En son güncellemeler 3 Nisan 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UH.III-930
  • Toplantı No: 2013/013
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 11.02.2013
(Aşağıdaki metin 20/2/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/013
Gündem No :60
Karar Tarihi:11.02.2013
Karar No :2013/UH.III-930
Şikayetçi:
 Akdeniz Tem. İlaç. Hizm. Org. Turz. İnş. Bilg. Dan. Tic. Ltd. Şti. , YEŞİLBAYIR MAH. 4928 SOK. NO:3 ZEMİN KAT ANTALYA
 İhaleyi yapan idare:
 Muratpaşa Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Fener Mah. Tekelıoglu Cad. 63 07160 ANTALYA
Başvuru tarih ve sayısı:
 15.01.2013 / 1808
Başvuruya konu ihale:
 2012/153242 İhale Kayıt Numaralı "Fen İşleri Müdürlüğü 2013 Yılı Personel Çalıştırmaya Dayalı Hizmet Alımı" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

Muratpaşa Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğütarafından 14.12.2012tarihinde açık ihale usulüile yapılan “Fen İşleri Müdürlüğü 2013 Yılı Personel Çalıştırmaya Dayalı Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Akdeniz Tem. İlaç. Hizm. Org. Turz. İnş. Bilg. Dan. Tic. Ltd. Şti.nin 02.01.2013tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 04.01.2012tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 15.01.2013tarih ve 1808sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 15.01.2013tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

            Başvuruya ilişkin olarak 2013/302sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

 

Karar:

 

 

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, söz konusu ihalede teklif edilmesi gereken asgari işçilik maliyetinin 5.702.067,69 TL olduğu, ihale üzerinde bırakılan istekli ve ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibinin teklif bedelleri bu tutarın altında olduğundan bu isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 

Yaklaşık maliyet tespit komisyonunca 31.08.2012 tarihinde düzenlenen ilk yaklaşık maliyet tespit tutanağında asgari işçilik maliyetinin o tarihte yayımda bulunan işçilik hesaplama modülü esas alınarak 5.701.930,17 TL olarak belirlendiği, ancak işveren payı hesabında her bir oranın uygulanması aşamasında yuvarlama yapılarak işçilik maliyetinin hesaplanması gerektiği değerlendirmesiyle 17.12.2012 tarihli tutanak ile asgari işçilik maliyetinin 5.701.932,21 TL olarak belirlendiği, 20.12.2012 tarihli ihale komisyonu kararı ile de bu tutarın altında teklif veren Marmara Tem. İnş. Gıda Kargo Dağ. Hizm. San. Tic. Ltd. Şti.nin teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı, ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi olarak Öztaşlar Nak. Gıda Tem. Hizm. San. Tic. Ltd. Şti.nin, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak da Andaç Grup İnş. Gıda Nak. Tem. İlaç. Bilg. Yem. Ürt. Hizm. Taah. Ltd. Şti. & Dorate Grup Bil. Eğt. Sağ. Nak. Tem. Tic. Ltd. Şti. Ortak Girişimi’nin belirlendiği görülmüştür.

 

İdari Şartname’nin “Teklif fiyata dahil olan giderler” başlıklı 25’inci maddesinde “25.3.1…

İşin süresi ve personel sayısı dikkate alınarak ilgili mevzuatına göre hesaplanacak işçilik ücreti:

Bu kapsamda işe alınacak personel için asgari ücret üzerinden değerlendirme yapılacak, düz işçiler asgari ücretin % 20, büro elemanları asgari ücretin %25, asfalt işçileri asgari ücretin % 45, B sınıfı şoförler asgari ücretin % 45, ustalar ve otomotiv mekanikerleri asgari ücretin %55, ön düzen ayarcılığı ve lastikçi ustaları asgari ücretin % 45, E sınıfı şoförler asgari ücretin % 55, tekniker asgari ücretin %65, dozer, kepçe, ekskavatör, silindir, finişer, forklift, greyder, yol çizgi makinesi operatörleri asgari ücretin %65 oranında fazla ücret alacaklardır.

25.5. …Kısa vadeli sigorta prim oranı 3,5 olarak tespit edilmiştir.”düzenlemesine yer verilmiş, anılan şartnamenin ekindeki cetvelde ve birim fiyat teklif cetvelinde hangi görevde kaç personelin çalışacağı belirtilmiştir.

 

Ayrıca ulusal bayram ve genel tatil günlerinde yapılacak fazla çalışmaya ilişkin olarak Teknik Şartname’de “…26- Duvar, iş makinesi, elektrik, kalıp, marangoz, kaynak, boya, sıva-şap, sıhhi tesisat, seramik, oto elektrik, kaldırım, soğuk demir ustaları ve otomotiv mekanikerleri için işin toplam süresi içerisinde 23.500 saat fazla çalışma ve 4 adet kaldırım ustası, 2 adet sıva-şap ustası, 1 adet sıhhi tesisat ustası, 4 adet duvar ustası, 2 adet kaynak ustası, 2 adet elektrik ustası için toplam 202,5 gün resmi tatil çalışması …

27- Ön düzen ayarcılığı ve lastikçi ustaları için işin toplam süresi içerisinde 500 saat fazla çalışma ve 1 adet ön düzen ayarcılığı ve lastikçi ustası için 13,5 gün resmi tatil çalışması…

28-Silindir, forklift, finişer, greyder, kepçe, ekskavatör, dozer, yol çizgi makinesi operatörleri için işin toplam süresi içerisinde 5.250 saat fazla çalışma …

29-Düz işçiler için işin toplam süresi içerisinde 12.250 saat fazla çalışma ve 10 adet düz işçi için toplam 135 gün resmi tatil çalışma…

30-Asfalt işçileri için işin toplam süresi içerisinde 4.320 saat fazla çalışma…

31-E Sınıfı şoför için işin toplam süresi içerisinde 7.250 saat fazla çalışma…

32-B Sınıfı şoför için işin toplam süresi içerisinde 3.500 saat fazla çalışma…

33- Büro elemanı için işin toplam süresi içerisinde 2.750 saat fazla çalışma…

34-Makine Teknikeri için işin toplam süresi içerisinde 250 saat fazla çalışma Kamu İhale Kurumu İşçilik Hesaplama Modülünde öngörülmüş ve modülde, bedeli yaklaşık maliyete dahil edilmiştir. Ancak fazla çalışma bedeli yaptırılacak fazla çalışma (saat) kadar yükleniciye ödenecektir.” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

Sosyal güvenlik mevzuatı, Sosyal Güvenli Kurumu tarafından Kuruma gönderilen 03.12.2012 tarihli görüş yazısı ve İdari Şartname ile Teknik Şartname’nin anılan düzenlemeleri çerçevesinde yapılan hesaplama sonucunda teklif edilmesi gereken asgari işçilik maliyetinin 5.702.067,69 TL olduğu tespit edilmiştir.

 

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Hizmet alımı ihalelerinde aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 79’uncu maddesinde “…79.5. Aşırı düşük teklif sorgulaması sonucunda; (79.4.2.) maddesine uygun açıklamada bulunmayan, açıklamaları teknik şartnameye aykırı hususlar içeren veya teklif tutarı, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde asgari işçilik maliyeti ve % 3 oranındaki sözleşme giderleri ile genel giderleri, personel çalıştırılmasına dayalı olmamakla birlikte ihale dokümanında personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma saatinin tamamının idarede kullanılacağı hizmet alımı ihalelerinde ise asgari işçilik maliyeti ve ilgili mevzuatı uyarınca hesaplanacak sözleşme giderlerini karşılamayan isteklilerin teklifleri gerekçeleri belirtilmek suretiyle reddedilecektir.” açıklaması yer almaktadır.

 

Ulusal bayram ve genel tatil günlerinde yapılacak çalışmaya ilişkin maliyet ile fazla çalışma bedeli dahil personel ücreti dışında aşırı düşük teklif açıklamasına konu olabilecek herhangi bir maliyet bileşeninin bulunmadığı incelemeye konu ihalede, ihale üzerinde bırakılan istekli Öztaşlar Nak. Gıda Tem. Hizm. San. Tic. Ltd. Şti.nin teklif bedeli olan 5.701.932,21 TL ile ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi Andaç Grup İnş. Gıda Nak. Tem. İlaç. Bilg. Yem. Ürt. Hizm. Taah. Ltd. Şti. & Dorate Grup Bil. Eğt. Sağ. Nak. Tem. Tic. Ltd. Şti. Ortak Girişimi’nin teklif bedeli olan 5.702.017,44 TL’nin teklif edilmesi gereken asgari işçilik maliyetinin altında olduğu görüldüğünden, aşırı düşük teklif sorgulaması yapılmasına gerek bulunmaksızın adı geçen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılması gerekmektedir.

 

          Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale üzerinde bırakılan istekli Öztaşlar Nak. Gıda Tem. Hizm. San. Tic. Ltd. Şti. ve ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi Andaç Grup İnş. Gıda Nak. Tem. İlaç. Bilg. Yem. Ürt. Hizm. Taah. Ltd. Şti. & Dorate Grup Bil. Eğt. Sağ. Nak. Tem. Tic. Ltd. Şti. Ortak Girişimi’ne ait tekliflerin değerlendirme dışı bırakılması ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

 

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

 

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hasan  KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

 

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul