İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
(KAYNAK: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Web Sitesi)
Kurumun kararın resmi metni sayfa sonunda yer alan dosyalar bölümündedir.
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu KararıKarar Sayısı: 2673 Karar Tarihi: 26/06/2008(02.07.2008 tarih ve 26924 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.)Kurul Başkanlığının 25.06.2008 tarihli yazısı ekinde gönderilen 05.06.2008 tarih ve

BDDK.UY1.41.1-7715 sayılı yazı ve ekleri ile 25.06.2008 tarih ve BDDK.UY1.41.1-8645
sayılı yazı ve ekinin incelenmesi sonucunda;


5411 sayılı Bankacılık Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (v) bendi ile

geçici 3 üncü maddesi hükümleri uyarınca; Türk Ekonomi Bankası A.Ş.’nin; Kanun, ilgili
diğer mevzuat ve vergi mevzuatından kaynaklanan yükümlülükler saklı kalmak kaydıyla,
kendi risk grubunda yer alan tüzel kişilere, insan kaynakları, tedarik yönetimi, tadilat/kontrol,
kullanılan donanımın bakım ve onarımı, yasal danışmanlık, güvenlik hizmetleri, muhaberat ve
baskı hizmetleri, kurumsal iletişim konularında destek/danışmanlık hizmeti vermesi
hususunda, söz konusu şirketlerin ana faaliyet konularını hiç bir şekilde yapmaması ve bu
faaliyetlerin icra edilmesini planlamaması şartıyla, adı geçen Bankaya izin verilmesine karar
verilmiştir.


Maddeye git
  
  
  Karar Metni
  Kaynak Metin (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.

  Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul