleye 9 istekli tarafından teklif verildiği,

 

İdarenin teklif değerlendirmesine göre, bir isteklinin teklifinin “geçici teminat bulunmadığı” gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı, kalan sekiz teklifingeçerli teklif olarak kabul edildiği,bu teklif bedellerinin;

 

İsteklinin Adı

Teklif Bedeli (TL)

 KIRIKLAR İNŞ. TAAH.TAH. TAHY. YEMEK TİC.SAN. LTD. ŞTİ

1.307.384,20

 BERSUDE GIDA PAZ. SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

1.464.059,52

YEMEKÇİM TABİLDOT TUR. SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ.

1.552.790,40

 BENGİ-M TEMİZLİK İNŞAAT GIDA BİLGİ İŞLEM SOSYAL HİZMETLER TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ.

1.752.908,72

 İSTANBUL MÜZAYEDE ORGANİZASYON SOSYAL HİZMETLER GIDA NAKLİYAT TEKSTİL ENERJİ İNŞAAT SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

1.774.617,60

 EKTİRİCİ İNŞ.TEM.TAŞ GID.SAĞ.HZM.İÇ . VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.

1.867.362,16

 YÜKSEL YEMEK ÜRETİM HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

1.906.077,40

 ÖĞÜN YEMEKHANE VE TE MİZLİK HİZMETLER İ TİC. A. Ş

1.906.457,70

             

            Şeklinde verildiği, idarece başvuru sahibinin açıklamasının teklif bedeline %3 oranında sözleşme ve genel giderinin eklenmediği gerekçesiyle uygun bulunmayarak teklifinin reddedildiği, ihalenin İstanbul Müzayede Org. Sos. Hizm. Gıda Nak. Teks. Enerji İnş. San. Taah. ve Tic. Ltd. Şti.’nin üzerinde bırakılarak sonuçlandırıldığı,

 

Anlaşılmıştır.

 

4734 sayılı Kanunun “Aşırı düşük teklifler” başlıklı 38 inci maddesinde; “İhale komisyonu verilen teklifleri 37 nci maddeye göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

 

İhale komisyonu;

a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,

b)  Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

           c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,

           

Hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.

 

İhale komisyonu, aşırı düşük tekliflerin tespiti ve değerlendirilmesinde Kurum tarafından belirlenen kriterleri esas alır. Kurum bu maddenin uygulanmasında; aşırı düşük tekliflerin tespiti, değerlendirilmesi ve ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi amacıyla sınır değer veya sorgulama kriterleri ya da ortalamalar belirlemeye yetkilidir.” hükmü yer almaktadır.

 

Bahse konu madde hükmünden, ihale komisyonunun, yaptığı değerlendirme neticesinde geçerli olduğunu tespit ettiği tekliflerden, ihalede verilen diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olan isteklileri tespit edeceği ve tespit edilen bu teklifleri reddetmeden önce yine madde metninde belirtilen usul doğrultusunda sorgulamaya tabi tutacağı anlaşılmaktadır.

 

Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde, aşırı düşük teklif sorgulamasının Kamu İhale Genel Tebliğinin “teklif fiyata dahil masraflar” ve “aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesini” düzenleyen maddeleri ile idari şartnamenin “teklif fiyata dahil olan giderler” başlıklı maddesindeki düzenlemelerin esas alınarak yapılması gerekmektedir. Bu ihalelerde, aşırı düşük teklif sorgulaması sonucunda belgelere dayalı yazılı açıklama yapmayan veya ihale komisyonunca açıklamaları yetersiz bulunan isteklilerin teklifleri ile teklif edilmesi gereken asgari işçilik maliyetini karşılamayan teklifler gerekçesi belirtilmek suretiyle reddedilecektir. Ancak, şikayet başvurusuna konu hizmetin personel çalıştırılmasına dayalı bir hizmet alım ihalesi olmaması nedeniyle aşırı düşük değer tespitine yönelik bir modül bulunmamakta olup, ihale konusu hizmetin maliyet unsurlarının, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarında olduğu gibi önceden belirlenen nitelikte olmadığı görülmektedir. Bu durumda, ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olarak hizmetin ifası için her isteklinin basiretli tacir olma yükümlülüğü gereğince kendi organizasyon yapısı, kullanacağı makine ekipmanın özellikleri, malzeme teminindeki kendine özgü koşulları vb. unsurları dikkate alarak teklif fiyatını belirlemesi gerekmektedir.

 

Ayrıca, malzeme dahil yemek alım hizmetlerinde yemek bileşenlerini oluşturan girdilerin önemli bir kısmı yerel, mevsimsel ve iklim özelliklerine göre farklılıklar göstermekte, bir çok girdi müstahsilden doğrudan temin edilebilmektedir. Özellikle sebze meyve gibi girdilerin piyasa koşulları sebebiyle muhasebeleştirilmesinde karşılaşılan güçlüklerin aşırı düşük teklif sorgulamasında ispat için aranılan belgelere yansıtılmasında isteklilerin önünde önemli bir engel teşkil edeceği düşünülmektedir.  Kamu İhale Kurumu tarafından personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet alımları için aşırı düşük sınır değerin tespiti ve sorgulanması konusunda bir kriter belirlenmediği hususu göz önüne alındığında, şikayete konu ihalede, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanması ve kaynakların verimli kullanılmasından sorumlu olan idarenin, aşırı düşük teklif açıklaması isteyerek ihalenin sonuçlandırılması yönünde tesis etmiş olduğu işlemlerde mevzuata uyarlık bulunmadığı düşünülmektedir.

 

İhale konusu işin personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı işi olmadığı, yaklaşık maliyetin büyük çoğunlukla yemek giderinden oluştuğu ihalede verilen teklif bedelleri yaklaşık maliyetin altında olmakla birlikte yaklaşık maliyete ve birbirlerine göre yakın olduğu ve en düşük teklifin bile diğer tekliflere göre aşırı düşük olarak değerlendirilemeyeceği anlaşıldığından, idarece, yemek kalemlerinde aşırı düşük teklif sorgulaması yapılarak ihalenin karara bağlanması yönünde gerçekleştirilen idari işlemlerin mevzuata uygun olmadığı değerlendirilmiştir.

 

            Açıklanan nedenlerle;  başvuruya konu ihalede, yemek alımı kalemlerinde aşırı düşük teklif sorgulaması yapılarak ihalenin sonuçlandırılmasına yönelik idarece gerçekleştirilen idari işlemlerin yerinde olmadığına ilişkin “düzeltici işlem belirlenmesine” karar verilmesi gerektiği yönündekidüşüncem ile, bu hususa ilişkin Kurul çoğunluğunca verilen “düzeltici işlem belirlenmesine” niteliğindeki karara katılmıyorum.

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

Ali Kemal AKKOÇ

Kurul Üyesi

 

 

 

 

 

 


KARŞI OY

 

 

            Başvuru sahibinin 1’inci iddiasına ilişkin olarak,

 

Başvuru sahibi, sunulan açıklamanın sözleşme gideri için belirlenen bedelin %3'ün altında kaldığı gerekçesiyle idare tarafından uygun görülmediğini, ancak söz konusu işin malzeme dahil yemek hizmeti alımı olduğunu, %3 sözleşme giderinin personel çalıştırılmasına yönelik hizmet alımlarında geçerli olduğunu, idarenin kararının bu gerekçe ile mevzuata uygun olmadığını, ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından teklif bedeline %3 oranında sözleşme ve genel gider eklediği anılan gerekçe ile açıklamanın uygun bulunmaması gerektiğini iddia etmektedir.

 

İtirazen şikâyete konu ihale adı “Tekirdağ Aile Ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne Bağlı Yatılı Kuruluşlara Malzeme Dahil Yemek Hazırlanması ve Dağıtım Hizmeti Alım İhalesi”dir. İhalenin adından da anlaşılacağı üzere ihale malzemeli yemek alımı ve dağıtımı olup Kamu İhale Genel Tebliği gereği personel çalıştırmaya dayalı olmayan hizmet alımıdır.

 

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Hizmet alımı ihalelerinde aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 79’uncu maddesinde

…79.3.  Asgari işçilik maliyeti;

i- İhale tarihinde yürürlükte bulunan brüt asgari ücret veya idari şartnamede brüt asgari ücretin yüzde (%) fazlası olarak belirlenen ücret (ulusal bayram ve genel tatil günleri ile fazla çalışma saatlerine ilişkin ücretler dahil),

ii- İdari şartnamede öngörülen nakdi veya ayni yemek ve yol bedeli ile ayni giyim bedeli,

iii- İşveren sigorta primi tutarından oluşmaktadır.

79.4. İhale komisyonu tarafından, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihaleleri ile personel çalıştırılmasına dayalı olmamakla birlikte ihale dokümanında personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma saatinin tamamının idarede kullanılacağı hizmet alımı ihalelerinde asgari işçilik maliyeti, sözleşme giderleri ve genel giderler ile varsa malzeme ve diğer maliyet kalemleri, bunlar dışında kalan hizmet alımı ihalelerinde ise ihale dokümanında belirtilen teklif fiyata dahil giderler dikkate alınmak suretiyle tekliflerin değerlendirilmesi yapılarak 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi uyarınca teklifi aşırı düşük görülen isteklilerden işin niteliğine göre ihale komisyonunca belirlenen önemli teklif bileşenleri ile ilgili açıklama istenecektir. İdarelerce aşırı düşük tekliflere yönelik açıklama istenmesine ilişkin yazıda, teklifte önemli olduğu tespit edilen bileşenlerin belirtilmesi ve açıklama için isteklilere üç (3) iş gününden az olmamak üzere makul bir süre verilmesi gerekmektedir.

79.5. Aşırı düşük teklif sorgulaması sonucunda; (79.4.2.) maddesine uygun açıklamada bulunmayan, açıklamaları teknik şartnameye aykırı hususlar içeren veya teklif tutarı, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde asgari işçilik maliyeti ve % 3 oranındaki sözleşme giderleri ile genel giderleri, personel çalıştırılmasına dayalı olmamakla birlikte ihale dokümanında personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma saatinin tamamının idarede kullanılacağı hizmet alımı ihalelerinde ise asgari işçilik maliyeti ve ilgili mevzuatı uyarınca hesaplanacak sözleşme giderlerini karşılamayan isteklilerin teklifleri gerekçeleri belirtilmek suretiyle reddedilecektir.” açıklması yer almaktadır.

 

Anılan Tebliğ’in 79.1’inci maddesinde, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde tekliflerin değerlendirilmesinde; ihale ve sözleşmeye ilişkin damga vergileri, Kamu İhale Kurumu payı ve noter masrafları gibi sözleşme giderleri ile amortisman, kıdem tazminatı, işyeri hekimliği ücreti, oryantasyon (ihale konusu işe uyum) eğitimi gideri, yaka kartı ve bu mahiyetteki genel giderleri karşılamak üzere birim fiyat teklif cetvelinde yer alan her bir işçilik kalemindeki (yol, yemek ve giyecek dahil brüt asgari ücret veya brüt asgari ücretin yüzde (%) fazlası üzerinden ücret hesaplanan işçilik kalemi ile ulusal bayram ve genel tatil günleri ve fazla çalışma saatlerine ilişkin işçilik kalemleri) birim fiyatlar ile işçi sayısı üzerinden teklif alınması idarece uygun görülmeyen iş kalemi/kalemleri kapsamında çalıştırılacak olan her bir personelin işçilik maliyeti üzerinden % 3 oranında sözleşme giderleri ve genel giderler hesaplanacağı açıklaması yer almakla birlikte, Tebliğin 79.4 ve 79.5’inci maddelerinde yer alan açıklamalardan, personel çalıştırmaya dayalı olmamakla birlikte, personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma saatinin tamamının idarede kullanılacağı hizmet alımı ihalelerinde çalıştırılacak personel için asgari işçilik maliyeti ve % 3 oranında sözleşme giderleri ve genel gider öngörülmesi gerektiği, asgari işçilik maliyeti ve ilgili mevzuatı uyarınca da hesaplanacak sözleşme giderlerini karşılamayan isteklilerin teklifleri gerekçeleri belirtilmek suretiyle reddedilmesi gerektiği anlaşılmaktadır.

 

Yapılan incelemede, başvuru sahibinin açıklamasının, ihale konusu işte çalıştırılacak personel için öngörülen işçilik bedeline %3 oranında sözleşme giderleri ve genel giderler dâhil edilmediği gerekçesiyle uygun bulunmadığı ve teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı anlaşılmıştır. Yukarıda yapılan açıklamalar doğrultusunda başvuru sahibinin açıklamasının uygun bulunmamasında ve teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasında ihale mevzuatına aykırılık bulunmamıştır.

 

            Açıklanan nedenlerle; başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin olarak iddiaları kapsamında “başvurunun reddine” karar verilmesi gerektiği yönündekidüşüncemle, bu hususa ilişkin Kurul çoğunluğunca verilen “düzeltici işlem belirlenmesine” niteliğindeki karara katılmıyorum.

 

 

 

Kazım ÖZKAN

II. BAŞKAN

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul