• Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UH.IV-871
  • Toplantı No: 2013/012
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 07.02.2013
(Aşağıdaki metin 15/2/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/012
Gündem No :44
Karar Tarihi:07.02.2013
Karar No :2013/UH.IV-871
Şikayetçi:
 Başkan Kargo Tur. Uluslararası Taş. Pet. Ürn. Tem. Eml. Müh. Oto. Yön. Dan. Mim. Tar. İnş. Tic. Ve San. Ltd. Şti., BAHÇEYAKA MAH. 623.SOK. NO:8/1 ANTALYA
 İhaleyi yapan idare:
 Aile Ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, Pelıtlıbag Mah. Istıklal Cad. 87 20100 DENİZLİ
Başvuru tarih ve sayısı:
 30.01.2013 / 3778
Başvuruya konu ihale:
 2012/170219 İhale Kayıt Numaralı "Personel Çalıştırmaya Dayalı Özel Hizmet Alımı" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğütarafından 21.12.2012tarihinde açık ihale usulüile yapılan “Personel Çalıştırmaya Dayalı Özel Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak başvuru sahibince 30.01.2013tarih ve 3778sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunulmuştur.

 

Başvuruya ilişkin olarak 2013/574sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde ön inceleme raporu tanzim edilmiştir.

Karar:

 

 

Şikâyet dilekçesi ve ön inceleme raporu incelendi.

 

Başvuru dilekçesinde özetle, 03.01.2013 tarih ve 2013/UH.IV-40 sayılı Kurul kararına konu olan başvurularının yeniden incelenmesi talep edilerek, şikâyet başvurularının [Kararda belirtilenin aksine] 17.12.2012 tarihinde idare kayıtlarına alındığı, yeniden inceleme taleplerinin uygun görülmemesi halinde başvuru bedellerinin kendilerine iadesi istenmektedir.

 

Söz konusu başvurunun 03.01.2013 tarih ve 2013/UH.IV-40 sayılı Kurul kararına itiraz niteliği taşıdığı anlaşılmıştır.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 54’üncü maddesinde, Kamu İhale Kurulunun, Kuruma gelen itirazen şikâyet başvurularıyla ilgili olarak gerekçesini belirtmek suretiyle karar vereceği hüküm altına alınmış olup, kamu ihale mevzuatında Kurul tarafından karara bağlanan hususların yeniden incelemeye alınmasına ilişkin bir düzenleme bulunmamaktadır. Diğer yandan anılan Kanun’un 57 nci maddesinde şikâyetler ile ilgili olarak Kurum tarafından verilen nihai kararların mahkemelerde dava konusu edilebileceği belirtilmiştir.

 

Ayrıca, başvuru dilekçesinin İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in 8’inci maddesinde yer alan ve Kuruma yapılan başvurularda aranan şekil unsurlarına uygun olmadığı, başvuru dilekçesine anılan maddede belirtilen belgelerden hiçbirinin eklenmediği, başvuru dilekçesi ekinde yer alan banka dekontunun yeniden incelenmesi talep edilen başvuruya ait başvuru bedeline ilişkin olduğu tespit edilmiştir.

 

Bu itibarla, 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun reddi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Başvurunun reddine,

  


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

 

Kazım  ÖZKAN

II. Başkan

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

 

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

 

 

 

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul