En son güncellemeler 24 Ocak 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UM.III-561
  • Toplantı No: 2013/009
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 28.01.2013
(Aşağıdaki metin 9/2/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/009
Gündem No :23
Karar Tarihi:28.01.2013
Karar No :2013/UM.III-561
Şikayetçi:
 Mozaik Med. Sağ. Ger. Gıda Dağ. Paz. İth. İhr. San. Tic. Ltd. Şti., AŞAĞI ÖVEÇLER MAH. 1314.SOK. NO : 13/10 ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Afyon Kocatepe Üniversitesi Ahmet Necdet Sezer Araştırma ve Uygulama Hastanesi Baştabipliği, Ali Çetinkaya Kampüsü İzmir Karayolu 7. Km 03200 AFYONKARAHİSAR
Başvuru tarih ve sayısı:
 20.12.2012 / 42301
Başvuruya konu ihale:
 2012/144039 İhale Kayıt Numaralı "Afyon Kocatepe Üniversitesi Ahmet Necdet Sezer Araştırma Ve Uygulama Hastanesi Biyokimya Anabilim Dalı’Nın : 2013-2014 Yıllarına Ait 24 Ay Süreli Kit Alımı İle Birlikte Kit Karşılığı Geçici Olarak Cihaz Temini İhalesi" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

Afyon Kocatepe Üniversitesi Ahmet Necdet Sezer Araştırma ve Uygulama Hastanesi Baştabipliğitarafından 13.11.2012tarihinde açık ihale usulüile yapılan “Afyon Kocatepe Üniversitesi Ahmet Necdet Sezer Araştırma ve Uygulama Hastanesi Biyokimya Anabilim Dalı’nın: 2013-2014 Yıllarına Ait 24 Ay Süreli Kit Alımı İle Birlikte Kit Karşılığı Geçici Olarak Cihaz Temini” ihalesine ilişkin olarak Mozaik Med. Sağ. Ger. Gıda Dağ. Paz. İth. İhr. San. Tic. Ltd. Şti.nin 03.12.2012tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 12.12.2012tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 20.12.2012tarih ve 42301sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 20.12.2012tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

            Başvuruya ilişkin olarak 2012/4936sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

Karar:

 

 

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, kısmi teklife açık ihalenin 5’inci kısmına ilişkin olarak İdari Şartname’nin 35’inci maddesinde fiyat dışı unsurların dikkate alınacağının belirtildiği ve teklif edilen cihazların ko-oksimetreye sahip olması halinde teklif tutarının 0,90 katsayısı ile çarpılması neticesinde ekonomik açıdan en avantajlı teklifinin belirleneceğinin düzenlendiği, ihale üzerinde bırakılan istekli Hüsniye Tali Ayrancıgil tarafından Radiometer marka ABL 700 cihazının teklif edildiği, ABL 700 cihazının 700, 705, 710, 715, 720, 725, 730 ve 735 olmak üzere sekiz farklı modelinin olduğu, fiyat dışı unsur olarak belirtilen özelliğin ise sadece ABL 735 model cihazda bulunduğu, adı geçen isteklinin teklif mektubunda cihazın modeli belirtilmediğinden teklif edilen cihazın ko-oksimetreye sahip olması özelliğini karşıladığı kabulüyle fiyat dışı unsur için belirlenen katsayının söz konusu isteklinin teklifi bakımından uygulanmasının mevzuata uygun olmadığı iddialarına yer verilmiştir.

 

A) Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

Kit karşılığı cihaz teminine ilişkin incelemeye konu ihaleye ait İdari Şartname’nin 19’uncu maddesinde ihalenin 9 kısımdan oluştuğu ve kısmi teklife açık olduğu belirtilmiş, itirazen şikâyete konu kısmın ise kan gazı analizine ilişkin 5’inci kısım olduğu anlaşılmıştır.

 

            İdari Şartname’nin “Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi” başlıklı 35’inci maddesinde “35.1. Bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif, fiyatla birlikte fiyat dışı unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir…

35.2. Fiyat dışı unsurlar:

3-)“Kit karşılığı kan gazları analizörü” için:

Her iki cihazın da ko-oksimetreye sahip olması:0.90

Avantajlı fiyat, belirlenen katsayının teklif edilen fiyat ile çarpılması sonucu bulunacaktır. …

Bu hesaplama ödemede esas değildir, sadece ekonomik açıdan uygun teklifi bulmada kullanılacaktır…” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

Söz konusu ihalenin uyuşmazlığa konu 5’inci kısmına 4 istekli tarafından teklif sunulduğu, bütün tekliflerin geçerli teklif olarak belirlendiği, Arılar Sağ. Hizm. San. Tic. Ltd. Şti.nin teklif etmiş olduğu cihazın modeli belirtilmediğinden fiyat dışı unsur için belirlenen katsayı uygulanmaksızın teklifinin dikkate alındığı, diğer isteklilerin teklif etmiş oldukları cihazların anılan Şartname maddesinde belirtilen özelliğe sahip olduğu tespiti ile anılan katsayı uygulanarak ekonomik açıdan avantajlı fiyatların belirlenmesine esas teklif tutarlarının tespit edildiği, bu işlem neticesinde ihalenin en düşük teklif sahibi Hüsniye Tali Ayrancıgil üzerinde bırakıldığı, başvuru sahibi Mozaik Med. Sağ. Ger. Gıda Dağ. Paz. İth. İhr. San. Tic. Ltd. Şti.nin de ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif olarak belirlendiği görülmüştür.

 

İhale üzerinde bırakılan isteklinin itirazen şikâyete konu kısma ilişkin olarak teklif mektubunda belirtmiş olduğu UBB kodunun Radiometer marka ABL 700 serisine (S4970 Rinse 1 Solution 600 ml for ABL 7XX) ait bir kod olduğu ve bu koda ilişkin TİTUBB çıktısının teklif mektubu kapsamında sunulduğu, İdari Şartname’nin 7’nci maddesinde teklif mektubu kapsamında sunulması istenen teknik bakıma ilişkin üretici firmadan alınan belgede, teklif edilen ve teknik bakımı yapılacak cihazın Radiometer marka ABL 725 model cihaz olduğunun belirtildiği, ayrıca aynı firmadan alınan yetki belgesinde ihale üzerinde bırakılan istekli Hüsniye Tali Ayrancıgil’in ABL 725 model cihazı pazarlamaya ve teklif etmeye yetkili olduğunun ifade edildiği, yine ihale üzerinde bırakılan isteklice düzenlenen teknik bakıma ilişkin beyanları içeren diğer bir belgede de teklif edilen cihazın ABL 725 model cihaz olduğunun belirtildiği görülmüş, belirtilen modele ilişkin UBB kodlarını içeren TİTUBB çıktısının da teklif mektubu kapsamında sunulduğu tespit edilmiştir.

 

İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından teklif edilen Radiometer marka ABL 725 model cihazın anılan Şartname maddesinde belirtilen özelliğe sahip olup olmadığının tespiti amacıyla akademik bir kuruluştan teknik görüş istenmiş olup söz konusu kuruluş tarafından gönderilen cevap yazısında “ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklif etmiş olduğu “Radiometer marka ABL 725” modelinin anılan şartname maddesinde yer verilen “ko-oksimetreye sahip olması” şartını sağladığı…sonucuna varılmıştır.” ifadelerine yer verilmiştir.

 

Anılan teknik görüş yazısı çerçevesinde ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklif etmiş olduğu cihazın fiyat dışı unsur olarak belirtilen teknik özelliği karşıladığı anlaşıldığından idarece tesis edilen işlemlerde mevzuata aykırılık bulunmadığı, başvuru sahibinin iddialarının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır. 

 

B) İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 18 inci maddesi yönünden yapılan inceleme sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır.

 

Tenay Elkt. Med. Öz. Sağ. İnş. İlaç San. Tic. Ltd. Şti. tarafından teklif edilen Roche marka cihaz olan Cobas b 221 model cihazın anılan Şartname maddesinde yer verilen teknik özelliğe sahip olup olmadığının tespiti amacıyla akademik bir kuruluştan teknik görüş istenmiş olup söz konusu kuruluş tarafından gönderilen cevap yazısında “Roche Cobas b221” cihazın tanıtım kitapçığından “ko-oksimetreye” sahip olduğu belirlenmiştir. Fakat bu cihazın teknik şartnamesinde ko-oksimetre parametreleri verilmemiştir. Cihazın tanıtım kitapçığından “ko-oksimetrenin” modüler olduğu görülmektedir. Bu durumda bu cihaz “ko-oksimetreye sahip olma” şartını sağlamadığı sonucuna varılmıştır.” ifadelerine yer verilmiştir.

 

Anılan teknik görüş yazısı çerçevesinde Tenay Elkt. Med. Öz. Sağ. İnş. İlaç San. Tic. Ltd. Şti.nin teklif tutarının fiyat dışı unsur uygulanmaksızın dikkate alınması gerekmektedir.

 

Öte yandan 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Kamu İhale Kurumu” başlıklı 53’üncü maddesinin (j) fıkrasının 2 numaralı bendinde itirazen şikâyet başvuru bedellerine ilişkin olarak “Mal ve hizmet alımı ihalelerinde; yaklaşık maliyeti altıyüzelliüçbin dörtyüzdoksanüç Türk Lirasına kadar olanlarda bin üçyüzbeş Türk Lirası, altıyüzelliüçbin dörtyüzdoksanüç Türk Lirası ile birmilyon üçyüzaltıbin dokuzyüzseksensekiz Türk Lirası arasında olanlarda ikibin altıyüzoniki Türk Lirası, birmilyon üçyüzaltıbin dokuzyüzseksensekiz Türk Lirası ve üzerinde olanlarda üçbin dokuzyüzonsekiz Türk Lirası, … tutarındaki itirazen şikâyet başvuru bedeli.…” hükmüne,

 

            İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğin “İtirazen şikâyet başvurularında aranılacak şekil unsurları” başlıklı 11’inci maddesinin 6’ncı fıkrasında ise “…Kısmi teklife açık ihalelerde ise tekliflerin verilmesi ile bu aşamadan sonraki işlemlere ilişkin başvurularda, başvuru bedeli toplam yaklaşık maliyet üzerinden yatırılır. Başvuruya konu kısmın yaklaşık maliyetine göre fazla yatırıldığı tespit edilen tutar Kurum tarafından başvuru sahibine iade edilir.” açıklamasına yer verilmiştir.

 

            İdarece gönderilen yaklaşık maliyet cetvelinin incelenmesi neticesinde; 9 kısımdan oluşan ihalenin itirazen şikâyete konu 5’inci kısmının yaklaşık maliyeti dikkate alındığında yukarıda anılan 4734 sayılı Kanun’un 53’üncü maddesi ve anılan Tebliğ açıklaması gereğince şikâyet bedeli olarak yatırılması gereken tutarın 1.305,00 TL olduğu anlaşılmış olup, başvuru sahibince itirazen şikâyet başvuru bedeli olarak yatırılan 3.918,00 TL’nin fazladan yatırılan 2.613,00 TL’lik kısmının talebi halinde başvuru sahibine iadesi gerektiği tespit edilmiştir.

 

          Sonuç olarak, ihale üzerinde bırakılan istekliye yönelik olarak başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı, fiyat dışı unsur olarak belirlenen katsayı uygulanmaksızın Tenay Elkt. Med. Öz. Sağ. İnş. İlaç San. Tic. Ltd. Şti.nin teklifinin dikkate alınmasına yönelik tesis edilecek işlemin de ihale üzerinde bırakılan istekli ile ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibinin durumunda herhangi bir değişiklik meydana getirmeyeceği anlaşıldığından başvurunun reddine karar verilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

1) Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

 

2) Fazla ödenen başvuru bedelinin başvuru sahibinin yazılı talebi halinde iadesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

 

Kazım  ÖZKAN

II. Başkan

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

 

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hasan  KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

 

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul