İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UM.III-923
  • Toplantı No: 2013/013
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 11.02.2013
(Aşağıdaki metin 20/2/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/013
Gündem No :50
Karar Tarihi:11.02.2013
Karar No :2013/UM.III-923
Şikayetçi:
 Deltamed Tıbbi Cihazlar San. ve Tic Ltd.Şti., KARANFİL SOK. NO : 12/1-2 KIZILAY ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Balıkesir Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi Baştabipliği, Çagıs Kampüsü 10145 BALIKESİR
Başvuru tarih ve sayısı:
 07.12.2012 / 40498
Başvuruya konu ihale:
 2012/174660 İhale Kayıt Numaralı "Tıbbi Cihaz Ve Tıbbi Malzeme" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

Balıkesir Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi Baştabipliğitarafından 05.12.2012tarihinde açık ihale usulüile yapılan “Tıbbi Cihaz Ve Tıbbi Malzeme” ihalesine ilişkin olarak Deltamed Tıbbi Cihazlar San. ve Tic. Ltd. Şti.nin 29.11.2012tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 30.11.2012tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 07.12.2012tarih ve 40498sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 07.12.2012tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

            Başvuruya ilişkin olarak 2012/4616sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

 

Karar:

 

 

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, “Yüksek devirli cerrahi tur seti” başlıklı kısmına ilişkin olarak idarece düzenlenmiş “Yüksek Devirli Havalı Drill Sistemi Teknik Şartnamesi”nin 2.8, 2.9, 2.11, 2.15, 2.17, 2.18, 2.21 ve 2.31.7 maddelerinin, dilekçede ayrıntısı ile birlikte belirtilen gerekçelerle, ihaleye sadece Medtronic Midas Rex marka ve model cihazın teklif edilebilmesine imkan verdiği, başvuru sahibinin yetkili satıcısı olduğunu ifade ettiği Anspach marka cihazın (ve başvuru sahibince piyasadaki diğer marka olduğu ifade edilen Aesculap marka cihazın) teknik şartnamenin yukarıda yer verilen maddelerinde belirtilen koşulları karşılamadığı, dolayısıyla bu cihazların da teklif edilmesi ve rekabet imkanı kalmadığı iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

Başvuru sahibinin iddialarına ilişkin olarak idarenin cevabında“…Teknik şartnamenin …

‘2.8. Yüksek devirli motor sisteminin standart çalışma devri 120 psi’de 72.000 +/-1.000 dev/dak olmalıdır. Aynı zamanda motor hızı ayak pedalı ile de progresif olarak ayarlanabilmelidir.’ Şeklinde değiştirilmesi istenmiş olup teknik şartnamemizde … motorun çalışma devri +/- olarak arttırılıp azaltılabilmekte ve teknik özellik olarak daha geniş alanı kapsamakta ve ayak pedalının ‘ayarlanabilmelidir’ özelliği ile progresif özelliğini kapsamaktadır.

‘2.9. Yüksek devirli motor iç yağlama sistemi ile otomatik olarak yağlanmalıdır. Motor hortumuna takılacak kartuş şeklinde bir yağlayıcı filtre ile çalışma sırasında motor yağlama haznesinden yağ emmelidir. Herhangi bir manuel yağlama gerektirmemelidir. Yağlama sistemi motoru sürekli olarak temiz yağ ile yağlamalı ve kullanılan yağ hava ile dışarı atılarak motorun sürekli temiz kalması sağlanmalıdır. Manuel yağlamalı veya aynı yağı kullanarak motor sistemini sürekli yağlayan sistemler değerlendirmeye alınmayacaktır. Bununla ilgili yazılı olarak ayrıntılı bilgi verilmelidir. ’ Şeklinde değiştirilmesi istenmiş olup teknik şartnamemizde istenilen hükümleri karşılamakta olup sadece yağlama sistemin özelliği biraz daha açık olarak anlatılmıştır.

‘2.11. Opsiyonel olarak sisteme uyumlu el kontrollü motor elceği bulunmalıdır’ maddesinin çıkartılması istenilmiş olup teknik şartnamemizde opsiyonel ifadesi ile motor sisteminin kullanım şeklinin daha da genişlediği ifade edilmektedir. Motor elçeği aparatı opsiyonel olarak belirtildiği için istekli firmanın teklif vermesini engel teşkil etmemektedir.

‘2.15. Drill sistemi kombinasyonunda ayrıca ihtiyaç duyulduğunda motora takılabilen değişik uygulamalarda kullanılmak üzere düz, açılı, ince, kalın, uzun ya da kısa ataçmanlar, pediatrik kraniyotomi, standart kraniyotomi ve geniş kraniyotomi ataçmanları, metal kesici ataçman, contra angle (yan açılı drillleyici) ataçman, uzunluğu ayarlanabilir açılı ve düz ataçmanlar, Mikro-teleskoping sistem ataçmanı ve tüpleri, perfaratör sürücüsü, kemik mikseri, jacobs chuck ataçmanları da firmanın ürün gamı içerisinde bulunmalıdır. Testere sistemi kombinasyonunda ise mikro reciprocating saw motoru, mikro oscillating saw motoru, mikro sagittal saw motoru, yüksek torklu tabanca motoru, tel sürücü, çivi sürücü, ince keyless chuck ataçmanı, kalın keyless chuck ataçmanı, ince jacobs chuck ataçmanı, kalın jacobs chuck ataçmanı, sagittal saw ataçman, reciprocating saw ataçman , ve başka markaların drill ve aksesuarlarını uygulamak için ataçman ve chucklar bulunmalıdır. Teklif edilecek sistemde bu aksesuarların olması şartı aranacaktır. İleride ihtiyaç duyulduğunda sisteme eklenmek üzere teklif edilen sistemin  ataçmanları liste halinde verilmelidir.’ Şeklinde değiştirilmesi istenmiş olup teknik şartnamemizde belirtmiş olduğumuz madde ile motor sistemi kullanım ataçmanlarının daha fazla olduğu görülmekte ve sistem daha geniş bir çerçevede kullanılabilecektir. Teknik şartnamemiz istekli firmanın değişiklik talebindeki istekleri karşılamaktadır.

‘2.17. Sistemde yüksek devirli motor sistemi içerisinde değişik operasyonlarda kullanılabilecek  0.5 mm’den 9.0 mm‘ye kadar Topuz, Kesici, Silindirik, Kibritbaşı, Oval, Mini plak delicileri,  greft alıcılar, irrigasyon kanallı transnazal uçlar, eğri transfenoidal ucu, cloward oyucu, yandan kürete eden değişik tip, çap ve uzunluklarda  ince elmas, kaba elmas ve karbide kesiciler bulunmalıdır.’ Şeklinde değiştirilmesi istenmiş olup teknik şartnamemizde belirtmiş olduğumuz madde ile motor sistemi kullanım ataçmanlarının daha fazla olduğu görülmekte ve sistem daha geniş bir çerçevede kullanılabilecektir. Teknik şartnamemiz istekli firmanın değişiklik talebindeki istekleri karşılamaktadır.

‘2.18. Sistemin çalışması ayak pedalı ile kumanda edilmelidir. Ayak pedalı testere sistemine  adapte olabilecek özellikte olmalıdır. Testere sistemleri ve yüksek devirli drill sistemi aynı ayak pedalı ile bağlantılı olmalıdır. Drill sistemi ve testere sistemleri aynı anda  ayrı ayrı kullanılabilmelidir.’ Şeklinde değiştirilmesi istenmiş olup teknik şartnamemizde belirtilen özellikler motor sisteminin çalışmasını daha da genişletebilecektir. Teknik şartnamemiz istekli firmanın değişiklik talebindeki isteklerini karşılamaktadır.

‘2.21. Sisteme basınçlı hava verildiğinde motorun çalışmasını önlemek için ayak pedalı içinde bir emniyet sistemi bulunmalıdır. Motor ancak ayak pedalına basıldığı zaman çalışmalıdır. Ayak pedalı hem elden kumandalı drill sistemini hemde ayaktan kumandalı drill sistemini besleyebilmelidir ve bunun için ayak pedalı üzerinde bir ayar düğmesi bulunmalıdır.’  Şeklinde değiştirilmesi istenmiş olup teknik şartnamemizde belirtilen özellikler motor sisteminin çalışmasını daha da genişletebilecektir. Teknik şartnamemiz istekli firmanın değişiklik talebindeki isteklerini karşılamaktadır.

‘2.31. Sistem teklifinde verilecek aksesuar ve parçalar aşağıdaki gibidir:

2.31.7. Mikroskopik eğri çalışma tüpü (12-15 cm)    1 Adet’ şeklinde değiştirilmesi istenmiş olup teknik şartnamemizde … belirtilen özellik ameliyat esnasında en fazla kullanılan ebattır. Teknik şartnamemiz istekli firmanın değişiklik talebindeki isteklerini karşılamaktadır.

…” denilmiştir.

 

Yüksek Devirli Havalı Drill Sistemi Teknik Şartnamesi “…

2.8. Yüksek devirli motor sisteminin standart çalışma devri  120 psi’de  72.000 +/-1.000 dev/dak olmalıdır. Aynı zamanda motor hızı ayak pedalı ile de  ayarlanabilmelidir.

2.9. Yüksek devirli motor iç yağlama sistemi ile otomatik olarak yağlanmalıdır. Motor hortumuna takılacak kartuş şeklinde bir yağlayıcı filtre ile çalışma sırasında motor yağlama haznesinden yağ emmelidir. Herhangi bir manuel yağlama gerektirmemelidir. Yağlama sistemi motoru sürekli olarak temiz yağ ile yağlamalı ve kullanılan yağ hava ile dışarı atılarak motorun sürekli temiz kalması sağlanmalıdır. Manuel yağlamalı veya aynı yağı kullanarak motor sistemini sürekli yağlayan sistemler değerlendirmeye alınmayacaktır. Bununla ilgili yazılı olarak ayrıntılı bilgi verilmelidir.

2.11. Opsiyonel olarak sisteme uyumlu el kontrollü motor elceği bulunmalıdır.

2.15. Drill sistemi kombinasyonunda ayrıca ihtiyaç duyulduğunda motora takılabilen değişik uygulamalarda kullanılmak üzere düz, açılı, ince, kalın, uzun ya da kısa ataçmanlar, pediatrik kraniyotomi, standart kraniyotomi ve geniş kraniyotomi ataçmanları, metal kesici ataçman, contra angle (yan açılı drillleyici) ataçman, uzunluğu ayarlanabilir açılı ve düz ataçmanlar, Mikro-teleskoping sistem ataçmanı ve tüpleri, perfaratör sürücüsü, kemik mikseri, jacobs chuck ataçmanları da firmanın ürün gamı içerisinde bulunmalıdır. Testere sistemi kombinasyonunda ise mikro reciprocating saw motoru, mikro oscillating saw motoru, mikro sagittal saw motoru, yüksek torklu tabanca motoru, tel sürücü, çivi sürücü, ince keyless chuck ataçmanı, kalın keyless chuck ataçmanı, ince jacobs chuck ataçmanı, kalın jacobs chuck ataçmanı, sagittal saw ataçman, reciprocating saw ataçman, ve başka markaların drill ve aksesuarlarını uygulamak için ataçman ve chucklar bulunmalıdır. Teklif edilecek sistemde bu aksesuarların olması şartı aranacaktır. İleride ihtiyaç duyulduğunda sisteme eklenmek üzere teklif edilen sistemin  ataçmanları liste halinde verilmelidir.

2.17. Sistemde yüksek devirli motor sistemi içerisinde değişik operasyonlarda kullanılabilecek  0.5mm’den 9.0mm‘ye kadar Topuz, Kesici, Silindirik, Kibritbaşı, Oval, Mini plak delicileri,  greft alıcılar, irrigasyon kanallı transnazal uçlar, eğri transfenoidal ucu, cloward oyucu, yandan kürete eden değişik tip, çap ve uzunluklarda  ince elmas, kaba elmas ve karbide kesiciler bulunmalıdır.

2.18. Sistemin çalışması ayak pedalı ile kumanda  edilmelidir. Ayak pedalı  testere  sistemine  adapte olabilecek özellikte olmalıdır. Testere sistemleri ve yüksek devirli drill sistemi aynı ayak pedalı ile bağlantılı olmalıdır. Drill sistemi ve testere sistemleri aynı anda  ayrı ayrı kullanılabilmelidir.

2.21. Sisteme basınçlı  hava  verildiğinde  motorun  çalışmasını önlemek için ayak pedalı içinde  bir emniyet sistemi bulunmalıdır. Motor ancak ayak pedalına  basıldığı  zaman  çalışmalıdır. Ayak pedalı hem elden kumandalı drill sistemini hemde ayaktan kumandalı drill sistemini besleyebilmelidir ve bunun için ayak pedalı üzerinde bir ayar düğmesi bulunmalıdır.

2.31. Sistem teklifinde verilecek aksesuar ve parçalar aşağıdaki gibidir:

2.31.7. Mikroskopik eğri çalışma tüpü (12 cm)                     1 Adet

…” şeklinde düzenlenmiştir.

 

Uyuşmazlık konusunun, alım konusu cihazın teknik özelliklerin belirtildiği teknik şartnamenin yukarıda yer verilen maddelerinin tek bir marka cihazı tarif ettiği şeklinde olduğu dikkate alınarak 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin 6 ncı fıkrası uyarınca, 02.01.2013 tarihli yazı bir akademik kuruluştan, “teknik şartnamenin sayılan maddelerinin sadece Medtronic Midas Rex marka model cihazın teklif edilmesine sebep olacak şekilde düzenlenip düzenlenmediği, Anspach ve Aesculap marka cihazların da bu maddelere uygun olarak teklif edilip edilemeyeceği hususunda” görüş sorulmuştur.

 

Kurum kayıtlarına 24.01.2013 tarihinde giren teknik görüş yazısında “...

3) Teknik şartnamenin 2.8’inci maddesinde belirtilen ‘motor standart çalışma devri 120 psi’de  72.000 +/-1.000 dev/dak olmalıdır’ maddesi değiştirilmelidir. Daha yüksek devirli bir motor istenilen tork gücünü karşılıyorsa aynı işi çok daha kolay bir şekilde yapabilir. Bu nedenle şartnamedeki bu maddenin ‘motor standart çalışma devri  120 psi’de  en az 72.000 dev/dak olmalıdır’ şeklinde değiştirilmesi uygun olacaktır.

4) Teknik şartnamenin 2.9’uncu maddesinde belirtilmiş olan özellikler fazla ayrıntı içermektedir ve bu tip ayrıntıların teknik şartnamede bulunması yanlış anlaşılmalara yol açabilir. Bu nedenle sistemin yağlanması konusunda yalnızca iki cümle yeterlidir. ‘Yüksek devirli motor iç yağlama sistemi ile otomatik olarak yağlanmalıdır.’

5) Teknik şartnamenin 2.11’inci maddesinde belirtilen pozisyonlar bir özelliğin, şartnameye gereken bir özellik olarak konulması doğru değildir. Bu tip özellikler ancak tercih sebebi olarak kabul edilebilir.

6) Teknik şartnamenin 2.15 ve 2.17’nci maddelerinde belirtilen ve itiraza konu olan ‘düz ve açılı uzunluğu yararlanabilme ataçmanlar’ ile ‘irrigasyon kanallı transnazal uçlar’ nöroşirürji pratiğinde olmazsa olmaz özelliğe sahip ataçmanlar olmasalar da sistemi kullanacak klinik ve hekimlerin bu ataçmanlara ihtiyaç duyabileceğini belirtmesi ve bunları istemesi anormal karşılanacak bir durum değildir. Bu konuda yapılan itiraz haklı değildir. Şartnamede adı geçen ve ihtiyaç olduğu belirtilen bu ataçmanlara yalnızca bir firma üretiyor ise ürünün bu firmadan temin edilmesinde bir yanlışlık olamaz.

7) Teknik şartnamenin 2.18’inci maddesinde belirtilen özellik ‘tercih sebebi’ olarak kabul edilebilir. Ancak şartnamede yer alması doğru değildir.

8) Teknik şartnamenin 2.21’inci maddesinde belirtilen özelliklerin şartnamede yer alması doğru değildir.

9) Teknik şartnamenin 2.31’inci maddesinde istenilen aksesuar ve parça listesindeki bazı ataçmanların boyları hiçbir tolerans bırakılmaksızın belirtilmiş ve bu kesin boyutların gerekliliği için hiçbir gerekçe gösterilmemiştir. Bu şekildeki kesin istekler belli bir markaya yönlendirme olarak kabul edilebilir ve bu nedenle teknik şartnamede yer alması doğru değildir.

Sonuç olarak:

1) Teknik şartnamede belirtilen özellikler içerisinden yukarıda 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 sıra no ile belirtilen maddelerin, mevcut hali ile teknik şartnamede bulunması, bir marka veya özel bir sisteme atıfta bulunulduğu şüphesini ortaya çıkartacağından, bu maddelerin değiştirilmesi veya tamamen kaldırılması uygun olacaktır.

2) İtiraz eden firmaların kendi mümessili oldukları cihazlarda bulunmayan tüm özelliklere itiraz etmeleri ve kendi istekleri doğrultusunda bir şartname hazırlanması konusunda ısrar etmeleri de yanlış bir tutumdur. Yalnızca daha ucuz fiyat teklifi verilmesi daha eski teknolojiye sahip veya daha az özellikli cihazların tercih sebebi olmasına yol açmamalıdır. Ancak, şartnamede istenen özelliklerin abartılı biçimde vurgulanmış olması katılımcı firmaların haklı itirazına yol açmıştır. Bu nedenle şartnamede yer alan ve yukarıda belirtilen itiraz konu 7 maddenin değiştirilmesi veya kaldırılmasının uygun olacağı kanaatindeyim” denilmiştir.

 

Yukarıda yer verilen teknik görüşte yer alan gerekçeler doğrultusunda başvuru sahibinin iddialarının, 2. kısım “Yüksek Devirli Havalı Drill Sistemi Teknik Şartnamesi” 2, 3, 4, 5, 7, 8 ve 9. maddeleri bakımından yerinde olduğu ve teknik şartnamenin sayılan maddelerinde yer alan düzenlemelerin 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 12. maddesine aykırı olduğu anlaşılmıştır.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılığı belirlenen ihale işlemlerinin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden ihalenin şikayet konusu 2. kısmının iptali gerekmekte ise de, 13.12.2012 tarihli ihale komisyon kararı ile ihalenin söz konusu 2. kısmının “ürün için teklif veren tek firma olduğu ve sağlık Bakanlığı TİTUBB internet sitesinin ihale sonuç formu bölümünde ürünün geçmiş yıllarda satış fiyatlarına ulaşılamadığından rekabetin oluşmadığı anlaşıldığından” iptal edildiği tespit edildiğinden, itirazen şikayet başvurusu hakkında karar verilmesine yer olmadığı anlaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle 4734 sayılı Kanun'un 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

İhale komisyon kararı ile ihalenin şikayet konusu 2. kısmının iptal edildiği anlaşıldığından, bu kısımla ilgili olarak yapılan itirazen şikayet başvurusu hakkında karar verilmesine yer olmadığına,

 


   Oybirliği  ile karar verildi.

 

 

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

 

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

 

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hasan  KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

 

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul