En son güncellemeler 24 Ocak 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UH.III-564
  • Toplantı No: 2013/009
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 28.01.2013
(Aşağıdaki metin 9/2/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/009
Gündem No :26
Karar Tarihi:28.01.2013
Karar No :2013/UH.III-564
Şikayetçi:
 Hanoğlu Tem. Hizm. Yaah. Yem. Yön. Dan. Rekl. Cen. Bilg. Hizm. İnş. Mad. Nak. San. Tic. Ltd. Şti. & Zigana Tem. Taah. Yem. Yön. Dan. Rekl. Cen. Bilg. Hizm. İnş. Mad. Nak. San. Tic. Ltd. Şti. Ortak Girişimi , FABRİKALAR MAH. 3007 SOK. NO:48/A ANTALYA
 İhaleyi yapan idare:
 Muratpaşa Belediye Başkanlığı (Destek Hizmetleri Müdürlüğü), Fener Mah. Tekelioğlu Cad. No: 63 07160 ANTALYA
Başvuru tarih ve sayısı:
 27.12.2012 / 43153
Başvuruya konu ihale:
 2012/140438 İhale Kayıt Numaralı "Park Ve Bahçeler Müdürlüğü 2013 Yılı 12 Aylık Personel Çalıştırmaya Dayalı Hizmet Alımı İşi" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

Muratpaşa Belediye Başkanlığı Destek Hizmetleri  Müdürlüğütarafından 26.11.2012tarihinde açık ihale usulüile yapılan “Park ve Bahçeler Müdürlüğü 2013 Yılı 12 Aylık Personel Çalıştırmaya Dayalı Hizmet Alımı İşi” ihalesine ilişkin olarak Hanoğlu Tem. Hizm. Yaah. Yem. Yön. Dan. Rekl. Cen. Bilg. Hizm. İnş. Mad. Nak. San. Tic. Ltd. Şti. & Zigana Tem. Taah. Yem. Yön. Dan. Rekl. Cen. Bilg. Hizm. İnş. Mad. Nak. San. Tic. Ltd. Şti. Ortak Girişimitarafından 27.12.2012tarih ve 43153sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 27.12.2012tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

            Başvuruya ilişkin olarak 2012/5120sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

Karar:

 

 

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, söz konusu ihalede teklif edilmesi gereken asgari işçilik maliyetinin 8.339.500,80 TL olduğu, bu tutarın altında teklif veren isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılarak ihalenin kendileri üzerinde bırakılması gerekirken, ihalenin Marmara Tem. İnş. Gıda ve Kar. Dağ. Hiz. San. Tic. Ltd. Şti. üzerinde bırakılması ve ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak Doğan Sos. Hizm. Kur. Dağ. Taş. İnş. Yat. San. Tic. Ltd. Şti.nin belirlenmesine yönelik idarenin işleminin mevzuata uygun olmadığı iddialarına yer verilmiştir.

 

A) Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

Sekiz isteklinin teklif sunduğu uyuşmazlığa konu ihaleye ait 28.11.2012 tarihli ihale komisyonu kararı ile; Aras Tem. Sos. Hizm. Sağ. İnş. Hav. San. Tic. Ltd. Şti.nin teklifinin teklif zarfı kapsamında herhangi bir belge sunulmaması, Norm İnş. Elk. Müh. San. Tic. Ltd. Şti.nin teklifinin de teklif zarfının uygun olmaması gerekçeleriyle değerlendirme dışı bırakıldığı, Marmara Tem. İnş. Gıda ve Kar. Dağ. Hiz. San. Tic. Ltd. Şti., Doğan Sos. Hizm. Kur. Dağ. Taş. İnş. Yat. San. Tic. Ltd. Şti. ve Megapol Sos. Hizm. Tem. İnş. Bil. Yem. Ür. Hizm. San. Tic. Ltd. Şti. olmak üzere en düşük teklifi veren üç isteklinin teklif bedelinin idarece belirlenen kâr hariç yaklaşık maliyet tutarı olan 8.339.456,34 TL’ye eşit olması nedeniyle ihalenin iş deneyim belgesi tutarı daha yüksek olan Marmara Tem. İnş. Gıda ve Kar. Dağ. Hiz. San. Tic. Ltd. Şti. üzerinde bırakıldığı, Doğan Sos. Hizm. Kur. Dağ. Taş. İnş. Yat. San. Tic. Ltd. Şti.nin teklifinin de ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif olarak belirlendiği görülmüştür.

 

İhale üzerinde bırakılan istekli ile ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibinin teklif bedelinin teklif edilmesi gereken asgari işçilik maliyetinin altında olduğu, bu nedenle anılan isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği iddiasıyla başvuru sahibi tarafından 12.12.2012 tarihinde idareye şikâyet başvurusunda bulunulduğu, 10 günlük cevap verme süresi içerisinde herhangi bir cevap verilmediği gerekçesiyle de 27.12.2012 tarihinde Kuruma itirazen şikâyet başvurusunda bulunulduğu anlaşılmıştır.

 

İhale işlem dosyası kapsamında idarece gönderilen belgelerin incelenmesi neticesinde ise başvuru sahibi tarafından yapılan şikâyet başvurusuna ilişkin olarak idarece 17.12.2012 tarihinde karar alındığı ve 21.12.2012 tarihli yazı ile anılan kararın başvuru sahibine 27.12.2012 tarihinde tebliğ edildiği, söz konusu yazıda; düzeltici işlem tesis edilerek Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79.4’üncü maddesine göre ihale sürecine devam edilmesine karar verildiğinin belirtildiği görülmüştür.

 

Öte yandan 20.12.2012 tarihli ilk ihale komisyonu kararı ile de Avrupa Grubu Tem. Gıda Yam. Ür. San. Tic. Ltd. Şti. hariç ihaleye teklif sunan bütün isteklilerin tekliflerinin aşırı düşük bulunarak 21.12.2012 tarihli yazılar ile açıklama istendiği, Erhan Nak. Gıda İnş. San. Tic. Ltd. Şti. dışında diğer isteklilerin aşırı düşük teklif açıklamasını sundukları hususunun 03.01.2013 tarihli ihale komisyonu kararı ile tespit edildiği ve aynı komisyon kararında aşırı düşük teklif sorgulamasına tabi tutulmayan diğer istekli olan Avrupa Grubu Tem. Gıda Yam. Ür. San. Tic. Ltd. Şti.nden de açıklama istenmesine karar verildiği görülmüştür. Adı geçen istekli tarafından açıklama sunulması sonrasında, aşırı düşük teklif açıklamalarının incelendiği ve sunulan açıklamaların uygun bulunmaması sonucunda 14.01.2013 tarihli ihale komisyonu kararı ile bütün isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılarak ihalenin iptaline karar verildiği anlaşılmıştır.

 

İdari Şartname’nin “Teklif fiyata dahil olan giderler” başlıklı 25’inci maddesinde “…25.3.1. İşin süresi ve personel sayısı dikkate alınarak ilgili mevzuatına göre hesaplanacak işçilik ücreti:

İşe alınacak personel için asgari ücret üzerinden değerlendirme yapılacak, düz işçiler asgari ücretin % 20, büro personeli asgari ücretin % 25, B Sınıfı şoförler asgari ücreti % 45, E Sınıfı şoförler, operatörler, bahçıvan ve ustalar asgari ücretin % 55, ekip sorumluları asgari ücretin % 60, teknikerler % 65, ziraat mühendisleri ve peyzaj mimarı asgari ücretin % 75 fazla ücret alacaktır.

Fazla Çalışma Ücretleri

Kaldırım, marangoz, kaynak, boya, sıva-şap, bakım onarım, sıhhi tesisat, seramik fayans, duvar, elektrik, soğuk demir ve kalıp ustaları için işin toplam süresi içerisinde 12936 saat fazla çalışma Kamu İhale Kurumu İşçilik Hesapla Modülünde öngörülmüştür ve modülde, bedeli yaklaşık maliyete dahil edilmiştir. Ancak fazla çalışma bedeli yaptırılacak fazla çalışma (saat) kadar yükleniciye ödenecektir.

Peyzaj mimarı için işin toplam süresi içerisinde 150 saat fazla çalışma Kamu İhale Kurumu İşçilik Hesapla Modülünde öngörülmüştür ve modülde, bedeli yaklaşık maliyete dahil edilmiştir. Ancak fazla çalışma bedeli yaptırılacak fazla çalışma (saat) kadar yükleniciye ödenecektir.

Ziraat Mühendisleri için işin toplam süresi içerisinde 900 saat fazla çalışma Kamu İhale Kurumu İşçilik Hesapla Modülünde öngörülmüştür ve modülde , bedeli yaklaşık maliyete dahil edilmiştir. Ancak fazla çalışma bedeli yaptırılacak fazla çalışma (saat) kadar yükleniciye ödenecektir.

Düz işçiler için işin toplam süresi içerisinde 69168 saat fazla çalışma Kamu İhale Kurumu İşçilik Hesapla Modülünde öngörülmüştür ve modülde, bedeli yaklaşık maliyete dahil edilmiştir. Ancak fazla çalışma bedeli yaptırılacak fazla çalışma (saat) kadar yükleniciye ödenecektir.

E sınıfı şoför için işin toplam süresi içerisinde 5808 saat fazla çalışma Kamu İhale Kurumu İşçilik Hesapla Modülünde öngörülmüştür ve modülde, bedeli yaklaşık maliyete dahil edilmiştir. Ancak fazla çalışma bedeli yaptırılacak fazla çalışma (saat) kadar yükleniciye ödenecektir.

B sınıfı şoför için işin toplam süresi içerisinde 5544 saat fazla çalışma Kamu İhale Kurumu İşçilik Hesapla Modülünde öngörülmüştür ve modülde, bedeli yaklaşık maliyete dahil edilmiştir. Ancak fazla çalışma bedeli yaptırılacak fazla çalışma (saat) kadar yükleniciye ödenecektir.

Operatör için işin toplam süresi içerisinde 1056 saat fazla çalışma Kamu İhale Kurumu İşçilik Hesapla Modülünde öngörülmüştür ve modülde, bedeli yaklaşık maliyete dahil edilmiştir. Ancak fazla çalışma bedeli yaptırılacak fazla çalışma (saat) kadar yükleniciye ödenecektir.

Tekniker için işin toplam süresi içerisinde 180 saat fazla çalışma Kamu İhale Kurumu İşçilik Hesapla Modülünde öngörülmüştür ve modülde, bedeli yaklaşık maliyete dahil edilmiştir. Ancak fazla çalışma bedeli yaptırılacak fazla çalışma (saat) kadar yükleniciye ödenecektir.

Bahçıvan için işin toplam süresi içerisinde 1056 saat fazla çalışma Kamu İhale Kurumu İşçilik Hesapla Modülünde öngörülmüştür ve modülde, bedeli yaklaşık maliyete dahil edilmiştir. Ancak fazla çalışma bedeli yaptırılacak fazla çalışma (saat) kadar yükleniciye ödenecektir.

Ekip Sorumlusu için işin toplam süresi içerisinde 1848 saat fazla çalışma Kamu İhale Kurumu İşçilik Hesapla Modülünde öngörülmüştür ve modülde, bedeli yaklaşık maliyete dahil edilmiştir. Ancak fazla çalışma bedeli yaptırılacak fazla çalışma (saat) kadar yükleniciye ödenecektir.

Büro personeli için işin toplam süresi içerisinde 1320 saat fazla çalışma Kamu İhale Kurumu İşçilik Hesapla Modülünde öngörülmüştür ve modülde, bedeli yaklaşık maliyete dahil edilmiştir. Ancak fazla çalışma bedeli yaptırılacak fazla çalışma (saat) kadar yükleniciye ödenecektir.

Resmi Tatil Çalışma Ücretleri

2013 yılı Resmi Tatil ve Bayram günleri toplam 13,5 gün olup ; 50 adet Düz İşçi için toplam 675 gün (13,5x50), 10 adet B Sınıfı Şoför için 135 gün (13,5x10), 10 Adet E Sınıfı Şoför için 135 gün (13,5x10), 1 adet Operatör için 13,5 gün (13,5x1), 3 adet Bahçıvan için 40,5 gün (13,5x3), 10 adet Muhtelif Usta için 135 gün (13,5x10), 3 adet Ekip Sorumlusu için 40,5(13,5x3) gün Resmi Tatil çalışması Kamu İhale Kurumu İşçilik Hesaplama Modülünde öngörülmüştür ve modülde, bedeli yaklaşık maliyete dahil edilmiştir. Ancak Resmi Tatil ve Bayram günlerinde yapılan çalışma bedeli (gün) kadar yükleniciye ödenecektir.

25.5. Kısa vadeli sigorta prim oranları ...% 3,5.”düzenlemesine yer verilmiş, birim fiyat teklif cetvelinde de farklı maliyet bileşenleri içeren her bir işçilik gideri için ayrı bir satır açıldığı görülmüştür.

 

Yol, yemek ve giyim giderinin bulunmadığı, işçilik maliyetinin sadece ulusal bayram ve genel tatil günlerinde yapılacak çalışma ile fazla çalışma ücretinden oluştuğu, kâr hariç yaklaşık maliyetinde teklif edilmesi gereken asgari işçilik maliyetine eşit olduğu incelemeye konu ihaleye ait yaklaşık maliyet hesap cetveli incelendiğinde; ihale tarihi itibari ile Kamu İhale Kurumu internet sayfasında yer alan işçilik hesaplama modülü kullanılarak toplam işçilik maliyetinin 8.339.456,34 TL olarak hesaplandığı, bu tutara firma kârı olarak belirlenen 833.945,63 TL eklenerek yaklaşık maliyetin 9.173.401,97 TL olarak tespit edildiği görülmüştür.

 

İhale tarihinde Kurumun internet sitesinde yayımda bulunan ancak kullanma zorunluluğu bulunmayan işçilik modülü tarafından yapılan hesaplama incelendiğinde % 18,5 işveren sigorta primi, % 2 işsizlik primi ve % 3,5 risk prim oranı olmak üzere toplam % 24 oranı dikkate alınarak işveren payının hesaplandığı ve yuvarlamanın sadece bu aşamada yapıldığı, her bir oran üzerinden ayrı ayrı prim tutarı hesaplanmak suretiyle toplam prim tutarının belirlenmediği görülmüştür. Sosyal Güvenli Kurumu Sigorta Primleri Genel Müdürlüğünce Kuruma gönderilen 03.12.2012 tarihli yazıda, işveren hisselerinin prime esas kazanç tutarı üzerinden 5510 sayılı Kanun’un 81’inci maddesinde belirtilen her bir sigorta koluna ait prim oranına göre ayrı ayrı hesaplanması, yuvarlamanın da her bir işlem sonucunda bulunan rakam üzerinden yapılması gerektiği ifade edilmiştir.

 

Sosyal güvenlik mevzuatı, Sosyal Güvenlik Kurumunun görüş yazısı ve İdari Şartname’nin 25’inci maddesinde yer alan düzenlemeler çerçevesinde yapılan hesaplama sonucunda ulusal bayram ve genel tatil günlerinde yapılacak çalışma ile fazla çalışma ücreti dahil teklif edilmesi gereken asgari işçilik maliyetinin 8.339.500,80 olduğu tespit edilmiştir. 

 

20.12.2012 tarihli ilk ihale komisyonu kararı ile ihale üzerinde bırakılan istekli Marmara Tem. İnş. Gıda ve Kar. Dağ. Hiz. San. Tic. Ltd. Şti., ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak belirlenen Doğan Sos. Hizm. Kur. Dağ. Taş. İnş. Yat. San. Tic. Ltd. Şti. ve teklifinin geçerli olduğu tespit edilen Megapol Sos. Hizm. Tem. İnş. Bil. Yem. Ür. Hizm. San. Tic. Ltd. Şti.nin teklif bedeli olan 8.339.456,34 TL’nin teklif edilmesi gereken asgari işçilik maliyetinin altında olması nedeniyle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılması gerekmektedir. Ancak şikâyet başvurusu sonrasında idarece düzeltici işlem tesis edilerek adı geçen isteklilerden aşırı düşük teklif açıklaması istendiği ve yapılan değerlendirme neticesinde aşırı düşük teklif açıklamalarının uygun bulunmayarak adı geçen isteklilere ait tekliflerin 03.01.2013 tarihli ihale komisyonu kararı ile değerlendirme dışı bırakıldığı görüldüğünden başvuru sahibinin bu yöndeki iddiasına ilişkin olarak karar verilmesine yer olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

B) İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 18 inci maddesi yönünden yapılan inceleme sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır.

 

1) 20.12.2012 tarihli ilk ihale komisyonu kararında başvuru sahibinin teklifi geçerli teklif olarak kabul edildiğinden ve incelemeye konu itirazen şikâyet başvurusu belirtilen ihale komisyonu kararına karşı yapıldığından, başvuru sahibinin teklifinin geçerliliğinin itirazen şikâyete konu edilmediği anlaşılmıştır. Ancak 12.12.2012 tarihinde idareye yapılan şikâyet başvuru sonrasında idarece tesis edilen işlemler neticesinde başvuru sahibinin teklifinin aşırı düşük bulunarak sorgulamaya tabi tutulduğu ve sunulan açıklamanın uygun bulunmayarak teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı anlaşıldığından, gerek eşit muamele ilkesi yönünden gerekse idarenin şikâyet üzerine aldığı kararda belirtilen hususlar bakımından başvuru sahibinin teklifine ilişkin olarak idarece tesis edilen işlemin mevzuata uygunluğunun incelenmesi gerekmektedir.

 

Bu çerçevede kâr hariç yaklaşık maliyetin teklif edilmesi gereken asgari işçilik maliyetine eşit ve 8.339.500,80 TL olduğu incelemeye konu personel çalıştırılmasına dayalı ihalede, başvuru sahibinin teklif bedelinin kâr hariç yaklaşık maliyetin altında olmaması nedeni ile Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79.4’üncü maddesi ve istikrar kazanmış Kurul kararları uyarınca başvuru sahibinin teklifinin aşırı düşük olmadığı,  dolayısıyla aşırı düşük teklif açıklaması istenmemesi gerektiği, bu itibarla açıklamanın uygun olmadığı gerekçesiyle başvuru sahibinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasına yönelik idarenin işleminde mevzuata uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

 

2) Erhan Nak. Gıda İnş. San. Tic. Ltd. Şti.nin teklif bedelinin 8.339.519,28 TL, Avrupa Grubu Tem. Gıda Yam. Ür. San. Tic. Ltd. Şti.nin teklif bedelinin ise 8.340.195,23 TL olduğu, bu tutarların kâr hariç yaklaşık maliyet tutarına eşit olan teklif edilmesi gereken asgari işçilik maliyet tutarının altında olmadığı anlaşılmış, dolayısıyla adı geçen isteklilere aşırı düşük teklif sorgulaması yapılması ve sonrasında açıklama sunulmadığı yada açıklamanın uygun olmadığı gerekçesiyle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına yönelik idarenin işleminin mevzuata uygun olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğ’in “İdareye şikâyet başvurusu” başlıklı 2’inci maddesinde, ihalede geçerli teklif kalmaması nedeniyle ihalenin idare tarafından iptal edildiği durumlarda, istekliler tarafından teklifin değerlendirme dışı bırakılmasına karşı yapılan başvuruların ihalenin iptal edilmesi işlemine karşı yapılan başvuru olarak değerlendirilemeyeceği, Kuruma yapılan itirazen şikâyet başvurusu üzerine Kurul tarafından başvuru sahibinin teklifinin geçerli olduğuna dair düzeltici işlem kararı verilen hallerde, idarenin ihalenin iptali kararını geri alarak düzeltici işlem kararının gereğini yerine getirmesinin zorunlu olduğu, idarenin ihalenin iptali kararını geri almaması durumunda iptal kararına karşı yapılacak başvurunun doğrudan idari yargı mercilerine yapılması gerektiği belirtilmiştir.

 

İncelemeye konu itirazen şikâyet başvurusunun, ihalenin iptali kararı sonrasında başvuru sahibinin teklifinin geçerliğine yönelik olmadığı anlaşılmakla beraber, şikâyet başvurusu sonrasında şikâyete konu edilen husus bakımından idarece tesis edilen işlemler neticesinde başvuru sahibinin teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı ve Kuruma yapılan itirazen şikâyet başvurusu kapsamında 4734 sayılı Kanun’un 56’ıncı maddesi uyarınca eşit muamele ilkesi ve idare cevabında belirtilen hususlar bakımından yapılan inceleme neticesinde de başvuru sahibinin teklifinin geçerli olduğu anlaşıldığından, anılan Tebliğ açıklaması çerçevesinde düzeltici işlem tesis edilmesi ve idarenin ihalenin iptali kararını geri alarak düzeltici işlem kararının gereğini yerine getirmesi gerekmektedir.

 

Sonuç olarak yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, başvuru sahibi Hanoğlu Tem. Hizm. Yaah. Yem. Yön. Dan. Rekl. Cen. Bilg. Hizm. İnş. Mad. Nak. San. Tic. Ltd. Şti. & Zigana Tem. Taah. Yem. Yön. Dan. Rekl. Cen. Bilg. Hizm. İnş. Mad. Nak. San. Tic. Ltd. Şti. Ortak Girişimi, Erhan Nak. Gıda İnş. San. Tic. Ltd. Şti. ve Avrupa Grubu Tem. Gıda Yam. Ür. San. Tic. Ltd. Şti.nin teklifinin değerlendirmeye alınması ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle 4734 sayılı Kanun'un 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

 

Kazım  ÖZKAN

II. Başkan

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

 

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hasan  KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

 

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul