• Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UH.III-249
  • Toplantı No: 2013/005
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 14.01.2013
(Aşağıdaki metin 23/1/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/005
Gündem No :44
Karar Tarihi:14.01.2013
Karar No :2013/UH.III-249
Şikayetçi:
 Hüseyin Çoban İnş. Tem. Taah. Tıbbi Malz. Bilg. Güv. Turz. Hizm. Müt. Tic. Ltd. Şti. , CEBRAİL MAH. 3. VARLIK SOK. FATİH CAD. ANLAR APT. NO : 8 HATAY
 İhaleyi yapan idare:
 İskenderun Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Savaş Mah. M.Çakmak Cad. No:19 K:4 31200 HATAY
Başvuru tarih ve sayısı:
 10.12.2012 / 40746
Başvuruya konu ihale:
 2012/147876 İhale Kayıt Numaralı "Parkomat Ve Otopark Personeli Hizmet Alımı" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

İskenderun Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğütarafından 12.11.2012tarihinde açık ihale usulüile yapılan “Parkomat ve Otopark Personeli Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Hüseyin Çoban İnş. Tem. Taah. Tıbbi Malz. Bilg. Güv. Turz. Hizm. Müt.  Tic. Ltd. Şti.nin 03.12.2012tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 05.12.2012tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 10.12.2012tarih ve 40746sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 08.12.2012tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

            Başvuruya ilişkin olarak 2012/4653sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

Karar:

 

 

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklif tutarından asgari işçilik maliyeti düşüldüğünde kalan tutar olan 2,58 TL ile idari ve teknik şartnamede belirtilen 258 parça giyim malzemesinin karşılamasının mümkün olmadığı, parça başına 0,01 kuruş düşeceği varsayımı altında bu tutarları tevsik etmek amacıyla yasal çerçeveler altında proforma fatura alınamayacağı iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            İdari Şartname’nin 2’nci maddesinde ihale konusu işin adının “Parkomat ve Otopark Personeli Hizmet Alımı” şeklinde ifade edildiği, Sözleşme Tasarısı’nın 9’uncu maddesinde de işin başlangıç tarihin 01.01.2013, bitiş tarihinin 31.12.2013 şeklinde düzenlendiği görülmüştür.

 

Uyuşmazlığa konu ihaleye 9 isteklinin katıldığı, De-Ka Tur. Taş. Tem. İnş. Oto. Teks. Gıda Pet. Ür. Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti. ile Ünka Tem. Pak. Hiz. Taş. İnş. Elekt. Par.  San. ve Tic. Ltd. Şti. & Gökyüzü Tem. Yem. İnş. Gıda Tar. Ür. Teks. Özel Sağ. Bil. İşlem ve Tic. Ltd. Şti. Ortak Girişimine ait tekliflerin geçici teminat mektubu sunulmadığı gerekçesiyle, Hazarpir Taah.Paz. İnş. Tem. Bil. Donanım San. ve Tic. Ltd. Şti. ile Rk Med. Bilg. Teks. Gıda. Tem. İnş. Turz.  Paz. Danış. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin tekliflerinin geçici teminat mektubu ve banka referans mektubu sunulmadığı gerekçesiyle, Gürdal Grup İnş. Tem. Yem. Gıda Özel Eğ. Bil. Tıbbi Malz. Petrol Mak. Tor. Elk. Hır. İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti.ye ait teklifin ise birim fiyat teklif cetvelinde aritmetik hata olması sebebiyle değerlendirme dışı bırakıldığı, Ebsa Elk. Elkt. Tel. Bil. İnş Müh. Turz. Tem. Yem. Taah. İth. İhr. Tic. ve San. Ltd. Şti.nin teklifinin aşırı düşük olduğu değerlendirilerek aşırı düşük teklif açıklaması istendiği ve açıklamalarının uygun bulunarak ihalenin bu istekli üzerinde bırakıldığı görülmüştür.

 

İdari Şartname’nin “Teklif fiyata dahil olan giderler” başlıklı 25’inci maddesinde “25.3.1. Yüklenici ihale konusu işin gereklerini yerine getirebilmek için 41 kişi vasıfsız erkek işçi personel görevlendirecektir. Çalışan işçi personellere yürürlükteki aylık brüt asgari ücret ödeme yapılacaktır. (Teklifler verilirken, yürürlükteki aylık brüt asgari ücret dikkate alınacaktır.)( 2013 yılı ücretleri için ise; Asgari Ücret Komisyonunun 2013 yılı için belirleyeceği aylık brüt asgari ücrete göre, 07.05.2004 Tarih ve 25455 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 4734 Sayılı Kamu İhale Kanuna göre İhalesi Yapılacak Olan Hizmet Alımlarına İlişkin Fiyat Farkı Hesabında Uygulanacak Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar Madde 8’e göre asgari ücret farkından oluşan fiyat farkı göz önüne alınarak ücret belirlenecektir). 01.01.2013-31.12.2013 tarihleri arası 12 ay içerisinde idarenin gerekli görmesi durumunda Ulusal Bayram ve Genel Tatil günlerini içeren ( Yılbaşı 1 gün, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 1 gün, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü 1 gün, 19 Mayıs Atatürk ü Anma Gençlik ve Spor Bayram 1 Gün, Ramazan Bayramı 3,5 gün (Arife dahil), 30 Ağustos Zafer Bayramı 1 gün, Kurban Bayramı 4,5 gün (Arife dahil), 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı 1,5 gün olmak üzere toplam 14,5 günde en fazla 8 kişi personel çalıştırılacak ve tüm çalışmalar puantaj ile belgelenecektir. Çalışan personellere, tutulan puantajlar esas alınmak üzere 4857 sayılı İş Kanununu 47. maddesine göre 1=1 ödeme yapılacaktır

25.3.2. Yemek, yol ve giyecek giderleri:

Yüklenici işin yürütülmesi esnasında çalıştırılacak olan 41 kişi işçiye aşağıda yazılı giyecekleri temin edecek ve giderleri teklif fiyatına dahil olacaktır.
A ? Pantolon (Yazlık, Lacivert Renkte) 41 Adet

B ? Pantolon (Kışlık, Lacivert Renk) 41 Adet

C ? Yazlık Gömlek (Kısa Kollu, Açık Mavi) 41 Adet

D ? Kışlık Gömlek (Uzun Kollu, Açık Mavi) 41 Adet

E ? Ayakkabı (Siyah kundura) 41 Çift

F _ Çizme (Sarı renk astarlı diz altı) 6 Çift

F ? Kışlık mont (Siyah) 41 Adet

G _ İş Tulumu (Kont rengi) 6 Adet

25.5. Kısa vadeli sigorta prim oranları …  %1,5”düzenlemesine yer verilmiş, Teknik Şartname’nin 4’üncü maddesinde de giyim malzemelerinin teknik özellikleri düzenlenmiştir.

 

Yaklaşık maliyete ilişkin belgeler incelendiğinde, işçilik maliyeti hesabında ihale tarihi itibari ile Kamu İhale Kurumu internet sayfasında yer alan işçilik hesaplama modülünün kullanılarak ulusal bayram ve genel tatil günlerinde yapılacak çalışma ile % 3 sözleşme ve genel giderler dahil asgari işçilik maliyetinin 595.052,79 TL olarak hesaplandığı, bu tutara firma kârı olarak belirlenen 117.205,92 TL eklenerek yaklaşık maliyetin 712.258,71 TL olarak tespit edildiği görülmüştür.

 

İhale tarihinde Kurumun internet sitesinde yayımda bulunan ancak kullanma zorunluluğu bulunmayan işçilik modülü tarafından yapılan hesaplama incelendiğinde % 18,5 işveren sigorta primi, % 2 işsizlik primi ve % 1,5 risk prim oranı olmak üzere toplam % 23,5 oranı dikkate alınarak işveren payının hesaplandığı ve yuvarlamanın sadece bu aşamada yapıldığı, her bir oran üzerinden ayrı ayrı prim tutarı hesaplanmak suretiyle toplam prim tutarının belirlenmediği görülmüş, ancak Sosyal Güvenli Kurumu Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü’nce Kuruma gönderilen 03.12.2012 tarihli yazıda, işveren hisselerinin prime esas kazanç tutarı üzerinden 5510 sayılı Kanun’un 81’inci maddesinde belirtilen her bir sigorta koluna ait prim oranına göre ayrı ayrı hesaplanması, yuvarlamanın da her bir işlem sonucunda bulunan rakam üzerinden yapılması gerektiği ifade edilmiştir.

 

Sosyal güvenlik mevzuatı, Sosyal Güvenli Kurumunun görüş yazısı ve İdari Şartname’nin 25’inci maddesinde yer alan düzenlemeler çerçevesinde, yapılan hesaplama sonucunda 12 aylık işçilik ücretinin 581.465,28 TL, ulusal bayram ve genel tatil günleri çalışması ücretinin 4.570,40 TL, teklif edilmesi gereken toplam asgari işçilik maliyetinin ise 586.035,68 TL olduğu anlaşılmış, bu tutara giyim için idarece belirlenen tutar olan 9.023,19 TL eklendiğinde kâr hariç asgari işçilik maliyetinin 595.058,87 TL olduğu tespit edilmiştir. 

 

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Hizmet alımı ihalelerinde aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 79’uncu maddesinde “…79.5. Aşırı düşük teklif sorgulaması sonucunda; (79.4.2.) maddesine uygun açıklamada bulunmayan, açıklamaları teknik şartnameye aykırı hususlar içeren veya teklif tutarı, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde asgari işçilik maliyeti ve % 3 oranındaki sözleşme giderleri ile genel giderleri, personel çalıştırılmasına dayalı olmamakla birlikte ihale dokümanında personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma saatinin tamamının idarede kullanılacağı hizmet alımı ihalelerinde ise asgari işçilik maliyeti ve ilgili mevzuatı uyarınca hesaplanacak sözleşme giderlerini karşılamayan isteklilerin teklifleri gerekçeleri belirtilmek suretiyle reddedilecektir.” açıklaması yer almaktadır.

 

Kâr hariç yaklaşık maliyetin altında teklif veren ihale üzerinde bırakılan istekli Ebsa Elk. Elkt. Tel. Bil. İnş Müh. Turz. Tem. Yem. Taah. İth. İhr. Tic. ve San. Ltd. Şti. tarafından aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında sunulan belgeler incelendiğinde giyim malzemeleri için öngörülen bedeli tevsik için 1 adet proforma fatura ve eki maliyet/satış tutarı tespit tutanağının sunulduğu, proforma faturanın Kamu İhale Genel Tebliğinin 79’uncu maddesinde belirtilen şekil şartlarını sağladığı, ayrıca fiyat teklifi ile maliyet satış tutarı tespit tutanağındaki birim fiyatların birbiri ile uyumlu olduğu görülmüş, ancak giyim için belirlenen tutar olan 2,58 TL üzerinden % 3 oranında sözleşme ve genel gider payını hesaplanarak bu tutarın teklif fiyata dahil edilmediği tespit edilmiştir.

 

Öte yandan 12 aylık işçilik ücreti için öngörülen bedel olan 581.460,36 TL ile ulusal bayram ve genel tatil günlerinde yapılacak çalışma için öngörülen bedel olan 4.569,24 TL’nin teklif edilmesi gereken asgari bedellerin altında olduğu, dolayısıyla öngörülen toplam işçilik maliyeti olan 586.029,60 TL’nin, teklif edilmesi gereken toplam asgari işçilik maliyeti olan 586.035,68 TL’yi karşılamadığı tespit edilmiş, bu itibarla anılan Tebliğ açıklaması uyarınca ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği kanaatine varılmıştır.

 

            Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale üzerinde bırakılan istekli Ebsa Elk. Elkt. Tel. Bil. İnş Müh. Turz. Tem. Yem. Taah. İth. İhr. Tic. ve San. Ltd. Şti.nin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

 

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

 

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hasan  KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

 

 

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul