En son güncellemeler 24 Ocak 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UH.IV-947
  • Toplantı No: 2013/013
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 11.02.2013
(Aşağıdaki metin 20/2/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/013
Gündem No :81
Karar Tarihi:11.02.2013
Karar No :2013/UH.IV-947
Şikayetçi:
 Dragon Tem. İnş. Kay. Öz. Sağ. Hiz. Bil. Otom. Hiz. İnş. Oto. Kir. San. Ve Tic.Ltd.Şti. - Arç Temizlik İnş. Güv. Nak. Yemek Ürt. Hizm. Taah. Tic. Ltd. Şti. Ortak Girişimi, SARAY MAH. HACIHAMDİOĞLU CAD. NO : 23 K.2 DAİ.6 ANTALYA
 İhaleyi yapan idare:
 Alanya Belediye Başkanlığı (Fen İşleri Müdürlüğü), Güllerpınarı Mah.İzzet Azakoglu Cad.No:58 07400 ANTALYA
Başvuru tarih ve sayısı:
 31.01.2013 / 4150
Başvuruya konu ihale:
 2012/138324 İhale Kayıt Numaralı "Fen İşleri Müdürlüğü Bünyesinde Çalıştırılmak Üzere Hizmet Alımı" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

 

Alanya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından 02.11.2012 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Fen İşleri Müdürlüğü Bünyesinde Çalıştırılmak Üzere Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak başvuru sahibince 31.01.2013 tarih ve 4150 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunulmuştur.

 

Başvuruya ilişkin olarak 2013/579 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde ön inceleme raporu tanzim edilmiştir.

 

Karar:

 

 

Şikâyet dilekçesi ve ön inceleme raporu incelendi.

 

Başvuru dilekçesinde özetle, ekonomik açıdan en avantajlı ilk iki isteklinin teklif geçerlik süresini ve teminat mektubu geçerlik süresini uzatmaması nedeniyle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “İhalelere yönelik başvurular” başlıklı 54’üncü maddesinin birinci fıkrasında, ihale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden adayların, istekli olabileceklerin ve isteklilerin Kanun’da belirtilen şekil ve usul kurallarına uygun olmak şartıyla şikâyet ve itirazen şikâyet başvurusunda bulunabileceği belirtilmiştir.

 

Bu kapsamda, idareye şikâyet ve Kuruma itirazen şikâyet başvurusunda bulunabilmesi için öncelikle;

 

1) Aday, istekli veya istekli olabilecek sıfatını haiz olunması,

 

2) Başvuru sahibinin idarenin hukuka aykırı bir işlem veya eyleminden dolayı bir hak kaybına veya zarara uğraması veya zarara uğramasının muhtemel olması gerekmektedir.

 

Yapılan incelemede, itirazen şikâyet dilekçesinde, idare tarafından tekliflerin geçerlik sürelerinin uzatılmasına ilişkin olarak herhangi bir talebin yapılmadığının belirtildiği, buna göre, 4734 sayılı Kanun’un idarece ihtiyaç duyulması halinde tekliflerin geçerlik süresinin uzatılacağına ilişkin 32’nci maddesi hükmü ve konu ile ilgili olarak, istekliler lehine olmak üzere, sadece teklif geçerlik süresinin dolduğu gerekçesiyle idare tarafından doğrudan ihalenin iptal edilmemesi gerektiği yönünde Kamu İhale Genel Tebliği’nin 16.7’nci maddesinde yer alan açıklamalar kapsamında, ekonomik açıdan en avantajlı ilk iki isteklinin teklif geçerlik süresini ve teminat mektubu geçerlik süresini uzatmadığı yönündeki iddianın dayanağının bulunmadığı, bu aşamada, henüz isteklilerin teklif geçerlik sürelerinin uzatılmasına ilişkin idarenin bir talebine karşılık verilmiş cevabının ve bu cevaplara göre idarece tesis edilmiş bir işlemin bulunmaması nedeniyle ilgilinin hukuken korunmaya değer bir menfaatinin bulunmadığı, öte yandan, şikâyet dilekçesi incelendiğinde ise, başvuru sahibinin tüm isteklilerin teklif geçerlik sürelerinin dolması nedeniyle ihalede geçerli teklif kalmadığı beyanında bulunmasına karşın, itirazen şikâyet başvurusunda kendi teklifinin geçerliliğine ilişkin bir iddia ileri sürmediği, dolayısıyla, ihalede korunması gereken bir hakkın varlığının ayrıca tartışmaya açılmadığı anlaşılmıştır.

 

Belirtilen hususlar çerçevesinde, 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince, başvurunun ehliyet yönünden reddedilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Başvurunun reddine,

   


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Mahmut GÜRSES

Başkan

 

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

 

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hasan  KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

 

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul