(KAYNAK: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Web Sitesi)
Kurumun kararın resmi metni sayfa sonunda yer alan dosyalar bölümündedir.
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Kararı
Karar Sayısı: 2196 Karar Tarihi: 31/05/2007


(05.06.2007 tarih ve 26543 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.)
Kurul Başkanlığının 30.05.2007 tarihli yazısı ekinde gönderilen 24.05.2007
tarih ve BDDK.UY2-08/01-7057 sayılı yazı ve eklerinin incelenmesi sonucunda;Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş.’nin, ilgili kurumlardan gerekli izinlerin alınması
kaydıyla, 5411 sayılı Bankacılık Kanununun (Kanun) 4 üncü maddesinin;- (i) bendi çerçevesinde, “Türev Ürünlerin Alım Satımına Aracılık”,


- (j) bendi çerçevesinde, “Menkul Kıymetlerin Geri Alma veya Satma
Taahhüdü ile Alım Satımına Aracılık”,- (k) bendi çerçevesinde, “Halka Arza Aracılık”,


- (n) bendi çerçevesinde, “Yatırım Danışmanlığı”,


- (o) bendi çerçevesinde, “Portföy Yöneticiliği”,


- (v) bendi çerçevesinde, “Borsa Dışı Alım-Satıma Aracılık”


konularında faaliyette bulunmasına Kanunun geçici 3 üncü maddesi uyarınca
izin verilmesine karar verilmiştir.


Maddeye git
  
  
  Karar Metni
  Kaynak Metin (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.

  Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul