(KAYNAK: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Web Sitesi)
Kurumun kararın resmi metni sayfa sonunda yer alan dosyalar bölümündedir.
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Kararı
Karar Sayısı: 2506 Karar Tarihi: 28/02/2008
(04.03.2008 tarih ve 26806 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.)
Kurul Başkanlığının 27.02.2008 tarihli yazısı ekinde gönderilen 30.01.2008 tarih ve
BDDK.UY1/23-1-1529 sayılı yazı ve ekleri ile 25.02.2008 tarih ve BDDK.UY1/23-1/2829
sayılı yazı ve ekinin incelenmesi sonucunda;5411 sayılı Bankacılık Kanununun 4 üncü maddesinin (v) bendi ve geçici 3 üncü
maddesi hükümleri ile 03.08.2006 tarihli ve 1947 sayılı Kurul Kararı çerçevesinde ve sermaye
piyasası mevzuatından kaynaklanan yükümlülükler saklı kalmak kaydıyla, Akbank T.A.Ş.’nin
(Banka) kurucusu olduğu veya başkaları tarafından kurulmuş/kurulacak fonlara idari ve
operasyonel destek/danışmanlık hizmeti vermesi hususunda Bankaya izin verilmesinekarar verilmiştir.Maddeye git
  
  
  Karar Metni
  Kaynak Metin (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.

  Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul