• Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UH.II-892
  • Toplantı No: 2013/013
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 11.02.2013
(Aşağıdaki metin 20/2/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/013
Gündem No :18
Karar Tarihi:11.02.2013
Karar No :2013/UH.II-892
Şikayetçi:
 Marmara Temizlik İnş. Gıda Ve Kargo Dağ. Hizm. San. Tic. Ltd. Şti., FATİH MAH. OSMANGAZİ CAD. 294 SOK. NO:2/A İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 Antalya Muratpaşa Belediye Başkanlığı Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Fener Mah. Tekelioğlu Cad. No: 63 07160 ANTALYA
Başvuru tarih ve sayısı:
 03.01.2013 / 316
Başvuruya konu ihale:
 2012/139385 İhale Kayıt Numaralı "Temizlik İşleri Müdürlüğü 2013 Yılı (12 Aylık) Personel Çalıştırmaya Dayalı" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

 

Antalya Muratpaşa Belediye Başkanlığı Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından 16.11.2012 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Temizlik İşleri Müdürlüğü 2013 Yılı (12 Aylık) Personel Çalıştırmaya Dayalı Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Marmara Temizlik İnş. Gıda Ve Kargo Dağ. Hizm. San. Tic. Ltd. Şti. nin 27.12.2012 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 28.12.2012 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 03.01.2013 tarih ve 316 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 03.01.2013 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

            Başvuruya ilişkin olarak 2013/58 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

Karar:

 

 

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, idarece tebliğ edilen 29.11.2012 tarihli kesinleşen ihale kararı ile başvuruya konu ihalenin kendileri üzerine bırakıldığının bildirildiği, ancak ihale yetkilisinin söz konusu ihaleye ilişkin olarak düzeltici işlem tesis edilmesine ve ihalenin Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79.4’üncü maddesi hükümlerine göre mevzuata uygun devam ettirilmesine yönelik 13.12.2012 tarihli kararı gereğince tekliflerinin aşırı düşük olarak değerlendirilerek kendilerinden aşırı düşük teklif açıklaması istenildiği ve süresinde aşırı düşük teklif açıklamasını sundukları, 25.12.2012 tarihinde tebliğ edilen ikinci kesinleşen ihale kararı ile KİK işçilik hesaplama modülüne göre hesaplanan yaklaşık maliyetin, manuel olarak yapılan hesaplamaya göre düzeltildiği, bu durumda teklif tutarlarının düşük kaldığı gerekçesiyle aşırı düşük teklif açıklamalarının uygun görülmediğinin ve bahse konu ihalenin Erhan Nak. Gıda İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. uhdesinde bırakıldığının bildirildiği, idareye yaptıkları şikâyet başvurusunun yaklaşık maliyetin manuel olarak yapılan hesaplamaya göre düzeltildiğinin belirtilerek başvurularının reddedildiği, ancak idarenin yaklaşık maliyetin güncellenmesine ilişkin kararının 4734 sayılı Kanun’un 5’inci maddesindeki temel ilkelere, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 7’nci maddesi ile Kamu İhale Genel Tebliği’nin 13.2.2’nci maddesine aykırı olduğu, diğer yandan Teknik Şartname’nin 7.7’nci maddesinin “Yüklenici tarafından çalıştırılacak personel sayısı, ücretler ve fazla çalışma ücretleri” başlıklı (b) bendinde yer alan “Fazla çalışma ve resmi tatil ve dini bayramlarda fazla çalışma Kamu İhale Kurumu işçilik hesaplama modülünde öngörülmüş ve yaklaşık maliyete dahil edilmiştir.” düzenlemesi ile idarenin yaklaşık maliyetini KİK işçilik hesaplama modülüne göre oluşturduğu ve isteklilerin de tekliflerini buna göre değerlendireceği hususlarında yönlendirme yapıldığı, İdari Şartname’nin 25’inci maddesinde yer alan düzenlemeler dikkate alındığında KİK modülüne göre hesaplanan asgari işçilik maliyetinin 11.431.502,58 TL olduğu ve 4734 sayılı Kanun’un 36’ncı maddesi uyarınca idarece açıklanan yaklaşık maliyetin 11.431.502,58 TL olduğu, teklifler alındıktan sonra yaklaşık maliyette yanlışlığın fark edilmesi durumunda yaklaşık maliyetin güncellenmesinin mümkün olmadığı, ayrıca idarece yapılan yaklaşık maliyetin hatalı olması nedeniyle aşırı düşük teklilerin tespitinin mümkün olmaması ve bu işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte olması nedeniyle ihalenin iptal edilmesi gerektiği iddia edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            Başvuruya konu ihalenin Muratpaşa Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Temizlik İşleri Müdürlüğü 2013 Yılı (12 Aylık) Personel Çalıştırmaya Dayalı Hizmet Alımı” ihalesi olduğu anlaşılmıştır.

 

            İdarece gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesi neticesinde, incelemeye konu ihaleye 8 teklif verildiği, idarenin 22.11.2012 tarihli yazısı ile teklif fiyatı aşırı düşük olarak belirlenen Ankyra Org. Tur. Sağ. Rek. İnş. Yem. Ür. Bilg. Tem. Gıda İlaç. San. Tic. Ltd. Şti.nden aşırı düşük teklif açıklaması istenildiği ve söz konusu istekli tarafından aşırı düşük teklif açıklaması sunulduğu, 29.11.2012 tarihli ihale komisyonu kararı ile Ankyra Org. Tur. Sağ. Rek. İnş. Yem. Ür. Bilg. Tem. Gıda İlaç. San. Tic. Ltd. Şti.nin teklifinin “sunulan aşırı düşük teklif açıklamasının yeterli ve uygun bulunmadığı” gerekçesiyle, YükselenTeks. Tur. İnş. Plas. Tem. Oto. Mad. Pet. Ür. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin teklifinin “geçici teminat mektubu sunmadığı” gerekçesiyle, Falez Bilg. Trm. Yem. Gıda İnş. Tur. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin teklifinin “teşekkür mektubu sunduğu” gerekçesiyle, Ernak Katı Atık Yön. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin teklifinin “banka referans mektubunun belgelerin sunuluş şekline uygun olarak sunulmadığı” gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı, teklifi geçerli teklif olarak belirlenen Marmara Tem. İnş. Gıda ve Kargo Dağ. Hiz. San. Tic. Ltd. Şti. üzerinde ihalenin bırakıldığı, Andaç Grupİnş. Gıda Nak. Tem. İlaç. Bilg. Yem. Ür. Hiz.Tah.Ltd. Şti.- Dorate Grup Bil. Eğ. Sağ. Nak. Tem. Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı’nın ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak belirlendiği,

 

            Ancak Erhan Nak.Gıda İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından 07.12.2012 tarihinde ve Ankyra Org. Tur. Sağ. Rek. İnş. Yem. Ür. Bilg. Tem. Gıda İlaç. San. Tic. Ltd. Şti. tarafından 10.12.2012 tarihinde idareye yapılan şikâyet başvurusu üzerine alınan 13.12.2012 tarihli ihale yetkilisi kararı ile, KİK işçilik hesaplama modülü kullanılarak toplam 11.431.502,57 TL olarak belirlenen kâr hariç yaklaşık maliyet tutarının, her bir işçilik kalemi için manuel olarak yapılan hesaplama neticesinde toplam 11.431.502,82 TL olarak tespit edildiği vefirma kârıtutarının 2.286.300,56 TL ve yaklaşık maliyetin 13.717.803,38 TL olarak güncellendiği, bu çerçevede işçilik maliyetinde ve kârsız yaklaşık maliyette ortaya çıkan 25 kuruş farklılık ve Kamu İhale Kurulu’nun 2012/UH.II-4545, 2012/UH.III-4671, 2012/UH.II-2068 ve 2012/UH.III-3766 sayılı kararları da dikkate alındığında, İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğ’in 7’nci maddesinin 2’nci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem tesis edilmesine ve 11.431.502,58 TL tutarında teklif sunan isteklilerin tekliflerinin Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79.4’üncü maddesi çerçevesinde değerlendirilmesine ve bu çerçevede ihale sürecine mevzuata uygun olarak devam edilmesine karar verildiği,

 

            Bu çerçevede ihale komisyonunca 17.12.2012 tarihinde düzenlenen tutanak ile, teklifi aşırı düşük olduğu tespit edilen ve 11.431.502,58 TL tutarında teklif sunan Necimbey İnş. Tem. Turz. Gıda Tic. ve San. Ltd. Şti., Marmara Tem. İnş. Gıda ve Kargo Dağ. Hiz. San. Tic. Ltd. Şti. ve Andaç Grupİnş. Gıda Nak. Tem. İlaç. Bilg. Yem. Ür. Hiz.Tah.Ltd. Şti.- Dorate Grup Bil. Eğ. Sağ. Nak. Tem. Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı’ndan aşırı düşük teklif açıklaması istenilmesine karar verildiği ve 17.12.2012 tarihli yazılar ile bahsi geçen isteklilerden aşırı düşük teklif açıklaması istenildiği,

 

            Bahsi geçen istekliler tarafından sunulan aşırı düşük teklif açıklamalarının değerlendirilmesi neticesinde düzenlenen 21.12.2012 tarihli ihale komisyonu tutanağında, söz konusu isteklilerin aşırı düşük teklif açıklamalarının uygun görülmediğinin belirtildiği ve bu çerçevede 21.12.2012 tarihli ihale komisyonu kararı ile anılan isteklilerin teklifinin değerlendirme dışı bırakılarak söz konusu ihalede geçerli tek teklif olarak kalan Erhan Nak. Gıda İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi olarak belirlendiği  anlaşılmıştır.

 

            Başvuruya konu ihaleye ilişkin Teknik Şartname’nin “Yüklenici tarafından çalıştırılacak personel sayısı, ücretler ve fazla çalışma ücretleri” başlıklı 7.7’nci maddesinin (b) bendinde “Fazla çalışma ve resmi tatil ve dini bayramlarda fazla çalışma Kamu İhale Kurumu işçilik hesaplama modülünde öngörülmüş ve yaklaşık maliyete dahil edilmiştir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

            Bununla birlikte Kamu İhale Genel Tebliği’nin 78 ve 79’uncu maddelerinde personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde veya bu nitelikte olmamakla birlikte ihale dokümanında personel sayısının belirlendiği ve personelin haftalık çalışma saatinin tamamının idare için kullanılacağı hizmet alımı ihalelerinde, teklif fiyata dahil olacak giderler ile aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesine ilişkin düzenlemeler yapılmış ve anılan Tebliğ’in 79.7’nci maddesinde “Yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde, Kurumca ilgililerin faydalanmasına yönelik olarak hazırlanan “işçilik hesaplama modülü”ne (www.kik.gov.tr) adresinden ulaşılabilecektir.”açıklamasına yer verilmiştir.

 

            Bu açıklamadan da anlaşılacağı üzere “işçilik hesaplama modülü”, idare veya isteklilerce kullanılması zorunlu olmayan, yalnızca ilgililere kolaylık sağlayan bir araç niteliğindedir ve anılan Tebliğ’in yukarıda yer verilen açıklaması dışında, söz konusu modülün idarelerce veya isteklilerce kullanılması hakkında bir düzenleme yer almamaktadır.

 

            Diğer yandan Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından Kuruma gönderilen 03.12.2012 tarihli ve M-20518196 sayılı yazıda, işveren tarafından ödenecek sigorta primi tutarının, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 81’inci maddesinde belirtilen her bir sigorta koluna ait prim oranına göre ayrı ayrı hesaplanması yönteminin doğru olduğu belirtildiğinden, başvuruya konu ihalede Kamu İhale Kurumu işçilik hesaplama modülünde yapılan hesaplamada olduğu gibi işveren payının ( %11 malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi + % 7,5 genel sağlık sigortası primi + % 3 kısa vadeli sigorta kolları primi + % 2 işsizlik sigortası primi olmak üzere) toplam % 23,5 oranı üzerinden değil de her bir sigorta koluna ait prim oranı üzerinden ayrı ayrı hesaplanması gerektiği sonucuna varılmıştır.

 

            Bu çerçevede başvuruya konu ihalede İdari Şartname’nin 25’inci maddesinde belirtilen teklif fiyata dâhil edilmesi gereken tutarlar esas alınarak teklif edilmesi gereken asgari işçilik maliyetine ilişkin olarak KİK işçilik modülü dışında yapılan hesaplamadaki farklılığın, KİK işçilik hesaplama modülünde işveren payını oluşturan prim tutarlarının toplam % 23,5 oranı üzerinden hesaplanması ve KİK işçilik hesaplama modülündeki yuvarlama işlemi sonucunda bulunan günlük resmi tatil ücreti ve saatlik fazla çalışma ücretindeki farklılıktan kaynaklandığı anlaşılmaktadır.

 

            4734 sayılı Kanun’un “Yaklaşık maliyet” başlıklı 9’uncu maddesinde,

 

            “Mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin ihalesi yapılmadan önce idarece, her türlü fiyat araştırması yapılarak katma değer vergisi hariç olmak üzere yaklaşık maliyet belirlenir ve dayanaklarıyla birlikte bir hesap cetvelinde gösterilir. Yaklaşık maliyete ihale ve ön yeterlik ilânlarında yer verilmez, isteklilere veya ihale süreci ile resmî ilişkisi olmayan diğer kişilere açıklanmaz.” hükmü,

 

            Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Yaklaşık maliyete ilişkin ilkeler” başlıklı 7’nci maddesinde,

 

          “(1) İdare tarafından, ihale onay belgesi düzenlenmeden önce, bu Yönetmelikte belirlenen esas ve usullere göre ayrıntılı fiyat ve gerektiğinde miktar araştırması yapılmak suretiyle ihale konusu işin KDV hariç yaklaşık maliyeti hesaplanır ve dayanakları ile birlikte bir hesap cetvelinde gösterilir.

          (2) Ön ilan yayımlanmadan önce tahmini alım miktarı esas alınarak hesaplanan yaklaşık maliyet, ihale veya ön yeterlik ilanı öncesi alım miktarı ve diğer hususlar göz önünde bulundurularak yeniden hesaplanabilir.

          (3) İhale konusu işin bir kısmına teklif verilmesinin mümkün olduğu hallerde, yaklaşık maliyet her bir kısım için ayrı ayrı olmak üzere işin tamamı dikkate alınarak hesaplanır.

          (4) İhale konusu işte kullanılacak malzeme, araç, teçhizat, makine ve ekipman gibi unsurların idare tarafından verilmesi durumunda; yaklaşık maliyet, bu unsurların bedeli hariç tutularak hesaplanır ve bu unsurların listesi yaklaşık maliyet hesap cetvelinin ekine konulur.

          (5)  İhale komisyonu tarafından yaklaşık maliyet teklif fiyatları ile birlikte açıklanır. Pazarlık usulü ile yapılan ihalede ise yaklaşık maliyet, son yazılı fiyat teklifleri ile birlikte açıklanır. Bu aşamadan önce yaklaşık maliyet açıklanamaz ve ilan edilemez.

          (6) Yaklaşık maliyetin idarelerce hesaplanması esastır. Ancak, işin özelliğinden dolayı, idarelerce hazırlanmasının mümkün olmaması sebebiyle teknik şartnamenin danışmanlık hizmeti alınarak hazırlatılması durumunda, bu kapsamda yaklaşık maliyet de aynı danışmanlık hizmet sunucusuna hesaplatılabilir.”hükmü,

 

          “Yaklaşık maliyetin hesaplanması ve güncellenmesi başlıklı” 9’uncu maddesinde,

 

          “(1) Birim fiyat üzerinden teklif alınan ihalelerde;

          a) Her bir iş kaleminin miktarını ve gerçekleştirilmesine ilişkin şartları gösteren bir cetvel hazırlanır. Bu cetvelde her bir iş kaleminin adı, birimi, birim fiyatı ve bu fiyata dahil olan maliyetler ile varsa diğer unsurlar gösterilir.

          b) Birim fiyata dahil olan maliyetler, iş kalemi ile ilgili bütün unsurları içerecek şekilde düzenlenir ve bu iş kalemine dahil olmayan başka giderler öngörülmez.

          (2) Götürü bedel üzerinden teklif alınan ihalelerde, işin gerçekleştirilmesine ilişkin şartları gösteren bir cetvel hazırlanır. Bu cetvelde işçilik ile varsa malzeme, ekipman ve diğer unsurlar için belirlenen fiyatlar ve bu fiyata dahil olan maliyetler gösterilir.

          (3) Hizmetin gerçekleştirilmesi için gerekli olan iş kalemlerine veya iş gruplarına ilişkin miktarların tespit edilen fiyatlarla çarpımı sonucu bulunan tutarların toplanması ile elde edilen genel toplam tutar, sözleşme giderleri ve genel giderler ile KDV hariç olarak belirlenir. Bulunan bu tutara işin niteliği dikkate alınarak % 20 oranını geçmemek üzere yüklenici kârı eklenir. Bu tutar, kâr hariç belirlenen genel toplam tutar üzerinden hesaplanan sözleşme giderleri ve genel giderler ile toplanarak yaklaşık maliyet hesaplanır. Buna ilişkin hesap cetveli hazırlayanlarca imzalandıktan sonra, ihale onay belgesinin ekine konularak ihale yetkilisine sunulur. Yüklenici için öngörülen kar tutarının bu cetvelde gösterilmesi zorunludur.

 

          (4) Yaklaşık maliyetin, hesaplandığı tarihten itibaren ihalenin ilk ilan veya davet tarihine kadar güncelliğini kaybettiği durumlarda, işi oluşturan unsurlara ilişkin maliyetler idarelerce, Türkiye İstatistik Kurumu aylık ÜFE Genel Endeksi (2003=100 Üretici Fiyatları Endeksi G satırındaki endeks) üzerinden güncellenir.

 

          (5) Asgari ücret ve diğer işçilik maliyetlerinde ilgili mevzuatından kaynaklanan değişiklikler nedeniyle yaklaşık maliyetin ihale tarihine kadar geçen sürede değişikliğe uğradığının belirlenmesi durumunda, gerekçesi belirtilmek suretiyle ihale komisyonu tarafından, bu maliyetler dikkate alınarak yaklaşık maliyet güncellenir.” hükmü yer almaktadır.

 

          Yukarıda yer verilen mevzuat hükümlerinden, yaklaşık maliyetin hesaplandığı tarihten itibaren ihalenin ilk ilan veya davet tarihine kadar güncelliğini kaybettiği durumlarda, işi oluşturan unsurlara ilişkin maliyetlerin idarelerce, Türkiye İstatistik Kurumu aylık ÜFE Genel Endeksi üzerinden güncelleneceği ve yine asgari ücret ve diğer işçilik maliyetlerinde ilgili mevzuatından kaynaklanan değişiklikler nedeniyle yaklaşık maliyetin ihale tarihine kadar geçen sürede değişikliğe uğradığının belirlenmesi durumunda bu maliyetler dikkate alınarak güncelleneceğinin hüküm altına alındığı görülmüştür.

 

          Diğer yandan söz konusu mevzuat hükümlerinde, idarece hesaplanan hatalı yaklaşık maliyetin daha sonradan düzeltilmesini yasaklayan bir düzenleme olmadığı anlaşıldığından başvuru sahibinin iddiası yerinde görülmemiştir.

 

          Bu çerçevede idarece ihale onay belgesinde 13.717.803,08 TL olarak (KİK işçilik hesaplama modülüne göre belirlenen 11.431.502,57 TL tutarındaki işçilik maliyeti ile 2.286.300,51 TL firma kârının toplamı) yer alan yaklaşık maliyetin, idareye yapılan şikâyet başvuru üzerine ihale yetkilisi tarafından alınan düzeltici işlem kararı ile KİK modülü dışında manuel olarak yapılan hesaplama neticesinde bulunan işçilik maliyeti hesabının ve bu çerçevede söz konusu işçilik gideri üzerinde belirlenen kâr oranının yeniden belirlenmesi ve bu çerçevede hatalı belirlendiği ifade edilen yaklaşık maliyet tutarının değiştirilmesinde mevzuata aykırılık bulunmadığı kanaatine varılmıştır.

         

          Ancak idarenin söz konusu işlem silsilesinde mevzuata aykırılık bulunmadığı anlaşılmakla birlikte, idarece KİK işçilik hesaplama modülü dışında manuel olarak yapılan işçilik maliyetinin yanlış hesaplandığı,  başvuruya konu ihaleye ait İdari Şartname’nin 25’inci maddesinde teklif fiyata dahil olduğu belirtilen giderler ve sosyal güvenlik mevzuatı düzenlemeleri esas alınarak (ihale tarihi itibariyle yürürlükte olan KİK işçilik hesaplama modülü dışında ve manuel olarak) yapılan hesaplamada, söz konusu ihaleye ilişkin olarak teklif edilmesi gereken asgari işçilik maliyetinin 11.431.491,17 TLolduğu anlaşılmıştır.

 

            4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Aşırı düşük teklifler” başlıklı 38’inci maddesinde,

 

“İhale komisyonu verilen teklifleri 37 nci maddeye göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

 

 İhale komisyonu;

 

 a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,

           

 b)  Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

           

 c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,

           

 Hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.”hükmü,

 

            Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Hizmet alımı ihalelerinde aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 79’uncu maddesinde;

            “79.4.İhale komisyonu tarafından, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihaleleri ile personel çalıştırılmasına dayalı olmamakla birlikte ihale dokümanında personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma saatinin tamamının idarede kullanılacağı hizmet alımı ihalelerinde asgari işçilik maliyeti, sözleşme giderleri ve genel giderler ile varsa malzeme ve diğer maliyet kalemleri, bunlar dışında kalan hizmet alımı ihalelerinde ise ihale dokümanında belirtilen teklif fiyata dahil giderler dikkate alınmak suretiyle tekliflerin değerlendirilmesi yapılarak 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi uyarınca teklifi aşırı düşük görülen isteklilerden işin niteliğine göre ihale komisyonunca belirlenen önemli teklif bileşenleri ile ilgili açıklama istenecektir. İdarelerce aşırı düşük tekliflere yönelik açıklama istenmesine ilişkin yazıda, teklifte önemli olduğu tespit edilen bileşenlerin belirtilmesi ve açıklama için isteklilere üç (3) iş gününden az olmamak üzere makul bir süre verilmesi gerekmektedir.

            Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde, kar hariç yaklaşık maliyet tutarının üzerindeki teklifler aşırı düşük teklif olarak kabul edilmeyecektir.

            …79.5. Aşırı düşük teklif sorgulaması sonucunda; (79.4.2.) maddesine uygun açıklamada bulunmayan, açıklamaları teknik şartnameye aykırı hususlar içeren veya teklif tutarı, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde asgari işçilik maliyeti ve % 3 oranındaki sözleşme giderleri ile genel giderleri, personel çalıştırılmasına dayalı olmamakla birlikte ihale dokümanında personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma saatinin tamamının idarede kullanılacağı hizmet alımı ihalelerinde ise asgari işçilik maliyeti ve ilgili mevzuatı uyarınca hesaplanacak sözleşme giderlerini karşılamayan isteklilerin teklifleri gerekçeleri belirtilmek suretiyle reddedilecektir.”açıklaması yer almaktadır.

            Kamu İhale Genel Tebliği’nin yukarıda yer verilen 79’uncu maddesinde yer alan açıklamalardan, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarında kârsız yaklaşık maliyetin altındaki teklif sunan isteklilerin aşırı düşük teklif sorgulamasına tabi tutulması gerektiği anlaşılmaktadır.

            Başvuruya konu ihaleye ilişkin olarak İdari Şartname’nin 25’inci maddesi incelendiğinde, teklif fiyata dahil giderlerin sadece işçilik giderinden oluştuğu anlaşılmaktadır.

 

            Bu çerçevede idarece belirlenen kârsız yaklaşık maliyetin sadece işçilik maliyetinden oluştuğu ve yukarıda yer verilen tespitler neticesinde teklif edilmesi gereken asgari işçilik maliyeti ve aynı zamanda kârsız yaklaşık maliyetin 11.431.491,17 TL olduğu anlaşıldığından, 11.431.502,58 tutarındaki teklifi söz konusu tutarın üzerinde olan ve idare tarafından yapılan aşırı düşük teklif sorgulaması sonucunda teklifi değerlendirme dışı bırakılan Marmara Tem. İnş. Gıda ve Kargo Dağ. Hiz. San. Tic. Ltd. Şti., Necimbey İnş. Tem. Turz. Gıda Tic. ve San. Ltd. Şti. ve Andaç Grup İnş. Gıda Nak. Tem. İlaç. Bilg. Yem. Ür. Hiz.Tah.Ltd. Şti.- Dorate Grup Bil. Eğ. Sağ. Nak. Tem. Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı’na aşırı düşük teklif sorgulaması yapılmasına gerek olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

            Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, Marmara Tem. İnş. Gıda ve Kargo Dağ. Hiz. San. Tic. Ltd. Şti., Necimbey İnş. Tem. Turz. Gıda Tic. ve San. Ltd. Şti. ve Andaç Grup İnş. Gıda Nak. Tem. İlaç. Bilg. Yem. Ür. Hiz.Tah.Ltd. Şti.- Dorate Grup Bil. Eğ. Sağ. Nak. Tem. Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı’nın teklifinin değerlendirmeye alınması ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle 4734 sayılı Kanun'un 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

 

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

 

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hasan  KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

 

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul