• Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UH.III-433
  • Toplantı No: 2013/007
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 21.01.2013
(Aşağıdaki metin 1/2/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/007
Gündem No :59
Karar Tarihi:21.01.2013
Karar No :2013/UH.III-433
Şikayetçi:
 Bora Kurumsal Hiz. İnş.Tur. Gıda Mob. Taş. San. Ve Tic. Ltd. Şti, MAV-CUN MAH. S.S. ÖZANKARA GIDA İHTİYAÇ VE TOPTAN İŞYERLERİ (3. BLOK) NO : 116/2 ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Gazi Yetiştirme Yurdu Müdürlüğü, Emniyet Mahallesi Silahtar Caddesi No: 77 06560 ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 27.12.2012 / 43180
Başvuruya konu ihale:
 2012/162282 İhale Kayıt Numaralı "Gazi Yetiştirme Yurdu Ve Yenimahalle Görme Özürlüler Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğünün 2013 Yılı 12 Aylık Malzemesiz Özel Hizmet Alımı (19 Personel) İşi" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

 

Gazi Yetiştirme Yurdu Müdürlüğütarafından 04.12.2012 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Gazi Yetiştirme Yurdu ve Yenimahalle Görme Özürlüler Rehabilitasyon Merkezi  Müdürlüğünün 2013 Yılı  12 Aylık Malzemesiz Özel  Hizmet  Alımı (19  Personel) İşi” ihalesine ilişkin olarak Bora Kurumsal Hiz. İnş. Tur. Gıda Mob. Taş. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin 19.12.2012 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 20.12.2012 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 27.12.2012 tarih ve 43180 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 27.12.2012 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

            Başvuruya ilişkin olarak 2012/5126 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

Karar:

 

 

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, idarece tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılması gerekçesi olarak giyim giderine ilişkin sunulan belgelerin uygun olmadığı ve Teknik Şartname’nin 5'inci maddesinde belirtilen 10 adet inşaat veya bahçıvan eldiveni giderine ilişkin fiyat açıklaması yapılmaması gerekçesi ile teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı, ancak söz konusu giderlerin İdari Şartname’nin 25'inci maddesinde yer almadığı, makine parkında yer alan makinelerin teklif fiyata dahil olduğuna ilişkin ihale dokümanında herhangi bir düzenlemeye yer verilmediği, idarece yapılan işlemlerin mevzuata aykırı olduğu iddia edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İnceleme konusu Hizmet Alımı işinin 04.12.2012 tarihinde ihale edildiği, 11.12.2012 tarihli ihale komisyon kararı gereğince ihaleye 5 isteklinin teklif verdiği,  başvuru sahibi Bora Kurumsal Hiz. İnş. Tur. Gıd. Mob. Taş. ve Tic. Ltd. Şti.nin teklifi aşırı düşük teklif olarak değerlendirilerek aşırı düşük teklif açıklaması istenildiği, başvuru sahibi tarafından sunulan aşırı düşük teklif açıklamasının uygun olmadığı gerekçesi ile değerlendirme dışı bırakıldığı görülmüştür.  

İhaleye ait İdari Şartnamenin “Teklif fiyata dahil olan giderler” başlıklı 25’inci maddesinde,

“25.1.Sözleşmenin uygulanması sırasında ilgili mevzuat gereğince yapılacak ulaşım, sigorta, vergi, resim ve harç giderleri isteklilerce teklif edilecek fiyata dâhildir.

25.2.25.1. maddesinde yer alan gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider kalemlerinin oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilir. Yüklenici, bu artış ve farkları ileri sürerek herhangi bir hak talebinde bulunamaz.

25.3.Teklif fiyata dahil olan diğer giderler aşağıda belirtilmiştir:

25.3.1. İşin süresi ve personel sayısı dikkate alınarak ilgili mevzuatına göre hesaplanacak işçilik ücreti:

Hizmet alımı yoluyla temizlik işinde çalışan (13) kişiye ihale tarihinde yürürlükte bulunan brüt asgari ücretin %30 (yüzde otuz) fazlası ücret ödenecektir.
Hizmet alımı yoluyla ziyaretçi danışma ve yönlendirme işinde çalışan ortaöğretim ve lise mezunu (3) kişiye ihale tarihinde yürürlükte bulunan brüt asgari ücretin %30 (yüzde otuz) fazlası ücret ödenecektir. Hizmet alımı yoluyla ziyaretçi danışma ve yönlendirme işinde çalışan yüksekokul mezunu (1) kişiye ihale tarihinde yürürlükte bulunan brüt asgari ücretin %40 (yüzde kırk) fazlası ücret ödenecektir. Hizmet alımı yoluyla kalorifer tesisatının işletilmesi ve kalorifer yakma işinde çalışan (2) kişiye ihale tarihinde yürürlükte bulunan brüt asgari ücretin %30 (yüzde otuz) fazlası ücret ödenecektir.

25.3.1.2. Ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışma ücreti:
Ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışılacak toplam (172) gün için;
Temizlik işinde çalışan (13) kişiye çalışılan her gün için günlük ücretine ilaveten ayrıca bir günlük ücret ödenecektir.

Ziyaretçi danışma ve yönlendirme işinde çalışan ortaöğretim ve lise mezunu (3) kişiye çalışılan her gün için günlük ücretine ilaveten ayrıca bir günlük ücret ödenecektir.
Ziyaretçi danışma ve yönlendirme işinde çalışan yüksekokul mezunu (1) kişiye çalışılan her gün için günlük ücretine ilaveten ayrıca bir günlük ücret ödenecektir.

Kalorifer tesisatının işletilmesi ve kalorifer yakma işinde çalışan (2) kişiye çalışılan her gün için günlük ücretine ilaveten ayrıca bir günlük ücret ödenecektir.

            25.3.2. Yemek, yol ve giyecek giderleri:

            25.3.2.1. Yemek giderleri:

            Hizmet alımı personelinin yemeği, mesaisine denk gelen öğünlerde idarece ayni olarak verilecek olup, bu gider için istekli tarafından ayrıca maliyet hesabı yapılmayacaktır.
            25.3.2.2. Yol giderleri: Hizmet alımı personeline aylık (26 gün) üzerinden bir gün için brüt 6-TL (Altı Türk Lirası) nakdi yol ücreti ödenecek olup, ücret bordrosunda gösterilecektir.

25.3.2.3. Giyecek giderleri: Hizmet alımı personeline aşağıda cinsi ve miktarı yazılı olan giyecek ayni olarak verilecektir.


            1 - İş Önlüğü : Yazlık Kışlık 2 Çift ( 13 Temizlik Elamanı için),

            2 - İş Tulumu : Yazlık Kışlık 2 Adet.( 2 Kalorifer Elemanı İçin),

            3 - Eldiven : 2 Adet ( 2 Kalorifer Elemanı için),

            4 - Çizme : 2 Çift ( 2 Kalorifer Elemanı için),

            5 - Ayakkabı : Yazlık Kışlık 2 Çift ( 13 Temizlik ve 4 Ziy. Dan. Yön. Elemanı için),

            6 - Gömlek : Yazlık Kışlık 2 Adet ( 13 Temizlik ve 4 Ziy. Dan. Yön. Elemanı için),

7- Pantolon : Yazlık Kışlık 2 Adet ( 13 Temizlik ve 4 Ziy. Dan. Yön. Elemanı için),

8- Kravat: 2 Adet (4 Ziy. Dan. Yön. Elemanı için), isteklice ayni olarak karşılanacaktır ve teklif fiyata dahildir.

 

İş Önlükleri Bayanların ve Erkeklerin (%50 pamuklu % 50 polyester) kumaştan, pantolon arkadan tek cepli önden iki cepli ve bayanlar için bel lastikli, erkekler için kemerli olacaktır. Üst elbisenin göğsünde tek cep, hakim yaka olacaktır. Altta iki cep olup, yaka, cep ve kol kenarları beyaz biyeli olacaktır. Ziyaretçi yönlendirme ve danışma elamanlarının gömlekleri;%100 koton, kumaş rengi açık mavi olacak,yazlık gömlek kısa kollu ,kışlık gömlekler uzun kollu olacak. ziyaretçi danışma ve yönlendirme elamanlarının yazlık pantolonları %100 koton kumaş, rengi koyu lacivert, her iki yanı cepli ve kemerli olacaktır; kışlık pantolonları ise %50 polyester,%50 pamuklu kumaştan,koyu lacivert renkli, her iki yanı cepli ve kemerli olacaktır. Ziyaretçi danışma ve yönlendirmenin kravatları kaliteli polyester kumaştan ve rengi koyu lacivert olacaktır. Ziyaretçi yönlendirmenin ayakkabıları; deri, termo tabanlı, rengi siyah olacaktır. Çizme antistatik özellik ortopedik tabanlı, tabanda destek noktaları ter emicilik koku önleyici pet ve diğer destek tabanlı olacaktır. Eskiyen ve kullanılmaz hale gelen iş kıyafetlerinin değiştirilmesi, temini, temizlik ve bakımı yüklenici firmaya ait olacaktır. Yüklenici firma Sözleşme imzaladıktan sonra 20 Gün içinde çalışan personelin ölçülerine uygun giysilerin teslim edilmesi gerekmektedir. Teslim edilmediği taktirde her gün için firmanın hak edişinden her kişi için 100,00 TL kesilecektir. Kışlık Giysiler Eylül ayının 15 ne kadar Yazlık giysiler ise Mayıs 15 e kadar verilmek zorundadır. Yüklenici firma işe başladığı ay hangi mevsime denk geliyorsa o mevsime uygun kıyafetleri Sözleşme imzaladıktan sonra 20 Gün içinde şartnamede çalışan personelin ölçülerine uygun giysilerin teslim edilmesi gerekmektedir

...

25.5. Kısa vadeli sigorta prim oranları belirtilecektir.

Bu iş için; iş kazaları ve meslek hastalıkları sigorta prim oranı % (2)’dir.”düzenlemesine yer verilmiştir.

 

Aynı Şartname ekinde yer alan Birim Fiyat Teklif Cetvelinin ise;

 

A1

B2

Sıra No

 

     İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması3

 

        Miktarı

 

Teklif Edilen4       Birim Fiyat

        

        Tutarı

Birimi

İşçi sayısı

Ay/gün/saat

1

Temizlik Personeli (Brüt asgari ücretin %30 fazlası )

İşçixAy

13

12

 

 

2

Ziyaretçi Danışma ve Yönlendirme Personeli (Brüt asgari ücretin %30 fazlası)

İşçiXAy

3

12

 

 

3

Ziyaretçi Danışma ve Yönlendirme Personeli (Brüt asgari ücretin %40 fazlası)

İşçiXAy

1

12

 

 

4

Kalorifer Personeli (Brüt asgari ücretin %30 fazlası)

İşçiXAy

2

12

 

 

                                                                                                      I. ARA TOPLAM (K.D.V Hariç)5

 

Sıra No

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması 6

Birimi

Miktarı

Teklif Edilen4 Birim Fiyat

Tutarı

1

Ulusal Bayram ve Genel Tatil Günleri Temizlik Personeli (Brüt asgari ücretin %30 fazlası )

Gün

124

 

 

2

Ulusal Bayram ve Genel Tatil Günleri Ziyaretçi Danışma ve Yönlendirme Personeli (Brüt asgari ücretin %30 fazlası)

Gün

25

 

 

3

Ulusal Bayram ve Genel Tatil Günleri Ziyaretçi Danışma ve Yönlendirme Personeli (Brüt asgari ücretin %40 fazlası)

Gün

7

 

 

4

Ulusal Bayram ve Genel Tatil Günleri Kalorifer Personeli (Brüt asgari ücretin %30 fazlası)

Gün

16

 

 

                                                                                         II.  ARA TOPLAM(K.D.V. Hariç)

 

TOPLAM TUTAR  (K.D.V Hariç)

 

 

Şeklinde olduğu anlaşılmıştır.

İhale konusu işe ait Teknik Şartname’nin “Firma Tarafından Temin Edilmesi Zorunlu Makine Parkı” başlıklı 5’inci maddesinde,

Sıra No

Makinenin Cinsi

Teknik Özellikleri

Miktarı

Birimi

1

Elektrik Süpürgesi

Yüksek emiş gücü, hepa filtre, elektronik güç kontrollü, su filtreli veya torbalı kullanımlı, üfleme özelliği olan, beş aşamalı filtre özellikli, SAFBAG sistem, en az 1800 W motor güçlü olacak;

 

6

adet

2

Buharlı ütü

Anti-kireç valflı, yanmayan ve yapışmayan taban, su damlatmayan özellikli, yoğun ve şok buhar çıkışlı, otomatik kapanma özellikli.

 

10

adet

3

Çim Biçme Makinesi,

Benzinle çalışan,1, 60KW 230V. 2850min. 24,0KG-IPX40 özelliğinde

1

adet

 

4

Ağaç Budama Makası

 

1

adet

5

Tırmık

 

1

adet

6

Kar Küreme Küreği

 

1

adet

7

Balta

 

1

adet

8

Eldiven

İnşaat ve Bahçıvan

10

adet

 

            Düzenlemesine yer verilmiştir.

 

Kamu İhale Genel Tebliği’nin“Hizmet alımı ihalelerinde aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 79.4, 79.4.2.3, 79.4.2.4, 79.4.2.5 ve 79.4.2.16’ncı maddelerinde sırasıyla “79.4. İhale komisyonu tarafından, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihaleleri ile personel çalıştırılmasına dayalı olmamakla birlikte ihale dokümanında personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma saatinin tamamının idarede kullanılacağı hizmet alımı ihalelerinde asgari işçilik maliyeti, sözleşme giderleri ve genel giderler ile varsa malzeme ve diğer maliyet kalemleri, bunlar dışında kalan hizmet alımı ihalelerinde ise ihale dokümanında belirtilen teklif fiyata dahil giderler dikkate alınmak suretiyle tekliflerin değerlendirilmesi yapılarak 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi uyarınca teklifi aşırı düşük görülen isteklilerden işin niteliğine göre ihale komisyonunca belirlenen önemli teklif bileşenleri ile ilgili açıklama istenecektir. İdarelerce aşırı düşük tekliflere yönelik açıklama istenmesine ilişkin yazıda, teklifte önemli olduğu tespit edilen bileşenlerin belirtilmesi ve açıklama için isteklilere üç (3) iş gününden az olmamak üzere makul bir süre verilmesi gerekmektedir.

Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde, kar hariç yaklaşık maliyet tutarının üzerindeki teklifler aşırı düşük teklif olarak kabul edilmeyecektir.

79.4.2.3. Teklifi aşırı düşük bulunan isteklilerin, tekliflerinde önemli olduğu tespit edilen bileşenler ile ilgili olarak Kanunun 38 inci maddesi uyarınca yapacakları açıklamaya dayanak teşkil eden bilgi ve belgeleri sunmaları gerekmektedir.

İsteklilerin açıklamalarına dayanak teşkil eden bilgi ve belgeler;

a. Tedarikçi veya üreticilerden alınan proforma faturalar,

b. Fiyat teklifleri,

c. Kamu kurum ve kuruluşları tarafından sunulan mal ve hizmetlere ilişkin ilan edilmiş fiyat tarifeleri veya bunlardan alınmış fiyat teklifleri,

ç. Kamu kurum ve kuruluşları tarafından ilgili mala ilişkin ilan edilen asgari fiyatlar,

d. Perakende satış yapan zincir mağaza veya marketlerin yayımladıkları fiyat kataloglarında yer alan fiyatlar,

e. Ticaret borsalarına kayıtlı mallara ilişkin olarak 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanununun 51 inci maddesinin (c) bendi uyarınca borsa idaresi tarafından düzenlenen ilgili malın fiyatını gösteren belgeler,

f. Yaş sebze ve meyve için, Yaş Sebze ve Meyve Ticaretinin Düzenlenmesi ve Toptancı Halleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname uyarınca faaliyet gösteren toptancı hali idaresi tarafından düzenlenen ilgili malın fiyatını gösteren belgeler,

g. İsteklinin ürettiği, aldığı veya sattığı mallara ilişkin maliyet/satış tutarı tespit tutanaklarıdır.

İstekliler tekliflerine ilişkin olarak yukarıda sayılan belgelerden kendileri için uygun olanları (79.4.2.4-79.4.2.13) maddelerine göre yapacakları açıklamalar kapsamında sunacaklardır.

Yukarıda sayılan belge ve bilgilerden hiçbiri ile açıklama yapılmasının fiilen mümkün olmadığının anlaşıldığı durumlarda istekli tarafından gerekçesi belirtilmek suretiyle ilgili mevzuatına göre son 12 ay içinde düzenlenen açıklamaya elverişli diğer belge ve bilgiler kullanılarak da açıklama yapılabilir. (Örnek: Yurt dışından ithal edilen mallara ilişkin olarak gümrük giriş beyannamesi kullanılarak açıklama yapılabilir.)

79.4.2.4. Tedarikçi veya üreticilerden alınan birim fiyatları gösteren proforma fatura sunularak açıklama yapılması durumunda proforma faturadaki birim satış tutarı;

a) Maliyete dayalı açıklama yapıldığında, maliyet/satış tutarı tespit tutanağında yer alan (Ek-O.5) ağırlıklı ortalama birim maliyetin,

b) Satışlar üzerinden açıklama yapıldığında, maliyet/satış tutarı tespit tutanağında yer alan (Ek-O.5) ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin,

altında olamaz.

Maliyete dayalı açıklama yapıldığında, mükellefle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından proforma fatura üzerine; “Birim satış tutarının, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre çıkartılan ve tarafımdan onaylanan maliyet/satış tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim maliyet tutarının altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yazılarak imzalanması ve iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelenmesi/mühürlenmesi gerekmektedir.

Satışlar üzerinden açıklama yapıldığında, mükellefle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından proforma fatura üzerine; “Birim satış tutarının, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre çıkartılan ve tarafımdan onaylanan maliyet/satış tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yazılarak imzalanması ve iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelenmesi/mühürlenmesi gerekmektedir.

Kaşeleme işlemi bu Tebliğin 8.4 maddesinde belirtilen özel kaşe kullanılmak suretiyle yapılabileceği gibi, bu kaşe dışında meslek mensubuna ilişkin bilgileri içeren kaşe kullanılmak suretiyle de yapılabilir.

79.4.2.5. İsteklilerce yapılan açıklamalarda; teklifin bir bölümünü oluşturan iş kalemlerine/gruplarına ilişkin olarak piyasada o alanda faaliyet gösteren kişilerden alınan fiyat tekliflerinin sunulması halinde, fiyat teklifinde belirtilen veya fiyat teklifine göre hesaplanan birim fiyat;

a) Maliyete dayalı açıklama yapıldığında, maliyet/satış tutarı tespit tutanağında (Ek-O.6) yer alan  toplam birim maliyet tutarının,

b) Satışlar üzerinden açıklama yapıldığında, maliyet/satış tutarı tespit tutanağında (Ek-O.6) yer alan  ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin, altında olamaz.

Maliyete dayalı açıklama yapıldığında, mükellefle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından fiyat teklifinin üzerine; “Birim fiyatın, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre çıkartılan ve tarafımdan onaylanan maliyet/satış tutarı tespit tutanağındaki toplam birim maliyet tutarının altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yazılarak imzalanması ve iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelenmesi/mühürlenmesi gerekmektedir.

Satışlar üzerinden açıklama yapıldığında, mükellefle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından fiyat teklifinin üzerine; “Birim fiyatın, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre çıkartılan ve tarafımdan onaylanan maliyet/satış tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yazılarak imzalanması ve iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelenmesi/mühürlenmesi gerekmektedir.

Kaşeleme işlemi bu Tebliğin 8.4 maddesinde belirtilen özel kaşe kullanılmak suretiyle yapılabileceği gibi, bu kaşe dışında meslek mensubuna ilişkin bilgileri içeren kaşe kullanılmak suretiyle de yapılabilir.

79.4.2.16. İstekliler tarafından aşırı düşük teklif sorgulaması kapsamındaki mallara ilişkin olarak proforma fatura yerine sadece alış faturası ile açıklamada bulunulması geçerli bir açıklama olarak kabul edilmeyecektir.

Yukarıda belirtilen maliyet/satış tutarı tespit tutanaklarının son geçici vergi beyanname dönemine ilişkin olarak düzenlenmesi esastır. Ancak son geçici vergi beyanname döneminde, yasal defter ve belgelerde açıklama konusu mal veya hizmetlerle ilgili işlem bulunmaması durumunda, isteklinin kendi ürettiği, aldığı veya sattığı mallara ilişkin ağırlıklı ortalama birim maliyetin veya ağırlıklı ortalama birim satış tutarının belirtildiği “maliyet/satış tutarı tespit tutanağı” (Ek-O.7) hariç, söz konusu tutanaklar bir önceki geçici vergi beyanname dönemi esas alınarak düzenlenebilir. Son geçici vergi beyanname döneminin tespitinde; 4734 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin (a), (d) ve (e) bentlerine göre pazarlık usulü ile yapılan ihalelerde ilk yazılı fiyat tekliflerinin alındığı tarih, diğer ihale usulleri ile yapılan ihalelerde ise ihale tarihi esas alınır...” açıklaması yer almaktadır.

            Başvuru sahibi Bora Kurumsal Hiz. İnş. Tur. Gıd. Mob. Taş. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından sunulan birim fiyat teklif cetvelinde,  

 

A1

B2

Sıra No

 

     İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması3

 

        Miktarı

 

Teklif Edilen4       Birim Fiyat

        

        Tutarı

Birimi

İşçi sayısı

Ay/gün/saat

1

Temizlik Personeli (Brüt asgari ücretin %30 fazlası )

İşçixAy

13

12

1.739,53

271.366,68

2

Ziyaretçi Danışma ve Yönlendirme Personeli (Brüt asgari ücretin %30 fazlası)

İşçiXAy

3

12

1.739,53

62.623,08

3

Ziyaretçi Danışma ve Yönlendirme Personeli (Brüt asgari ücretin %40 fazlası)

İşçiXAy

1

12

1.858,19

22.298,28

4

Kalorifer Personeli (Brüt asgari ücretin %30 fazlası)

İşçiXAy

2

12

1.739,53

41.748,72

                                                                             I. ARA TOPLAM (K.D.V Hariç)5

398.036,76

Sıra No

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması 6

Birimi

Miktarı

Teklif Edilen4 Birim Fiyat

Tutarı

1

Ulusal Bayram ve Genel Tatil Günleri Temizlik Personeli (Brüt asgari ücretin %30 fazlası )

Gün

124

51,42

6.376,08

2

Ulusal Bayram ve Genel Tatil Günleri Ziyaretçi Danışma ve Yönlendirme Personeli (Brüt asgari ücretin %30 fazlası)

Gün

25

51,42

1.285,50

3

Ulusal Bayram ve Genel Tatil Günleri Ziyaretçi Danışma ve Yönlendirme Personeli (Brüt asgari ücretin %40 fazlası)

Gün

7

55,38

387,66

4

Ulusal Bayram ve Genel Tatil Günleri Kalorifer Personeli (Brüt asgari ücretin %30 fazlası)

Gün

16

51,42

822,72

                                                                         II.  ARA TOPLAM(K.D.V. Hariç)

8.871,96

TOPLAM TUTAR  (K.D.V Hariç)

406.908,72

 

 

Şeklinde fiyat belirlendiği görülmüştür.

 

İşçilik ücretlerinin hesaplanmasında, işverene ait prim oranlarının ne şekilde uygulanacağına ilişkin olarak konu hakkında 20.11.2012 tarihinde Sosyal Güvenlik Kurumu Sigorta Primleri Genel Müdürlüğüne gönderilen yazı ile görüş talebinde bulunulmuş, talep edilen görüş yazısı 07.12.2012 tarih ve 40321 sayılı yazı ile Kurum kayıtlarına alınmıştır.  Söz konusu yazıda, işveren hisselerinin prime esas kazanç tutarı üzerinden 5510 sayılı Kanun’un 81’inci maddesinde belirtilen her bir sigorta koluna ait prim oranına göre ayrı ayrı hesaplanması, yuvarlamanın da her bir işlem sonucunda bulunan rakam üzerinden yapılması gerektiği ifade edilmiştir.

 

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun “Prim oranları ve Devlet katkısı” başlıklı 81’inci maddesinde,

 

“Bu Kanun gereğince alınacak sigorta prim oranları aşağıdaki şekildedir:

a) Malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları prim oranı, sigortalının prime esas kazancının % 20'sidir. Bunun % 9'u sigortalı hissesi, % 11'i işveren hissesidir.

...

c) Kısa vadeli sigorta kolları prim oranı, yapılan işin iş kazası ve meslek hastalığı bakımından gösterdiği tehlikenin ağırlığına göre % 1 ilâ % 6,5 oranları arasında olmak üzere, 83 üncü maddeye göre Kurumca belirlenir. Bu primin tamamını işveren öder.

...                                         

f) Genel sağlık sigortası primi, kısa ve uzun vadeli sigorta kollarına tâbi olanlar için 82 nci maddenin birinci fıkrasına göre hesaplanan prime esas kazancın % 12,5'idir. Bu primin % 5'i sigortalı, % 7,5'i ise işveren hissesidir. Yalnızca genel sağlık sigortasına tâbi olanların genel sağlık sigortası primi, prime esas kazancın % 12'sidir…”hükmü,

 

4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’nun “İşsizlik sigortası primleri ile sosyal güvenlik primlerine ilişkin hükümler” başlıklı 49’uncu maddesinde “İşsizlik sigortasının gerektirdiği ödemeleri, hizmet ve yönetim giderlerini karşılamak üzere, bu Kanunun 46 ncı maddesi kapsamına giren tüm sigortalılar, işverenler ve Devlet, işsizlik sigortası primi öder. İşsizlik sigortası primi, sigortalının 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 80 ve 82 nci maddelerinde belirtilen prime esas aylık brüt kazançlarından % 1 sigortalı, % 2 işveren ve %1 Devlet payı olarak alınır.

...

İşsizlik sigortası primlerinin toplanmasından, sigortalı ve işyeri bazında kayıtların tutulmasından, toplanan primler ile uygulanacak gecikme cezası ile gecikme zammının Fona aktarılmasından, teminat ve hak edişlerin prim borcuna karşılık tutulmasından, yersiz olarak alınan primlerin iadesinden Sosyal Güvenlik Kurumu görevli, yetkili ve sorumludur...”hükmü yer almaktadır.

 

Anılan Kanun hükümlerinden bir işveren tarafından ödenmesi gereken primlerin  % 11 oranında “malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi”, % 7,5 oranında “genel sağlık sigortası primi”, % 2 oranında “işsizlik sigortası primi” ve % 2 oranında “kısa vadeli sigorta kolları primi şeklinde olduğu, Sosyal Güvenlik Kurumunun anılan yazısından da işveren priminin hesabında prime esas kazanç tutarı üzerinden belirtilen oranların ayrı ayrı dikkate alınması ve yuvarlama işleminin de her bir işlem için ayrı ayrı yapılması gerektiği anlaşılmaktadır. Öte yandan anılan Tebliğ açıklaması gereği her bir personel için tespit edilen aylık işçilik maliyeti (brüt aylık ücret, yol bedeli ve işveren payı dahil) üzerinden % 3 oranında sözleşme ve genel gider payının bulunarak bu tutara dahil edilmesi ve bulunan tutarların personel sayıları ile çalışma süresi olan 12 ay ile çarpılarak toplam işçilik maliyetinin tespiti gerekmektedir.

 

Buna göre ihale konusu iş için belirlenmesi gereken asgari işçilik maliyet tutarının (giyim gideri hariç) ise 406.907,46 TL olduğu tespit edilmiştir.

 

Başvuru sahibi Bora Kurumsal Hiz. İnş. Tur. Gıd. Mob. Taş. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında ihale konusu işte çalıştırılacak personele verilmesi öngörülen giyim malzemesine ilişkin toplam (%3 sözleşme gideri dâhil) 1,52 TL tutarında gider belirlendiği, bu durumda toplam teklif tutarının ( Toplam işçilik 406.907,46 TL + Giyim gideri 1,52 TL) 406.908,98 TL olması gerektiği göz önüne alındığında, anılan firma tarafından aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında belirlenen teklif tutarı olan 406.908,72 TL’nin bu tutarın altında olduğu bu nedenle teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği sonucuna varılmıştır. 

 

Diğer yandan, teklif tutarı idarece aşırı düşük olarak kabul edilen ve idarece aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında sunduğu belgeler onaylı olmadığı gerekçesi ile teklifi değerlendirme dışı bırakılan Uzunoğulları Mobilya İnş. Hırd. Nak. Tem. Hizm. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından sunulan belgelerin onaylı olduğu, ancak giyim giderini tevsik etmek için sunulan proforma faturada yer alan toplam bedel 1,24 TL olmasına karşın (% 3 sözleşme tutarı dâhil) aşırı düşük teklif gideri bileşenlerinde giyim giderinin 1,14 TL olarak öngörüldüğü, ayrıca asgari işçilik gideri olarak belirlenen tutarın (406.906,44 TL) asgari işçilik tutarının (406.907,46 TL)  altında olduğu, bu nedenle anılan isteklinin teklifinin de belirtilen bu gerekçelerle değerlendirme dışı bırakılması gerektiği sonucuna varılmıştır.  

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanunun 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

 

Esasta 
   Oybirliği, gerekçede oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

 

Kazım  ÖZKAN

II. Başkan

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

 

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hasan  KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

 

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

 

 

Karşı Oy:

 

EK GEREKÇE

 

Başvuru sahibinin itirazen şikayet başvuru dilekçesinde özetle, “idarece tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılması gerekçesi olarak giyim giderine ilişkin sunulan belgelerin uygun olmadığı ve teknik şartnamenin 5'inci maddesinde belirtilen 10 adet inşaat veya bahçıvan eldiveni giderine ilişkin fiyat açıklaması yapılmaması gerekçesi ile teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı, ancak söz konusu giderlerin idari şartnamenin 25'inci maddesinde yer almadığı, makine parkında yer alan makinelerin teklif fiyata dahil olduğuna ilişkin ihale dokümanında herhangi bir düzenlemeye yer verilmediği, idarece yapılan işlemlerin mevzuata aykırı olduğu” şeklinde dile getirdiği iddiası hakkında Kurul çoğunluğunca verilen kararda;

 

Başvuru sahibi Bora Kurumsal Hiz. İnş. Tur. Gıd. Mob. Taş. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında ihale konusu işte çalıştırılacak personele verilmesi öngörülen giyim malzemesine ilişkin toplam (% 3 sözleşme gideri dahil) 1,52 TL tutarında gider belirlendiği, bu durumda toplam teklif tutarının ( Toplam işçilik 406.907,46 TL + Giyim gideri 1,52 TL) 406.908,98 TL olması gerektiği göz önüne alındığında, anılan firma tarafından aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında belirlenen teklif tutarı olan 406.908,72 TL’nin bu tutarın altında olduğu,.. 

 

Diğer yandan, teklif tutarı idarece aşırı düşük olarak kabul edilen ve idarece aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında sunduğu belgeler onaylı olmadığı gerekçesi ile değerlendirme dışı bırakılan Uzunoğulları Mobilya İnş. Hırd. Nak. Tem. Hizm. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından sunulan belgelerin onaylı olduğu, ancak proforma faturada yer alan toplam 1,24 TL olmasına karşın (% 3 sözleşme tutarı dahil) aşırı düşük teklif gideri bileşenlerinde giyim gideri 1,14 TL olarak öngörüldüğü, ayrıca asgari işçilik gideri olarak belirlenen tutar(406.906,44 TL) asgari işçilik tutarının (406.907,46 TL)  altında olduğu,” gerekçelerine dayanılarak başvuru sahibi ile Uzunoğulları Mobilya İnş. Hırd. Nak. Tem. Hizm. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nintekliflerinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği hususlarında “itirazen şikayet başvurusunun reddine” karar verilmiştir.

 

            Başvuru sahibinin itirazen şikayet başvuru dilekçesinde belirttiği iddiasına yönelik olarak başvuru sahibi ile Uzunoğulları Mobilya İnş. Hırd. Nak. Tem. Hizm. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nintekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına ilişkin Kurulca verilen karara katılmakla beraber, başvuru sahibinin iddialarının İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 18’inci maddesi yönünden yapılan incelemeye göre;

 

Kamu İhale Tebliğinin 79.4.2.18. maddesinde;“İtirazen şikayet başvurularına ilişkin olarak Kurum tarafından yapılan incelemede gerekli görülmesi durumunda, proforma fatura ve fiyat tekliflerine ilişkin maliyet/satış tutarı tespit tutanakları, bunları muhafaza eden meslek mensubundan istenebilir. Gerek meslek mensubundan istenen tutanaklar gerekse ihaleyi yapan idare tarafından Kuruma gönderilen belgeler arasında yer alan proforma fatura ve fiyat teklif tutarları ile maliyet/satış tutarı tespit tutanağında belirtilen maliyet ve satış tutarlarının arasında uyumsuzluk olduğunun veya bu belgelerde yer alan bilgilerin ticari hayatın olağan durumu ve ekonomik verilerle ilgili genel bilgilerle uyumlu olmadığının değerlendirilmesi durumunda; proforma fatura ve fiyat teklifleri ile maliyet/satış tutarı tespit tutanakları mükellef ve/veya isteklinin bağlı olduğu vergi dairesine gönderilir ve gerekli olması halinde Cumhuriyet Savcılığına bildirim yapılır.“ açıklaması yer almaktadır.

 

Kurumca bu açıklama uyarınca yapılan incelemelere göre, hizmet alımlarında aşırı düşük teklif açıklamasında giyim bedeline ilişkin yapılan açıklamalarda, istekli tarafından giyim bedeline ilişkin sunulan proforma fatura ve fiyat teklif tutarlarıile maliyet/satış tutarı tespit tutanağında belirtilen maliyet ve satış tutarlarının arasında uyumsuzluk olduğunun veya bu belgelerde yer alanbilgilerin ticari hayatın olağan durumu ve ekonomik verilerle ilgili genel bilgilerle uyumlu olmadığının değerlendirilmesi durumunda, belirtilen proforma fatura ve fiyat teklifleri ile maliyet/satış tutarı tespit tutanakları mükellef ve/veya isteklinin bağlı olduğu vergi dairesine gönderilmesi, ayrıca konunun önemine göre de Cumhuriyet Savcılığına bildirim yapılması hususlarının anlaşılması gerektiğinin aşikar olması nedeni ve bu yönde verilen Kurul Kararları ile konu içtihat niteliğini kazanmış olmasının yanında Tebliğin yukarıda sözü edilen düzenlemesi birbirine bağlı/bağımlı iki temel açıklamadır.

 

Şöyle ki; cari piyasa koşullarına, temel ekonomik verilere ve hayatın olağan durumuna uygun olmadığı anlaşılan fiyat teklifinin bir şekilde şekle uygun olarak müşavir tarafından tevsik edilmesi halinde, bu durumun ilgili vergi dairesine bildirilerek “bu tevsikin” doğruluğunun testi istenilmekte ve sistemin sigortası genel kabulüyle yapılmış bir mevzuat düzenlemesi şeklinde tezahür etmiştir. Kamu İhale Tebliğinin 79.4.2.18. maddesinin birbirine bağımlı son açıklama cümlesinin uygulanmaması halinde başlangıç cümlesine göre tekliflerin değerlendirilmesinin sağlıklı ve hukuken uygun bir yanı olmayacaktır.

 

İstekliler tarafından asgari işçilik bedelinin çok az üstünde verilen teklif bedelinin en düşük teklife yakın olmasının sağlanması için teklif bileşenlerinden olan giyim bedeli açıklamasına yönelik olarak verilen proforma fatura ve fiyat teklif tutarlarının düşük bedelli olarak oluşturulduğunun konu ile ilgili içtihat niteliğinde verilmiş Kurul kararlarından anlaşıldığı, verilen proforma fatura ve fiyat teklif tutarlarının ticari hayatın olağan durumu ve ekonomik verilerle ilgili genel bilgilerle uyumlu olmadığının anlaşılmasına rağmen, düşük bedelli de olsa, istekli tarafından verilen proforma fatura ve fiyat tekliflerin Kamu İhale Genel Tebliğinin ilgili hükümlerine göre belge üzerinde taşıması gereken şartları taşıdığının tespiti halinde anılan açıklamanın mevzuat uyarınca uygun görüldüğünün içtihat niteliğinde verilmiş olan Kurul kararlarından anlaşıldığı, ancak sunulan proforma fatura ve fiyat teklif tutarlarının ticari hayatın olağan durumu ve ekonomik verilerle ilgili genel bilgilerle uyumlu olmadığının anlaşılması durumunda da, teklif açıklaması bu yönden mevzuata uygun görülmekle birlikte proforma fatura ve fiyat teklif tutarlarının düşüklüğünün düzenlenen ve idareye sunulan belgenin usulüne uygun olmadığına ilişkin eylemi ortadan kaldırmayacağı düşüncesi ile, Kanunun temel ilkelerinden eşit muamele ve güvenirlik ilkelerinin ön planda çalıştırılmasının temini yönünden incelenmesi için bağlı bulunan vergi dairesine gönderilmiştir.

 

Yukarıda yapılan iki değerlendirmenin belge üzerinde aynı anda var olduğu durumda, bildirim yapılmasının anlamlı olduğu yönünde bütünlük sağladığı şeklinde yapılan değerlendirmelerin birbirinden bağımsız işletilmesi durumunda, yani aşırı düşük açıklamada, isteklinin giyime ilişkin sunduğu proforma fatura ve fiyat teklif tutarlarının ticari hayatın olağan durumu ve ekonomik verilerle ilgili genel bilgilerle uyumlu olmadığının açıkça bilinmesine rağmen, sırf, anılan belgelerin Tebliğinin sözü edilen açıklamalarına göre belge üzerinde taşıması gereken şartlara uygun olarak taşıdığı tespitine dayanılarak isteklinin açıklamasının mevzuata uygun olduğunu kabul etmenin mevzuat ile çelişki yarattığı, bu nedenle, anılan belgelerin Kamu İhale Genel Tebliğinin ilgili açıklamalarına göre belge üzerinde taşıması gereken şartları taşıdığının tespit edilmiş olmasına rağmen, proforma fatura ve fiyat teklif tutarlarının ticari hayatın olağan durumu ve ekonomik verilerle ilgili genel bilgilerle uyumlu olmadığı durumunun incelenmesi için Tebliğin ilgili açıklaması uyarınca ilgili vergi dairesine bile bile gönderilmemesi durumunda, Kanunda belirtilen temel ilkelerden eşit muamele ve güvenirlik ilkelerinin ön planda zedelendiği işlemlerin gerçekleştirilmiş olacağı düşüncesiyle, Tebliğin ilgili açıklamalarına göre, belge üzerinde taşıması gereken şartları taşıdığının tespit edilmiş olmasına rağmen, vergi dairesine bildirim yapılmasına gerek görülmeyen, proforma fatura ve fiyat teklif tutarlarının, ticari hayatın olağan durumu ve ekonomik verilerle ilgili genel bilgilerle uyumlu olmadığının anlaşıldığı durumda, anılan isteklinin aşırı düşük açıklamalarının mevzuata uygun olmadığı gerekçesi olarak kabul edilmemesi gerekmektedir.

 

            İncelemeye konu ihalede;

 

            İhalede aşırı düşük teklif açıklaması uygun görülmeyerek tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılması Kurul çoğunluğunca da uygun görülen isteklilerden, Uzunoğulları Mobilya İnş. Hırd. Nak. Tem. Hizm. San. ve Tic. Ltd. Şti. ile Bora Kurumsal Hizm. İnş. Tur. Gıd. Mob. Taş. ve Tic. Ltd. Şti.’nin aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında sunduğu bilgi ve belgeler yukarıda aktarılan değerlendirmeler ışığı altında değerlendirildiğinde;

 

            Anılan isteklilerden Uzunoğulları Mobilya İnş. Hırd. Nak. Tem. Hizm. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında ihale konusu işte çalışacak personelin giyim giderinin maliyetine dayalı açıklamasının tevsiki için; 13 adet yazlık iş önlüğü için 0,01 TL, 13 adet kış önlüğü için 0,01 TL, 2 adet yazlık tulum için 0,01 TL, 2 adet kışlık tulum için 0,01 TL, 14 işçi eldiveni için 0,01 TL, 4 çift çizme için 0,01 TL, 17 çift yazlık ayakkabı için 0,01 TL, 17 çift kışlık ayakkabı için 0,01 TL, 17 adet yazlık gömlek için 0,01 TL, 17 adet kışlık gömlek için 0,01 TL, 17 adet kışlık pantolon için 0,01 TL ve 8 adet kravat için 0,01 TL olarak verilen birim fiyatlar üzerinden toplamda 1,24 TL fiyat öngören İrem Grup İnş. Elek. Teks. Gıda Kim. Med. Temz. Mak. San. Tic. Tek. Ve Sos. Hizm. Ltd. Şti. tarafından istekli adına tanzim edilen 04.12.2012 tarihli proforma faturanın sunulduğu anlaşılmış olduğundan, anılan isteklininaşırı düşük açıklaması kapsamında sunduğu; proforma faturada, ön görülen giyim maliyet bedellerinin maliyet muhasebesi kayıtları açısından ticari hayatın olağan durumu ve ekonomik verilerle ilgili genel bilgilerle uyumlu olmadığı, bu nedenle adı geçen isteklinin aşırı düşük teklif açıklamasının mevzuata uygun olmadığından teklifinin bu gerekçe ile de, değerlendirme dışı bırakılması gerektiği,

 

            Diğer yandan, ihalede aşırı düşük teklif açıklaması uygun görülmeyerek teklifinin değerlendirme dışı bırakılması Kurul çoğunluğunca da uygun görülen isteklilerden, Bora Kurumsal Hizm. İnş. Tur. Gıd. Mob. Taş. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında ihale konusu işte çalışacak personelin giyim giderinin maliyetine dayalı açıklamasının tevsiki için; 13 adet yazlık iş önlüğü için 0,01 TL, 13 adet kış önlüğü için 0,01 TL, 2 adet yazlık tulum için 0,01 TL, 2 adet kışlık tulum için 0,01 TL, 14 işçi eldiveni için 0,01 TL, 4 çift çizme için 0,01 TL, 17 çift yazlık ayakkabı için 0,01 TL, 17 çift kışlık ayakkabı için 0,01 TL, 17 adet yazlık gömlek için 0,01 TL, 17 adet kışlık gömlek için 0,01 TL, 17 adet kışlık pantolon için 0,01 TL ve 8 adet kravat için 0,01 TL olarak verilen birim fiyatlar üzerinden toplamda 1,48 TL fiyat öngören Kahraman temz.-Ö. Devrim KAHRAMAN tarafından istekli adına tanzim edilen 05.12.2012 tarihli proforma fatura ile ekinde maliyet/satış tespit tutanağının (Ek-O.5) sunulduğu anlaşılmış olduğundan, anılan isteklininaşırı düşük açıklaması kapsamında sunduğu; proforma fatura ile maliyet/satış tespit tutanağında, ön görülen giyim maliyet bedellerinin maliyet muhasebesi kayıtları açısından ticari hayatın olağan durumu ve ekonomik verilerle ilgili genel bilgilerle uyumlu olmadığı, bu nedenle adı geçen isteklinin aşırı düşük teklif açıklamasının mevzuata uygun olmadığından teklifinin bu gerekçe ile de, değerlendirme dışı bırakılması gerektiği,

 

            Değerlendirilmiştir.

 

            Açıklanan nedenlerle, başvuru sahibinin itirazen şikayet başvuru dilekçesinde belirttiği iddiasına yönelik olarak başvuru sahibi ile Uzunoğulları Mobilya İnş. Hırd. Nak. Tem. Hizm. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nintekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına ilişkin Kurulca verilen karara katılmakla beraber, başvuru sahibinin iddialarının İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 18’inci maddesi yönünden yapılan incelemeye göre, ticari şirketlerin iktisadi amacının kâr elde etmek olduğu, kâr elde etmese dahi en azından zarar etmemek üzere ticari faaliyetlerine devam etmelerinin bir zorunluluk olduğu aksi takdirde söz konusu şirketlerin zarar etmemek ve kâr elde etmek için kayıt dışı ticari yollara başvurmalarının kuvvetle muhtemel olduğu düşüncesi ile, inceleme konusu ihalede giyimine ilişkin açıklamaları kapsamında verdikleri proforma faturadaki teklif fiyatlarının maliyet muhasebesi kayıtları açısından ticari hayatın olağan durumu ve ekonomik verilerle ilgili genel bilgilerle uyumlu olmadığı belirlenen, ihalede aşırı düşük teklif açıklaması uygun görülmeyerek tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılması Kurul çoğunluğunca da uygun görülen isteklilerden, Uzunoğulları Mobilya İnş. Hırd. Nak. Tem. Hizm. San. ve Tic. Ltd. Şti. ile Bora Kurumsal Hizm. İnş. Tur. Gıd. Mob. Taş. ve Tic. Ltd. Şti.’nin tekliflerinin bu gerekçeler üzerinden de değerlendirme dışı bırakılması gerektiği ve bu gerekçenin de anılan isteklilerin aşırı düşük teklif açıklamalarının uygun olmadığına ilişkin Kurul kararı gerekçeleri içerisinde de yer alması gerektiği yönündekidüşüncem ile, bu hususa ilişkin Kurul çoğunluğunca alınan “itirazen şikayet başvurusunun reddine” niteliğindeki karar gerekçesine katılıyorum.

 

 

                                                           Ali Kemal AKKOÇ

                                                                Kurul Üyesi


EK GEREKÇE

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 53. maddesinin (a) fıkrasında;Kamu İhale Kurumunun, bu Kanunda belirtilen esas, usul ve işlemlerin doğru olarak uygulanması konusunda görevli ve yetkili olduğu, (b) fıkrasının 9. bendinden sonraki 2. alt bendinde de; Kurumun Kurul kararıyla bu Kanunun ve Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun uygulanmasına ilişkin standart ihale dokümanı, tip sözleşme, yönetmelik ve tebliğler çıkarmaya yetkili olduğu, Kurul ve Kurumun yetkilerini, düzenleyici işlemler tesis ederek ve özel nitelikli kararlar alarak kullanacağı, standart ihale dokümanları, tip sözleşmeler, yönetmelik ve tebliğlerin Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe konulacağı hükme bağlanmıştır.

 

Anılan düzenleme uyarınca, Kamu İhale Kurulunun 4734 ve 4735 sayılı Kanunların uygulanması konusunda genel düzenleyici işlemler yapma yetkisini haiz olduğu kuşkusuzdur.

 

Anılan yetki çerçevesinde yürürlüğe konulan Kamu İhale Genel Tebliğinin 79.4.2.18 maddesinde; “İtirazen şikayet başvurularına ilişkin olarak Kurum tarafından yapılan incelemede gerekli görülmesi durumunda, proforma fatura ve fiyat tekliflerine ilişkin maliyet/satış tutarı tespit tutanakları, bunları muhafaza eden meslek mensubundan istenebilir. Gerek meslek mensubundan istenen tutanaklar gerekse ihaleyi yapan idare tarafından Kuruma gönderilen belgeler arasında yer alan proforma fatura ve fiyat teklif tutarları ile maliyet/satış tutarı tespit tutanağında belirtilen maliyet ve satış tutarlarının arasında uyumsuzluk olduğunun veya bu belgelerde yer alan bilgilerin ticari hayatın olağan durumu ve ekonomik verilerle ilgili genel bilgilerle uyumlu olmadığının değerlendirilmesi durumunda; proforma fatura ve fiyat teklifleri ile maliyet/satış tutarı tespit tutanakları mükellef ve/veya isteklinin bağlı olduğu vergi dairesine gönderilir ve gerekli olması halinde Cumhuriyet Savcılığına bildirim yapılır.” hükmü bulunmaktadır.

 

İnceleme kapsamında karşılaşılan proforma faturalardaki ekonomik değerlerin hayatın olağan akışına uygun olup olmadığının objektif bir kriterinin olamayacağı açık ise de, olağandışılık konusundaki makul şüphe yeterlidir.

 

İhalenin iptal edilmiş olması ya da aşırı düşük teklif açıklaması uygun bulunmayan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmış olması dahi giyim bedeline ilişkin olarak düzenlenen ve idareye sunulan belgenin usulüne uygun olmadığına ilişkin eylemi ortadan kaldırmayacağından;

 

İnceleme konusu ihalede,

 

Bora Kurumsal Hizmetler İnş. Tur. Gıda Mob. Taş. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin aşırı düşük teklif açıklamasında, Kahraman Temizlik Tekstil – Ömer Devrim KAHRAMAN tarafından düzenlenen proforma faturada, 19 personele verilmesi öngörülen giyime ilişkin açıklamaları kapsamında verilen 1,48 TL tutarındaki proforma fatura ve ekinde yer alan maliyet/satış tespit tutanağındaki bilgilerin ticari hayatın olağan durumu ve ekonomik verilerle ilgili genel bilgilerle uyumlu olmadığı tespitinin incelenmek ve değerlendirilmek üzere proforma faturayı düzenleyen Kahraman Temizlik Tekstil – Ömer Devrim KAHRAMAN’ın bağlı olduğu Maltepe/ANKARA Vergi Dairesi Başkanlığı na,

 

Uzunoğulları Mobilya İnş. Hırd. Nak. Tem. Hizm. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin aşırı düşük teklif açıklamasında, İrem Grup İnş. Elekt. Teks. Gıda Kimy. Tem. Mak. San. Tic. Tekn. ve Sosy. Hiz. Ltd. Şti. tarafından düzenlenen proforma faturada, ihale konusu işte çalışacak 19 personele verilmesi öngörülen giyime ilişkin verilen 1,24 TL tutarındaki teklifin bilgilerin ticari hayatın olağan durumu ve ekonomik verilerle ilgili genel bilgilerle uyumlu olmadığı tespitinin incelenmek ve değerlendirilmek üzere proforma faturayı düzenleyen İrem Grup İnş. Elekt. Teks. Gıda Kimy. Tem. Mak. San. Tic. Tekn. ve Sosy. Hiz. Ltd. Şti.nin bağlı olduğu Ostim/ANKARA Vergi Dairesi Başkanlığı'na,

 

gönderilmek suretiyle bildirimde bulunulması,

 

Anılan Tebliğ gereği olduğundan, bu hususun anılan Kurul Kararı gerekçeleri arasında yer alması gerektiği yönündeki düşüncemizle, karara katılıyoruz.

 

 

 

Kazım ÖZKAN                    Erkan DEMİRTAŞ             Mehmet AKSOY

    Kurul Üyesi                           Kurul Üyesi                          Kurul Üyesi

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul