En son güncellemeler 25 Eylül 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UH.II-659
  • Toplantı No: 2013/010
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 31.01.2013
(Aşağıdaki metin 10/2/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/010
Gündem No :25
Karar Tarihi:31.01.2013
Karar No :2013/UH.II-659
Şikayetçi:
 Uğur-Tem Taşımacılık Mühendislik Medikal Gıda İnşaat Tekstil Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi, MİMARSİNAN MAH. 117. SK. ŞAHİN APT. A BLOK KAT : 1 NO : 2 BAHÇELİEVLER ŞANLIURFA
 İhaleyi yapan idare:
 Mustafa Kemal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı, Tayfur Sökmen Kampüsü Tıp Fakültesi Binası 1. Kat Serinyol HATAY
Başvuru tarih ve sayısı:
 04.01.2013 / 471
Başvuruya konu ihale:
 2012/155857 İhale Kayıt Numaralı "Makine Ve Ekipmanlı Genel Temizlik Hizmeti Ve Dış Cephe Temizliği" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

Mustafa Kemal Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığıtarafından 22.11.2012tarihinde açık ihale usulüile yapılan “Makine ve Ekipmanlı Genel Temizlik Hizmeti ve Dış Cephe Temizliği” ihalesine ilişkin olarak Uğur-Tem Taşımacılık Mühendislik Medikal Gıda İnşaat Tekstil Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin 19.12.2012tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 21.12.2012tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 04.01.2013tarih ve 471sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 04.01.2012tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

            Başvuruya ilişkin olarak 2013/97sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

Karar:

 

 

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında sunulan proforma faturalarda yer alan bilgilerin gerçeği yansıtmadığı, şikâyete konu ihalede teklif edilmesi gereken asgari işçilik maliyeti ile anılan isteklinin teklifi arasındaki farkın yalnızca 13,23.-TL olduğu, bu bedel ile bir personelin giyim maliyetinin dahi karşılanmasının mümkün olmadığı, ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklif bedelinin gerçek piyasa fiyatlarını yansıtmadığı, bu nedenlerle anılan istekliye ait teklifin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

Başvuru sahibinin iddiasına ilişkin olarak:

Başvuruya konu ihale, 12 ay boyunca 105 personel ile Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörlük Hizmet Binası, Enstitü, Fakülte, Konservatuvar, Yüksekokullar, Meslek Yüksekokulları ile Yayladağı, Erzin ve Altınözü öğrenci yurtlarının temizlenmesi işine ilişkindir.

 

 06.12.2012 tarihli ihale komisyon kararından ihaleye 8 isteklinin katıldığı, bir isteklinin teklif mektubu sunmadığı ve bir isteklinin birim fiyat teklif cetvelinde aritmetik hata bulunduğu gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı, kâr hariç yaklaşık maliyet tutarının altında teklif sunan 4 isteklinin aşırı düşük teklif sorgulamasına tabi tutulduğu, 3 isteklinin aşırı düşük teklif açıklaması sunmadığından değerlendirme dışı bırakıldığı, Akel Hizmet Temizlik İnşaat Taahhüt Taşımacılık Otomasyon Turizm ve Gıda Sanayi Ticaret Limited Şirketitarafından sunulan aşırı düşük teklif açıklamasının ise idarece uygun görüldüğü ve anılan isteklinin ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi olarak belirlendiği anlaşılmıştır.

 

İdari Şartname’nin “Teklif fiyata dahil olan giderler” başlıklı 25’inci maddesinde,

 

“25.3.1. İşin süresi ve personel sayısı dikkate alınarak ilgili mevzuatına göre hesaplanacak işçilik ücreti:

Personele asgari ücret ödenecek olup, teklif edilen fiyata dahildir. Bu tutarlar ücret bordrosunda gösterilecektir.

25.3.2. Yemek, yol ve giyecek giderleri:

a) 1 işçi için 1 günlük brüt yemek bedeli: 22 gün x 5,55 TL

b) 1 işçi için 1 günlük (geliş-gidiş) brüt yol bedeli 22 x 2,75 TL.

c) Personelin giyecek giderleri ayni olarak karşılanacaktır.

Aşağıda belirtilen giyecekler 1 (bir) kişi üzerinden yazılmıştır.

Personelin Giyecekleri:

 

Pantolon (yazlık) 1 Adet

Pantolon (kışlık) 1 Adet

İş önlüğü (kışlık) 1 Adet

Tişört (yazlık, kısa kollu) 1 Adet

İş eldiveni 12 Çift (Her 1 (bir) işçiye her ay için 1 çift eldiven verilecektir. İşçi başına toplam 12 çift eldiven verilecektir.)

Lastik çizme 1 Çift

Yağmurluk 50 Adet (105 Genel Temizlik Personeli içerisinden sadece toplam 50 kişiye verilecektir.)

Tek kullanımlık plastik eldiven 500 Kutu (105 Genel Temizlik Personeli için toplamda 500 kutu verilecektir.)

 

25.3.3. Malzeme giderleri:

İhale konusu işte kullanılacak olan temizlik ekipmanları yüklenici tarafından karşılanacak olup, teklif fiyata dahil edilecektir.
Fırça-Süpürge (saplı) 500 Adet

Nemli Mop Pas Pas Takımı 250 Adet

İp Paspas (ıslak mop Takımı) 250 Adet

Çek Pas 300 Adet

Cam Jileti + Aparatı 200 Adet

Lavabo Fırçası (mavi) 300 Adet

Cam Çekçek 200 Adet

Teleskop Uzatma 70 Adet

Faraş 400 Adet

Çöp Kovası (büyük boy) 300 Adet

Hortum 500 Metre

Metal Saplı Çevre Süpürgesi 250 Adet

Yer Keskisi 100 Adet

Tuvalet Maşrapası 500 Adet

Tuvalet Fırçası (kırmızı) 500 Adet

Nemli Mop (yedek) 500 Adet

Nemli Paspas (yedek) 500 Adet

25.3.4. Bu madde boş bırakılmıştır.

25.4.Sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer Vergisi (KDV), ilgili mevzuatı çerçevesinde İdare tarafından yükleniciye ayrıca ödenir.

25.5. Kısa vadeli sigorta prim oranları belirtilecektir.

Yaklaşık maliyet hesabında dikkate alınmış olan kısa vadeli sigorta kolları prim oranları % 1 dir.” düzenlemelerinin yer aldığı görülmüştür.

 

İdarenin kârsız yaklaşık maliyet tutarının altında teklif sunan isteklilere gönderdiği 26.11.2012 tarih ve 1830 sayılı aşırı düşük teklif sorgulaması konulu yazısında,

 

“Sunulan fiyat teklifinizin bileşenlerinden olan;

 

-Kullanılacak temizlik ekipmanları ile giyim bedelinin;

 

a) Hizmet sürecinin, verilen hizmetin ve gerçekleştirme yönteminin ekonomik olması,

b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin hizmetin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

c) Teklif edilen işin özgünlüğü,

hususlarında Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79. Maddesine göre belgelendirilmek suretiyle yapacağınız yazılı açıklamaları 3 (üç) iş günü içerisinde idaremize bildirmeniz hususunda gereğini rica ederiz.”ifadelerine yer verilmiştir.

 

İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan aşırı düşük teklif açıklamaları incelendiğinde,

 

Yol ve yemek gideri dahil 105 işçinin 12 aylık işçilik maliyetinin 1.759.388,40.-TL olarak öngörüldüğü, bu tutarın sosyal güvenlik mevzuatı doğrultusunda, İdari Şartname’nin 25’inci maddesinde yapılan belirlemeler üzerinden hesaplanan yol ve yemek dahil asgari işçilik maliyeti ile uyumlu  olduğu,

 

Giyim maliyetini tevsiken A. T. K. Sağ. Hiz. Tem. Hiz. San. Tic. Ltd. Şti.den alınan SMMM onaylı proforma faturanın sunulduğu, proforma fatura üzerinde Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79.4.2.4’üncü maddesine uygun olarak Birim satış tutarının, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre çıkartılan ve tarafımdan onaylanan maliyet/satış tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim maliyet tutarının altında olmadığını beyan ederim.”ibaresinin yer aldığı görülmüştür. Proforma fatura ekinde maliyet/satış tutarı tespit tutanağının sunulduğu, Kamu İhale Genel Tebliği’ne uygun olarak düzenlenen söz konusu tutanakta yer alan birim fiyatlar ile proforma faturada yer alan bilgilerin birbiriyle uyumlu olduğu, giyim gideri olarak belirlenen toplam 9,34.-TL ile bu tutar üzerinden % 3 oranında hesaplanan sözleşme ve genel giderler karşılığı 0,28.-TL’nin teklif fiyata dahil edildiği,

 

Temizlik sarf malzemelerini tevsiken A. T. K. Sağ. Hiz. Tem. Hiz. San. Tic. Ltd. Şti.den alınan SMMM onaylı proforma faturanın sunulduğu,  proforma fatura üzerinde Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79.4.2.4’üncü maddesine uygun olarak Birim satış tutarının, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre çıkartılan ve tarafımdan onaylanan maliyet/satış tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim maliyet tutarının altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yer aldığı görülmüştür. Proforma fatura ekinde maliyet/satış tutarı tespit tutanağının sunulduğu, Kamu İhale Genel Tebliği’ne uygun olarak düzenlenen söz konusu tutanakta yer alan birim fiyatlar ile proforma faturada yer alan bilgilerin birbiriyle uyumlu olduğu, temizlik malzemeleri için toplam 0,63.-TL’nin teklif fiyata dahil edildiği görülmüştür.

 

Tüm bu tespitler neticesinde ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından maliyet bileşenlerinin aşağıya aktarılan tabloda gösterildiği şekilde açıklanmış olduğu anlaşılmıştır.

 

Yol ve yemek gideri dahil işçilik maliyeti

1.759.388,40

Giyim maliyeti

9,34

Giyim maliyeti üzerinden hesaplanan % 3 sözleşme ve genel giderler

0,28

GİYİM DAHİL ASGARİ İŞÇİLİK MALİYETİ

 

Temizlik malzemeleri maliyeti

0,63

Firma kârı

2,98

TEKLİF FİYAT

1.759.401,63

 

 Anılan istekli tarafından giyim ve temizlik malzemeleri fiyatlarını tevsik etmek üzere sunulan proforma fatura ile maliyet /satış tutarı tespit tutanaklarının Kamu İhale Genel Tebliği’ne uygun olarak düzenlendiği, dolayısıyla sunulan aşırı düşük teklif açıklamasının idarece uygun görülerek, ihalenin Akel Hizmet Temizlik İnşaat Taahhüt Taşımacılık Otomasyon Turizm ve Gıda Sanayi Ticaret Limited Şirketi üzerinde bırakılması işleminde mevzuata aykırılık bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

 

Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79.4.2.15’inci maddesinde yer alan “…İhale komisyonunca yapılan inceleme sonucunda, yukarıda belirtildiği şekilde bir uyumsuzluk olduğu tespit edilmemekle birlikte, belgelerde yer alan bilgilerin ticari hayatın olağan durumu ve ekonomik verilerle ilgili genel bilgilerle uyumlu olmadığının değerlendirilmesi durumunda isteklinin teklifi reddedilmeyecek ancak proforma fatura ve fiyat teklifleri ile maliyet/satış tutarı tespit tutanakları mükellef ve/veya isteklinin bağlı olduğu vergi dairesine gönderilecektir.” açıklaması yer almakta olup, ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan belgelerde yer alan ticari hayatın olağan durumu ve ekonomik verilerle ilgili genel bilgilerle uyumlu olmayan bilgilere istinaden idarece Gazikent Vergi Dairesine bildirim yapıldığı görülmüştür. Maliyet/satış tutarı tespit tutanağında yer alan bilgiler incelendiğinde,Gazikent Vergi Dairesinin, tespit yapan meslek mensubunun bağlı bulunduğu vergi dairesi olduğu görülmüştür. Tebliğ açıklamasında, bahse konu bildirimin mükellef ve/veya isteklinin bağlı olduğu vergi dairesine yapılması gerektiği belirtildiğinden, bildirim yapılması gereken Vergi Dairesinin A. T. K. Sağ. Hiz. Tem. Hiz. San. Tic. Ltd. Şti.nin bağlı bulunduğu Şehitkamil Vergi Dairesi olduğu tespit edilmiştir.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

 

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

 

Kazım  ÖZKAN

II. Başkan

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

 

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

 

 

 

 

 

Karşı Oy:

 

KARŞI OY

 

Başvuru sahibinin itirazen şikayet başvuru dilekçesindedile getirdiği iddiası hakkında Kurul çoğunluğunca, “itirazen şikayet başvurusunun reddine” karar verilmiştir.

 

            Başvuru sahibinin itirazen şikayet başvuru dilekçesinde belirttiği iddiasına yönelik İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 18’inci maddesi yönünden yapılan incelemeye göre;

 

Kamu İhale Tebliğinin 79.4.2.18. maddesinde;“İtirazen şikayet başvurularına ilişkin olarak Kurum tarafından yapılan incelemede gerekli görülmesi durumunda, proforma fatura ve fiyat tekliflerine ilişkin maliyet/satış tutarı tespit tutanakları, bunları muhafaza eden meslek mensubundan istenebilir. Gerek meslek mensubundan istenen tutanaklar gerekse ihaleyi yapan idare tarafından Kuruma gönderilen belgeler arasında yer alan proforma fatura ve fiyat teklif tutarları ile maliyet/satış tutarı tespit tutanağında belirtilen maliyet ve satış tutarlarının arasında uyumsuzluk olduğunun veya bu belgelerde yer alan bilgilerin ticari hayatın olağan durumu ve ekonomik verilerle ilgili genel bilgilerle uyumlu olmadığının değerlendirilmesi durumunda; proforma fatura ve fiyat teklifleri ile maliyet/satış tutarı tespit tutanakları mükellef ve/veya isteklinin bağlı olduğu vergi dairesine gönderilir ve gerekli olması halinde Cumhuriyet Savcılığına bildirim yapılır.“ açıklaması yer almaktadır.

 

Kurumca bu açıklama uyarınca yapılan incelemelere göre, hizmet alımlarında aşırı düşük teklif açıklamasında giyim bedeline ilişkin yapılan açıklamalarda, istekli tarafından giyim bedeline ilişkin sunulan proforma fatura ve fiyat teklif tutarlarıile maliyet/satış tutarı tespit tutanağında belirtilen maliyet ve satış tutarlarının arasında uyumsuzluk olduğunun veya bu belgelerde yer alanbilgilerin ticari hayatın olağan durumu ve ekonomik verilerle ilgili genel bilgilerle uyumlu olmadığının değerlendirilmesi durumunda, belirtilen proforma fatura ve fiyat teklifleri ile maliyet/satış tutarı tespit tutanakları mükellef ve/veya isteklinin bağlı olduğu vergi dairesine gönderilmesi, ayrıca konunun önemine göre de Cumhuriyet Savcılığına bildirim yapılması hususlarının anlaşılması gerektiğinin aşikar olması nedeni ve bu yönde verilen Kurul Kararları ile konu içtihat niteliğini kazanmış olmasının yanında Tebliğin yukarıda sözü edilen düzenlemesi birbirine bağlı/bağımlı iki temel açıklamadır.

 

Şöyle ki; cari piyasa koşullarına, temel ekonomik verilere ve hayatın olağan durumuna uygun olmadığı anlaşılan fiyat teklifinin bir şekilde şekle uygun olarak müşavir tarafından tevsik edilmesi halinde, bu durumun ilgili vergi dairesine bildirilerek “bu tevsikin” doğruluğunun testi istenilmekte ve sistemin sigortası genel kabulüyle yapılmış bir mevzuat düzenlemesi şeklinde tezahür etmiştir. Kamu İhale Tebliğinin 79.4.2.18. maddesinin birbirine bağımlı son açıklama cümlesinin uygulanmaması halinde başlangıç cümlesine göre tekliflerin değerlendirilmesinin sağlıklı ve hukuken uygun bir yanı olmayacaktır.

 

İstekliler tarafından asgari işçilik bedelinin çok az üstünde verilen teklif bedelinin en düşük teklife yakın olmasının sağlanması için teklif bileşenlerinden olan giyim bedeli açıklamasına yönelik olarak verilen proforma fatura ve fiyat teklif tutarlarının düşük bedelli olarak oluşturulduğunun konu ile ilgili içtihat niteliğinde verilmiş Kurul kararlarından anlaşıldığı, verilen proforma fatura ve fiyat teklif tutarlarının ticari hayatın olağan durumu ve ekonomik verilerle ilgili genel bilgilerle uyumlu olmadığının anlaşılmasına rağmen, düşük bedelli de olsa, istekli tarafından verilen proforma fatura ve fiyat tekliflerin Kamu İhale Genel Tebliğinin ilgili hükümlerine göre belge üzerinde taşıması gereken şartları taşıdığının tespiti halinde anılan açıklamanın mevzuat uyarınca uygun görüldüğünün içtihat niteliğinde verilmiş olan Kurul kararlarından anlaşıldığı, ancak sunulan proforma fatura ve fiyat teklif tutarlarının ticari hayatın olağan durumu ve ekonomik verilerle ilgili genel bilgilerle uyumlu olmadığının anlaşılması durumunda da, teklif açıklaması bu yönden mevzuata uygun görülmekle birlikte proforma fatura ve fiyat teklif tutarlarının düşüklüğünün düzenlenen ve idareye sunulan belgenin usulüne uygun olmadığına ilişkin eylemi ortadan kaldırmayacağı düşüncesi ile, Kanunun temel ilkelerinden eşit muamele ve güvenirlik ilkelerinin ön planda çalıştırılmasının temini yönünden incelenmesi için bağlı bulunan vergi dairesine gönderilmiştir.

 

Yukarıda yapılan iki değerlendirmenin belge üzerinde aynı anda var olduğu durumda, bildirim yapılmasının anlamlı olduğu yönünde bütünlük sağladığı şeklinde yapılan değerlendirmelerin birbirinden bağımsız işletilmesi durumunda, yani aşırı düşük açıklamada, isteklinin giyime ilişkin sunduğu proforma fatura ve fiyat teklif tutarlarının ticari hayatın olağan durumu ve ekonomik verilerle ilgili genel bilgilerle uyumlu olmadığının açıkça bilinmesine rağmen, sırf, anılan belgelerin Tebliğinin sözü edilen açıklamalarına göre belge üzerinde taşıması gereken şartlara uygun olarak taşıdığı tespitine dayanılarak isteklinin açıklamasının mevzuata uygun olduğunu kabul etmenin mevzuat ile çelişki yarattığı, bu nedenle, anılan belgelerin Kamu İhale Genel Tebliğinin ilgili açıklamalarına göre belge üzerinde taşıması gereken şartları taşıdığının tespit edilmiş olmasına rağmen, proforma fatura ve fiyat teklif tutarlarının ticari hayatın olağan durumu ve ekonomik verilerle ilgili genel bilgilerle uyumlu olmadığı durumunun incelenmesi için Tebliğin ilgili açıklaması uyarınca ilgili vergi dairesine bile bile gönderilmemesi durumunda, Kanunda belirtilen temel ilkelerden eşit muamele ve güvenirlik ilkelerinin ön planda zedelendiği işlemlerin gerçekleştirilmiş olacağı düşüncesiyle, Tebliğin ilgili açıklamalarına göre, belge üzerinde taşıması gereken şartları taşıdığının tespit edilmiş olmasına rağmen, vergi dairesine bildirim yapılmasına gerek görülmeyen, proforma fatura ve fiyat teklif tutarlarının, ticari hayatın olağan durumu ve ekonomik verilerle ilgili genel bilgilerle uyumlu olmadığının anlaşıldığı durumda, anılan isteklinin aşırı düşük açıklamalarının mevzuata uygun olmadığı gerekçesi olarak kabul edilmemesi gerekmektedir.

 

            İncelemeye konu ihalede;

 

Aşırı düşük teklif açıklamaları idarece uygun bulunarak ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak belirlenmesi Kurul çoğunluğunca da uygun görülen Akel Temz. İnş. Taah. Taş. Oto. Turz. ve Gıda San. Tic. Ltd. Şti.’nin aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında sunduğu bilgi ve belgeler yukarıda aktarılan değerlendirmeler ışığı altında değerlendirildiğinde;

 

            Anılan isteklitarafındanaşırı düşük teklif açıklaması kapsamında ihale konusu işte çalışacak personelin giyim giderinin maliyetine dayalı açıklamasının tevsiki için; 105 adet yazlık pantolon için 0,004 TL, 105 adet kışlık pantolon için 0,004 TL, 105 adet iş önlüğü için 0,004 TL, 105 adet tişört için 0,04 TL, 1260 çift iş eldiveni için 0,04 TL, 105 çift lastik çizme için 0,04 TL, 50 adet yağmurluk için 0,04 TL ve 500 kutu plastik eldiven için 0,004 TL olarak önerilen birim fiyatlar üzerinden toplamda 9,34 TL fiyat öngören A.T.K. Özel Sağ. Hizm. Oto. Org. Temz. Hizm. İnş. Tur. Taah. Teks. Gıda Yem. Elektrik Elektronik Taş. ve San. Tic. Ltd. Şti. tarafından istekli adına tanzim edilen 26.11.2012 tarihli proforma fatura ile ekinde maliyet/satış tespit tutanağının (Ek-O.5) sunulduğu anlaşılmış olduğundan, anılan isteklininaşırı düşük açıklaması kapsamında sunduğu; proforma fatura ile maliyet/satış tespit tutanağında, ön görülen giyim maliyet bedellerinin maliyet muhasebesi kayıtları açısından ticari hayatın olağan durumu ve ekonomik verilerle ilgili genel bilgilerle uyumlu olmadığı, bu nedenle adı geçen isteklinin aşırı düşük teklif açıklamasının mevzuata uygun olmadığından teklifinin bu gerekçe ile değerlendirme dışı bırakılması gerektiği değerlendirilmiştir.

 

            Açıklanan nedenlerle, başvuru sahibinin itirazen şikayet başvuru dilekçesinde belirttiği iddiasına yönelik İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 18’inci maddesi yönünden yapılan incelemeye göre, ticari şirketlerin iktisadi amacının kâr elde etmek olduğu, kâr elde etmese dahi en azından zarar etmemek üzere ticari faaliyetlerine devam etmelerinin bir zorunluluk olduğu aksi takdirde söz konusu şirketlerin zarar etmemek ve kâr elde etmek için kayıt dışı ticari yollara başvurmalarının kuvvetle muhtemel olduğu düşüncesi ile, inceleme konusu ihalede giyimine ilişkin açıklamaları kapsamında verdikleri proforma faturadaki teklif fiyatlarının maliyet muhasebesi kayıtları açısından ticari hayatın olağan durumu ve ekonomik verilerle ilgili genel bilgilerle uyumlu olmadığı belirlenen, aşırı düşük teklif açıklamaları idarece uygun bulunarak ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak belirlenmesi Kurul çoğunluğunca da uygun görülen Akel Temz. İnş. Taah. Taş. Oto. Turz. ve Gıda San. Tic. Ltd. Şti.’ninteklifinin belirtilen gerekçeler üzerinden değerlendirme dışı bırakılarak ihale işlemlerine devam edilmesigerektiği yönündeki düşüncem ile, bu hususlara ilişkin Kurul çoğunluğunca alınan “itirazen şikayet başvurusunun reddine” niteliğindeki karar gerekçesine katılmıyorum.

 

 

 

                                                           Ali Kemal AKKOÇ

                                                                                                                                                           Kurul Üyesi

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul