• Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UH.III-1008
  • Toplantı No: 2013/015
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 18.02.2013
(Aşağıdaki metin 27/2/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/015
Gündem No :2
Karar Tarihi:18.02.2013
Karar No :2013/UH.III-1008
Şikayetçi:
 Detay Otomasyon Sos. Hiz. Taş. Tem. Elk. Orm. Ürün. Oto. Tur. İnş. Taah. Yem. Rek. San. Tic. Ltd. Şti., GENÇLİK MAH. TEVFİK IŞIK CAD. MELTEM SİT. 1. BLOK NO : 35/3 ANTALYA
 İhaleyi yapan idare:
 Keçiören Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğü, Kalaba Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No: 1 06290 ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 21.01.2013 / 2695
Başvuruya konu ihale:
 2012/175651 İhale Kayıt Numaralı "Muhtelif İnşaat İşlerinde Çalışacak Usta,Asfalt Dökümü Ve Seriminde Çalışacak İşçi İle İş Makinesi Operatörü Ve Şoför Hizmet Alımı" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

 

Keçiören Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğütarafından 07.01.2013 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Muhtelif İnşaat İşlerinde Çalışacak Usta, Asfalt Dökümü ve Seriminde Çalışacak İşçi ile İş Makinesi Operatörü ve Şoför Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Detay Otomasyon Sos. Hiz. Taş. Tem. Elk. Orm. Ürün. Oto. Tur. İnş. Taah. Yem. Rek. San. Tic. Ltd. Şti. nin 31.12.2012 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusu hakkında idare tarafından süresi içinde karar alınmaması üzerine, başvuru sahibince 21.01.2013 tarih ve 2695 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 21.12.2012 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

            Başvuruya ilişkin olarak 2013/417 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

Karar:

 

 

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

 

1)Başvuruya konu ihalede İdarece düzenlenen Teknik Şartname'nin 4'üncü maddesinde ve birim fiyat teklif cetvelinde kullanılacak inşaat malzemelerinin belirtildiği, ancak bazı kalemlerin miktarlarına ilişkin olarak, kutu, torba, paket, koli vb. ifadelerin bulunduğu, bu durumun isteklileri fiyatlarını hazırlarken tereddüde düşüreceği, kutu, koli veya paket şeklinde ifade edilen malzemelerin paket ya da koli içerisinde kaç adet olması gerektiğinin belirtilmemiş olmasının belirsizliğe yol açacağı, ayrıca birim fiyat teklif cetvelinin 51 no'lu kaleminde 6.000 adet kiremit  verilmesinin istendiği, ancak, söz konusu kiremidin ebat boy gibi özelliklerine yer verilmediği,  

 

 

2) İdari Şartname'nin 7.5.2'nci maddesinde, "2 adet 2008 model ve üzeri greyder, sözleşme tarihi itibariyle kendi malı olma veya kiralanmış olduğunu belgelemek kaydıyla 4 ay boyunca toplam 1664 saat çalıştırılacaktır" düzenlemesinin yer aldığı, Teknik Şartname'nin 3'üncü maddesinde ise bahsedilen greyderlere ilişkin düzenlemede ihale konusu iş için 2 farklı özellikte greyder çalıştırılacağının anlaşıldığı, söz konusu greyderler için birim fiyat teklif cetvelinde ayrı kalemler olarak gösterilmesi gerekirken tek kalem açıldığı bu hususun mevzuata aykırılık teşkil ettiği,

 

iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

           
1 ) Başvuru sahibinin 1’inci iddiasına ilişkin olarak:

 

Yapılan incelemede, teklif fiyata  dahil olan giderlere ilişkin olarak İdari Şartname’nin 25.3’üncü maddesinin,

 

“25.3.Teklif fiyata dahil olan diğer giderler aşağıda belirtilmiştir:

25.3.1. İşin süresi ve personel sayısı dikkate alınarak ilgili mevzuatına göre hesaplanacak işçilik ücreti:

Vasıflı işçi sayısı Mesai Toplam Saati Mesai Toplam Gün % Fazlası
84 9180 2176 40

25.3.2. Yemek, yol ve giyecek giderleri:

Yemek bedelinin günlük brüt tutarı 8,00 TL olarak hesaplanıp aylık gün sayısı 26 gün esas alınarak personele ödenecek ve ücret bordrosunda gösterilecektir.
Yol bedelinin günlük brüt tutarı 6,00 TL olarak hesaplanıp aylık gün sayısı 26 gün esas alınarak personele ödenecek ve ücret bordrosunda gösterilecektir.
Personelin giyecek ihtiyacı istekli tarafından karşılanacaktır. Giyeceklerin özelliği ve sayısı;
mont 84 adet ( Yılda 1 adet )
Kışlık pantolon 84 adet ( 1 adet )
çelik burunlu ayakkabı 84 çift (Yılda 1 çift)
eldiven 252 çift( Yılda 3 çift)
şapka 84 adet Yılda 1 adet )
Tşört 168 adet( Yılda 2 adet
Yelek 84 adet ( Yılda 1 adet )
Kışlık kaban 84 adet Yılda 1 adet )
Ayakkabı 84 çift ( Yılda 1 çift )

25.3.3. Malzeme giderleri:

Teknik şartnamede cinsi nitelikleri ve sayıları belirtilen malzemelerin giderleri teklif fiyata dahildir.

25.3.4. Bu madde boş bırakılmıştır.

25.4.Sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer Vergisi (KDV), ilgili mevzuatı çerçevesinde İdare tarafından yükleniciye ayrıca ödenir.

25.5. Kısa vadeli sigorta prim oranları belirtilecektir.

İnşaat ustası 40 kişi
Asfalt döküm işçisi 8 kişi
Ağır vasıta şoförü 28 kişi
Ekskavatör operatörü 1 kişi
Silindir Operatörü 1 kişi
Greyder Operatörü 3 kişi
Finişher Operatörü 1 kişi
İnşaat Teknikeri 2 Kişi

En yüksek Sigorta Risk Oranı % 2,50 olarak alınmıştır.”
 şeklinde düzenlendiği,

İşe ait Teknik Şartname’de ise,

                                                                                                                                                                                                                                                                    En Yüksek

  Sıra No             Cinsi                    Adedi ( Kişi)                  Vasfı               Sigorta Risk Oranı 

 

     1              İnşaat ustası                      40                        Vasıflı  ( % 40 )                 %  2,50

     2              Asfalt döküm işçisi            8                          Vasıflı ( % 40 )                  %  2,50

     3              Ağır vasıta şoförü             28                        Vasıflı ( % 40 )                  %  2,50

     4              Ekskavatör Operatörü       1                         Vasıflı ( % 40 )                  %  2,50

     5              Silindir Operatörü             1                         Vasıflı ( % 40 )                  %  2,50

     6              Greyder Operatörü            3                        Vasıflı ( % 40 )                  %  2,50

     7              Finişher Operatörü            1                        Vasıflı ( % 40 )                 %  2,50

     8              İnşaat Teknikeri                2                         Vasıflı ( % 40 )                 %  2,50

 

 TOPLAM PERSONEL SAYISI = 84  KİŞİ

 

2013  YILI RESMİ TATİL,DİNİ BAYRAM,YILBAŞI VE HAFTA SONU TATİL GÜNLERİ

 

TOPLAM SÜRE = 64 GÜN

 

MESAİLİ KİŞİ SAYISI = 34 KİŞİ

 

34 KİŞİ X 64 GÜN  = 2176 GÜN

 

2013 YILI FAZLA ÇALIŞMA MESAİ TOPLAM SAAT

 

 MESAİLİ KİŞİ SAYISI = 34 KİŞİ

 

34 Kişi x 22,5 saat x 12 Ay = 9180 saat

 

Sözleşme imza tarihini müteakip işe başlanacaktır.

 

1-PERSONELE AİT YEMEK,YOL, VE  KIYAFET TUTARI TEKLİF FİYATA DAHİL OLACAKTIR.

 

 

 

 

 

 

 

Sıra No

İş Kaleminin adı ve kısa açıklaması

      Birimi

Miktarı

İşçi Sayısı

 

Ay/Gün/Saat

1

Vasıflı personel

 

Adet

 

84

 

 12 Ay

 

2

Ulusal bayram,resmi ve dini bayram günleri,yılbaşı,1 mayıs ve hafta sonu tatil günleri

 

Gün

 

-

 

2176

3

Fazla çalışma mesai

Saat

-

9180

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          2-   İHTİYAÇ OLACAK KIYAFETLER

 

Sıra No

Malzemenin Özelliği

Miktarı

Ölçü

1

Mont

84

Adet

2

 Kışlık Pantolon

84

Adet

3

Çelik burunlu ayakkabı

84

Çift

4

Eldiven

252

Adet

5

Şapka

84

Adet

6

Tişört

168

Adet

7

Yelek

84

Adet

8

Kışlık Kaban

84

Adet

9

Ayakkabı

84

Çift

3- GREYDERLER

  Sıra No             İş Kalemi adı                   Birimi                  Miktarı              Çalışacağı Saat 

     1                        Greyder                          Adet                         2                            1664

 2 adet Greyderin kullanılması

  Sıra No             Malzemenin Özelliği                           Miktarı              ölçü 

  

     1                           Greyder                                                2                    Adet

 

         Operatörler  ihalenin vasıflı personeli içerisinde yer almakta olup  , akaryakıt idare tarafından karşılanacaktır. Greyderler 2008 model ve üzeri olacaktır. Greyderlere ait her türlü bakım ,sigorta tamirat firmaya aittir. Greyder gücü 1.Greyder 138 HP veya üzeri, 2.Greyder 183 HP veya üzeri olup greyderlere ait zincir takımları üzerinde olacaktır. Greyderlere ait çalışma saatleri idare tarafından belirlenecektir.

      Kısa vadeli sigorta kolları prim tarifesinde belirtilen “  aynı işveren tarafından aynı iş yerinde yürütülen ve mahiyetleri bakımından ayrı özellikler gösteren ve farklı tehlike sınıflarına dahil olan bütün işler, iş yerinde en yüksek tehlike sınıfına giren işin prim oranına dahil olur.”denmektedir. Bu nedenle bu hizmet alımı işinde farklı işçilik sınıflarında kullanılacak sigorta risk prim oranı % 2,50 dir.

4-) İNŞAAT MALZEMELERİ

       
 

MİKTAR

BİRİM

 
       

ELDİVEN

1000

ÇİFT

 

SARI SÜPÜRGE

100

ADET

 

İKAZ ŞERİDİ

50

TOP

 

REZERVUAR İÇ TAKIM

5

ADET

 

SİLİKON

4

ADET

 

ÖZÜRLÜ TUTAMAK

8

ADET

 

NAYLON BRANDA

6

TOP

 

Q100 KÖRÜK

5

ADET

 

18-19 AÇIK AĞIZ ANAHTAR

2

ADET

 

12-13 AÇIK AĞIZ ANAHTAR

2

ADET

 

13 KOMBİNE ANAHTAR

3

ADET

 

2"ÖZEL AYARLI KELEPÇE

15

ADET

 

URGAN

1

TOP

 

KLEMENS

10

ADET

 

MATKAP UCU VİDA

1500

ADET

 

KOLİ BANTI

4

ADET

 

M14*40 CİVATA

50

ADET

 

M14 SOMUN

50

ADET

 

M8*60 CİVATA

50

ADET

 

M8 SOMUN

70

ADET

 

M8 PUL

100

ADET

 

TOKMAKLI BAREL

5

ADET

 

TEL KANCASI

6

ADET

 

RENK TÜPÜ

20

ADET

 

RENK TÜPÜ

10

ADET

 

POLİ İZOLAN

5

ADET

 

TOZ BOYA

10

TRB.

 

HİLTİ UCU

1

ADET

 

CİVATA

5

KUTU

 

MAKET BIÇAĞI

10

ADET

 

YKS 307 VEYA DENGİ

10

SET

 

ÇAPA

2

ADET

 

5"GALVANİZ BORU

48

MT.

 

YKS 306 VEYA DENGİ

5

SET

 

BETON ÇİVİSİ

10

PKT.

 

6" GALVANİZ BORU

12

MT.

 

FAN

1

ADET

 

KİREMİT ALTI

20

TOP

 

KİREMİT

6000

ADET

 

400*1200 RADYATÖR

1

ADET

 

RADYATÖR VANASI

4

ADET

 

25 LİK FOLYOLU İZOCAM

40

MT.

 

10 LUK DUBEL

10

PKT.

 

8 LİK DUBEL

10

PKT.

 

KLİMA FLEX BANT

1

ADET

 

ALÇIPAN VİDASI

1

KUTU

 

ALYAN BAŞLI CİVATA

100

ADET

 

KELEBEK SOMUN

100

ADET

 

KÜÇÜK SPRAL TAŞ MOTORU (115 CM)

2

ADET

 

OKSİJEN KAYNAĞI ŞALAMA TAKIMI KESİCİ

4

ADET

 

BÜYÜK SPRAL TAŞ AĞZI (220 MM)

20

KUTU

 

BÜYÜK SPRAL TAŞ AĞZI (180 MM)

30

KUTU

 

KÜÇÜK SPRAL TAŞ AĞZI (115 MM)

20

KUTU

 

KAYNAK KABLOSU (35'LİK ÇANTA ŞAHZE PENSE)

100

METRE

 

KAYNAK PENSESİ ELEKTROT İÇİN

5

ADET

 

3x25 ELEKTROT

30

KOLİ

 

2x50 ELEKTROT

20

KOLİ

 

KAYNAK MASKESİ (PLASTİK)

10

ADET

 

OKSİJEN GÖSTERGE SAATİ

2

ADET

 

ASETİLEN GÖSTERGE SAATİ

2

ADET

 

İŞKENCE (40 CM'LİK)

5

ADET

 

GÖNYE (30 CM'LİK)

3

ADET

 

MENGENE MATKAP TEZGAHI İÇİN

2

ADET

 

SÜRGÜLÜ KAPI MAKARASI (10 CM'LİK KEPLİ)

50

ADET

 

SÜRGÜLÜ KAPI MAKARASI (8 CM'LİK KEPLİ)

50

ADET

 

SÜRGÜLÜ YAN KAPI MAKARASI (5 CM'LİK) PLASTİK

100

ADET

 

BAYRAK DİREĞİ MAKARASI (5 CM'LİK)

30

ADET

 

SİLİNDİR MENTEŞE (16 MM'LİK)

100

ADET

 

SİLİNDİR MENTEŞE (20 MM'LİK)

100

ADET

 

GÖMMELİ DEMİR KAPI KİLİTİ (3,5 CM GENİŞLİĞİNDE) TAKIM

50

ADET

 

GÖMMELİ DEMİR KAPI KİLİTİ (4 CM GENİŞLİĞİNDE) TAKIM

50

ADET

 

KAYNAK ELDİVENİ (YANMAZ)

20

ADET

 

CIRCIRLI ANAHTAR TAKIMI

1

ADET

 

KAYNAK MASKESİ (KAFAYA GEÇMELİ)

3

ADET

 

AĞZI AÇIK ANAHTAR TAKIMI

1

ADET

 

DEMİR KAPILARA KULLANMAK İÇİN SABİT TEKER (KÜÇÜK)

25

ADET

 

DEMİR KAPILARA KULLANMAK İÇİN SABİT TEKER (ORTA)

25

ADET

 

DEMİR KAPILARA KULLANMAK İÇİN SABİT TEKER (BÜYÜK)

25

ADET

 

DEMİR KAPILARA KULLANMAK İÇİN SARHOŞ TEKER 8 CM

25

ADET

 

DEMİR KAPILARA KULLANMAK İÇİN SARHOŞ TEKER 9 CM

25

ADET

 

DEMİR KAPILARA KULLANMAK İÇİN SARHOŞ TEKER 10 CM

25

ADET

 

DEMİR KAPILARA KULLANMAK İÇİN SARHOŞ TEKER 11CM

25

ADET

 

DEMİR KAPILARA KULLANMAK İÇİN SARHOŞ TEKER 12 CM

25

ADET

 

DEMİR KAPILARA KULLANMAK İÇİN SARHOŞ TEKER 13CM

25

ADET

 

DEMİR KAPILARA KULLANMAK İÇİN SARHOŞ TEKER 14 CM

25

ADET

 

DEMİR KAPILARA KULLANMAK İÇİN SARHOŞ TEKER 15 CM

25

ADET

 

DEMİR KAPILARA KULLANMAK İÇİN SARHOŞ TEKER 16 CM

25

ADET

 

DEMİR KAPILARA KULLANMAK İÇİN SARHOŞ TEKER 17 CM

25

ADET

 

DEMİR KAPILARA KULLANMAK İÇİN SARHOŞ TEKER 18 CM

25

ADET

 

DEMİR KAPILARA KULLANMAK İÇİN SARHOŞ TEKER 19CM

25

ADET

 

DEMİR KAPILARA KULLANMAK İÇİN SARHOŞ TEKER 20CM

25

ADET

 
       

            şeklindeki düzenlemelerin yer aldığı, işe ait birim fiyat teklif cetvelinin de yukarıdaki düzenlemeler çerçevesinde, 84 işçi ile vasıflı personel çalıştırılması işçilik ücreti, ulusal bayram, resmi ve dini bayram, yılbaşı, 1 Mayıs ve hafta sonu tatillerindeki çalışma için işçilik ücretleri, fazla çalışma mesai ücreti, 2 adet greyder ücreti, 84 işçi için 10 kalem kıyafetler ve 90 kalem çeşitli inşaat malzemesi olmak üzere toplam 103 kalemden oluşturulduğu  görülmüştür.

 

            Yukarıda yer alan düzenlemelerden anlaşılacağı üzere, ihale konusu işin ana konusunun personel çalıştırılması işi olduğu, bunun yanı sıra kullanılacak 2 adet greyder, çalışacak personele verilecek kıyafetler ile idarece kullanılacak inşaat malzemelerinin de ihale konusu işin kapsamında yer aldığı anlaşılmaktadır. Söz konusu inşaat malzemelerinin miktarlarının piyasada satılan şekli ile, örneğin, galvanizli boru için “metre”, beton çivisi için “paket”, cıvata için “kutu”, 3*50 elektrot için “koli”, urgan için “top” şeklinde  ifade edildiği görülmüştür. İhale konusu hizmet alımı kapsamında yer alan kıyafetler için nasıl bu alanda faaliyet gösteren firmalardan alınan fiyat teklifleri ile teklif fiyatı oluşturulabiliyorsa, idarece istenen inşaat malzemeleri için de bu alan da faaliyet gösteren firmalardan alınacak fiyat teklifi ile teklif fiyatının oluşturulabileceği, teklif edilen malzemelere ilişkin olarak idarece herhangi bir teknik özellik belirtilmemiş olmasının idarenin  teklif edilen malzemeleri kabul etmeme hakkını elinden alacağı ancak istekli açısından teklif fiyatını oluşturma konusunda engel teşkil etmeyeceği ve başvuru sahibinin bu konudaki iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

           
2 ) Başvuru sahibinin 2’nci iddiasına ilişkin olarak:

 

Yapılan incelemede, İdari Şartname’nin 7.5.2’nci maddesinin “2 adet  2008 model ve üzeri greyder , sözleşme tarihi itibariyle kendi malı olma veya kiralanmış olduğunu belgelemek kaydıyla 4 ay boyunca toplam 1664 saat çalıştırılacaktır.”şeklinde düzenlendiği, Teknik Şartname’de ise, greyderlerin birinin, greyder gücü 138 HP veya üzeri, 2’inci greyderin ise 183 HP veya üzeri olacağının belirtildiği görülmüştür. Söz konusu düzenleme çerçevesinde birim fiyat teklif cetvelinde “2 adet greyder, 1664 saat” şeklinde tek kalem olarak gösterildiği tespit edilmiştir. Birim fiyat teklif cetvelinde her iş kalemi için ayrı satır açılmasının zorunlu olmadığı, iş grubu şeklinde de düzenleme yapılabileceği göz önüne alındığında, her iki greyderin saat ücreti farklı olsa dahi ortalama fiyatın birim fiyat olarak teklif cetveline yansıtılabileceği ve bu hususun teklif vermeye engel teşkil etmediği anlaşıldığından, başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.  

 

Açıklanan nedenlerle,  4734 sayılı Kanun'un 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

 

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

 

Kazım  ÖZKAN

II. Başkan

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

 

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hasan  KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

 

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul