İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UY.IV-712
  • Toplantı No: 2013/010
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 31.01.2013
(Aşağıdaki metin 10/2/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/010
Gündem No :77
Karar Tarihi:31.01.2013
Karar No :2013/UY.IV-712
Şikayetçi:
 Ka-Se İnşaat Ticaret Ve Sanayi Ltd. Şti., HASTANE CAD. BAYLAZ APT. NO:1/2 BİNGÖL
 İhaleyi yapan idare:
 Burdur Gençlik Hizmetleri Ve Spor İl Müdürlüğü, Burç Mahallesi Stadyum Cad. 4 15100 BURDUR
Başvuru tarih ve sayısı:
 22.01.2013 / 2801
Başvuruya konu ihale:
 2012/124658 İhale Kayıt Numaralı "Burdur İli Bucak Gençlik Ve Kültür Merkezi Hizmet Binası Yapım İşi" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

 

Burdur Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğütarafından 02.10.2012 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Burdur İli Bucak Gençlik ve Kültür Merkezi Hizmet Binası Yapım İşi” ihalesine ilişkin olarak başvuru sahibince 22.01.2013 tarih ve 2801 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunulmuştur.

 

Başvuruya ilişkin olarak 2013/433 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde ön inceleme raporu tanzim edilmiştir.

 

Karar:

 

 

Şikâyet dilekçesi ve ön inceleme raporu incelendi.

 

Başvuru dilekçesinde özetle, idarenin 21.240 pozunda kullanılan 04.1522 pozu ve 03.527 (Y) pozları için vermiş oldukları aşırı düşük açıklamaları reddettiği, 2012 yılı inşaat birim fiyat analizinin miktar ve fiyat olarak aynısı alındığı, fiyatta bir düşüklük söz konusu olmadığı, işçiliklerle ilgili idarenin tüm itirazları kabul ettiği, idarenin itirazının beton vibratör analizi 03.027(Y) pozu için 0,41 TL kârsız fiyat bulduğu, firmalarının vermiş olduğu analizde hiçbir fark bulunmadığı, firmalarının 03.527(Y) pozuna verdiği birim fiyatın 0,41 TL olduğu, farklarının sadece işçilikten kaynaklandığı, tek farkın operatör makinistten kaynaklandığı, operatör makinist saatlik ücretin ise 5,00 TL olarak yardımcı analizde yazıldığı, 01/07/2012-31/12/2012 tarihleri arasında asgari ücret 4.18 TL olduğundan bir sıkıntı olmadığı iddialarına yer verilmiştir.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 55’inci maddesinde; idareye şikâyet süresinin ihale süreci içerisinde şikâyete konu işlem veya eylemlerin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gerektiği tarihi izleyen günden itibaren anılan Kanunun 21’inci maddenin (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelerde beş gün, diğer hallerde ise  on gün olduğu, idarenin şikâyetin verilmesini izleyen on gün içinde gerekçeli bir karar alması gerektiği, belirtilen süre içinde bir karar alınmaması veya süresinde alınan kararın uygun bulunmaması durumunda karar verme süresinin bitimini veya karar bildirimini izleyen on gün içinde Kuruma itirazen şikâyet başvurusunda bulunulması gerektiği hüküm altına alınmıştır.

 

Yapılan inceleme sonucunda, başvuru sahibinin 17.12.2012 tarihinde idareye şikâyet başvurusunda bulunduğu, idarenin on günlük sürede şikâyet başvurusu üzerine bir karar vermediği, şikâyetçinin 4734 sayılı Kanun’un yukarıda anılan hükümleri gereği, idarenin on günlük karar verme süresinin bitimini takip eden on günlük süre içinde en geç 07.01.2013 Kuruma itirazen şikâyet başvurusunda bulunması gerekmekte iken, bu süre geçtikten sonra 22.01.2013 tarihinde Kuruma itirazen şikâyet başvurusunda bulunduğu anlaşılmıştır.

 

Bu itibarla, 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun süre yönünden reddi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanunun 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Başvurunun reddine,

   


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

 

Kazım  ÖZKAN

II. Başkan

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

 

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

 

 

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul