En son güncellemeler 3 Nisan 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
(KAYNAK: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Web Sitesi)
Kurumun kararın resmi metni sayfa sonunda yer alan dosyalar bölümündedir.
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Kararı
Karar Sayısı: 2520 Karar Tarihi: 13/03/2008
(18.03.2008 tarih ve 26820 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.)
Kurul Başkanlığının 12.03.2008 tarihli yazısı ekinde gönderilen 27.02.2008 tarih ve
BDDK.UY1/40.1-2905 sayılı yazı ve eklerinin incelenmesi sonucunda;Fortis Bank A.Ş.’nin (Banka) 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 4 üncü maddesinin
birinci fıkrasının (v) bendi hükmü ile geçici 3 üncü maddesi hükümleri çerçevesinde,- Bankanın ana hissedarı, bağlı ortaklıkları, iştirakleri ile Türkiye ve yurtdışında
faaliyet gösteren diğer Fortis grup şirketlerine danışmanlık/eğitim, operasyon, bilgi sistemleri,
tadilat/kontrol, vesaik kontrolü alanlarını da içerecek şekilde operasyonel destek ve
danışmanlık hizmeti vermesi,- Sermaye piyasası mevzuatından kaynaklanan yükümlülükler saklı kalmak kaydıyla
Banka portföyünde bulunan ve Đstanbul Menkul Kıymetler Borsasına kote olan şirketlerin
hisse senetlerinin Banka tarafından ödünç alınması ve verilmesi işlemlerinin
gerçekleştirilebilmesihususlarında Bankaya izin verilmesine karar verilmiştir.Maddeye git
  
  
  Karar Metni
  Kaynak Metin (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.

  Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul