En son güncellemeler 24 Ocak 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UH.III-304
  • Toplantı No: 2013/006
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 17.01.2013
(Aşağıdaki metin 26/1/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/006
Gündem No :12
Karar Tarihi:17.01.2013
Karar No :2013/UH.III-304
Şikayetçi:
 Gül-Pak Sosyal ve Sağlık Hiz. Bil. İş. Oto. San. ve Tic. Ltd. Şti., NUHKUYUSU CAD. KUNT APT. NO : 69/4 İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 Çorlu Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü, Reşadiye Mah. Salih Omurtak Cad. No:39 Cumhuriyet Meydanı Çorlu Belediye Binası 59850 TEKİRDAĞ
Başvuru tarih ve sayısı:
 17.12.2012 / 41779
Başvuruya konu ihale:
 2012/138674 İhale Kayıt Numaralı "T.C. Çorlu Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü Personel Hizmet Alımı İşi" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

 

Çorlu Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğütarafından 02.11.2012 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Çorlu Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü Personel Hizmet Alımı İşi” ihalesine ilişkin olarak Gül-Pak Sosyal ve Sağlık Hiz. Bil. İş. Oto. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin 04.12.2012 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 06.12.2012 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 17.12.2012 tarih ve 41779 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 17.12.2012 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

            Başvuruya ilişkin olarak 2012/4842 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

Karar:

 

 

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle ihalede asgari işçilik maliyetinin 30.10.2012 tarih ve 2012/UH.III-4141 sayılı Kurul kararında yer alan gerekçeler ve sosyal güvenlik mevzuatına göre 6.324.207,20 TL olduğu, ihale üzerinde kalan istekli, en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli ve teklif tutarı sıralamasında üçüncü ve dördüncü sırada yer alan isteklilerin teklif fiyatlarının bu tutarın altında olduğu, ihale komisyonu kararında da asgari işçilik maliyetinin 6.324.207,20 TL olarak belirlendiği görülmekle birlikte idarece, 4857 sayılı İş Kanunu'nun 30'uncu maddesinde düzenlenen %3 özürlü işçi çalıştırma zorunluluğu kapsamında Hazine tarafından karşılanacak olan sigorta primlerine ait işveren hissesi olan 15.801,24 TL'nin asgari maliyetten düşülmesi suretiyle asgari maliyetin 6.308.405,96 TL kabul edilerek adı geçen isteklilerin tekliflerinin geçerli kabul edildiği, hâlbuki Kurulun 2012/UH.I-2112 sayılı kararında da belirtildiği üzere teklif fiyatlarının Hazine tarafından karşılanacak olan işveren sigorta prim tutarı dikkate alınmadan sunulması ve değerlendirilmesi gerektiği, idarenin dayanak aldığı 15.08.2012 tarih ve 2012/MK-266 sayılı Kurul kararına konu yürütmenin durdurulmasına yönelik mahkeme kararının da henüz kesinleşmediği ve karara konu ihale dışında bağlayıcı olmadığı iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 

İncelemeye konu ihale, “Çorlu Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü Personel Hizmet Alımı İşi”dir. İhale dokümanı incelendiğinde, hizmet alımının personel çalıştırılmasını konu edindiği, birim fiyat teklif ve sözleşme türünün uygulandığı ihalede işin süresinin 01.01.2013 - 31.12.2013 arasında toplam 12 ay olarak belirlendiği anlaşılmıştır.

 

İhaleye ilişkin İdari Şartname’nin 2’nci maddesinde, ihale konusu hizmetin türü ve miktarının,

 

 

Sıra No

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması

Birimi

İşçi Sayısı (Kişi)

Çalışma Süresi (Ay)

1

Genel İdari Sorumlu

İşçixAy

1

12

2

Vardiya Sorumlusu

İşçixAy

3

12

3

Araç Takip ve Koordinasyon Sorumlusu

İşçixAy

3

12

4

Otobüs Şoförü

İşçixAy

191

12

5

Otobüs Şoförü

İşçixAy

16

6

6

Kontrol ve Denetim Aracı Şoförü

İşçixAy

3

12

7

Oto Elektrikçi

İşçixAy

1

12

8

Oto Lastikçi

İşçixAy

1

12

9

Kaynakçı

İşçixAy

3

12

10

Kaportacı

İşçixAy

1

12

11

Araç Temizlik Personeli

İşçixAy

17

12

12

Akaryakıt Pompacısı

İşçixAy

1

12

13

Akıllı Kart Başvuru Masası Müracaat Görevlisi Büro Personeli

İşçixAy

2

12

14

Akıllı Kart Basım ve Formatlama Görevlisi Büro Personeli

İşçixAy

2

12

15

Akıllı Kart Arşiv Görevlisi Büro Personeli

İşçixAy

1

12

16

Elektronik Ücret Toplama Sistemi Bakım ve Kontrol Görevlisi

İşçixAy

1

12

17

Büro Personeli

İşçixAy

3

12

 

Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet alımı işidir. Çorlu Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü bünyesindeki şehir içi toplu taşıma araçları ile toplu taşıma hizmetinin yerine getirilmesi için ve Müdürlük bünyesinde bulunan Kaynak Atölyesi ve Oto Kaporta Boya Atölyesinde ihtiyaç duyulan kaynak ve oto kaporta boya işlerinin yerine getirilmesi için, 01.01.2013-31.12.2013 tarihleri arasında 12 Ay süre ile personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı yapılacaktır.” şeklinde düzenlendiği,

 

İhale konusu hizmetin amacının ise Teknik Şartname’nin 5’inci maddesinde “Çorlu Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde bulunan resmi plakalı şehir içi toplu taşıma araçları ile şehir içi toplu taşıma hizmetinin yerine getirilmesinde ve Müdürlük bünyesinde bulunan Kaynak Atölyesi ile Oto Kaporta Boya Atölyesinde ihtiyaç duyulan kaynak ve oto kaporta boya işlerinin yerine getirilmesinde, Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü’nde yeterli sayıda ve nitelikte personel bulunmadığı için personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihtiyacı hâsıl olmuştur. İdare’ce şehir içi toplu taşıma araçlarının çalıştırılmasında, takibinde, bakım ve temizliğinde, sevk ve idaresinde, Kaynak Atölyesinde kaynak ve metal işlerinin, Oto Kaporta Boya Atölyesinde kaporta tamir ve bakım işlerinin yerine getirilmesinde görevlendirilmek üzere şoför ve kalifiye personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı amaçlanmaktadır.” şeklinde belirlendiği görülmüştür.

 

İhale işlem dosyası incelendiğinde, incelemeye konu ihalede 24 adet ihale dokümanı satın alındığı, 02.11.2012 tarihinde yapılan ihaleye 9 isteklinin katıldığı, isteklilerden Seven İnş. Tem. Tur. ve Tic. A.Ş.nin birim fiyat teklif cetvelinde aritmetik hata olduğu ve teklifi kapsamında sunduğu belgelerin "aslı idarece görülmüştür" onay işleminin mevzuata aykırı olduğu gerekçeleriyle; MNA Tabldot Tem. Hiz. İnş. Bilg. Otom. Tur. Nak. San. Tic. Ltd. Şti. - Simge Temizlik İnş. Bilg. Gıda Hiz. Taah. San. Tic. Ltd. Şti. - Meçe İnş. Tem. Hay. Yem. Müh. Taş. İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti. Ortak Girişimi’nin ise teklifi kapsamında sunduğu belgelerin "aslı idarece görülmüştür" onay işleminin mevzuata aykırı olduğu gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı, diğer tekliflerin geçerli teklif olarak kabul edildiği tespit edilmiştir.

 

İhale yetkilisince 22.11.2012 tarihinde onaylanan ihale komisyonu kararında,ihale komisyonunca tekliflerin değerlendirildiği aşamada, teklif edilmesi gereken asgari işçilik maliyetinin doğru olarak hesaplanabilmesi için Kamu İhale Kurulu kararlarının ve 4857 sayılı Kanun’un incelendiği, işçi bordrolarının hesaplanma yöntemlerinin araştırıldığı, Kurul kararları dikkate alınarak (özellikle 30.10.2012 - 2012/UHIII-4141 sayılı karardaki gerekçelere dayanılarak) asgari işçilik maliyetinde malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi işveren hissesi ile genel sağlık sigortası primi işveren hissesinin ayrı ayrı alınarak çarpımlarının yapılması suretiyle hesaplanmasının doğru olduğu kanaatine ulaşıldığı, yine 4857 sayılı Kanun’un “Fazla çalışma ücreti” başlıklı 41’inci maddesi hükmünden hareketle fazla çalışma ücreti ve tatilde çalışacak personele ödenecek tutarın asgari ücretin % fazlası sonucu hesaplanacak tutar üzerinden hesaplanması, daha sonra bulunacak tutarların her bir kademede yuvarlama yapılarak, malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi işveren hissesi ile genel sağlık sigortası primi işveren hissesinin ayrı ayrı alınarak çarpımlarının yapılması, sigorta risk prim oranı için ayrı ve işveren işsizlik primi (%2) için ayrı hesaplama yapılması ve bulunacak tutarın üzerine %3 oranındaki sözleşme ve genel giderlerin eklenmesinin doğru yöntem olacağı,

 

4857 sayılı Kanun’un “Özürlü ve eski hükümlü çalıştırma zorunluluğu” başlıklı 30’uncu maddesi hükmü ile Kamu İhale Kurulunun 15.08.2012 tarih ve 2012/MK-266 sayılı kararı dikkate alındığında, 4857 sayılı Kanun’un 30’uncu maddesi gereğince belirli bir sayının üzerinde işçi çalıştırılan işyerlerinde %3 oranında özürlü işçi çalıştırılmasının ihtiyari değil zorunlu olması, bu yükümlülüğe uyulmaması halinde idari para cezası yaptırımının bulunması, bu yükümlülük kapsamında çalıştırılacak işçilerin primlerinin Hazinece karşılanacak olması ve ticari hayatın gereklerine göre işverenin bu yardımdan faydalanmak istememesinin mümkün bulunmaması sebebiyle anılan tutarın ihale dokümanı hazırlanmasında ve asgari işçilik maliyetinin belirlenmesinde dikkate alınması gerektiği değerlendirmelerinde bulunulduğu,

 

Nitekim ihale komisyonu tarafından tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında anılan gerekçeler ile iş kapsamında çalıştırılması öngörülen meslek gruplarına göre ihale dokümanında belirtilen asgari ücretin % fazla oranları esas alınarak Malullük Yaşlılık ve Ölüm Sigortası %11, Genel Sağlık Sigortası %7,5, İşsizlik Sigortası %2 ve Kısa Vadeli Sigorta Kolları %1,5 işveren paylarının ayrı ayrı hesaplanmak suretiyle ulaşılan birim işçilik ücretlerini gösterir Form-1’in, Resmi Tatil ve Fazla Mesai ücretlerini gösterir Form-2’nin ve Özürlü Personelin Hazine tarafından karşılanacak birim ve toplam (toplam 7 kişi -  ihalede çalıştırılacak işçi sayısının (234) %3’ü) prim tutarını gösterir Form-3’ün düzenlendiği,

 

Nihai olarak 3 formda gösterilen değerlerden hareketle “15.08.2012 Karar Tarihli ve 2012/MK-266 Karar Nolu ve  30.10.2012 Karar Tarihli ve 2012/UH.III-4141 Karar Nolu Kamu İhale Kurulu Kararlarına İstinaden 2012/138674 İKN’li İhalede Teklif Edilebilecek Güncel Asgari İşçilik Maliyeti Hesap Cetveli” başlıklı ve 12.11.2012  tarihli dördüncü formun oluşturulduğu ve bu formda işçilik birim fiyatları, resmi tatil ve fazla çalışma birim fiyatlarından ulaşılan toplam işçilik maliyetinden, Form-3’te hesaplanan özürlü personele ait Hazine tarafından karşılanacak prim tutarı (15.801,24 TL) düşülmek suretiyle ihalede teklif edilmesi gereken asgari işçilik maliyet toplamının 6.308.405,96 TL olarak hesaplandığı anlaşılmıştır. Bahse konu formlar ihale komisyonu kararına da dercedilmiştir.

 

İdarece hazırlanan yaklaşık maliyet hesap cetvelinde, kârsız yaklaşık maliyet 6.324.185,35 TL, yüklenici kârı (%10) 632.418,54 TL ve toplam yaklaşık maliyet ise 6.956.603,89 TL olarak belirlenmiştir.

 

İhale komisyonu tarafından yapılan nihai değerlendirmede, ihalede tüm tekliflerin 6.956.603,89 TL’lik yaklaşık maliyetin altında kaldığı, Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79.4’üncü maddesinde yer verilen “Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde, kâr hariç yaklaşık maliyet tutarının üzerindeki teklifler aşırı düşük teklif olarak kabul edilmeyecektir.” açıklaması gereğince, ihalede tüm tekliflerin (idarece özürlü personele ait Hazine tarafından karşılanacak prim tutarı düşülmek suretiyle hesaplanan) 6.308.405,96 TL’lik asgari işçilik maliyet tutarının üzerinde olduğu dolayısıyla ihalede aşırı düşük teklif bulunmadığı ve sorgulama yapılmasına gerek olmadığı kabulüyle, ihalede ekonomik açıdan en avantajlı birinci ve ikinci tekliflerin İdari Şartname’nin 35’inci maddesi uyarınca iş deneyim tutarları dikkate alınarak belirlendiği ve ihalenin sonuçlandırıldığı görülmüştür.

 

Bu çerçevede ihalede uyuşmazlığa konu husus, teklif edilmesi gereken asgari işçilik maliyet tutarının belirlenmesinde, tekliflerin verilmesi ve değerlendirilmesinde özürlü personele ilişkin Hazine tarafından karşılanacak prim tutarının dikkate alınıp alınamayacağı hususudur. Ancak öncelikle ihale dokümanında yer alan düzenlemeler çerçevesinde ihalede geçerli asgari işçilik maliyetinin ihale dokümanında ve mevzuatta öngörülen hususlar dikkate alınarak tespit edilmesi gerekmektedir.

 

İhaleye ilişkin İdari Şartname’nin “Teklif fiyata dahil olan giderler” başlıklı 25’inci maddesinde,

 

“25.3. Teklif fiyata dahil olan diğer giderler aşağıda belirtilmiştir:

 

25.3.1. İşin süresi ve personel sayısı dikkate alınarak ilgili mevzuatına göre hesaplanacak işçilik ücreti:

25.3.1.1. Yüklenici, taahhüt süresince çalıştıracağı personellere işe başladığından itibaren günlük brüt, aşağıda yazılı oranlarda ücret ödeyecek olup, bu ücretin altında ücretle personel çalıştıramaz. Kamu İhale Genel Tebliğinin 78.6 maddesine istinaden (Tekliflerin hazırlanmasında ve asgari işçilik maliyetinin hesaplanmasında, ihale tarihinde yürürlükte bulunan asgari ücret dikkate alınacaktır.) İstekliler, tekliflerini hazırlarken ihale tarihinde yürürlükte olan Asgari Ücret Tespit komisyonun 1 Temmuz 2012 31 Aralık 2012 tarihleri arasında belirlemiş olduğu asgari ücreti dikkate alacaklardır.

 

İstekliler Brüt Asgari Ücret üzerinden aşağıda belirtilen oranları kullanarak işçilik ücreti hesaplayacaklardır.

 

Sıra No İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması Ödenecek ücretin, Brüt Asgari Ücretin en az % kaç fazla olması gerektiği

 

1. Genel İdari Sorumlu Brüt Asgari Ücretin % 85 fazlası

2. Vardiya Sorumlusu Brüt Asgari Ücretin % 85 fazlası

3. Araç Takip ve Koordinasyon Sorumlusu Brüt Asgari Ücretin % 80 fazlası

4. Otobüs Şoförü Brüt Asgari Ücretin % 80 fazlası

5. Kontrol ve Denetim Aracı Şoförü Brüt Asgari Ücretin % 45 fazlası

6. Oto Elektrikçi Brüt Asgari Ücretin % 45 fazlası

7. Oto Lastikçi Brüt Asgari Ücretin % 45 fazlası

8. Kaynakçı Brüt Asgari Ücretin % 45 fazlası

9. Kaportacı Brüt Asgari Ücretin % 45 fazlası

10. Araç Temizlik Personeli Brüt Asgari Ücretin % 45 fazlası

11. Akaryakıt Pompacısı Brüt Asgari Ücretin % 45 fazlası

12. Akıllı Kart Başvuru Masası Müracaat Görevlisi Büro Personeli Brüt Asgari Ücretin % 45 fazlası

13. Akıllı Kart Basım ve Formatlama Görevlisi Büro Personeli Brüt Asgari Ücretin % 45 fazlası

14. Akıllı Kart Arşiv Görevlisi Büro Personeli Brüt Asgari Ücretin % 45 fazlası

15. Elektronik Ücret Toplama Sistemi Bakım ve Kontrol Görevlisi Brüt Asgari Ücretin % 45 fazlası

16. Büro Personeli Brüt Asgari Ücretin % 45 fazlası

 

25.3.1.2. İdare işi toplu taşıma hizmeti devamlılığı esas ve zorunlu olduğundan, Ulusal Bayram ve Genel Tatil Günlerinde Yüklenici personeli çalışacaktır. İhale süresince çalışma yaptırılacak günleri aşağıdaki tablodaki gibidir.

Sıra No Ulusal Bayram ve Genel Tatil Günleri Süre Ay Gün

 

1. Yılbaşı 1 Gün 1 Ocak Salı

2. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 1 Gün 23 Nisan Salı

3. Emek ve Dayanışma Günü 1 Gün 1 Mayıs Çarşamba

4. Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı 1 Gün 19 Mayıs Pazar

5. Ramazan Bayramı Arefesi 1/2 Gün 07 Ağustos Çarşamba

6. Ramazan Bayramı 1. Gün 08 Ağustos Perşembe

7. Ramazan Bayramı 2. Gün 09 Ağustos Cuma

8. Ramazan Bayramı 3. Gün 10 Ağustos Cumartesi

9. Zafer Bayramı 1 Gün 30 Ağustos Cuma

10. Kurban Bayramı Arefesi 1/2 Gün 14 Ekim Pazartesi

11. Kurban Bayramı 1. Gün 15 Ekim Salı

12. Kurban Bayramı 2. Gün 16 Ekim Çarşamba

13. Kurban Bayramı 3. Gün 17 Ekim Perşembe

14. Kurban Bayramı 4. Gün 18 Ekim Cuma

15. Cumhuriyet Bayramı Arefesi 1/2 Gün 28 Ekim Pazartesi

16. Cumhuriyet Bayramı 1 Gün 29 Ekim Salı

Toplam 14,5 Gün

 

25.3.1.3. Ulusal Bayram ve Genel Tatil Günlerinde idarenin belirlediği vardiyalarda çalıştırılacak olan personellerin çalışacakları günlerin toplamları aşağıdaki tablodadır. İstekliler hazırlayacakları tekliflerde aşağıdaki tablodaki bilgileri kullanacaklardır.

 

Sıra No İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması Ulusal Bayram ve Genel Tatil Günleri

Personellerin Çalışacağı Toplam Kişi x Gün

 

1. Ulusal Bayram ve Genel Tatil Günleri Genel İdari Sorumlu 14,5 (OndörtBuçuk) Kişi x Gün

2. Ulusal Bayram ve Genel Tatil Günleri Vardiya Sorumlusu 29 (YirmiDokuz) Kişi x Gün

3. Ulusal Bayram ve Genel Tatil Günleri Araç Takip ve Koordinasyon Sorumlusu 29 (YirmiDokuz) Kişi x Gün

4. Ulusal Bayram ve Genel Tatil Günleri Otobüs Şoförü 2204 (İkiBinİkiYüzDört) Kişi x Gün

5. Ulusal Bayram ve Genel Tatil Günleri Kontrol ve Denetim Aracı Şoförü 29 (YirmiDokuz) Kişi x Gün

6. Ulusal Bayram ve Genel Tatil Günleri Oto Elektrikçi 14,5 (OndörtBuçuk) Kişi x Gün

7. Ulusal Bayram ve Genel Tatil Günleri Oto Lastikçi 14,5 (OndörtBuçuk) Kişi x Gün

8. Ulusal Bayram ve Genel Tatil Günleri Kaynakçı 29 (YirmiDokuz) Kişi x Gün

9. Ulusal Bayram ve Genel Tatil Günleri Kaportacı 14,5 (OndörtBuçuk) Kişi x Gün

10. Ulusal Bayram ve Genel Tatil Günleri Araç Temizlik Personeli 203 (İkiYüzÜç) Kişi x Gün

11. Ulusal Bayram ve Genel Tatil Günleri Akaryakıt Pompacısı 14,5 (OndörtBuçuk) Kişi x Gün

12. Ulusal Bayram ve Genel Tatil Günleri Akıllı Kart Başvuru Masası Müracaat Görevlisi Büro Personeli Çalıştırılmayacak

13. Ulusal Bayram ve Genel Tatil Günleri Akıllı Kart Basım ve Formatlama Görevlisi Büro Personeli Çalıştırılmayacak

14. Ulusal Bayram ve Genel Tatil Günleri Akıllı Kart Arşiv Görevlisi Büro Personeli Çalıştırılmayacak

15. Ulusal Bayram ve Genel Tatil Günleri Elektronik Ücret Toplama Sistemi Bakım ve Kontrol Görevlisi 14,5 (OndörtBuçuk) Kişi x Gün

16. Ulusal Bayram ve Genel Tatil Günleri Büro Elemanı Çalıştırılmayacak

 

25.3.1.4. Fazla Çalışma (Mesai): İdare, Yüklenici elemanlarına gerektiğinde fazla mesai yaptırabilecektir. Fazla mesai yaptırılacak personel grubu aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Otobüs Şoförü dışında diğer personellere fazla çalışma yaptırılmayacaktır.

 

S.No İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması Miktarı (Saat)

 

1. Fazla Mesai (Otobüs Şoförü) 10.000 (OnBin)

 

25.3.4. Diğer giderler:

Yüklenici: 4857 sayılı İş kanununun 81 maddesi doğrultusunda; SGK sağlanan tedavi hizmetleri dışında kalan, işçilerin sağlık durumunun ve alınması gereken iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin sağlanması, ilk yardım ve acil tedavi ile koruyucu sağlık hizmetlerini yürütmek üzere iş yeri hekimi çalıştırmak ve bir işyeri sağlık birimi oluşturmakla yükümlüdür. Yüklenici: 4857 sayılı İş kanununun 81 maddesi gereği sorumluluğu ile ilgili masraflar teklif fiyata dahildir.

 

25.4. Sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer vergisi (KDV), ilgili mevzuatı çerçevesinde İdare tarafından yükleniciye ayrıca ödenir.

25.5. Kısa vadeli sigorta prim oranları belirtilecektir.

Kısa vadeli sigorta prim oranı tüm personeller için 1,5 (Birbuçuk) olarak belirlenmiştir.

 

Sıra No İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması Sigorta Risk Prim Oranı

 

1. Genel İdari Sorumlu 1,5 (BirBuçuk)

2. Vardiya Sorumlusu 1,5 (BirBuçuk)

3. Araç Takip ve Koordinasyon Sorumlusu 1,5 (BirBuçuk)

4. Otobüs Şoförü 1,5 (BirBuçuk)

5. Kontrol ve Denetim Aracı Şoförü 1,5 (BirBuçuk)

6. Oto Elektrikçi 1,5 (BirBuçuk)

7. Oto Lastikçi 1,5 (BirBuçuk)

8. Kaynakçı 1,5 (BirBuçuk)

9. Kaportacı 1,5 (BirBuçuk)

10. Araç Temizlik Personeli 1,5 (BirBuçuk)

11. Akaryakıt Pompacısı 1,5 (BirBuçuk)

12. Akıllı Kart Başvuru Masası Müracaat Görevlisi Büro Personeli 1,5 (BirBuçuk)

13. Akıllı Kart Basım ve Formatlama Görevlisi Büro Personeli 1,5 (BirBuçuk)

14. Akıllı Kart Arşiv Görevlisi Büro Personeli 1,5 (BirBuçuk)

15. Elektronik Ücret Toplama Sistemi Bakım ve Kontrol Görevlisi 1,5 (BirBuçuk)

16. Büro Personeli 1,5 (BirBuçuk)” düzenlemesine,

 

Teknik Şartname’nin “Çalışma Şartları” başlıklı 8’inci maddesinde,

 

“8.1.13. Araç temizliğinde kullanılacak temizlik malzemeleri ile ekipmanları, İdare tarafından tedarik edilecektir. Firma personelleri İdare tarafından tedarik edilen ekipman ve temizlik malzemelerini, sarf malzemelerini, iş güvenliği ve hijyen kurallarına göre tasarruflu olarak kullanacaklardır. Bu malzemeleri İdarenin göstereceği bir bölümde kilit altında tutacaklardır. İdare bu malzemeleri gerek gördüğü sıklıkta ve miktarda firmaya kullanmak maksadıyla teslim eder. Firma personeli söz konusu malzeme bitmeden en az 15 gün önce İdareye bilgi verecektir. İhtiyaç İdare tarafından karşılanacaktır.

 

8.1.14. İdare işinde görevli Yüklenici personelleri görevlerini yerine getirmeleri için teslim edilen hizmet yerleri içerisindeki her türlü eşyaların temizliğini, tüm lavabo, tuvalet, koridor, duvar, tavan, taban, merdiven, kapı ve pencerelerin usulüne göre temizliği işlerini de yapacaklardır. Gerekli temizlik malzemeleri İdare tarafından sağlanacaktır.”

 

“Personele Ödenecek Ücret” başlıklı 10.13’üncü maddesinde ise,

 

“10.13.2. Birim Fiyat Teklif Cetvelinde bulunan Otobüs Şoförü olarak 6 Ay Süreli çalıştırılacak 16 adet personel 2013 yılı Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım, Aralık aylarında çalıştırılacaklardır.

 

10.13.3. Yüklenici personelleri işe gelip gidişlerinde İdareye ait servis araçlarından faydalanabilirler. İstekliler, dolayısı ile herhangi bir yol ücreti teklif fiyata dâhil etmeyeceklerdir. Yemek, Giyecek gideri teklif fiyata dâhil edilmeyecektir.”

 

düzenlemelerine yer verilmiştir.

 

Mevcut doküman düzenlemelerine göre ihalede işçilik maliyeti dışında yemek, yol, giyim vb. başka bir maliyet bileşeni bulunmamakta olup, Kamu ihale Kurumu tarafından 01.01.2013 tarihinden itibaren ilgililerin kullanıma sunulan Asgari İşçilik Hesaplama Modülü ile yapılan hesaplamada ihalede teklif edilmesi gereken asgari işçilik maliyet tutarının 6.324.207,20 TL olduğu tespit edilmiş, manuel hesaplama yapılması halinde de aynı tutara ulaşıldığı görülmüştür. Bu tutar, başvuru sahibinin itirazen şikâyet dilekçesinde iddia ettiği tutar ve idarenin tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında güncel hesaplama sonucu ulaştığı tutara eşittir. (Asgari işçilik maliyeti + Özürlü işçilere ilişkin mahsup edilen prim tutarı: 6.308.405,96 TL + 15.801,24 TL=6.324.207,20 TL)

 

Sosyal Güvenlik Kurumu Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü tarafından Kuruma gönderilen 03.12.2012 tarihli yazıda, işveren tarafından ödenecek sigorta primi tutarının hesaplanmasında, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 81’inci maddesinde belirtilen her bir sigorta koluna ait prim oranına göre ayrı ayrı hesaplanması yönteminin doğru yöntem olduğu belirtilmekte dolayısıyla işveren payının her bir sigorta koluna ait prim oranı üzerinden ayrı ayrı hesaplanması gerektiği anlaşılmaktadır.

 

İhalede asgari işçilik maliyet hesabının, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun “Prim oranları ve Devlet katkısı” başlıklı 81’inci maddesi, 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’nun “İşsizlik sigortası primleri ile sosyal güvenlik primlerine ilişkin hükümler” başlıklı 49’uncu maddesi, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun “Prime esas kazançlar” başlıklı 80’inci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi hükümleri ile Sosyal Güvenli Kurumunun görüş yazısı ve anılan Şartname düzenlemesi çerçevesinde %11 oranındaki “malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi”, %7,5 oranındaki “genel sağlık sigortası primi”, %2 oranındaki “işsizlik sigortası primi” ve %1,5 oranındaki “kısa vadeli sigorta kolları primi” ayrı ayrı dikkate alınarak ve her bir işlem sonucunda yuvarlama yapılarak gerçekleştirilmesi gerektiği hususunda bir tereddüt bulunmamaktadır.

 

Nitekim incelenen ihalede tekliflerin değerlendirildiği süreçte, Kurul kararları ve ilgili mevzuat gözetilerek idarece yapılan güncel hesaplamada da bu hususun gözetildiği, yukarıda da açıklandığı üzere başvuru sahibi ve idarenin hesaplamaları ile inceleme sonucunda elde edilen verilerin örtüştüğü dolayısıyla bu hususta bir uyuşmazlık bulunmadığı anlaşılmaktadır.

 

Diğer taraftan idarece tekliflerin nihai değerlendirilmesinde güncel asgari işçilik maliyetinden Form-3’te hesaplanan özürlü personele ait Hazine tarafından karşılanacak prim tutarının (15.801,24 TL) düşülmek suretiyle hesaplama yapıldığı, işleme dayanak olarak da 4857 sayılı Kanun’un 30’uncu maddesi hükmü ile Kurulun 15.08.2012 tarih ve 2012/MK-266 sayılı kararının gösterildiği anlaşılmaktadır.

 

4857 sayılı İş Kanunu’nun “Özürlü ve eski hükümlü çalıştırma zorunluluğu”başlıklı 30’uncu maddesinde,  “İşverenler, elli veya daha fazla işçi çalıştırdıkları özel sektör işyerlerinde yüzde üç özürlü, kamu işyerlerinde ise yüzde dört özürlü ve yüzde iki eski hükümlü işçiyi veya 21/6/1927 tarihli ve 1111 sayılı Askerlik Kanunu veya 16/6/1927 tarihli ve 1076 sayılı Yedek Subaylar ve Yedek Askeri Memurlar Kanunu kapsamına giren ve askerlik hizmetini yaparken 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 21 inci maddesinde sayılan terör olaylarının sebep ve tesiri sonucu malul sayılmayacak şekilde yaralananları meslek, beden ve ruhi durumlarına uygun işlerde çalıştırmakla yükümlüdürler. Aynı il sınırları içinde birden fazla işyeri bulunan işverenin bu kapsamda çalıştırmakla yükümlü olduğu işçi sayısı, toplam işçi sayısına göre hesaplanır.

Özel sektör işverenlerince bu madde kapsamında çalıştırılan 17/7/1964 tarihli ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa tabi özürlü sigortalılar ile 1/7/2005 tarihli ve 5378 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinde belirtilen korumalı işyerlerinde çalıştırılan özürlü sigortalıların, aynı Kanunun 72 nci ve 73 üncü maddelerinde sayılan ve 78 inci maddesiyle belirlenen prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigorta primine ait işveren hisselerinin tamamı, kontenjan fazlası özürlü çalıştıran, yükümlü olmadıkları halde özürlü çalıştıran işverenlerin bu şekilde çalıştırdıkları her bir özürlü için prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigorta primine ait işveren hisselerinin yüzde ellisi Hazinece karşılanır. İşveren hissesine ait primlerin Hazinece karşılanabilmesi için işverenlerin çalıştırdıkları sigortalılarla ilgili olarak 506 sayılı Kanun uyarınca aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal süresi içerisinde Sosyal Güvenlik Kurumuna verilmesi ve sigortalıların tamamına ait sigorta primlerinin sigortalı hissesine isabet eden tutarı ile Hazinece karşılanmayan işveren hissesine ait tutarın ödenmiş olması şarttır. Bu fıkraya göre işveren tarafından ödenmesi gereken primlerin geç ödenmesi halinde, Hazinece Sosyal Güvenlik Kurumuna yapılacak ödemenin gecikmesinden kaynaklanan gecikme zammı, işverenden tahsil edilir. Hazinece karşılanan prim tutarları gelir ve kurumlar vergisi uygulamalarında gider veya maliyet unsuru olarak dikkate alınmaz. (Ek cümle: 31/7/2008-5797/10 md.) Bu fıkrada düzenlenen teşvik, kamu idareleri hariç 506 sayılı Kanun kapsamındaki sigortalılara ilişkin matrah ve oranlar üzerinden olmak üzere, 506 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesi kapsamındaki sandıkların statülerine tabi personeli için de uygulanır. Bu fıkranın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Hazine Müsteşarlığı tarafından müştereken belirlenir…” hükmü,

 

            Aynı Kanun’un “Özürlü ve eski hükümlü çalıştırma zorunluluğuna aykırılık”başlıklı 101’inci maddesinde, “Bu Kanunun 30 uncu maddesindeki hükümlere aykırı olarak özürlü ve eski hükümlü çalıştırmayan işveren veya işveren vekiline çalıştırmadığı her özürlü ve eski hükümlü ve çalıştırmadığı her ay için binyediyüz Türk Lirası idari para cezası verilir. Kamu kuruluşları da bu para cezasından hiçbir şekilde muaf tutulamaz.” hükmü yer almaktadır.

 

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Hizmet alımı ihalelerinde aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 79’uncu maddesinde “79.1.Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde, tekliflerin değerlendirilmesinde;

İhale ve sözleşmeye ilişkin damga vergileri, Kamu İhale Kurumu payı ve noter masrafları gibi sözleşme giderleri ile amortisman, kıdem tazminatı, işyeri hekimliği ücreti, oryantasyon (ihale konusu işe uyum) eğitimi gideri, yaka kartı ve bu mahiyetteki genel giderleri karşılamak üzere birim fiyat teklif cetvelinde yer alan her bir işçilik kalemindeki (yol, yemek ve giyecek dahil brüt asgari ücret veya brüt asgari ücretin yüzde (%) fazlası üzerinden ücret hesaplanan işçilik kalemi ile ulusal bayram ve genel tatil günleri ve fazla çalışma saatlerine ilişkin işçilik kalemleri) birim fiyatlar ile işçi sayısı üzerinden teklif alınması idarece uygun görülmeyen iş kalemi/kalemleri kapsamında çalıştırılacak olan her bir personelin işçilik maliyeti üzerinden % 3 oranında sözleşme giderleri ve genel giderler hesaplanacaktır.

79.3.  Asgari işçilik maliyeti;

i- İhale tarihinde yürürlükte bulunan brüt asgari ücret veya idari şartnamede brüt asgari ücretin yüzde (%) fazlası olarak belirlenen ücret (ulusal bayram ve genel tatil günleri ile fazla çalışma saatlerine ilişkin ücretler dahil),

ii- İdari şartnamede öngörülen nakdi veya ayni yemek ve yol bedeli ile ayni giyim bedeli,

iii- İşveren sigorta primi tutarından oluşmaktadır.

 

79.4.

Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde, kar hariç yaklaşık maliyet tutarının üzerindeki teklifler aşırı düşük teklif olarak kabul edilmeyecektir.

79.5. Aşırı düşük teklif sorgulaması sonucunda; (79.4.2.) maddesine uygun açıklamada bulunmayan, açıklamaları teknik şartnameye aykırı hususlar içeren veya teklif tutarı, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde asgari işçilik maliyeti ve % 3 oranındaki sözleşme giderleri ile genel giderleri, personel çalıştırılmasına dayalı olmamakla birlikte ihale dokümanında personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma saatinin tamamının idarede kullanılacağı hizmet alımı ihalelerinde ise asgari işçilik maliyeti ve ilgili mevzuatı uyarınca hesaplanacak sözleşme giderlerini karşılamayan isteklilerin teklifleri gerekçeleri belirtilmek suretiyle reddedilecektir.” açıklaması yer almaktadır.

 

Başvuruya konu ihaleye ilişkin ihale dokümanında, ihale konusu işte özürlü personel çalıştırılacağı hususunda herhangi bir düzenleme yapılmadığı görülmektedir.

 

Anılan Tebliğ’in 79’uncu maddesinde belirtilen, aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesinde esas alınacak asgari işçilik maliyeti bileşenlerinden birisi de işveren sigorta primi tutarıdır. İşverenlerin istihdam ettikleri işçilerle ilgili yararlanacakları sigorta primi teşviklerinin ihalede teklif fiyatının oluşturulmasında ve tekliflerin değerlendirilmesinde göz önünde bulundurulup bulundurulamayacağına ilişkin yürürlükteki mevzuatta herhangi bir düzenleme bulunmamakla birlikte, Kurul kararlarında, ihale dokümanında personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma saatlerinin tamamının idare için kullanıldığı hizmet alımı ihalelerinde, tekliflerin Hazine tarafından karşılanacak olan işveren sigorta primi tutarı dikkate alınmadan, işveren payları üzerinden hesaplanarak sunulacağı ve değerlendirileceği görüşü benimsenmektedir.

 

İhale dokümanında, ihale konusu işte çalıştırılacak özürlü işçi sayısına ilişkin idarece yapılmış bir düzenlemenin olmadığı durumlarda, İş Kanunu’nun 30’uncu maddesindeki kontenjan fazlası özürlü çalıştırılmasına ilişkin hüküm doğrultusunda, ihale konusu işte çalıştırılacak özürlü işçi sayısına ilişkin kısıtlayıcı bir düzenleme bulunmadığından, personel çalıştırılmasına dayalı bir hizmet alımı ihalesine teklif veren bir isteklinin, ihalede çalıştırılacak işçi sayısının asgari yüzdesi ile azami işçi sayısı arasında bir belirleme yapmasının önünde herhangi bir engel bulunmayacaktır. Teklifin bu koşullar altında oluşturulmasına imkan verilmesi ise istekliler arasında eşitlik ilkesinin ihlalini, teklif sahiplerinin leh veya aleyhlerinde olmak üzere rekabet dengesinin bozulmasını kaçınılmaz kılacaktır.

 

İncelenen ihalede idarece, asgari işçilik maliyetinden, özürlü personele ait Hazine tarafından karşılanacak prim tutarının düşülmesi suretiyle hesaplama yapılması nedeniyle tekliflerin tamamı kârsız yaklaşık maliyetin üzerinde kalmakta olup, bu sebepledir ki somut olayda idarece benimsenen bu hesaplama yöntemi, isteklilerin tekliflerinde söz konusu teşviki dikkate alıp almadığının, prim teşviki gerekçesiyle asgari işçilik maliyetine göre 15.801,24 TL fiyat avantajına sahip olacağı düşünülen bir teklifin diğer tekliflere göre söz konusu avantaja gerçekten teşvik sebebiyle erişip erişmediğinin tespitini de olanaksız kılmaktadır.

 

            Ayrıca idarenin asgari işçilik maliyet tutarının hesabında dayanak aldığı 15.08.2012 tarih ve 2012/MK-266 sayılı Kurul kararı, Kamu İhale Kurulunun 14.05.2012 tarihli ve 2012/UH.I-2112 sayılı kararı hakkında Ankara 13. İdare Mahkemesince verilen yürütmenin durdurulması kararının uygulanmasına ilişkindir. Anılan karar mahkeme kararına konu ihaleye ilişkin tesis edilen bir işlem olarak ilgili ihale koşullarına özgü olarak mahkeme kararının uygulanmasını teminen alınmıştır. Kaldı ki söz konusu işleme dayanak oluşturan mahkeme kararının da henüz kesinleşmemiş olduğu görülmektedir.

 

            Buna ilave olarak idarenin şikâyete cevabında yer alan “Kurulun 14.11.2012 tarih ve 2012/UH.II-4333 sayılı kararı ile 10.10.2012 tarih ve 2012/UH.I-3913 sayılı kararının birbiriyle çeliştiği” yönündeki değerlendirmesine ilişkin olarak,

 

            10.10.2012 tarih ve 2012/UH.I-3913 sayılı Kurul kararının, 14.05.2012 tarih ve 2012/UH.I-2112 sayılı Kurul kararı ile bu karara karşı açılan davada yürütmenin durdurulması üzerine mahkeme kararının uygulanmasına ilişkin olarak alınan 2012/MK-266 sayılı Kurul kararlarına itiraz niteliğindeki bir başvuruyu konu edindiği, 2012/MK-266 sayılı Kurul kararıile karara bağlanan hususların yeniden incelemeye alınmasına ilişkin söz konusu başvurunun 4734 sayılı Kanunun 54’üncü maddesinde yer alan Kamu İhale Kurulunun, itirazen şikâyet başvurularıyla ilgili olarak gerekçesini belirtmek suretiyle karar vereceği hükmü ve  57’nci maddesinde yer alan şikâyetler ile ilgili olarak Kurum tarafından verilen nihai kararların mahkemelerde dava konusu edilebileceği hükmü uyarınca Kurul tarafından karara bağlanan hususların yeniden incelemeye alınmasının mümkün olmadığı bu sebeple başvurunun ön incelemeden reddine yönelik bir karar olduğu, idarenin iddiasının aksine Kurul tarafından alınan söz konusu kararların birbiriyle çelişmediği anlaşıldığından, idarenin söz konusu gerekçesinin de hukuki dayanaktan yoksun olduğu anlaşılmıştır.

 

            Yukarıda aktarılan mevzuat hükümleri ve tüm tespitler çerçevesinde, ihale dokümanında ihale konusu işin niteliğine göre bu iş kapsamında çalışacak personel arasında özürlü personel bulunacağına, dolayısıyla 4857 sayılı Kanun’un 30’uncu maddesine göre işverenin belirli sayıda özürlü işçiyi “meslek, beden ve ruhi durumlarına uygun işlerde” çalıştırma yükümlülüğünün idarenin ihale konusu hizmet işi kapsamında karşılanmasına yönelik herhangi bir düzenleme olmadığı, kaldı ki özel bir kanun olan 4734 sayılı Kanun’un ikincil mevzuatı çerçevesinde personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde tüm istekliler için eşit koşullarda olmak üzere aşırı düşük tekliflerin tespitinde esas alınan ve Tebliğ’in 79.3’üncü maddesinde açıklanan “asgari işçilik maliyeti” kapsamında Hazine tarafından karşılanacak olan işveren sigorta prim tutarının da dikkate alınmasına yönelik herhangi bir düzenleme bulunmadığı hususları dikkate alındığında, idarenin özürlü personele ilişkin Hazinece karşılanacak prim tutarının asgari maliyetten düşülmesi suretiyle asgari işçilik maliyeti hesabına ve ihalenin bu doğrultuda sonuçlandırılmasına yönelik işleminin mevzuata aykırı olduğu sonucuna varılmıştır.

 

            Sonuç olarak, ihalede işçilik maliyeti dışında bir maliyet bileşeni olmadığı hususu dikkate alındığında, teklif fiyatları ihalede teklif edilmesi gereken 6.324.207,20 TL’lik asgari işçilik maliyetini karşılamayan ihale üzerinde bırakılan Doğan Sos. Hiz. Kur. Dağ. Taş. İnş. Yat. San. ve Tic. Ltd. Şti., ikinci en avantajlı teklif sahibi İstanbul Müzayede Org. Sos. Hiz. Gıda Nak. Teks. Ener. İnş. San. Taah. ve Tic. Ltd. Şti., Beltur Tur. Taş. Oto. Gıda Ür. Tem. Hiz. İlet. San. ve Dış Tic. Ltd. Şti. ve Elif Sağ. ve Sos. Hiz. Medikal Tem. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin tekliflerinin, aşırı düşük teklif sorgulaması yapılmasına gerek bulunmadan değerlendirme dışı bırakılması gerektiği sonucuna varılmıştır.

 

          Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, Doğan Sos. Hiz. Kur. Dağ. Taş. İnş. Yat. San. ve Tic. Ltd. Şti., İstanbul Müzayede Org. Sos. Hiz. Gıda Nak. Teks. Ener. İnş. San. Taah. ve Tic. Ltd. Şti., Beltur Tur. Taş. Oto. Gıda Ür. Tem. Hiz. İlet. San. ve Dış Tic. Ltd. Şti. ve Elif Sağ. ve Sos. Hiz. Medikal Tem. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılması ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

 

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

 

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hasan  KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

 

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul