En son güncellemeler 24 Ocak 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UH.II-893
  • Toplantı No: 2013/013
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 11.02.2013
(Aşağıdaki metin 20/2/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/013
Gündem No :19
Karar Tarihi:11.02.2013
Karar No :2013/UH.II-893
Şikayetçi:
 Ernak Katı Atık Yönetimi San. Ve Tic. Ltd. Şti., MİLLET MAH. 11 EYLÜL BULVARI KÖPRÜBAŞI MEVKİİ NUR SOK. NO:233 BURSA
 İhaleyi yapan idare:
 Muratpaşa Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Fener Mah. Tekelıoglu Cad. 63 07160 ANTALYA
Başvuru tarih ve sayısı:
 26.12.2012 / 42989
Başvuruya konu ihale:
 2012/139385 İhale Kayıt Numaralı "Temizlik İşleri Müdürlüğü 2013 Yılı (12 Aylık) Personel Çalıştırmaya Dayalı" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

 

Muratpaşa Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından 16.11.2012 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Temizlik İşleri Müdürlüğü 2013 Yılı (12 Aylık) Personel Çalıştırmaya Dayalı” ihalesine ilişkin olarak Ernak Katı Atık Yönetimi San. ve Tic. Ltd. Şti. nin 07.12.2012 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 14.12.2012 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 26.12.2012 tarih ve 42989 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 26.12.2012 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

            Başvuruya ilişkin olarak 2012/5091 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

Karar:

 

 

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, başvuruya konu ihaleye ilişkin tekliflerinin, teklif dosyası kapsamında sunmuş oldukları banka referans mektubunun Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Belgelerin sunuluş şekli” başlıklı 31’inci maddesinde öngörülen şartlara uygun şekilde sunulmadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı, idare tarafından Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş Aspendos Şubesine yazılan yazı ile söz konusu banka referans mektubunun fotokopi olup olmadığı ve anılan mektubun altında imzaları bulunan personellerin yetkili olup olmadığı hakkında bilgi istenildiği, söz konusu yazıya istinaden Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş Aspendos Şubesi tarafından verilen cevapta, Bursa Şubesi tarafından düzenlenen ve yetkili kılınan ilgili personeller tarafından imzalanan söz konusu banka referans mektubunun şube yetkililerince referans mektuplarında aranan ıslak imza şartına uygun şekilde şube kaşesi ve yetkililerince imzalandığının belirtildiği, bu çerçevede idarece yapılan teyit sonucunda bahsi geçen banka referans mektubunun yetkili kişiler tarafından şube kaşesi ve ıslak imzalarının doğruluğu beyan edildiğinden söz konusu belgenin fotokopi olmasının söz konusu olmadığı, benzer konuya ilişkin 12.12.2012 tarih ve 2012/UM.III-4730 sayılı Kamu İhale Kurulu kararında, banka referans mektubuna ilişkin olarak ilgili banka  ve şubesinden alınan teyit sonucunda söz konusu bankanın düzenlemiş olduğu ve aynı bankanın başka bir şubesinin iki yetkilisi tarafından imzalanmış ıslak imzalı referans mektubunun asıl olarak işlem görmesi gerektiğinin belirtildiği, bu çerçevede aynı bankanın herhangi bir şubesi tarafından hazırlanan ve yine aynı bankanın başka bir şubesi tarafından yetkili kişilerce düzenlenip imzalanan bir evrakın fotokopi olarak nitelendirilemeyeceği, bu çerçevede idarece teyidi alınan ve teklif dosyası kapsamında sundukları söz konusu banka referans mektubunun geçerli kabul edilerek tekliflerinin değerlendirmeye alınması gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            Başvuruya konu ihalenin Muratpaşa Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Temizlik İşleri Müdürlüğü 2013 Yılı (12 Aylık) Personel Çalıştırmaya Dayalı Hizmet Alımı” ihalesi olduğu anlaşılmıştır.

 

            İdarece gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesi neticesinde, incelemeye konu ihaleye 8 teklif verildiği, idarenin 22.11.2012 tarihli yazısı ile teklif fiyatı aşırı düşük olarak belirlenen Ankyra Org. Tur. Sağ. Rek. İnş. Yem. Ür. Bilg. Tem. Gıda İlaç. San. Tic. Ltd. Şti.nden aşırı düşük teklif açıklaması istenildiği ve söz konusu istekli tarafından aşırı düşük teklif açıklaması sunulduğu, 29.11.2012 tarihli ihale komisyonu kararı ile Ankyra Org. Tur. Sağ. Rek. İnş. Yem. Ür. Bilg. Tem. Gıda İlaç. San. Tic. Ltd. Şti.nin teklifinin “sunulan aşırı düşük teklif açıklamasının yeterli ve uygun bulunmadığı” gerekçesiyle, YükselenTeks. Tur. İnş. Plas. Tem. Oto. Mad. Pet. Ür. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin teklifinin “geçici teminat mektubu sunmadığı” gerekçesiyle, Falez Bilg. Trm. Yem. Gıda İnş. Tur. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin teklifinin “teşekkür mektubu sunduğu” gerekçesiyle, Ernak Katı Atık Yön. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin teklifinin “banka referans mektubunun belgelerin sunuluş şekline uygun olarak sunulmadığı” gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı, teklifi geçerli teklif olarak belirlenen Marmara Tem. İnş. Gıda ve Kargo Dağ. Hiz. San. Tic. Ltd. Şti. üzerinde ihalenin bırakılarak Andaç Grupİnş. Gıda Nak. Tem. İlaç. Bilg. Yem. Ür. Hiz.Tah.Ltd. Şti.- Dorate Grup Bil. Eğ. Sağ. Nak. Tem. Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı’nın ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak belirlendiği,

 

            Ancak Erhan Nak.Gıda İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından 07.12.2012 tarihinde ve Ankyra Org. Tur. Sağ. Rek. İnş. Yem. Ür. Bilg. Tem. Gıda İlaç. San. Tic. Ltd. Şti. tarafından 10.12.2012 tarihinde idareye yapılan şikâyet başvurusu üzerine alınan 13.12.2012 tarihli ihale yetkilisi kararı ile, KİK işçilik hesaplama modülü kullanılarak toplam 11.431.502,57 TL olarak belirlenen kâr hariç yaklaşık maliyet tutarının, her bir işçilik kalemi için manuel olarak yapılan hesaplama neticesinde toplam 11.431.502,82 TL olarak tespit edildiği ve firma kârı tutarının 2.286.300,56 TL ve yaklaşık maliyetin 13.717.803,38 TL olarak güncellendiği, bu çerçevede işçilik maliyetinde ve kârsız yaklaşık maliyette ortaya çıkan 25 kuruş farklılık ve Kamu İhale Kurulunun 2012/UH.II-4545, 2012/UH.III-4671, 2012/UH.II-2068 ve 2012/UH.III-3766 sayılı kararları da dikkate alındığında, İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğ’in 7’nci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem tesis edilmesine ve 11.431.502,58 TL tutarında teklif sunan isteklilerin tekliflerinin Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79.4’üncü maddesi çerçevesinde değerlendirilmesine ve bu çerçevede ihale sürecine mevzuata uygun olarak devam edilmesine karar verildiği,

 

            Bu çerçevede ihale komisyonunca 17.12.2012 tarihinde düzenlenen tutanak ile, teklifi aşırı düşük olduğu tespit edilen ve 11.431.502,58 TL tutarında teklif sunan Necimbey İnş. Tem. Turz. Gıda Tic. ve San. Ltd. Şti., Marmara Tem. İnş. Gıda ve Kargo Dağ. Hiz. San. Tic. Ltd. Şti. ve Andaç Grupİnş. Gıda Nak. Tem. İlaç. Bilg. Yem. Ür. Hiz.Tah.Ltd. Şti.- Dorate Grup Bil. Eğ. Sağ. Nak. Tem. Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı’ndan aşırı düşük teklif açıklaması istenilmesine karar verildiği ve 17.12.2012 tarihli yazılar ile bahsi geçen isteklilerden aşırı düşük teklif açıklaması istenildiği,

 

            Bahsi geçen istekliler tarafından sunulan aşırı düşük teklif açıklamalarının değerlendirilmesi neticesinde düzenlenen 21.12.2012 tarihli ihale komisyonu tutanağında, söz konusu isteklilerin aşırı düşük teklif açıklamalarının uygun görülmediğinin belirtildiği ve bu çerçevede 21.12.2012 tarihli ihale komisyonu kararı ile anılan isteklilerin teklifinin değerlendirme dışı bırakılarak söz konusu ihalede geçerli tek teklif olarak kalan Erhan Nak. Gıda İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi olarak belirlendiği anlaşılmıştır.

 

            İdare tarafından yapılan inceleme sonucunda, başvuru sahibi isteklinin teklif dosyası kapsamında sunmuş olduğu banka referans mektubunun, Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. Bursa Şubesi yetkilileri olarak görülen kişiler tarafından imza edildiği ve fotokopi olduğu, ancak fotokopi olan söz konusu mektubun yeniden aynı bankanın Antalya/Aspendos Şubesi yetkilileri olarak görülen kişilerce imzalanıp bankanın orijinal antetli/renkli kağıdına basılmak suretiyle yeniden düzenlendiği görüldüğünden, söz konusu mektubun ıslak imza bulunması sebebiyle belgenin aslı olduğu düşünülmekte ise de bu belgeyi düzenleyen ile imzalayanların farklı olması, imza eden kişilerin yetkili olup olmadıkları ve bahsi geçen belgenin hangi şube tarafından düzenlendiği hususlarında tereddüte düşülmesi nedeniyle, Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. Aspendos Şubesinden,

 

            “-Bursa Şubesi tarafından düzenlendiği anlaşılan 15.11.2012 tarih ve 25795 sayılı banka referans mektubunun altındaki ıslak imza sahiplerinin uzman sıfatıyla “Abdülaziz Demir” ile yönetmen sıfatıyla “Şule Nur Aksoy”un yetkili olup olmadıkları,

            -Söz konusu referans mektubunun altı imza edilmekle Bursa Şubesince düzenlenen referans mektubunun mu onaylandığı yoksa Bursa Şubesinden bağımsız ayrı bir işlem mi tesis edildiği,

            -Nihai olarak 15.11.2012 tarih ve 25795 sayılı banka referans mektubunun halihazırda hangi banka şubesi (Bursa/Aspendos) tarafından düzenlenmiş olduğu hususu”nda 19.11.2012 tarih ve 1937 sayılı yazı ile bilgi istenildiği görülmüştür.

 

            İdarenin söz konusu yazısına cevaben Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. Aspendos Bulvarı Şubesi tarafından gönderilen 21.11.2012 tarihli yazıda “Bursa Şubemiz, şube emrimize basılması ve müşteriye teslim edilmesi için 15.11.2012 tarih ve 25795 sayılı (on milyon Türk Lirası bedelli) banka referans mektubu gönderilmiş ve şubemizce 15.11.2012 tarihinde Bursa Şubemiz Yetkililerince imzalanmış olan referans mektubu ve yine Bursa Şubemiz ve Genel Müdürlüğümüz yetkililerince imzalanmış olan referans mektubu teyidi tarafımızca bastırılmış, şube yetkililerimizce referans mektuplarında aranan ıslak imza şartına uygun şekilde şube kaşemiz ve yetkililerimizce imzalanmıştır. Referans mektubu BURSA ŞUBEMİZ tarafından düzenlenmiş ve Genel Müdürlüğümüzden teyidi alınmış olup Aspendos Bulvarı Şubesi mektubun BURSA ŞUBEMİZCE verildiğini onaylamak için imzalanmıştır. Referans mektubu ve teyidi üzerindeki ıslak imzalar şubemiz yetkililerine aittir.” ifadelerine yer verildiği tespit edilmiştir.

 

            4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun ihaleye katılımda yeterlik kurallarının düzenlendiği 10’uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (1) numaralı alt bendinde, isteklilerden ekonomik ve mali yeterliklerinin belirlenmesi için bankalardan temin edilecek, isteklinin mali durumu ile ilgili belgelerin istenebileceği hüküm altına alınmıştır.

 

            Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Belgelerin Sunuluş Şekli” başlıklı 31’inci maddesinde,

 

          “(1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında idareler; belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini isterler. Bu kapsamda sunulan fatura örnekleri de asıl olarak kabul edilir. Adaylar veya istekliler, istenen belgelerin aslı yerine ihale veya son başvuru tarihinden önce idare tarafından “aslı idarece görülmüştür” veya bu anlama gelecek şerh düşülen suretlerini başvuruları veya teklifleri kapsamında sunabilirler. Bu yönde yapılacak başvuruların, ihaleden önce idarenin ilgili birim yetkilisi veya bu hususta görevlendirilmiş personelince karşılanması zorunludur.

          (2) Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup, sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile “ibraz edilenin aynıdır” veya bu anlama gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmez. Ancak, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Nizamnamesinin 9 uncu maddesinde yer alan hüküm çerçevesinde, Gazete idaresince veya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalarca “aslının aynıdır” şeklinde onaylanarak verilen Ticaret Sicili Gazetesi suretleri veya bunların noter onaylı suretleri de kabul edilir.” hükmü,

 

          Anılan Yönetmeliğin “Bankalardan temin edilecek belgeler” başlıklı 34’üncü maddesinde,

 

          “(1) Mali durumu göstermek üzere bankalardan temin edilecek yeterlik belgesi, banka referans mektubudur. Banka referans mektubu, Türkiye’de veya yurt dışında faaliyet gösteren bankalardan temin edilebilir. Banka referans mektubunun ilk ilan veya davet tarihinden sonra düzenlenmiş olması zorunludur.

          (2) Banka referans mektubuna ilişkin yeterlik kriterleri aşağıdaki esaslara göre belirlenir:

          a) Açık ihale usulüyle yapılan ihaleler ile Kanunun 21 inci maddesinin (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelerde; isteklinin bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatı, teklif edilen bedelin % 10’undan az olamaz.

          b) Belli istekliler arasında ihale usulüyle yapılan ihaleler ile Kanunun 21 inci maddesinin (a), (d) ve (e) bentlerine göre yapılan ihalelerde; aday veya isteklinin bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatı, yaklaşık maliyetin % 5’i ile % 15’i aralığında idare tarafından belirlenecek parasal tutardan az olamaz.

          c) Yukarıdaki bentlerde belirtilen kriterler, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir.

          (3) İş ortaklığında, ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından ortaklık oranına bakılmaksızın bu yeterlik kriteri sağlanabilir. Konsorsiyumda ise bu belgelerin her bir ortak tarafından, kendi kısmı için belirlenen yeterlik kriterini sağlayacak şekilde sunulması gerekir.

          (4) Gerek görüldüğünde, banka referans mektubunun teyidi ilgili bankanın genel müdürlüğünden veya şubesinden idarelerce yapılır. Yapılan teyitlerin bankanın en az iki yetkilisinin imzasını taşıması zorunludur.” hükmü bulunmaktadır.

 

             Söz konusu ihaleye ilişkin İdari Şartname’nin “Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler” başlıklı 7.4’üncü maddesinde,

 

            “7.4.1 İsteklinin teklif ettiği bedelin % 10'undan az olmamak üzere bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösteren banka referans mektubu sunması zorunludur. Banka referans mektubunun ilk ilan veya davet tarihinden sonra düzenlenmiş olması zorunludur.

            Yukarıdaki kriter, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir.

            İş ortaklığında, ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından ortaklık oranına bakılmaksızın bu yeterlik kriteri sağlanabilir.” düzenlemesi,

 

            Anılan Şartname’nin “Belgelerin sunuluş şekli” başlıklı 7.7’nci maddesinde,

 

            “7.7.1. İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini vermek zorundadır. Ancak, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Nizamnamesinin 9 uncu maddesinde yer alan hüküm çerçevesinde Gazete idaresince veya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalarca ?aslının aynıdır? şeklinde onaylanarak isteklilere verilen Ticaret Sicili Gazetesi suretleri ile bunların noter onaylı suretleri de kabul edilecektir.

            7.7.2. Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup, sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile ?ibraz edilenin aynıdır? veya bu anlama gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmeyecektir.

            7.7.3. İstekliler, istenen belgelerin aslı yerine ihale tarihinden önce İdare tarafından aslı idarece görülmüştür.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

            Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin yukarıda yer verilen 31’inci maddesinde, bu maddelerin uygulanmasında idarelerin belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini isteyecekleri, aday veya isteklilerin, istenilen belgelerin aslı yerine ihale veya son başvuru tarihinden önce idare tarafından “aslı idarece görülmüştür” veya bu anlama gelecek şerh düşülen suretlerini başvuru veya teklifleri kapsamında sunabilecekleri düzenlenmiş olup, söz konusu düzenlemede belirtilen üç şekil dışında bir usulle sunulan belgelerin kabul edilemeyeceği anlaşılmaktadır.

 

            Anılan Yönetmeliğin yukarıda aktarılan 34’üncü maddesinden ise, gerek görüldüğünde ilgili bankanın genel müdürlüğünden veya şubesinden idarece banka referans mektubunun teyidinin yapılabileceği anlaşılmaktadır. Ancak söz konusu hüküm uyarınca yapılacak teyit işlemi idarenin takdirinde olup, söz konusu teyidin yapılabilecek olması sunulan banka referans mektubunun mevzuata uygun düzenlenme ve sunulma zorunluluğunu ortadan kaldırmamaktadır.

 

            Başvuru sahibinin teklif dosyasında sunduğu banka referans mektubuna ilişkin olarak itirazen şikâyet başvurusu kapsamındaki iddialarının incelenmesi amacıyla, idareye gönderilen 16.01.2013 tarih ve 186-1096 sayılı Kurum yazısı ile ihaleye teklif sunan isteklilerin teklif dosyaları kapsamında sundukları banka referans mektubu ve teyit yazılarının asıllarının gönderilmesi istenilmiştir.

 

            İdarece söz konusu Kurum yazısına cevaben gönderilen 17.01.2013 tarih ve 159 sayılı yazı ekinde söz konusu belgelerin asılları gönderilmiştir.

 

            İdare tarafından gönderilen söz konusu belgeler incelendiğinde, başvuru sahibi istekli tarafından teklif dosyası kapsamında sunulan banka referans mektubunun, Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. Bursa Şubesi tarafından 15.11.2012 tarih ve 25795 mektup numarası ile düzenlenmiş fotokopisinin bankanın “KuveytTürk” ibaresinin bulunduğu antetli kağıdına yeniden basılmak ve Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. Aspendos Bulvarı Şubesinin kaşesi ile yönetmen ve uzman yardımcısı ünvanlı iki kişinin ıslak imzasını içerecek şekilde yeniden düzenlenmiş olduğu, ayrıca söz konusu banka referans mektubu ile birlikte, anılan bankanın genel müdürlüğü tarafından düzenlenen 15.11.2012 tarih ve 25795-01 sayılı teyid yazısının sunulduğu ve söz konusu yazının “…Aşağıda bilgileri verilen, 15/11/2012 tarih ve 00025795 sayılı Referans Mektubu’nun Ernak Katı Atık Yönetimi Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi lehine, Bursa şubemiz tarafından düzenlendiğini teyit ederiz.” ifadesini içerdiği ve bu yazının da fotokopi olup üzerinde Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. Aspendos Bulvarı Şubesinin kaşesi ile yönetmen ve ünvanlı iki kişinin ıslak imzası ile bankanın antentli kağıdına yeninden basıldığını gösteren renkli “KuveytTürk” ibaresinin bulunduğu tespit edilmiştir.

 

            Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin yukarıda yer verilen 31’inci maddesi uyarınca, başvuru sahibi tarafından teklif dosyası kapsamında sunulan banka referans mektubunun, belgenin aslı olarak değerlendirilebilmesi için söz konusu belgede, belgeyi düzenleyen kişi/kişilerin ıslak imzasının bulunması gerekmektedir. Başvuru sahibi istekli tarafından sunulan banka referans mektubunda belgeyi ilk olarak düzenlediği anlaşılan Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. Bursa Şubesinin iki yetkilisinin imzalarının ıslak imza olmamakla birlikte, belge üzerinde yer alan Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. Aspendos Bulvarı Şubesinin iki yetkilisinin imzalarının ıslak imza olduğu, ayrıca teklif dosyası kapsamında söz konusu banka referans mektubu ile birlikte, ihale tarihi olan 16.11.2012 tarihinden önce 15.11.2012 tarihinde ilgili bankanın genel müdürlüğü tarafından verilmiş teyid yazısının da sunulduğu dikkate alındığında, başvuru sahibi isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasının mevzuata uygun olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılığı belirlenen ihale işlemlerinin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, Ernak Katı Atık Yönetimi San. ve Tic. Ltd. Şti.nin teklifinin değerlendirmeye alınması ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun'un 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

 

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

 

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hasan  KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

 

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

 

 

 

Karşı Oy:

 

KARŞI OY

 

              Başvuru sahibinin itirazen şikayet başvuru dilekçesinde özetle “başvuruya konu ihaleye ilişkin tekliflerinin, teklif dosyası kapsamında sunmuş oldukları banka referans mektubunun Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Belgelerin sunuluş şekli” başlıklı 31’inci maddesinde öngörülen şartlara uygun şekilde sunulmadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı, idare tarafından Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş Aspendos Şubesine yazılan yazı ile söz konusu banka referans mektubunun fotokopi olup olmadığı ve anılan mektubun altında imzaları bulunan personellerin yetkili olup olmadığı hakkında bilgi istenildiği, söz konusu yazıya istinaden Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş Aspendos Şubesi tarafından verilen cevapta, Bursa Şubesi tarafından düzenlenen ve yetkili kılınan ilgili personeller tarafından imzalanan söz konusu banka referans mektubunun şube yetkililerince referans mektuplarında aranan ıslak imza şartına uygun şekilde şube kaşesi ve yetkililerince imzalandığının belirtildiği, bu çerçevede idarece yapılan teyit sonucunda bahsi geçen banka referans mektubunun yetkili kişiler tarafından şube kaşesi ve ıslak imzalarının doğruluğu beyan edildiğinden söz konusu belgenin fotokopi olmasının söz konusu olmadığı, benzer konuya ilişkin 12.12.2012 tarih ve 2012/UM.III-4730 sayılı Kamu İhale Kurulu kararında (Ek-6;s.102-106),banka referans mektubuna ilişkin olarak ilgili banka  ve şubesinden alınan teyit sonucunda söz konusu bankanın düzenlemiş olduğu ve aynı bankanın başka bir şubesinin iki yetkilisi tarafından imzalanmış ıslak imzalı referans mektubunun asıl olarak işlem görmesi gerektiğinin belirtildiği, bu çerçevede aynı bankanın herhangi bir şubesi tarafından hazırlanan ve yine aynı bankanın başka bir şubesi tarafından yetkili kişilerce düzenlenip imzalanan bir evrakın fotokopi olarak nitelendirilemeyeceği, bu çerçevede idarece teyidi alınan ve teklif dosyası kapsamında sundukları söz konusu banka referans mektubunun geçerli kabul edilerek tekliflerinin değerlendirmeye alınması gerektiği” iddiasına ilişkin olarak Kurulca “düzeltici işlem belirlenmesine” karar verilmiştir.

 

            İdarece gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesi neticesinde;

 

            İdare tarafından yapılan inceleme sonucunda, başvuru sahibi isteklinin teklif dosyası kapsamında sunmuş olduğu banka referans mektubunun, Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. Bursa Şubesi yetkilileri olarak görülen kişiler tarafından imza edildiği ve fotokopi olduğu, ancak fotokopi olan söz konusu mektubun yeniden aynı bankanın Antalya/Aspendos Şubesi yetkilileri olarak görülen kişilerce imzalanıp bankanın orijinal antetli/renkli kağıdına basılmak suretiyle yeniden düzenlendiği görüldüğünden, söz konusu mektubun ıslak imza bulunması sebebiyle belgenin aslı olduğu düşünülmekte ise de bu belgeyi düzenleyen ile imzalayanların farklı olması, imza eden kişilerin yetkili olup olmadıkları ve bahsi geçen belgenin hangi şube tarafından düzenlendiği hususlarında tereddüte düşülmesi nedeniyle, Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. Aspendos Şubesi’nden,

 

            “-Bursa Şubesi tarafından düzenlendiği anlaşılan 15.11.2012 tarih ve 25795 sayılı banka referans mektubunun altındaki ıslak imza sahiplerinin uzman sıfatıyla “Abdülaziz Demir” ile yönetmen sıfatıyla “Şule Nur Aksoy”un yetkili olup olmadıkları,

            -Söz konusu referans mektubunun altı imza edilmekle Bursa Şubesince düzenlenen referans mektubunun mu onaylandığı yoksa Bursa Şubesinden bağımsız ayrı bir işlem mi tesis edildiği,

            -Nihai olarak 15.11.2012 tarih ve 25795 sayılı banka referans mektubunun halihazırda hangi banka şubesi (Bursa/Aspendos) tarafından düzenlenmiş olduğu hususu”nda 19.11.2012 tarih ve 1937 sayılı yazı ile bilgi istenildiği görülmüştür

 

            İdarenin söz konusu yazısına cevaben Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. Aspendos Bulvarı Şubesi tarafından gönderilen 21.11.2012 tarihli yazıda “Bursa Şubemiz, şube emrimize basılması ve müşteriye teslim edilmesi için 15.11.2012 tarih ve 25795 sayılı (on milyon Türk Lirası bedelli) banka referans mektubu gönderilmiş ve şubemizce 15.11.2012 tarihinde Bursa Şubemiz Yetkililerince imzalanmış olan referans mektubu ve yine Bursa Şubemiz ve Genel Müdürlüğümüz yetkililerince imzalanmış olan referans mektubu teyidi tarafımızca bastırılmış, şube yetkililerimizce referans mektuplarında aranan ıslak imza şartına uygun şekilde şube kaşemiz ve yetkililerimizce imzalanmıştır. Referans mektubu BURSA ŞUBEMİZ tarafından düzenlenmiş ve Genel Müdürlüğümüzden teyidi alınmış olup Aspendos Bulvarı Şubesi mektubun BURSA ŞUBEMİZCE verildiğini onaylamak için imzalanmıştır. Referans mektubu ve teyidi üzerindeki ıslak imzalar şubemiz yetkililerine aittir.” ifadelerine yer verilmiştir.

 

            4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun ihaleye katılımda yeterlik kurallarının düzenlendiği 10’uncu maddesinin 1’inci fıkrasının (a) bendinin (1) numaralı alt bendinde, isteklilerden ekonomik ve mali yeterliklerinin belirlenmesi için bankalardan temin edilecek, isteklinin mali durumu ile ilgili belgelerin istenebileceği hüküm altına alınmıştır.

 

            Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Belgelerin Sunuluş Şekli” başlıklı 31’inci maddesinde “(1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında idareler; belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini isterler. Bu kapsamda sunulan fatura örnekleri de asıl olarak kabul edilir. Adaylar veya istekliler, istenen belgelerin aslı yerine ihale veya son başvuru tarihinden önce idare tarafından “aslı idarece görülmüştür” veya bu anlama gelecek şerh düşülen suretlerini başvuruları veya teklifleri kapsamında sunabilirler. Bu yönde yapılacak başvuruların, ihaleden önce idarenin ilgili birim yetkilisi veya bu hususta görevlendirilmiş personelince karşılanması zorunludur.

            (2) Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup, sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile “ibraz edilenin aynıdır” veya bu anlama gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmez. Ancak, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Nizamnamesinin 9 uncu maddesinde yer alan hüküm çerçevesinde, Gazete idaresince veya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalarca “aslının aynıdır” şeklinde onaylanarak verilen Ticaret Sicili Gazetesi suretleri veya bunların noter onaylı suretleri de kabul edilir.”hükmü,

 

            Anılan Yönetmeliğin “Bankalardan temin edilecek belgeler” başlıklı 34’üncü maddesinde “(1) Mali durumu göstermek üzere bankalardan temin edilecek yeterlik belgesi, banka referans mektubudur. Banka referans mektubu, Türkiye’de veya yurt dışında faaliyet gösteren bankalardan temin edilebilir. Banka referans mektubunun ilk ilan veya davet tarihinden sonra düzenlenmiş olması zorunludur.

            (2) Banka referans mektubuna ilişkin yeterlik kriterleri aşağıdaki esaslara göre belirlenir:

            a) Açık ihale usulüyle yapılan ihaleler ile Kanunun 21 inci maddesinin (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelerde; isteklinin bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatı, teklif edilen bedelin % 10’undan az olamaz.

            b) Belli istekliler arasında ihale usulüyle yapılan ihaleler ile Kanunun 21 inci maddesinin (a), (d) ve (e) bentlerine göre yapılan ihalelerde; aday veya isteklinin bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatı, yaklaşık maliyetin % 5’i ile % 15’i aralığında idare tarafından belirlenecek parasal tutardan az olamaz.

            c) Yukarıdaki bentlerde belirtilen kriterler, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir.

            (3) İş ortaklığında, ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından ortaklık oranına bakılmaksızın bu yeterlik kriteri sağlanabilir. Konsorsiyumda ise bu belgelerin her bir ortak tarafından, kendi kısmı için belirlenen yeterlik kriterini sağlayacak şekilde sunulması gerekir.

            (4) Gerek görüldüğünde, banka referans mektubunun teyidi ilgili bankanın genel müdürlüğünden veya şubesinden idarelerce yapılır. Yapılan teyitlerin bankanın en az iki yetkilisinin imzasını taşıması zorunludur.”hükmü bulunmaktadır.

 

             Söz konusu ihaleye ilişkin İdari Şartname’nin “Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler” başlıklı 7.4’üncü maddesinde “7.4.1 İsteklinin teklif ettiği bedelin % 10'undan az olmamak üzere bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösteren banka referans mektubu sunması zorunludur. Banka referans mektubunun ilk ilan veya davet tarihinden sonra düzenlenmiş olması zorunludur.

            Yukarıdaki kriter, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir.

            İş ortaklığında, ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından ortaklık oranına bakılmaksızın bu yeterlik kriteri sağlanabilir.”düzenlemesine,

 

            Anılan Şartname’nin “Belgelerin sunuluş şekli” başlıklı 7.7’nci maddesinde “7.7.1. İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini vermek zorundadır. Ancak, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Nizamnamesinin 9 uncu maddesinde yer alan hüküm çerçevesinde Gazete idaresince veya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalarca ?aslının aynıdır? şeklinde onaylanarak isteklilere verilen Ticaret Sicili Gazetesi suretleri ile bunların noter onaylı suretleri de kabul edilecektir.

            7.7.2. Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup, sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile ?ibraz edilenin aynıdır? veya bu anlama gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmeyecektir.

            7.7.3. İstekliler, istenen belgelerin aslı yerine ihale tarihinden önce İdare tarafından aslı idarece görülmüştür.”düzenlemesine yer verilmiştir.

 

            Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin yukarıda yer verilen 31’inci maddesinde, bu maddelerin uygulanmasında idarelerin belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini isteyecekleri, aday veya isteklilerin, istenilen belgelerin aslı yerine ihale veya son başvuru tarihinden önce idare tarafından “aslı idarece görülmüştür” veya bu anlama gelecek şerh düşülen suretlerini başvuru veya teklifleri kapsamında sunabilecekleri düzenlenmiş olup, söz konusu düzenlemede belirtilen üç şeklinde dışında bir usulle sunulan belgelerin kabul edilemeyeceği anlaşılmaktadır.

 

            Anılan Yönetmeliğin yukarıda aktarılan 34’üncü maddesinden ise, banka referans mektubunun teyidi için gerek görüldüğünde ilgili bankanın genel müdürlüğünden veya şubesinden idarece yapılabileceği anlaşılmaktadır. Ancak söz konusu hüküm uyarınca yapılan yapılacak teyit işlemi idarenin tekdirinde olup, söz konusu teyidin yapılabilecek olması sunulan banka referans mektubunun mevzuata uygun düzenlenme ve sunulma zorunluluğunu ortadan kaldırmamaktadır.

 

            Başvuru sahibinin teklif dosyasında sunduğu banka referans mektubuna ilişkin olarak itirazen şikâyet başvurusu kapsamındaki iddialarının incelenmesi amacıyla, idareye gönderilen 16.01.2013 tarih ve 186-1096 sayılı Kurum yazısı ile ihaleye teklif sunan isteklilerin teklif dosyaları kapsamında sundukları banka referans mektubu ve teyit yazılarının asıllarının gönderilmesi istenilmiştir. İdarece söz konusu Kurum yazısına cevaben gönderilen 17.01.2013 tarih ve 159 sayılı yazı ekinde söz konusu belgelerin asılları gönderilmiştir.

 

            İdare tarafından gönderilen söz konusu belgeler incelendiğinde, başvuru sahibi istekli tarafından teklif dosyası kapsamında sunulan banka referans mektubunun, Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. Bursa Şubesi tarafından 15.11.2012 tarih ve 25795 mektup numarası ile düzenlendiği, söz konusu belgenin fotokopi olduğu ve üzerinde, Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. Aspendos Bulvarı Şubesinin kaşesi ile yönetmen ve uzman yardımcısı ünvanlı iki kişinin ıslak imzası ile bankanın antetli kağıdına yeninden basıldığını gösteren renkli “KuveytTürk” ibaresinin bulunduğu tespit edilmiştir. Ayrıca söz konusu banka referans mektubu ile birlikte, anılan bankanın genel müdürlüğü tarafından düzenlenen 15.11.2012 tarih ve 25795-01 sayılı teyid yazısının sunulduğu ve söz konusu yazının “…Aşağıda bilgileri verilen, 15/11/2012 tarih ve 00025795 sayılı Referans Mektubu’nun Ernak Katı Atık Yönetimi Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi lehine, Bursa şubemiz tarafından düzenlendiğini teyit ederiz.” ifadesini içerdiği ve bu yazının da fotokopi olup üzerinde Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. Aspendos Bulvarı Şubesinin kaşesi ile yönetmen ve ünvanlı iki kişinin ıslak imzası ile bankanın antetli kağıdına yeninden basıldığını gösteren renkli “KuveytTürk” ibaresinin bulunduğu tespit edilmiştir.

 

            Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin yukarıda yer verilen 31’inci maddesi uyarınca, başvuru sahibi tarafından teklif dosyası kapsamında sunulan banka referans mektubunun, belgenin aslı olarak değerlendirilebilmesi için asıl belgede, belgeyi düzenleyen kişi/kişilerin ıslak imzasının bulunması gerekmektedir. Teklif dosyasına da belgenin aslını veya belgelerin, aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerinin veya idarece görülüp “aslı gidir” yapılan suretlerinin sunulması gerekmektedir.

 

            Ancak sunulan banka referans mektubunda belgeyi düzenlediği anlaşılan Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. Bursa Şubesi’nin iki yetkilisinin imzalarının ıslak imza olmadığı, belge üzerinde yer alan Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. Aspendos Bulvarı Şubesi’nin iki yetkilisinin ıslak imzaların aslına uygunluk imzaları niteliğinde olduğu, bu itibarla sunulan banka referans mektubunun asıl belgenin bir sureti olduğu ve aslının noter tarafından veya idarece görülüp aslına uygunluk tasdiki yapılmadığı, dolayısıyla yukarıda aktarılan mevzuat uyarınca belgelerin sunuluş şekline uygun olmadığı anlaşıldığından, idarece başvuru sahibinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması işleminin yerinde olduğu sonucuna varıldığından başvuru sahibinin iddiaları yerinde görülmemiştir.

 

Açıklanan nedenlerle; başvuru sahibinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasında ihale mevzuatına aykırılık bulunmadığından “itirazen şikayet başvurusunun reddine” karar verilmesi gerektiği yönündeki düşüncemizle, bu hususa ilişkin Kurul çoğunluğunca verilen “düzeltici işlem belirlenmesine” niteliğindeki karara katılmıyoruz.

 

 

 

Erkan DEMİRTAŞ                                                Mehmet AKSOY

Kurul Üyesi                                                              Kurul Üyesi

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul