• Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UH.II-882
  • Toplantı No: 2013/013
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 11.02.2013
(Aşağıdaki metin 20/2/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/013
Gündem No :8
Karar Tarihi:11.02.2013
Karar No :2013/UH.II-882
Şikayetçi:
 Al.Ken Temizlik Bilgisayar İnş. Turz.Oto Kiralama San. Tic. Ltd. Şti. (Pilot Ortak), 474 SOK. NO : 98/C ATİLLA MAH. EŞREFPAŞA İZMİR
 İhaleyi yapan idare:
 Sındırgı Belediye Başkanlığı Zabıta Amirliği, Camicedit Mahallesi Cumhuriyet Meydani 1 10330 BALIKESİR
Başvuru tarih ve sayısı:
 11.01.2013 / 1359
Başvuruya konu ihale:
 2012/172133 İhale Kayıt Numaralı "Çöp Toplama İşi" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

 

Sındırgı Belediye Başkanlığı Zabıta Amirliğitarafından 12.12.2012 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Çöp Toplama İşi” ihalesine ilişkin olarak Al.Ken Temizlik Bilgisayar İnş. Turz. Oto Kiralama San. Tic. Ltd. Şti.nin 28.12.2012 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 02.01.2013 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 11.01.2013 tarih ve 1359 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 11.01.2013 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

            Başvuruya ilişkin olarak 2013/235 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

 

Karar:

 

 

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, teklif edilmesi gereken asgari işçilik maliyetinin altında teklif vermedikleri, idarece bu gerekçe ile değerlendirme dışı bırakılmalarının yerinde olmadığı iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            İdari Şartname’nin 25’inci maddesinde “..25.3. Teklif fiyata dahil olan diğer giderler aşağıda belirtilmiştir:

25.3.1. İşin süresi ve personel sayısı dikkate alınarak ilgili mevzuatına göre hesaplanacak işçilik ücreti:

19 personel 12 ay süre ile asgari ücretin % 10 fazlası ve ulusal bayram ve resmi dini bayramlarda 256,50 gün, asgari ücretin % 10 fazlası üzerinden hesaplanacaktır.

25.3.2. Bu madde boş bırakılmıştır.

25.3.3. Bu madde boş bırakılmıştır.

25.3.4. Bu madde boş bırakılmıştır.

25.4.Sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer Vergisi (KDV), ilgili mevzuatı çerçevesinde İdare tarafından yükleniciye ayrıca ödenir.

25.5. Kısa vadeli sigorta prim oranları belirtilecektir.

2,5” düzenlemesi bulunmaktadır.

 

            İhale tarihi 12.12.2012 olan ihalede, yukarıda yer verilen İdari Şartname düzenlemesi uyarınca teklif edilmesi gereken asgari işçilik maliyeti 310.036,97 TL’dir. Başvuru sahibi istekli tarafından ihaleye 310.036,97 TL teklif edilmiş olup, bu bedel, teklif edilmesi gereken asgari işçilik maliyetinin altında kalmadığından, isteklinin teklifinin idarece değerlendirme dışı bırakılmasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır. Öte yandan idarenin, Acarlar İnş. Ak. Mad. Tar. Ot. Müh. San. ve Tic. Ltd. Şti. ile Öztem Tem. Bilg. Ot. Hizm. Mut. Serv. Taş. Serv. Sayaç Ok. Çevre Düz. Hiz. Ltd. Şti.ni teklif edilmesi gereken asgari işçilik maliyetinin altında teklif vermeleri gerekçesiyle değerlendirme dışı bıraktığı görülmüş olup, her iki isteklinin teklif bedelinin 310.041,52 TL olduğu ve bu bedelin teklif edilmesi gereken asgari işçilik maliyeti olan 310.036,97 TL’nin üzerinde olduğu anlaşıldığından, idarenin gerekçesinin yerinde olmadığı anlaşılmıştır.

 

          Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, başvuru sahibi olan Al.Ken Tem. Bilg. İnş. Turz. Oto. Kir. San. Tic. Ltd. Şti.-Ayka Bil. Güv. Tek. Gıda Hayv. Tem. İnş. San. İç ve Dış Tic. Ltd. Şti. Ortak Girişimi,  Acarlar İnş. Ak. Mad. Tar. Ot. Müh. San. ve Tic. Ltd. Şti. ile Öztem Tem. Bilg. Otom. Hizm. Mut. Serv. Taş. Serv. Sayaç Ok. Çevre Düz. Hiz. Ltd. Şti.nin tekliflerinin yeniden değerlendirmeye alınması ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle 4734 sayılı Kanun'un 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

Mahmut GÜRSES

Başkan

 

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

 

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hasan  KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

 

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul