• Resmi Gazete:
 • Karar No: 2013/UH.III-919
 • Toplantı No: 2013/013
 • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
 • Karar Tarihi: 11.02.2013
(Aşağıdaki metin 20/2/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/013
Gündem No :47
Karar Tarihi:11.02.2013
Karar No :2013/UH.III-919
Şikayetçi:
 Avira Gıda İnşaat Araç Kiralama Taahhüt A.Ş. , OSMANAĞA MAH. SÖĞÜTLÜÇEŞME CAD. TULUMBACI ASIM SOK. KORULAR İŞHANI NO:2/42 İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Baştabipliği, Fevzi Çakmak Mah. Mimar Sinan Cad. No:41 34899 İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 04.01.2013 / 478
Başvuruya konu ihale:
 2012/140480 İhale Kayıt Numaralı "01.01.2013-31.12.2013 Tarihleri Arası 12 Aylık Malzeme Dahil Yemek Pişirme Dağıtım Ve Sonrası Hizmeti Alımı." İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Baştabipliğitarafından 09.11.2012tarihinde açık ihale usulüile yapılan “01.01.2013-31.12.2013 Tarihleri Arası 12 Aylık Malzeme Dahil Yemek Pişirme Dağıtım ve Sonrası Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin olarak Avira Gıda İnşaat Araç Kiralama Taahhüt A.Ş.nin 21.12.2012tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 25.12.2012tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 04.01.2013tarih ve 478sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 04.01.2013tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

            Başvuruya ilişkin olarak 2013/102sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

Karar:

 

 

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, başvuruya konu ihaleye katıldıkları, ihaleyi yapan idare tarafından aşırı düşük teklif sorgulamasına ilişkin olarak 09.11.2012 tarihli yazının kendilerine 21.11.2012 tarihinde tebliğ edildiği daha sonra anılan yazının iptal edilerek fiyat açıklamasının süresinin 7 iş gününe çıkarıldığı hususunun e-posta adreslerine bilgilendirme olarak gönderildiği, ancak 20319 sayılı 7 işgünü teslim süresini içeren yazının ellerine geçmemesi nedeniyle 26.11.2012 tarihinde ihale satın alma yetkilisini aranarak söz konusu yazının halen ellerine ulaşmadığının bildirildiği ve PTT Gönderi Takip numarasının istenildiği ve idareden barkod numarasının alındığı, idarenin kayıtlarında 14.11.2012 tarihinde postaya verilen evrakın 15.11.2012 tarihinde teslim alındığının gözüktüğü ancak kim tarafından teslim alındığının bilinmediği, teslim alan kişi kısmının boş olduğunun kendilerine bildirildiği, bahse konu yazının firmaları tarafından teslim alınmadığı, Kadıköy PTT'den sorgulandığında İçerenköy dağıtım merkezine gönderildiği oradan da kuryeye verildiği, kuryenin evrağı Selin Pamuk isimli şahsa teslim ettiğinin bildirildiği, firmalarında böyle bir şahsın olmadığı ve evrakın hiçbir şekilde teslim alınmadığı, kendilerinin hak kaybına uğramaması için konunun ihaleyi yapan idare tarafından araştırılmasının talep edildiği, idarece kendilerine gönderilen 03.12.2012 tarihli yazıda, söz konusu evrakın kendilerine ulaşmamasında idarenin bir sorumluluğunun bulunmadığı ve söz konusu evrakın resmi olarak 15.11.2012 tarihinde teslim edildiğini kabul ederek işlemlerini yürüteceklerinin belirtildiği, PTT gönderi takip sorgulamasında idare tarafından 15.11.2012 tarihinde teslim edildiğine dair yazının ekinde alıcı adı kısmında firmalarının resmi unvanının doğru olarak yazılmadığı, idare tarafından azami surette önem taşıyan bu evrakın kendi personelleri olmayan rastgele birine teslim edilmiş olmasından PTT kadar idarenin de sorumlu olduğu, kendilerine ulaşmayan aşırı düşük teklif sorgulama yazısının 14.11.2012 tarihinde postaya verildiği, 7 gün tebliğ süresi, 7 gün de açıklama için verilen süre dikkate alınarak son teslim günü 30.11.2012 tarihinin belirlendiği ve açıklamalarının bu tarihten iki gün önce 28.11.2012 tarihinde idareye teslim edildiği, söz konusu aşırı düşük teklif açıklamalarının değerlendirmeye alınması gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 

Başvuruya konu ihaleye 16 isteklinin teklif verdiği, 3 isteklinin teklifinin değişik gerekçelerle değerlendirme dışı bırakıldığı, diğer tekliflerden teklif fiyatı kârsız yaklaşık maliyet olarak belirlenen 5.347.243,43 TL ‘nin altında olan 8 isteklinin teklifine ilişkin aşırı düşük teklif sorgulaması yapılmasına karar verildiği, 3 isteklinin verilen sürede açıklamalarını sunduğu, başvuru sahibi isteklinin verilen sürede açıklama sunmadığı, 3 istekli tarafından sunulan açıklamaların incelenmesi neticesinde, 2 isteklinin açıklamalarının uygun görülmediği, 04.12.2012tarihli ihale komisyon kararı ile ihalenin açıklamaları uygun bulunan Gusto Toplu Yemek Üretim Hizm. ve Gıda Sanayi Tic. Ltd. Şti. üzerinde bırakıldığı, bunun üzerine, Asya Gıda Hazır Yemek Üretim Hizmetleri Turizm İnşaat Temizlik Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. tarafından idareye yapılan şikâyet başvurusu üzerine, isteklilere 02.01.2013 tarihinde gönderilen yazı ile düzeltici işlem yapılmasına karar verildiği ve ihalenin Asya Gıda Hazır Yemek Üretim Hizmetleri Turizm İnşaat Temizlik Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. üzerinde bırakıldığının isteklilere bildirildiği, ancak idarece gönderilen  ihale işlem  dosyası kapsamında bu karara ilişkin ihale komisyon kararı alınmadığı görülmüştür.

 

            İdarece teklifi aşırı düşük teklif olarak belirlenen ve başvuru sahibinin de aralarında bulunduğu isteklilere gönderilen 09.11.2012 tarihli yazı ile, ekli listede belirtilen 15 (onbeş) günlük yemek menüsü, doğalgaz, elektrik, su, işçilik gideri, sözleşme bedelleri ve kâr payını gösteren belgelendirilmiş ayrıntılı aşırı düşük teklif açıklamalarının 3 (üç) iş günü içerisinde sunulmasının istendiği,

 

            Daha sonra idarece 12.11.2012 tarihli yeni bir yazı ile ekli listede belirtilen 15 (onbeş) günlük yemek menüsü, ilaçlama, doğalgaz, elektrik, su, 62 kişilik işçilik gideri (2013 Yılı zam giderleri dahil), yüklenici firma personeli yemek gideri, ekmek, su, tuz, baharat giderleri, demirbaş ve araç giderleri, turnike el terminalleri gideri, personel kıyafet gideri, personel kıdem tazminatı gideri, sözleşme gideri, iş yeri sigorta gideri, temizlik malzemeleri gideri ve kâr payını gösteren belgelendirilmiş ayrıntılı aşırı düşük teklif açıklamalarının tebliğ tarihinden itibaren 7 (yedi) iş günü içinde sunulmasının istendiği, ayrıca 09.11.2012 tarihli yazının dikkate alınmayarak mevcut yazıları üzerinde işlemlerin yapılmasının istendiği görülmüştür.

 

            Yapılan incelemede, başvuru sahibi isteklinin ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirdiği, buna ilişkin olarak teklif dosyasında bulunan Standart Form-KİK004.1/H üzerinde ihale ve şikâyet sürecinde idare tarafından  e-posta adresine veya faks numarasına bildirim yapılmasını kabul etmediğini beyan ettiği, bildirim  adresi olarak “Osmanağa Mah. Söğütlüçeşme C. T. Asım Sok. No:42/2 Kadıköy/İSTANBUL” adresinin belirtildiği, söz konusu isteklinin teklif mektubunda ise tebligat adresinin “Osmanağa Mah. Söğütlüçesme Cad. Tulumbacı Asım Sok. Korular İş Hanı No:2/42 Kadıköy/İSTANBUL” olduğu  görülmüştür. Bu haliyle aslında başvuru sahibi isteklinin ihale dokümanının indirildiğini gösteren ve bildirim adresinin belirtildiği formda numara kısmında “No:42/2” teklif mektubunda ve teklif dosyasındaki diğer belgelerde numara kısmının “No:2/42” olarak belirtildiği ve numara kısmının bildirim adresinde yanlış ifade edildiği anlaşılmaktadır.

 

            Ancak, idarece, başvuru sahibine daha önce gönderilen yazıların tümünün teklif mektubundaki adrese gönderildiği ve bir sorun yaşanmadığı, başvuru sahibi tarafından idareden temin edilen “KP01337167114” barkod numarası ile PTT kayıtlarının incelendiği ve 12.11.2012 tarihli yazının 14.11.2012 tarihinde Pendik Posta Dağıtım merkezine kabul edildiği, alıcı “Avira Gıda İnş. Araç Kablo A.Ş.”ye “Osmanağa Mah. Söğütlüçeşme Cad. Tulumbacı Asım Sok. Korular İşhanı No:2/42 Kadıköy/İSTANBUL” adresinde 15.11.2012 tarihinde teslim edildiğinin göründüğü, ancak teslim alan kısmının boş olduğu görülmüştür.

 

            Bu durumda, idarece istekliye gönderilen yazının isteklinin kendi adresine gönderildiği ve idarenin söz konusu adreste yazıyı teslim alan kişinin kim olacağı ile ilgili yasal bir yükümlülüğünün bulunmadığı değerlendirildiğinden, teklifi aşırı düşük olarak belirlenen ve aşırı düşük teklif sorgulama yazısının 15.11.2012 tarihinde tebliğ edildiği anlaşılan bir isteklinin tebliğ tarihinden itibaren verilen 7 (yedi) gün içinde açıklamaları sunmamış olmasından dolayı söz konusu istekliye ait teklifin idarece değerlendirme  dışı bırakılması işleminde mevzuata aykırılık bulunmadığı ve başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

Ancak, başvuruya konu ihaleye ilişkin olarak, Sun Yemek Otomasyon Temizlik Gıda San. ve Tic. A.Ş., tarafından Kuruma yapılan itirazen şikayet başvurusu üzerine, Kurulun 04.02.2013 tarih ve 2013/UH.III-754 sayılı kararında,“Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, aşırı düşük teklif sorgulaması işleminin yeniden yapılması ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir. denilerek, “Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,” karar verildiğinden, başvuru sahibinin teklifine ilişkin aşırı düşük sorgulamasının yeniden yapılacağı ve bir hak kaybının kalmadığı anlaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

 

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

 

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

 

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hasan  KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

 

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

 

 

 

Karşı Oy:

 

KARŞI OY

 

            Başvuru sahibinin itirazen şikayet başvuru dilekçesinde özetle “ihaleyi yapan idare tarafından aşırı düşük teklif sorgulamasına ilişkin olarak 09.11.2012 tarihli yazının kendilerine 21.11.2012 tarihinde tebliğ edildiği daha sonra anılan yazının iptal edilerek fiyat açıklamasının süresinin 7 iş güne çıkarıldığı hususunun e-posta adreslerine bilgilendirme olarak gönderildiği, ancak 20319 sayılı 7 işgünü teslim süresini içeren yazının ellerine geçmemesi nedeniyle 26.11.2012 tarihinde ihale satın alma yetkilisini aranarak söz konusu yazının halen ellerine ulaşmadığının bildirildiği ve PTT Gönderi Takip numarasının istenildiği ve idareden barkod numarasının alındığı, idarenin kayıtlarında 14.11.2012 tarihinde postaya verilen evrakın 15.11.2012 tarihinde teslim alındığının gözüktüğü ancak kim tarafından teslim alındığının bilinmediği, teslim alan kişi kısmının boş olduğunun kendilerine bildirildiği, bahse konu yazının firmaları tarafından teslim alınmadığı, Kadıköy PTT'den sorgulandığında İçerenköy dağıtım merkezine gönderildiği oradan da kuryeye verildiği, kuryenin evrağı Selin Pamuk isimli şahsa teslim ettiğinin bildirildiği, firmalarında böyle bir şahsın olmadığı ve evrakın hiçbir şekilde teslim alınmadığı, kendilerinin hak kaybına uğramaması için konunun ihaleyi yapan idare tarafından araştırılmasının talep edildiği, idarece kendilerine gönderilen 03.12.2012 tarihli yazıda, söz konusu evrakın kendilerine ulaşmamasında idarenin bir sorumluluğunun bulunmadığı ve söz konusu evrakın resmi olarak 15.11.2012 tarihinde teslim edildiğini kabul ederek işlemlerini yürüteceklerinin belirtildiği, PTT gönderi takip sorgulamasında idare tarafından 15.11.2012 tarihinde teslim edildiğine dair yazının ekinde alıcı adı kısmında firmalarının resmi unvanının doğru olarak yazılmadığı, idare tarafından azami surette önem taşıyan bu evrakın kendi personelleri olmayan rastgele birine teslim edilmiş olmasından PTT kadar idarenin de sorumlu olduğu, kendilerine ulaşmayan aşırı düşük teklif sorgulama yazısının 14.11.2012 tarihinde postaya verildiği, 7gün tebliğ süresi, 7 gün de açıklama için verilen süre dikkate alınarak son teslim günü 30.11.2012 tarihinin belirlendiği ve açıklamalarının bu tarihten iki gün önce 28.11.2012 tarihinde idareye teslim edildiği, söz konusu açıklamaların değerlendirmeye alınması gerektiği” şeklinde dile getirdiği iddiası kapsamında Kurulca, “itirazen şikayet başvurusunun reddine” karar verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddiasının İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 18 inci maddesi yönünden Kurul kararına dayanak teşkil eden esas inceleme raporu ve eki belgeler üzerinde yapılan inceleme sonucunda;

 

Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Baştabipliği tarafından gerçekleştirilen “01.01.2013-31.12.2013 Tarihleri Arası 12 Aylık Malzeme Dahil Yemek Pişirme Dağıtım ve Sonrası Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin yaklaşık maliyetin aşağıda tabloda verilen bileşenler                                                                                    esas alınarak,

           

Yaklaşık Maliyet Bileşenleri

Miktarı (adet)

Birim Fiyat (TL)

Tutar (TL)

 • Normal Kahvaltı

219.000

2,06 -

451.505,00 -

 • Diyet Kahvaltı

55.280

2,09 -

115.350,93 -

 • Normal Yemek

1.100.700

4,48 -

4.935.722,25 -

 • Diyet Yemek

110.560

5,05 -

558.759,18 -

 • Personel Gece Kahvaltı

91.250

2,06 -

188.127,08 -

 • Toplam Ara Öğün

104.300

1,60 -

167.227,66 -

 

Toplam 6.416.692,11 TLolarak hesaplandığı,

 

Bahse konu ihalede (22) adet ihale dokümanı satın alındığı, 09.11.2012 tarihinde gerçekleştirilen ihaleye 16 istekli tarafından teklif verildiği,

 

İdarenin teklif değerlendirmesine göre, bir isteklinin teklifinin “Birim fiyat teklif cetvelinde aritmetik hata olduğu” gerekçesiyle, bir isteklinin teklifinin “Geçici teminat süresinin yetersiz olduğu” gerekçesiyle ve bir isteklinin teklifinin de “Birim fiyat Teklif Cetvelinin hatalı olduğu” gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı, kalan 13teklifin de geçerli teklif olarak kabul edildiği, bu teklif bedellerinin;

 

İsteklinin Adı

Teklif Bedeli (TL)

Yemekçim Tabldot Turizm San. Tic. Ltd. Şti.

4.507.221,50 -

Sun Yem. Otom. Tem. Gıda San. ve Tic. A.Ş.

4.888.810,70 -

Harput İaşe İnş. Turz. Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti.

4.994.649,00 -

Gusto Toplu Yemek Üretim Hizm. ve Gıda Sanayi Tic. Ltd. Şti.

4.997.363,10 -

Azık Yemek San. ve Tic. A.Ş.

5.114.074,20 -

İlarya Gıda Yem. Hiz. Tem. İnş. Taah. Tic. ve Ltd. Şti.

5.201.394,00 -

Avira Gıda İnş. Araç Kir. Taah. A.Ş.

5.299.836,80 -

Doyaş Yem. Gıda ve Serv. Hiz. San. Tic. A.Ş.

5.320.353,50 -

Asya Gıda Hazır Yemek Ür. Hizm.Turz. İnş. Temz. San. ve Tic. Ltd. Şti.

5.347.270,60 -

Özemre Yemek Üretimi Gıda Temizlik İn Ş. Tic. Ltd. Şti.

5.368.096,00 -

TrakyaTabl.Top.Yem.Ür.Gıd.Tur. Sos. Hiz. San. Tic. Ltd. Şti.

5.370.131,00 -

Kahvecioğlu Gıda Enerji Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

5.462.628,50 -

Özata Gıda Soğuk Hava Tes. Sosyal Hiz San.ve Tic. Ltd .Şti.

6.399.010,30 -

 

Şeklinde verildiği, idarece, geçerli teklif sahibi isteklilerin tekliflerinden teklif fiyatı karsız yaklaşık maliyet olarak belirlenen 5.347.243,43 TL ‘nin altında olan 8 isteklinin teklifine ilişkin aşırı düşük teklif sorgulaması yapılmasına karar verildiği, 3 isteklinin verilen sürede açıklamalarını sunduğu, başvuru sahibi isteklinin verilen sürede açıklama sunmadığı, 3 istekli tarafından sunulan açıklamaların incelenmesi neticesinde, 2 isteklinin açıklamalarının uygun görülmediği, 04.12.2012tarihli ihale komisyon kararı ile ihalenin açıklamaları uygun bulunan Gusto Toplu Yemek Üretim Hizm. ve Gıda Sanayi Tic. Ltd. Şti. üzerinde bırakıldığı, bunun üzerine, Asya Gıda Hazır Yemek Üretim Hizmetleri Turizm İnşaat Temizlik Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. tarafından idareye yapılan şikayet başvurusu üzerine, isteklilere 02.01.2013 tarihinde gönderilen yazı ile düzeltici işlem yapılmasına karar verildiği ve ihalenin Asya Gıda Hazır Yemek Üretim Hizmetleri Turizm İnşaat Temizlik Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. üzerinde bırakıldığının isteklilere bildirildiği, ancak idarece gönderilen ihale işlem dosyası kapsamında bu karara ilişkin ihale komisyon kararı alınmadığı,

 

Anlaşılmıştır.

 

4734 sayılı Kanunun “Aşırı düşük teklifler” başlıklı 38 inci maddesinde; “İhale komisyonu verilen teklifleri 37 nci maddeye göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

 

İhale komisyonu;

a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,

b)  Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

           c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,

           

Hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.

 

İhale komisyonu, aşırı düşük tekliflerin tespiti ve değerlendirilmesinde Kurum tarafından belirlenen kriterleri esas alır. Kurum bu maddenin uygulanmasında; aşırı düşük tekliflerin tespiti, değerlendirilmesi ve ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi amacıyla sınır değer veya sorgulama kriterleri ya da ortalamalar belirlemeye yetkilidir.” hükmü yer almaktadır.

 

Bahse konu madde hükmünden, ihale komisyonunun, yaptığı değerlendirme neticesinde geçerli olduğunu tespit ettiği tekliflerden, ihalede verilen diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olan isteklileri tespit edeceği ve tespit edilen bu teklifleri reddetmeden önce yine madde metninde belirtilen usul doğrultusunda sorgulamaya tabi tutacağı anlaşılmaktadır.

 

Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde, aşırı düşük teklif sorgulamasının Kamu İhale Genel Tebliğinin “teklif fiyata dahil masraflar” ve “aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesini” düzenleyen maddeleri ile idari şartnamenin “teklif fiyata dahil olan giderler” başlıklı maddesindeki düzenlemelerin esas alınarak yapılması gerekmektedir. Bu ihalelerde, aşırı düşük teklif sorgulaması sonucunda belgelere dayalı yazılı açıklama yapmayan veya ihale komisyonunca açıklamaları yetersiz bulunan isteklilerin teklifleri ile teklif edilmesi gereken asgari işçilik maliyetini karşılamayan teklifler gerekçesi belirtilmek suretiyle reddedilecektir. Ancak, şikayet başvurusuna konu hizmetin personel çalıştırılmasına dayalı bir hizmet alım ihalesi olmaması nedeniyle aşırı düşük değer tespitine yönelik bir modül bulunmamakta olup, ihale konusu hizmetin maliyet unsurlarının, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarında olduğu gibi önceden belirlenen nitelikte olmadığı görülmektedir. Bu durumda, ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olarak hizmetin ifası için her isteklinin basiretli tacir olma yükümlülüğü gereğince kendi organizasyon yapısı, kullanacağı makine ekipmanın özellikleri, malzeme teminindeki kendine özgü koşulları vb. unsurları dikkate alarak teklif fiyatını belirlemesi gerekmektedir.

 

Ayrıca, malzeme dahil yemek alım hizmetlerinde yemek bileşenlerini oluşturan girdilerin önemli bir kısmı yerel, mevsimsel ve iklim özelliklerine göre farklılıklar göstermekte, bir çok girdi müstahsilden doğrudan temin edilebilmektedir. Özellikle sebze meyve gibi girdilerin piyasa koşulları sebebiyle muhasebeleştirilmesinde karşılaşılan güçlüklerin aşırı düşük teklif sorgulamasında ispat için aranılan belgelere yansıtılmasında isteklilerin önünde önemli bir engel teşkil edeceği düşünülmektedir.  Kamu İhale Kurumu tarafından personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet alımları için aşırı düşük sınır değerin tespiti ve sorgulanması konusunda bir kriter belirlenmediği hususu göz önüne alındığında, şikayete konu ihalede, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanması ve kaynakların verimli kullanılmasından sorumlu olan idarenin, aşırı düşük teklif açıklaması isteyerek ihalenin sonuçlandırılması yönünde tesis etmiş olduğu işlemlerde mevzuata uyarlık bulunmadığı düşünülmektedir.

 

İhale konusu işin personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı işi olmadığı, yaklaşık maliyetin büyük çoğunlukla yemek giderinden oluştuğu ihalede verilen teklif bedelleri yaklaşık maliyetin altında olmakla birlikte yaklaşık maliyete ve birbirlerine göre yakın olduğu ve en düşük teklifin bile diğer tekliflere göre aşırı düşük olarak değerlendirilemeyeceği anlaşıldığından, idarece, yemek kalemlerinde aşırı düşük teklif sorgulaması yapılarak ihalenin karara bağlanması yönünde gerçekleştirilen idari işlemlerin mevzuata uygun olmadığı değerlendirilmiştir.

 

            Açıklanan nedenlerle;  başvuruya konu ihalede, yemek alımı kalemlerinde aşırı düşük teklif sorgulaması yapılarak ihalenin sonuçlandırılmasına yönelik idarece gerçekleştirilen idari işlemlerin yerinde olmadığına ilişkin “düzeltici işlem belirlenmesine” karar verilmesi gerektiği yönündekidüşüncem ile, bu hususa ilişkin Kurul çoğunluğunca verilen “itirazen şikayet başvurusunun reddine” niteliğindeki karara katılmıyorum.

 

 

           

 

 

 

 

 

 

Ali Kemal AKKOÇ

Kurul Üyesi

 

 

  

 

Maddeye git

  Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul