En son güncellemeler 25 Eylül 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UY.II-638
  • Toplantı No: 2013/010
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 31.01.2013
(Aşağıdaki metin 9/2/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/010
Gündem No :1
Karar Tarihi:31.01.2013
Karar No :2013/UY.II-638
Şikayetçi:
 Öz As- Koç İnşaat Ticaret Ve Sanayi Ltd. Şti., CEVİZLİDERE MAHALLESİ 1238.CADDE KARACA APT. NO:1/4 BALGAT / ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Yozgat Saraykent Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakfı, Fatıh Mahallesı Saraykent Fatıh Mahallesı Saraykent 66320 YOZGAT
Başvuru tarih ve sayısı:
 23.11.2012 / 38582
Başvuruya konu ihale:
 2012/114635 İhale Kayıt Numaralı "Saraykent Kaymakamlığı S.Y.D.V. Öğrenci Yurdu" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

Yozgat Saraykent Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfıtarafından 18.09.2012tarihinde açık ihale usulüile yapılan “Saraykent Kaymakamlığı S.Y.D.V. Öğrenci Yurdu” ihalesine ilişkin olarak Öz As- Koç İnşaat Ticaret ve Sanayi Ltd. Şti.nin 30.10.2012tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 08.11.2012tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 23.11.2012tarih ve 38582sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 23.11.2012tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

            Başvuruya ilişkin olarak 2012/4343sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

Karar:

 

 

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

 

1) İdarece gönderilen aşırı düşük teklif açıklama talebi yazısında 17.136, 23.241/A ve 23.243/5 poz numaralı iş kalemleri için açıklama istenildiği, açılamalarında söz konusu iş kalemleri için Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 2012 yılında yayımlanan Y.17.136, Y.23.241 ve Y23.243/5 poz numaralı iş kalemlerini kullandıkları, idarece bu kalemler için 2012 yılında yayımlanan birim fiyatlarda yapım şartlarının değiştiği gerekçe gösterilerek kabul edilmediği, ancak anılan kalemlerin 2012 yılı birim fiyatlarında analiz girdileri ve rayiçlerinin değiştiği, imalatın yapımıyla ilgili bir değişikliğin olmadığı, bu itibarla açıklamalarının kabul edilmesi gerektiği,

 

2) Tesisat iş kısımlarına ait iş kalemlerinden, Özel Duş Kb poz numaralı "Duşa Kabin(polikarbon) oval" iş kalemi,  Özel E1 poz numaralı "Asansör (platform)" iş kalemi, Soğuk depo01 poz numaralı "Modüler Tip Soğuk Oda" iş kalemi, 501-321/E poz numaralı "Çamaşır yıkama sıkma makinesi" iş kalemi, Sar. İnş. Özl.01 poz numaralı " Laminat kaplaması yapılması" iş kalemi ve Sar. İnş. özl.04 poz numaralı "Strüktürel Silikon Giydirme Cephe Kaplaması Yapılması" iş kalemlerine ilişkin verdikleri açıklamaların idarece malzeme ve montaj işçilik bedellerinin ayrı ayrı yazılmadığı gerekçesiyle kabul edilmemesinin, mevzuata aykırı olduğu,

 

3) 23.241/A pozuna ait plastik doğrama imalatının miktarının 2.140,539 kg olduğu ve bu miktarın doğru hesaplandığı, idarece bu miktarın kabul edilmesi gerektiği

 

4) Özel E1 poz numaralı "Asansör (platform)" iş kaleminin projesine göre 1 adet olduğu, açıklamalarını buna göre verdikleri, ancak sözkonusu iş kaleminin idarece 2 adet olduğu belirtilerek kabul edilmediği, ancak sözkonusu iş kaleminin idarece 2’ye çıkarıldığına ilişkin taraflarına herhangi bir bildirimin yapılmadığı, açıklamalarının kabul edilmesi gerektiği,

 

iddialarına yer verilmiştir.

 

A) Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 

           
1 ) Başvuru sahibinin 1’inci iddiasına ilişkin olarak:

 

İdarece başvuru sahibi istekliye 19.09.2012 tarih ve 2012/ 312 sayıyla gönderilen aşırı düşük teklif açıklama yazısı ekinde yer alan açıklama istenilen iş kalemleri listesinde 17.136, 23.241/A ve 23.243/5 poz numaralı iş kalemlerine yer verildiği görülmüş olup, istekli tarafından aşırı düşük teklif açıklamasında sözkonusu pozlar için Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 2012 yılında yayımlanan Y.17.136, Y.23.241 ve Y23.243/5 poz numaralı iş kalemleri kullanılarak açıklama sunulduğu,

 

İhale komisyonunca şikâyet başvurusu üzerine 05.11.2012 tarihinde alınan ve ihale yetkilisince 08.11.2012 tarihinde ihale yetkilisince onaylanan kararda aşırı düşük teklif açıklama talebi yazısında 17.136, 23.241/A ve 23.243/5 poz numaralı iş kalemleri için açıklama istenildiği, sözkonusu iş kalemlerinin başında “Y” ibaresi bulunmadığı, yaklaşık maliyet ve sıralı iş kalemlerinin oluşturulmasında Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 2011 yılı birim fiyatlarına ait yapım şartları kullanılarak belirleme yapıldığının tespit edildiği, 2012 yılında sözkonusu iş kalemlerinin yapım şartlarının değiştiği belirtilerek başvuru sahibi isteklinin aşırı düşük açıklamasının kabul edilmediği anlaşılmıştır.

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 2011 ve 2012 yılları birim fiyatları incelendiğinde 23.243/5 poz numaralı iş kaleminin yapım şartlarında ve analizinde bir değişiklik olmadığı sadece birim fiyatının artırıldığı görülmüştür.

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 2011 yılı birim fiyatlarında yer alan 17.136, 23.241/A poz numaralı iş kalemleri ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 2012 yılında yayımlanan Y.17.136, Y.23.241 poz numaralı iş kalemleri karşılaştırıldığında gerek 2011 yılı gerekse 2012 birim fiyatlarında yer alan sözkonusu pozların analiz tanımlarının aynı olduğu, ancak Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 2012 yılında yayımlanan sözkonusu iş kalemlerinin analiz girdilerinde değişiklik olduğu bu değişikliğinde işçilik saatlerinin düşürülerek, pozlara iş makinesi kalemleri eklenerek gerçekleştirdiği, bu itibarla sözkonusu pozlara ilişkin yapılacak işin aynı olduğu, işin yapılma şeklinin değiştirildiği anlaşılmıştır.

 

Ayrıca, yaklaşık maliyette yer alan 17.136, 23.241/A ve 23.243/5 poz numaralı iş kalemlerinin birim fiyatları ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 2012 yılında yayımlanan Y.17.136, Y.23.241 ve 23.243/5 poz numaralı iş kalemleri fiyatları ve isteklinin aşırı düşük teklif açıklamasında yer alan sözkonusu pozlara ilişkin fiyatlar karşılaştırıldığında,

 

Poz Numarası

Yaklaşık Maliyette Yer alan

Birim Fiyatlar

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 2011 Yılı Birim Fiyatlar

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 2012 Yılı Birim Fiyatlar

İsteklinin Aşırı Düşük Teklif Açıklamasında Yer Alan Fiyatlar

17.136 - Y.17.136,

56,90 TL.

53,28

39,28

31,05

 

23.241/A - Y.23.241

6,55 TL.

9,10

6,55

5,16

 

23.243/5 - Y23.243/5

62,43 TL.

61,58

62,43

51,98

 

 

şeklinde olduğu, idarece yaklaşık maliyette yer alan 17.136 poz numaralı iş kalemi dışında ki 23.241/A ile 23.243/5 poz numaralı birim fiyatların Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 2012 yılında yayımlanan Y.23.241 ve 23.243/5 poz numaralı iş kalemleri fiyatlarından alındığı anlaşılmıştır

 

Bununla beraber öğrenci yurdunun yapılacağı sahanın fiziki şartlarının iş makinesi kullanılmasına elverişli olup olmadığı hususunda tereddüt oluştuğundan, 02.01.2013 tarih ve 22-92 sayılı yazıyla ihaleyi yapan idareden “…1) İhale konusu işin yaklaşık maliyeti hesaplanırken, açıklama istenilen iş kalemlerinin birim fiyatlarının tespitinde hangi yıla ve hangi kurum kuruluşa ait birim fiyatların kullanıldığına ilişkin bilgi ve belgelerin,

 

2) İhale konusu işin yaklaşık maliyetinin 10.08.2012 tarihinde hesaplandığı dikkate alındığında, 2012 yılı birim fiyatları kullanılmayan iş kalemlerinin neler olduğunun ve kullanılmama gerekçelerine ilişkin bilgi ve belgelerin, … ” gönderilmesi istenilmiş,

 

Anılan idarenin 04.01.2013 tarih ve 2013/3 sayılı yazısında “…1- ihale konusu işin yaklaşık maliyeti hesaplanırken Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 2012 yılı Birim Fiyat Kitabı kullanılmıştır…

 

6- İnşaat imalatları gurubunda yer alan 17.136, 23.241/A ve 23.243/5 imalatlar için 2012 yılı birim fiyatları kullanılmıştır. Ancak 17.136 imalatının fiyatı 39,28 TL/m3 yerine sehven 56,90 TL/m3 girilmiştir. Bu imalatların yapım şartları 2012 yılı birim fiyat kitabında yer alan Y.17.136, Y.23.241 ve Y23.243/5 pozların yapım şartları aynıdır…”şeklinde verildiği anlaşılmıştır.

 

İhale komisyonunca şikâyet başvurusu üzerine 05.11.2012 tarihinde alınan karardan yaklaşık maliyet sıralı iş kalemlerinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 2011 yılı birim fiyatlarına ait yapım şartları kullanılarak belirleme yapıldığı ve 2011 yılı birim fiyatlarında yer alan 17.136, 23.241/A ve 23.243/5 poz numaralı iş kalemlerine 2012 yılında yapım şartlarının değiştirildiği belirtilerek başvuru sahibinin aşırı düşük teklif açıklamasının kabul edilmediği,

 

Ancak, idareden gelen 04.01.2013 tarih ve 2013/3 sayılı cevabi yazıdan ihale konusu işin yaklaşık maliyeti hesaplanırken Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 2012 yılı birim fiyatları kullanıldığı ve 17.136, 23.241/A ve 23.243/5 imalatlar için 2012 yılı birim fiyatlarının esas alındığı, ancak 17.136 poz numaralı fiyatın 39,28 TL/m3 yerine sehven 56,90 TL/m3 olarak girildiği ve 2012 yılı birim fiyatlarında yer alan Y.17.136, Y.23.241 ve Y23.243/5 pozlarının yapım şartlarının 2011 yılında yer alan birim fiyatlarla aynı olduğunun belirtildiği anlaşılmış olup, başvuru sahibi isteklinin Y.17.136, Y.23.241 ve Y23.243/5 pozlarına ilişkin verdiği açıklamanın kabul edilmesi gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunun “Temel İlkeler” başlıklı 5 inci maddesinde, “…İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur.” hükmü yer almaktadır.

 

Bu itibarla, ihale komisyonunca şikâyet başvurusu üzerine 05.11.2012 tarihinde alınan ve 08.11.2012 tarihinde ihale yetkilisince onaylanan kararla idareden gelen 04.01.2013 tarih ve 2013/3 sayılı cevabi yazıda yer alan durumun yukarıda açıklandığı üzere birbiriyle çeliştiği, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun “Temel İlkeler” başlıklı 5 inci maddesine aykırılık teşkil ettiği anlaşılmıştır.

 

           
2 ) Başvuru sahibinin 2’nci iddiasına ilişkin olarak:

 

4734 sayılı Kanun’un 38’inci maddesinde, ihale komisyonunun verilen teklifleri 37’nci maddeye göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit edeceği, bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak isteyeceği, imalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması, seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar ile teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak aşırı düşük teklifleri değerlendireceği, bu değerlendirme sonucunda açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin tekliflerinin reddedileceği, ihale komisyonunun, aşırı düşük tekliflerin tespiti ve değerlendirilmesinde Kamu İhale Kurumu tarafından belirlenen kriterleri esas alacağı, Kurumun bu maddenin uygulanmasında; aşırı düşük tekliflerin tespiti, değerlendirilmesi ve ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi amacıyla sınır değer veya sorgulama kriterleri ya da ortalamalar belirlemeye yetkili olduğu hükme bağlanmıştır.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin 45.1.3’üncü maddesinde; teklif birim fiyatlı işlerde, teklif fiyatının aşırı düşük olduğu tespit edilen isteklilerin tekliflerinde önemli olduğu tespit edilen bileşenlerine ilişkin olarak yapacakları açıklama kapsamında; açıklama istenen iş kalemlerinin birim fiyatlarına ilişkin olarak ihale dokümanında verilen analiz formatına uygun analizleri sunacakları düzenlenmiş olup bu kuralın istisnası olarak aynı Tebliğin 45.1.13 üncü maddesinde; yüklenicinin dışında üçüncü kişilerce inşaat mahalli dışında imal edilen ve esaslı başka bir işçilik veya malzeme katkısı yapılmaksızın yapıya monte edilen yapı elemanları için teklif edilen fiyatın, malzeme ve işçilik (gerekiyorsa nakliye de) fiyatlarının da belirtildiği proforma fatura veya fiyat teklifi ile belgelendirilmesi durumunda, bu iş kalemlerine ilişkin ayrıca analiz sunulmasının zorunlu olmadığı açıklamasına yer verilmiştir.

 

Başvuruya konu ihalede, uyuşmazlığa konu imalatlardan "Duşa Kabin(polikarbon) oval" iş kalemi,  "Asansör (platform)", "Modüler Tip Soğuk Oda", "Çamaşır yıkama sıkma makinesi" iş kalemlerinin, aktarılan Tebliğin 45.1.13’üncü maddesinde belirtilen özellikleri taşımaktadır. Dolayısıyla, söz konusu imalatlar için teklif edilen fiyatın; malzeme, işçilik ve nakliye fiyatlarının da belirtildiği proforma fatura veya fiyat teklifi ile belgelendirilmesi durumunda, bu iş kalemine ilişkin ayrıca analiz sunulmasına gerek bulunmamaktadır.

 

Başvuru sahibince aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında; bahse konu iş kalemleri için öngörülen birim fiyatları tevsiken, çeşitli firmalardan alınan fiyat teklifi niteliğindeki proforma faturaların sunulduğu, söz konusu proforma faturada malzemenin yanı sıra montaj işçiliği ve nakliyenin de proforma faturayı düzenleyen firmalar tarafından yapılacağının belirtildiği, ancak sözü edilen malzeme, işçilik ve nakliye girdilerinin ayrı ayrı birim fiyatlarının belirtilmediği, tüm imalatlar için tek bir birim fiyatın teklif edildiği görülmüştür.

 

Anılan Tebliğin 45.1.13’üncü maddesi uyarınca; bahse konu girdilerin fiyata dahil edildiğinin belirtilmesi yeterli olmayıp, girdi fiyatlarının da ayrıca belirtilmesi gerektiğinden, başvuru sahibince sunulan proforma faturanın, sözü edilen Tebliğ maddesindeki şartları taşımadığı anlaşılmıştır. Bu itibarla, başvuru sahibi tarafından ilgili iş kalemi için analiz sunulması gerekirken söz konusu analizin sunulmamış olması nedeniyle idarece başvuru sahibinin aşırı düşük teklif açıklamalarının reddedilmesi ve teklifinin değerlendirme dışı bırakılması işleminde mevzuata aykırılık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

 

Ayrıca, başvuru sahibi istekli tarafından "Laminat kaplaması yapılması" ile "Strüktürel Silikon Giydirme Cephe Kaplaması Yapılması" iş kalemleri için öngörülen birim fiyatları tevsiken, çeşitli firmalardan alınan fiyat teklifi niteliğindeki proforma faturaların sunulduğu, söz konusu proforma faturada malzemenin yanı sıra montaj işçiliği ve nakliyenin de proforma faturayı düzenleyen firmalar tarafından yapılacağının belirtildiği, ancak sözü edilen malzeme, işçilik ve nakliye girdilerinin ayrı ayrı birim fiyatlarının belirtilmediği, tüm imalatlar için tek bir birim fiyatın teklif edildiği görülmüştür.

 

Ancak "Laminat kaplaması yapılması" ile "Strüktürel Silikon Giydirme Cephe Kaplaması Yapılması" iş kalemlerinin inşaat mahallinde imal edileceği, anılan Tebliğin 45.1.13’üncü maddesinde belirtilen özellikleri taşımadığı, dolayısıyla söz konusu imalatların fiyat teklifiyle açıklama yapılamayacağı dikkate alındığında, idarece başvuru sahibinin aşırı düşük teklif açıklamasının reddedilmesi ve teklifinin değerlendirme dışı bırakılması işleminde mevzuata aykırılık bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

 

           
3 ) Başvuru sahibinin 3’üncü iddiasına ilişkin olarak:

 

Şikâyete konu 23.241/A poz numaralı “Plastik doğrama imalatı yapılması ve yerine konulması” iş kalemine ilişkin idarece tespit edilen miktarın 3163,700 kgbaşvuru sahibi isteklinin aşırı düşük teklif açıklamasında sözkonusu iş kalemine ilişkin imalat miktarının 2.140,539 kg olduğu anlaşılmıştır.

 

Sözkonusu kalemde başvuru sahibi isteklinin belirlediği miktarın, idarece hesaplanan miktara göre yaklaşık % 32 oranında düşük olduğu anlaşılmış olup, bu farklılığın anahtar teslimi görürü bedelde makul görülebilir düzeyin üzerinde olduğu anlaşılmış olup bu durumun mevzuata aykırılık teşkil ettiği sonucuna varılmıştır

 

Bu itibarla, idarece başvuru sahibinin aşırı düşük teklif açıklamasının reddedilmesi ve teklifinin değerlendirme dışı bırakılması işleminde mevzuata aykırılık bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır

           

4) Başvuru sahibinin 4’üncü iddiasına ilişkin olarak:

 

İhale konusu işin idarece yaklaşık maliyetin asansör platform sayısının 2 adet alınarak hesaplandığı anlaşılmıştır.

 

İdarece ihale dokümanı kapsamında isteklilere verilen Elektrik İşleri Mahal Listesinde asansör platformunun yer aldığı, ancak sayısına ilişkin bir belirleme yapılmadığı, ayrıca işin uygulama projesinde ise bina içerisinde bir adet asansör, bina dışında ise bir adet özürlü kaldırma aracının (özürlü lifti) olduğu görülmüş olup, ancak sözkonusu iş kalemlerinin özelliklerine ilişkin ihale dokümanında bir belirleme yapılmadığı anlaşıldığından 02.01.2013 tarih ve 22-92 sayılı yazıyla ihaleyi yapan idareden “…3) Özel E1 poz numaralı "Asansör (platform)" iş kalemi birim fiyatının ve miktarının nasıl tespit edildiğine ilişkin bilgi ve belgelerin,

 

4) İşin projesinde yer alan özürlü kaldırma aracının (özürlü lifti) maliyetinin yaklaşık maliyetine dahil edilip edilmediği, dahil edildiyse sözkonusu maliyetin tespitine ilişkin bilgi ve belgelerin,

 

5)  Gerek asansör, gerekse özürlü kaldırma aracının (özürlü lifti) teknik özelliklerine ilişkin belirlememelere isteklilere verilen/satılan ihale dokümanında yer verilip verilmediğine, yer verilmiş ise sözkonusu bilgi ve belgelerin,  … ” gönderilmesi istenilmiştir.

 

Anılan idareden gelen 04.01.2013 tarih ve 2013/3 sayılı yazıda “…3- Özel E1 poz no’lu asansör fiyat analizi yazımız ekindedir.

4- İşin projesinde yer alan özürlü kaldırma aracı imalatı maliyete dahil edilmiştir

5- Asansör ve özürlü kaldırma aracı mahal listeleri oluşturulmuş ancak teknik şartnameleri hazırlanmamıştır. …”şeklinde açıklama yapılmıştır.

 

İdarece gönderilen cevabi yazı ve ekleri, ihale işlem dosyasında ve EKAP’da yer alan ihale dokümanı incelendiğinde, Elektrik İşleri Mahal Listesinde asansör platformu iş kaleminin yer aldığı birimin adet olduğu sözkonusu iş kaleminin yer aldığı satıra ve sütuna (X) ibaresine yer verildiği, mahal listesinde özürlü kaldırma aracına ilişkin bir belirleme yapılmamış olup, mahal listesinde asansör platformunun gerek sayısına gerek teknik özelliklerine ilişkin açıklayıcı bir bilginin yer almadığı, asansör ve özürlü kaldırma aracına ilişkin teknik şartnamelerin hazırlanmadığı anlaşılmış olup, idarece asansör platform sayısının yaklaşık maliyette iki adet olarak ne şekilde tespit edildiği hususunda bir belirleme yapılamamıştır.

 

Ayrıca, asansör ve özürlü kaldırma aracı teknik özelliklerine ilişkin olarak ihale işlem dosyasında idarece bir belirleme yapılmadığı dikkate alındığında, bu durumun isteklileri tekliflerini verirken tereddüde düşüreceği, idarece aşırı düşük teklif açıklamalarının sağlıklı yapılmayacağı sonucuna ulaşılmıştır.

 

Kaldı ki 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun “Sözleşme türleri” başlıklı 6 ncı maddesinde “Kamu İhale Kanununa göre yapılan ihaleler sonucunda;

 

            a) Yapım işlerinde; uygulama projeleri ve bunlara ilişkin mahal listelerine dayalı olarak, işin tamamı için isteklinin teklif ettiği toplam bedel üzerinden anahtar teslimi götürü bedel sözleşme, …

…Düzenlenir. ” hükmü,

 

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 9’uncu maddesinde “Yaklaşık maliyet hesabına esas miktarların tespiti için öncelikle aşağıda yer alan çalışmaların yapılması gereklidir: …

…c) Mahal listesi hazırlanması; ön, kesin veya uygulama projelerine dayalı olarak, işin bünyesindeki imalat kalemlerinin adını ve yapılacağı yerleri gösteren ve yaklaşık maliyetin hazırlanmasına esas teşkil eden mahal listeleri hazırlanır…

…e) Anahtar teslimi götürü bedel işlerde; uygulama projeleri ve mahal listelerine dayalı olarak imalat iş kalemleri veya iş gruplarının teknik tarif ve özellikleri belirlenir.”hükmüne yer verilmiştir.

 

İhale konusu işin Sözleşme Tasarısı’nın 8 inci maddesi “…8.1. Sözleşme, ekindeki ihale dokümanı ve diğer belgelerle bir bütündür, İdareyi ve Yükleniciyi bağlar. Ancak, Sözleşme hükümleri ile ihale dokümanını oluşturan belgelerdeki hükümler arasında çelişki veya farklılık olması halinde, ihale dokümanında yer alan hükümler esas alınır.

8.2.İhale dokümanını oluşturan belgeler

8.2.1. İhale dokümanını oluşturan belgeler arasındaki öncelik sıralaması aşağıdaki gibidir

1-Yapım İşleri Genel Şartnamesi

2-İdari Şartname,

3-Sözleşme Tasarısı,

4-Uygulama Projesi,

5-Mahal Listesi,

6-Özel Teknik Şartname,

7-Genel Teknik Şartname,

8-Açıklamalar (varsa),

9-Diğer Ekler…” şeklinde düzenlenmiştir.

                                                                                 

Şikâyete konu ihalenin anahtar teslimi götürü bedel teklif alınmak suretiyle yapıldığı, bu itibarla yukarıda yer alan Kanun hükmü uyarınca uygulama projeleri ve bunlara ilişkin mahal listelerine dayalı olarak, işin tamamı için isteklinin teklif ettiği toplam bedel üzerinden anahtar teslimi götürü bedel sözleşme yapılacağı, yine yukarıda yer alan Yönetmelik hükmü uyarınca uygulama projelerine dayalı olarak işin bünyesindeki imalat kalemlerinin adını ve yapılacağı yerleri gösteren Mahal listesi hazırlanması, uygulama projeleri ve mahal listelerine dayalı olarak imalat iş kalemleri veya iş gruplarının teknik tarif ve özellikleri belirlenmesi gerektiği hüküm altına alınmış olup, ihale konusu işin Sözleşme Tasarısının 8 inci maddesine göre mahal listesinin ve teknik şartnamelerin ihale dokümanını oluşturan belgeler arasında yer aldığı anlaşılmıştır.

 

Durum böyle iken, ihale konusu işin asansör ve özürlü kaldırma aracı teknik özelliklerine ilişkin olarak ihale işlem dosyasında idarece bir belirleme yapılmadığı dikkate alındığında, bu durumunda ihale konusu işin sağlıklı yapılmasına da engel teşkil edeceği sonucuna ulaşılmıştır.

 

Sonuç olarak, ihale işlem dosyasında ve EKAP’da yer alan ihale dokümanında asansör sayısı ile ihale işlem dosyasında asansör ve özürlü kaldırma aracı teknik özelliklerine ilişkin idarece bir belirleme yapılmadığı, bu durumun isteklileri tekliflerini verirken tereddüde düşüreceği, idarece aşırı düşük sorgulamasının sağlıklı yapılamayacağı ve ihale konusu işin sağlıklı yürütülmesine engel teşkil ettiği anlaşıldığından, ihalenin iptali edilmesi gerekmektedir.

 

B) İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in 18’inci maddesi yönünden yapılan inceleme sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır.

 

İhale komisyonu üyeleri incelendiğinde sözkonusu komisyon üyelerinin arasında muhtar, hayırsever vatandaş sıfatıyla kişilerin görevlendirildiği ayrıca anılan kişilerin Yozgat Saraykent Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı mütevelli heyet üyesi olduğu görülmüş olup, konuya ilişkin olarak ihaleyi yapan idareden 05.12.2012 tarih ve 20617 sayılı Kurum yazısıyla, “…1) İhale komisyonu üyelerinin hangilerinin Yozgat Saraykent Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı mütevelli heyetinde yer aldığı,

2) İhale komisyonu üyeleri arasında belediye başkanı, hayırsever vatandaş ve muhtar sıfatıyla kişilerin görevlendirildiği anlaşılmış olup, bu kişilerin hangi mevzuata dayanılarak görevlendirildiği, …” hususlarında bilgi ve belgeler istenilmiştir.

 

İhaleyi yapan idareden gelen 07.12.2012 tarih ve 2012/343 sayılı yazıda özetle, 12.01.2012 kararla harcama yetkililiği Vakıf Başkanı sıfatı ile İlçe Kaymakamına verildiği, bu itibarla Vakıf Mütevelli Heyeti Üyelerinin ihale komisyonu üyesi yapılmasında sakınca görülmemiştir denildiği anlaşılmıştır.

 

4734 sayılı Kanun’un “İhale Komisyonu” başlıklı 6’ncı maddesinde “.İhale yetkilisi, biri başkan olmak üzere, ikisinin ihale konusu işin uzmanı olması şartıyla, ilgili idare personelinden en az dört kişinin ve muhasebe veya malî işlerden sorumlu bir personelin katılımıyla kurulacak en az beş ve tek sayıda kişiden oluşan ihale komisyonunu, yedek üyeler de dahil olmak üzere görevlendirir.

İhaleyi yapan idarede yeterli sayı veya nitelikte personel bulunmaması halinde, bu Kanun kapsamındaki idarelerden komisyona üye alınabilir…”hüküm altına alınmıştır.

 

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “İhale yetkilisi ve ihale komisyonu” başlıklı 5’inci maddesinde“5.1. 4734 sayılı Kanunun “Tanımlar” başlıklı 4 üncü maddesinde “ihale yetkilisi”; idarenin, ihale ve harcama yapma yetki ve sorumluluğuna sahip kişi veya kurulları ile usulüne uygun olarak yetki devri yapılmış görevlileri olarak belirlenmiştir. İdarelerin bu yetkilere sahip kişi, kurul veya görevlileri ise, kendi mevzuatlarında belirlenmektedir. Bu nedenle, idarenin tabi olduğu mevzuat çerçevesinde, ihale yetkilisinin idarelerce belirlenmesi gerekmektedir…

…5.4. İhale komisyonlarının idare personelinden oluşturulması gerekmekte olup, ihaleyi yapan idarede yeterli sayı veya nitelikte personel bulunmaması halinde bu Kanun kapsamındaki idarelerden komisyona üye alınabilecektir...

…5.8. İhale yetkilisi, ihale komisyonunda görev alamaz. Kurulların ihale yetkilisi olduğu durumlarda da kurul üyeleri ihale komisyon üyesi olamazlar…” açıklaması getirilmiştir.

 

Yukarıda yer alan Kanun hükmü ve Tebliğ açıklamaları bir arada değerlendirildiğinde, ihale komisyonunun ihale yetkilisi tarafından ihaleyi yapan idare personeli arasından belirleneceği, ancak ihaleyi yapan idarede yeterli sayı veya nitelikte personel bulunmaması halinde, bu Kanun kapsamındaki idarelerden komisyona üye alınabileceği ve komisyon üyelerinin idari personel olması gerektiği düzenlenmiştir.

 

Bu itibarla, ihaleyi yapan idarece ihale komisyonu üyeleri arasında hayırsever vatandaş, muhtar sıfatıyla kişilerin görevlendirildiği ve sözkonusu kişilerin idari personel olmadığı, bu itibarla ihale komisyonun 4734 sayılı Kanun ve ikincil mevzuata aykırı olarak kurulduğu anlaşılmıştır.

 

Ayrıca, 4734 sayılı Kanunun “Tanımlar” başlıklı 4’üncü maddesinde ihale yetkilisi; idarenin, ihale ve harcama yapma yetki ve sorumluluğuna sahip kişi veya kurulları ile usulüne uygun olarak yetki devri yapılmış görevlileri olarak tanımlanmış, yukarıda yer alan Tebliğ maddesinde de idarelerin anılan Kanun maddesindeki yetkilere sahip kişi, kurul veya görevlilerin kendi mevzuatlarında belirlenmekte olduğu, bu nedenle idarenin tabi olduğu mevzuat çerçevesinde, ihale yetkilisinin idarelerce belirlenmesi gerektiği, kurulların ihale yetkilisi olduğu durumlarda ise kurul üyelerinin ihale komisyon üyesi olamayacağı açıklanmıştır.

 

Kaldı ki, Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğünün resmi internet sitesinde yer alan Başbakanlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü Hukuk Müşavirliğinin 10.12.2009 tarih ve B.02.1.SYD0.61647.03.02/36617232 sayılı yazısında  “…3294 sayılı Sosyal yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu hükümlerine istinaden Kanunun amacına uygun faaliyet ve çalışmalar yapmak ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara nakdî ve aynî yardımda bulunmak üzere her il ve ilçede 17/07/1986 tarihli ve 19167 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 1986/11 sayılı Başbakanlık Genelgesi ekinde yer verilen resmi senet ile kurulan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları, 27/02/2008 tarihli ve 26800 Resmi Gazete'de yayımlanan 5737 sayılı Vakıflar Kanunu'nun 3 üncü maddesi ile 743 sayılı Türk Kanunu Medenisi ve 4721 sayılı Türk Medenî Kanunu hükümlerine göre kurulduklarından "Yeni Vakıf olarak nitelendirilmiştir.

5737 sayılı Vakıflar Kanunu'nun 4 üncü maddesinde Vakıfların özel hukuk tüzel kişiliğine sahip oldukları açıkça vurgulanmış olup; 6 ncı maddesinin 5 inci fıkrasında, "Yeni vakıfların yönetim organının vakıf senedine göre oluşturulacağı" hükmü mevcuttur.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları resmi senedinin 10 uncu maddesinde, Vakıf Mütevelli Heyetinin görevleri açıkça sayılmış olup; Mütevelli Heyetinin Toplantı ve Karar Nisabı başlıklı 11 inci maddesinde, "Mütevelli Heyet çoğunlukla toplanır ve çoğunlukla karar alır. Karar almada oylar eşit çıktığı takdirde, başkanın oyu iki sayılır" denmektedir.

Görüldüğü üzere; Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarının tek başına bir harcama yetkilisinin bulunmadığı, harcama yetkililiğinin Vakıf Mütevelli Heyeti uhdesinde olduğu açıktır.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun4 üncü maddesinde ihale yetkilisi, "idarenin, ihale ve harcama yapma yetki ve sorumluluğuna sahip kişi veya kurulları ile usulüne uygun olarak yetki devri yapılmış görevlileri" olarak tanımlanmıştır.

Diğer taraftan, 09/01/2009 tarihli ve 27105 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Kamu İhale Genel Tebliği'nde, "İhale yetkilisi ihale komisyonunda görev alamaz. Kurulların ihale yetkilisi olduğu durumlarda da kurul üyeleri ihale komisyonu üyesi olamazlar" hükmü yer almaktadır. Zikredilen Kamu İhale Genel Tebliği ile harcama yetkisine sahip kişinin ihale komisyonunda yer alması engellenmek suretiyle ihalelerin şaibeden uzak, saydam ve rekabetçi koşullarda gerçekleştirilmesi hedeflenmiştir.

İzah edilen hukuki sebepler muvacehesinde;

1-Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarında harcama yetkililiği Vakıf Mütevelli Heyeti'nin uhdesinde olduğundan, İhale yetkilisi Vakıf Mütevelli Heyetidir. İhale yetkilileri de ihale komisyonunda görev alamayacaklarından; Vakıf Mütevelli Heyeti üyelerinin ihale komisyonu başkan ve üyesi olamayacakları, ...” yönünde görüş verildiği görülmüştür.

 

Yukarıda yer alan Kanun ve Tebliğ maddesi ile Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğünün resmi internet sitesinde yer alan Başbakanlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü Hukuk Müşavirliğinin yazısı bir arada değerlendirildiğinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarının Mütevelli Heyeti üyelerinin ihale komisyonu başkan ve üyesi olamayacakları sonucuna ulaşılmıştır.

 

Durum böyle iken, ihale komisyonunun 4734 sayılı Kanun ve ilgili mevzuata aykırı olarak kurulduğu, ihalenin bu nedenle de iptal edilmesi gerektiği anlaşılmıştır.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihalenin iptali gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle 4734 sayılı Kanun'un 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onuncu fıkrasının (a) bendi gereğince ihalenin iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

 

Kazım  ÖZKAN

II. Başkan

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

 

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

 

 

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul