En son güncellemeler 3 Nisan 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UH.II-338
  • Toplantı No: 2013/006
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 17.01.2013
(Aşağıdaki metin 26/1/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/006
Gündem No :52
Karar Tarihi:17.01.2013
Karar No :2013/UH.II-338
Şikayetçi:
 Coşan Ahmet Turizm Petrol Ve Petrol Ürünleri Nakliyat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi, 2823 SOK. NO : 71 K2 1. SANAYİ İZMİR
 İhaleyi yapan idare:
 Aile Ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü Aile Ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Müsteşarlık, Gazı Bulvarı K:2-7 97 İZMİR
Başvuru tarih ve sayısı:
 21.12.2012 / 42411
Başvuruya konu ihale:
 2012/158822 İhale Kayıt Numaralı "İl Müdürlüğümüz'e Bağlı Kuruluşlarımızın 01/01/2013 - 31/12/2013 Tarihleri Arasında Araç Kiralama Hizmet Alımı İşi" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

 

İzmir Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından 28.11.2012 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “İl Müdürlüğümüze Bağlı Kuruluşlarımızın 01/01/2013 - 31/12/2013 Tarihleri Arasında Araç Kiralama Hizmet Alımı İşi” ihalesine ilişkin olarak Coşan Ahmet Tur. Pet. ve Pet. Ürn. Nak. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin 10.12.2012 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 14.12.2012 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 21.12.2012 tarih ve 42411 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 17.12.2012 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

            Başvuruya ilişkin olarak 2012/4972 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

Karar:

 

 

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, İdari Şartname’nin 25.3.2'nci maddesinde sürücülerin işçilik gideri olarak yol ve yemek giderlerinin firma tarafından karşılanacağı belirtilmesine rağmen yemek ücretinin alt limitinin belirlenmediği, teklif cetvelinde birinci kısım sürücü giderlerinde işçi ücreti, sigorta, prim giderleri yol dâhil 4 sürücü, ikinci kısımda ise buna ilave yemek ücreti olduğu, KİK işçilik hesaplama modülünde 1 kişinin aylık maliyetinin yemek ve yol hariç 1.176,00 TL olduğu, ihale üzerinde bırakılan isteklinin fiyatına yemek ve yol giderlerini eklemediği iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İdari Şartname’nin “Teklif fiyata dahil olan giderler” başlıklı 25’inci maddesinde “25.1.Sözleşmenin uygulanması sırasında ilgili mevzuat gereğince yapılacak ulaşım, sigorta, vergi, resim ve harç giderleri isteklilerce teklif edilecek fiyata dâhildir.

25.2.25.1. maddesinde yer alan gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider kalemlerinin oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilir. Yüklenici, bu artış ve farkları ileri sürerek herhangi bir hak talebinde bulunamaz.

25.3.Teklif fiyata dahil olan diğer giderler aşağıda belirtilmiştir:

25.3.1. İşin süresi ve personel sayısı dikkate alınarak ilgili mevzuatına göre hesaplanacak işçilik ücreti:

Sözleşmenin uygulanması sırasında ilgili mevzuat gereğince yapılacak ulaşım, sigorta, vergi, resim ve harç giderleri isteklilerce teklif edilecek fiyata dâhildir.

25.3.2. Yemek, yol ve giyecek giderleri:

Hizmetin sunulması işiyle ilgili olarak aylık 22 gün üzerinden fiilen çalışan ve mesainin tamamını kuruluşta geçiren sürücü için öngörülen işçilik giderleri [(işçi ücreti, sigorta prim giderleri, yemek, yol, giyim, ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışma (43,5 gün), teklif fiyata dâhildir.

Nebahat Dolman Yaşlı Hizmet Merkezi Müdürlüğü'nde çalışacak 1 şoför için yemek ücreti yüklenici tarafından karşılanacak olup, teklif fiyata dahildir.

Diğer 4 Şoförün yemeği idare tarafından ayni olarak verilecek olup, bu gider için istekli tarafından ayrıca maliyet hesabı yapılmayacaktır.

Aracın bakım, onarım, akaryakıt, yağ, yağlama, yedek parça ve diğer masrafları ile tüm vergi, sigorta, kasko vb. giderleri teklif fiyata dâhildir.

25.3.3. Bu madde boş bırakılmıştır.

25.3.4. Bu madde boş bırakılmıştır.

25.4.Sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer Vergisi (KDV), ilgili mevzuatı çerçevesinde İdare tarafından yükleniciye ayrıca ödenir.

25.5. Kısa vadeli sigorta prim oranları belirtilecektir.

Bu madde boş bırakılmıştır.”düzenlemesine,

 

Teknik Şartname’nin “Kiralık Aracın İş Yeri” başlıklı 3’üncü maddesinde “İzmir Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’ne bağlı;

a)         İsmet Vural Kadın Konukevi Müdürlüğü -4+1 kamyonet -1 adet

b)         Foça Reha Midilli Necla Ana Huzurevi Müdürlüğü-14+1 minibüs -1 adet  ve 4+1 kamyonet- 1 adet

c)         Nebahat Dolman Yaşlı Hizmet Merkezi-4+1 kişilik kamyonet  -1 adet

d)         Kadın Konukevi  Müdürlüğü-14+1 minibüs-1 adet”düzenlemesine yer verilmiştir.

 

İdari Şartname’nin anılan maddesinde kısa vadeli sigorta prim oranı ile ilgili olarak herhangi bir düzenleme olmamakla birlikte idare yaklaşık maliyetin tespitinde işçilik hesabında kısa vadeli sigorta prim oranını %1,5 olarak dikkate almıştır. Aynı şekilde yaklaşık maliyetin tespitinde ayni olarak yemek verilecek bir personel için günlük yemek bedeli 5,00 TL olarak dikkate alınmıştır.

 

            Yemek hariç işçilik maliyeti hesaplamasında kısa vadeli sigorta prim oranı %1 olarak dikkate alındığında 4 sürücü için asgari işçilik maliyeti 56.837,48 TL, 1 sürücü için ise 14.124,00 TL, kısa vadeli sigorta prim oranı %1,5 olarak dikkate alındığında ise 4 sürücü için asgari işçilik maliyeti 58.442,22 TL, 1 sürücü için ise 14.182,08 TL hesaplanmıştır. İhaleye teklif veren isteklilerin işçilik maliyeti olarak teklif ettikleri tutarlar ise aşağıdaki tablodaki gibidir.

 

 

İstekli

Toplam teklifi

Sürücü için teklifi

Yılmaz Vural Tur. Taş. Otom. Tem. İnş. Akry. San. ve Ti. Ltd. Şti.

144.634,38

4 sürücü için           56.495,52

1 sürücü için           15.335,52

M.D.E. Taş. Tur. Otom. Pet. Ürn. Tic. Ltd. Şti.

179.675,64

4 sürücü için           56.495,52

1 sürücü için           14.123,88

Yeşiltepe Özel Eğt. Araç Kir. Taş. Tur. Bil. Tek. San. ve Tic. Ltd. Şti. - Barış Sarıkaya Tur. Taş. Tic. Ortak Girişimi

182.373,00

4 sürücü için           48.000,00

1 sürücü için           14.400,00

Coşan Ahmet Tur. Pet. ve Pet. Ürn. Nak. San. ve Tic. Ltd. Şti.

199.137,60

4 sürücü için           58.320,00

1 sürücü için           16.164,00

Binsel Tur. Taş. ve İnş. ve Tic. Ltd. Şti.

205.314,60

4 sürücü için           50.400,00

1 sürücü için           12.600,00

Bedeşli Tur. Nak. Gıda Tem. San. Tic. Ltd. Şti.

217.712,54

4 sürücü için           61.544,48

1 sürücü için           17.190,84

Sarıca Tur. San. Paz. ve Tic. Ltd. Şti.

218.856,00

4 sürücü için           57.600,00

1 sürücü için           14.400,00

 

            İdare yaklaşık maliyetin tespitinde işçilik hesabında kısa vadeli sigorta prim oranını %1,5 olarak dikkate almakla birlikte İdari Şartname’de buna ilişkin herhangi bir düzenleme yapmadığından inceleme kapsamında yapılan değerlendirmede kısa vadeli sigorta prim oranı %1 olarak dikkate alınmıştır.

 

            İhale üzerinde bırakılan M.D.E. Taş. Tur. Otom. Pet. Ürn. Tic. Ltd. Şti.nin birim fiyat teklif cetvelinde 4 sürücü için 56.495,52 TL, 1 sürücü için 14.123,88 TL teklifte bulunmuştur. İdareye yapılan şikâyet başvurusu üzerine idare ihale üzerinde bırakılan istekliden işçilik maliyeti ile ilgili olarak açıklamada bulunmasını istemiştir. İhale üzerinde bırakılan istekli işçilik maliyetinin KİK işçilik hesaplama modülü üzerinden yapıldığını, İdari Şartname’de 4 sürücünün yemeğinin idare tarafından karşılanacağı, 1 sürücünün yemeğinin yüklenici tarafından karşılanacağının belirtildiğini, ayrıca Şartname’de yemek ücreti olarak ne kadar verileceği belirtilmediğinden yemek gideri için herhangi bir bedel verilmediğini, bir sürücünün yemek giderinin firma kârından anlaşma yapılan lokanta, yemek firmaları veya firma merkezinden karşılanacağını, Şartname’de yol ve giyim ile ilgili herhangi bir düzenleme yapılmadığından bunlara ilişkin teklifte bedel öngörülmediğini, sürücünün ikametine gidiş gelişinde firma aracının kullanılacağını, giyiminin ise firma demirbaşından karşılanacağını bildirmiştir.

 

            İdari Şartname’nin 25.3.2’nci maddesinde ve Teknik Şartname’nin 3’üncü maddesinde yer alan düzenlemelerden, ihale konusu işte toplam beş adet araç ve sürücünün çalıştırılacağı, dört sürücünün yemek giderlerinin bedelsiz olarak idarece karşılanacağı, bir sürücünün yemek giderinin ise ayni olarak yüklenici tarafından karşılanacağı ve teklif fiyata dahil edileceği, ayrıca yol ve giyim için herhangi bir ödeme yapılmayacağı anlaşılmaktadır.

 

            İhale üzerinde bırakılan isteklinin idarenin yazısı üzerine verdiği cevap ile cevabı ekinde sunduğu belgeler incelendiğinde, işçilik giderini KİK İşçilik Hesaplama Modülü üzerinden yaptığı, hesaplamada kısa vadeli sigorta prim oranını %1 olarak dikkate aldığı, İdari Şartname’de teklif fiyata dahil edilmesi öngörülmesine rağmen Nebahat Dolman Yaşlı Hizmet Merkezi Müdürlüğünde çalışacak 1 bir sürücü için herhangi bir yemek gideri öngörmediği, ayrıca KİK İşçilik Hesaplama Modülü üzerinden yaptığı hesaplamada 4 sürücü için İdari Şartname’de resmi tatil günlerinde çalışılacak olan 43,5 gün için ödenecek ücreti işçilik maliyetin de dikkate almakla birlikte teklif cetvelinde resmi tatil günlerinde çalışılacak günler için hesaplanan ücrete yer vermediği, dolayısı ile teklifini İdari Şartname’de yer verilen düzenlemeye göre oluşturmadığı, kısa vadeli sigorta prim oranı %1 olarak dikkate alındığında 4 sürücü için teklif edilmesi gereken asgari işçilik maliyetinin 56.837,48 TL olduğu ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin ise 56.495,52 TL olduğu, bir sürücü için yemek bedeli hariç teklif edilmesi gereken asgari işçilik maliyetinin 14.124,00 TL olduğu ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin ise 14.123,88 TL olduğu dikkate alındığında ihale üzerinde bırakılan isteklinin sürücülerin işçilik maliyeti için verdiği teklifinin asgari işçilik maliyetini karşılamadığı, buna rağmen idarenin isteklinin teklifi ile ilgili olarak verdiği bilgiyi yeterli bularak anılan isteklinin teklifini uygun bulmasının ihale mevzuatına aykırı olduğu sonucuna varılmıştır. Bu nedenle ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerekmektedir.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, M.D.E. Taş. Tur. Otom. Pet. Ürn. Tic. Ltd. Şti.nin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle 4734 sayılı Kanun'un 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

 

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

 

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hasan  KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

 

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul