(KAYNAK: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Web Sitesi)
Kurumun kararın resmi metni sayfa sonunda yer alan dosyalar bölümündedir.
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Kararı
Karar Sayısı: 2452 Karar Tarihi: 17/01/2008
(22.01.2008 tarih ve 26764 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.)
Kurul Başkanlığının 16.01.2008 tarihli yazısı ekinde gönderilen 16.01.2008 tarih ve
BDDK.UYII.130/136-800 sayılı yazı ve eklerinin incelenmesi sonucunda;5582 sayılı “Konut Finansmanı Sistemine Đlişkin Çeşitli Kanunlarda Değişiklik
Yapılması Hakkında Kanun”a istinaden, finansal kiralama ve finansman şirketlerinin konut
finansmanı alanında yetkilendirilmeleri aşamasında izlenecek usul ve esaslar hakkındaki
07.06.2007 tarihli ve 2204 sayılı Kurul Kararında belirlenen şartlara ilave olarak, konut
finansmanı alanında faaliyet göstermek üzere yetkilendirilen şirketler için; finansal kiralama
şirketlerinin konut finansmanı faaliyetinden kaynaklanan net finansal kiralama alacakları ile
finansman şirketlerinin konut finansmanı kapsamında kullandıracakları kredilerin toplam
tutarının özkaynakların on beş katı ile sınırlandırılmasına,karar verilmiştir.Maddeye git
  
  
  Karar Metni
  Kaynak Metin (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.

  Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul