• Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UH.I-912
  • Toplantı No: 2013/013
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 11.02.2013
(Aşağıdaki metin 20/2/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/013
Gündem No :39
Karar Tarihi:11.02.2013
Karar No :2013/UH.I-912
Şikayetçi:
 Vadi Özel Güvenlik Hizmetleri Ltd. Şti., 1438.SOK. NO:5 KAT:3 DAİRE:3 ALSANCAK/ İZMİR
 İhaleyi yapan idare:
 Sultanbeyli Belediye Başkanlığı (Zabıta Müdürlüğü), Abdurrahmangazi Mahallesi Fatih Bulvarı 85 34920 İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 11.01.2013 / 1424
Başvuruya konu ihale:
 2012/148781 İhale Kayıt Numaralı "2013-2014 Yılı Özel Koruma Ve Güvenlik Hizmeti Alımı" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

Sultanbeyli Belediye Başkanlığı Zabıta Müdürlüğütarafından 21.11.2012tarihinde açık ihale usulüile yapılan “2013-2014 Yılı Özel Koruma ve Güvenlik Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin olarak Vadi Özel Güvenlik Hizmetleri Ltd. Şti.nin 20.12.2012tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin25.12.2012 tarihli yazısı ile reddi üzerine başvuru sahibince 11.01.2013tarih ve 1424sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 11.01.2013tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

            Başvuruya ilişkin olarak 2013/249sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

Karar:

 

 

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

 

1) İhale üzerinde bırakılan isteklinin teklif ettiği 3.874.893,00 TL tutardan ihalede teklif edilmesi gereken işçilik, yemek, resmi tatil çalışması ve % 3 sözleşme ve genel giderler dahil toplam 3.874.672,50 TL asgari işçilik maliyeti düşüldüğünde kalan 220,50 TL tutar ile teknik şartnamede 1050 adet olmak üzere öngörülen giyim ve giyime ilişkin % 3 sözleşme ve genel gider ile 70 personele ilişkin mali sorumluluk giderinin karşılanmasının hayatın olağan akışı ve ticari verilere aykırı olduğu, anılan isteklinin yaptığı açıklama üzerinden hesaplama yapıldığında bir personel için 21 aylık mali sorumluluk giderinin 2,94 TL, giyim giderinin ise 0,15 TL olduğu, hayatın olağan akışına ve ticari verilerle uyumlu olmayan belge düzenleyen firmaların idareler veya Kurum tarafından vergi dairesine bildirim yapılmasının piyasa şartlarına göre teklif vermeyen söz konusu firmaları avantajlı hale getirdiği, vergi dairesince yapılacak incelemeden sonra Kurum tarafından karar alınması gerektiği,

 

               
2 ) Teknik Şartname’nin “Güvenlik Elemanlarının Uymak Zorunda Olduğu Kurallar” başlıklı 5’inci maddesinde yer alan “Kurum nezdinde görevlendirilecek Güvenlik Görevlilerinin (Bay, bayan), Kurum dahili sınırları olan görev alanlarında görevleri esnasında giymeleri için gerekli olan ve Kurumca da kabul görmüş olan kıyafeti, mevsimlik (Yazlık ve Kışlık) bay- bayan tüm güvenlik personeline tek tip üniforma sağlayacak ve görevlendirdiği personele giydirecektir. Bakanlıkça onaylanmış Üniforma ve Üniformayı tamamlayıcı unsurları bulundurmak yüklenicinin yükümlülüğü ve sorumluluğundadır. Firma tarafından verilecektir.” düzenlemesine aykırı olarak firmanın aşırı düşük teklif sorgulamasında üniformanın tamamlayıcı unsuru olan ve her bir personelin kıyafetinde en az 6 adet bulunması gereken firma tanıtıcı armaları için açıklama sunmadığı,

 

                iddialarına yer verilmiştir.

 

   Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 

  1. Başvuru sahibinin 1’inci iddiasına ilişkin olarak,

 

Başvuruya konu ihaleye ait İdari Şartname’nin 2.1.(a) maddesinde, ihale konusu işin adının; 2013-2014 Yılı Özel Koruma ve Güvenlik Hizmeti Alımı “olarak belirtildiği, işin miktarı ve türünün 2.1.(b) maddesinde;

 

a) 2013-2014 Yılı 70 Kişilik Koruma ve Güvenlik Personeli Hizmet Alımı

b) Miktarı ve Türü: Özel Koruma ve Güvenlik Personeli Hizmeti 21 ay süreli 29 adet silahsız + 41 silahlı personel :  70 Personel ile güvenlik hizmeti alımı işi,  
c) Koruma ve Güvenlik Personeli (Erkek-Bayan) 69 kişi X 21 Ay : 1.449 Ay,
d) Koruma ve Güvenlik Personeli Resmi Tatil Çalışma Bedeli : 69 Kişi X 23 Gün : 1.587 Gün,

e) Koruma ve Güvenlik  Amiri                                                  :   1 kişi X 21 Ay : 21 Ay,
f) Koruma ve Güvenlik Amiri  Resmi Tatil Çalışma Bedeli      :   1 kişi X 23 Gün   : 23 Gün”
şeklinde belirlendiği,

 

Anılan Şartname’nin “Teklif fiyata dahil olan giderler” başlıklı 25.3’üncü maddesinde; 

 

“25.3.1. İşin süresi ve personel sayısı dikkate alınarak ilgili mevzuatına göre hesaplanacak işçilik ücreti:

Sıra No Personelin Görev Tanımı Brüt Asgari Ücretin (%) fazlası
1 Güvenlik Amiri % 130
2 Güvenlik Personeli % 100

25.3.2. Yemek, yol ve giyecek giderleri:

Yemek Bedeli; Koruma ve Güvenlik personeline yemek bedeli ayni olarak ödenecek, çalışacak personelin yemek maliyeti idarenin yemekhanesinden karşılanacak ve yemek bedeli yüklenicinin hak edişinden kesilecektir. Bu durumda her bir personel için hak edişten kesilecek yemek bedelinin tutarı Sultanbeyli Belediyesi ile Hizmet iş sendikası arasında imzalanan 2011-2012 toplu iş sözleşmesi gereği 2013 yılı için yemek bedeli her bir personel için brüt 7,12 TL. dir ve her personel için 26 gün olarak hesaplama yapılacak ve 31 veya 28 gün olan aylardaki fiili gün sayısı dikkate alınmayacaktır. Hak edişten kesilecek bu yemek bedelinin, idare personeli için öngörülen yemek bedelin de bir artış yapılsa bile öngörülen tutar değiştirilemeyecektir.

Personelin Kıyafeti;
Yazlık kıyafetler en geç Nisan ayı sonuna kadar, kışlık kıyafetler ise yüklenici işe başladığında (Yer Teslimi Yapıldığında) Özel Güvenlik Görevlilerine teslim edilecektir. İhale süresince yazlık ve kışlık olmak üzere 1 (bir) kez verilecektir.
Yazlık Kıyafet :
1) Kısa kollu, iki cepli cepleri kapaklı, apoletli, keten gömlek ( 2 adet / kişi ) Gömlek Kumaşı %60 Keten %40 Pamuk olacaktır.
2) Pantolon ( 2 adet / kişi ) Pantolon Kumaşı % 60 Keten % 40 Pamuk olacaktır.
3) Yazlık ayakkabı (1 adet / kişi ) Ayakkabı deri olup, ökçesi kösele olacaktır.

5.4. Kışlık Kıyafet :

1) Uzun kollu, iki cepli, cepleri kapaklı, apoletli, pamuklu gömlek ( 2 adet / kişi ) Gömlek Kumaşı %67 Polyester , % 33 Pamuk olacaktır.
2) Yün kazak ( 1 adet / kişi )
3) Kravat (1 adet / kişi )
4) Pantolon (2 adet / kişi ) Pantolon kumaşı % 50 Yün, % 50 polyester olacaktır.
5) Şapka veya kep (1 adet / kişi ) Şapka veya kep kumaşı %50 yün , %50 polyester olacaktır.
6) Ayakkabı veya bot (1 adet / kişi )

6.1. Erkek Kışlık Bot:
a) Şekil numunesi gibi sayası (yüzü) analin deriden 1,4 mm.1,5 mm. Kalınlığında olacaktır
b) Derisi sıcak yaptırma takviye bezi ile desteklenecektir.
c) İç astarı ve yere basan taban içi kısmı glase meşin olacaktır.
d) Fordu 1 mm. Bombesi 0,9 mm. Pinpon (kırılmaz ve ezilmez) bombe özelliğe sahip olacaktır.
e)Taban astarı çelikli ve fiberli olarak en az 2 mm. Kalınlığında nanteks olacaktır.
f)Tamamı termo olacaktır.
g)Taban kalınlığı 10 mm. olacaktır.
h)Taban iç kalınlığı 7,5 mm olacaktır.
I)Taban orta kısmı tabandan 1,5 mm. Dışa çıkıntılı olacak yere olan teması minimum seviyeye indirecek, kışın yağışlı hava şartlarında kaymayı engelleyerek yürüyüş rahatlığı sağlanacaktır.
j)Diğer özellikleri bakımından numunesi gibi olacaktır.

6.2. Bayan Kışlık Bot:
a) Botun şekil numunesi gibi sayası (yüzü) analin deriden olacaktır.
b) İç astarı sıcak astar olacaktır.
c) Tabanı çizgili neolit taban olacaktır.
d) Ökçesi M.D.F. ökçe olacaktır.
e) Diğer özellikleri bakımından numunesi gibi olacaktır
7) Deri Teçhizat Kemeri (1 adet / kişi )
8) Mont veya Kaban ( 1 adet / kişi ) Ceket veya Mont kumaşı %50 yün %50 polyester olacaktır.

25.3.3. Bu madde boş bırakılmıştır.

25.3.4. Bu madde boş bırakılmıştır.

25.4.Sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer Vergisi (KDV), ilgili mevzuatı çerçevesinde İdare tarafından yükleniciye ayrıca ödenir.

25.5. Kısa vadeli sigorta prim oranları belirtilecektir.

Sigorta Risk Prim Oranı : 1”düzenlemesinin yer aldığı görülmüştür.

 

            Başvuru konusu ihaleye ilişkin Teknik Şartname’nin “Yüklenicinin yükümlülükleri” başlıklı 4’üncü maddesinde,

“Yüklenici, güvenlik görevlisinin kuruma ve kurum dışı kişi ve kuruluşlara vermiş olduğu her türlü zarar, ziyan ile 3. şahıslar tarafından koruma alanında meydana getirilecek zarar, ziyan ve kayıplara karşılık sözleşme imzalanmadan önce Mali Sorumluluk Sigortası yaptırmak zorundadır.” düzenlemesi,

 

            Anılan Şartname’nin “Kılık, Kıyafet, Gereç ve Donanım Yükümlülükleri” başlıklı 5.2’nci maddesinde,

           “1.Kurum nezdinde görevlendireceği bay, bayan güvenlik elemanlarının, görevleri süresince, kılık ve kıyafetlerinin (saç, sakal, makyaj, şahsi bakım ve temizlik vb.) uygunluğunu ve temizliğini, aksesuar (Kolye, madalyon, künye, rozet, ziynet eşyası vb.) takılmamasını, bina içerisinde kaban giyilmemesini, bina içinde kepsiz,  bina dışında ise mutlaka kep giyilmiş halde bulunmasını, Kurum personeli ile göreve ilişkin konular dışında özel temaslarda bulunulmamasını, Kurum içi ve dışı tüm kişilerle görev gereği olacak ilişkilerde, nazik ve kibar olunması görev başında iken sigara içilmemesini sağlamak, gerekli kontrolleri yapmak ve aksaklıkları derhal gidermekle yükümlüdür.

 

            2.Kurum nezdinde görevlendirilecek Güvenlik Görevlilerinin ( Bay, bayan ), Kurum dahili sınırları olan görev alanlarında görevleri esnasında giymeleri için gerekli olan ve Kurumca da kabul görmüş olan kıyafeti, mevsimlik (Yazlık ve Kışlık ) bay- bayan tüm güvenlik personeline tek tip üniforma sağlayacak ve görevlendirdiği personele giydirecektir. Bakanlıkça onaylanmış Üniforma ve Üniformayı tamamlayıcı unsurları bulundurmak yüklenicinin yükümlülüğü ve sorumluluğundadır. Firma tarafından verilecektir.

 

            3. Giyim ve kullanımda olan giyeceklerle, donatımın sürekli temiz, düzgün ve bakımlı olması için gerekli tüm tedbirleri almak, kontrolleri yapmak ve aksaklıkları derhal gidermekle yükümlüdür.

 

           4. Yazlık kıyafetler en geç Nisan ayı sonuna kadar, kışlık kıyafetler ise yüklenici işe başladığında (Yer Teslimi Yapıldığında Özel Güvenlik Görevlilerine teslim edilecektir. Aksi durumda İdare tarafından, Özel Güvenlik Görevlilerinin kıyafetleri re’sen temin edilerek, bedeli yüklenicinin o ayki hak edişinden kesilecektir. İhale süresince yazlık ve kışlık olmak üzere 1 (bir) kez verilecektir.

 

           5.Bay, Bayan tüm güvenlik görevlilerine, aşağıda belirtilen giyim eşyasını, mevsimlik olarak ayrı ayrı, tek tip ve standartta, yeni olarak vermek ve giydirmekle yükümlüdür.

 

           5.3.  Yazlık Kıyafet :

 

          
1 ) Kısa kollu, iki cepli cepleri kapaklı, apoletli, keten gömlek  ( 2 adet / kişi  )

Gömlek Kumaşı %60 Keten %40 Pamuk olacaktır.

 

2) Pantolon ( 2 adet / kişi )

Pantolon Kumaşı % 60 Keten % 40 Pamuk olacaktır.

 

3) Yazlık ayakkabı (1 adet / kişi )

Ayakkabı deri olup, ökçesi kösele olacaktır. 

 

      5.4. Kışlık Kıyafet :

 

           
1 ) Uzun kollu, iki cepli, cepleri kapaklı, apoletli, pamuklu gömlek ( 2 adet / kişi )

 Gömlek Kumaşı %67 Polyester , % 33 Pamuk olacaktır.

 

2) Yün kazak ( 1 adet / kişi )

 

3) Kravat   (1 adet / kişi )

 

4) Pantolon (2 adet / kişi )

 Pantolon kumaşı % 50 Yün, % 50 polyester olacaktır.

 

5) Şapka veya kep (1 adet / kişi )

   Şapka veya kep kumaşı %50 yün , %50 polyester olacaktır.

 

6)  Ayakkabı veya bot  (1 adet / kişi )

 

            6.1.  Erkek Kışlık Bot:

a) Şekil numunesi gibi sayası (yüzü) analin deriden 1,4 mm.1,5 mm. Kalınlığında olacaktır

b) Derisi sıcak yaptırma takviye bezi ile desteklenecektir.

c) İç astarı ve yere basan taban içi kısmı glase meşin olacaktır.

d) Fordu 1 mm. Bombesi 0,9 mm. Pinpon (kırılmaz ve ezilmez) bombe özelliğe sahip olacaktır.

e)Taban astarı çelikli ve fiberli olarak en az 2 mm. Kalınlığında nanteks olacaktır.

f)Tamamı termo olacaktır.

g)Taban kalınlığı 10 mm. olacaktır.

h)Taban iç kalınlığı 7,5 mm olacaktır.

I)Taban orta kısmı tabandan 1,5 mm. Dışa çıkıntılı olacak yere olan teması minimum seviyeye indirecek, kışın yağışlı hava şartlarında kaymayı engelleyerek yürüyüş rahatlığı sağlanacaktır.

j)Diğer özellikleri bakımından numunesi gibi olacaktır.

 

6.2. Bayan Kışlık Bot:

 

a) Botun şekil numunesi gibi sayası (yüzü) analin deriden olacaktır.

 b) İç astarı sıcak astar olacaktır.

 c) Tabanı çizgili neolit taban olacaktır.

d) Ökçesi M.D.F. ökçe olacaktır.

           e) Diğer özellikleri bakımından numunesi gibi olacaktır

 

  1. Deri Teçhizat Kemeri (1 adet / kişi )
  2. Mont veya Kaban ( 1 adet / kişi )

Ceket veya Mont kumaşı %50 yün %50 polyester olacaktır.

 

        Yüklenici tüm güvenlik görevlilerine resmi giyeceklerinin üzerinde, amblem ve semboller ile görevli tanıtma kartının, yükleniciyi belirtir tek tip ve standartta ve tam olarak takılı kalmasını sağlamakla yükümlüdür.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

            Söz konusu ihaleye ilişkin Sözleşme Tasarısının 9.1’inci maddesinde; “İşe başlama tarihi 01.01.2013; işi bitirme tarihi 30.09.2014”düzenlemesine yer verilmiştir.

 

            İhale dokümanı kapsamında yer alan birim fiyat teklif cetveli standart forumuna aşağıda yer verilmiştir:

 

A1

B2

Sıra No

 

     İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması3

 

        Miktarı

 

Teklif Edilen4       Birim Fiyat

        

        Tutarı

Birimi

İşçi sayısı

Ay/gün/saat

1

Koruma ve Güvenlik Personeli (Asgari Ücretin % 100) fazlası

Ay

69

21

 

 

2

Koruma ve Güvenlik Amiri (Asgari Ücretin % 130) Fazlası

Ay

1

21

 

 

3

Koruma ve Güvenlik Personeli (Resmi Tatil Çalışma Bedeli)

Gün

69

23

 

 

4

Koruma ve Güvenlik Amiri (Resmi Tatil Çalışma Bedeli)

Gün

1

23

 

 

5

Özel Güvenlik Mali Sorumluluk Sigortası

Ay

70

21

 

 

TOPLAM TUTAR  (K.D.V Hariç)

 

 

 

            İdari Şartname’nin yukarıda anılan 25’inci maddesinde belirtilen teklif fiyata dahil  masraflar esas alınarak, Kamu İhale Kurumunun işçilik hesaplama modülünde yapılan hesaplamada; 70  personel için hesaplanan asgari işçilik maliyet toplamının (giyim ve özel güvenlik mali sorumluluk gideri hariç, resmi tatil çalışması ve %3 sözleşme giderleri dahil olmak üzere) 3.874.672,5 TL olduğu görülmüştür.

 

            İdarece gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesi neticesinde; başvuruya konu ihaleye 6 teklif verildiği, Tortum Özel Güvenlik ve Koruma Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. ve Azran Güvenlik ve Koruma Hizmetleri Ltd. Şti.nin teklifinin “teklif mektubunun ve geçici teminatınn usulüne uygun olmadığı ve belgeleri eksik olduğu” gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı, Pussat Güvenlik ve Güvenlik Eğitim Hizmetleri Ltd. Şti.& Achilles Özel Güvenlik Koruma Eğitim Araştırma Danışmanlık ve Güvenlik Sis. Ltd. Şti. & Dağsan Özel Güvenlik Hizmetleri İş Ortaklığı’nın teklifinin ihale komisyonunca aşırı düşük teklif olduğu değerlendirilerek söz konusu istekliye gönderilen 26.11.2012 tarihli yazı ile maliyet bileşenlerine ilişkin olarak açıklamada bulunmalarının istenildiği, süresi içinde açıklama sunan isteklinin yaptığı açıklamaların ihale komisyonunca değerlendirilmesi sonucunda ihalenin Pussat Güvenlik ve Güvenlik Eğitim Hizmetleri Ltd. Şti.& Achilles Özel Güvenlik Koruma Eğitim Araştırma Danışmanlık ve Güvenlik Sis. Ltd. Şti. & Dağsan Özel Güvenlik Hizmetleri İş Ortaklığı üzerinde bırakıldığı anlaşılmıştır.

 

            Kamu İhale Genel Tebliğinin “Hizmet alımı ihalelerinde aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 79’uncu maddesinde;

            “…79.4.2.3Teklifi aşırı düşük bulunan isteklilerin, tekliflerinde önemli olduğu tespit edilen bileşenler ile ilgili olarak Kanunun 38 inci maddesi uyarınca yapacakları açıklamaya dayanak teşkil eden bilgi ve belgeleri sunmaları gerekmektedir.

İsteklilerin açıklamalarına dayanak teşkil eden bilgi ve belgeler;

a. Tedarikçi veya üreticilerden alınan proforma faturalar,

b. Fiyat teklifleri,

c. Kamu kurum ve kuruluşları tarafından sunulan mal ve hizmetlere ilişkin ilan edilmiş fiyat tarifeleri veya bunlardan alınmış fiyat teklifleri,

ç. Kamu kurum ve kuruluşları tarafından ilgili mala ilişkin ilan edilen asgari fiyatlar,

d. Perakende satış yapan zincir mağaza veya marketlerin yayımladıkları fiyat kataloglarında yer alan fiyatlar,

e. Ticaret borsalarına kayıtlı mallara ilişkin olarak 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanununun 51 inci maddesinin (c) bendi uyarınca borsa idaresi tarafından düzenlenen ilgili malın fiyatını gösteren belgeler,

f. Yaş sebze ve meyve için, Yaş Sebze ve Meyve Ticaretinin Düzenlenmesi ve Toptancı Halleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname uyarınca faaliyet gösteren toptancı hali idaresi tarafından düzenlenen ilgili malın fiyatını gösteren belgeler,

g. İsteklinin ürettiği, aldığı veya sattığı mallara ilişkin maliyet/satış tutarı tespit tutanaklarıdır.

İstekliler tekliflerine ilişkin olarak yukarıda sayılan belgelerden kendileri için uygun olanları (79.4.2.4-79.4.2.13) maddelerine göre yapacakları açıklamalar kapsamında sunacaklardır.

Yukarıda sayılan belge ve bilgilerden hiçbiri ile açıklama yapılmasının fiilen mümkün olmadığının anlaşıldığı durumlarda istekli tarafından gerekçesi belirtilmek suretiyle ilgili mevzuatına göre son 12 ay içinde düzenlenen açıklamaya elverişli diğer belge ve bilgiler kullanılarak da açıklama yapılabilir. (Örnek: Yurt dışından ithal edilen mallara ilişkin olarak gümrük giriş beyannamesi kullanılarak açıklama yapılabilir.)

            …79.4.2.12. İsteklinin açıklamalarını kendi ürettiği, aldığı veya sattığı mallara dayandırması durumunda ihale konusu işte kullanılması öngörülen mala ilişkin ağırlıklı ortalama birim maliyetin veya ağırlıklı ortalama birim satış tutarının belirtildiği “maliyet/satış tutarı tespit tutanağı” (Ek-O.7) sunulacaktır. İsteklilerce teklif edilen tutara ilişkin birim fiyatlar,

            a) Maliyete dayalı açıklama yapıldığında, ağırlıklı ortalama birim maliyetin,

            b) Satışlar üzerinden açıklama yapıldığında, ağırlıklı ortalama birim satış tutarının          % 80’inin,

            altında olamaz.

            İsteklinin satışlar üzerinden açıklama yapabilmesi için malın ticareti ile iştigal ediyor olması; maliyete dayalı açıklama yapabilmesi için ise, son geçici vergi beyanname döneminde ihale konusu işte kullanılmasını öngördüğü mal miktarının en az yarısı kadar alış yapmış olması gerekmektedir.

İsteklinin son geçici vergi beyanname döneminde 4734 sayılı Kanun kapsamındaki idarelere açıklama konusu mala ilişkin satış yapmış ve satılan malın idarece kabul edilmiş olması durumunda “maliyet/satış tutarı tespit tutanağı” (Ek-O.7) sunmasına gerek bulunmayıp sadece söz konusu satışa ilişkin fatura suretleri ile de belgelendirme yapılabilecektir.

“…79.4.2.15. Maliyet/satış tutarı tespit tutanaklarının; 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununa göre çalışan meslek mensuplarından, mükellefle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olanlar tarafından düzenlenmesi, bütün belge ve tutanakların her sayfasının taraflar tarafından imzalanarak kaşelenmesi gerekmektedir.

(79.4.2.4.) maddesine göre düzenlenen tutanak meslek mensubu ve proforma fatura veren tedarikçi veya imalatçı tarafından, (79.4.2.5.) maddesine göre düzenlenen tutanak meslek mensubu ile istekliye fiyat teklifini veren kişi tarafından imzalanarak kaşelenecek ancak bu tutanaklar proforma fatura veya fiyat teklifi ekinde idareye verilmeyecek ve düzenleyen meslek mensubu tarafından muhafaza edilecektir.

(79.4.2.12.) maddesine göre düzenlenen tutanaklar ise meslek mensubu ile ihaleye katılan istekli tarafından imzalanarak kaşelenecek ve açıklama ekinde idareye sunulacaktır.

Meslek mensubu, proforma fatura veya fiyat teklifi üzerindeki beyanı ile O-5, O-6, O-7 nolu tutanaklardaki beyanların doğruluğundan sorumludur.

Gerekli görülmesi durumunda ihaleyi yapan idare, proforma fatura ve fiyat tekliflerine ilişkin maliyet/satış tutarı tespit tutanaklarını, incelemek üzere muhafaza eden meslek mensubundan isteyebilir.

İhale komisyonunun, gerek meslek mensubundan istenen tutanaklar gerekse istekliler tarafından açıklama kapsamında ihale komisyonuna sunulan tutanaklar üzerinde yaptığı inceleme sonucunda sunulan proforma fatura / fiyat teklifi ile bu belgeler arasında uyumsuzluk olduğunu tespit etmesi durumunda teklif reddedilerek uyumsuzluğun niteliğine göre söz konusu belgeler mükellef ve/veya isteklinin bağlı olduğu vergi dairesine gönderilir ve gerekli olması halinde Cumhuriyet Savcılığına bildirim yapılır.

İhale komisyonunca yapılan inceleme sonucunda, yukarıda belirtildiği şekilde bir uyumsuzluk olduğu tespit edilmemekle birlikte, belgelerde yer alan bilgilerin ticari hayatın olağan durumu ve ekonomik verilerle ilgili genel bilgilerle uyumlu olmadığının değerlendirilmesi durumunda isteklinin teklifi reddedilmeyecek ancak proforma fatura ve fiyat teklifleri ile maliyet/satış tutarı tespit tutanakları mükellef ve/veya isteklinin bağlı olduğu vergi dairesine gönderilecektir. 

79.4.2.16. İstekliler tarafından aşırı düşük teklif sorgulaması kapsamındaki mallara ilişkin olarak proforma fatura yerine sadece alış faturası ile açıklamada bulunulması geçerli bir açıklama olarak kabul edilmeyecektir.

Yukarıda belirtilen maliyet/satış tutarı tespit tutanaklarının son geçici vergi beyanname dönemine ilişkin olarak düzenlenmesi esastır. Ancak son geçici vergi beyanname döneminde, yasal defter ve belgelerde açıklama konusu mal veya hizmetlerle ilgili işlem bulunmaması durumunda, isteklinin kendi ürettiği, aldığı veya sattığı mallara ilişkin ağırlıklı ortalama birim maliyetin veya ağırlıklı ortalama birim satış tutarının belirtildiği “maliyet/satış tutarı tespit tutanağı” (Ek-O.7) hariç, söz konusu tutanaklar bir önceki geçici vergi beyanname dönemi esas alınarak düzenlenebilir. Son geçici vergi beyanname döneminin tespitinde; 4734 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin (a), (d) ve (e) bentlerine göre pazarlık usulü ile yapılan ihalelerde ilk yazılı fiyat tekliflerinin alındığı tarih, diğer ihale usulleri ile yapılan ihalelerde ise ihale tarihi esas alınır.

Örneğin; 11.1.2010 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan ihalede son geçici vergi beyanname dönemi “Ekim-Kasım-Aralık 2009”, 15.7.2010 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan ihalede son geçici vergi beyanname dönemi “Nisan-Mayıs-Haziran 2010” dur.

79.4.2.17. İşletme hesabına göre defter tutuluyor olması durumunda; yukarıda belirtilen tutanaklar, işletme hesabı defteri ve işletme hesap özeti kayıtlarına göre düzenlenecektir.

79.4.2.18. İtirazen şikayet başvurularına ilişkin olarak Kurum tarafından yapılan incelemede gerekli görülmesi durumunda, proforma fatura ve fiyat tekliflerine ilişkin maliyet/satış tutarı tespit tutanakları, bunları muhafaza eden meslek mensubundan istenebilir. Gerek meslek mensubundan istenen tutanaklar gerekse ihaleyi yapan idare tarafından Kuruma gönderilen belgeler arasında yer alan proforma fatura ve fiyat teklif tutarları ile maliyet/satış tutarı tespit ve stok tespit tutanağında belirtilen maliyet ve satış tutarlarının arasında uyumsuzluk olduğunun veya bu belgelerde yer alan bilgilerin ticari hayatın olağan durumu ve ekonomik verilerle ilgili genel bilgilerle uyumlu olmadığının değerlendirilmesi durumunda; proforma fatura ve fiyat teklifleri ile maliyet/satış tutarı tespit tutanakları ve stok tespit tutanağı mükellef ve/veya isteklinin bağlı olduğu vergi dairesine gönderilir ve gerekli olması halinde Cumhuriyet Savcılığına bildirim yapılır.

…79.4.2.23. Özel güvenlik hizmet alımlarında ihale konusu işe ilişkin her türlü güvenlik sistem ve cihazları ile ekipman, alet, edevat, kelepçe, cop, dedektör, telsiz, el feneri, düdük gibi makine ve ekipman maliyetlerinin tamamı, sözleşme ve genel giderler içerisinde yer alan amortisman olarak kabul edilecek ve aşırı düşük teklif sorgulamasında önemli bir bileşen olarak değerlendirilmeyecektir.

            Özel güvenlik hizmet alım ihalelerinde aşırı düşük teklif sorgulamasında giyim bedeli ise önemli bir bileşen olarak görülecek ve isteklilerce giyim bedelini tevsik eden belgeler sunulacaktır. Giyeceklerin daha önce alındığı ve bunun için bir gider öngörülmediği gibi açıklamalar kabul edilmeyecektir.

Özel güvenlik hizmet alım ihalelerinde mali sorumluluk sigortası gideri aşırı düşük teklif sorgulamasında önemli bir bileşen olarak kabul edilecek ve isteklilerce aşırı düşük teklif sorgulaması çerçevesinde sigorta acentelerinden alınarak sunulan poliçe, proforma fatura veya sözleşmelerin ekine sigorta acentelerince Özel Güvenlik Mali Sorumluluk Sigortası Tarife ve Talimatında yer alan teminat tutarları üzerinden teklif ettikleri sigorta prim tutarlarıyla özel güvenlik mali sorumluluk sigortası hizmetini geçekleştirebileceklerine ilişkin ilgili sigorta şirketinin genel müdürlüğünden veya bölge müdürlüğünden alınan teyit yazısının eklenmesi ve bu teyitlerin yetkili kişilerin imzasını taşıması gerekecektir. Ancak sigorta şirketlerinin genel müdürlük veya bölge müdürlüklerinden alınmış poliçe veya fiyat teklifleri için teyit alınmasına gerek bulunmamaktadır.” açıklaması yer almaktadır.

İhale üzerinde bırakılan Pussat Güvenlik ve Güvenlik Eğitim Hizmetleri Ltd. Şti.& Achilles Özel Güvenlik Koruma Eğitim Araştırma Danışmanlık ve Güvenlik Sis. Ltd. Şti. & Dağsan Özel Güvenlik Hizmetleri İş Ortaklığı tarafından yapılan aşırı düşük teklif açıklamasının incelenmesi sonucunda; söz konusu isteklinin 3.874.893,00 TL teklif bedeli ile giyim hariç asgari işçilik maliyetinin karşılandığı, giyim için 10,50 TL öngörüldüğü, giyim giderine %3 oranında sözleşme gideri eklenmesi halinde bu tutarın 10,82 TL’ye tekabül ettiği, giyim giderini tevsik etmek için Kahraman Temizlik Tekstil- Ö. Devrim Kahraman’dan alınmış proforma fatura sunulduğu,

 

Bahse konu proforma faturanın Kamu İhale Genel Tebliğinin yukarıda aktarılan 79.4.2.4 numaralı maddesinde yer alan, satışlar üzerinden açıklama yapılmasına ilişkin ibareyi içerdiği ve SMMM tarafından onaylanarak kaşelendiği, söz konusu proforma fatura ekinde maliyet /satış   tutarı tespit tutanağının (Ek-O.5) bulunduğu ve proforma faturada yer alan teklife konu malların birim fiyat tutarlarının maliyet/satış  tutarı tespit tutanağında yer alan ağırlıklı ortalama birim satış tutarlarının % 80’inin altında olmadığı,

Özel güvenlik mali sorumluluk gideriiçin 205,80 TL öngörüldüğü, bu gideri tevsik amacıyla yetkili acente Orangrup Sigorta Aracılık Hizm. Ltd. Şti. tarafından hazırlanan ve Sompo Japan Sigorta A.Ş. Orta Anadolu Bölge Müdürlüğünün “müdür yardımcısı” unvanlı iki yetkilisi tarafından imzalanan fiyat tekliflerinin sunulduğu, söz konusu fiyat teklifinin, acente yetkilisi tarafından da kaşelenip imzalandığı, Bölge Müdürlüğü’nün “müdür yardımcısı” unvanlı yetkililerinin imzalarının teyit niteliğinde olduğu görülmüştür.

 

Bu itibarla, başvuru sahibinin giyim giderini ve özel güvenlik mali sorumluluk giderini Kamu İhale Genel Tebliğinin 792uncu maddesine uygun olarak belgelendirdiği ve söz konusu isteklinin 3.874.893,00 TL’lik teklif bedeli ile giyim hariç asgari işçilik maliyetinin, giyim gideri maliyetinin (%3 sözleşme gideri dahil) ve özel güvenlik mali sorumluluk gideri maliyetinin karşılandığı anlaşılmıştır.

 

Söz konusu tespitler bir arada değerlendirildiğinde, ihale üzerinde bırakılan isteklinin aşırı düşük teklif açıklamasını mevzuata uygun olarak tevsik ettiği anlaşıldığından, başvuru sahibinin iddiası yerinde görülmemiştir.

 

Yukarıda aktarılan Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79.4.2.15 numaralı maddesinde yer alan “İhale komisyonunca yapılan inceleme sonucunda, yukarıda belirtildiği şekilde bir uyumsuzluk olduğu tespit edilmemekle birlikte, belgelerde yer alan bilgilerin ticari hayatın olağan durumu ve ekonomik verilerle ilgili genel bilgilerle uyumlu olmadığının değerlendirilmesi durumunda isteklinin teklifi reddedilmeyecek…”  açıklaması uyarınca ihale üzerinde bırakılan isteklinin açıklaması kapsamında giyim giderini tevsik etmek üzere sunduğu belgelerin ticari hayatın olağan durumu ve ekonomik verilerle ilgili genel bilgilerle uyumlu olmaması teklifin reddini gerektirmemektedir.

 

           
2 ) Başvuru sahibinin 2’nci iddiasına ilişkin olarak,

       

            Başvuru sahibince ihale üzerinde bırakılan isteklinin açıklaması kapsamında Teknik Şartname’nin “Güvenlik Elemanlarının Uymak Zorunda Olduğu Kurallar” başlıklı 5’inci maddesinde yer alan “…Bakanlıkça onaylanmış Üniforma ve Üniformayı tamamlayıcı unsurları bulundurmak yüklenicinin yükümlülüğü ve sorumluluğundadır” düzenlemesi uyarınca yüklenici tarafından karşılanacak olan personelin üniformalarının tamamlayıcı unsuru olan firma tanıtıcı armaları için açıklama yapılması gerektiği iddia edilmektedir.

 

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in “Başvuruların şekil unsurları” başlıklı 8’inci maddesinin 10’uncu fıkrasında; “İdarenin şikayet üzerine aldığı kararda belirtilen hususlar hariç, şikayet başvurusunda belirtilmeyen hususlar itirazen şikayet başvurusuna konu edilemez.” hükmü,

           

            İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğ’in “Kurum tarafından yapılacak işlemler”başlıklı 12’nci maddesinin ikinci fıkrasında; “...İdareye başvuru konularının yanı sıra yeni konular da eklenerek Kuruma başvurulması halinde ise, itirazen şikayet başvurusunun incelenmesinde idareye başvuru konusu edilmeyen hususlar dikkate alınmaz.” açıklaması,

 

            4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “İhalelere yönelik başvurular” başlıklı 54’üncü maddesinin onuncu fıkrasında; “Başvurular üzerine ihaleyi yapan idare veya Kurum tarafından gerekçeli olarak;

            ...

            c) Başvurunun süre, usul ve şekil kurallarına uygun olmaması, usulüne uygun olarak sözleşme imzalanmış olması veya şikayete konu işlemlerde hukuka aykırılığın tespit edilememesi veya itirazen şikayet başvurusuna konu hususun Kurumun görev alanında bulunmaması hallerinde başvurunun reddine,

           

            karar verilir...” hükmü yer almaktadır.

 

Aktarılan mevzuat hükümleri çerçevesinde, idareye şikâyet başvurusunda yer verilmeyen ve idarenin şikâyet üzerine aldığı kararda yer almayan başvuru sahibinin iddialarının itirazen şikâyet kapsamında değerlendirilmesi mümkün olmadığından, başvuru sahibinin söz konusu iddialarına ilişkin başvurunun reddi gerekmektedir. 

 

            Öte yandan, yüklenici tarafından karşılanması gereken personele verilecek üniformaların firma tanıtıcı armalarının giyim gideri içinde yer aldığı, ayrı bir maliyet unsuru olarak değerlendirilmesinin mümkün olmadığı anlaşıldığından başvuru sahibinin bu yöndeki iddiasının yersiz olduğu sonucuna varılmıştır.

       

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

 

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

 

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

 

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hasan  KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

 

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

 

 

 

Karşı Oy:

 

KARŞI OY

 

Başvuru sahibinin itirazen şikayet başvuru dilekçesindedile getirdiği birinci iddiası hakkında Kurul çoğunluğunca, “itirazen şikayet başvurusunun reddine” karar verilmiştir.

 

            Başvuru sahibinin itirazen şikayet başvuru dilekçesinde belirttiği birinci iddiasına yönelik İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 18’inci maddesi yönünden yapılan incelemeye göre;

 

Kamu İhale Tebliğinin 79.4.2.18. maddesinde;“İtirazen şikayet başvurularına ilişkin olarak Kurum tarafından yapılan incelemede gerekli görülmesi durumunda, proforma fatura ve fiyat tekliflerine ilişkin maliyet/satış tutarı tespit tutanakları, bunları muhafaza eden meslek mensubundan istenebilir. Gerek meslek mensubundan istenen tutanaklar gerekse ihaleyi yapan idare tarafından Kuruma gönderilen belgeler arasında yer alan proforma fatura ve fiyat teklif tutarları ile maliyet/satış tutarı tespit tutanağında belirtilen maliyet ve satış tutarlarının arasında uyumsuzluk olduğunun veya bu belgelerde yer alan bilgilerin ticari hayatın olağan durumu ve ekonomik verilerle ilgili genel bilgilerle uyumlu olmadığının değerlendirilmesi durumunda; proforma fatura ve fiyat teklifleri ile maliyet/satış tutarı tespit tutanakları mükellef ve/veya isteklinin bağlı olduğu vergi dairesine gönderilir ve gerekli olması halinde Cumhuriyet Savcılığına bildirim yapılır.“ açıklaması yer almaktadır.

 

Kurumca bu açıklama uyarınca yapılan incelemelere göre, hizmet alımlarında aşırı düşük teklif açıklamasında giyim bedeline ilişkin yapılan açıklamalarda, istekli tarafından giyim bedeline ilişkin sunulan proforma fatura ve fiyat teklif tutarlarıile maliyet/satış tutarı tespit tutanağında belirtilen maliyet ve satış tutarlarının arasında uyumsuzluk olduğunun veya bu belgelerde yer alanbilgilerin ticari hayatın olağan durumu ve ekonomik verilerle ilgili genel bilgilerle uyumlu olmadığının değerlendirilmesi durumunda, belirtilen proforma fatura ve fiyat teklifleri ile maliyet/satış tutarı tespit tutanakları mükellef ve/veya isteklinin bağlı olduğu vergi dairesine gönderilmesi, ayrıca konunun önemine göre de Cumhuriyet Savcılığına bildirim yapılması hususlarının anlaşılması gerektiğinin aşikar olması nedeni ve bu yönde verilen Kurul Kararları ile konu içtihat niteliğini kazanmış olmasının yanında Tebliğin yukarıda sözü edilen düzenlemesi birbirine bağlı/bağımlı iki temel açıklamadır.

 

Şöyle ki; cari piyasa koşullarına, temel ekonomik verilere ve hayatın olağan durumuna uygun olmadığı anlaşılan fiyat teklifinin bir şekilde şekle uygun olarak müşavir tarafından tevsik edilmesi halinde, bu durumun ilgili vergi dairesine bildirilerek “bu tevsikin” doğruluğunun testi istenilmekte ve sistemin sigortası genel kabulüyle yapılmış bir mevzuat düzenlemesi şeklinde tezahür etmiştir. Kamu İhale Tebliğinin 79.4.2.18. maddesinin birbirine bağımlı son açıklama cümlesinin uygulanmaması halinde başlangıç cümlesine göre tekliflerin değerlendirilmesinin sağlıklı ve hukuken uygun bir yanı olmayacaktır.

 

İstekliler tarafından asgari işçilik bedelinin çok az üstünde verilen teklif bedelinin en düşük teklife yakın olmasının sağlanması için teklif bileşenlerinden olan giyim bedeli açıklamasına yönelik olarak verilen proforma fatura ve fiyat teklif tutarlarının düşük bedelli olarak oluşturulduğunun konu ile ilgili içtihat niteliğinde verilmiş Kurul kararlarından anlaşıldığı, verilen proforma fatura ve fiyat teklif tutarlarının ticari hayatın olağan durumu ve ekonomik verilerle ilgili genel bilgilerle uyumlu olmadığının anlaşılmasına rağmen, düşük bedelli de olsa, istekli tarafından verilen proforma fatura ve fiyat tekliflerin Kamu İhale Genel Tebliğinin ilgili hükümlerine göre belge üzerinde taşıması gereken şartları taşıdığının tespiti halinde anılan açıklamanın mevzuat uyarınca uygun görüldüğünün içtihat niteliğinde verilmiş olan Kurul kararlarından anlaşıldığı, ancak sunulan proforma fatura ve fiyat teklif tutarlarının ticari hayatın olağan durumu ve ekonomik verilerle ilgili genel bilgilerle uyumlu olmadığının anlaşılması durumunda da, teklif açıklaması bu yönden mevzuata uygun görülmekle birlikte proforma fatura ve fiyat teklif tutarlarının düşüklüğünün düzenlenen ve idareye sunulan belgenin usulüne uygun olmadığına ilişkin eylemi ortadan kaldırmayacağı düşüncesi ile, Kanunun temel ilkelerinden eşit muamele ve güvenirlik ilkelerinin ön planda çalıştırılmasının temini yönünden incelenmesi için bağlı bulunan vergi dairesine gönderilmiştir.

 

Yukarıda yapılan iki değerlendirmenin belge üzerinde aynı anda var olduğu durumda, bildirim yapılmasının anlamlı olduğu yönünde bütünlük sağladığı şeklinde yapılan değerlendirmelerin birbirinden bağımsız işletilmesi durumunda, yani aşırı düşük açıklamada, isteklinin giyime ilişkin sunduğu proforma fatura ve fiyat teklif tutarlarının ticari hayatın olağan durumu ve ekonomik verilerle ilgili genel bilgilerle uyumlu olmadığının açıkça bilinmesine rağmen, sırf, anılan belgelerin Tebliğinin sözü edilen açıklamalarına göre belge üzerinde taşıması gereken şartlara uygun olarak taşıdığı tespitine dayanılarak isteklinin açıklamasının mevzuata uygun olduğunu kabul etmenin mevzuat ile çelişki yarattığı, bu nedenle, anılan belgelerin Kamu İhale Genel Tebliğinin ilgili açıklamalarına göre belge üzerinde taşıması gereken şartları taşıdığının tespit edilmiş olmasına rağmen, proforma fatura ve fiyat teklif tutarlarının ticari hayatın olağan durumu ve ekonomik verilerle ilgili genel bilgilerle uyumlu olmadığı durumunun incelenmesi için Tebliğin ilgili açıklaması uyarınca ilgili vergi dairesine bile bile gönderilmemesi durumunda, Kanunda belirtilen temel ilkelerden eşit muamele ve güvenirlik ilkelerinin ön planda zedelendiği işlemlerin gerçekleştirilmiş olacağı düşüncesiyle, Tebliğin ilgili açıklamalarına göre, belge üzerinde taşıması gereken şartları taşıdığının tespit edilmiş olmasına rağmen, vergi dairesine bildirim yapılmasına gerek görülmeyen, proforma fatura ve fiyat teklif tutarlarının, ticari hayatın olağan durumu ve ekonomik verilerle ilgili genel bilgilerle uyumlu olmadığının anlaşıldığı durumda, anılan isteklinin aşırı düşük açıklamalarının mevzuata uygun olmadığı gerekçesi olarak kabul edilmemesi gerekmektedir.

 

            İncelemeye konu ihalede;

 

Aşırı düşük teklif açıklaması uygun bulunarak ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak belirlenmesi Kurul çoğunluğunca da uygun görülen Pussat Güv. ve Güvenlik Eğitim Hizm. Ltd. Şti.-Achiles Özel Güv. Kor. Eğt. Araş. Danş. ve Güv. Sis. Ltd. Şti.-Dağsan Özel Güvenlik Hizmetleri İş Ortaklığının aşırı düşük teklif açıklamaları kapsamında sunduğu bilgi ve belgeler yukarıda aktarılan değerlendirmeler ışığı altında değerlendirildiğinde;

 

            Anılan iş ortaklığı tarafındanaşırı düşük teklif açıklaması kapsamında ihale konusu işte çalışacak personelin giyim giderinin maliyetine dayalı açıklamasının tevsiki için; 140 adet kışlık gömlek, 70 adet yün kazak, 70 adet kravat, 70 adet kışlık pantolon, 70 adet şapka, 70 çift ayakkabı veya bot, 70 adet mont veya kaban, 140 adet kısa kollu gömlek, 140 adet pantolon ve 70 çift yazlık ayakkabı’dan oluşan giyim malzemelerinin her birine ayrı ayrı olarak önerilen 0,01 TL birim fiyatlar üzerinden toplamda 10,50 TL fiyat öngören Kahraman temizlik Tekstil-Ö. Devrim KAHRAMAN tarafından istekli adına tanzim edilen 20.11.2012 tarihli proforma fatura ile eki maliyet satış tespit tutarı tespit tutanağının (Ek-O.5)sunulduğu anlaşılmış olduğundan, anılan isteklininaşırı düşük açıklaması kapsamında sunduğu; proforma fatura ve eki maliyet satış tespit tutarı tespit tutanağında,ön görülen giyim maliyet bedellerinin maliyet muhasebesi kayıtları açısından ticari hayatın olağan durumu ve ekonomik verilerle ilgili genel bilgilerle uyumlu olmadığı, bu nedenle adı geçen isteklinin aşırı düşük teklif açıklamasının mevzuata uygun olmadığından teklifinin bu gerekçe ile değerlendirme dışı bırakılması gerektiği değerlendirilmiştir.

 

            Açıklanan nedenlerle, başvuru sahibinin itirazen şikayet başvuru dilekçesinde belirttiği iddiasına yönelik İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 18’inci maddesi yönünden yapılan incelemeye göre, ticari şirketlerin iktisadi amacının kâr elde etmek olduğu, kâr elde etmese dahi en azından zarar etmemek üzere ticari faaliyetlerine devam etmelerinin bir zorunluluk olduğu aksi takdirde söz konusu şirketlerin zarar etmemek ve kâr elde etmek için kayıt dışı ticari yollara başvurmalarının kuvvetle muhtemel olduğu düşüncesi ile, inceleme konusu ihalede giyimine ilişkin açıklamaları kapsamında verdikleri proforma fatura ve eki maliyet satış tespit tutarı tespit tutanağındakiteklif fiyatlarının maliyet muhasebesi kayıtları açısından ticari hayatın olağan durumu ve ekonomik verilerle ilgili genel bilgilerle uyumlu olmadığı belirlenen, aşırı düşük teklif açıklaması uygun bulunarak ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak belirlenmesi Kurul çoğunluğunca da uygun görülen Pussat Güv. ve Güvenlik Eğitim Hizm. Ltd. Şti.-Achiles Özel Güv. Kor. Eğt. Araş. Danş. ve Güv. Sis. Ltd. Şti.-Dağsan Özel Güvenlik Hizmetleri İş Ortaklığınınteklifinin belirtilen gerekçeler üzerinden değerlendirme dışı bırakılarak ihale işlemlerine devam edilmesigerektiği yönündeki düşüncem ile, bu hususlara ilişkin Kurul çoğunluğunca alınan “itirazen şikayet başvurusunun reddine” niteliğindeki karar gerekçesine katılmıyorum.

 

 

                                                           Ali Kemal AKKOÇ

                                                                Kurul Üyesi


EK GEREKÇE

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 53. maddesinin (a) fıkrasında;Kamu İhale Kurumunun, bu Kanunda belirtilen esas, usul ve işlemlerin doğru olarak uygulanması konusunda görevli ve yetkili olduğu, (b) fıkrasının 9. bendinden sonraki 2. alt bendinde de; Kurumun Kurul kararıyla bu Kanunun ve Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun uygulanmasına ilişkin standart ihale dokümanı, tip sözleşme, yönetmelik ve tebliğler çıkarmaya yetkili olduğu, Kurul ve Kurumun yetkilerini, düzenleyici işlemler tesis ederek ve özel nitelikli kararlar alarak kullanacağı, standart ihale dokümanları, tip sözleşmeler, yönetmelik ve tebliğlerin Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe konulacağı hükme bağlanmıştır.

 

Anılan düzenleme uyarınca, Kamu İhale Kurulunun 4734 ve 4735 sayılı Kanunların uygulanması konusunda genel düzenleyici işlemler yapma yetkisini haiz olduğu kuşkusuzdur.

 

Anılan yetki çerçevesinde yürürlüğe konulan Kamu İhale Genel Tebliğinin 79.4.2.18 maddesinde; “İtirazen şikayet başvurularına ilişkin olarak Kurum tarafından yapılan incelemede gerekli görülmesi durumunda, proforma fatura ve fiyat tekliflerine ilişkin maliyet/satış tutarı tespit tutanakları, bunları muhafaza eden meslek mensubundan istenebilir. Gerek meslek mensubundan istenen tutanaklar gerekse ihaleyi yapan idare tarafından Kuruma gönderilen belgeler arasında yer alan proforma fatura ve fiyat teklif tutarları ile maliyet/satış tutarı tespit tutanağında belirtilen maliyet ve satış tutarlarının arasında uyumsuzluk olduğunun veya bu belgelerde yer alan bilgilerin ticari hayatın olağan durumu ve ekonomik verilerle ilgili genel bilgilerle uyumlu olmadığının değerlendirilmesi durumunda; proforma fatura ve fiyat teklifleri ile maliyet/satış tutarı tespit tutanakları mükellef ve/veya isteklinin bağlı olduğu vergi dairesine gönderilir ve gerekli olması halinde Cumhuriyet Savcılığına bildirim yapılır.” hükmü bulunmaktadır.

 

İnceleme kapsamında karşılaşılan proforma faturalardaki ekonomik değerlerin hayatın olağan akışına uygun olup olmadığının objektif bir kriterinin olamayacağı açık ise de, olağandışılık konusundaki makul şüphe yeterlidir.

 

İhalenin iptal edilmiş olması ya da aşırı düşük teklif açıklaması uygun bulunmayan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmış olması dahi giyim bedeline ilişkin olarak düzenlenen ve idareye sunulan belgenin usulüne uygun olmadığına ilişkin eylemi ortadan kaldırmayacağından;

 

İnceleme konusu ihalede,

 

İhale üzerinde bırakılan Pusat Güvenlik ve Güvenlik Eğitim Hiz. Ltd. Şti.-Achilles Özel Güvenlik Koruma Eğitim Araştırma Danışmalık ve Güvenlik Sis. Ltd. Şti.-Dağsan Özel Güvenlik Hizmetleri İş Ortaklığı’nın aşırı düşük teklif açıklamasında, giyim bedelini belgelendirmek üzere sunduğu Kahraman Temizlik Tekstil-Ö. Devrim Kahraman tarafından düzenlenen proforma faturada, 70 personel için toplam 1050 adet giyim malzemesi bedelinin 10,50 TL olduğunun belirtildiği, proforma faturadaki bilgiler mevzuata aykırılık görülmeyerek açıklaması kabul edildiğinden, anılan proforma faturanın ve proforma faturanın dayanağı maliyet/satış tutarı tespit tutanağının gönderilmek suretiyle, söz konusu belgelerde yer alan bilgilerin ticari hayatın olağan durumu ve ekonomik verilerle ilgili genel bilgilerle uyumlu olmadığı tespitinin yapılacak incelemelerde değerlendirilmek üzere, anılan proforma faturayı düzenleyen Kahraman Temizlik Tekstil-Ö. Devrim Kahraman’ın bağlı olduğu Maltepe/Ankara Vergi Dairesine bildirimde bulunulması,

 

Anılan Tebliğ gereği olduğundan, bu hususun anılan Kurul Kararı gerekçeleri arasında yer alması gerektiği yönündeki düşüncemizle, karara katılıyoruz.

 

 

 

 

Erkan DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

Mehmet AKSOY

Kurul Üyesi

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul