En son güncellemeler 14 Ağustos 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
 • Resmi Gazete:
 • Karar No: 2013/UH.III-917
 • Toplantı No: 2013/013
 • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
 • Karar Tarihi: 11.02.2013
(Aşağıdaki metin 20/2/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/013
Gündem No :45
Karar Tarihi:11.02.2013
Karar No :2013/UH.III-917
Şikayetçi:
 Ankyra Organizasyon Turizm Sağlık Reklam İnşaat Yemek Üretim Bilgisayar Temizlik Gıda İliçlama Taahhüt Ticaret Limited Şirketi, KIZILIRMAK MAH. 1450 SOK. NO : 9/33 ÇUKURAMBAR ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı, Ziyabey Caddesi No:6 06520 ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 18.12.2012 / 41957
Başvuruya konu ihale:
 2012/148388 İhale Kayıt Numaralı "Kurumumuz Merkez Hizmet Binaları İle Ankara İl Müdürlüğü Ve Bağlı Sosyal Güvenlik Merkezlerinin 02.01.2013-31.12.2014 Tarihleri Arası 24 Ay Süreyle Genel Temizlik Hizmetlerinin Toplam 689 İşçi İle Yerine Getirilmesi" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Destek Hizmetleri Daire Başkanlığıtarafından 13.11.2012tarihinde açık ihale usulüile yapılan “Kurumumuz Merkez Hizmet Binaları İle Ankara İl Müdürlüğü ve Bağlı Sosyal Güvenlik Merkezlerinin 02.01.2013-31.12.2014 Tarihleri Arası 24 Ay Süreyle Genel Temizlik  Hizmetlerinin Toplam 689 İşçi İle Yerine Getirilmesi” ihalesine ilişkin olarak Ankyra Organizasyon Turizm Sağlık Reklam İnşaat Yemek Üretim Bilgisayar Temizlik Gıda İliçlama Taahhüt Ticaret Limited Şirketi’nin 03.12.2012tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 06.12.2012tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 18.12.2012tarih ve 41957sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 18.12.2012tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

            Başvuruya ilişkin olarak 2012/4865sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

Karar:

 

 

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, başvuruya konu ihalede vermiş oldukları teklifin ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif olarak belirlendiği, ancak ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklif fiyatının sadece işçilik bedelini karşıladığı, ihale konusu işin niteliğinin  dikkate alınmadığı ve aşırı düşük teklif sorgulaması yapılmadan ihalenin sonuçlandırıldığı, bu durumun mevzuata aykırı olduğu, ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklif ettiği fiyatın ihale konusu işin bileşenlerini karşılamasının mümkün olmadığı ve aşırı düşük teklif sorgulaması yapılması gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            Yapılan incelemede, işe ait İdari Şartname’de teklif fiyata dahil olan giderlere ilişkin olarak, 

 

            “25.3.1. İşin süresi ve personel sayısı dikkate alınarak ilgili mevzuatına göre hesaplanacak işçilik ücreti:

Merkez Hizmet Binalarında çalışacak genel temizlik elemanı ( Toplam 480 Kişi) : En az, Asgari Ücret + (Asgari Ücret x %10 ) , Balgat Çocuk Bakımevi Müdürlüğünde çalışacak genel temizlik elemanı ( Toplam 14 Kişi) : En az, Asgari Ücret + (Asgari Ücret x %10 ) , Ankara Sosyal Güvenlik il Müdürlüğü ve bağlı Sosyal Güvenlik Merkezlerinde çalışacak genel temizlik elemanı ( Toplam 195 Kişi): En az, Asgari Ücret + (Asgari Ücret x %10 ) ücret verilecektir.

25.3.2. Yemek, yol ve giyecek giderleri:

Yüklenici Merkez hizmet binaları, Balgat Çocuk Bakımevi Müdürlüğüve Ankara Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü hizmet binalarında çalıştırılacak personele Teknik Şartnamelerde belirtilen özelliklerde iş kıyafeti verecektir. İşçilerin giyim bedeli ayni olarak karşılanacaktır.
- Merkez hizmet binalarında çalışacak toplam 480 temizlik işçisine yol bedeli günlük brüt 5,60 TL olarak, aylık 26 gün üzerinden nakdi olarak ödenecek ve ücret bordrosunda gösterilecektir.
- Balgat Çocuk Bakımevi Müdürlüğü çalışacak toplam 14 temizlik işçisine yol bedeli günlük brüt 5,60 TL olarak, aylık 26 gün üzerinden nakdi olarak ödenecek ve ücret bordrosunda gösterilecektir.
- Ankara Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünde çalışacak 195 temizlik işçisine yol bedeli günlük brüt 5,60 TL olarak, aylık 26 gün üzerinden nakdi olarak ödenecek ve ücret bordrosunda gösterilecektir.
- Ankara Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünde çalışacak 195 temizlik işçisine kişi başı günlük brüt 6,98 TL'den aylık 22 gün üzerinden nakdi olarak yemek ücreti ödenecek ve bu giderler ücret bordrosunda gösterilecektir.

25.3.3. Malzeme giderleri:

Malzeme giderleri: Merkez temizlik ve Ankara Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü temizlik Teknik Şartnamelerinde belirtilen, kullanılacak sarf malzemeleri Yüklenici tarafından karşılanacak olup, bu giderlerin tümü teklif fiyata dahildir.

25.3.4. Bu madde boş bırakılmıştır.

25.4.Sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer Vergisi (KDV), ilgili mevzuatı çerçevesinde İdare tarafından yükleniciye ayrıca ödenir.

25.5. Kısa vadeli sigorta prim oranları belirtilecektir.

Bu işte iş kazaları ile meslek hastalıkları sigortası prim oranı % 2,5 (İkibuçuk)'dur.” şeklindeki düzenlemelerin yer aldığı,

 

Birim fiyat teklif cetvelinin,

 

A1

B2

Sıra No

 

     İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması3

 

        Miktarı

 

Teklif Edilen4       Birim Fiyat

        

        Tutarı

Birimi

İşçi sayısı

Ay/gün/saat

1

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Merkez hizmet binası ve bağlı hizmet binalarında çalışacak  temizlik  elemanı 

işçi x ay

480

24

 

 

2

Ankara Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü ve bağlı Sosyal Güvenlik Merkez Müdürlüklerinde çalıştırılacak temizlik elemanı

işçi x ay

195

24

 

 

3

Balgat Çocuk  Bakımevi Müdürlüğünde çalıştırılacak temizlik elemanı 

işçi x ay

14

24

 

 

                                                                                                      I. ARA TOPLAM (K.D.V Hariç)5

 

Sıra No

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması 6

Birimi

Miktarı

Teklif Edilen4 Birim Fiyat

Tutarı

1

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Merkez hizmet binası ve bağlı hizmet binalarında kullanılacak ve Yüklenici tarafından karşılanacak olan temizlik sarf malzemesi için teklif edilecek bedel

ay

24

 

 

2

Ankara Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü ve bağlı Sosyal Güvenlik Merkez Müdürlüklerinde çalıştırılacak temizlik sarf malzemesi için teklif edilecek bedel

ay

24

 

 

                                                                                                  II.  ARA TOPLAM(K.D.V. Hariç)7

 

TOPLAM TUTAR  (K.D.V Hariç)

 

 

 

 

            şeklinde düzenlendiği,

 

Başvuruya konu ihalede, çalışacak kişilerin kıyafetleri ve kullanılacak temizlik ekipman ve sarf malzemelerine ilişkin olarak,

 

Merkez Teşkilatı  Hizmet Binaları Genel Temizlik, Yükleme, Taşıma, Boşaltma, Araç ve Bahçe Temizliği İşi Teknik Şartnamesi’nde (480 kişi için),

 

“8.3. İşçilere; her yıl için birer takım özel işçi kıyafeti (erkeklerin kıyafeti; pantolon, yarı boy önlük ve penye tişört olacak, kadınların kıyafeti; pantolon, yarı boy önlük ve penye tişört) ve birer çift ayakkabıları olacaktır. Kıyafetler alpaka kumaştan olacaktır. Elbise şekli ve renk seçimi Kurum tarafından belirlenecektir. Kıyafetlerin ön sol üst cebinin üzerinde yüklenicinin logosu ve ismi yer alacaktır. Kıyafetler İdarece onaylanacaktır. Kıyafetler daima temiz, muntazam bir şekilde olacak, yırtık ve ütüsüz giyilmeyecektir. Erkekler saç ve sakal uzatmayacak, daima tıraşlı olacaktır. İşçilerin kılık kıyafet tertip ve düzeninden yüklenici sorumludur.”

 

 

12.2.  YÜKLENİCİ TARAFINDAN KARŞILANACAK TEMİZLİK EKİPMAN VE SARF  MALZEMELERİ CİNSİ VE MİKTARLARI

S.NO

CİNSİ

MİKTARI

 1.  

Çift kovalı presli ful aparatlı (temizlik arabası seti)

90

Adet

 1.  

Camcılar için emniyet kemeri ( paraşütçü)

3

Adet

 1.  

Camcılar için emniyet halatı

50

Mt.

 1.  

Teleskop (camcılar için) 3x2’lik

2

Adet

 

 

 

 1.  

Teleskop (camcılar için) 3x3’lük

2

Adet

 1.  

Temizlik arabasına ait kova

20

Adet

 1.  

Temizlik Kovası (15Litre kapasiteli) Adet

888

Adet

 1.  

Bulaşık Eldiveni Çift

6960

Çift

 1.  

Çöp Poşeti (Küçük) 55x60 cm Adet

297600

Adet

 1.  

Çöp Poşeti (Büyük) 80x110 cm Adet

263760

Adet

 1.  

Çöp Poşeti (Battal) 120x150 cm Adet

157200

Adet

 1.  

Halı Şampuanı Kg

120

Kg.

 1.  

Temizlik maddesi (WC için)

2160

Adet

 1.  

Koku Giderici WC için

24600

Adet

 1.  

Pisuar tablet 1kg'lık

984

Kg.

 1.  

WC pompası Saplı

216

Adet

 1.  

Lavabo pompası

216

Adet

 1.  

WC tası

1536

Adet

 1.  

WC çöp kovası

648

Adet

 1.  

Genel Temizlik maddesi Kg

41640

Kg.

 1.  

Çamaşır Suyu Kg

43440

Kg.

 1.  

Parlatma pedi (Cila makinası için)

24

Adet

 1.  

Yıkama pedi (Cila makinası için)

24

Adet

 1.  

Süt cila (Cila makinası için)

240

Kg.

 1.  

Kristalize cila (Cila makinası için)

120

Kg.

 1.  

Cila teli (Cila makinası için)

24

Adet

 1.  

Islak Paspas Yedeği Adet

13920

Adet

 1.  

Nemli paspas yedeği Adet

7272

Adet

 1.  

Toz Bezi Adet

42552

Adet

 1.  

Kıl Fırça (40cm) Adet

144

Adet

 1.  

Klozet Fırçası Takım

2160

Takım

 1.  

Lavabo Fırçası Adet

2400

Adet

 1.  

Çalı süpürgesi

120

Adet

 1.  

Cam jileti ve aparatı

288

Adet

 1.  

Yer kazıma ve aparatı

384

Adet

 1.  

Battal Süpürgesi (Saplı) Adet

384

Adet

 1.  

Ahşap Temizlik Maddesi (Spreyli) Adet

1104

Adet

 1.  

Metal Parlatıçı (Spreyli) Adet

264

Adet

 1.  

Minaralli sıvı ovma maddesi Kg

6600

Kg.

 1.  

Sıvı El Sabunu(dezenfektanlı) Kg

39600

Kg.

 1.  

Tuvalet Kağıdı (Çift katlı) Rulo Adet

494304

Adet

 1.  

Havlu Kağıt Rulo Adet

52032

Adet

 1.  

Parfüm (Odalar ve asansör için)

2760

Adet

 1.  

Saplı fırca faraş seti

1056

Adet

 1.  

Kavil

384

Adet

 1.  

Cam Sil (1000 gr)

696

Adet

 1.  

Çizme

624

Çift

 1.  

Temizlik süngeri  Adet

10080

Adet

 1.  

Kirec söküçü (Lavabo ve WC için) Kg

1584

Kg.

 1.  

Sütkostik (25 KG lık)

888

Kg.

 1.  

Yer yıkama fırcası

1944

Kg.

 1.  

Cam temizleme takımı (Peluşlu)

240

Adet

 1.  

Paletli nemli yer mop aparatlı paspas tk.

624

Takım

 1.  

Islak yer mop aparatlı paspas takımı dar.

864

Takım

 1.  

Yer cek cek

1344

Adet

 1.  

Cam silme lastiği

264

Adet

 1.  

İş eldiveni

2496

Çift

 1.  

Tuz

8880

Kg.

 1.  

Arap sabunu

1608

Kg.

 1.  

Paspas presi

432

Adet

 1.  

Dispanser havlu (12'li koli)

480

Koli

 1.  

Elektrikli süpürge torbası

1512

Adet

 

                şeklinde düzenlemelerin yer aldığı,

 

Ankara Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü, Genel Temizlik, Yükleme, Taşıma, Boşaltma, Çevre Temizliği ve Araç Temizliği işine ait Teknik Şartname’de (195 kişi için),

 

B- YÜKLENİCİ TARAFINDAN KARŞILANACAK TEMİZLİK EKİPMAN VE SARF MALZEMELERİ 

 

TEMİZLİK EKİPMANLARI VE MALZEMELERİ

ADET/KG.

1

ÇİFT KOVALI DÖNER PRES

200 AD.

2

NEMLİ MOP APARATI SAPLI 60 CM.

176 AD.

3

ISLAK MOP APARATI SAPLI

200 AD.

4

CAM JİLET TAKIMI

44 AD.

5

YER JİLET TAKIMI

44 AD.

6

CAM ÇEK ÇEK TAKIMI 35 LİK

44 AD.

7

ÇÖP KOVASI BÜYÜK

120 AD.

8

SİLİM KOVASI

400 AD.

9

GENEL TEMİZLİK MADDESİ

24000 KG.

10

SIVI EL SABUNU

24000 KG.

11

ÇAMAŞIR SUYU

24000 KG.

12

MİNERALLİ OVMA SIVISI

6000 KG.

13

Z KATLI DİSPENSER HAVLU KAĞ.( Bir pakette 22x22Cm iki katlı 200 yaprak, 1 kolide 12 paket olacak)

1500 KL.

14

C KATLAMALI TUV.KAĞ. ( Bir pakette 115X185mm iki katlı 200 yaprak, 1 kolide  24 paket olacak)

4800 KL.

15

OTAMATİK ÇAMAŞIR MAKİNASI DETERJANI

40 KG.

16

KIRMIZI ELDİVEN

7900 ÇİFT

17

BULAŞIK SÜNGERİ BATTAL

3700 AD.

18

NEMLİ MOP BEZİ 60’ LIK

3600 AD

19

ISLAK MOP BEZİ

3600 AD.

20

MAVİ SLİM BEZİ 12’LI

1500 PK.

21

ODA PARFÜMÜ

      1400 KG.

22

ASKILI KOKU GİDERİCİ 12’Lİ

500 PK.

23

JUMBO ÇÖP POŞETİ 80*110 MAVİ 10’LU

1600 RL.

24

ORTA ÇÖP POŞETİ 55X60 MAVİ 20’Lİ

7200 RL.

25

DÖKME ÇÖP POŞETİ SİYAH 80*110

6000 KG.

26

CAM LASTİĞİ

180 AD.

27

WC TASI

440 AD.

28

WC FIRÇASI

890 AD.

29

FIRÇA FARAŞ SETİ

240 AD.

30

YER YIKAMA  FIRÇASI  SAPLI

38 AD.

31

YER ÇEK

384 AD.

32

LAVABO FIRÇASI

632 AD.

33

CAM PELUŞU

190 AD.

34

SİYAH PED 43'LÜK

80 AD.

35

BEYAZ PED 43'LÜK

200 AD.

36

POLİMER PVC CİLA

120 KG.

 

“1. Personellerin özel kıyafeti (iş elbisesi)  Yüklenici tarafından temin edilecektir. Erkek ve kadın personellerin kıyafeti pantolon ve tişört olacaktır. Ayrıca birer çift ayakkabı olacaktır. Kıyafetler, personellerin beden ölçüsüne uygun, kumaşı terlemeyi önleyici özelliklerde olacaktır. Bu kıyafetler aynı kumaş, renk ve dikiş özelliklerinde yeni ve hiç kullanılmamış olacaktır. Yüklenici işe başlama ile birlikte yılda  bir kez ve personel sayısı kadar iş kıyafetini temin etmek ve personellere dağıtmak zorundadır. Personeller çalışma süresince yalnız bu iş kıyafetiyle çalışacak olup, başka herhangi kıyafet giyilmeyecektir. Personellerin kıyafetleri daima temiz ve düzenli olacak, yırtık, sökük ve lekeli kıyafet giyilmeyecektir. Eski ve yıpranmış giyecekler Yüklenici tarafından İdarenin ikazına gerek kalmadan yenisi ile derhal değiştirilecek ve Yüklenici bu nedenle İdareden herhangi bir talepte bulunmayacaktır.” şeklindeki düzenlemelerin yer aldığı,

 

            Kreş ve Gündüz Bakımevi Müdürlüğü 24 Ay Genel Temizlik, Yükleme, Boşaltma, Bahçe Temizliği işi Teknik Şartnamesi’nde ise (14 kişi için),

 

“8.3.İşçilere; her yıl için birer takım özel işçi kıyafeti (erkeklerin kıyafeti:pantolon,yarı boy önlük ve penye tişört olarak, kadınların kıyafeti;pantolon, yarı boy önlük ve penye tişört) ve birer çift ayakkabıları olacaktır. Kıyafetler alpaka kumaştan olacaktır. Elbise şekli ve renk seçimi Kurum tarafından belirlenecektir. Kıyafetlerin ön sol üst cebinin üzerinde yüklenicinin logosu ve ismi yer alacaktır. Kıyafetler İdarece onaylanacaktır. Kıyafetler daima temiz, muntazam bir şekilde olacak, yırtık ve ütüsüz giyilmeyecektir. Erkekler saç ve sakal uzatmayacak, daima tıraşlı olacaktır.İşçilerin kıyafet tertip ve düzeninden yüklenici sorumludur.”

 

“MADDE 9. MAKİNE, EKİPMAN VE MALZEMELER HAKKINDA HÜKÜMLER 

9.1. Tüketilecek tuvalet kağıdı ve sıvı el sabunu ile koku giderici tablet, diğer temizlik araçları İdare tarafından karşılanacaktır. Kullanılacak iş makineleri ve ekipmanlar yüklenici tarafından karşılanacak ve temin edilecektir. Belirtilen iş makineleri işe başlama tarihinden bir gün önce depolara alınarak dağıtımları yapılacaktır. İş bitiminde iş makine ve araçları yüklenici tarafından geri alınacaktır.” şeklindeki düzenlemelerin yer aldığı görülmüştür.

 

            İdarece düzenlenen ihale onay belgesinin ekinde yer alan yaklaşık maliyet hesap cetvelinde % 6 oranında sözleşme gideri ve kar ön görüldüğünün anlaşıldığı, idareye yazılan 15.01.2013 tarihli yazı ile ihale konusu işin yerine getirilmesinde kullanılacak giyim ve temizlik malzemeleri için öngörülen fiyatlar içerisinde kar öngörülüp öngörülmediği, öngörüldü ise tutarının ne olduğu hususlarında bilgi istenilmiştir.

 

            İdarece gönderilen 21.01.2013 tarihli yazı ile, söz konusu ihalede yaklaşık maliyetin hesaplanmasında firmalardan alınan perakende satış fiyatları dikkate alındığından, giyim bedeli ve temizlik malzemeleri için ayrıca kar öngörülmediği bildirilmiştir.

 

İdarece, İdari Şartname’nin 25’inci maddesinde yer alan düzenlemeler çerçevesinde yapılan hesaplama sonucunda şikayet konu ihalede, yemek ve yol bedeli dahil teklif edilmesi gereken  asgari işçilik maliyeti  25.588.146,48 TL olarak hesaplanmıştır.

 

            Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79.3’üncü maddesinde,

           

79.3.  Asgari işçilik maliyeti;

             i- İhale tarihinde yürürlükte bulunan brüt asgari ücret veya idari şartnamede brüt asgari ücretin yüzde (%) fazlası olarak belirlenen ücret (ulusal bayram ve genel tatil günleri ile fazla çalışma saatlerine ilişkin ücretler dahil),

          ii- İdari şartnamede öngörülen nakdi veya ayni yemek ve yol bedeli ile ayni giyim bedeli,

          iii- İşveren sigorta primi tutarından oluşmaktadır.

          79.4. İhale komisyonu tarafından, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihaleleri ile personel çalıştırılmasına dayalı olmamakla birlikte ihale dokümanında personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma saatinin tamamının idarede kullanılacağı hizmet alımı ihalelerinde asgari işçilik maliyeti, sözleşme giderleri ve genel giderler ile varsa malzeme ve diğer maliyet kalemleri, bunlar dışında kalan hizmet alımı ihalelerinde ise ihale dokümanında belirtilen teklif fiyata dahil giderler dikkate alınmak suretiyle tekliflerin değerlendirilmesi yapılarak 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi uyarınca teklifi aşırı düşük görülen isteklilerden işin niteliğine göre ihale komisyonunca belirlenen önemli teklif bileşenleri ile ilgili açıklama istenecektir. İdarelerce aşırı düşük tekliflere yönelik açıklama istenmesine ilişkin yazıda, teklifte önemli olduğu tespit edilen bileşenlerin belirtilmesi ve açıklama için isteklilere üç (3) iş gününden az olmamak üzere makul bir süre verilmesi gerekmektedir.

         Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde, kar hariç yaklaşık maliyet tutarının üzerindeki teklifler aşırı düşük teklif olarak kabul edilmeyecektir.”açıklamaları yer almaktadır.

            Başvuruya konu ihalede idarece yaklaşık maliyet hesabında,

 

            - 195 kişi için, giyim bedelinin kişi başına 122,02 TL olarak belirlendiği ve toplam 23.793,90 TL olduğu, temizlik malzemeleri için 259.351,02 TL  öngörüldüğü,

 

            - 480 kişi için, giyim bedelinin kişi başına 140,84 TL olarak belirlendiği ve toplam 67.603,20 TL olduğu, temizlik malzemeleri için ise 927.958,37 TL öngörüldüğü,

 

            -14 kişi için ise giyim bedelinin kişi başına 140,84 TL olarak belirlendiği ve toplam 1.971,76 TL olduğu anlaşılmıştır.

 

            Söz konusu giyim bedelleri ve temizlik malzemelerinin toplam tutarının ise 1.280.678,25 TL olduğu tespit edilmiştir. Bu durumda söz konusu ihalede kâr hariç yaklaşık maliyetin  26.868.824,73 TL olduğu ve yukarıda yer alan Tebliğ açıklamaları gereğince bu tutarın altında teklif veren isteklilerin tekliflerine ilişkin olarak 4734 sayılı Kanun’un 38’inci maddesi uyarınca açıklama istenmesi gerektiği anlaşılmış olup, teklif fiyatı kar hariç yaklaşık maliyetin altında olan ihale üzerinde bırakılan istekli ile birlikte, Ankyra Organizasyon Turizm Sağlık Reklam İnş. Yem. Üret. Bilgisayar Tem. Gıda İlaçlama Taah. Tic. Ltd. Şti. ve  Reis Turizm Taşımacılık Temizlik İnşaat Mühendislik Mimarlık San. ve Tic. Ltd. Şti.- Hkb Sosyal Hizm. İnş. Eğtm.Tic. Ltd Şti.ne ait tekliflere  ilişkin aşırı düşük teklif sorgulaması yapılması gerektiği sonucuna varılmıştır.

 

          Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden,  Çağ Yapı İnşaat Taah Gıda Tem. Bilg. Tic. ve San. Ltd. Şti.nin, Ankyra Organizasyon Turizm Sağlık Reklam İnş. Yem. Üret. Bilgisayar Tem. Gıda İlaçlama Taah. Tic. Ltd. Şti.nin ve  Reis Turizm Taşımacılık Temizlik İnşaat Mühendislik Mimarlık San. ve Tic. Ltd. Şti.- Hkb Sosyal Hizm. İnş. Eğtm.Tic. Ltd Şti.nin tekliflerine ilişkin olarak aşırı düşük teklif sorgulaması yapılması ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun'un 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

 

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

 

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hasan  KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

 

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

 

 

 

  

 

Maddeye git

  Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul