(KAYNAK: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Web Sitesi)
Kurumun kararın resmi metni sayfa sonunda yer alan dosyalar bölümündedir.
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Kararı
Karar Sayısı: 2113 Karar Tarihi: 07/02/2007
(10.02.2007 tarih ve 26430 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.)
Kurul Başkanlığının 06.02.2007 tarihli yazısı ekinde gönderilen 06.02.2007 tarih ve
BDDK.UYI.96.1-1683 sayılı yazı ve eklerinin incelenmesi sonucunda;Asya Katılım Bankası A.Ş.’nin izin talebinde bulunduğu ve 5411 sayılı Bankacılık
Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (h) bendinde belirtilen kıymetli maden ve
taşların alımı, satımı veya bunların emanete alınması işlemlerini gerçekleştirebilmesine,
Bankanın mevcut durum itibariyle gerek 5411 sayılı Bankacılık Kanunu hükümleri
çerçevesinde, gerekse mali bünyesine ilişkin olarak söz konusu faaliyetleri gerçekleştirmesine
engel bir tespit bulunmadığı dikkate alınarak, izin verilmesinekarar verilmiştir.Maddeye git
  
  
  Karar Metni
  Kaynak Metin (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.

  Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul