• Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UH.III-692
  • Toplantı No: 2013/010
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 31.01.2013
(Aşağıdaki metin 10/2/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/010
Gündem No :58
Karar Tarihi:31.01.2013
Karar No :2013/UH.III-692
Şikayetçi:
 Kartal Grup Sosyal Hizmetler İnşaat Temizlik Taah. Tic. Ltd. Şti, CEVİZLİDERE MAH. 3. CAD. BİRLİK APT. NO:6/17 BALGAT ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Bayraklı Belediye Başkanlığı Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Manavkuyu Mah. 275/7 Sokak 4 İZMİR
Başvuru tarih ve sayısı:
 07.01.2013 / 746
Başvuruya konu ihale:
 2012/191078 İhale Kayıt Numaralı "Yardımcı Personel Temin Hizmeti Alımı İşi" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

 

Bayraklı Belediye Başkanlığı Destek Hizmetleri Müdürlüğütarafından 21.12.2012 tarihinde pazarlık usulü ile yapılan “Yardımcı Personel Temin Hizmeti Alımı İşi” ihalesine ilişkin olarak Kartal Grup Sosyal Hizmetler İnşaat Temizlik Taah. Tic. Ltd. Şti.nin 25.12.2012 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusu hakkında idare tarafından süresi içinde karar alınmaması üzerine, başvuru sahibince 07.01.2013 tarih ve 746 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 07.01.2013 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

            Başvuruya ilişkin olarak 2013/153 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

Karar:

 

 

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, pazarlık usulü ile gerçekleştirilen ihalede, ihale üzerinde bırakılan isteklinin sunmuş olduğu 1.009.585,96 TL'lik ikinci fiyat teklifinin asgari işçilik maliyetinin altında olduğu, modül kullanılarak yapılan bu hesaplamanın ilgili mevzuat ve şartname düzenlemelerine göre manuel hesaplanan tutardan düşük olması sebebiyle ihalenin kendileri üzerinde bırakılması gerektiği, idarece şikayet başvurularına cevap verilmeden sözleşme imzalandığı iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

Bayraklı Belediye Başkanlığı Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen “Yardımcı Personel Temin Hizmeti Alımı İşi” ihalesine ait ihale dokümanı incelendiğinde, ihale konusu işin 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 21’inci maddesinin (b) bendine göre pazarlık usulü ile ihaleye çıkarıldığı, birim fiyat teklif ve sözleşme türünün uygulandığı ihalede 212 personelin çalıştırılacağı, İdari Şartname’nin 25’inci maddesinde anılan personelin dağılımının “1 Adet İletişim Koordinatör, 8 Adet Basın ve Halkla İlişkiler Yardımcı Elemanı, 3 Adet Yardımcı Makam Şoförü, 1 Adet Makam Sekreteri, 3 Adet Yardımcı Tekniker,1 Adet Yardımcı Ustabaşı, 8 Adet Yardımcı Sekreter Eleman, 37 Adet Yardımcı Şoför, 11 Adet Yardımcı Usta, 63 Adet İdari Yardımcı Personel, 49 Adet Yardımcı İşler Elemanı,5 Adet Hamal, 16 Adet Temizlik Elemanı, 6 Adet Yönlendirme Elemanı Olmak Üzere Toplam 212 İşçi” şeklinde gösterildiği ve işin süresinin Sözleşme Tasarısı’nın 9’uncu maddesinde 01.01.2013-28.02.2013 tarihleri arasında 2 ay olarak belirlendiği anlaşılmıştır.

 

21.12.2012 tarihli ihale komisyonu kararından, ihaleye 3 isteklinin davet edildiği, isteklilerin tamamının ihale dokümanını satın alarak ihaleye iştirak ettiği, komisyon tarafından tekliflerin tamamının geçerli ve yeterli olduğu tespit edilerek isteklilerden son fiyat tekliflerini sunmalarının istendiği, sunulan son fiyat teklifleri esas alınarak ihalenin en düşük fiyat teklifini sunan Önar Araştırma Yön. Dan. İnsan Kay. Tem. Gıda İnş. Tur. Taş. San. ve Tic. Ltd. Şti. üzerinde bırakılarak sonuçlandırıldığı anlaşılmıştır.

 

Başvuru sahibi, ihale üzerinde bırakılan istekliye ait son fiyat teklifinin KİK İşçilik Hesaplama Modülü kullanılarak oluşturulduğu, bu nedenle ilgili mevzuata ve ihale dokümanı kapsamındaki Birim Fiyat Tariflerine göre hesaplama yapıldığında, bu tutarın asgari işçilik maliyetini karşılamadığını iddia etmektedir.

 

İdari Şartname’nin “Teklif fiyata dahil olan giderler” başlıklı 25’inci maddesinde,

 

“25.3. Teklif fiyata dahil olan diğer giderler aşağıda belirtilmiştir:

25.3.1. İşin süresi ve personel sayısı dikkate alınarak ilgili mevzuatına göre hesaplanacak işçilik ücreti:

 

İş süresince; 1 Adet İletişim Koordinatör, 8 Adet Basın Ve Halkla İlişkiler Yardımcı Elemanı ,3 Adet Yardımcı Makam Şoförü,1 Adet Makam Sekreteri, 3 Adet Yardımcı Tekniker,1 Adet Yardımcı Ustabaşı, 8 Adet Yardımcı Sekreter Eleman , 37 Adet Yardımcı Şoför,11 Adet Yardımcı Usta, 63 Adet İdari Yardımcı Personel , 49 Adet Yardımcı İşler Elemanı,5 Adet Hamal,16 Adet Temizlik Elemanı,6 Adet Yönlendirme Elemanı Olmak Üzere Toplam 212 İşçi Çalışacaktır.

 

b) Bir işçinin çalışma süresi 2 aydır.

 

c) İş süresince ortalama / yaklaşık olarak; İletişim Koordinatör 45 Saat, Basın Ve Halkla İlişkiler Yardımcı Elemanı 360 Saat, Yardımcı Makam Şoförü 135 Saat, Yardımcı Makam Sekreteri 45 Saat, Yardımcı Tekniker 135 Saat, Yardımcı Ustabaşı 45 Saat, Yardımcı Sekreter 360 Saat, Yardımcı Şoför 1.665 Saat, Yardımcı Usta 495 Saat, İdari Yardımcı Elemanı 2.835 Saat, Yardımcı İşler Elemanı 2205 Saat, Hamal 225 Saat, Temizlik Elemanı 720 Saat, Yönlendirme Elemanı 360 Saat Fazla Mesai Yapacaktır.

 

d) İş süresince ortalama / yaklaşık olarak;

 

İletişim Koordinatör 1 Gün, Basın Ve Halkla İlişkiler Yardımcı Elemanı 8 Gün, Yardımcı Makam Şoförü 3 Gün, Yardımcı Makam Sekreteri 1 Gün, Yardımcı Tekniker 3 Gün, Yardımcı Ustabaşı 1 Gün, Yardımcı Sekreter 8 Gün, Yardımcı Şoför 37 Gün, Yardımcı Usta 11 Gün, İdari Yardımcı Elemanı 63 Gün, Yardımcı İşler Elemanı 49 Gün, Hamal 5 Gün, Temizlik Elemanı 16 Gün, Yönlendirme Elemanı 6 Gün bayram ve genel tatil çalışması yapacaktır.

 

e)İşin özelliği ve riskleri dikkate alınarak;

 

İletişim Koordinatörü brüt asgari ücretin %220 fazlası, Basın Ve Halkla İlişkiler Yardımcı Elemanı brüt asgari ücretin % 100 fazlası, Yardımcı Makam Şoförü brüt asgari ücretin %100 fazlası, Yardımcı Makam Sekreteri brüt asgari ücretin %100 fazlası, Yardımcı Tekniker brüt asgari ücretin %50 fazlası, Yardımcı Ustabaşı brüt asgari ücretin %100 fazlası, Yardımcı Sekreter brüt asgari ücretin %25 fazlası, Yardımcı Şoför brüt asgari ücretin %30 fazlası, Yardımcı Usta brüt asgari ücretin %30 fazlası, İdari Yardımcı Elemanı brüt asgari ücretin %15 fazlası, Yardımcı İşler Elemanı brüt asgari ücretin %10 fazlası, Hamal brüt asgari ücretin %15 fazlası, Temizlik Elemanı brüt asgari ücretin %10 fazlası, Yönlendirme Elemanı brüt asgari ücretin %15 fazlası üzerinden ödeme yapılacaktır. (bayram ve genel tatil ücretlerinde de bu oranlar dikkate alınacaktır.)

 

25.3.2. Yemek, yol ve giyecek giderleri:

a) Çalışan tüm personele; ücret bordrosunda gösterilmek üzere brüt 11,94 TL günlük yemek bedeli nakdi ödemesi,

b) Çalışan tüm personele; ücret bordrosunda gösterilmek üzere brüt 8,06 TL günlük yol bedeli nakdi ödemesi vereceklerdir.

 

İstekliler tekliflerinde yol ve yemek bedelini aylık 26 gün üzerinden vereceklerdir. Sözleşmenin uygulanması sırasında hak ediş ödemelerinde çalışılmayan günler için yol ve yemek bedelleri hak ediş bedelinden düşülerek ödeme yapılacaktır. Yol ve yemek bedeli ihale süresince sabit kalacaktır

25.5. Sigorta Müdürlüğünden istenen ve yaklaşık maliyet hesabında dikkate alınan, tüm işçiler için işyeri tehlike derecesi V olup, iş kazaları ve meslek hastalıkları sigortası prim oranları % 3, toplam SSK işveren payı oranı %21,5, işsizlik sigortası işveren payı oranı her işçi için %2 olarak hesaplanacaktır.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

İhale dokümanı kapsamında yer alan Yardımcı Personel Temin Hizmeti Alımı İşi İhalesi Birim Fiyat Tarifleri’nde ise aşağıdaki düzenlemeler bulunmaktadır:

 

I- Birim Fiyatların Hesaplamalarında Dikkate Alınacak Hususlar Ve Tanımlar:

 

1. İş süresince;

 

Personel Niteliği

Sayısı

İletişim Koordinatör

1 Adet

Basın Ve Halkla İlişkiler Yardımcı Elemanı

8 Adet

Yardımcı Makam Şoförü

3 Adet

Yardımcı Ustabaşı

1 Adet

Yardımcı Tekniker

3 Adet

Yardımcı Usta

11Adet

Yardımcı Şoför

37 Adet

Yardımcı Makam Sekreteri

1 Adet

Yardımcı Sekreter eleman

8 Adet

İdari Yardımcı Personel

63 Adet

Yönlendirme Elemanı

6 Adet

Yardımcı İşler Elemanı

49 Adet

Hamal

5 Adet

Temizlik Elemanı

16 Adet

 

Yukarıda Niteliği Ve Sayısı Belirtilen Toplam 212 Adet İşçi Çalışacaktır.

 

2. Bir işçinin çalışma süresi 2 aydır.

 

3. Yemek ücreti: 11,94 TL /gün

Çalışan tüm işçilere günlük olarak ödenmesi zorunlu olan brüt ücret. (Hafta sonu, izinli yada çalışılmayan günler için ödenmeyecektir.)

 

4. Yol ücreti: 8,06 TL / gün

Çalışan tüm işçilere, günlük olarak ödenmesi zorunlu olan brüt ücret. (Hafta sonu, izinli yada çalışılmayan günler için ödenmeyecektir.)

 

5. İstekliler tekliflerinde yol ve yemek bedelini aylık 26 gün üzerinden vereceklerdir. İş süresince yukarıda verilen yol ve yemek bedelleri sabit kalacaktır.

 

6. Sigorta Müdürlüğü’nden istenen ve yaklaşık maliyet hesabında dikkate alınan, tüm işçiler için iş kazaları ve meslek hastalıkları sigorta prim oranı % 3,0, işyeri tehlike derecesi V olup, toplam SSK işveren payı  % 21,5 olarak, işsizlik sigortası işveren payı % 2 olarak hesaplanacaktır. Yemek ücreti olarak yapılan ödemelerden, asgari ücretin % 6’sı SSK primlerinden ve işsizlik sigortası primlerinden istisna tutulacaktır.

 

7. İş süresince ortalama / yaklaşık olarak; Aşağıdaki yaklaşık fazla mesailer yapacaktır.

 

Personel Niteliği

Fazla Mesai

İletişim Koordinatör

45 Saat

Basın Ve Halkla İlişkiler Yardımcı Elemanı

360 Saat

Yardımcı Makam Şoförü

135 Saat

Yardımcı Ustabaşı

45 Saat

Yardımcı Tekniker

135 Saat

Yardımcı Usta

495 Saat

Yardımcı Şoför

1.665 Saat

Yardımcı Makam Sekreteri

45 Saat

Yardımcı Sekreter Eleman

360 Saat

İdari Yardımcı Personel

2.835 Saat

Yönlendirme Elemanı

360 Saat

Yardımcı İşler Elemanı

2.205 Saat

Hamal

225 Saat

Temizlik Elemanı 

720 Saat

 

8. İş Süresince Ortalama / Yaklaşık Olarak; Aşağıdaki bayram ve genel tatil çalışması yapacaktır.

 

 

Personel Niteliği

Bayram Ve Genel

Tatil Çalışması

İletişim Koordinatör

1 Gün

Basın Ve Halkla İlişkiler Yardımcı Elemanı

8 Gün

Yardımcı Makam Şoförü

3 Gün

Yardımcı Ustabaşı

1 Gün

Yardımcı Tekniker

3 Gün

Yardımcı Usta

11 Gün

Yardımcı Şoför

37 Gün

Yardımcı Makam Sekreteri

1 Gün

Yardımcı Sekreter Eleman

8 Gün

İdari Yardımcı Personel

63Gün

Yönlendirme Elemanı

6 Gün

Yardımcı İşler Elemanı

49 Gün

Hamal

5 Gün

Temizlik Elemanı 

16 Gün

 

9. Haftalık çalışma süresi 45 saat, günlük çalışma süresi 7,5 saattir. Haftalık 45 saat çalışan işçi hafta tatilini hak eder.

 

10.Çalıştırılması Planlanan İşçi Brüt Aylık Ücretleri;

 

 

Personel Niteliği

Brüt Aylık Asgari Ücretleri

İletişim Koordinatör

% 220 fazlası

Basın Ve Halkla İlişkiler Yardımcı Elemanı

% 100 fazlası

Yardımcı Makam Şoförü

% 100 fazlası

Yardımcı Ustabaşı

% 100 fazlası

Yardımcı Tekniker

% 50 fazlası

Yardımcı Usta

% 30 fazlası

Yardımcı Şoför

%  30 fazlası

Yardımcı Makam Sekreteri

% 100 fazlası

Yardımcı Sekreter Eleman

% 25 fazlası

İdari Yardımcı Personel

% 15 fazlası

Yönlendirme Elemanı

% 15 fazlası

Yardımcı İşler Elemanı

% 10 fazlası

Hamal

% 15 fazlası

Temizlik Elemanı 

% 10 fazlası

 

11. İstekliler birim fiyat tariflerinde yer alan iş kalemleri için ayrı ayrı birim fiyat teklifi vermek ve birim fiyatların içinde yer alması gereken SSK İşveren paylarını, işsizlik sigortası işveren payları ile genel gider ve sözleşme giderlerini koymak zorundadır.

 

12. Birim fiyat teklif mektubu eki cetvelde, yüklenici karı ayrı bir iş kalemi olarak gösterilmeyecek, teklif edilen birim fiyatların kar dahil fiyatlar olduğu kabul edilecektir. Aksi halde teklifleri geçersiz sayılıp değerlendirme dışı bırakılacaktır.

                            

II- Birim Fiyat Tarifleri:

 

1. Aylık Çalışma Ücreti (Tüm Çalıştırılacak İşçi Personel için): Brüt aylık ücretlerine yol ve yemek ücretleri, SSK işveren payı, işsizlik sigortası işveren payı eklenerek hesaplanır

 

2. Fazla Mesai Ücreti (Tüm Çalıştırılacak İşçi Personel için): Brüt günlük yevmiyeleri İş Kanununun 41. maddesine göre % 50 arttırılarak, SSK işveren payı, işsizlik sigortası işveren payı eklenerek bulunan ücret 7,5 saate bölünerek saatlik fazla mesai ücreti hesaplanır.

 

3. Bayram Ve Genel Tatil Ücreti (Tüm Çalıştırılacak İşçi Personel için) : İş Kanununun 47. Maddesine göre çalışılan her gün için brüt günlük yevmiyelerine SSK işveren payı, işsizlik sigortası işveren payı eklenerek günlük olarak hesaplanır.”

 

Sosyal Güvenlik Kurumu Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü tarafından Kuruma gönderilen 03.12.2012 tarihli yazıda, işveren tarafından ödenecek sigorta primi tutarının hesaplanmasında, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 81’inci maddesinde belirtilen her bir sigorta koluna ait prim oranına göre ayrı ayrı hesaplanması yönteminin doğru yöntem olduğu belirtilmekte dolayısıyla işveren payının her bir sigorta koluna ait prim oranı üzerinden ayrı ayrı hesaplanması gerektiği anlaşılmaktadır. Kamu İhale Kurulunun da konuya ilişkin olarak istikrar kazanan kararları ile görüşü bu yöndedir.

 

İhalede asgari işçilik maliyet hesabının, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun “Prim oranları ve Devlet katkısı” başlıklı 81’inci maddesi, 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’nun “İşsizlik sigortası primleri ile sosyal güvenlik primlerine ilişkin hükümler” başlıklı 49’uncu maddesi, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun “Prime esas kazançlar” başlıklı 80’inci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi hükümleri ile Sosyal Güvenlik Kurumunun görüş yazısı, Kurulun istikrar kazanan kararları ve anılan Şartname düzenlemesi çerçevesinde %11 oranındaki “malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi”, %7,5 oranındaki “genel sağlık sigortası primi”, %2 oranındaki “işsizlik sigortası primi” ve %3 oranındaki “kısa vadeli sigorta kolları primi” ayrı ayrı dikkate alınarak ve her bir işlem sonucunda yuvarlama yapılarak gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

Mevcut doküman düzenlemelerine göre Kamu ihale Kurumu tarafından 01.01.2013 tarihinden itibaren ilgililerin kullanımına sunulan Asgari İşçilik Hesaplama Modülü ile yapılan hesaplamada ihalede teklif edilmesi gereken asgari işçilik maliyet tutarının 1.009.666,59 TL olduğu tespit edilmiştir. Manuel hesaplamada da aynı tutara ulaşılmaktadır.

 

İhale onay belgesi ekinde yer alan yaklaşık maliyetin tespitine dayanak teşkil eden belgeler incelendiğinde, idarece yaklaşık maliyet hesabının Eski İşçilik Hesaplama Modülüne göre gerçekleştirildiği, modül çıktıları incelendiğinde ihale dokümanında asgari ücretin yüzdelerine göre personel grupları için hesaplanan ücret birim fiyatları, bayram ve resmi tatil çalışması birim fiyatları ile fazla çalışma saat birim fiyatlarından %3 sözleşme ve genel giderlerin düşüldüğü, yaklaşık maliyet icmalinde bu birim fiyatların baz alınarak işçi/ay, işçi/saat ve işçi/gün üzerinden toplam tutarların hesaplandığı, ulaşılan yeküne %3 sözleşme ve genel giderlerin dahil edilerek kârsız maliyetin 1.008.744,70 TL olarak hesaplandığı, bu tutara da %5 yüklenici kârı dahil edilerek yaklaşık maliyet toplamına ulaşıldığı tespit edilmiştir.

 

Eski işçilik hesaplama modülünün manuel hesaplamaya kıyasla, işveren prim tutarlarının hesabında yuvarlamadan kaynaklanan birtakım farklı sonuçlar verdiği, ilgili mevzuata uygun olarak hesaplama yapıldığında ise asgari işçilik maliyetinin (1.009.666,59 TL) idarenin hesaplamasından (1.008.744,70 TL) daha yüksek bir tutara isabet ettiği anlaşılmaktadır.

 

İhale üzerinde bırakılan isteklinin ihalede nihai teklif fiyatı 1.009.585,96 TL olup, son teklifine ilişkin birim fiyat teklif cetveli incelendiğinde, iş kalemlerine esas alınan birim fiyatların Eski İşçilik Hesaplama Modülünde yer alan birim fiyatlar olduğu anlaşılmıştır. Anılan teklif tutarı ilgili mevzuata uygun olarak hesaplanan 1.009.666,59 TL’nin altındadır.

 

Diğer taraftan, şikayetçinin idareye şikayet dilekçesi ekinde hesaplama cetvelleri sunduğu görülmüş, bu cetvellerde temel ücret ile bayram ve tatil çalışması gün birim ücretlerinin yeni modülde hesaplanan değerlerle aynı olduğu tespit edilmiş,

 

Ancak fazla mesai saat ücretinin idarece birim fiyat tariflerinde yapılan “Fazla Mesai Ücreti (Tüm Çalıştırılacak İşçi Personel için): Brüt günlük yevmiyeleri İş Kanununun 41. maddesine göre % 50 arttırılarak, SSK işveren payı, işsizlik sigortası işveren payı eklenerek bulunan ücret 7,5 saate bölünerek saatlik fazla mesai ücreti hesaplanır.” esasına dayalı olarak hesaplanması gerektiği iddia edilmiştir.

 

İhale dokümanındaki söz konusu düzenleme, brüt günlük yevmiyelerin % 50 arttırılması, SSK işveren payı, işsizlik sigortası işveren payı eklenmesi suretiyle bulunan ücretin 7,5 saate bölünerek saatlik fazla mesai ücretinin hesaplanacağını öngörmekle birlikte, 4857 sayılı İş Kanunu’nun “Fazla çalışma ücreti” başlıklı 41’inci maddesinde, her bir saat fazla çalışma için verilecek ücretin, normal çalışma ücretinin saat başına düşen miktarının yüzde elli yükseltilmesi suretiyle ödeneceği hüküm altına alınarak, fazla çalışma ücretinin tespitinde günlük değil saatlik ücret tutarının yükseltilmesinin esas alınması gerektiği, bu durumda idarenin dokümanda yaptığı düzenlemenin İş Kanunu ve Yeni İşçilik Hesaplama Modülünün hesaplama yöntemine de uygun olmadığı görülmektedir.

 

İhale işlem dosyası üzerinde yapılan incelemede, gerek idarenin yaklaşık maliyet hesaplamasında gerekse ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin hazırlanmasında ihale dokümanındaki fazla mesai hesaplama yöntemine göre hareket edildiğine yönelik açık bir bilgi ve belge bulunmamakta, hesaplamalarda Eski İşçilik Modülünden elde edilen verilerin kullanıldığı anlaşılmaktadır.

 

Dolayısıyla, incelenen ihalede ilgili mevzuatına uygun olarak manuel hesaplama/yeni işçilik hesaplama modülü üzerinden hesaplanan asgari işçilik maliyet tutarının esas alınması gerekmektedir. Kaldı ki şikayetçi tarafından dokümanda belirtilen hesaplama yöntemine göre bulunan birim fiyat farklılıkları dikkate alındığında, ilgili mevzuata uygun hesaplama ile bulunan tutardan 16,65 TL daha düşük bir rakama ulaşıldığı, ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklif tutarının bu durumda dahi asgari işçilik maliyetinin altında kalacağı, dolayısıyla doküman düzenlemesinin esas alınmasının da ihalede esasa etkili bir sonuç doğurmayacağı anlaşılmıştır.

 

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Hizmet alımı ihalelerinde aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 79’uncu maddesinde “79.1.Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde, tekliflerin değerlendirilmesinde;

İhale ve sözleşmeye ilişkin damga vergileri, Kamu İhale Kurumu payı ve noter masrafları gibi sözleşme giderleri ile amortisman, kıdem tazminatı, işyeri hekimliği ücreti, oryantasyon (ihale konusu işe uyum) eğitimi gideri, yaka kartı ve bu mahiyetteki genel giderleri karşılamak üzere birim fiyat teklif cetvelinde yer alan her bir işçilik kalemindeki (yol, yemek ve giyecek dahil brüt asgari ücret veya brüt asgari ücretin yüzde (%) fazlası üzerinden ücret hesaplanan işçilik kalemi ile ulusal bayram ve genel tatil günleri ve fazla çalışma saatlerine ilişkin işçilik kalemleri) birim fiyatlar ile işçi sayısı üzerinden teklif alınması idarece uygun görülmeyen iş kalemi/kalemleri kapsamında çalıştırılacak olan her bir personelin işçilik maliyeti üzerinden % 3 oranında sözleşme giderleri ve genel giderler hesaplanacaktır.

79.3.  Asgari işçilik maliyeti;

i- İhale tarihinde yürürlükte bulunan brüt asgari ücret veya idari şartnamede brüt asgari ücretin yüzde (%) fazlası olarak belirlenen ücret (ulusal bayram ve genel tatil günleri ile fazla çalışma saatlerine ilişkin ücretler dahil),

ii- İdari şartnamede öngörülen nakdi veya ayni yemek ve yol bedeli ile ayni giyim bedeli,

iii- İşveren sigorta primi tutarından oluşmaktadır.

 

79.4.

Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde, kar hariç yaklaşık maliyet tutarının üzerindeki teklifler aşırı düşük teklif olarak kabul edilmeyecektir.

79.5. Aşırı düşük teklif sorgulaması sonucunda; (79.4.2.) maddesine uygun açıklamada bulunmayan, açıklamaları teknik şartnameye aykırı hususlar içeren veya teklif tutarı, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde asgari işçilik maliyeti ve % 3 oranındaki sözleşme giderleri ile genel giderleri, personel çalıştırılmasına dayalı olmamakla birlikte ihale dokümanında personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma saatinin tamamının idarede kullanılacağı hizmet alımı ihalelerinde ise asgari işçilik maliyeti ve ilgili mevzuatı uyarınca hesaplanacak sözleşme giderlerini karşılamayan isteklilerin teklifleri gerekçeleri belirtilmek suretiyle reddedilecektir.” açıklaması yer almaktadır.

 

Tebliğin zikredilen maddesi uyarınca personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde asgari işçilik maliyeti ve % 3 oranındaki sözleşme giderleri ile genel giderleri karşılamayan isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılması gerekmektedir.

 

Bu itibarla, incelenen personel çalıştırılmasına dayalı ihalede, işçilik maliyeti dışında bir maliyet bileşeni olmadığı hususu dikkate alındığında, son teklif fiyatı ihalede teklif edilmesi gereken 1.009.666,59 TL’lik asgari işçilik maliyetinin altında kalan ihale üzerinde bırakılan Önar Araştırma Yön. Dan. İnsan Kay. Tem. Gıda İnş. Tur. Taş. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin teklifinin, aşırı düşük teklif sorgulaması yapılmasına gerek bulunmadan değerlendirme dışı bırakılması gerektiği sonucuna varılmıştır.

 

Diğer taraftan ihalede, kesinleşen ihale kararını 22.12.2012 tarihinde tebellüğ eden şikâyetçinin süresi içinde 25.12.2012 tarihinde idareye şikayet başvurusunda bulunduğu, idarece 4734 sayılı Kanun’un 55’inci maddesinin son fıkrasında yer alan “İdareye şikayet başvurusunda bulunulması halinde, başvuru üzerine alınan kararın son bildirim tarihini, süresi içerisinde bir karar alınmaması halinde ise bu sürenin bitimini izleyen tarihten itibaren on gün geçmeden ve itirazen şikayet başvurusunda bulunulmadığı hususuna ilişkin sorgulama yapılmadan veya itirazen şikayet başvurusunda bulunulması halinde ise Kurum tarafından nihai karar verilmeden sözleşme imzalanamaz.” hükmüne aykırı olarak ihale üzerinde kalan istekli ile 28.12.2012 tarihinde sözleşme imzalandığı anlaşılmıştır.

 

          Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, Önar Araştırma Yön. Dan. İnsan Kay. Tem. Gıda İnş. Tur. Taş. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle 4734 sayılı Kanun'un 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

 

Kazım  ÖZKAN

II. Başkan

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

 

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

 

 

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul