• Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UM.III-829
  • Toplantı No: 2013/012
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 07.02.2013
(Aşağıdaki metin 15/2/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/012
Gündem No :1
Karar Tarihi:07.02.2013
Karar No :2013/UM.III-829
Şikayetçi:
 Dinamik Röntgen San. Ve Tic. Ltd. Şti., İVEDİK ORGANİZE SANAYİ AĞAÇ İŞLERİ SİTESİ 600.SOKAK NO:21/B OSTİM / ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Kütahya Çelebi Eğitim Devlet Hastanesi Baştabipliği, Evlıya Çelebı Mahallesı Okmeydanı Caddesı 5 43040 KÜTAHYA
Başvuru tarih ve sayısı:
 04.12.2012 / 39930
Başvuruya konu ihale:
 2012/150047 İhale Kayıt Numaralı "U Kollu Tek Dedektörlü Dijital Röntgen Cihazı Alımı" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

 

Kütahya Çelebi Eğitim Devlet Hastanesi Baştabipliğitarafından 08.11.2012 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “U Kollu Tek Dedektörlü Dijital Röntgen Cihazı Alımı” ihalesine ilişkin olarak Dinamik Röntgen San. ve Tic. Ltd. Şti.nin 20.11.2012 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 29.11.2012 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 04.12.2012 tarih ve 39930 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 04.12.2012 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

            Başvuruya ilişkin olarak 2012/4509 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

Karar:

 

 

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, başvuru konusu ihalede ihale üzerinde bırakılan Atlas Sağlık Ürünleri Ticaret’in teklif ettiği “…marka XGEO GU60 Model”   cihazın Teknik Şartname’nin

 

1) 4.1’ inci maddesinde ifade edilen kriteri karşılamadığı, zira teklif edilen cihazın en düşük güç değerinin 50 kW olduğu, idarece X-Ray Jeneratörünün en az 52 kW olmasının istenildiği, bu nedenle ihaleye 60 kW veya daha yüksek güçte bir cihazın teklif edilmesi gerektiği,

 

2) 4.6’ncı  maddesinde yer alan “Zaman aralığı 0.001-10 sn arasında ayarlanmalıdır.” şeklinde ifade edilen kriteri karşılamadığı, zira teklif edilen cihazın orijinal kataloglarında çekim zaman aralığının 0,001-6,3 saniye olarak belirlendiği,

 

3) 6-7’nci  maddesinde yer alan “U kolun (tüp ve dedektör konumu yere paralel iken) statif üzerinde dikey düzlemdeki toplam hareketi en az 450-1750 cm arasında motorize olarak hareket edecektir. ” şeklinde ifade edilen kriteri karşılamadığı, zira teklif edilen cihazın orijinal kataloglarında U-Kollu DR sisteminin U-Kol hareketinin en yukarıya doğru en fazla 1685mm’ye kadar çıktığının görüldüğü,

 

4) 6-8’inci  maddesinde yer alan “Sistem seçilen pozisyona göre sistem otomatik olarak ayarlanan pozisyona gelmelidir. Tüp önünde en az 7" dokunmatik ekranlı kontrol paneli olmalıdır, bu panel üzerinden sistem hareketleri pozisyonları, açı ve mesafeler izlenebilmeli ve kontrol edilebilmelidir. Sistem hafızasında en az 20 adet pozisyon hafızası olmalıdır. Ayrıca U kol hareketler seçildikten sonra kablosuz uzaktan kumanda ile kontrol edilebilmelidir.” şeklinde ifade edilen kriteri karşılamadığı, zira teklif edilen cihazda en az 20 adet pozisyon hafıza programının olup olmadığı veya sayının ne olduğuna dair “…” marka cihazın orijinal kataloglarında herhangi bir ifade bulunmadığı,

 

5) İhale üzerinde bırakılan isteklinin Teknik Şartname’nin 10.5’inci maddesinde yer alan “Teklif veren firmanın ISO 9001 ve ISO 13485 Kalite Sistem Belgesi olmalıdır."  şeklinde ifade edilen kriteri karşılamadığı, zira teklif veren firmaların teklif ettikleri cihazlar için yeterli altyapıya sahip olmaları gerektiği, ISO 9001 ve ISO 13485 Kalite Sistem Belgelerinin bu nedenle istenildiği, söz konusu belgenin medikal cihazlara teknik servis kapsamında olması gerektiği, temizlik, gıda vb. alanda alınmış olan belgelerin geçerli olmadığı,

 

6) Ayrıca idarece şikâyete verilen cevap yazısında ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklif ettiği  cihazın “…marka XGEO GU60 Model” cihazın Teknik Şartname’ye uygunluğuna internetten indirilen tanımsız bir PDF dosyasının incelenmesi sonucunda karar verildiğinin ifade edildiği, bu durumun İdari Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7.5.6’ncı maddesinde yer alan “İstekliler teklifi ile birlikte teklif etmiş oldukları cihazların ayrıntılı teknik özelliklerinin yer aldığı katalog ve tanıtıcı materyali vereceklerdir.” şeklindeki düzenlemeye aykırı olduğuiddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

  1. Başvuru sahibinin 1, 2, 3 ve 4’üncü iddialarına ilişkin olarak:

 

Başvuru sahibi  tarafından itirazen şikâyet başvurusuna konu edilen ve yukarıda yer verilen ilk 4 iddiaya konu olan hususlarla ile ilgili olarak, bir akademik kuruluştan görüş istenilmesinin uygun olacağı anlaşıldığından, 14.12.2012 tarihinde gönderilen yazı ile,

 

“1- Başvuru konusu ihalede ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklif ettiği “…marka XGEO GU60 Model”   cihazın Teknik Şartname’nin

 

a) 4.1’ inci maddesinde ifade edilen kriteri karşılamadığı, zira teklif edilen cihazın en düşük güç değerinin 50 kw olduğu, idarece X-Ray Jeneratörünün en az 52 kW olmasının istenildiği, bu nedenle ihaleye 60 kw veya daha yüksek güçte bir cihazın teklif edilmesi gerektiği,

 

b) 4.6’ncı  maddesinde yer alan “Zaman aralığı 0.001-10 sn arasında ayarlanmalıdır.” şeklinde ifade edilen kriteri karşılamadığı, zira teklif edilen cihazın orijinal kataloglarında çekim zaman aralığının 0,001-6,3 saniye olarak belirlendiği,

 

c) 6-7’ nci  maddesinde yer alan“U kolun (tüp ve dedektör konumu yere paralel iken) statif üzerinde dikey düzlemdeki toplam hareketi en az 450-1750 cm arasında motorize olarak hareket edecektir. ”şeklinde ifade edilen kriteri karşılamadığı, zira teklif edilen cihazın orijinal kataloglarında U-Kollu DR sisteminin U-Kol hareketinin en yukarıya doğru en fazla 1685mm’ye kadar çıktığının görüldüğü,

 

d) 6-8’ inci  maddesinde yer alan“Sistem seçilen pozisyona göre sistem otomatik olarak ayarlanan pozisyona gelmelidir. Tüp önünde en az7" dokunmatik ekranlı kontrol paneli olmalıdır, bu panel üzerinden sistem hareketleri pozisyonları, açı ve mesafeler izlenebilmeli ve kontrol edilebilmelidir. Sistem hafızasında en az 20 adet pozisyon hafızası olmalıdır. Ayrıca U kol hareketler seçildikten sonra kablosuz uzaktan kumanda ile kontrol edilebilmelidir.” şeklinde ifade edilen kriteri karşılamadığı, zira teklif edilen cihazda en az 20 adet pozisyon hafıza programının olup olmadığı veya sayının ne olduğuna dair “…” marka cihazın orijinal kataloglarında herhangi bir ifadenin bulunmadığı,” iddiaları ile ilgili olarak yapılacak inceleme akabinde oluşturulacak gerekçeli teknik görüş talep edilmiştir. Yazı ekine idarece hazırlanan Teknik Şartname, ihale üzerinde bırakılan istekli ve diğer  istekliler tarafından teklif edilen cihaza ilişkin sunulan doküman, Kurumumuza verilen şikâyet dilekçesi ve idareye verilen şikâyet dilekçesi  ilave edilmiştir.

 

Söz konusu akademik kuruluş tarafından Kurumumuza gönderilen ve 24.01.2013 tarihinde  Kurum kayıtlarına alınan yazıda yer alan teknik görüş,

 

Teknik şartnamenin iddia konusu 4.1’inci maddesinde “Sistemde en az 52 kW gücünde jeneratör bulunacakvdüzenlemesi bulunmaktadır. (Teknik şartname Ek 5 sayfa
2 ).

İhale üzerinde bırakılan XGEO GU60 cihazının katalogunda yüksek voltaj jeneratörü maksimum çıkış: 50 ve 65 kW olarakifade edilmiştir. 65 kW değeri opsiyonel olarak bildirilmiştir.(Ek 4 sayfa
4 ). İhale üzerinde bırakılan firmanın cihazı teknik şartname 4.1 maddesi açısından uygundur.

İhaleye katılan Dynamic X-Ray, Dijital Röntgen sistemleri cihazının katalogunda güç: 52 65 ve 80 kW olarak ifade edilmiştir (Ek
1 ). İhaleye katılan Dynamic X-Ray, Dijital Röntgen sistemleri cihazı teknik şartname 4.1 maddesi açısından uygundur.

İhaleye katılan DR-Rad X5C cihazının katalogunda güç: 32, 40, 50, 65 ve 80 kW olarak ifade edilmiştir. (Ek
2 ). İhaleye katılan DR-Rad X5C cihazı teknik şartname 4.1 maddesi açısından uygundur.

İhaleye katılan DRGEM Corporation, DR System cihazının katalogunda güç: 52,68 ve 82 kW olarak ifade edilmiştir (Ek
3 ). İhaleye katılan DRGEM Corporation, DR System cihazı teknik şartname 4.1 maddesi açısından uygundur.

Teknik şartnamenin iddia konusu 4.6’ıncı maddesinde uRöntgen jeneratörü zaman aralığı 0,001-10 sn arasında ayarlanacaktır.” düzenlemesi bulunmaktadır. İhale üzerinde bırakılan XGEO GU60 cihazının katalogunda zaman aralığı 0,001 -6,3 sn olarak ifade edilmiştir. (Ek 4 sayfa
4 ). Tan isal görüntülemede ekspojur zamanı milisaniyeler ile ölçülmektedir. Teknik şartnamede aralık 0,001 -10 sn olarak ifade edilmiş olsa da 6,3 sn tanısal amaçlı cihazlar için uygundur. Sadece bu veri kullanılarak zaman aralığı 10 sn olan cihazların tercih edilmesi de doğru olmayacaktır. Zaman aralığının 10 sn olması bir üstünlük sebebi de değildir.

 

İhaleye katılan Dynamic X-Ray, Dijital Röntgen sistemleri cihazının katalogunda zaman aralığı 0,001 -10 sn olarak ifade edilmiştir; (Ek
1 ). İhaleye katılan Dynamic X-Ray, Dijital Röntgen sistemleri cihazı teknik şartname 4.6 maddesi açısından uygundur.

İhaleye katılan DR-Rad X5C cihazının katalogunda zaman aralığı 001 -10 sn olarak ifade edilmiştir. (Ek
2 ). İhaleye katılan DR-Rad X5C cihazı teknik şartname 4.6 maddesi açısından uygundur.

İhaleye katılan DRGEM Corporation, DR System cihazının katalogunda zaman aralığı 0,001 -10 sn olarak ifade edilmiştir; (Ek
3 ). İhaleye katılan DRGEM Corporation, DR System cihazı teknik şartname 4.6 maddesi açısından uygundur.

Teknik şartnamenin iddia konusu 6-7’inci maddesinde “ U kolun (tüp ve dedektör konumu yere paralel iken) statif üzerinde dikey düzlemdeki toplam hareketi en az 450-1750 cm arasında motorize olarak hareket edecektir(Teknik şartname Ek 5 sayfa
2 ).

İddia konusu maddede mm yerine cm kullanılmıştır. “En az 450-1750 arasında” ifadesi de kendi içinde anlam karmaşası içermektedir. Ayrıca hareket miktarının değerlendirilmesinde hangi noktanın referans alınacağı belirtilmemiş olduğundan; madde 6.7 ile ilgili uygun değerlendirme yapılamaz.

Teknik şartnamenin iddia konusu 6-8’inci maddesinde ff Sistem seçilen pozisyona göre sistem otomatik olarak ayarlanan pozisyona gelmelidir: Tüp önünde en az 7” dokunmatik ekranlı kontrol paneli olmalıdır, bu panel üzerinden sistem hareketleri pozisyonları, açı ve mesafeler izlenebilmeli ve kontrol edilebilmelidir. Sistem hafızasında en az 20 pozisyon hafızası olmalıdır. Ayrıca U kol hareketler seçildikten sonra kablosuz uzaktan kumanda ile kontrol edilebilmelidir(Teknik şartname Ek 5 sayfa
2 ).

İhale üzerinde bırakılan XGEO GU60 cihazının katalogunda “Tüp üzerinde 12” genişlikte çok işlevli renkli dokunmatik ekran bulunduğu ve bu sayede sistem hareketlerinin kontrolü, imaj toplama, projeksiyon ayarı, imaj gösterimi ve otomatik pozisyonlama, otomatik konumlandırma ayarı yapılabildiği ifade edilmektedir.(Ek 4 sayfa
3 ). Kablosuz uzaktan kumanda ile kontrol edilebilme ve sistem hafızası hakkında net veri bulunmamaktadır. Bu madde açısından katalog bilgileri ışığında uygun değerlendirme yapılamamaktadır.

İhaleye katılan Dynamic X-Ray, Dijital Röntgen sistemleri cihazının katalogunda mesafe, tüp açısı ve jeneratör kontrolü ve önizleme ekranı olarak 15” LCD dokunmatik ekran bulunduğu ifade edilmekte olup 20 adet görüntü hafızası olduğu bildirilmiştir.(Ek
1 ). Kablosuz uzaktan kumanda ile kontrol edilebilme hakkında net veri bulunmamaktadır. Bu madde açısından katalog bilgileri ışığında uygun değerlendirme yapılamamaktadır.

İhaleye katılan DR-Rad X5C cihazının katalogunda 7” dokunmatik ekran ile U kol pozisyonlandırma, açı, SID, çekim parametreleri, otomatik pozisyon bilgisi ve gösterimi yapılabildiği bildirilmiş olup opsiyonel olarak uzaktan kumanda ile kontrol edilebildiği bildirilmiştir. Sistem hafızasında minimum 20 adet programlanabilir hafızanın var olduğu bildirilmiştir. (Ek 2, sayfa
1 ).
İhaleye katılan DR-Rad X5C cihazı teknik şartname 6.8 maddesi açısından uygundur.

 

İhaleye katılan DRGEM Corporation, DR System cihazının katalogunda tüp üzerindeki 8” entegre dokunmatik ekran konsol ile radyolojik teknikler; stand pozisyonları ve kolimatör ayarlarının kolayca kontrol edilebildiği ve aynı zamanda uzaktan kumanda ile de kontrol edilebildiği bildirilmiştir. Sistem hafızasında 1200 ve üstü çekim protokolü olduğunu bildirilmiştir. (Ek
3 ). İhaleye katılan DRGEM Corporation, DR System cihazı teknik şartname 6.8 maddesi açısından uygundur.

 

İhale üzerinde bırakılan XGEO GU60 cihazı teknik şartnamenin iddia konusu 4.1’inci ve 4.6’ıncı maddesi açısından uygundur. Teknik şartnamenin iddia konusu 6-7’inci doğru şekilde yazılmış olmamakla birlikte, bu madde ile sorgulanan özelikler açısından XGEO GU60 cihazı günlük kullanım için yeterlidir. Sistem hafızası ve uzaktan kumanda hakkında net veri yoktur. Bu veriler elde edildikten sonra karar verilmesi uygundur. Veri eksikliğine nedeniyle XGEO GU60 cihazının ihale dışı bırakılması uygun değildir.

 

İhaleye katılan Dynamic X-Ray, Dijital Röntgen sistemleri cihazı iddia konusu 4.1’inci ve 4.6’ıncı maddesi açısından uygundur. Teknik şartnamenin iddia konusu 6-7’inci doğru şekilde yazılmış olmamakla birlikte, bu madde ile sorgulanan özelikler açısından Dynamic X-Ray, Dijital Röntgen sistemleri cihazı günlük kullanım için yeterlidir. Uzaktan kumanda hakkında net veri yoktur. Bu veri elde edildikten sonra karar verilmesi uygundur. Veri eksikliğine nedeniyle Dynamic X-Ray, Dijital Röntgen sistemleri cihazının ihale dışı bırakılması uygun değildir.

 

İhaleye katılan DR-Rad X5C cihazı iddia konusu 4.1, 4.6 ve 6.8’inci maddesi açısından uygundur. Teknik şartnamenin iddia konusu 6-7’inci doğru şekilde yazılmış olmamakla birlikte, bu madde ile sorgulanan özelikler açısından DR-Rad X5C cihazı günlük kullanım için yeterlidir.

İhaleye katılan DRGEM Corporation, DR System cihazı iddia konusu 4.1, 4.6 ve 6.8’inci maddesi açısından uygundur. Teknik şartnamenin iddia konusu 6-75inci doğru şekilde yazılmış olmamakla birlikte, bu madde ile sorgulanan özelikler açısından DRGEM Corporation, DR System cihazı günlük kullanım için yeterlidir.” şeklindedir.  Bu durumda, teknik görüşte ifade edildiği üzere ihale üzerinde bırakılan ve diğer isteklilerce teklif edilen cihazların Teknik Şartname’ye uygun olması nedeniyle verilen tekliflerin geçerli olduğuna yönelik işleminin mevzuata uygun olduğu anlaşıldığından, başvuru sahibinin 1,2,3 ve 4’üncü iddialarının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

           
2 ) Başvuru sahibinin 5’inci iddiasına ilişkin olarak:

 

İhaleye ait Teknik Şartname’nin “Garanti şartları ve dokümantasyon” başlıklı 10.5’inci maddesinde,

 

 “Teklif veren firmanın ISO 9001 ve ISO 13485 Kalite Sistem Belgesi olmalıdır." 

 

10.1’inci maddesinde ise“Cihaza ait tüm garantiler üretici ve mümessil firma tarafından verilecektir.” düzenlemeleri bulunmaktadır.

 

 İdarece de şikâyete cevap yazısında ihale üzerinde bırakılan istekli olan Atlas Sağlık Ürünleri Ticaret’in dosyasında Teknik Şartname’nin10.1 ve10.5’inci maddesine istinaden Samsung Electronic Co. Ltd.’ye ait belgelerin bulunduğu  tespiti yapılmıştır.

 

Teknik Şartname’nin yukarıda aktarılan düzenlemesinden, isteklilerin tekliflerinde sayılan belgeleri sunmalarının istenildiği anlaşılmaktadır. Fakat İdari Şartname’nin ihaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri başlıklı 7’nci maddesinde bu hususa ilişkin düzenleme yapılmamıştır.

 

08.11.2012 tarihli Zarf Açma ve Belge Kontrol Tutanağında Teknik Şartname’nin yukarıda aktarılan 10’uncu maddesinin beşinci fıkrasında sayılan belgelerin isteklilerce teklif dosyaları kapsamında sunulup sunulmadığına ilişkin bir değerlendirme yapılmadığı görülmüştür.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “İhale ve ön yeterlik dokümanının içeriği ve idari şartnamede yer alması zorunlu hususlar” başlıklı 27’ nci maddesinde “İhale dokümanında; isteklilere talimatları da içeren idari şartnameler ile yaptırılacak işin projesini de kapsayan teknik şartnameler, sözleşme tasarısı ve gerekli diğer belge ve bilgiler bulunur. Ön yeterlik dokümanında ise adaylarda aranılan şartlara, ön yeterlik kriterlerine ve gerekli diğer belge ve bilgilere yer verilir.

İdari şartnamede ihale konusuna göre asgari aşağıdaki hususların belirtilmesi zorunludur:

            e) İsteklilerde aranılan şartlar, belgeler ve yeterlik kriterleri”,

 

          Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Teknik şartname” başlıklı 14’üncü maddesinde,

 

          “(1) Alınacak malın teknik kriterleri ve özellikleri, ihale dokümanının bir parçası olan teknik şartnamede düzenlenir. Teknik kriterlerin ve özelliklerin, verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olması, rekabeti engelleyici hususlar içermemesi ve fırsat eşitliğini sağlaması zorunludur.

          (2) Teknik şartnamede, varsa ulusal standart ve dengi uluslararası standartlara uygunluğu sağlamaya yönelik düzenleme yapılabilir. Ancak ulusal standardın bulunmaması durumunda sadece uluslararası standart esas alınarak düzenleme yapılabilir.

          (3) Teknik şartnamede, belli bir marka, model, patent, menşei, kaynak veya ürün belirtilemez ve belirli bir marka veya modele yönelik özellik ve tanımlamalara yer verilemez. Ancak, ulusal ve/veya uluslararası teknik standartların bulunmadığı veya teknik özelliklerin belirlenmesinin mümkün olmadığı hallerde, “veya dengi” ifadesine yer verilmek şartıyla marka veya model belirtilebilir.

          (4) Teknik şartnamede, alım konusu malın ambalajlanması ve etiketlenmesi ile kullanım kılavuzuna yönelik düzenleme yapılabilir.

          (5) Teknik şartnamede, alım konusu malın montajı ve satış sonrası servisi ile yedek parçasının sağlanmasına yönelik düzenleme yapılabilir.

          (6) Teknik şartnamenin hazırlanmasında, ürünlere ilişkin teknik mevzuatın hazırlanması ve uygulanmasına dair mevzuat göz önünde bulundurulmalıdır.

          (7) Teknik şartnamede yapılacak düzenlemelerin, ön yeterlik şartnamesinde veya idari şartnamede ihaleye katılımda yeterlik kriteri olarak öngörülen mesleki ve teknik yeterlik kriterleri ve belgeleriyle uyumlu olması gerekir.

          (8) Teknik şartnamedeki düzenlemelerin; ihale komisyonu ile muayene ve kabul komisyonunca yapılacak inceleme ve değerlendirmelerde tereddüt oluşturmayacak şekilde açık olması gerekir.

          (9) Özel imalat süreci gerektiren mal alımlarında, yüklenici tarafından öncelikle malın prototipinin idareye sunulmasına ve bu prototipin kabulünden sonra üretiminin yapılmasına yönelik teknik şartnamede düzenleme yapılabilir.

          (10) Alım konusu malın niteliği ve bu Yönetmelikte öngörülen düzenlemeler esas alınarak yüklenicinin personel çalıştırmasının öngörülmesi halinde, bu personelin sayısı ve niteliği teknik şartnamede veya sözleşme tasarısında belirtilir.

          (11) Özel imalat süreci gerektiren mal alımlarında, malın ilgili mevzuat uyarınca teknik düzenleme kapsamında bulunması ve piyasaya arz edilmesinin belirli kurallara tabi olması durumunda; idare ve yüklenicinin malın uygunluk değerlendirilmesine yönelik yükümlülükleri, teknik şartnamede ve/veya sözleşme tasarısında belirtilir.

          (12) Teknik şartnamenin idare tarafından hazırlanması esastır. Ancak, alınacak malın özelliğinin gerektirdiği hallerde ihale yetkilisi tarafından onaylanması kaydıyla, teknik şartname, Kanun hükümlerine uygun olarak danışmanlık hizmet sunucularına hazırlattırılabilir. .”

 

          Anılan Yönetmeliğin “Başvuruların ve tekliflerin alınması, açılması ve belgelerdeki bilgi eksikliklerinin tamamlatılması” başlıklı 55’ inci maddesinde “(1) Ön yeterlik ve yeterlik başvuruları ile tekliflerin alınması ve açılmasına ilişkin işlemler; Kanun, bu Yönetmelik ve tip şartnamelerde belirtilen hükümler çerçevesinde standart formlar kullanılarak gerçekleştirilir.

          (2) Zarf Açma ve Belge Kontrol Tutanağı, başvuru veya teklif zarfı içinde sunulması istenilen belgeler ve bu belgelere ilgili mevzuat gereğince eklenmesi zorunlu olan belgelerin her biri için ayrı sütun içerecek şekilde düzenlenir.

          (3) Başvuru veya teklif zarfları, alınış sırasına göre incelenir. Açık ihale usulüyle yapılan ihaleler ile belli istekliler arasında ihale usulüyle yapılan ihalelerde teklif zarfları açılmadan önce, pazarlık usulüyle yapılan ihalelerde ise son yazılı fiyat tekliflerinin verildiği oturumda yaklaşık maliyet açıklanır. Zarflardan uygun olanların açılması ve belge kontrolünün yapılması aşamasında, aday veya isteklilerce sunulan belgeler tek tek kontrol edilerek hangi belgelerin sunulduğu, Zarf Açma ve Belge Kontrol Tutanağında her belge için açılmış bulunan sütunlara kaydedilerek gösterilir. İhale usulüne göre ilgili oturumda istekliler ve teklif ettikleri fiyatlar duyurularak tutanak düzenlenir. Bu tutanakların komisyon başkanınca onaylanmış suretleri, isteyenlere imza karşılığı verilmeden oturum kapatılamaz” hükümleri yer almaktadır.

 

          Yukarıda aktarılan mevzuat hükümleri birlikte değerlendirildiğinde, isteklilerin ekonomik ve mali yeterlikleri ile mesleki ve teknik yeterliklerine ilişkin esasların ve buna ilişkin teklif ekinde sunulması zorunlu belgelerin idari şartnamelerde düzenlenmesinin esas olduğu, teknik şartnamelerde alınacak malın teknik kriterleri ve özelliklerine yer verilmesinin yanında, idarece gerek görülmesi durumunda alım konusu malın ambalajlanması ve etiketlenmesi ile kullanım kılavuzuna, ayrıca montajı ve satış sonrası servisi ile yedek parçasının sağlanmasına yönelik düzenleme  yapılabileceği, bunların dışında teknik şartnamelerde ekonomik, mali, mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin düzenleme yapılmaması gerektiği sonucuna ulaşılmaktadır.

 

Bu bağlamda ihalelerde tekliflerle birlikte sunulması istenilen yeterlik belgelerinin İdari Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde belirtilmesi ve buna ilişkin “Zarf Açma ve Belge Kontrol Tutanağı”nda ayrı bir sütun açılması gerekmekte iken, inceleme konusu ihalede Teknik Şartname’de tekliflerle birlikte sunulması istenilen belgelere İdari Şartname’de bir yeterlik kriteri olarak yer verilmediği, “Zarf Açma ve Belge Kontrol Tutanağı”nda da ayrı bir satır açılmadığı görülmektedir.

 

4734 sayılı Kanun’un 27’ nci maddesinin (e) bendinde isteklilerde aranılacak şartlar, belgeler ve yeterlik kriterlerinin İdari Şartname’de yer alması zorunlu tutulmuştur. Bu durumda inceleme konusu işe ait İdari Şartname’de şikâyete konu belgelerin yeterlik kriteri olarak düzenlenmemesi nedeniyle bu belgeler üzerinden yeterlik değerlendirmesi yapılmasının mümkün olmadığı, belgenin muhtevi olduğu bilgilerin ancak muayene kabul aşamasında değerlendirilebileceği sonucuna varılmıştır. Bu bağlamda İdari Şartname’de yer verilmemesi nedeniyle yeterlik belgesi niteliğini haiz olmadığı anlaşılan söz konusu belgelerin sunulmamış olması da bir değerlendirme dışı bırakma gerekçesi teşkil etmeyecektir.

 

Açıklanan nedenlerle başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

           
3 ) Başvuru sahibinin 6’ncı iddiasına ilişkin olarak:

 

İdarenin 29.11.2012 tarihli ve 943/16 sayılı cevap yazısında, söz konusu iddiaya yönelik bir beyan bulunmamakla beraber iddia konusu ile ilgili olarak beyanda bulunulduğu görülmüştür.

 

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğ’in “Kurum tarafından yapılacak işlemler” başlıklı  12’nci maddesinde  yer alanİdareye şikayet başvurusunda bulunulmadan veya idareye yapılan şikayet başvurusu hakkında idarece bir karar alınmadan ve on günlük karar verme süresi beklenilmeden doğrudan Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunulması halinde, Yönetmeliğin 15 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince bu başvurular ilgili idareye gönderilir. Ayrıca, başvuru sahibine de bilgi verilir. İdareye yapılan şikayet başvurusundan farklı bir konu ile Kuruma yapılan başvurularda şikayet süresinin henüz dolmadığı hallerde, itirazen şikayet konusuna ilişkin idarenin cevabının alınmamış olması nedeniyle bu başvurular da ilgili idareye gönderilir. İdareye başvuru konularının yanı sıra yeni konular da eklenerek Kuruma başvurulması halinde ise, itirazen şikayet başvurusunun incelenmesinde idareye başvurusu konusu edilmeyen hususlar dikkate alınmaz.” açıklaması gereğince başvuru sahibinin şikâyet başvurusunda yer almayan bir konuyu itirazen şikâyet başvurusuna taşıması mümkün olmamakla beraber, idarenin 29.11.2012 tarihli ve 943/16 sayılı cevap yazısının incelenmesinden, şikâyet başvurusunda yer almayan bu konu hakkında idarece   “ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklif ettiği  “…marka XGEO GU60 Model” cihazın Teknik Şartname’ye uygunluğuna internetten indirilen tanımsız bir PDF dosyasının incelenmesi sonucunda karar verildiği” ifade edilerek irade beyanında bulunulduğu görülmüştür.

 

            Konuyla ilgili olarak 4734 sayılı Kanun’un “Kuruma itirazen şikayet başvurusu” başlıklı 56’ncı  maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Kurum itirazen şikayet başvurularını başvuru sahibinin iddiaları ile idarenin şikayet üzerine aldığı kararda belirlenen hususlar ve itiraz edilen işlemler bakımından eşit muamele ilkesinin ihlal edilip edilmediği açılarından inceler. İdare tarafından şikayet veya itirazen şikayet üzerine alınan ihalenin iptal edilmesi işlemine karşı yapılacak itirazen şikayet başvuruları ise idarenin iptal gerekçeleriyle sınırlı incelenir.” hükmü gereğince başvuru sahibinin şikâyet başvurusunda yer almayan iddia konusu hakkında idarenin şikayet üzerine aldığı kararda yapılan belirleme gereğince inceleme yapılması gerektiği anlaşılmıştır.  Ancak, akademik kuruluşa yazılan yazı ekine ihale üzerinde kalan istekliye ait cihaz katalogları da eklendiğinden, İdari Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7.5.6’ncı maddesinde yer alan“İstekliler teklifi ile birlikte teklif etmiş oldukları cihazların ayrıntılı teknik özelliklerinin yer aldığı katalog ve tanıtıcı materyali vereceklerdir.” şeklindeki düzenlemeye aykırı bir durumun olmadığı sonucuna varılmıştır. Bu nedenle, başvuru sahibinin söz konusu iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

 

Kazım  ÖZKAN

II. Başkan

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

 

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

 

 

 

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul