En son güncellemeler 24 Ocak 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UM.III-921
  • Toplantı No: 2013/013
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 11.02.2013
(Aşağıdaki metin 20/2/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/013
Gündem No :49
Karar Tarihi:11.02.2013
Karar No :2013/UM.III-921
Şikayetçi:
 İvme Grup Medikal Sağlık Hizmetleri Pazarlama İth. İhr. San. Ve Tic. Ltd. Şti., CUMHURİYET CAD. KORUKÇU İŞ MERKEZİ KAT:1 NO:36 ERZURUM
 İhaleyi yapan idare:
 Kars Devlet Hastanesi , Örnek Mh. Kanalaltı Sk. Kars Devlet Hastanesı 2 36100 KARS
Başvuru tarih ve sayısı:
 06.12.2012 / 40284
Başvuruya konu ihale:
 2012/161233 İhale Kayıt Numaralı "47 Kalem Tıbbi Cihaz Alımı" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

Kars Devlet Hastanesitarafından 07.12.2012tarihinde açık ihale usulüile yapılan “47 Kalem Tıbbi Cihaz Alımı” ihalesine ilişkin olarak İvme Grup Medikal Sağlık Hizmetleri Pazarlama İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin 19.11.2012tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 27.11.2012tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 06.12.2012tarih ve 40284sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 04.12.2012tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

            Başvuruya ilişkin olarak 2012/4569sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

Karar:

 

 

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

 

1) 1. kısım “Yüksek Frekanslı Elektrokoter Cihazı Teknik Şartnamesinin” 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. maddeleri ile aynı şartnamenin 13. maddesinin (d) bendi ile talep edilen aksesuarın teknik özelliklerinin belirtildiği 2. kısım “Gümüş Uçlu Doku Yapışmayan Bipolar Forceps Teknik Şartnamesinin” başlığı, 2, 3 ve 7. maddelerinin, sadece “BOWA” marka elektroter cihazı tarif ettiği; söz konusu maddelerin şikayet dilekçesinde başvuru sahibi tarafından belirtildiği şekilde değiştirilmesi gerektiği,

 

2) 14. kısım “Puls Oksimetre Cihazı Teknik Şartnamesinin” 3, 10 ve 11. maddeleri ile 16. maddesinin 4. fıkrasının rekabeti daraltıcı nitelikte olduğu; söz konusu maddelerin şikayet dilekçesinde başvuru sahibi tarafından belirtildiği şekilde değiştirilmesi gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

Başvuru sahibinin 1 ve 2 inci iddialarına ilişkin olarak:

 

İdarenin 27.11.2012 tarihli zeyilname konulu şikayete cevap yazısındaşikayete konu kısımlarla ilgili olarak teknik şartnamelerde herhangi bir değişiklik yapılmadığı anlaşılmıştır.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun “Şartnameler” başlıklı 12’nci maddesinde “… İhale konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin teknik kriterlerine ihale dokümanının bir parçası olan teknik şartnamelerde yer verilir. Belirlenecek teknik kriterler, verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olacak, rekabeti engelleyici hususlar içermeyecek ve bütün istekliler için fırsat eşitliği sağlayacaktır.

Teknik şartnamelerde, varsa ulusal ve/veya uluslararası teknik standartlara uygunluğu sağlamaya yönelik  düzenlemeler de yapılır. Bu şartnamelerde teknik özelliklere ve tanımlamalara yer verilir. Belli bir marka, model, patent, menşei, kaynak veya ürün belirtilemez ve belirli bir marka veya modele yönelik özellik ve tanımlamalara yer verilmeyecektir.

Ancak, ulusal ve/veya uluslararası teknik standartların bulunmaması veya teknik özelliklerin belirlenmesinin mümkün olmaması hallerinde "veya dengi" ifadesine yer verilmek şartıyla marka veya model belirtilebilir”hükmü bulunmaktadır.

 

1.kısım Yüksek Frekanslı Elektrokoter Cihazı Teknik Şartnamesi“1- Koter cihazı monopolar kesme ve koagulasyon, bipolar kesme ve koagulasyon, spray, güçlü ve yumuşak koagulasyon, otomatik başlatma ve doku duyarlılığı özelliklerine sahip olmalıdır. Ayrıca bipolar ve monopolar TUR-P TUR-BT TUR-VAP. Cardio Vasc Dry Cut programı, GastroCUT-Polipektomi, GastroCUT- Papillotomi , KE3B, Pediatri cerrahi . Ortopedi. Mastectomy Gyn-Abdom, Gyn-LLETZ. Hysteroresec, Macıo - Micro Plastic, Micro plastic NcuitH Hand, Argon, Argon tlex.Argon Ligation Arc Plus Online, Micro Neuro,Thorax,Mamaı ia.Dry cut,Sim Coag programları sistemde hafızasında mevcut olmalıdır.

3- Koter cihazı monopolar ve bipolar kesme ve koagulasyon, spray, güçlü ve yumuşak koagulasyon, otomatik başlatma ve doku duyarlılığı özelliklerine sahip olmalı ve su altı çalışmaları yapabilmelidir.

4- Ligasyon sistemi toplardamar ve atardamarların damar kapamaları 7 mm ye kadar olan doku kümelerinde kullanılabilmelidir.

5- Cihazda iki monopolar iki bipolar çıkış modları bulunmalıdır ve farklı ayarlar ile dört bağımsız handle bağlama olanağına sahip olmalıdır. Yukarıda bahsedilen çıkışlar aktif çıkış olup, ayrıca pasif çıkış olan nötral elektrot çıkışı mevcut olmalıdır.

6- Cihaz açıldığında otomatik olarak kendi kendini sürekli test edebilmelidir. Herhangi bir hata olduğu zaman, sesli olarak ve cihazın ön panelinde bulunan LCD dijital ekranda hata mesajı vererek kullanıcıyı uyarmalıdır.

7- Monopolar çıkışı elle ve ayak pedalı ile, bipolar çıkışları ayak pedalı ve Auto-start ile çalıştırılabilmeli, her iki çıkışta birbirinden bağımsız olarak kullanılabilmelidir. Ayak pedalı ile hem monopolar hem de bipolar çalışma yapılabilmelidir.

8- Cihaza bağlanan elektrokoter ayak kumanda pedalının üzerinde, kesme ve koagulasyon kumanda pedallarının haricinde üçüncü bir düğme daha bulunmalı, bu düğme sayesinde kullanıcı cihaza uzanmaya gerek kalmadan modlar arasında geçiş yapabilmelidir. Ayak pedalı su geçirmez patlama riskinden korunmuş olmalıdır.

9- Elektrokoter cihazı, değişik operasyonlarda kullanabilmek için en az 99 ayrı konfıgurasyon yapabilmeli, bu programlar istenildiğinde hafızadan çağırılabilmelidir. Fabrika çıkışı; en az 22'si dolu, 78’i boş programı hafızasında mevcut tutmalıdır.

10- 9 seviye dc haemostasis için bireysel ayarlanabilen blend fonksiyonu ile monopolar kesim modları ve 9 seviye de haemostasis için bireysel ayarlanabilen blend fonksiyonu ile bipolar kesim modları bulunmalıdır.

11- Cihaz, ‘güç tepe noktası sistemi’ sayesinde doku empedansının yüksek olduğu noktalarda dokunun ihtiyaç duyduğu seviyede ayarlama yapıp, maksimum kalitede kesme işlemini gerçekleştirmelidir. Ayrıca saniyede en az 30.000 defa dokunun empedansını ölçebilmelidir. İş bu özellik üretici firma tarafından onaylı belge ile belgelenmelidir.

12- Cihazda eşzamanlı koagülasyon (SIMcoag) iki cerrahın aynı anda ve birbirinden bağımsız olarak koagülasyon yapmasını temin etmelidir.

12- Cihaz çıkış değerleri aşağıdaki gibi olmalıdır:

a) Monopolar otomatik kesme: Nominal çıkış gücü 500 ohm’da 300 watt olmalıdır. Otomatik kontrollü olmalıdır. Minimal nekroza yol açacak ideal enerji düzeyini farklı dokuları tanıyarak otomatik olarak ayarlamalıdır. Kesme kalitesi 10 farklı koagülasyon efekti ile ayarlanabilmeli, yani kesilen dokunun her iki tarafında oluşan koagülasyon alanlarının derinliği 10 ayrı kademede belirlenebilmelidir.

b) Monopolar kuru kesme: Nominal çıkış gücü 500 ohm’da 200 watt olmalıdır. Güç tepe noktası 500 ohm’da 200 watt olmalıdır.

c) Monopolar koagülasyon:

Voltaj modülasyonu güçlü (forced) koagülasyon; yüksek frekans güç oranı 500 ohm’da 120 watt yüksek frekans gerilimi 1 Mhz ve nabız modülasyonlu olmalıdır.

Spray koagülasyon: Yüksek frekans güç oranı 500 ohm'da 120 watt nominal yüksek frekans gerilimi en az 1 Mhz ve nabız modülasyonlu olmalıdır.

d) Bipolar kesme: Yüksek frekans güç oranı 500 ohm’da 150 watt olmalıdır. Nominal yüksek frekans gerilimi 330 kHz ve nabız modülasyonlu olmalıdır.Bipolar kesmede ayak pedalı ile Auto-start başlatma modu ve otomatik güç regülasyonu bulunmalıdır.

e) Bipolar koagülasyon: Yüksek frekans güç oranı 75 ohm’da 120 watt olmalıdır. Nominal yüksek frekans gerilimi 330 Khz ve sinüs formunda olmalıdır. Bipolar koagulasyonda ayak pedalı ile Auto-start başlatma modu ve otomatik güç regülasyonu bulunmalıdır.

f) Ligasyon koagülasyon: Yüksek frekans güç oranı 10 Ohm’da 200 watt olmalıdır. Nominal yüksek frekans gerilimi 330 Khz ve sinüs formunda olmalıdır. Ligasyon koagulasyonda ayak pedalı ile Auto-start başlatma modu ve otomatik güç regülasyonu bulunmalıdır.

13- Elektrokoter ve Argon koagülasyon üniti ile birlikte aşağıdaki orijinal aksesuarlar verilmelidir.

d) 1 adet resabie bipolar penset ve kablosu

…”

 

2.kısım Gümüş Uçlu Doku Yapışmayan Bıpolar Forceps Teknik Şartnamesi“…

2- Nonstick Bipolar forceps ucu son teknoloji ürünü gümüş karışımlı özel alaşımdan imal edilmiş olmalıdır. Kaplama olan uçlar kesinlikle kabul edilmeyecektir.

3- Nonstick Bipolar Forcepsin toplam uzunluğu 25 (- +
5 ) cm boyunda olmalıdır. Çalışma uzunluğu 10-15 cm olmalıdır. Aktif uç kalınlığı 1-4 mm olmalıdır.

7-Forcepslerin arasında forcepslerin birleşmesini önleyici birbirine geçmeli stop düğmesi bulunmalıdır.

…”

 

14. kısım Puls Oksimetri Cihaz Teknik Şartnamesi “…

3- Sistemin saturasyon aralığı % 1-100 arası, nabız ölçüm aralığı 18-321 atım / dakika olmalıdır.

10- Sistem elektrik kesintisi halinde tam şarjlı iken an az 15 saat çalışabilecek dâhili şarj edilebilir bataryası olmalıdır ve cihaz şebeke gerilimine bağlı iken otomatik olarak şarj olmalıdır. Bataryanın şarj olduğunu gösteren bir uyan ışığı olmalıdır.

11- Cihaz ön panelinde LED veya LCD nitelikli ekran ile oksijen satürasyonu, nabız puls şiddeti izlenebilmelidir. LED tipi ekran olan cihazlarda alarm durumunda alarm sınırını aşan parametreye ait göstergenin kırmızı renge denerek yanıp sönmesi ve görsel olarak ta kullanıcıyı uyarması gerekmektedir.

16- Probun teknik özellikleri:

4. Prob orijinal kapalı ambalajında steril ve tek hastada kullanılmak üzere üretilmiş olmalıdır.

…”şeklinde düzenlenmiştir.

 

Uyuşmazlık konusunun, alım konusu cihazların teknik özelliklerin belirtildiği teknik şartnamelerin yukarıda yer verilen maddelerinin tek bir marka elektroter cihazı tarif ettiği ve rekabeti daraltıcı nitelikte düzenlendiği şeklinde olduğu dikkate alınarak 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin 6 ncı fıkrası uyarınca, 09.01.2013 tarihli yazı ile bir akademik kuruluştan,

 

“1) 1. kısım “Yüksek Frekanslı Elektrokoter Cihazı Teknik Şartnamesinin” 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. maddeleri ile aynı şartnamenin 13. maddesinin (d) bendi ile talep edilen aksesuarın teknik özelliklerinin belirtildiği 2. kısım “Gümüş Uçlu Doku Yapışmayan Bipolar Forceps Teknik Şartnamesinin” başlığı, 2, 3 ve 7. maddelerinin, sadece “BOWA” marka elektroter cihazı tarif edip etmediği; söz konusu maddelerinin ilgili şikayet dilekçesinde başvuru sahibi tarafından önerildiği şekilde düzenlenmesinin verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya, varsa rekabeti engelleyici hususları kaldırmaya ve bütün istekliler için fırsat eşitliği sağlamaya imkan verip vermeyeceği,

2) 14. kısım “Puls Oksimetre Cihazı Teknik Şartnamesinin” 3, 10 ve 11. maddeleri ile 16. maddesinin 4. fıkrası verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olup olmadığı, rekabeti engelleyici hususlar içerip içermediği ve bütün istekliler için fırsat eşitliği sağlayıp sağlamadığı; aynı maddelerin ilgili şikayet dilekçesinde başvuru sahibi tarafından önerildiği şekilde düzenlenmesinin verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya, varsa rekabeti engelleyici hususları kaldırmaya ve bütün istekliler için fırsat eşitliği sağlamaya imkan verip vermeyeceği”hususlarında görüş sorulmuştur.

 

Kurum kayıtlarına 23.01.2013 tarihinde giren teknik görüş yazısındabaşvuru sahibince iddia edildiği şekilde yukarıda belirtilen “…

Yüksek Frekanslı Elektrokoter Cihazı Teknik Şartnamesi

1. maddesinin ‘Koter cihazı monopolar kesme ve koagulasyon, bipolar kesme ve koagulasyon, spray, güçlü ve yumuşak koagulasyon, otomatik başlatma ve doku duyarlılığı özelliklerine sahip olmalıdır. Ayrıca bipolar ve monopolar TUR-P TUR-BT TUR-VAP. Cardio Vasc Dry Cut programı, GastroCUT-Polipektomi, GastroCUT- Papillotomi , KE3B, Pediatri cerrahi . Ortopedi. Mastectomy Gyn-Abdom, Gyn-LLETZ. Hysteroresec, Macıo - Micro Plastic, Micro plastic NcuitH Hand, Argon, Argon tlex.Argon Ligation Arc Plus Online, Micro Neuro,Thorax,Mamaı ia.Dry cut,Sim Coag programları sistemde hafızasında mevcut olmalıdır cerrahi uygulamalar (pediatrik cerrahi), Monopolar TUR-P TUR-BT TUR-VAP, ortopedik ve endoskopik girişimlerin tamamında kullanıcı kontrolünde güvenli bir şekilde kullanılabilecek özellikte olmalıdır’ ibaresiyle değiştirilmesi uygundur.

3. maddesinin ‘Koter cihazı monopolar ve bipolar kesme ve koagulasyon, spray, güçlü ve yumuşak koagulasyon, bipolar koagulasyon, otomatik başlatma ve doku duyarlılığı özelliklerine sahip olmalı ve su altı çalışmaları yapabilmelidir’ ibaresiyle değiştirilmesi uygun değildir.

4. maddesinin … piyasada sadece belirli firma … bu şartı sağladığından çıkartılması uygundur.

5. maddesinin ‘Cihazda iki monopolar iki , en az bir adet bipolar çıkış modları bulunmalıdır ve farklı ayarlar ile dört en az üç adet bağımsız handle bağlama olanağına sahip olmalıdır. Yukarıda bahsedilen çıkışlar aktif çıkış olup, ayrıca pasif çıkış olan nötral elektrot çıkışı mevcut olmalıdır’ şeklinde değişmesi istenilen bipolar çıkış opsiyonunu sağlamadığından uygun değildir.

6. maddesinin ‘Cihaz açıldığında otomatik olarak kendi kendini sürekli test edebilmelidir. Herhangi bir hata olduğu zaman, sesli olarak ve cihazın ön panelinde bulunan LCD dijital ya da LED ekranda hata mesajı vererek kullanıcıyı uyarmalıdır’ ibaresiyle değiştirilmesi cihaz özelliği olduğundan ve performansa etkimediği için uygundur.

7. maddesinin ‘Monopolar çıkışı elle ve ayak pedalı ile, bipolar çıkışları ayak pedalı ve Auto-start ile çalıştırılabilmeli, her iki çıkışta birbirinden bağımsız veya sıralı olarak kullanılabilmelidir. Ayak pedalı ile hem monopolar hem de bipolar çalışma yapılabilmelidir’ ibaresiyle değiştirilmesi cihaz özelliği olduğundan ve performansa etkimediği için uygundur.

8. maddesinin … kaldırılması cihazın kullanım açısından fonksiyonelliğini etkilemediğinden uygundur.

9. maddesinin ‘Elektrokoter cihazı, değişik operasyonlarda kullanabilmek için en az 99 ayrı konfıgurasyon yapabilmeli, bu programlardan en az biri istenildiğinde hafızadan çağırılabilmelidir. Fabrika çıkışı; en az 22'si dolu, 78’i boş programı hafızasında mevcut tutmalıdır ’ ibaresiyle değiştirilmesi cihazın kullanım açısından fonksiyonelliğini etkilemediğinden uygundur.

10. maddesinin ‘Cihaz 9 seviye de farklı seviyelerde haemostasis için bireysel ayarlanabilen blend fonksiyonu ile monopolar kesim modları ve 9 seviye de farklı seviyelerde yeterli haemostasis için bireysel ayarlanabilen blend fonksiyonu ile bipolar kesim kesme veya koagulatif modları bulunmalıdır’ ibaresiyle değiştirilmesi uygundur.

11. maddesinin ‘Cihaz, ‘güç tepe noktası sistemi’ sayesinde doku empedansının yüksek olduğu noktalarda dokunun ihtiyaç duyduğu seviyede ayarlama yapıp, maksimum kalitede kesme işlemini gerçekleştirmelidir. Ayrıca saniyede en az 30.000 200 defa dokunun empedansını ölçebilmelidir. İş bu özellik üretici firma tarafından onaylı belge ile belgelenmelidir’ ibaresiyle değiştirilmesi uygun değildir.

12. maddesinin … ‘a) Monopolar otomatik kesme: Nominal çıkış gücü en az 500 300 ohm’da 300 watt olmalıdır. Otomatik kontrollü olmalıdır. Minimal nekroza yol açacak ideal enerji düzeyini farklı dokuları tanıyarak otomatik olarak ayarlamalıdır. Kesme kalitesi 10 farklı koagülasyon efekti ile ayarlanabilmeli, yani kesilen dokunun her iki tarafında oluşan koagülasyon alanlarının derinliği 10 ayrı kademede belirlenebilmeli dir ya da kullanıcı tarafından istenilen koagulasyon efekti ayarlandığında cihaz otomatik olarak kesilen dokunun her iki tarafında eşit derinlikte kaliteli koagulasyon yapabilme yeteneğine sahip olmalıdır’ ibaresiyle değiştirilmesi uygundur.

‘b) Monopolar kuru kesme: Nominal çıkış gücü en az 500 300 ohm’da 200 watt olmalıdır. Güç tepe noktası en az 500 300  ohm’da 200 watt olmalıdır’ ibaresiyle değiştirilmesi uygundur.

‘c) Monopolar koagülasyon:

Voltaj modülasyonu güçlü (forced) koagülasyon; yüksek frekans güç oranı 500 ohm’da 120 watt yüksek frekans gerilimi en az 1 8500 M Khz ve nabız modülasyonlu olmalıdır’ ibaresiyle değiştirilmesi uygundur.

 ‘Spray koagülasyon: Yüksek frekans güç oranı 500 ohm'da 120 watt nominal yüksek frekans gerilimi en az 1 9000 M Khz ve nabız modülasyonlu olmalıdır’ ibaresiyle değiştirilmesi uygundur.

d) … bendinin tamamen kaldırılması uygun değildir.

‘e) Bipolar koagülasyon: Yüksek frekans güç oranı 75 ohm’da en az 120 70 watt olmalıdır. Nominal yüksek frekans gerilimi 330 Khz ve sinüs formunda olmalıdır. Bipolar koagulasyonda ayak pedalı ile Auto-start başlatma modu ve otomatik güç regülasyonu bulunmalıdır’ ibaresiyle değiştirilmesi uygundur.

f) … bendinin piyasada sadece belirli bir firma bu şartı sağladığından çıkartılması uygundur.

Gümüş Uçlu Doku Yapışmayan Bıpolar Forceps Teknik Şartnamesi

2. maddesinin ‘Nonstick Bipolar forceps ucu son teknoloji ürünü gümüş veya titanyum karışımlı özel alaşımdan imal edilmiş olmalıdır. Kaplama olan uçlar kesinlikle kabul edilmeyecektir’ ibaresiyle değiştirilmesi uygundur.

3. maddesinin ‘Nonstick Bipolar Forcepsin toplam uzunluğu 25 (- +
5 ) cm boyunda olmalıdır. Çalışma uzunluğu en az 10-15 4 cm olmalıdır. Aktif uç kalınlığı 1-4 mm olmalıdır’ ibaresiyle değiştirilmesi farklı cerrahi uygulamalarda, farklı uzunluklara ihtiyaç duyulmasından dolayı uygun değildir.

7. maddesinin ‘Forcepslerin arasında forcepslerin birleşmesini önleyici birbirine geçmeli stop düğmesi bulunmalı dır veya forcepsler birleşmeyi önleyici, izole edilmiş, gergin ve açılı bir geometriye sahip olmalıdır’ ibaresiyle değiştirilmesi uygundur.

Puls Oksimetri Cihaz Teknik Şartnamesi

3. maddesinin ‘Sistemin saturasyon aralığı % 1-100 arası, nabız ölçüm aralığı 18-321 25-240 atım / dakika olmalıdır’ şeklinde düzeltilmesi insan nabız aralığını karşılamasından dolayı uygundur.

10. maddesinin ‘Sistem elektrik kesintisi halinde tam şarjlı iken an az 15 4 saat çalışabilecek dâhili şarj edilebilir bataryası olmalıdır ve cihaz şebeke gerilimine bağlı iken otomatik olarak şarj olmalıdır. Bataryanın şarj olduğunu gösteren bir uyan ışığı olmalıdır’ şeklinde düzeltilmesi elektrik kesintilerinin 4 saatten fazla olma olasılığı göz önünde bulundurularak uygun değildir.

11. maddesinin ‘Cihaz ön panelinde LED veya LCD nitelikli ekran ile oksijen satürasyonu, nabız puls şiddeti izlenebilmelidir. LED tipi ekran olan cihazlarda alarm durumunda alarm sınırını aşan parametreye ait göstergenin kırmızı renge dönerek yanıp sönmesi ve veya görsel olarak ta kullanıcıyı uyarması gerekmektedir’ şeklinde düzeltilmesi, bu maddenin sadece bir cihaz özelliği olduğundan dolayı ve değiştirilmesi durumunda herhangi bir performans kaybına yol açmayacağından uygundur.

16. Probun teknik özellikleri:

4. maddesinin ‘Prob orijinal kapalı ambalajında steril ve veya tek hastada kullanılmak üzere üretilmiş olmalıdır’ şeklinde değiştirilmesi probun orijinal kapalı ambalajında steril ve tek hastada kullanılmasının insan sağlığı açısından daha önemli olduğundan uygun değildirdenilmiştir.

 

Yukarıda yer verilen teknik görüşte yer alan gerekçeler doğrultusunda başvuru sahibinin iddialarının,

 

1. kısım “Yüksek Frekanslı Elektrokoter Cihazı Teknik Şartnamesinin” 1, 4, 6, 7, 8, 9, 11. maddeleri ve 12. maddesinin (a), (b), (c), (e) ve (f) bentleri,

 

2. kısım “Gümüş Uçlu Doku Yapışmayan Bipolar Forceps Teknik Şartnamesinin” 2 ve 7. maddeleri,

 

14. kısım “Puls Oksimetre Cihazı Teknik Şartnamesinin” 3 ve 11. maddeleri bakımından yerinde olduğu ve teknik şartnamenin sayılan maddelerinde yer alan düzenlemelerin 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 12. maddesine aykırı olduğu anlaşılmıştır.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihalenin şikayet konusu kısımlarının iptali gerekmektedir.

 

Diğer taraftan ihalenin şikayete konu kısımlarının yaklaşık maliyetine göre, ihalenin toplam yaklaşık maliyeti esas alınarak 2.612 TL olarak yatırılan başvuru bedelinden 1.307 TL’sının fazla yatırıldığı anlaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle 4734 sayılı Kanun'un 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

1) Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onuncu fıkrasının (a) bendi gereğince ihalenin 1, 2 ve 14. kısımlarının iptaline,

 

2) Başvuru bedelinin fazla yatırılan kısmının, başvuru sahibinin yazılı talebi halinde iadesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

 

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

 

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hasan  KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

 

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul