En son güncellemeler 24 Ocak 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UH.III-248
  • Toplantı No: 2013/005
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 14.01.2013
(Aşağıdaki metin 23/1/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/005
Gündem No :43
Karar Tarihi:14.01.2013
Karar No :2013/UH.III-248
Şikayetçi:
 SR Tekno Yapı İnş. Tem. Turz. Nak. Elek. San. Tic. Ltd. Şti. , 100.YIL MAH. 85021 SOK. KARDELEN APT. F BLOK KAT 1/2 ADANA
 İhaleyi yapan idare:
 Aile Ve Sosyal Politikalar Bakanlığı (Niğde İl Müdürlüğü), Şahinali Mah. Emin Erişingil Cad. No:23 51100 NİĞDE
Başvuru tarih ve sayısı:
 18.12.2012 / 41964
Başvuruya konu ihale:
 2012/152965 İhale Kayıt Numaralı "Niğde Aile Ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü İle Bağlı Kuruluşların Temizlik, Kaloriferci, Ziyaretçi Yönlendirme Ve Aşçılık" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

Niğde Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından 21.11.2012tarihinde açık ihale usulüile yapılan “Niğde Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ile Bağlı Kuruluşların Temizlik, Kaloriferci, Ziyaretçi Yönlendirme ve Aşçılık” ihalesine ilişkin olarak SR Tekno Yapı İnş. Tem. Turz. Nak. Elek. San. Tic. Ltd. Şti.nin 07.12.2012tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 10.12.2012 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 18.12.2012tarih ve 41964sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 17.12.2012tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

            Başvuruya ilişkin olarak 2012/4868sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

 

Karar:

 

 

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, ihale üzerinde bırakılan istekli Seyitoğlu İnş. Nak. Tem. Akar. Turz. San. Ltd. Şti.nin teklif bedelinin asgari işçilik maliyetini karşılamadığı, ulusal bayram ve genel tatil günlerinde yapılacak çalışmaya ilişkin günlük ücret için asgari 51,44 TL teklif edilmesi gerekirken 51,42 TL teklif edildiği, bu itibarla adı geçen isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İdari Şartname’nin 2’nci maddesinde ihale konusu işin, Niğde Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ile bağlı kuruluşların temizlik, kaloriferci, ziyaretçi yönlendirme ve aşçılık hizmeti alımı olduğu belirtilmiş, Sözleşme Tasarısı’nın 9’uncu maddesinde işin başlangıç tarihin 01.01.2013, bitiş tarihinin 31.12.2013 şeklinde düzenlenmiştir.

 

Uyuşmazlığa konu ihaleye 9 istekli tarafından teklif sunulduğu, Kürşad İth.  Tem. Gıda İnş. San.  Tic. Ltd. Şti. & Ezel Tem. Tar. İnş. Nak. Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti. Ortak Girişimi’nin birim fiyat teklif mektubunun uygun olmadığı, MDA Tem.  İnş. Bilg. Gıda Yem. Ürt. Hizm. Taah. Tic. Ltd. Şti.nin bilanço ve gelir tablosundaki değerlerin istenen asgari kriterleri sağlamadığı, Almira Tem. Özel Sağ. Sos. Hizm. Yem. Ürt. Hizm. Bilg. İlaç. Tic. Ltd. Şti.nin birim fiyat teklif cetvelinin uygun olmadığı gerekçeleriyle adı geçen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı, kâr hariç yaklaşık maliyet tutarı olarak belirlenen 997.916,42 TL’nin altında teklif veren Seyitoğlu İnş. Nak. Tem. Akar. Turz. San. Ltd. Şti. ve Taş-Tem Sos. Hizm. İnş. Konf. Özel Güv. Hizm. Sağ. Hizm. Taah. San. Tic. Ltd. Şti.nin tekliflerinin aşırı düşük teklif sorgulamasına tabi tutulduğu, Taş-Tem Sos. Hizm. İnş. Konf. Özel Güv. Hizm. Sağ. Hizm. Taah. San. Tic. Ltd. Şti.nin teklifinin açıklama sunulmadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı ve ihalenin aşırı düşük teklif açıklaması uygun bulunan Seyitoğlu İnş. Nak. Tem. Akar. Turz. San. Ltd. Şti. üzerinde bırakıldığı görülmüştür (s.77-83).

 

İdari Şartname’nin “Teklif fiyata dahil olan giderler” başlıklı 25’inci maddesinde “25.3.1.1.Hizmet alımı yoluyla temizlik işinde çalışan (36) kişiye ihale tarihinde yürürlükte bulunan brüt asgari ücretin % 30 (yüzde otuz) fazlası ücret ödenecektir.

Hizmet alımı yoluyla ziyaretçi danışma ve yönlendirme işinde çalışan ortaöğretim ve lise mezunu (3) kişiye ihale tarihinde yürürlükte bulunan brüt asgari ücretin %30 (yüzde otuz) fazlası ücret ödenecektir.

Hizmet alımı yoluyla ziyaretçi danışma ve yönlendirme işinde çalışan yüksekokul mezunu (2) kişiye ihale tarihinde yürürlükte bulunan brüt asgari ücretin % 40 (yüzde kırk) fazlası ücret ödenecektir.

Hizmet alımı yoluyla kalorifer tesisatının işletilmesi ve kalorifer yakma işinde çalışan (6) kişiye ihale tarihinde yürürlükte bulunan brüt asgari ücretin % 30 (yüzde otuz) fazlası ücret ödenecektir.

Hizmet alımı yoluyla malzemesiz yemek hizmeti (aşçılık) işinde çalışan (1) kişiye ihale tarihinde yürürlükte bulunan brüt asgari ücretin % 60 (yüzde altmış) fazlası ücret ödenecektir.

25.3.1.2. Ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışma ücreti:

Ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışılacak toplam (14,5) gün için;

Temizlik işinde çalışan (225) kişiye çalışılan her gün için günlük ücretine ilaveten ayrıca bir günlük ücret ödenecektir.

Ziyaretçi danışma ve yönlendirme işinde çalışan ilk-orta ve lise mezunu (22) kişiye çalışılan her gün için günlük ücretine ilaveten ayrıca bir günlük ücret ödenecektir.

Kalorifer tesisatının işletilmesi ve kalorifer yakma işinde çalışan (36) kişiye çalışılan her gün için günlük ücretine ilaveten ayrıca bir günlük ücret ödenecektir.

Malzemesiz yemek hizmeti (Aşçılık) işinde çalışan (7) kişiye çalışılan her gün için günlük ücretine ilaveten ayrıca bir günlük ücret ödenecektir.

25.3.2. Yemek, yol ve giyecek giderleri:

25.3.2.1. Yemek giderleri:

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ile Toplum Merkezi Müdürlüğünde çalışacak olan (4) temizlik personeline aylık (26 gün) üzerinden ödenecek yemek ücreti teklif fiyata dâhildir, günlük 5,00.-TL (Beş Türk Lirası) olacak şekilde bordroda brüt olarak gösterilecektir.

Diğer Kuruluşlarda çalışacak hizmet alımı personelinin yemeği, mesaisine denk gelen öğünlerde idarece ayni olarak verilecek olup, bu gider için istekli tarafından ayrıca maliyet hesabı yapılmayacaktır.

25.3.2.2. Yol giderleri:

Hizmet alımı personeline aylık (26 gün) üzerinden bir gün için brüt 4,00.-TL (Dört Türk Lirası) yol ücreti ödenecek olup, bordroda gösterilecektir….”düzenlemesine yer verilmiştir.

 

Anılan İdari Şartname maddesinde ve Sözleşme Tasarısı’nın “Sözleşme bedeline dahil olan giderler” başlıklı 7’inci maddesinde, temizlik hizmetinde çalışacak 4 kişiye verilecek nakdi yemek bedeli dışında başkaca personel için nakdi yemek bedeli verilmesi öngörülmemiş, ancak İdari Şartname’nin ekinde yer alan cetvel ile birim fiyat teklif cetvelinde temizlik hizmetinde çalışacak 4 kişi dışında ayrıca ziyaretçi yönlendirme hizmetinde çalışacak yüksekokul mezunu 1 kişiye de nakdi yemek bedeli verileceği ifade edilmiştir.

 

İdari Şartname ve Sözleşme Tasarısı’nın anılan maddelerinin, birim fiyat teklif cetveli ile İdari Şartname ekinde yer alan tablodaki bilgiler ile uyumsuz olduğu, ziyaretçi yönlendirme hizmetinde çalışacak yüksekokul mezunu 1 kişi için nakdi yemek bedeli verilmesi gerektiğinin kabulü halinde dahi günlük tutarın ne kadar olduğunun belirli olmadığı, bu nedenle teklif edilmesi gereken asgari işçilik maliyetinin ve kâr hariç yaklaşık maliyetin tespiti imkânının bulunmadığı, ayrıca isteklilerin hangi kabullere dayanarak teklif verdiklerinin tespitinin de mümkün olmadığı görülmüş, bu itibarla uyuşmazlığa konu hususun mevcut ihale dokümanı ile mevzuata uygun olarak sonuçlandırılamayacağı anlaşılmıştır.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden ihalenin iptali gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onuncu fıkrasının (a) bendi gereğince, ihalenin iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

 

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

 

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hasan  KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

 

 

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul