En son güncellemeler 25 Eylül 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UH.III-978
  • Toplantı No: 2013/014
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 14.02.2013
(Aşağıdaki metin 22/2/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/014
Gündem No :24
Karar Tarihi:14.02.2013
Karar No :2013/UH.III-978
Şikayetçi:
 İçkale Gıda İnşaat Temizlik Nakliye San. Tic. Ltd. Şti., GIDA TOPTANCILAR SİTESİ SOSYAL TESİSLER NO:14 DİYARBAKIR
 İhaleyi yapan idare:
 Cizre Devlet Hastanesi Baştabipliği, Sur Mahllesı Banecırf Mevkıı No:01 73200 ŞIRNAK
Başvuru tarih ve sayısı:
 04.01.2013 / 442
Başvuruya konu ihale:
 2012/131302 İhale Kayıt Numaralı "Yemek Hizmet Alımı" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

Cizre Devlet Hastanesi Baştabipliğitarafından 31.10.2012tarihinde açık ihale usulüile yapılan “Yemek Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak İçkale Gıda İnşaat Temizlik Nakliye San. Tic. Ltd. Şti.nin 20.12.2012tarihinde yaptığı şikâyet başvurusu hakkında idare tarafından süresi içinde cevap verilmemesi üzerine, başvuru sahibince 04.01.2013tarih ve 442sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

            Başvuruya ilişkin olarak 2013/84sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

Karar:

 

 

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, aşırı düşük teklif açıklamasının yeterli olmasına karşın, idare tarafından aşırı düşük teklif açıklamasının yeterli bulunmamasının mevzuata aykırı olduğu iddiasına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddiasının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 

            İdari Şartname’nin ekindeki listede “

 

Sıra No

Açıklama

Birimi

Miktarı

1

Kahvaltı

Öğün

100.000,000

2

Öğle Yemeği

Öğün

170.000,000

3

Akşam Yemeği

Öğün

100.000,000

4

Diyet Kahvaltı

Öğün

14.000,000

5

Diyet Öğle Yemeği

Öğün

14.000,000

6

Diyet Akşam Yemeği

Öğün

14.000,000

7

Araöğün

Öğün

7.000,000

 

” düzenlemesi,

 

Sözleşme Tasarısı’nın “İşin süresi” başlıklı 9’uncu maddesinde “9.1. İşe başlama tarihi 01.01.2013; işi bitirme tarihi 31.12.2013...” düzenlemesi,

 

Teknik Şartname’nin “Satınalma” başlıklı 4’üncü maddesinde “Kahvaltı, yemek ve diyet yemeklerinin tüm malzemeleri firma tarafından karşılanacak ve İdarenin oluşturacağı komisyon tarafından denetlenerek depolara kaldırılacaktır. Malzeme alımı idarenin belirleyeceği saate kadar yapılacaktır. Kuru gıdalar dışında diğer tüm malzemeler (Ekmek, et, sebze-meyve, yumurta v.b.) günlük getirilecektir. Muayene Komisyonunca kabul edilmeyen malzemelerin yerine getirilen malzemeler, saat 15’den sonra kabul edilmeyecektir...” düzenlemesi,

 

Teknik Şartname’nin “Pişirme” başlıklı 5’inci maddesinde “Kahvaltı ve yemeklerin pişirilmesi hastane merkez mutfağında gerçekleştirilecektir. Yemekler Kurum Diyetisyeni tarafından gerek yerinde gerekse hastanede denetimini yapabilecektir.

 

 

Pişirme işinde Hastanenin mevcutları kullanılmakla beraber kullanılacak LPG firma tarafından karşılanacaktır. Mutfak dışında servis mutfaklarında kullanılan LPG de firma tarafından karşılanacak ve denetimi firma elemanlarınca sağlanacaktır...” düzenlemesi,

 

Teknik Şartname’nin “Temizlik” başlıklı 9’uncu maddesinde “Servis yapılan taşıma kapları ve merkez mutfakta kullanılan muhafaza edilmesi gereken  kaplar ve diğer ekipmanlar, firma personelince toplanacak, merkez mutfağa taşınacak ve burada temizliği yapılarak tekrar kullanıma hazır hale getirilecektir. Düzenli aralıklarla hastalara kullanılan araç gereçlerin dezenfeksiyonu yapılacaktır.

 

Kliniklerde kullanılan tüm araç gereçler hastane koşullarına uygun kapasitedeki bulaşık makinelerinde yıkanacaktır.

 

Klinik mutfak ve yemekhanelerin temizliği firmaya aittir.

 

Bu aşamalarda meydana gelebilecek arızalar, kırılma ve kaybolmalar firma tarafından karşılanacaktır.

 

Kullanılacak olan her türlü temizlik malzemesi, sağlık ve hijyen kurallarına uygun özellikte olacaktır. Kullanılan malzemeler TSE, CE, İSO:9001 kalite belgesine sahip firma ürünlerinden seçilmelidir.

 

Kat mutfakları, yemekhaneler ve merkez mutfakta kapaklı pedallı çöp kovaları bulundurulacak, çöp kovalarında çöp poşeti takılı olacaktır.

                                                               

Mutfağın,yemekhanenin ve servis ofislerinin; yer,duvar ve koridor temizliği günlük olarak yapılacak. Rogar, cam ve duvarların temizliği haftalık olarak yapılacak. Bunun dışında Kurum Diyetisyenin belirlediği program çerçevesinde ve uygun gördüğü malzemelerle genel temizlik yapılacaktır.” düzenlemesi,

 

Teknik Şartname’nin “Periyodik İlaçlama” başlıklı 9.1’inci maddesinde “Yüklenici Yemek işi kapsamında hizmet verilen yerin ilaçlama işini, İdare veya bu konuda danışmanlık hizmeti alınan firmanın hazırlayacağı program dahilinde, Halk Sağlığı Alanında Haşerelere Karşı İlaçlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Hükümlerine Uygun Olarak Yetkilendirilmiş Gerçek veya Tüzel Kişilere Yaptıracak veya Bu Yönetmeliğe uygun olarak yetkilendirilmiş ise kendisi Yapacaktır. Fakat ihtiyaç duyulması halinde, idare yükleniciden acilen ilaçlama yapılmasını isteyebilir veya ilaçlama programını değiştirebilir…” düzenlemesi,

 

Teknik Şartname’nin “Çalıştırılacak Personellerin Giyim Şekli, Personel Sayısı, Nitelikleri ve Uyulması Gereken Kurallar” başlıklı 12’inci maddesinde “12.1- Aşçı, garson ve diğer yüklenici firma personelinin giyim şekli:

 

Aşçı ve aşçı yardımcıları: Beyaz aşçı kepi, beyaz yandan düğmeli hakim yaka gömlek, gri pötikareli pantolon giyecekler. Yemek servisi sırasında eldiven ve maske takarlar. Ayrıca sürekli beyaz kıyafet koruyucu önlük ve sabo terlik giyerler.

 

Garsonlar: beyaz gömlek, siyah papyon, siyah pantolon, mavi yelek, siyah ayakkabı giyerler. Yemek servisi sırasında eldiven, bone ve maske takarlar. (Kurum Diyetisyeninin isteği ile giyim şeklinde değişiklik yapılabilir.)

 

Bulaşıkçı: Gri yandan düğmeli hakim yaka gömlek, gri pantolon, diz kapağına kadar ulaşan çizme, sudan koruyucu önlük, gri kep giyecekler. Gerektiğinde kıyafet düzenlemesi Kurum Diyetisyeni tarafından yeniden yapılabilir.

 

-Yüklenici firma her gün pişirilen yemek çeşitlerinden numune alıp buzdolabında 48 saat saklar gerektiğinde ücretini karşılamak üzere hıfzıssıhha enstitüsünde kontrol ettirilir.

 

İşin yürütülmesi için gerekli personel sayısı  ve nitelikleri  aşağıda belirtilmiştir.

 

12.2-Toplam çalıştırılacak personel sayısı 25 kişi olup,bunların dağılımı aşağıdaki gibidir;

 

           İşçilerin Nitelikleri                               Sayıları          

          -Müdür                                                 En az   1 kişi

          -Diyetisyen veya Gıda Mühendisi        En az   1 Kişi

          -Aşçıbaşı                                              En az  1 kişi (En az 5 yıl deneyimli ve bonservisli) 

          -Aşçıbaşı Yardımcısı                            En az 1 kişi (En az 5 yıl deneyimli ve Bonservisli)

          -Aşçı                                                     En az 3 kişi (En az 5 yıl deneyimli ve Bonservisli)

          -Aşçı Yardımcısı                                   En az 4 kişi (En az 5 yıl deneyimli ve Bonservisli)

          -Bulaşıkçı                                             En az 4 kişi (En az 2 personel bayan tercihlidir.)

          -Garson                                                          En az 10 kişi (En az ilkokul mezunu olmalıdır.)

 

            Toplam 25 kişidir.

 

 

12.11. Yüklenici firma çalışan personelinin 3 ayda bir portör kontrollerini (gaita) yaptırmak, 6 ayda bir akciğer grafilerini çektirmek, yılda 1 boğaz kültürü yaptırmak ve sonuçlarına  göre tedavilerini yaptırmak,tetkik sonuçlarını liste halinde yazılı olarak  İdareye bildirmek ve masraflarını ödemek zorundadır…” düzenlemesi,

 

Teknik Şartname’nin 16.41’inci maddesinde “16.41.a) Yüklenici firma, elektrik faturasını ödemekle yükümlüdür. (Yemekhane bölümünün duvarına süzme sayaç takılacak. Her ay Dicle Elektrik A.Ş. belirlemiş olduğu tarife ve tutarlar esas alınarak, hastanemiz veznesine ödenecektir. Süzme sayaca gidecek tüm masraflar (Malzeme ve hizmet dahil) yüklenici firmaya aittir.

 

16.41.b) Yüklenici firma, su faturasını ödemekle yükümlüdür. ( Yemekhane bölümüne süzme sayaç takılacak. Her ay Cizre Belediyesinin  belirlemiş olduğu tarife ve tutarlar esas alınarak, hastanemiz veznesine ödenecektir. Süzme sayaca gidecek tüm masraflar (Malzeme ve hizmet dahil) yüklenici firmaya aittir.” düzenlemesi,

 

Yer almaktadır.

 

            Teknik Şartname’nin 10’uncu maddesinde ihale konusu işte kullanılacak ve yüklenici tarafından temin edilecek makine, aletlerin miktarı ve evsafı, Teknik Şartnamenin 1’inci ve 13’üncü maddelerinde yemek çeşitleri ile bu yemeklerde kullanılacak malzemeler ve gramajlarının belirtildiği, ayrıca Teknik Şartname ve Sözleşme Tasarısının yukarıda anılan düzenlemeleri doğrultusunda ihale konusu işin 12 ay boyunca 25 personelle yürütüleceği, ihale konusu işte çalıştırılacak aşçı, aşçı yardımcıları garsonlar, bulaşıkçıların giyeceklerinin yüklenici tarafından karşılanacağı  ve ihale konusu işte çalıştırılacak tüm personelin 3 ayda bir yaptırılacak portör muayenesinin yükleniciye ait olduğu anlaşılmakla birlikte, İdari Şartname’nin 25’inci maddesinde vergi, resim, harç ve benzeri giderler dışındaki teklif giderlerinin belirtilmediği, ayrıca Teknik Şartname’nin ilgili düzenlemelerinde ihale konusu işe ilişkin olarak verilecek yemekleri pişirmede kullanılacak LPG’nin yüklenici tarafından sağlanacağı, ihale konusu işin yapılacağı yerlerin temizliği ile ilaçlamasının yükleniciye ait olduğu, ihale konusu işte kullanılacak su ve elektrik giderlerinin yüklenici tarafından karşılanacağı belirtilmesine karşılık Teknik Şartname’de ihale konusu işte kullanılacak LPG, elektrik ve su miktarları ile temizlik malzemelerinin isimleri ve miktarları, ayrıca ihale konusu işteki ilaçlamanın hangi periyotlarla yerine getirileceğinin belirtilmediği tespit edilmiştir.

 

İdare tarafından başvuru sahibi İçkale Gıda İnşaat Temizlik Nakliye San. Tic. Ltd. Şti. ile El Ruha Yem. Org. Gıd. Tem. İnş. Turz. San ve Tic. Ltd. Şti.nden aşırı düşük teklif açıklaması talep edildiği, daha sonra bu iki isteklinin sunduğu aşırı düşük teklif açıklamalarının yeterli bulunmadığı anlaşılmıştır.

 

            Teknik Şartname’de ihale konusu işte kullanılacak LPG, elektrik ve su miktarları, temizlik malzemelerinin isimleri ve miktarları ile ihale konusu işteki ilaçlamanın hangi periyotlarla yerine getirileceğinin belirtilmediği, ayrıca aşırı düşük teklif açıklama talep yazılarında açıklama istenilecek örnek yemek listesinin yer almadığı, bu nedenle başvuru sahibi ile El Ruha Yem. Org. Gıd. Tem. İnş. Turz. San ve Tic. Ltd. Şti.nin aşırı düşük teklif açıklamalarında kendilerince oluşturulmuş yemek listelerinin yer aldığı, ayrıca ihale konusu işte kullanılacak LPG, elektrik, su, temizlik malzemeleri ile ihale konusu işteki ilaçlama için tahmini miktar ve bedel öngörüldüğü anlaşıldığından, aşırı düşük teklif açıklamalarının sağlıklı şekilde değerlendirilemeyeceği ve dolayısıyla ihalenin bu haliyle sonuçlandırılamayacağı, görüldüğünden ihalenin iptal edilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle 4734 sayılı Kanun'un 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onuncu fıkrasının (a) bendi gereğince ihalenin iptaline,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

 

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

 

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

 

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hasan  KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

 

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

 

 

 

Karşı Oy:

 

KARŞI OY

 

 

            Başvuru sahibinin itirazen şikayet başvuru dilekçesinde özetle “aşırı düşük teklif açıklamasının yeterli olmasına karşın, idare tarafından aşırı düşük teklif açıklamasının yeterli bulunmamasının mevzuata aykırı olduğu” şeklinde dile getirdiği iddiası kapsamında Kurulca, “…Teknik Şartname’de ihale konusu işte kullanılacak LPG, elektrik ve su miktarları, temizlik malzemelerinin isimleri ve miktarları ile ihale konusu işteki ilaçlamanın hangi periyotlarla yerine getirileceğinin belirtilmediği, ayrıca aşırı düşük teklif açıklama talep yazılarında açıklama istenilecek örnek yemek listesinin yer almadığı, bu nedenle başvuru sahibi ile El Ruha Yem. Org. Gıd. Tem. İnş. Turz. San ve Tic. Ltd. Şti.’nin aşırı düşük teklif açıklamalarında kendilerince oluşturulmuş yemek listelerinin yer aldığı, ayrıca ihale konusu işte kullanılacak LPG, elektrik, su, temizlik malzemeleri ile ihale konusu işteki ilaçlama için tahmini miktar ve bedel öngörüldüğü anlaşıldığından, ihalenin bu haliyle sağlıklı sonuçlandırılamayacağı” gerekçesine dayanılarak “ihalenin iptaline” karar verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddiasının İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 18 inci maddesi yönünden Kurul kararına dayanak teşkil eden esas inceleme raporu ve eki belgeler üzerinde yapılan inceleme sonucunda;

 

Cizre Devlet Hastanesi Baştabipliği tarafından gerçekleştirilen “Yemek Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin yaklaşık maliyetin                                                                                    idare veya başka idarelerin benzer alımlarına ait fiyatlar ile piyasa rayiçleri esas alınarak kâr dahil olmak üzere toplam 1.643.353,98 TL olarak hesaplandığı,

 

Bahse konu ihalede (10) adet ihale dokümanı satın alındığı, 31.10.2012 tarihinde gerçekleştirilen ihaleye 4 istekli tarafından teklif verildiği,

 

İdarenin teklif değerlendirmesine göre, tüm tekliflerin geçerli teklif olarak kabul edildiği, bu teklif bedellerinin;

 

İsteklinin Adı

Teklif Bedeli (TL)

El Ruha Yem. Org. Gıd. Tem. İnş. Turz. San ve Tic. Ltd. Şti.

1.213.550,00

İçkale Gıda İnşaat Temizlik Nakliye San. Tic. Ltd. Şti.

1.345.820,00

Muzaffer Altıntaş

1.369.510,00

Burcu Organizasyon İnşaat Temizlik Özel Güvenlik Sistemleri Gıda Plastik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

1.410.020,00

 

Şeklinde verildiği, idarece, başvuru sahibi İçkale Gıda İnşaat Temizlik Nakliye San. Tic. Ltd. Şti. ile El Ruha Yem. Org. Gıd. Tem. İnş. Turz. San ve Tic. Ltd. Şti.’nden aşırı düşük teklif açıklaması talep edildiği, daha sonra bu iki isteklinin sunduğu aşırı düşük teklif açıklamaları yeterli bulunmayarak ihalenin kârsız yaklaşık maliyetin üzerinde teklif veren istekli üzerinde bırakılarak sonuçlandırıldığı,

 

Anlaşılmıştır.

 

4734 sayılı Kanunun “Aşırı düşük teklifler” başlıklı 38 inci maddesinde; “İhale komisyonu verilen teklifleri 37 nci maddeye göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

 

İhale komisyonu;

a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,

b)  Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

           c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,

           

Hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.

 

İhale komisyonu, aşırı düşük tekliflerin tespiti ve değerlendirilmesinde Kurum tarafından belirlenen kriterleri esas alır. Kurum bu maddenin uygulanmasında; aşırı düşük tekliflerin tespiti, değerlendirilmesi ve ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi amacıyla sınır değer veya sorgulama kriterleri ya da ortalamalar belirlemeye yetkilidir.” hükmü yer almaktadır.

 

Bahse konu madde hükmünden, ihale komisyonunun, yaptığı değerlendirme neticesinde geçerli olduğunu tespit ettiği tekliflerden, ihalede verilen diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olan isteklileri tespit edeceği ve tespit edilen bu teklifleri reddetmeden önce yine madde metninde belirtilen usul doğrultusunda sorgulamaya tabi tutacağı anlaşılmaktadır.

 

Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde, aşırı düşük teklif sorgulamasının Kamu İhale Genel Tebliğinin “teklif fiyata dahil masraflar” ve “aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesini” düzenleyen maddeleri ile idari şartnamenin “teklif fiyata dahil olan giderler” başlıklı maddesindeki düzenlemelerin esas alınarak yapılması gerekmektedir. Bu ihalelerde, aşırı düşük teklif sorgulaması sonucunda belgelere dayalı yazılı açıklama yapmayan veya ihale komisyonunca açıklamaları yetersiz bulunan isteklilerin teklifleri ile teklif edilmesi gereken asgari işçilik maliyetini karşılamayan teklifler gerekçesi belirtilmek suretiyle reddedilecektir. Ancak, şikayet başvurusuna konu hizmetin personel çalıştırılmasına dayalı bir hizmet alım ihalesi olmaması nedeniyle aşırı düşük değer tespitine yönelik bir modül bulunmamakta olup, ihale konusu hizmetin maliyet unsurlarının, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarında olduğu gibi önceden belirlenen nitelikte olmadığı görülmektedir. Bu durumda, ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olarak hizmetin ifası için her isteklinin basiretli tacir olma yükümlülüğü gereğince kendi organizasyon yapısı, kullanacağı makine ekipmanın özellikleri, malzeme teminindeki kendine özgü koşulları vb. unsurları dikkate alarak teklif fiyatını belirlemesi gerekmektedir.

 

Ayrıca, malzeme dahil yemek alım hizmetlerinde yemek bileşenlerini oluşturan girdilerin önemli bir kısmı yerel, mevsimsel ve iklim özelliklerine göre farklılıklar göstermekte, bir çok girdi müstahsilden doğrudan temin edilebilmektedir. Özellikle sebze meyve gibi girdilerin piyasa koşulları sebebiyle muhasebeleştirilmesinde karşılaşılan güçlüklerin aşırı düşük teklif sorgulamasında ispat için aranılan belgelere yansıtılmasında isteklilerin önünde önemli bir engel teşkil edeceği düşünülmektedir.  Kamu İhale Kurumu tarafından personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet alımları için aşırı düşük sınır değerin tespiti ve sorgulanması konusunda bir kriter belirlenmediği hususu göz önüne alındığında, şikayete konu ihalede, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanması ve kaynakların verimli kullanılmasından sorumlu olan idarenin, aşırı düşük teklif açıklaması isteyerek ihalenin sonuçlandırılması yönünde tesis etmiş olduğu işlemlerde mevzuata uyarlık bulunmadığı düşünülmektedir.

 

İhale konusu işin personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı işi olmadığı, yaklaşık maliyetin büyük çoğunlukla yemek giderinden oluştuğu ihalede verilen teklif bedelleri yaklaşık maliyetin altında olmakla birlikte yaklaşık maliyete ve birbirlerine göre yakın olduğu ve en düşük teklifin bile diğer tekliflere göre aşırı düşük olarak değerlendirilemeyeceği anlaşıldığından, idarece, yemek kalemlerinde aşırı düşük teklif sorgulaması yapılarak ihalenin karara bağlanması yönünde gerçekleştirilen idari işlemlerin mevzuata uygun olmadığı değerlendirilmiştir.

 

            Açıklanan nedenlerle;  başvuruya konu ihalede, yemek alımı kalemlerinde aşırı düşük teklif sorgulaması yapılarak ihalenin sonuçlandırılmasına yönelik idarece gerçekleştirilen idari işlemlerin yerinde olmadığına ilişkin “düzeltici işlem belirlenmesine” karar verilmesi gerektiği yönündekidüşüncem ile, bu hususa ilişkin Kurul çoğunluğunca verilen “ihalenin iptaline” niteliğindeki karara katılmıyorum.

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

Ali Kemal AKKOÇ

Kurul Üyesi

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul