En son güncellemeler 25 Eylül 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UH.III-560
  • Toplantı No: 2013/009
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 28.01.2013
(Aşağıdaki metin 9/2/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/009
Gündem No :22
Karar Tarihi:28.01.2013
Karar No :2013/UH.III-560
Şikayetçi:
 Çağ Yapı İnşaat Taah. Gıda Tem. Bilg. Tic. Ve San. Ltd. Şti., BÜYÜKDERE MAH. ŞAİR SOK. NO:11/A ESKİŞEHİR
 İhaleyi yapan idare:
 Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı, Izmir Yolu 21. Km 16059 BURSA
Başvuru tarih ve sayısı:
 14.01.2013 / 1608
Başvuruya konu ihale:
 2012/101177 İhale Kayıt Numaralı "Büro Destek Hizmeti Alımı" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığıtarafından 07.09.2012tarihinde açık ihale usulüile yapılan “Büro Destek Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin olarak başvuru sahibince 14.01.2013tarih ve 1608sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunulmuştur.

 

Başvuruya ilişkin olarak 2013/279sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde ön inceleme raporu tanzim edilmiştir.

 

Karar:

 

 

Şikâyet dilekçesi ve ön inceleme raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle, idarece 05.12.2012 tarih ve 2012/UH.III-4687 sayılı Kurul kararı doğrultusunda tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verildiği, ancak aşırı düşük teklif açıklaması istenmeksizin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasının kamu ihale mevzuatına aykırı olduğu iddia edilmektedir.

   

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 56’ncı maddesinde, Kamu İhale Kurulunun, Kuruma gelen itirazen şikâyet başvurularıyla ilgili olarak gerekçesini belirtmek suretiyle karar vereceği hüküm altına alınmış olup, mevzuatta Kurul tarafından karara bağlanan hususların yeniden incelemeye alınmasına ilişkin bir düzenleme bulunmamaktadır. Diğer yandan, anılan Kanunun 57’nci maddesinde şikâyetler ile ilgili olarak Kurum tarafından verilen nihai kararların mahkemelerde dava konusu edilebileceği belirtilmiştir.

 

            05.12.2012 tarih ve 2012/UH.III-4687 sayılı Kurul kararında başvuru sahibinin teklifinin asgari işçilik maliyetini karşılamaması sebebiyle doğrudan değerlendirme dışı bırakılması gerektiği tespit edilmiş olup, bu çerçevede anılan istekli tarafından Kuruma verilen dilekçede yer alan aşırı düşük teklif açıklaması istenmeksizin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasının mevzuata aykırı olduğu yönündeki iddianın Kurul kararına itiraz mahiyetinde olduğuanlaşılmıştır.

 

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65 inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere:

 

Başvurunun reddine,

  


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

 

Kazım  ÖZKAN

II. Başkan

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

 

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hasan  KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

 

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul