En son güncellemeler 24 Ocak 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UH.III-296
  • Toplantı No: 2013/006
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 17.01.2013
(Aşağıdaki metin 26/1/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/006
Gündem No :3
Karar Tarihi:17.01.2013
Karar No :2013/UH.III-296
Şikayetçi:
 Baybora Hizmet Temizlik İnşaat Gıda Ticaret Ve Taahhüt Ltd. Şti. - Tilmen Temizlik Nak. Gıda Teks. ve Yemek San. Tic. Ltd. Şti. 18.12.2012 tarih ve 2012/075 sayılı Kurul kararı gündem no : 60 ), MİMAR SİNAN MAH. 117.SOK. A/BLOK SEMA APT. KAT : 1 NO : 2 ŞANLIURFA
 İhaleyi yapan idare:
 Gaziantep 25 Aralık Devlet Hastanesi Baştabipliği, Sarıgüllük Mahallesı Fevzı Çakmak Bulvarı No:41 27060 GAZİANTEP
Başvuru tarih ve sayısı:
 10.12.2012 / 40518
Başvuruya konu ihale:
 2012/117661 İhale Kayıt Numaralı "2013 Yılı 365 Gün (01.01.2013 - 31.12.2013) 114 Kişi İle Genel Temizlik Çamaşır Yıkama Ve Bahçe Bakım Hizmet Alımı" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

 

Gaziantep 25 Aralık Devlet Hastanesi Baştabipliğitarafından 09.10.2012 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “2013 Yılı 365 Gün (01.01.2013 - 31.12.2013) 114 Kişi İle Genel Temizlik Çamaşır Yıkama ve Bahçe Bakım Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Baybora Hizmet Temizlik İnşaat Gıda Ticaret ve Taahhüt Ltd. Şti. - Tilmen Temizlik Nak. Gıda Teks. ve Yemek San. Tic. Ltd. Şti. Ortak Girişimi’nin 20.11.2012 tarihinde yaptığı şikâyet  başvurusu hakkında idare tarafından süresi içinde karar alınmaması üzerine, başvuru sahibince 10.12.2012 tarih ve 40518 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 10.12.2012 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

            Başvuruya ilişkin olarak 2012/4625-01 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

Karar:

 

 

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, ihale üzerinde kalan istekli tarafından yapılan aşırı düşük teklif açıklamasının mevzuata uygun olmadığı, kıyafet giderine ilişkin öngörülen bedel ile teknik şartnamede belirtilen miktarda kıyafetin karşılanmasının mümkün olmadığı, kıyafet giderinin proforma fatura sunularak belgelendirilmesinin söz konusu giderin proforma faturadaki fiyatla yapılabileceği anlamına gelmediği, bu nedenle anılan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği, kıyafet giderine ilişkin proforma faturaya dayanak teşkil eden maliyet satış tutarı tespit tutanaklarının (Ek-O.5) istenmesi, proforma faturanın tutanaktaki bilgilerle uyumlu olup olmadığının ve tutanaklarda proforma faturaya konu mallara ilişkin son geçici vergi beyanname dönemine ait yevmiye defteri kayıtları ile fatura örneklerinin esas alınıp alınmadığının kontrol edilmesi gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İdari Şartnamenin 2.1’inci maddesinde ihale konusu hizmetin adının “2013 Yılı 365 Gün (01.01.2013 - 31.12.2013) 114 Kişi İle Genel Temizlik Çamaşır Yıkama ve Bahçe Bakım Hizmet Alımı” olduğu, 25.3’üncü maddesinde teklif fiyata dahil olan giderlerin,

 

25.3.1. İşin süresi ve personel sayısı dikkate alınarak ilgili mevzuatına göre hesaplanacak işçilik ücreti:

 

Sözleşme kapsamında çalıştırılacak Genel Temizlik ve Bahçe Bakım ve Çamaşır Yıkama Hizmetleri personeline brüt asgari ücret, Genel Temizlik ve Bahçe Bakım Hizmetleri Ekip Sorumlusuna brüt asgari ücret %35 fazlası ödeme yapılması öngörülmüştür.
İhale konusu hizmete ait sözleşme süresi içinde Ulusal bayram ve genel tatil günü olan 14,5 günde her bir gün 3 vardiya olup toplam 57 Genel Temizlik ve Bahçe Bakım Hizmetleri personeli çalıştırılacaktır.

 

25.3.2. Yemek, yol ve giyecek giderleri:

 

Bu Hizmet işinde çalıştırılacak personelin yemek ihtiyaçları Hastane tarafından çıkartılan yemekten bedelsiz olarak karşılanacak ve yemek bedeli teklif fiyata dahil edilmeyecektir.

 

Yol ücreti olarak aylık / kişi başı 26 (yirmialtı) gün gidiş - dönüş ücreti için brüt hesabı olan 108,68.-TL (günlük:4,18 TL) öngörülmüş olup, teklif fiyatına dâhil edecektir. Bu yol ücreti işçilere nakdi olarak ödenecek ve maaş bordrosunda gösterilecektir.

 

Giyecek giderleri, teklif edilen fiyata dahil edilecektir.” şeklinde düzenlendiği,

 

Teknik Şartnamenin 6’ncı maddesinde ise işçilere kıyafet olarak yılda 2 kez iş gömleği ve pantolon verilmesinin ayrıca yüklenici tarafından toplam 10 çift tıbbi atık eldiveni, 4 adet koruyucu gözlük, 8 çift çizme, 4 adet özel koruyucu turuncu elbise alınmasının öngörüldüğü belirlenmiştir.

 

Başvuru konusu ihaleye 17 isteklinin katıldığı, tekliflerin değerlendirilmesi sonucunda 6 adet geçerli teklif bulunduğu, bu tekliflerden idarece 1.842.402,07 TL olarak hesaplanan kâr hariç yaklaşık maliyet tutarının altında olduğu belirlenen 5 istekliden aşırı düşük teklif açıklaması istendiği, bu isteklilerden açıklama vermeyen Zal Tem. İnş. Pet. Ürn. Nak. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin değerlendirme dışı bırakıldığı, açıklama veren diğer 4 istekliden Akel Hiz. Tem. İnş. Taah. Taş. Otomasyon Turz. ve Gıda San. Tic. Ltd. Şti. – Ebsa Elek. Elektronik Telekom Bilg. İnş. Müh. Turz. Tem. Yem. Taah. İth. İhr. Tic. ve San. Ltd. Şti.’nin sözleşme bedeli yeterli görülmediğinden (aritmetik hata olduğundan) değerlendirme dışı bırakıldığı, diğer 3 isteklinin açıklamalarının yeterli görülmesi üzerine ihalenin Egemen Müt. Pos. Dağ. Hiz. Yem. Tem. Tur. Teks. Nak. Pet. Ürn. Gıda İnş. Elek. Elektronik Med. Oto. San. ve Tic. Ltd. Şti. üzerinde bırakıldığı, Baybora Hiz. Tem. İnş. Gıda Tic. ve Taah. Ltd. Şti. - Tilmen Tem. Nak. Gıda Teks. ve Yem. San. Tic. Ltd. Şti.’nin ise ekonomik açıdan ikinci avantajlı teklif sahibi olarak belirlendiği görülmüştür.

 

Yapılan incelemede, ihalede giyim hariç asgari işçilik maliyetinin 114 adet temizlik işçisi için 1.833.537,44 TL olduğu tespit edilmiştir.

 

İhale üzerinde kalan istekli olan Egemen Müt. Pos. Dağ. Hiz. Yem. Tem. Tur. Teks. Nak. Pet. Ürn. Gıda İnş. Elek. Elektronik Med. Oto. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin aşırı düşük teklif açıklaması incelendiğinde 114 adet temizlik işçisi için giyim hariç 1.833.537,44 TL ödenmesinin öngörüldüğü, bu tutarın giyim hariç asgari işçilik maliyetine eşit olduğu anlaşılmıştır.

 

İşçilere verilecek kıyafetlerin maliyetinin tevsiki amacıyla, İrem Üniforma İş ve İş Elbiseleri – Abdulaziz Baltaş’dan alınan 0,48 TL tutarında bir proforma fatura sunulduğu, proforma faturada 114 adet yazlık iş gömleği fiyatının 0,114 TL, 114 adet kışlık iş gömleği fiyatının 0,114 TL, 114 adet kışlık pantolon fiyatının 0,114 TL, 114 adet yazlık pantolon fiyatının 0,114 TL, 10 adet tıbbi atık eldiveni fiyatının 0,010 TL, 4 adet koruma gözlüğü fiyatının 0,004 TL, 8 çift çizme fiyatının 0,008 TL ve 4 adet özel koruyucu turuncu elbise fiyatının 0,004 TL olarak belirtildiği, proforma fatura üzerinde; “Birim satış tutarının, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre çıkartılan ve tarafımdan onaylanan maliyet/satış tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim maliyet tutarının %80’ninin altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin ve SMMM imzası ile kaşesinin bulunduğu, belge ekinde ayrıca maliyet/satış tutarı tespit tutanağının yer aldığı, proforma fatura ile maliyet/satış tutarı tespit tutanağındaki fiyatların birbiriyle uyumlu olduğu, ihale üzerinde kalan isteklinin proforma faturada teklif edilen fiyat üzerinden % 3 oranında sözleşme ve genel giderler hesaplayarak, giyim maliyetini teklifine dahil ettiği görülmüştür.

 

Kıyafet giderine ilişkin sunulan proforma faturadaki meslek mensubuna ait ibarenin Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Hizmet alımı ihalelerinde aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 79.4.2.4’üncü maddesinin,

 

Tedarikçi veya üreticilerden alınan birim fiyatları gösteren proforma fatura sunularak açıklama yapılması durumunda proforma faturadaki birim satış tutarı;

 

a) Maliyete dayalı açıklama yapıldığında, maliyet/satış tutarı tespit tutanağında yer alan (Ek-O.5) ağırlıklı ortalama birim maliyetin,

b) Satışlar üzerinden açıklama yapıldığında, maliyet/satış tutarı tespit tutanağında yer alan (Ek-O.5) ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin,

altında olamaz.

 

Maliyete dayalı açıklama yapıldığında, mükellefle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından proforma fatura üzerine; “Birim satış tutarının, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre çıkartılan ve tarafımdan onaylanan maliyet/satış tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim maliyet tutarının altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yazılarak imzalanması ve iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelenmesi/mühürlenmesi gerekmektedir.

 

Satışlar üzerinden açıklama yapıldığında, mükellefle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından proforma fatura üzerine; “Birim satış tutarının, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre çıkartılan ve tarafımdan onaylanan maliyet/satış tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yazılarak imzalanması ve iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelenmesi/mühürlenmesi gerekmektedir.

 

Kaşeleme işlemi bu Tebliğin 8.4 maddesinde belirtilen özel kaşe kullanılmak suretiyle yapılabileceği gibi, bu kaşe dışında meslek mensubuna ilişkin bilgileri içeren kaşe kullanılmak suretiyle de yapılabilir.” açıklaması uyarınca hatalı olduğu anlaşılmakla birlikte, proforma faturanın ekinde maliyet satış tutarı tespit tutanağının da sunulduğu, söz konusu tutanaktan proforma faturadaki birim satış tutarının maliyete dayalı açıklandığı ve ağırlıklı ortalama birim maliyet tutarının altında olmadığı anlaşıldığından, proforma faturanın eki tutanakla birlikte mevzuatta öngörülen koşulları sağladığı sonucuna varılmıştır.

 

İhale üzerinde kalan isteklinin aşırı düşük teklif açıklamasında mevzuata aykırılık tespit edilmediğinden, başvuru sahibinin iddiası yerinde görülmemiştir.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanunun 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

 

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

 

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

 

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hasan  KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

 

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

 

 

 


 

Karşı Oy:

 

KARŞI OY

 

Başvuru sahibinin itirazen şikayet başvuru dilekçesindedile getirdiği iddiası hakkında Kurul çoğunluğunca, “itirazen şikayet başvurusunun reddine” karar verilmiştir.

 

            Başvuru sahibinin itirazen şikayet başvuru dilekçesinde belirttiği iddiasına yönelik İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 18’inci maddesi yönünden yapılan incelemeye göre;

 

Kamu İhale Tebliğinin 79.4.2.18. maddesinde;“İtirazen şikayet başvurularına ilişkin olarak Kurum tarafından yapılan incelemede gerekli görülmesi durumunda, proforma fatura ve fiyat tekliflerine ilişkin maliyet/satış tutarı tespit tutanakları, bunları muhafaza eden meslek mensubundan istenebilir. Gerek meslek mensubundan istenen tutanaklar gerekse ihaleyi yapan idare tarafından Kuruma gönderilen belgeler arasında yer alan proforma fatura ve fiyat teklif tutarları ile maliyet/satış tutarı tespit tutanağında belirtilen maliyet ve satış tutarlarının arasında uyumsuzluk olduğunun veya bu belgelerde yer alan bilgilerin ticari hayatın olağan durumu ve ekonomik verilerle ilgili genel bilgilerle uyumlu olmadığının değerlendirilmesi durumunda; proforma fatura ve fiyat teklifleri ile maliyet/satış tutarı tespit tutanakları mükellef ve/veya isteklinin bağlı olduğu vergi dairesine gönderilir ve gerekli olması halinde Cumhuriyet Savcılığına bildirim yapılır.“ açıklaması yer almaktadır.

 

Kurumca bu açıklama uyarınca yapılan incelemelere göre, hizmet alımlarında aşırı düşük teklif açıklamasında giyim bedeline ilişkin yapılan açıklamalarda, istekli tarafından giyim bedeline ilişkin sunulan proforma fatura ve fiyat teklif tutarlarıile maliyet/satış tutarı tespit tutanağında belirtilen maliyet ve satış tutarlarının arasında uyumsuzluk olduğunun veya bu belgelerde yer alanbilgilerin ticari hayatın olağan durumu ve ekonomik verilerle ilgili genel bilgilerle uyumlu olmadığının değerlendirilmesi durumunda, belirtilen proforma fatura ve fiyat teklifleri ile maliyet/satış tutarı tespit tutanakları mükellef ve/veya isteklinin bağlı olduğu vergi dairesine gönderilmesi, ayrıca konunun önemine göre de Cumhuriyet Savcılığına bildirim yapılması hususlarının anlaşılması gerektiğinin aşikar olması nedeni ve bu yönde verilen Kurul Kararları ile konu içtihat niteliğini kazanmış olmasının yanında Tebliğin yukarıda sözü edilen düzenlemesi birbirine bağlı/bağımlı iki temel açıklamadır.

 

Şöyle ki; cari piyasa koşullarına, temel ekonomik verilere ve hayatın olağan durumuna uygun olmadığı anlaşılan fiyat teklifinin bir şekilde şekle uygun olarak müşavir tarafından tevsik edilmesi halinde, bu durumun ilgili vergi dairesine bildirilerek “bu tevsikin” doğruluğunun testi istenilmekte ve sistemin sigortası genel kabulüyle yapılmış bir mevzuat düzenlemesi şeklinde tezahür etmiştir. Kamu İhale Tebliğinin 79.4.2.18. maddesinin birbirine bağımlı son açıklama cümlesinin uygulanmaması halinde başlangıç cümlesine göre tekliflerin değerlendirilmesinin sağlıklı ve hukuken uygun bir yanı olmayacaktır.

 

İstekliler tarafından asgari işçilik bedelinin çok az üstünde verilen teklif bedelinin en düşük teklife yakın olmasının sağlanması için teklif bileşenlerinden olan giyim bedeli açıklamasına yönelik olarak verilen proforma fatura ve fiyat teklif tutarlarının düşük bedelli olarak oluşturulduğunun konu ile ilgili içtihat niteliğinde verilmiş Kurul kararlarından anlaşıldığı, verilen proforma fatura ve fiyat teklif tutarlarının ticari hayatın olağan durumu ve ekonomik verilerle ilgili genel bilgilerle uyumlu olmadığının anlaşılmasına rağmen, düşük bedelli de olsa, istekli tarafından verilen proforma fatura ve fiyat tekliflerin Kamu İhale Genel Tebliğinin ilgili hükümlerine göre belge üzerinde taşıması gereken şartları taşıdığının tespiti halinde anılan açıklamanın mevzuat uyarınca uygun görüldüğünün içtihat niteliğinde verilmiş olan Kurul kararlarından anlaşıldığı, ancak sunulan proforma fatura ve fiyat teklif tutarlarının ticari hayatın olağan durumu ve ekonomik verilerle ilgili genel bilgilerle uyumlu olmadığının anlaşılması durumunda da, teklif açıklaması bu yönden mevzuata uygun görülmekle birlikte proforma fatura ve fiyat teklif tutarlarının düşüklüğünün düzenlenen ve idareye sunulan belgenin usulüne uygun olmadığına ilişkin eylemi ortadan kaldırmayacağı düşüncesi ile, Kanunun temel ilkelerinden eşit muamele ve güvenirlik ilkelerinin ön planda çalıştırılmasının temini yönünden incelenmesi için bağlı bulunan vergi dairesine gönderilmiştir.

 

Yukarıda yapılan iki değerlendirmenin belge üzerinde aynı anda var olduğu durumda, bildirim yapılmasının anlamlı olduğu yönünde bütünlük sağladığı şeklinde yapılan değerlendirmelerin birbirinden bağımsız işletilmesi durumunda, yani aşırı düşük açıklamada, isteklinin giyime ilişkin sunduğu proforma fatura ve fiyat teklif tutarlarının ticari hayatın olağan durumu ve ekonomik verilerle ilgili genel bilgilerle uyumlu olmadığının açıkça bilinmesine rağmen, sırf, anılan belgelerin Tebliğinin sözü edilen açıklamalarına göre belge üzerinde taşıması gereken şartlara uygun olarak taşıdığı tespitine dayanılarak isteklinin açıklamasının mevzuata uygun olduğunu kabul etmenin mevzuat ile çelişki yarattığı, bu nedenle, anılan belgelerin Kamu İhale Genel Tebliğinin ilgili açıklamalarına göre belge üzerinde taşıması gereken şartları taşıdığının tespit edilmiş olmasına rağmen, proforma fatura ve fiyat teklif tutarlarının ticari hayatın olağan durumu ve ekonomik verilerle ilgili genel bilgilerle uyumlu olmadığı durumunun incelenmesi için Tebliğin ilgili açıklaması uyarınca ilgili vergi dairesine bile bile gönderilmemesi durumunda, Kanunda belirtilen temel ilkelerden eşit muamele ve güvenirlik ilkelerinin ön planda zedelendiği işlemlerin gerçekleştirilmiş olacağı düşüncesiyle, Tebliğin ilgili açıklamalarına göre, belge üzerinde taşıması gereken şartları taşıdığının tespit edilmiş olmasına rağmen, vergi dairesine bildirim yapılmasına gerek görülmeyen, proforma fatura ve fiyat teklif tutarlarının, ticari hayatın olağan durumu ve ekonomik verilerle ilgili genel bilgilerle uyumlu olmadığının anlaşıldığı durumda, anılan isteklinin aşırı düşük açıklamalarının mevzuata uygun olmadığı gerekçesi olarak kabul edilmemesi gerekmektedir.

 

            İncelemeye konu ihalede;

 

            İhalede aşırı düşük teklif açıklamaları idarece uygun bulunarak ekonomik açıdan en avantajlı teklif ve ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak belirlenmeleri Kurul çoğunluğunca da uygun görülen,ekonomik açıdan en avantajlı teklifsahibi Egemen Müt. Pos. Dağ. Hiz. Yem. Tem. Tur. Teks. Nak. Pet. Ürn. Gıda İnş. Elek. Elektronik Med. Oto. San. ve Tic. Ltd. Şti. ile ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi Baybora Hiz. Tem. İnş. Gıda Tic. ve Taah. Ltd. Şti. - Tümen Tem. Nak. Gıda Teks. ve Yem, San. Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı ve aşırı düşük teklif açıklaması idarece uygun görülerek geçerli teklif olarak belirlenen ancak, Kurulca yapılan değerlendirme de, “KİK işçilik modülü kullanılmak suretiyle 114 adet temizlik işçisi için giyim hariç 1.833.537,43 TL ödenmesinin öngörüldüğü, bu tutarın giyim hariç asgari işçilik maliyetinin altında olduğu, ayrıca işçilere verilecek kıyafetlerin maliyetinin tevsiki amacıyla sunulan proforma faturada ilgili meslek mensubunun imza ve kaşesinin bulunmadığı” gerekçelerine dayanılarak aşırı düşük teklif açıklamaları uygun görülmeyen İnşart Inş. Elek. Tem. Yem. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin aşırı düşük teklif açıklamaları kapsamında sundukları bilgi ve belgeler yukarıda aktarılan değerlendirmeler ışığı altında değerlendirildiğinde;

 

            İhalede aşırı düşük teklif açıklamaları idarece uygun bulunarak ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak belirlenmesi Kurul çoğunluğunca da uygun bulunan, Egemen Müt. Pos. Dağ. Hiz. Yem. Tem. Tur. Teks. Nak. Pet. Ürn. Gıda İnş. Elek. Elektronik Med. Oto. San. ve Tic. Ltd. Şti.tarafından aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında ihale konusu işte çalışacak personelin giyim giderinin maliyetine dayalı açıklamasının tevsiki için; 228 adet yazlık ve kışlık iş gömleği için 0,001 TL, 228 adet yazlık ve kışlık pantolon için 0,001 TL, 10 çift tıbbi atık eldiveni için 0,001 TL, 4 adet koruma gözlüğü için 0,001 TL, 8 çift çizme için 0,001 TL ve 4 adet özel koruyucu turuncu elbise için 0,001 TL birim fiyatlar üzerinden toplamda 0,48 TL fiyat öngören İrem Üniforma İş ve İş Elbiseleri-Abdulaziz BALTAŞ tarafından istekli adına tanzim edilen 09.10.2012 tarihli proforma fatura ile ekinde maliyet/satış tespit tutanağının (Ek-O.5) sunulduğu anlaşılmış olduğundan, anılan isteklininaşırı düşük açıklaması kapsamında sunduğu; proforma fatura ile maliyet/satış tespit tutanağında, ön görülen giyim maliyet bedellerinin maliyet muhasebesi kayıtları açısından ticari hayatın olağan durumu ve ekonomik verilerle ilgili genel bilgilerle uyumlu olmadığı, bu nedenle adı geçen isteklinin aşırı düşük teklif açıklamasının mevzuata uygun olmadığından teklifinin bu gerekçe ile değerlendirme dışı bırakılması gerektiği,

 

            Başvuru sahibinin iddiasının İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 18 inci maddesinde belirtilen eşit muamele yönünden yapılan inceleme uyarınca;

 

            İhalede aşırı düşük teklif açıklamaları idarece uygun bulunarak ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif olarak belirlenmesi Kurul çoğunluğunca da uygun bulunan, Baybora Hiz. Tem. İnş. Gıda Tic. ve Taah. Ltd. Şti. - Tümen Tem. Nak. Gıda Teks. ve Yem, San. Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığıtarafından aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında ihale konusu işte çalışacak personelin giyim giderinin maliyetine dayalı açıklamasının tevsiki için; 228 adet yazlık ve kışlık iş gömleği için 0,001 TL, 228 adet yazlık ve kışlık pantolon için 0,001 TL, 10 çift tıbbi atık eldiveni için 0,001 TL, 4 adet koruma gözlüğü için 0,001 TL, 8 çift çizme için 0,002 TL ve 4 adet özel koruyucu turuncu elbise için 0,001 TL birim fiyatlar üzerinden toplamda 0,49 TL fiyat öngören Güneydoğu Denge Medikal Temz. Hizm. Tic. Ltd. Şti. tarafından istekli adına tanzim edilen 09.10.2012 tarihli proforma fatura ile ekinde maliyet/satış tespit tutanağının (Ek-O.5) sunulduğu anlaşılmış olduğundan, anılan isteklininaşırı düşük açıklaması kapsamında sunduğu; proforma fatura ile maliyet/satış tespit tutanağında, ön görülen giyim maliyet bedellerinin maliyet muhasebesi kayıtları açısından ticari hayatın olağan durumu ve ekonomik verilerle ilgili genel bilgilerle uyumlu olmadığı, bu nedenle adı geçen isteklinin aşırı düşük teklif açıklamasının mevzuata uygun olmadığından teklifinin bu gerekçe ile değerlendirme dışı bırakılması gerektiği,

 

            Diğer yandan,

 

            Aşırı düşük teklif açıklaması idarece uygun görülerek geçerli teklif olarak belirlenen ancak, Kurulca yapılan değerlendirme de, “.. teklif tutarının giyim hariç asgari işçilik maliyetinin altında olduğu, ayrıca işçilere verilecek kıyafetlerin maliyetinin tevsiki amacıyla sunulan proforma faturada ilgili meslek mensubunun imza ve kaşesinin bulunmadığı” gerekçelerine dayanılarak aşırıdüşük teklif açıklamaları uygun görülmeyen İnşart İnş. Elek. Tem. Yem. San. ve Tic. Ltd. Şti.tarafından aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında ihale konusu işte çalışacak personelin giyim giderinin maliyetine dayalı açıklamasının tevsiki için; 228 adet yazlık ve kışlık iş gömleği için 0,00002 TL, 228 adet yazlık ve kışlık pantolon için 0,00002 TL, 10 çift tıbbi atık eldiveni için 0,000009 TL, 4 adet koruma gözlüğü için 0,000009 TL, 8 çift çizme için 0,00001 TL ve 4 adet özel koruyucu turuncu elbise için 0,000009 TL birim fiyatlar üzerinden toplamda 0,01 TL fiyat öngören ATK Özel Sağ. Hizm. Oto. Org. Temz. Hizm. İnş. Turz. Taah. Teks. Gıda Yem. Elek. Elektronik Taş. Ve San. Tic. Ltd. Şti. tarafından istekli adına tanzim edilen 18.10.2012 tarihli proforma fatura ile ekinde maliyet/satış tespit tutanağının (Ek-O.5) sunulduğu anlaşılmış olduğundan, anılan isteklininaşırı düşük açıklaması kapsamında sunduğu; proforma fatura ile maliyet/satış tespit tutanağında, ön görülen giyim maliyet bedellerinin maliyet muhasebesi kayıtları açısından ticari hayatın olağan durumu ve ekonomik verilerle ilgili genel bilgilerle uyumlu olmadığı, bu nedenle adı geçen isteklinin aşırı düşük teklif açıklamasının bu açıdan da mevzuata uygun olmadığından teklifinin bu gerekçe ile de değerlendirme dışı bırakılması gerektiği ve bu gerekçenin de, teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasına ilişkin Kurul kararı gerekçeleri içinde yer alması gerektiği,

 

            Değerlendirilmiştir.

 

            Açıklanan nedenlerle, başvuru sahibinin itirazen şikayet başvuru dilekçesinde belirttiği iddiasına yönelik İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 18’inci maddesi yönünden yapılan incelemeye göre, ticari şirketlerin iktisadi amacının kâr elde etmek olduğu, kâr elde etmese dahi en azından zarar etmemek üzere ticari faaliyetlerine devam etmelerinin bir zorunluluk olduğu aksi takdirde söz konusu şirketlerin zarar etmemek ve kâr elde etmek için kayıt dışı ticari yollara başvurmalarının kuvvetle muhtemel olduğu düşüncesi ile, inceleme konusu ihalede giyimine ilişkin açıklamaları kapsamında verdikleri proforma faturadaki teklif fiyatlarının maliyet muhasebesi kayıtları açısından ticari hayatın olağan durumu ve ekonomik verilerle ilgili genel bilgilerle uyumlu olmadığı belirlenen, ihalede aşırı düşük teklif açıklamaları idarece uygun bulunarak ekonomik açıdan en avantajlı teklif ve ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif olarak belirlenmeleri Kurul çoğunluğunca da uygun bulunan, Egemen Müt. Pos. Dağ. Hiz. Yem. Tem. Tur. Teks. Nak. Pet. Ürn. Gıda İnş. Elek. Elektronik Med. Oto. San. ve Tic. Ltd. Şti. ile Baybora Hiz. Tem. Inş. Gıda Tic. ve Taah. Ltd. Şti. - Tümen Tem. Nak. Gıda Teks. ve Yem, San. Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığının tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği, ayrıca, aşırı düşük teklif açıklaması idarece uygun görülerek geçerli teklif olarak belirlenen ancak, Kurulca yapılan değerlendirme de, “.. teklif tutarının giyim hariç asgari işçilik maliyetinin altında olduğu, ayrıca işçilere verilecek kıyafetlerin maliyetinin tevsiki amacıyla sunulan proforma faturada ilgili meslek mensubunun imza ve kaşesinin bulunmadığı” gerekçelerine dayanılarak aşırıdüşük teklif açıklamaları uygun görülmeyen İnşart İnş. Elek. Tem. Yem. San. ve Tic. Ltd. Şti.ic. Ltd.Şti.’nin teklifinin yukarıda belirtilen gerekçeler üzerinden de değerlendirme dışı bırakılarak ihale işlemlerine devam edilmesigerektiği ve bu gerekçenin de anılan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasına ilişkin Kurul kararı gerekçeleri içinde yer alması gerektiği hususlarında“düzeltici işlem belirlenmesine” karar verilmesi yönündekidüşüncem ile, bu hususa ilişkin Kurul çoğunluğunca alınan “itirazen şikayet başvurusunun reddine” niteliğindeki karar gerekçesine katılmıyorum.

 

                                                           Ali Kemal AKKOÇ

                                                                Kurul Üyesi

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul