En son güncellemeler 24 Ocak 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UH.II-401
  • Toplantı No: 2013/007
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 21.01.2013
(Aşağıdaki metin 1/2/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/007
Gündem No :28
Karar Tarihi:21.01.2013
Karar No :2013/UH.II-401
Şikayetçi:
 Ef-Pa Hazır Yemek Gıda Temizlik Güvenlik İnşaat Hayvancılık Taah. Ltd. Şti., CANDAROĞLU MAH. HOCA AHMET YESEVİ CAD. NO:50 KARABÜK
 İhaleyi yapan idare:
 Devrek Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü, Ismetpasa Sazlık Çayı Mevkı 67800 ZONGULDAK
Başvuru tarih ve sayısı:
 31.12.2012 / 43851
Başvuruya konu ihale:
 2012/149592 İhale Kayıt Numaralı "12 Aylık Malzeme Dahil Yemek Hazırlama Ve Dağıtım Hizmeti" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

 

Devrek Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğütarafından 19.11.2012 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “12 Aylık Malzeme Dahil Yemek Hazırlama ve Dağıtım Hizmeti” ihalesine ilişkin olarak Ef-Pa Hazır Yemek Gıda Temizlik Güvenlik İnşaat Hayvancılık Taah. Ltd. Şti.nin 20.12.2012 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 20.12.2012 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 31.12.2012 tarih ve 43851 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 31.12.2012 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

            Başvuruya ilişkin olarak 2012/5246 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

 

Karar:

 

 

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin karsız yaklaşık maliyet tutarının altında olduğu, bu nedenle ihalenin aşırı düşük teklif sorgulaması yapılarak sonuçlandırılması gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

Devrek Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü tarafından “12 Aylık Malzeme Dahil Yemek Hazırlama ve Dağıtım Hizmeti Alımı” işinin açık ihale usulü ile ihaleye çıkarıldığı, yaklaşık maliyetin 281.234,42 TLolarak hesaplandığı bahse konu ihalede 15 adet ihale dokümanı satın alındığı, 19.11.2012 tarihinde yapılan ihaleye 4 isteklinin katıldığı, 4 isteklinin teklifinin geçerli bulunduğu, geçerli tekliflerin Karanfil Yem. Eml. Tem. İnş. Otom. San. Tic. Ltd. Şti. (176.547,76 TL), Tira Teks. Gıda Taş. Müt. Hiz. Org. İnş. Malz. San. ve Tic. Ltd. Şti. (205.669,04 TL), Bersude Gıda Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti. (218.409,60 TL) ve Ef-Pa Hazır Yemek Gıda Tem. Güv. İnş. Hayv. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti. (232.970,24 TL) olduğu, ihale komisyonunca geçerli teklif sahibi isteklilerin tamamının aşırı düşük teklif olarak belirlendiği ve isteklilerden teklifleri ile ilgili açıklama istenildiği, Bersude Gıda Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti. dışında diğer isteklilerin açıklamada bulunduğu, ihale komisyonunca istekliler tarafından yapılan açıklamaların uygun bulunduğu ve Karanfil Yem. Eml. Tem. İnş. Otom. San. Tic. Ltd. Şti.nin teklifinin ekonomik açıdan en avantajlı teklif, Tira Teks. Gıda Taş. Müt. Hiz. Org. İnş. Malz. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin teklifinin ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif olarak belirlendiği, ihale komisyonunca daha sonra Tira Teks. Gıda Taş. Müt. Hiz. Org. İnş. Malz. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin teklifi ile birlikte gıda üretim izin belgesi sunmadığı gerekçesiyle teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı, ihalenin Karanfil Yem. Eml. Tem. İnş. Otom. San. Tic. Ltd. Şti. üzerinde bırakıldığı, Ef-Pa Hazır Yemek Gıda Tem. Güv. İnş. Hayv. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin teklifinin ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif olarak belirlendiği anlaşılmıştır.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Aşırı düşük teklifler” başlıklı 38’inci maddesinde“İhale komisyonu verilen teklifleri 37 nci maddeye göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

İhale komisyonu;

a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,

b)  Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,      

c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,  

Hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.

İhale komisyonu, aşırı düşük tekliflerin tespiti ve değerlendirilmesinde Kurum tarafından belirlenen kriterleri esas alır. Kurum bu maddenin uygulanmasında; aşırı düşük tekliflerin tespiti, değerlendirilmesi ve ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi amacıyla sınır değer veya sorgulama kriterleri ya da ortalamalar belirlemeye yetkilidir.”hükmü yer almaktadır.

           

Kamu ihalelerine ilişkin ikincil mevzuat kapsamında personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet alımlarında aşırı düşük teklif fiyatlarının belirlenmesinde esas alınacak sınır değerin tespitine ilişkin bir düzenleme bulunmamakla birlikte, Kamu İhale Kanunu’nun 38’inci maddesine göre idarelerin, geçerli teklifleri belirledikten sonra diğer tekliflere veya yaklaşık maliyete göre aşırı düşük teklifleri tespit etme ve bu teklifler hakkında açıklama isteme yükümlülüğü bulunmaktadır.

 

İncelenen ihalede ihale komisyonu tarafından aşırı düşük teklif sorgulaması yapılarak ihalenin sonuçlandırıldığı anlaşıldığından, başvuru sahibinin iddiası uygun bulunmamıştır.

 

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanunun 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

 

Kazım  ÖZKAN

II. Başkan

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

 

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hasan  KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

 

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul