En son güncellemeler 24 Ocak 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UH.I-958
  • Toplantı No: 2013/014
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 14.02.2013
(Aşağıdaki metin 22/2/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/014
Gündem No :1
Karar Tarihi:14.02.2013
Karar No :2013/UH.I-958
Şikayetçi:
 Prizma Organizasyon İnşaat Temizlik Ve Sosyal Hizmetler Ltd. Şti., HALİL RIFATPAŞA MAH. DEREBOYU SOK. NO : 1 KAT : 2 İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı (Makine İkmal Müdürlüğü), İstanbul Büyükşehir Belediyesi İhale İşleri Müdürlüğü Ek Hizmet Binası M.Nezihi Özmen Mah. Kasım Sok. No:62 Merter 34010 İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 22.01.2013 / 2712
Başvuruya konu ihale:
 2012/170631 İhale Kayıt Numaralı "Operatör, Şoför Ve Kalifiye Eleman Çalıştırılması Hizmet Alımı" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

 

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı (Makine İkmal Müdürlüğü)tarafından 18.12.2012 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Operatör, Şoför Ve Kalifiye Eleman Çalıştırılması Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Prizma Organizasyon İnşaat Temizlik Ve Sosyal Hizmetler Ltd. Şti. nin 04.01.2013 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin  başvurusu hakkında idare tarafından süresi içinde karar alınmaması üzerine, başvuru sahibince 22.01.2013 tarih ve 2712 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 21.01.2013 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

            Başvuruya ilişkin olarak 2013/422 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

 

Karar:

 

 

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

 

1) İhale üzerinde bırakılan isteklinin sunmuş olduğu teklif bedelinin asgari işçilik maliyetinin altında olduğu

 

2) İkinci avantajlı teklif sahibi istekli olan Tomurcuk İnş. Tem. San. Tic. Ltd. Şti.nin iş deneyim belgesinin oranının yeterli olmadığı ve benzer iş tanımına uygun olmadığı, ayrıca Peytem Sos. Hiz. Ltd. Şti.-İdeal Bil. Yön. San. Tic. Ltd. Şti.nin iş deneyim belgesinin benzer iş tanımına uygun olmadığı, ayrıca İş Ortaklığı’nın teklifinin taşıması gereken kriterleri taşıyıp taşımadığının kontrol edilmesi gerektiği,

 

 

 

iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

  1. Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak:

 

İdari Şartname’nin 2’ nci maddesinde işin adının “Operatör, Şoför ve Kalifiye Eleman Çalıştırılması Hizmet Alımı” olarak ifade edildiği,

 

            Yine anılan Şartname’nin “Teklif Fiyata Dahil Olan Giderler” başlıklı 25’inci maddesinde işçilik ücretlerinin “25.3.1. İşin süresi ve personel sayısı dikkate alınarak ilgili mevzuatına göre hesaplanacak işçilik ücreti:

1) Kalifiye Eleman (1.SINIF USTA) - 40 Kişi - Brüt asgari ücretin %103 fazlası - Çeşitli meslek gruplarından ustalar
2) G Sınıflı ehliyetli OPERATÖR MAKİNİST - 60 Kişi - Brüt asgari ücretin %103 fazlası - G Sınıflı ehliyetli iş makinası operatörleri
3) D Sınıflı ehliyetli AĞIR KAMYON ŞOFÖRÜ - 10 Kişi - Brüt asgari ücretin %103 fazlası - D Sınıflı ehliyetli şoför
4) E Sınıflı ehliyetli ŞOFÖR - 90 Kişi - Brüt asgari ücretin %103 fazlası - E Sınıflı ehliyetli şoför (90 kişi)
5) TEKNİKER - 40 Kişi - Brüt asgari ücretin %133 fazlası - İnşaat / Harita Teknikeri (Saha Elemanı)
Yüklenici, personele bu ücretlerden daha az ücret veremeyeceği gibi teklifini bu rakamların ve oranların altında sunamayacaktır.
Bu işte ulusal bayram, resmi ve dini bayram günleri ile 1 Mayıs Emek ve dayanışma günü ve yılbaşı günü çalışılmayacaktır.

25.3.2. Yemek, yol ve giyecek giderleri:

Yemek bedelinin günlük brüt tutarı 9,00 TL olarak hesaplanıp, aylık gün sayısı 26 gün esas alınarak personele ödenecek ve ücret bordrosunda gösterilecektir.
Yol bedelinin günlük brüt tutarı 6,00 TL olarak hesaplanıp, aylık gün sayısı 26 gün esas alınarak personele ödenecek ve ücret bordrosunda gösterilecektir.

..

25.5. Kısa vadeli sigorta prim oranları belirtilecektir.

İhale konusu işte çalıştırılacak olan personelin; kısa vadeli sigorta kolları prim oranları % 3 (yüzde üç) olarak belirlenmiştir.” şeklinde belirlendiği,

 

            Birim fiyat teklif cetvelinin ise,

 

           

A1

B2

Sıra No

 

     İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması3

 

        Miktarı

 

Teklif Edilen       Birim Fiyat

        

        Tutarı

Birimi

İşçi sayısı

Ay/gün/saat

1

YBO:ELM.003-İDARE MALI VEYA EMRİNDEKİ KAMYON, OTOBÜS, PİKAP, KAMYONET, OTOMOBİL VB. ARAÇLARI SÜREN (E SINIFI) SÜRÜCÜ BELGELİ ŞOFÖR TEDARİKİ

KİŞİ X AY

90

12

 

 

2

YBO:ELM.004-İDARE MALI VEYA EMRİNDEKİ TIR, KAMYON, OTOBÜS VB. ARAÇLARI SÜREN (D SINIFI) SÜRÜCÜ BELGELİ ŞOFÖR TEDARİKİ

KİŞİ X AY

10

12

 

 

3

YBO:ELM.005-DOZER, LODER, EKSKAVATÖR, GREYDER VB. İŞ MAKİNELERİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE (G SINIFI) EHLİYETLİ OPERATÖR MAKİNİST TEDARİKİ

KİŞİ X AY

60

12

 

 

4

YBO:ELM.006-DOZER, LODER, GREYDER, EKSKAVATÖR, FİNİŞER, ASFALT FREZE VB. İŞ MAKİNELERİNİN ONARIMINDA ÇALIŞTIRILACAK USTALARIN TEDARİKİ

KİŞİ X AY

40

12

 

 

5

YBO:ELM.007-İNŞAAT VE HARİTA KADASTRO TEKNİKERLERİ TEDARİKİ VE ÇALIŞTIRILMASI

KİŞİ X AY

40

12

 

 

TOPLAM TUTAR  (K.D.V Hariç)

 

 

 

            Şeklinde düzenlendiği anlaşılmıştır.

 

Yukarıda aktarılan bilgiler ışığında incelenen ihalede Kamu İhale Kurumu işçilik hesaplama modülü yardımıyla yapılan hesaplama sonucunda, yemek, yol, asgari ücret fazlaları ve %3 sözleşme ve genel giderler dahil olmak üzere (240 kişi için) teklif edilmesi gereken asgari işçilik maliyetinin 8.561.390,40 TL olduğu tespit edilmiştir.

           

            İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından teklif edilen bedelin de Kamu İhale Kurumu işçilik hesaplama modülü yardımıyla yapılan hesaplama sonucunda bulunan 8.561.390,40 TL olduğu anlaşılmıştır.

 

            Buna karşılık başvuru dilekçesinde iddia edildiği üzere ihale dokümanı ve SGK mevzuatı doğrultusunda brüt ücret üzerinden yapılan 4 ayrı prim hesaplamasında (Malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi (%11)”, “Genel sağlık sigortası primi (%7,5)”, “Kısa vadeli sigorta kolları primi (%2,5)” ve “işsizlik sigortası primi (%2)), her işlemin bağımsız olarak değerlendirilmek suretiyle her işlem sonunda virgülden sonra iki ondalık basamaklı sayı olacak şekilde yuvarlama yapılması halinde bulunan asgari işçilik maliyetinin ise 8.561.424,00 TL olduğu tespit edilmiştir.

 

            Yapılan hesaplamalar sonucunda (işveren paylarının ve prim oranlarının ayrı ayrı hesaplanması suretiyle) bulunan teklif edilmesi gereken toplam asgari maliyetin 8.561.424,00 TL olduğu anlaşılmış olup, bu itibarla da ihale üzerinde bırakılanA Altyapı ve Yol Hizm. İnş. Tic. Ltd. Şti.nin teklif fiyatı olan 8.561.390,40 TL’nin toplam asgari maliyet tutarı olan 8.561.424,00 TL’nin altında olduğu tespit edildiğinden söz konusu isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.

 

2) Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak:

 

 İkinci avantajlı teklif sahibi istekli olan Tomurcuk İnş. Tem. San. Tic. Ltd. Şti.nin iş deneyim belgesinin oranının yeterli olmadığı ve benzer iş tanımına uygun olmadığı, ayrıca Peytem Sos. Hiz. Ltd. Şti.-İdeal Bil. Yön. San. Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı’nın iş deneyim belgesinin benzer iş tanımına uygun olmadığı iddia edilmektedir.

 

            İdari Şartname’nin iş deneyimine ilişkin 7.5.1’ inci maddesinde “İsteklinin yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak;

a) İlk ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgeleri veya

b) Devredilen işlerde devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde ilk sözleşme bedelinin en az % 80'inin gerçekleştirilmesi şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet işlerine ilişkin deneyimini gösteren belgeleri, sunması zorunludur. İstekli tarafından teklif edilen bedelin % 40'den az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması gerekir.

İş ortaklığında pilot ortağın, istenen iş deneyim tutarının en az % 70?ini, diğer ortakların her birinin, istenen iş deneyim tutarının en az % 10?unu sağlaması ve diğer ortak veya ortakların iş deneyim tutarı toplamının ise istenen iş deneyim tutarının % 30?undan az olmaması gerekir. Ancak, ihaleye katılan iş ortaklığının ortakları tarafından ortaklık oranları ve yapısı aynı olmak kaydıyla daha önce kurulmuş olan iş ortaklığının gerçekleştirdiği bir işten elde edilen iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması halinde, pilot ortak ve diğer ortakların her birinin birinci cümledeki oranlara göre asgari iş deneyim tutarını sağlaması koşulu aranmaz. Konsorsiyumda ise her bir ortağın kendi kısmı için istenen iş deneyim tutarını sağlaması zorunludur.

Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan veya davet tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgenin sunulması zorunludur.” düzenlemesi,

 

Yine aynı Şartname’nin benzer işe ilişkin 7.6’ ncı maddesinde ise “Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir: Teknik eleman veya iş makinesi operatörü veya ağır kamyon şoförü (E-D sınıfı sürücü ehliyetine sahip) veya İtfaiye hizmetleri için eleman çalıştırılması işlerinden herhangi birini yapmış olmak benzeri iş olarak kabul edilecektir.” düzenlemesi yapılmıştır.

 

          Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “İş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili kurum ve kuruluşlar” başlıklı 43’üncü maddesinde “(1) İş deneyim belgeleri; Kanun kapsamındaki idareler ile Kanun kapsamı dışındaki diğer kamu kurum ve kuruluşlarına (kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve vakıf yükseköğretim kurumları hariç) bedel içeren tek bir sözleşmeye dayalı olarak yurt içinde veya yurt dışında gerçekleştirilen işler ya da denetlenen veya yönetilen yapımla ilgili hizmet işleri için, iş sahibi tarafından düzenlenir ve sözleşmeyi yapan yetkili makam tarafından onaylanır.

 (2) İş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili kurum ve kuruluşların, bu niteliklerini kaybetmeleri halinde, daha önce düzenledikleri iş deneyim belgeleri bu Yönetmelikte öngörülen diğer şartları sağlamaları kaydıyla bu Yönetmelik kapsamında yapılan ihalelerde kullanılabilir.

           (3) İş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili kurum ve kuruluşlara, bu niteliklerini kaybetmelerinden önce taahhüt edilerek gerçekleştirilmiş olmalarına rağmen iş deneyim belgesi alınmayan işlere ilişkin olarak; kurum ve kuruluşların, bu niteliklerini kaybetmelerinden önce bağlı, ilgili veya ilişkili bulundukları kurum ve kuruluşlara, iş deneyim belgesi düzenlenmesi için başvuruda bulunulabilir.

          (4) İş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili kurum veya kuruluşun hukuki varlığının sona ermesi durumunda, bu kurum veya kuruluşa daha önce taahhüt edilerek gerçekleştirilmesine rağmen iş deneyim belgesi alınmayan işlere ilişkin olarak;

a) Bu kurum veya kuruluşun yürüttüğü hizmetlerin devredildiği kamu kurum veya kuruluşuna,

b) Hukuki varlığı sona eren kurum veya kuruluşun yürüttüğü hizmetin devredilmemesi durumunda söz konusu kurum ya da kuruluşun hukuki varlığı sona ermeden önce bağlı, ilgili veya ilişkili bulunduğu kamu kurum veya kuruluşuna, başvuruda bulunulabilir.” hükmü,

          “Belge düzenleme koşulları” başlıklı 45’inci maddesinde“(1) Belgeyi düzenlemeye yetkili kurum veya kuruluş, herhangi bir başvuru olmaksızın iş bitirme belgesi düzenleyebilir. Ancak, yüklenicinin veya alt yüklenicinin iş bitirme belgesi almak amacıyla belgeyi düzenlemeye yetkili kurum veya kuruluşa başvurması halinde, başvuru tarihinden itibaren 20 iş günü içinde iş bitirme belgesinin düzenlenmesi zorunludur. Düzenleme koşullarını taşımayan başvurularda ise, aynı süre içinde başvuru sahibine bu husus gerekçeli bir yazıyla bildirilir.

          (2) İş bitirme belgesi almak amacıyla yapılacak başvurularda hangi iş için iş bitirme belgesi talep edildiğinin belirtilmesi yeterlidir.

          (3) Alt yüklenicilerin iş bitirme belgesi almak amacıyla yapacakları başvurularda; yüklenici ile alt yüklenici arasında imzalanan bedel içeren sözleşmenin ve bu sözleşme kapsamında düzenlenen fatura örneklerinin veya bu örneklerin noter, yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya vergi dairesi onaylı suretlerinin veya serbest meslek makbuzu nüshalarının ya da bu nüshaların noter, yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya vergi dairesi onaylı suretlerinin, personel çalıştırılan işlerde ise bu belgelere ek olarak alt yüklenici ile yüklenici arasında imzalanan sözleşme konusu işte personel çalıştırıldığını gösteren Sosyal Güvenlik Kurumu internet sayfası üzerinden düzenlenmiş ve idarece teyidi yapılabilen belgelerin sunulması zorunludur.

          (4) Bedel içeren tek bir sözleşmeye dayalı olarak gerçekleştirilen ve kabulü yapılan işlerde gerçekleştirilen işin parasal tutarının sözleşme bedeline oranına bakılmaksızın yüklenici iş bitirme belgesi, ihale dokümanında alt yüklenici çalıştırılabileceği öngörülen işlerde, belgeyi düzenlemeye yetkili kurum veya kuruluşun onayı ile çalıştırılan alt yükleniciler tarafından gerçekleştirilen iş kısımları için ise, alt yüklenici iş bitirme belgesi düzenlenir.

          (5) Sözleşmenin idarenin izni ile devredilmesi halinde, işin kabulünün yapılmış olması şartıyla; devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde işin ilk sözleşme bedelinin en az % 80’lik kısmını gerçekleştiren yükleniciye iş bitirme belgesi düzenlenir. Bu durumda, iş bitirme belgesinin düzenlenmesine esas alınacak, işin sözleşme bedeline göre gerçekleşme oranı,

a) Götürü bedel veya birim fiyat üzerinden sözleşmeye bağlanan işlerde, her türlü fiyat farkları hariç, sözleşme fiyatlarıyla ödenen tutarın, sözleşme bedeline oranlanması,

b) Yabancı para üzerinden sözleşmeye bağlanan işlerde ise, varsa her türlü fiyat farkları hariç, ödenen tutarın sözleşme bedeline oranlanması,

          suretiyle bulunur.

          (6) Kısmi kabul yapılan işlerde, işin tamamı bitirilmeden yüklenici iş bitirme belgesi düzenlenemez.

          (7) Belge düzenlemeye yetkili kurum ve kuruluşlara taahhüt edilen işlerin alt yüklenicileri için; sözleşmesinin tamamını bir bütün olarak gerçekleştirip bitirmek ve idare tarafından o işin kısmî kabulü veya esas sözleşmeye konu işin kabulü yapılmak şartıyla, yaptıkları işin esas sözleşme fiyatları ile hesaplanan tutarını geçmemek üzere, kendi sözleşmelerinde yazılı bedel esas alınır. Yüklenici ile alt yüklenici arasında yapılan sözleşmelerde, nevi itibariyle bir işin baştan sona yapılmasının öngörülmesi zorunludur. Birden fazla alt yüklenici olması durumunda, alt yüklenicilere verilecek iş deneyim belgelerinin tutarlarının toplamı asıl işin toplam sözleşme bedelini aşamaz.

(8) İş ortaklığı tarafından gerçekleştirilen işlerde, ortak sayısı kadar iş bitirme belgesi düzenlenir. Bu belgede, tüm ortakların hisseleri de belirtilir. İş ortaklığında ortakların biri veya birkaçı tarafından sözleşmenin devredilmesi halinde, ilk sözleşme bedelinin en az % 80’inde bulunan ortağa yukarıdaki esaslar dahilinde iş bitirme belgesi düzenlenir.

(9) Konsorsiyumlarda her bir ortağa, ortaklar tarafından gerçekleştirilen iş kısımlarını ve tutarlarını gösteren iş bitirme belgesi düzenlenir.  Konsorsiyumlarda, ortakların biri veya birkaçı tarafından sözleşmenin devredilmesi halinde, ilgili iş kısmına ait ilk sözleşme bedelinin en az  % 80’lik kısmında bulunan ortağa yukarıdaki esaslar dahilinde iş bitirme belgesi düzenlenir.

          (10) Belge düzenlemeye yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından, işin niteliğinden dolayı birim fiyat üzerinden bağıtlanan ve toplam sözleşme tutarı bulunmayan süresi belirli bir sözleşmeye dayalı olarak ve sözleşme süresi içinde gerçekleştirilen işin tutarı esas alınarak iş bitirme belgesi düzenlenir.” hükmü,

 

          “İş deneyim tutarının tespiti” başlıklı 46’ncı maddesinde (1) İş bitirme belgelerine, son hakediş raporu veya varsa kesin hakediş raporundaki fiilen gerçekleştirilen işle ilgili tutarlar herhangi bir güncelleştirmeye tabi tutulmadan yazılır.

          (2) Bu tutar;

          a) Götürü bedel veya birim fiyat üzerinden sözleşmeye bağlanmış işlerde; her türlü fiyat farkları hariç, varsa iş artışları dahil, hakedişteki sözleşme fiyatları ile yapılan işin tutarı üzerinden,

          b) Yabancı para cinsinden sözleşmeye bağlanan işlerde ise; varsa fiyat farkları hariç, iş artışları dahil, işin sözleşme fiyatları ile gerçekleştirilen döviz cinsinden tutarı üzerinden,

          KDV hariç olarak belirlenir.” hükmü

 

          “Değerlendirmeye ilişkin esaslar” başlıklı 48’inci maddesinde (1) İhale konusu iş veya benzer işlerle ilgili tek sözleşmeye dayalı olarak iş deneyimini gösteren belgeler değerlendirmeye alınır. Birden çok iş deneyimini gösteren belge hiçbir şekilde toplanamaz.

          (2) İş deneyimini gösteren belgelerde yer alan ancak, ihale konusu iş veya benzer iş kapsamında bulunmayan işlerin tutarları iş deneyiminde değerlendirmeye alınmaz.

          (3) İş deneyimini gösteren belgeler, belge sahibi gerçek veya tüzel kişiler dışındaki aday veya istekliler tarafından kullanılamaz, devredilemez, kiraya verilemez ve satılamaz. İş deneyimini gösteren belge sahiplerinin kuracakları veya ortak olacakları tüzel kişiliklerin katılacakları ihalelerde bu belgelerin tüzel kişilik adına kullanılabilmesi için belge sahibinin en az bir yıldır tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip olması, her ihalede bu oranın aranması ve teminat süresince (kabule kadar) bu oranın muhafaza edilmesi zorunludur.

          (4) Birim fiyat üzerinden bağıtlanan ve toplam sözleşme tutarı bulunmayan süresi belirli bir sözleşmeye dayalı olarak gerçekleştirilen işlerde, sözleşme süresi ile sınırlı olmak üzere yapılan işin tutarı iş deneyim tutarı olarak kabul edilir.

          (5İş ortaklığı tarafından gerçekleştirilen işlerde ortakların iş deneyim tutarı, iş ortaklığındaki hisse oranı esas alınarak belirlenir. Ancak ihaleye katılan iş ortaklığının ortakları tarafından ortaklık oranları ve yapısı aynı olmak kaydıyla daha önce kurulmuş olan iş ortaklığının gerçekleştirdiği bir işten elde edilen iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması halinde, iş ortaklığının iş deneyim tutarı, ortakların hisse oranlarına bakılmaksızın belge tutarı esas alınarak hesaplanır.

          (6) Konsorsiyum tarafından gerçekleştirilen işlerde, her bir ortağın  iş deneyim tutarı, gerçekleştirdiği iş kısmına ilişkin tutar esas alınarak belirlenir.

          (7) Şahıs şirketi ortaklarının (komandit şirketin komanditer ortağı hariç) şirketten ayrılmaları halinde, ortaklık döneminde tamamlanan işlere ait, şirket adına düzenlenen iş deneyimini gösteren belgelerdeki tutarların, ayrılan ortakların hisseleri oranında şahsi iş deneyimi olarak değerlendirilebilmesi için, belgeyi kullanan kişinin işin kabul tarihinde şahıs şirketinin ortağı olduğunu gösteren ticaret sicil gazetesi veya benzeri belgeleri de başvuru veya teklif kapsamında sunması zorunludur. Bu belgelerin şirket adına kullanılmasında belge tutarı değerlendirilirken ayrılan ortakların hisselerine isabet eden tutar, belge toplamından düşülür.

          (8) Şahıs veya sermaye şirketlerinin Türk Ticaret Kanununa göre nev’i veya unvan değiştirmeleri halinde, değişiklikten önce sahip olunan iş deneyimlerini gösteren belgeler nev’i veya unvan değiştirmiş şirket tarafından iş deneyimi olarak kullanılabilir.

          (9)4734 sayılı Kanun kapsamındaki idareler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarında hangi sıfatla olursa olsun görevli olanlara ait iş deneyimini gösteren belgeler, bu kişilerin görevleri devam ettiği sürece kullanılamaz ve kullandırılamaz.” hükümlerine yer verilmiştir.

 

Yukarıdaki düzenlemeler doğrultusundaTomurcuk İnş. Tem. San. Tic. Ltd. Şti.nin ve Peytem Sos. Hiz. Ltd. Şti.-İdeal Bil. Yön. San. Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı’nın iş deneyim belgelerinin incelenmesinde:

 

Tomurcuk İnş. Tem. San. Tic. Ltd. Şti.nin sunmuş olduğu iş deneyim belgesinin TBMM Genel Sekreterliği Milli Saraylar Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen “Milli Saraylar Daire Başkanlığına Bağlı Saray, Köşk, Kasır Restorasyon İşlerinde Çalıştırılacak Elemanların Hizmet Alımı İşi” ne ait, sözleşme tarihi 30.03.2009, kabul tarihi 31.12.2009 ve belge tutarı 3.924.658,10 TL olan bir belge olduğu anlaşılmış olup, belgenin güncellenmemiş tutarının dahi ihalede sağlanması gereken (teklif bedeli 9.338.400,00 TL’nin %40’ı olan 3.735.360,00 TL’nin sağlanması gerekmektedir.) iş deneyim belgesi tutarını sağladığı ve yapılan işlerin İdari Şartname’nin 7.6’ncı maddesinde yapılan benzer iş tanımına uygun olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

 

Yine Peytem Sos. Hiz. Ltd. Şti.-İdeal Bil. Yön. San. Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı’nda pilot ortak Peytem Sos. Hiz. Ltd. Şti.nin sunmuş olduğu iş deneyim belgesinin İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlendiği, işin tanımının “143 adet 730 gün süreyle çalıştırılmak üzere vasıflı ve iş deneyimi olan şoför ve iş makinesi operatörü hizmet alımı” olarak yapıldığı, sözleşme tarihinin 01.02.2010, kabul tarihinin 13.03.2012 ve belge tutarının ise 9.735.697,12 TL olduğu ve yapılan işlerin İdari Şartname’nin 7.6’ncı maddesinde yapılan benzer iş tanımına uygun olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

 

Özel ortak İdeal Bil. Yön. Sos. Sağ. Hizm. San. Tic. Ltd. Şti.nin sunmuş olduğu iş deneyim belgesinin de İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlendiği, işin tanımının “İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Yangın, İlk Yardım, Kurtarma ve Teknik Hizmetlerde Kullanılmak Üzere Yapılacak Olan Hizmet Alım İşi” olarak yapıldığı, sözleşme tarihinin 29.06.2012, işin kabul tarihinin 31.07.2012, belge tutarının 2.457.726,79 TL olduğu ve yapılan hizmet konusunun İdari Şartname’nin 7.6’ncı maddesinde yapılan benzer iş tanımına uygun olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Diğer taraftan başvuru sahibi tarafından başvuru dilekçesinde ihaleye teklif veren Peytem Sos. Hiz. Ltd. Şti.-İdeal Bilgi Yön. Sos. Hiz. San. Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı’nın teklifinin, her bir ortağın sunması gereken evraklar ve taşıması gereken kriterleri taşıyıp taşımadığı açısından kontrolünün yapılması yönünde iddiada bulunulmaktadır.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “İhalelere Yönelik Başvurular” başlıklı 54’üncü maddesinde “İhale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden aday veya istekli ile istekli olabilecekler, bu Kanunda belirtilen şekil ve usul kurallarına uygun olmak şartıyla şikâyet ve itirazen şikâyet başvurusunda bulunabilirler.

Şikâyet ve itirazen şikâyet başvuruları, dava açılmadan önce tüketilmesi zorunlu idari başvuru yollarıdır.

Şikâyet başvuruları idareye, itirazen şikâyet başvuruları Kuruma hitaben yazılmış imzalı dilekçelerle yapılır.

Dilekçelerde aşağıdaki hususlara yer verilir:

a) Başvuru sahibinin, varsa vekil ya da temsilcisinin adı, soyadı veya unvanı ve adresi.

b) İhaleyi yapan idarenin ve ihalenin adı veya ihale kayıt numarası.

c) Başvuruya konu olan durumun farkına varıldığı veya bildirildiği tarih.

d) Başvurunun konusu, sebepleri ve dayandığı deliller…”hükmü,

            Aynı Kanun’un “Kuruma itirazen şikayet başvurusu” başlıklı 56’ncı maddesinin birinci fıkrasında “İdareye şikayet başvurusunda bulunan veya idarece alınan kararı uygun bulmayan aday, istekli veya istekli olabilecekler tarafından 55 inci maddenin dördüncü fıkrasında belirtilen hallerde ve sürede, sözleşme imzalanmadan önce itirazen şikayet başvurusunda bulunulabilir…” hükmü,

            İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in “Başvuruların şekil unsurları” başlıklı 8’inci maddesinin onuncu fıkrasında “(10) İdarenin şikayet üzerine aldığı kararda belirtilen hususlar hariç, şikayet başvurusunda belirtilmeyen hususlar itirazen şikayet başvurusuna konu edilemez.” hükmü,

            Aynı Yönetmelik’in “Başvuruların şekil unsurları” başlıklı 8’inci maddesinde “(1) Şikâyet başvuruları idareye, itirazen şikâyet başvuruları ise Kuruma hitaben yazılmış imzalı dilekçelerle yapılır.

(2) Dilekçelerde aşağıdaki hususlara yer verilir;

ç) Başvurunun konusu, sebepleri ve dayandığı deliller…” hükmü ile “Ön inceleme konuları ve ön inceleme üzerine yapılacak işlemler” başlıklı 16’ncı maddesinde “(1) Başvurular öncelikle;

ı) Başvurunun konusu, sebepleri ve dayandığı delillerin belirtilip belirtilmediği,

yönlerinden sırasıyla incelenir.

(2) Başvuru dilekçesi ve ekinde yukarıda belirtilen ön inceleme konuları bakımından bir aykırılığın bulunmaması durumunda esasın incelenmesine geçilir…” hükmü,

            İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğin “İtirazen şikâyet başvurularında aranılacak şekil unsurları” başlıklı 11’inci maddesinin 8’inci fıkrasında “Yönetmeliğin 8’inci maddesinin ikinci fıkrasının (ç) bendinde başvurunun konusu, sebepleri ve dayandığı delillerin başvuru dilekçelerinde belirtilmesi gerektiği düzenlendiğinden, başvuruda bulunulan hususların dilekçelerde somut bir biçimde, mevzuata aykırı bulunma sebepleri ile birlikte gösterilmesi gerekmektedir. İşlemin hangi unsurlarının hangi gerekçelerle hukuka aykırı olduğu belirtilmeksizin sadece mevzuata aykırı olduğu gibi soyut ve mesnetsiz iddialara yer verilmesi halinde, Yönetmeliğin 8’inci maddesine aykırı olduğu gerekçesiyle başvurunun reddine ilişkin sorumluluk başvurana ait olacağından bu hususa dikkat edilmesi gerekmektedir.” açıklaması yer almaktadır.

            Anılan mevzuat hükümlerine göre, Kurum tarafından inceleme yapılabilmesi için itirazen şikâyet başvurularında yer alan iddiaların öncelikle, ihale işlemlerinde hukuka aykırılık bulunduğu tespitini içermesi, daha sonra da hukuka aykırılığa ilişkin verilerin ortaya konulması, dolayısıyla iddiaların somut delillere dayandırılması gerektiği anlaşılmaktadır.

            Başvuru sahibinin yaptığı şikayet başvurusundaki ihaleye teklif veren söz konusu İş Ortaklığı’nın her bir ortağının sunması gereken evraklar ve taşıması gereken kriterleri taşıyıp taşımadığı açısından kontrolünün yapılması ifadesinde somut bir iddianın yer almadığı anlaşıldığından bu iddianın usulüne uygun olmadığı ve başvurunun reddedilmesi gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.

          Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale üzerinde bırakılan A Altyapı ve Yol Hizm. İnş. Tic. Ltd. Şti.nin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun'un 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

 

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

 

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hasan  KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

 

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul