• Resmi Gazete:
 • Karar No: 2013/UH.III-493
 • Toplantı No: 2013/008
 • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
 • Karar Tarihi: 24.01.2013
(Aşağıdaki metin 8/2/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/008
Gündem No :31
Karar Tarihi:24.01.2013
Karar No :2013/UH.III-493
Şikayetçi:
 Güney İlaçlama Turizm ve Tic. Ltd. Şti., KIZILIRMAK MAH. 1443. CAD. 22/10 ÇUKURAMBAR ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Manavgat Belediye Başkanlığı (Temizlik ve Çevre Koruma Müdürlüğü), Yukarı Pazarcı Mahallesı 4010.Sok. No: 9 07600 ANTALYA
Başvuru tarih ve sayısı:
 21.12.2012 / 42404
Başvuruya konu ihale:
 2012/136347 İhale Kayıt Numaralı "20 Ay Süre İle Kent İçi Ve Mücavir Alanda Katı Atık Toplama Ve Toplanan Atıkların Çöp Ayrıştırma Deposuna Naklinin Yapılması Hizmet Alımı" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

 

Manavgat Belediyesi Temizlik ve Çevre Koruma Müdürlüğü tarafından 12.11.2012 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “20 Ay Süre İle Kent İçi ve Mücavir Alanda Katı Atık Toplama ve Toplanan Atıkların Çöp Ayrıştırma Deposuna Naklinin Yapılması Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Güney İlaçlama Turizm ve Tic. Ltd. Şti. nin 11.12.2012 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 13.12.2012 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 21.12.2012 tarih ve 42404 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 21.12.2012 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

            Başvuruya ilişkin olarak 2012/4959 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

 

Karar:

 

 

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, müvekkil şirketin teklifinin aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında kira sözleşmesi sunulduğu gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı, İdari Şartname’nin 7.5.2’nci maddesinde makine ve araçların kiralama yöntemi ile temin edilebileceğinin anlaşıldığı, bu çerçevede müvekkil şirketin kendi malı dışındaki araçların ihale tarihinden önce kira sözleşmesi ile temin edildiği, söz konusu belgenin kabul edilmesi gerektiği iddia edilmektedir.

 

A) Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            İdari Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde “7.5.2.

 

 1. 1 adet traktör römorklu

 

 1. 3 adet sıkıştırmalı sızdırmaz çöp kamyonu (7+1 m⊃3;)

 

 1. 2 adet beko kazıcı yükleyici kepçe

 

 1. 2 adet çift kabin pikap

 

 1. 2 adet vakumlu süpürge aracı

 

 1. 2 adet kaldırım süpürge aracı

 

 1. 2 adet kontrol aracı ( otomobıl)

 

Yukarıda sayılan Makine ve Araçlar Kendi Malı Olma Şartı Aranmayacaktır.” düzenlemesi,

 

Teknik Şartname’de “3- İşin konusu:

 

Manavgat Belediyesi hudutları ve mücavir alanı içerisinde bulunan mahalle, otel, tatil köyleri, tatil siteleri, ikinci konutlar, sorgun çamlığı, boğaz mevkii çamlığı ve sahil şeridinin katı atık ve çöplerinin toplanması, temizlenmesi ve sivrisinek, karasinek ve haşere mücadelesi için ilaçlama işlerini oluşturmaktadır. Bu iş  için 2 adet kepçe operatörü, 1 adet çevre mühendisi, 3 adet formen, 1 adet (biyolog, biyokimyacı, ziraat müh. vb.), 4 adet çavuş, 6 adet  süpürge aracı şoförü, 47 adet şoför, 65 adet araç elemanı, 221 adet düz  işçi olmak üzere toplam 350 kişi, idarenin ve yüklenici tarafından verilecek muhtelif araçlarla  Belediye' nin Sanayi Bölgesinde bulunan çöp depolama istasyonuna  nakli ve depolama  yerinden MATAB' a ait 30 km uzaklıkta bulunan  çöp depolama  istasyonuna naklini oluşturmaktadır. Yükleniciye ait araçlar teknik şartnamenin 8. Maddesinde belirtilmiştir.

 

4- İşin süresi: İhalenin süresi 20 (608 Gün) ay’dır.

 

5- İşin kapsamı: Manavgat Belediyesi hudutları içerisinde bulunan 20 mahallenin (A.Hisar, Y.Hisar, Çağlayan, Bahçeli Evler, Aydın Evler, Mimar Sinan, Kavaklı, Sorgun, A.pazarcı, Y.Pazarcı, Yayla, Şelale, Emek, Örnek, Kasaplar, Milli Egemenlik, Eski Hisar, Salkımevler, Sürücüler Beleni ve Sanayi mahalleleri) Titreyengöl bölgesindeki otel ve tatil köyleri Kızılağaç Köyü otel ve motelleri ve tüm mücavir alanı içerisinde bulunan site ve ikinci konutlar katı atık (çöp) toplama işi, cadde, sokak, pazar yerlerinin, mahalle, piknik alanları ve Sorgun Çamlığının, boğaz mevkide sahil şeridinin, Manavgat ırmağının katı atıklarının (çöplerinin) toplanması, temizliği ve ilaçlama (sivrisinek, karasinek ve haşere mücadelesi)  hizmetlerinin yürütülmesi

 

a) Katı atıkların (çöp) toplanması ve MATAB' a ait 30 km uzaklıkta bulunan Katı Atık Ayrıştırma ve Düzenli Depolama Tesisine taşınması.

 

b) Moloz (inşaat, tadilat atıkları) ve budantı türü park-bahçe atıklarının ayrı araçlarla şehrin muhtelif noktalarından toplanarak nihai bertaraf sahasına yada geçici depolama noktasına taşınması,

 

c) Cadde, sokak, kaldırım, meydan ve pazar yerlerinin süpürülüp, yıkanarak genel temizliğinin yapılması,

 

d) Manavgat ırmağının temizliğinin yapılması,

 

e) Manavgat Merkezdeki ve Mücavir alandaki sağlık kuruluşlarında oluşan tıbbi atıkların tıbbi atık aracı ile toplanarak tıbbi atık bertaraf sahasına taşınması,

 

f) Manavgat Belediyesi hizmet binası, otogar, mesire alanı, sahil ve halin temizliğinin yapılması,

 

g) Manavgat Belediyesi hudutları ve mücavir alanın sivrisinek, karasinek ve haşere mücadelesi için ilaçlama işinin yapılması,

 

h) Diğer temizlik ve bakım hizmetleri.

7- ÇALIŞMA ESASLARI:

 

7.1. Temizlik hizmetlerinin yürütülmesinde idarece belirlenecek iş programı uygulanır.

7.8. İdare, gerekli görürse yüklenici firma personellerini, çevre temizliği, düzeni ve çevre sağlığı yönünden cadde, sokak, kaldırım, yol ve meydan temizliği, pazaryeri temizliği ile diğer temizlik hizmetlerini belediyeye ait organizasyonlarda görev verme gibi diğer belediye hizmetlerini yaptırmakla ve başka müdürlük emrinde iş yapmak üzere görevlendirme ile yetkilidir.

7.13. Temizlik hizmetlerinin yürütülmesinde her personel için haftalık normal çalışma saati 45 saattir. Bu çalışma saati haftanın çalışma günlerine eşit olarak bölünür. Personelin resmi tatil ve dini bayramlarda tatil günlerindeki çalışmaları fazla mesai ücreti olarak hesaplanacaktır. Çalışan her personel için aylık puantaj cetvelinde gösterilecek hak edişlerinde hesaplanacaktır.

7.14. Yüklenici Firma personelleri görevli olduğu çalışma saatlerinde idarece belirlenmiş olan iş kıyafetlerini giyinmiş olarak, iş araç ve gereçleri ile birlikte iş yerinde /görev yerinde hazır bulunmak zorundadır. Aksi hallerde 4587 sayılı iş kanunu gereği gerekli işlemler yapılacaktır.

7.15. Yüklenici Firma personelleri çalışmalarında, mesai saatlerine mutlak riayet edeceklerdir. Mazeretsiz işe gelmemek yada geç gelmek; işyerinden / görev yerinden izinsiz ayrılmak ve bu durumları alışkanlık haline getirmek işçinin iş akdinin feshine yol açar.

 

8-Hizmetin yürütülmesi esnasında kullanılacak araç ve çöp aktarma istasyonu için aranan özellikler

        

    No

     Aracın Cinsi

Teknik Özellikleri (Yüklenici Tarafından Temin Edilecektir ) 

1

1 Adet TRAKTÖR RÖMORKLU

Çalışma Süreleri

8 saat/gün

26 gün/ay

Toplam: 20 ay /iş süresinde

?Asgari 2,5 Ton yük taşıma kapasiteli römorku olmalıdır.

?Römork hareketli hidrolik sistemli damperli olmalıdır.

? En Az 49 HP Motor Gücünde Olmalıdır

?Dizel motorlu olmalıdır.

? 2009 model ve üzeri olmalıdır.

2

3 Adet SIKIŞTIRMALI SIZDIRMAZ ÇÖP KAMYONU (7+1 m⊃3;)

Çalışma Süreleri

8 saat/gün

26 gün/ay

Toplam: 20 ay /iş süresinde

?Azami  Yüklü ağırlığı 8 Ton olmalıdır.

?Arka kasası hareketli hidrolik sistemli damperli olmalıdır.

? En Az 145 HP Motor Gücünde Olmalıdır

?Dizel motorlu ve hidrolik direksiyonlu olmalıdır.

? 2009 model ve üzeri olmalıdır.

3

2 Adet BEKO KAZICI YÜKLEYİCİ KEPÇE

Çalışma Süreleri

8 saat/gün

26 gün/ay

Toplam: 20 ay /iş süresinde

?Yükleyici Lastik tekerli olmalıdır.

?4 tekerlekten çekişli olmalıdır.
?Ön tarafında yükleyici olan.

Asgari 2,5 m3 kova hacminde olmalıdır.

?Enaz 165 HP Motor gücünde olmalıdır

? Arka Kazıcı Beko Kepçe

?2009 model ve üzeri olmalıdır.

4

2 Adet ÇİFT KABİN PİKAP

Çalışma Süreleri

8 saat/gün

26 gün/ay

Toplam: 20 ay / yıl iş süresinde

 

? Gerektiğinde üzeri branda tente ile kapanabilir olmalı

?Dizel motorlu hidrolik direksiyonlu olmalıdır.

? En Az 85 HP Motor Gücünde Olmalıdır

? 2009 model ve üzeri olmalıdır.

?Klimalı olacaktır.

5

2 Adet VAKUMLU  SÜPÜRGE ARACI

Çalışma Süreleri

8 saat/gün

26 gün/ay

Toplam: 20 ay /iş süresinde

 

?Aracın her iki tarafında temizleme fırçası olacak,  yol süpürme genişliği azami 200 cm. olacaktır.

?Çöp biriktirme tankı kapasitesi asgari 4 m3 ve 6 m3 arasında olacaktır.

?Su tankı hacmi asgari 1000 Lt olacaktır.

?2009 model ve üzeri olacaktır.

?Toz Filtresi bulunacaktır.

?Basınçlı Yıkama Özelliği olacaktır.

6

2 Adet KALDIRIM SÜPÜRGE ARACI

Çalışma Süreleri

8 saat/gün

26 gün/ay

Toplam: 20 ay /iş süresinde

 

?En az 12 HP Gücünde Dizel Motor 
?Hem Fırçalarda, Hem de Çöp Haznesinde Sulama Sistemi
?En az 50 Litre Su Tankı
?Yan Emiş Hortumu
?Vakum Sistemi olacaktır.

?2009 model ve üzeri olacaktır.

7

2 Adet KONTROL ARACI

( OTOMOBIL)

Çalışma Süreleri

8 saat/gün

26 gün/ay

Toplam: 20 ay /iş süresinde

? En çok 1400cc Motor Gücünde Olmalıdır.

?2009 model ve üzeri olmalıdır.

?Binek Araç Olacaktır.

?Dizel olacaktır.

?Klimalı olacaktır.

?Panel Van Tipi olacaktır.

 

8.1 Konveyör bantlı çöp aktarma istasyonu  2009 model ve üzeri olacaktır.

 

8.2 Konveyor Bantlı Çöp Aktarma İstasyonu en az günlük 200 ton yükleme kapasiteli olacaktır.

 

8.3 Günlük toplanan ortalama yaz ve kış ayına bağlı olarak değişen çöp miktarı 150-200 ton/gün’dür.

8.7 Araçlara transferin sağlanacağı konveyör bantlı çöp aktarma istasyonu; dezenfektan ve koku giderici spreylime sistemi içerecektir.

 

8.8 Konveyör bantlı çöp aktarma istasyonunun nakli ve gösterilen yere montajı yükleniciye aittir. İstasyonun kurulacağı yerin elektrik, su, kanalizasyon bağlantıları, zeminin taban betonlarının dökülmesi, giderlerinin karşılanması idareye aittir. Konveyör bantlı çöp aktarma istasyonu Tesisinin kullanımı ile ilgili her türlü bakım, onarım ve servis giderleri yükleniciye aittir.

 

 • Kullanılacak Araçların ve iş makinelerinin yakıtları idaremiz tarafından verilecektir.

8.13 Kullanılacak olan araç ve iş makinelerle ilgili diğer giderler ( yağlama, bakım, tamir, sigorta vs.) gibi giderler,  istekli tarafından karşılanacaktır.

 • Toplanan çöplerin 30 Km mesafedeki MATAB’ a ait Katı Atık Ayrıştırma ve Düzenli Depolama Tesisine naklinin yapılmasında kullanılacak araçlar yüklenici tarafından karşılanacak; yükleme istasyonunda nakil için nakil aracı hazır bulundurulacak ve çöp araçları dolu bekletilmeyecektir. Nakliye için tüm giderler (akaryakıt, araç, şöför, bakım, onarım v.b.) gibi giderler yükleniciye aittir.” düzenlemeleri yer almıştır.

 

Manavgat Belediyesi Temizlik ve Çevre Koruma Müdürlüğü tarafından 12.11.2012 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “20 Ay Süre İle Kent İçi ve Mücavir Alanda Katı Atık Toplama ve Toplanan Atıkların Çöp Ayrıştırma Deposuna Naklinin Yapılması Hizmet Alımı işi” ihalesinde idarece belirlenen kârsız yaklaşık maliyetin altında teklif verdiği tespit edilen Güney İlaçlama Turizm ve Tic. Ltd. Şti., Şahinoğulları Nakliyat Hafriyat İnşaat Otomotiv Taahhüt Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi, M.N.A Tabldot Temizlik Hizmetleri İnşaat Bilgisayar Otomasyon Turizm Nakliye Sanayi Ticaret Limited Şirketi-Artem Grup Sosyal Hizm. Bilgi Veri Otomas İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.-Dragon Temizlik İnsan Kayn. Özel Sağ. Hizm. Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı, Erhan Nak. Gıda İnş. San ve Tic. Ltd. Şti. ve Arge Temizlik ve İns An Kayn. Hz. Mk. İn Gd. Tic. San. Ltd. Şti. 14.11.2012 tarihli yazılar ile tekliflerinin aşırı düşük olmasına sebep olan maliyet bileşenleri ile ilgili açıklamalarının 25.11.2012 tarihine kadar sunulmasının istendiği, idarece yapılan aşırı düşük teklif sorgulaması neticesinde, M.N.A Tabldot Temizlik Hizmetleri İnşaat Bilgisayar Otomasyon Turizm Nakliye Sanayi Ticaret Limited Şirketi-Artem Grup Sosyal Hizm. Bilgi Veri Otomas İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.-Dragon Temizlik İnsan Kayn. Özel Sağ. Hizm. Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı ile Arge Temizlik ve İns An Kayn. Hz. Mk. İn Gd. Tc. Sn. Ltd. Şti.’nin teklifinin aşırı düşük teklif açıklaması sunmadıkları gerekçesiyle, Güney İlaçlama Turizm ve Tic. Ltd. Şti., Şahinoğulları Nakliyat Hafriyat İnşaat Otomotiv Taahhüt Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi ve Erhan Nak. Gıda İnş. San ve Tic. Ltd. Şti.nin teklifinin sundukları aşırı düşük teklif açıklamalarının kamu ihale mevzuatına uygun olmadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı anlaşılmıştır.

 

03.12.2012 tarihli ihale komisyon kararı tutanağında başvuru sahibi tarafından sunulan aşırı düşük teklif açıklamasının uygun bulunmama gerekçesinin, Güney İlaçlama Turizm ve Tic. Ltd. Şti. tarafından aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında traktör römorklu, sıkıştırmalı sızdırmaz çöp kamyonu, beko kazıyıcı yükleyici kepçe, çift kabin pikap, vakumlu süpürge aracı, kaldırım süpürge aracı, kontrol aracı için kira sözleşmesi sunulduğu, ancak ihale mevzuatında kira sözleşmesinin teklif fiyatı tevsik edici bir belge olarak kabul edilmesinin mümkün gözükmediği, dolayısıyla isteklinin aşırı düşük teklif açıklamasının kabul edilemeyeceği şeklinde belirtildiği görülmüştür.

 

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Hizmet alımı ihalelerinde aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 79’uncu maddesinde “79.4. İhale komisyonu tarafından, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihaleleri ile personel çalıştırılmasına dayalı olmamakla birlikte ihale dokümanında personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma saatinin tamamının idarede kullanılacağı hizmet alımı ihalelerinde asgari işçilik maliyeti, sözleşme giderleri ve genel giderler ile varsa malzeme ve diğer maliyet kalemleri, bunlar dışında kalan hizmet alımı ihalelerinde ise ihale dokümanında belirtilen teklif fiyata dahil giderler dikkate alınmak suretiyle tekliflerin değerlendirilmesi yapılarak 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi uyarınca teklifi aşırı düşük görülen isteklilerden işin niteliğine göre ihale komisyonunca belirlenen önemli teklif bileşenleri ile ilgili açıklama istenecektir. İdarelerce aşırı düşük tekliflere yönelik açıklama istenmesine ilişkin yazıda, teklifte önemli olduğu tespit edilen bileşenlerin belirtilmesi ve açıklama için isteklilere üç (3) iş gününden az olmamak üzere makul bir süre verilmesi gerekmektedir.

Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde, kar hariç yaklaşık maliyet tutarının üzerindeki teklifler aşırı düşük teklif olarak kabul edilmeyecektir.

79.4.1. İsteklilerce yapılacak aşırı düşük teklife ilişkin açıklamalar belgelere dayanmalıdır. Belgelere dayanılmaksızın yapılan açıklamalar kabul edilmeyerek söz konusu teklifler reddedilecektir.

79.4.2. İhale komisyonu tarafından yapılacak aşırı düşük teklif değerlendirmesinde aşağıdaki hususların dikkate alınması gerekmektedir.

79.4.2.1. İhale komisyonu, teklifin önemli bileşenlerine ilişkin olarak;

a) Verilecek hizmetin ekonomik olması,

b) Seçilen teknik çözümler ve hizmetlerin temininde kullanılacak avantajlı koşullar,

c) Teklif edilen hizmetin özgünlüğü,

hususlarında istekliler tarafından belgelere dayalı olarak yapılan yazılı açıklamaları da dikkate almak suretiyle aşırı düşük teklifleri değerlendirerek ihaleyi sonuçlandıracaktır.

79.4.2.2. Verilecek hizmetin ekonomik olması, seçilen teknik çözümler, hizmetin yerine getirilmesinde kullanılacak avantajlı koşullar veya hizmetin özgünlüğü hususunda bir açıklamada bulunulması durumunda; sadece bu hususların neler olduğu değil, belirtilen çözüm, avantajlı koşul, özgünlük ya da hizmetin ekonomik olması sayesinde elde edilen maliyet avantajının da bilgi ve belgelere dayalı olarak açıklanması gerekmektedir.

79.4.2.3. Teklifi aşırı düşük bulunan isteklilerin, tekliflerinde önemli olduğu tespit edilen bileşenler ile ilgili olarak Kanunun 38 inci maddesi uyarınca yapacakları açıklamaya dayanak teşkil eden bilgi ve belgeleri sunmaları gerekmektedir.

İsteklilerin açıklamalarına dayanak teşkil eden bilgi ve belgeler;

a. Tedarikçi veya üreticilerden alınan proforma faturalar,

b. Fiyat teklifleri,

c. Kamu kurum ve kuruluşları tarafından sunulan mal ve hizmetlere ilişkin ilan edilmiş fiyat tarifeleri veya bunlardan alınmış fiyat teklifleri,

ç. Kamu kurum ve kuruluşları tarafından ilgili mala ilişkin ilan edilen asgari fiyatlar,

d. Perakende satış yapan zincir mağaza veya marketlerin yayımladıkları fiyat kataloglarında yer alan fiyatlar,

e. Ticaret borsalarına kayıtlı mallara ilişkin olarak 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanununun 51 inci maddesinin (c) bendi uyarınca borsa idaresi tarafından düzenlenen ilgili malın fiyatını gösteren belgeler,

f. Yaş sebze ve meyve için, Yaş Sebze ve Meyve Ticaretinin Düzenlenmesi ve Toptancı Halleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname uyarınca faaliyet gösteren toptancı hali idaresi tarafından düzenlenen ilgili malın fiyatını gösteren belgeler,

g. İsteklinin ürettiği, aldığı veya sattığı mallara ilişkin maliyet/satış tutarı tespit tutanaklarıdır.

İstekliler tekliflerine ilişkin olarak yukarıda sayılan belgelerden kendileri için uygun olanları (79.4.2.4-79.4.2.13) maddelerine göre yapacakları açıklamalar kapsamında sunacaklardır.

Yukarıda sayılan belge ve bilgilerden hiçbiri ile açıklama yapılmasının fiilen mümkün olmadığının anlaşıldığı durumlarda istekli tarafından gerekçesi belirtilmek suretiyle ilgili mevzuatına göre son 12 ay içinde düzenlenen açıklamaya elverişli diğer belge ve bilgiler kullanılarak da açıklama yapılabilir. (Örnek: Yurt dışından ithal edilen mallara ilişkin olarak gümrük giriş beyannamesi kullanılarak açıklama yapılabilir.)” açıklaması bulunmaktadır.

 

            Başvuru sahibi tarafından aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında 1 adet sıkıştırmalı sızdırmaz çöp kamyonu, 2 adet beko kazıyıcı ve yükleyici, 2 adet kontrol aracı, 2 adet çift kabin pikap, 2 adet vakumlu süpürge aracı için kiralama sözleşmeleri sunulduğu görülmüştür.

 

Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79.4.2.3’üncü maddesinde sayma yoluyla belirlenen, aşırı düşük teklif açıklamaları kapsamında sunulabilecek tevsik edici belgeler arasında kiralama sözleşmesi yer almamaktadır. Aynı maddede, sayılan belge ve bilgilerden hiçbiri ile açıklama yapılmasının fiilen mümkün olmadığının anlaşıldığı durumlarda istekli tarafından gerekçesi belirtilmek suretiyle ilgili mevzuatına göre son 12 ay içinde düzenlenen açıklamaya elverişli diğer belge ve bilgiler kullanılarak da açıklama yapılabileceği belirtilmiş olmakla birlikte, araç kiralama bedeli, bahse konu maddede öngörülen belgelerden “Fiyat Teklifi ”ne konu edilebilecek niteliktedir.

 

Başvuru sahibi tarafından aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında, ihale konusu işte kullanılacak araçlarının teminine ilişkin olarak Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79’uncu maddesinde sayılan belgelerle açıklama yapılması mümkün iken, söz konusu maddede sayılmayan kiralama sözleşmesi sunulmak suretiyle açıklama yapılması nedeniyle, başvuru sahibinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması işleminin yerinde olduğu sonucuna varılmıştır.

 

Ayrıca başvuru sahibi tarafından aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında sunulan diğer bilgi ve belgeler incelendiğinde, 1 adet konveyör bantlı çöp aktarma istasyonu için öngörülen fiyatın tevsiki amacıyla EMS Erhan Makine Sis. Taah. İnş. Taş. Amb. San. ve Dış Tic. Ltd. Şti.’den alınan 21.11.2012 tarihli proforma fatura sunulduğu, proforma faturada konveyör bantlı çöp aktarma istasyonunun fiyatının 178.000,00 TL olarak belirtildiği, ancak başvuru sahibi tarafından teklife bu bedelin yansıtılmadığı, bu bedelin 5’e bölünmesi suretiyle 35.600,00TL/yıl olarak hesaplanan amortisman bedelinin teklife aktarıldığı, bir aylık yedek parça, bakım, onarım vs. bedeli için 1.500,00 TL fiyat öngörüldüğü, buna göre 1 adet konveyör bantlı çöp aktarma istasyonunun 20 aylık toplam maliyeti için 89.333,40 TL fiyat öngörüldüğü anlaşılmıştır. Başvuru sahibinin kendi malı olmayan araç için araç bedelinin dikkate alınmayarak sadece amortisman bedelinin esas alınmasının yerinde olmadığı, zira bu durumda istasyon maliyetinin tevsik edilemediği tespit edilmiştir. Diğer taraftan ihale dokümanına göre konveyör bantlı çöp aktarma istasyonunun nakli ve gösterilen yere montajına ait giderlerin yükleniciye ait olduğu dikkate alındığında, söz konusu giderin proforma faturaya konu olabilecek bir mal niteliği taşımadığı, dolayısıyla proforma fatura sunulmak suretiyle yapılan açıklamanın kamu ihale mevzuatına uygun olmadığı anlaşılmıştır.

 

B) İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in 18’inci maddesi yönünden yapılan inceleme sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79’uncu maddesinde “79.4. İhale komisyonu tarafından, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihaleleri ile personel çalıştırılmasına dayalı olmamakla birlikte ihale dokümanında personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma saatinin tamamının idarede kullanılacağı hizmet alımı ihalelerinde asgari işçilik maliyeti, sözleşme giderleri ve genel giderler ile varsa malzeme ve diğer maliyet kalemleri, bunlar dışında kalan hizmet alımı ihalelerinde ise ihale dokümanında belirtilen teklif fiyata dahil giderler dikkate alınmak suretiyle tekliflerin değerlendirilmesi yapılarak 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi uyarınca teklifi aşırı düşük görülen isteklilerden işin niteliğine göre ihale komisyonunca belirlenen önemli teklif bileşenleri ile ilgili açıklama istenecektir. İdarelerce aşırı düşük tekliflere yönelik açıklama istenmesine ilişkin yazıda, teklifte önemli olduğu tespit edilen bileşenlerin belirtilmesi ve açıklama için isteklilere üç (3) iş gününden az olmamak üzere makul bir süre verilmesi gerekmektedir.

Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde, kar hariç yaklaşık maliyet tutarının üzerindeki teklifler aşırı düşük teklif olarak kabul edilmeyecektir.” açıklamaları yer almaktadır.

 

Yukarıda aktarılan Tebliğ açıklamasından personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde, kâr hariç yaklaşık maliyet tutarının altındaki tekliflere aşırı düşük teklif sorgulaması yapılması gerektiği anlaşılmaktadır. Bu durumda personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarında idarece belirlenen kârsız yaklaşık maliyet tutarı aşırı düşük tekliflerin belirlenmesinde önemli bir kriter olmaktadır.

 

İhaleye ilişkin yaklaşık maliyet hesap cetvelinin aşağıdaki şekilde olduğu görülmüştür.

 

Yaklaşık Maliyet Bileşenleri

TL

İşçilik maliyeti (% 20 kar dahil)

13.749.840,42

Araç ve makine maliyeti (% 20 kar dahil)

2.199.399,36

Çöpün çöp ayrıştırma deposuna nakli (% 20 kar dahil)

1.183.248,00

               Toplam

17.508.807,78

 

 

          İhalede çalışacak personelin % 3 sözleşme gideri dahil 20 aylık asgari işçilik maliyetinin 11.935.272,15 TL’ye tekabül ettiği, dolayısıyla kâr hariç işçilik maliyetinde bu tutarın esas alınması gerektiği tespit edilmiştir. Bu tutara idarece araç ve makine maliyeti ile çöpün çöp ayrıştırma deposuna nakli için belirlenen 3.382.642,36 TL’nin %20 olarak öngörülen kâr oranı indirilmiş tutarı (3.382.642,36/1,20=2.818.872,80 TL) eklendiğinde ulaşılan 14.754.144,95 TL’nin kâr hariç yaklaşık maliyet tutarı olarak esas alınması gerektiği anlaşılmıştır.

 

          İhale üzerinde bırakılan istekli olarak belirlenen Necimbey İnşaat Temizlik Turizm Gıda Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi tarafından ihaleye 14.604.738,22 TL teklif verildiği, teklif bedelinin yukarıda belirtilen kâr hariç yaklaşık maliyet tutarının altında olduğu tespit edildiğinden anılan istekliye aşırı düşük teklif sorgulaması yapılması gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılığı belirlenen ihale işlemlerinin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, Necimbey İnşaat Temizlik Turizm Gıda Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi’ne aşırı düşük teklif sorgulaması yapılması ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

 

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

 

Hasan  KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

 

 

 

 

 

  

 

Maddeye git

  Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul