En son güncellemeler 25 Eylül 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
(KAYNAK: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Web Sitesi)
Kurumun kararın resmi metni sayfa sonunda yer alan dosyalar bölümündedir.
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Kararı
Karar Sayısı: 2441 Karar Tarihi: 17/01/2008
(22.01.2008 tarih ve 26764 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.)
Kurul Başkanlığının 15.01.2008 tarihli yazısı ekinde gönderilen 10.01.2008 tarih ve
BDDK.UY1/40.1-489 sayılı yazı ve eklerinin incelenmesi sonucunda;Fortis Bank A.Ş.’nin (Banka) 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 4 üncü maddesinin
birinci fıkrasının (v) bendi ile geçici 3 üncü maddesi hükümleri çerçevesinde Bankanın ana
hissedarı ve bağlı ortaklıklarına operasyonel destek hizmeti vermesi hususunda Bankaya izin
verilmesinekarar verilmiştir.Maddeye git
  
  
  Karar Metni
  Kaynak Metin (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.

  Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul