En son güncellemeler 24 Ocak 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UY.I-587
  • Toplantı No: 2013/009
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 28.01.2013
(Aşağıdaki metin 9/2/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/009
Gündem No :48
Karar Tarihi:28.01.2013
Karar No :2013/UY.I-587
Şikayetçi:
 Kolin İnşaat Turizm San. Ve Tic. A.Ş., HORASAN SOK. NO:14 G.O.P./ ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Karayolları Genel Müdürlüğü Program Ve İzleme Dairesi Başkanlığı, Karayolları Genel Müdürlüğü İsmet İnönü Bulvarı No:14 06100 ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 07.01.2013 / 734
Başvuruya konu ihale:
 2012/60525 İhale Kayıt Numaralı "Malatya - Hekimhan - 16. Bl. Hd. Yolu (2. Kısım) Km: 53+570 - 103+100 Kesiminin Yapım" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

Karayolları Genel Müdürlüğü Program ve İzleme Dairesi Başkanlığıtarafından 28.06.2012tarihinde açık ihale usulüile yapılan “Malatya - Hekimhan - 16. Bl. Hd. Yolu (2. Kısım) Km: 53+570 - 103+100 Kesiminin Yapım” ihalesine ilişkin olarak başvuru sahibince 07.01.2013tarih ve 734sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunulmuştur.

 

Başvuruya ilişkin olarak 2013/253sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde ön inceleme raporu tanzim edilmiştir.

Karar:

 

 

Şikâyet dilekçesi ve ön inceleme raporu incelendi.

 

Başvuru dilekçesinde özetle, 09.08.2012 tarihli itirazen şikâyet başvuruları üzerine 24.12.2012 tarihli ve 2012/UY.I-4969 sayılı Kurul kararı alındığı, kararın (B) bölümünde eşit muamele ilkesi çerçevesinde sadece Enkaya İnş. Nak. Turz. Pet. Ürün. San. ve Tic. Ltd. Şti. & Pimtek İnş. Mad. Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı'nın iş deneyimi ile ilgili inceleme yapıldığının anlaşıldığı, diğer isteklilere ait iş deneyim belgelerinin incelenmediği, Açılım İnş. Tic. ve San. Ltd. Şti.nin iş deneyim belgesinin de eşit muamele ilkesi çerçevesinde incelenmesi suretiyle Kurul kararının düzeltilmesi gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

 

Kolin İnşaat Turizm San. ve Tic. A.Ş. tarafından 09.08.2012 tarihinde Kuruma yapılan itirazen şikâyet başvurusu üzerine yapılan inceleme sonucu 24.12.2012 tarihli ve 2012/UY.I-4969 sayılı Kurul kararı alınmıştır.

 

            Başvuru sahibinin 07.01.2013 tarihli dilekçesindeki iddiasının 24.12.2012 tarihli ve 2012/UY.I-4969 sayılı Kurul kararı ile karara bağlanan hususların yeniden incelemeye alınmasına ilişkin olduğu anlaşılmıştır.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 56’ncı maddesinde, Kamu İhale Kurulu’nun, Kuruma gelen itirazen şikâyet başvurularıyla ilgili olarak gerekçesini belirtmek suretiyle karar vereceği hüküm altına alınmış olup, mevzuatta Kurul tarafından karara bağlanan hususların yeniden incelemeye alınmasına ilişkin bir düzenleme bulunmadığı, söz konusu Kurul kararı ile Kurum görüşü ortaya çıktığından, karara ilişkin ayrıca bir değerlendirme yapılmasının da mümkün olmadığı, diğer taraftan, anılan Kanun’un 57’nci maddesinde şikâyetler ile ilgili olarak Kurum tarafından verilen nihai kararların mahkemelerde dava konusu edilebileceği belirtildiğinden, başvuru sahibinin iddiası ile ilgili olarak Kurumumuz tarafından yapılacak bir işlem bulunmadığı sonucuna varıldığından, 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun reddi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere;

 

Başvurunun reddine,

  


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

 

Kazım  ÖZKAN

II. Başkan

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

 

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hasan  KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

 

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul