En son güncellemeler 25 Eylül 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UH.II-470
  • Toplantı No: 2013/008
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 24.01.2013
(Aşağıdaki metin 8/2/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/008
Gündem No :8
Karar Tarihi:24.01.2013
Karar No :2013/UH.II-470
Şikayetçi:
 Erencan Kardeşler Temizlik İnşaat Elektrik Turizm Nakliyat Kuyumculuk Gıda Medikal Petrol Tekstil Konfeksiyon Tarım Tic. Ve San. Ltd. Şti., ÇUKURAMBAR MAH. 1429.CAD. BEYAZ YALI APT. NO:24/1 ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Milli Eğitim Bakanlığı (Erciş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü), Vanyolu Mah. Vanyolu Cad 1 65400 VAN
Başvuru tarih ve sayısı:
 31.12.2012 / 43872
Başvuruya konu ihale:
 2012/88128 İhale Kayıt Numaralı "Taşınan Öğrencilere Sıcak Yemek Ve Ambalajlanmış Kumanya" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

 

Erciş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 14.08.2012 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Taşınan Öğrencilere Sıcak Yemek ve Ambalajlanmış Kumanya” ihalesine ilişkin olarak başvuru sahibince 31.12.2012 tarih ve 43872 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunulmuştur.

 

Başvuruya ilişkin olarak 2012/5258 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde ön inceleme raporu tanzim edilmiştir.

Karar:

 

 

Şikâyet dilekçesi ve ön inceleme raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle ihale üzerinde bırakılan isteklinin birim fiyat teklif cetvelinde aritmetik hata bulunduğundan teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

 

14.08.2012 tarihinde yapılan ihalede Karataş Yem. Fab. Otom. Tem. İnş. San. Tic. Ltd. Şti. ile Saray Yemek Fabrikası - Cafer Oskay’ın tekliflerinin belgelerinin uygun olmadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı, 24.08.2012 tarihli ihale komisyonu kararı ile ihalenin Mertel Teks. Med. Gıda İnş. Tur. San. İth. İhr. Ltd. Şti. üzerinde bırakıldığı, Yetkin Tem. Taş. Yem. Hiz. Özel Güv. İth. İhr. San. Tic. Ltd. Şti.nin teklifinin ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif olarak belirlendiği, ihale üzerinde bırakılan istekli ile 13.09.2012 tarihinde sözleşme imzalandığı,

 

Ant Pa Endüstriyel Yemekçilik Tem. Gıda Oto. İnş. Bilg. ve Danış. Tic. ve San. Ltd. Şti.nin Milli Eğitim Bakanlığının yemek için belirlemiş olduğu birim fiyatın 2,44 TL olduğu, buna göre 808.560 yemeğin yaklaşık maliyetinin 1.972.886,40 TL olduğu, idarece de yaklaşık maliyetin aynı tutarda açıklandığı, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 9’uncu maddesine göre kâr oranının azami %20 olduğu, buna göre kârsız yaklaşık maliyetin 1.644.072,00 TL olduğu, idarenin kârsız yaklaşık maliyetin altında teklif veren isteklilerin teklifleri ile ilgili olarak aşırı düşük teklif sorgulaması yapmadan ihaleyi sonuçlandırmasının mevzuata aykırı olduğu iddiasıyla itirazen şikâyet başvurusunda bulunduğu, başvuruya ilişkin olarak alınan 26.09.2012 tarih ve 2012/UH.II-3725 sayılı Kurul kararı ile Mertel Teks. Med. Gıda İnş. Tur. San. İth. İhr. Ltd. Şti., Yetkin Tem. Taş. Yem. Hiz. Özel Güv. İth. İhr. San. Tic. Ltd. Şti., Erciş Kardelen Pet. Ürn. Teks. Gıda İnş. İml. Paz. İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti. ve Ölmez İnş. San. Tic. Ltd. Şti.nin tekliflerine ilişkin olarak aşırı düşük teklif sorgulaması yapılmasına ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerektiğine karar verildiği,

 

Karar gereği Mertel Teks. Med. Gıda İnş. Tur. San. İth. İhr. Ltd. Şti., Yetkin Tem. Taş. Yem. Hiz. Özel Güv. İth. İhr. San. Tic. Ltd. Şti., Erciş Kardelen Pet. Ürn. Teks. Gıda İnş. İml. Paz. İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti. ve Ölmez İnş. San. Tic. Ltd. Şti.nden aşırı düşük teklif sorgulaması kapsamında açıklama istenildiği,

 

Yetkin Tem. Taş. Yem. Hiz. Özel Güv. İth. İhr. San. Tic. Ltd. Şti. ile Erciş Kardelen Pet. Ürn. Teks. Gıda İnş. İml. Paz. İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin teklifinin verilen süre içerisinde açıklamada bulunmadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı, açıklamada bulunan Mertel Teks. Med. Gıda İnş. Tur. San. İth. İhr. Ltd. Şti. ve Ölmez İnş. San. Tic. Ltd. Şti.nin açıklamasının uygun bulunduğu, 15.10.2012 tarihli ihale komisyonu kararı ile ihalenin tekrar Mertel Teks. Med. Gıda İnş. Tur. San. İth. İhr. Ltd. Şti. üzerinde bırakıldığı,

 

Ant Pa Endüstriyel Yemekçilik Tem. Gıda Oto. İnş. Bilg. ve Danış. Tic. ve San. Ltd. Şti. tarafından “26.09.2012 tarih ve 2012/UH.II-3725 sayılı Kurul kararı gereği, idarece kârsız yaklaşık maliyet tutarının altında teklif sunan isteklilerin aşırı düşük teklif sorgulamasına tabi tutulduğu,  aşırı düşük teklif açıklaması uygun görülerek ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklif fiyatı ile sıcak yemek ve kumanya hizmetinin istenilen standartlarda verilmesinin mümkün olmadığı ve bu durumun ticari hayatın olağan akışına aykırı olduğu, ayrıca anılan istekli tarafından sunulan aşırı düşük teklif açıklamasında maliyeti etkileyecek tüm bileşenlerin hesaba dahil edilmediği” iddiasıyla ikinci kez itirazen şikâyet başvurusunda bulunulduğu, başvuruya ilişkin olarak alınan 28.11.2012 tarih ve 2012/UH.II-4571 sayılı Kurul kararı ile Mertel Teks. Med. Gıda İnş. Tur. San. İth. İhr. Ltd. Şti. ve Ölmez İnş. San. Tic. Ltd. Şti.nin aşırı düşük teklif açıklamalarının kamu ihale mevzuatına uygun olmadığından tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesine karar verildiği,

 

Karar gereği Mertel Teks. Med. Gıda İnş. Tur. San. İth. İhr. Ltd. Şti. ile Ölmez İnş. San. Tic. Ltd. Şti.nin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı, Ant Pa Endüstriyel Yemekçilik Tem. Gıda Oto. İnş. Bilg. ve Danış. Tic. ve San. Ltd. Şti.nin sözleşme imzalamaya davet edildiği tespit edilmiştir.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 55’inci maddesinde; idareye şikâyet süresinin ihale süreci içerisinde şikâyete konu işlem veya eylemlerin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gerektiği tarihi izleyen günden itibaren anılan Kanun’un 21’inci maddesinin (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelerde beş gün, diğer hallerde ise on gün olduğu, idarenin şikâyetin verilmesini izleyen on gün içinde gerekçeli bir karar alması gerektiği, belirtilen süre içinde bir karar alınmaması veya süresinde alınan kararın uygun bulunmaması durumunda karar verme süresinin bitimini veya kararın bildirimini izleyen on gün içinde Kuruma itirazen şikâyet başvurusunda bulunulması gerektiği hüküm altına alınmıştır.

 

Kamu İhale Kurumuna itirazen şikâyet başvurusunda bulunulabilmesinin ön koşulu, idareye usulüne uygun olarak şikâyet başvurusunda bulunulmasıdır.

 

Başvuru sahibi her ne kadar ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin geçerli teklif olarak belirlenmesinin, ihaleye ilişkin yapılan şikâyet başvuruları üzerine alınan Kamu İhale Kurulu kararlarının uygulanmasından sonra firmaları açısından hak ve menfaat ihlali sonucunu doğurduğunu iddia etmekte ise de, 24.08.2012 tarihli ilk ihale komisyonu kararının 28.08.2012 tarihinde postaya verildiği, kararın postaya verildiği tarihi izleyen yedinci günün tebellüğ tarihi kabul edileceği dikkate alındığında esasen şikâyete konu hususun en geç  04.09.2012 tarihinde farkına varılmış sayılması gerektiği, bu nedenle şikâyetçinin 4734 sayılı Kanun ve İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in yukarıda belirtilen hükümleri gereği şikâyete yol açan durumun farkına varıldığı 04.09.2012 tarihini izleyen on gün içinde idareye şikâyet başvurusunda bulunması gerekirken, bu süre geçtikten sonra 11.12.2012 tarihinde şikâyet başvurusunda bulunduğu, bu başvuruya idarece verilen cevap üzerine Kuruma itirazen şikâyet başvurusunda bulunulduğu anlaşılmıştır. Bu itibarla, 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun süre yönünden reddi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere;

 

Başvurunun reddine,

   


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

 

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

 

Hasan  KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

 

 

 

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul