En son güncellemeler 7 Ağustos 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UH.II-417
  • Toplantı No: 2013/007
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 21.01.2013
(Aşağıdaki metin 1/2/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/007
Gündem No :44
Karar Tarihi:21.01.2013
Karar No :2013/UH.II-417
Şikayetçi:
 Özel Bil-Dem-Güler Diş Protez Labaratuarı Diş Malzemeleri Ticaret Limited Şirketi- Özel Kardeş Çok Amaçlı Protez Lab. , SAVAŞ MAH. NAMIK KEMAL CAD. 63. SOK. KURŞUN APT. K: 1 D : 3 HATAY
 İhaleyi yapan idare:
 İskenderun Ağız Ve Diş Sağlığı Merkezi, Süleymanıye Mahallesı Kazım Karabekır Cad. 01 31200 HATAY
Başvuru tarih ve sayısı:
 13.12.2012 / 41266
Başvuruya konu ihale:
 2012/136804 İhale Kayıt Numaralı "Malzemeli Diş Hizmet Alımı ( Kron-Köprü , İskelet Protez , Hareketli Protez Bitim İşi)" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

 

İskenderun Ağız ve Diş Sağlığı Merkezitarafından 12.11.2012 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Malzemeli Diş Hizmet Alımı (Kron-Köprü, İskelet Protez, Hareketli Protez Bitim İşi)” ihalesine ilişkin olarak Özel Bil-Dem-Güler Diş Protez Laboratuvarı Diş Malz. Tic. Ltd. Şti. & Özel Kardeş Çok Amaçlı Protez Lab.-Mehmet Kardaş İş Ortaklığı’nın 28.11.2012 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 03.12.2012 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 13.12.2012 tarih ve 41266 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 13.12.2012 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

            Başvuruya ilişkin olarak 2012/4742 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

Karar:

 

 

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

 

1) İdari Şartname'nin 35'inci maddesine göre fiyat dışı unsurlardan en yüksek puanı alan isteklinin firmaları olduğu, dolayısıyla ihalenin 1'inci kısmının firmaları uhdesine bırakılması gerektiği,

 

2) İhalenin 1'inci kısmı için vermiş oldukları teklifin bu kısmın yaklaşık maliyetinin üzerinde olmasına karşın Kamu İhale Genel Tebliği'nin 16.3'üncü maddesi uyarınca uygun teklif olarak belirlendiği dikkate alındığında, ihalenin 2'nci ve 3'üncü kısımları için de aynı uygulamanın yapılarak anılan kısımların firmaları uhdesine bırakılması gerektiği,

 

3) İhalenin 1'inci kısmı uhdesinde bırakılan iş ortaklığının pilot ortağı Özel Ordent Çok Amaçlı Diş Protez Laboratuvarı – İbrahim Kanmaz’ın Çalışma Bakanlığı tarafından yapılan denetim sonucunda Sağlık Bakanlığı Diş Protez Laboratuvarları Yönetmeliği'nde belirtilen şartlara sahip olmadığının tespit edilmesi üzerine süresiz olarak kapatıldığı, bu nedenle ihale tarihi itibariyle anılan isteklinin İdari Şartname'nin 7.1'inci maddesinin (h) bendi uyarınca ihalede sunmuş olduğu Diş Protez Laboratuvarları Ruhsatı'nın geçersiz olduğu ve 4734 sayılı Kanun'un 17'nci maddesinin (c) bendine göre cezalandırılması gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

           
1 ) Başvuru sahibinin 1’inci iddiasına ilişkin olarak:

 

İdari Şartname’nin 2’nci maddesinde ihale konusu işin adının “Malzemeli Diş Hizmet Alımı (Kron-Köprü, İskelet Protez, Hareketli Protez Bitim İşi)” olarak belirtildiği, miktarı ve türüne ise Şartname ekinde,

 

Sıra No

Açıklama

Birimi

Miktarı

1

KRON KÖPRÜ

ADET

50.000,000

Sıra No

Açıklama

Birimi

Miktarı

2

TEK PARÇA İSKELET DÖKÜMÜ

ADET

4.000,000

Sıra No

Açıklama

Birimi

Miktarı

3

HAREKETLİ PROTEZ (TOTAL VE PARSİYEL) BİTİMİ

ADET

4.000,000

 

şeklinde yer verildiği, 19’uncu maddesinde teklif ve sözleşme türünün birim fiyat teklif ve sözleşme olacağının belirtildiği, 20’nci maddesinde ihalede kısmi teklif verilebileceğinin düzenlendiği, 35’inci maddesinde “35.1. Bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif, fiyatla birlikte fiyat dışı unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.

35.1.1. Bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif, fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir. İhale günü isteklilerin teklifleri açıklandıktan sonra idarenin belirlediği bir gün ve saatte İdarenin nezaretinde hekimlerce hazırlanmış ölçüler isteklilere verilir. İstekliler, bu ölçüler üzerinde numune hazırlarlar. Numune işler üzerinden yapılan puanlamalar fiyat dışı unsurlardır. Puanlamalar teknik üyeler tarafından yapılarak onaylandıktan sonra değerlendirmeye alınacaktır.

 

FİYAT DIŞI UNSURLAR (kron-köprü) :(2 maddedir. A,B)

 

A- Alçı model için internal kalite kriterleri

1-Modellerde özellikle dişlerde kırık, hava kabarcığı, aşınma, tüberkül bölgelerinde ve insizallerde madde kaybı olmayacaktır.1 (bir) puan

2-Kaide kalınlığı yeterli olacaktır. 1 (Bir) puan

 

B-Kron-köprü:

1-Teslim edilen işlerde porselen ve metal uyumu iyi olmalı 3(üç)puan

2-Kron marjinleri kole ile uyumlu olmalıdır.3 (üç) puan

3-Kron gövdesi ve ayakları antagonist dişler ile uyumlu olmalıdır.3 (üç) puan

4-Kron-Köprü aproksimal dişler ile ideal kontakt sağlamalıdır.3 (üç) puan

5-Metal ve bitim kalınlığı, kesik dişin durumuna göre ve doğal dişlerin anatomik yapısına uygun olacak şekilde tesfiye edilmelidir ve aynı çenenin simetriğindeki dişlerle uyumlu olmalı3(üç)puan

6-Estetik ve anatomik form sağlanmalıdır.3 (üç) puan

7-Kole,dentin ve insizal olmak üzere hekim tarafından verilen renk aynen sağlanmalıdır.3 (üç)puan

8-Metal ve bitim safhasında (döküm çapağı-deformasyonu, aproksimal kontakt hatası gibi ve sair sebepler ile) ajuste sorunu çıkmamalıdır. Yükseklik olmamalıdır.3 (üç)puan

9-Kron köprü hijyene uygun olmalıdır.3 (üç)puan

10-Teslim edilen porselen kronların kapanışında deformasyon olmamalı.3(üç)puan

11-Teslim edilen dişlerde balans olmamalı 8(sekiz)puan

 

Teslim azami 6 (altı) iş gününde yapılmalıdır. İkinci iş günü döküm prova, Beşinci iş günü dentin prova, Altıncı iş günü gün glaze yapılarak teslim edilmelidir. İdari şartnamede sayılan Fiyat dışı Unsurların puanları aşağıda ayrıca belirtilmiştir. A.1 ve A.2:birer puan B.1, B.2, B.3, B.4, B.5, B.6, B.7, B.8, B.9, B.10:üçer puan B.11:sekiz puan Fiyat dışı unsurlara toplamda 40(kırk)puan ayrılmıştır.

 

FİYAT DIŞI UNSURLAR (İskelet Protez) :(2 maddedir. A,B)

 

A- Alçı model için internal kalite kriterleri

1-Modellerde özellikle dişlerde ve kretlerde kırık, hava kabarcığı, aşınma, tüberkül bölgelerinde ve insizallerde madde kaybı olmayacaktır.1 (bir) puan

2-Kaide kalınlığı yeterli olacaktır. 1 (Bir) puan

 

 

B-İskelet:

1-Kroşeler rijit ve yeterli kalınlıkta olmalıdır. Ekvator hattına uyumlu olmalıdır (5 PUAN)

2-Ah hattına uygun yapılmalı (5 PUAN)

3-Stoperler bulunmalı (5 PUAN)

4-Metalde delik çatlak, pürüz, lehim olmamalı, yüzeyler pürüzsüz ve cilalı olmalıdır(5 PUAN)

5- Tırnaklar ağızda yükseklik yapmamalı dişlerle uyumlu olmalı (5 PUAN)

6- Bar ve plak fonksiyonel olmalıdır (5 PUAN)

7- Ağızda balans oluşturmamalı ve giriş yolu tek olmalı (8 PUAN)

 

Teslim azami 6 (altı) iş gününde yapılmalıdır. İkinci iş günü kaşık ,6 iş günü iskelet bitimi yapılarak teslim edilmelidir. İdari şartnamede sayılan Fiyat dışı Unsurların puanları aşağıda ayrıca belirtilmiştir.A.1 ve A.2:birer puan B.1, B.2, B.3, B.4, B.5, B.6, beşer puan B.7:sekiz puan Fiyat dışı unsurlara toplamda 40(kırk)puan ayrılmıştır.

 

FİYAT DIŞI UNSURLAR (Hareketli protez Bitim işi) :(2 maddedir. A,B)

 

A- Alçı model için internal kalite kriterleri

1-Modellerde özellikle dişlerde ve kretlerde kırık, hava kabarcığı, aşınma, tüberkül bölgelerinde ve insizallerde madde kaybı olmayacaktır.1 (bir) puan

2-Kaide kalınlığı yeterli olacaktır. 1 (Bir) puan

B-Hareketli Protez Bitim İşi:

1- Dişli Provada kapanış tam olmalı açıklık olmamalı. 4 (Dört) Puan

2- Dişlerin dizimi estetik olmalı kret üzerinde dizilmiş olmalı. 4 (Dört) Puan

3- Anterior dişlerde overjet ve overbayt mesafeleri uygun olmalıdır. 4 (Dört) Puan

4- Frenium yuvasının anatomik yapıya uygun bir şekilde açılmalı. 4 (Dört) Puan

5- Bitim yüzeyleri pürüzsüz cilalı olmalı, keskin ve sivri kenar olmamalı. 4 ( Dört) Puan

6- Ah hattı anatomik olarak uygun yerde açılması ve protez buna uygun yapılmalı. 5 (Beş) Puan

7- Protezlerde akrilik kalınlığı 1,5 – 2 mm olmalı. 5 (Beş) Puan

8- Protezin Ağız içerisinde tutuculuğu iyi olmalı ve pörozite olmamalıdır. 8 (Sekiz ) Puan

 

Teslim azami 6 (altı) iş gününde yapılmalıdır. İkinci iş günü kaşık, 4. iş günü dişli prova ve6.iş günü iş protez bitimleri yapılarak teslim edilmelidir. İdari şartnamede sayılan Fiyat dışı Unsurların puanları aşağıda ayrıca belirtilmiştir. A.1 ve A.2:birer puan B.1, B.2, B.3, B.4, B.5, dörder puan B.6,B.7 beşer puan B.8:sekiz puan Fiyat dışı unsurlara toplamda 40(kırk)puan ayrılmıştır.

 

ÖRNEK: FİYAT DIŞI UNSUR HESAPLAMA TABLOSU

 

Fiyat Dışı Unsur Toplam Puanı =40 Puandır

 

(K: teklifler verildikten sonra en düşük fiyattan elde edilir.) Taban Puan 100-40=60 Değerlendirme Katsayısı

 

Teklif veren isteklilerin fiyat teklifleri 1.Teklif 60 TL 2.Teklif 70 TL 3.Teklif 80 TL

 

Bu Örnekte K = En Düşük Teklif = 60

 

Taban Puan 100-40=60 60*K/60=3600/60=60 60* K/70=60*60/70=3600/70=51,43 60* K/80=45

 

Fiyat dışı unsurdan alınan Puanlar 3, 27, 11

 

Geçerli puan (100 üzerinden) 60+3=63

51,43+27=78,43                                      

45+11=56

 

2.Teklif 78,43 puan alarak ihale üzerinde kalır. 1.Teklif, 63 puan alarak ikinci en avantajlı teklif olur.

 

Zamanında teslim edilmeyen işler değerlendirme dışı bırakılacaktır.

 

35.2. Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin birden fazla istekli tarafından verilmiş olması halinde; Teklif fiyatı daha düşük olan isteklinin teklifi ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak belirlenecektir. Teklif fiyatlarının eşit olması halinde ise 35.1.1. maddesindeki fiyat dışı unsurların öncelik sıralaması esas alınarak ekonomik açıdan en avantajlı teklif belirlenecektir.”düzenlemesinin bulunduğu, Sözleşme Tasarısı’nın 9’uncu maddesinde, işe başlama tarihinin 01.01.2013, işin bitiş tarihinin ise 31.12.2013 olarak belirtildiği görülmüştür.

 

İdari Şartname’nin 35’inci maddesinden, inceleme konusu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklifin fiyat ile birlikte fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak belirleneceği, bu bağlamda, fiyat dışı unsurların değerlendirmeye esas toplam puandaki ağırlığının %40 oranında, fiyatın ağırlığının ise %60 oranında olduğu anlaşılmıştır.

 

Yapılan incelemede, ihalenin 1’inci kısmına (porselen kron) iki isteklinin teklif verdiği, isteklilerin tekliflerinin, İdari Şartname’nin 35’inci maddesine göre isteklilerin fiyat dışı unsurlardan almış oldukları puanların (ihale komisyonu üyelerince her bir istekli için ayrı ayrı verilmiş puanların aritmetik ortalaması), fiyat tekliflerinden almış oldukları puanların ve değerlendirmeye esas puanlarının aşağıdaki gibi olduğu tespit edilmiştir.

 

İsteklinin Adı

Teklif Bedeli (TL)

Fiyat Dışı Unsur Puanı

Fiyat Puanı

Değerlendirmeye Esas Toplam Puan

1- Özel Ordent Diş Protez Laboratuarı İbrahim Kanmaz & Çok Amaçlı Özel Hedef Diş Lab. İsa Gök İş Ortaklığı

13,40 x 50.000= 670.000,00

29,20

60x13,40/13,40= 60

89,20

2- Özel Bil-Dem-Güler Diş Protez Labaratuarı Diş Malz. Tic. Ltd. Şti. & Özel Kardeş Çok Amaçlı Protez Lab.-Mehmet Kardaş İş Ortaklığı

15,00 x 50.000= 750.000,00

30,20

60x13,40/15,00= 53,60

83,80

 

            Tabloya bakıldığında, başvuru sahibi isteklinin fiyat dışı unsurlardan diğer istekliye göre daha fazla puan aldığı, ancak teklif edilen fiyat üzerinden hesaplanan fiyat puanı da dikkate alındığında, Özel Ordent Diş Protez Laboratuarı İbrahim Kanmaz & Çok Amaçlı Özel Hedef Diş Lab. İsa Gök İş Ortaklığı’nın değerlendirmeye esas puanının başvuru sahibinin değerlendirmeye esas puanından daha fazla olduğu anlaşılmaktadır.

 

Neticede, İdari Şartname’nin 35’inci maddesi göz önünde bulundurulduğunda, fiyat ile birlikte fiyat dışı unsurlar dikkate alındığında değerlendirmeye esas toplam puanı daha yüksek olan Özel Ordent Diş Protez Laboratuvarı İbrahim Kanmaz & Çok Amaçlı Özel Hedef Diş Lab. İsa Gök İş Ortaklığı’nın idarece ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak belirlenmesi işleminde mevzuata aykırılık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

 

           
2 ) Başvuru sahibinin 2’nci iddiasına ilişkin olarak:

 

            Yapılan incelemede, ihalenin2’nci kısmı (Tek parça iskelet dökümü) ile 3’üncü kısmına (Hareketli protez bitimi) sadece başvuru sahibi isteklinin teklif vermiş olduğu, isteklinin ihalenin 2’nci kısmı için teklifinin (4.000 adet x 39,00 TL//adet=) 156.000,00 TL, 3’üncü kısmı için teklifinin ise (4.000 adet x 39,00 TL//adet=) 156.000,00 TL olduğu, idarenin ihalenin anılan kısımları için hesaplamış olduğu yaklaşık maliyet tutarlarının ise 2’nci kısım için 129.666,67 TL, 3’üncü kısım için ise 143.966,67 TL olduğu ve idarece yapılan değerlendirme neticesinde ihalenin söz konusu kısımları için verilmiş yaklaşık maliyet tutarlarının altında teklif bulunmadığından, Kamu İhale Genel Tebliği’nin 16.3.1’inci maddesinde “Yaklaşık maliyetin üzerindeki tekliflerin kabul edilip edilemeyeceği hususunda tereddütler olduğu anlaşılmaktadır. İhale komisyonu;

 

a) Yaklaşık maliyet hesaplanırken değerlendirilmeyen her hangi bir husus olup olmadığını,

b) Yaklaşık maliyet güncellenerek tespit edilmişse, güncellemenin doğru yapılıp yapılmadığını,

c) Verilen teklif fiyatlarının piyasa rayiç fiyatlarını yansıtıp yansıtmadığını,

 

Sorgulayarak verilen teklifleri yaklaşık maliyete göre mukayese eder ve bütçe ödeneklerini de göz önünde bulundurarak, teklif fiyatlarını uygun bulması halinde ekonomik açıdan en avantajlı teklifi ve varsa ikinci teklifi belirlemek veya verilen teklif fiyatlarını uygun bulmaması halinde ihalenin iptaline karar vermek hususunda takdir yetkisine sahiptir.”şeklinde yer alan açıklama doğrultusunda yapılan değerlendirme neticesinde alım yapılmamasına karar verildiği (alımın iptal edildiği) tespit edilmiştir.

 

            İhalenin 2’nci ve 3’üncü kısımlarına ilişkin olarak alınmış iptal kararının alınış şekli ve zamanı dikkate alındığında, anılan kısımların iptalinin 4734 sayılı Kanun’un “Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptali” başlıklı 39’uncu maddesine göre yapıldığı ve idarenin bu kararının başvuru sahibine 23.11.2012 tarihinde tebliğ edildiği anlaşılmıştır.

 

4734 sayılı Kanun’un “İhalelere yönelik başvurular” başlıklı 54’üncü maddesinin onuncu fıkrasında “Başvurular üzerine ihaleyi yapan idare veya Kurum tarafından gerekçeli olarak;

 

            a) İhale sürecinin devam etmesine engel oluşturacak ve düzeltici işlemle giderilemeyecek hukuka aykırılığın tespit edilmesi halinde ihalenin iptaline,

            b) İdare tarafından düzeltme yapılması yoluyla giderilebilecek ve ihale sürecinin kesintiye uğratılmasına gerek bulunmayan durumlarda, düzeltici işlem belirlenmesine,

            c) Başvurunun süre, usul ve şekil kurallarına uygun olmaması, usulüne uygun olarak sözleşme imzalanmış olması veya şikayete konu işlemlerde hukuka aykırılığın tespit edilememesi veya itirazen şikayet başvurusuna konu hususun Kurumun görev alanında bulunmaması hallerinde başvurunun reddine,

 

            karar verilir.” hükmü,

 

“Kuruma itirazen şikayet başvurusu” başlıklı 56’ncı maddesinin birinci fıkrasında ise “İdareye şikayet başvurusunda bulunan veya idarece alınan kararı uygun bulmayan aday, istekli veya istekli olabilecekler tarafından 55 inci maddenin dördüncü fıkrasında belirtilen hallerde ve sürede, sözleşme imzalanmadan önce itirazen şikayet başvurusunda bulunulabilir. İhalenin iptaline ilişkin işlem ve kararlardan, sadece şikayet ve itirazen şikayet üzerine alınanlar itirazen şikayete konu edilebilir ve bu kararlara karşı beş gün içinde doğrudan Kuruma başvuruda bulunulabilir.” hükmü bulunmaktadır.

 

            Anılan Kanun hükümlerinden ihalenin iptaline ilişkin işlem ve kararlardan, sadece şikâyet ve itirazen şikâyet üzerine alınanların itirazen şikâyete konu edilebileceği, iptal kararından önce idareye herhangi bir şikâyet başvurusunun söz konusu olmadığı hallerde iptal kararına ilişkin Kuruma yapılan itirazen şikâyet başvurularının Kurumun görev alanında bulunmaması nedeniyle reddedileceği anlaşılmaktadır.

 

            İdarece gönderilen ihale işlem dosyasından yapılan incelemede, idarenin ihalenin 2’nci ve 3’üncü kısımlarına ilişkin iptal kararının alınmasından önce idareye yapılmış herhangi bir şikâyet başvurusunun bulunmadığı tespit edilmiştir. Dolayısıyla, başvuru sahibinin ihalenin anılan kısımlarının iptali işlemine yönelik başvurusunun Kurumun görev alanında bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

 

            Açıklanan nedenlerle, isteklinin bu iddiasına ilişkin başvurusunun 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendine göre görev yönünden reddedilmesi gerekmektedir.

 

           
3 ) Başvuru sahibinin 3’üncü iddiasına ilişkin olarak:

 

            İdari Şartname’nin 7.1’inci maddesinin (h) bendinde “İstekli firmaların Sağlık Bakanlığı Diş Protez Laboratuarı Yönetmeliğinde belirtilen Şartlara sahip olduğunu gösteren Diş Protez Laboratuarı Ruhsatları Teklif dosyası ile birlikte İhale Komisyonuna sunacaktır.” düzenlemesine yer verilmiş olup, anılan Şartname’nin 7.2’nci maddesinde ihaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde söz konusu bentte istenilen belgenin ortaklarca ayrı ayrı sunulması gerektiği düzenlenmiştir.

 

            Bu bağlamda, ihale uhdesinde kalan istekli teklif dosyası kapsamında, pilot ortak Özel Ordent Diş Protez Laboratuarı İbrahim Kanmaz’a ait Hatay İl Sağlık Müdürlüğü tarafından düzenlenmiş 19.04.2012 tarihli ve 20 numaralı Ruhsat Belgesinin ve özel ortak Çok Amaçlı Özel Hedef Diş Lab. İsa Gök’e ait yine Hatay İl Sağlık Müdürlüğü tarafından düzenlenmiş 05.06.2012 tarihli ve 39 numaralı Ruhsal Belgesinin “Aslı idarece görülmüştür” şerhi taşıyan örneklerini sunmuştur.

 

            Başvuru sahibinin iddiasına ilişkin incelemenin neticelendirilmesini teminen ihale uhdesinde kalan iş ortaklığının ortaklarının ihalede sunmuş oldukları ruhsat belgelerini düzenlemiş olan Hatay İl Sağlık Müdürlüğüne anılan belgelerin geçerliliğinin devam edip etmediği hususu yazı ile sorulmuş olup, anılan Müdürlüğün cevabi yazısından ihale uhdesinde kalan iş ortaklığının ortaklarına ait ruhsat belgelerinin geçerliliğinin devam ettiği anlaşılmıştır. Bu itibarla, başvuru sahibinin bu iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

1) Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince ihalenin 1'inci kısmına ilişkin olarak itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

 

2) İhalenin 2 ve 3'üncü kısımlarına ilişkin olarak başvurunun reddine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

 

Kazım  ÖZKAN

II. Başkan

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

 

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hasan  KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

 

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul