(KAYNAK: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Web Sitesi)
Kurumun kararın resmi metni sayfa sonunda yer alan dosyalar bölümündedir.
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu KararıKarar Sayısı: 2729 Karar Tarihi: 07/08/2008(13.08.2008 tarih ve 26966 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.)Kurul Başkanlığının 06.08.2008 tarihli yazısı ekinde gönderilen 05.06.2008 tarih ve

BDDK.UYI.41-1-7715 ile 07.07.2008 tarih ve BDDK.UYI.41.1-9200 sayılı yazı ve eklerinin
incelenmesi sonucunda,


5411 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (v) bendi ile geçici 3 üncü

maddesi hükümleri uyarınca Sermaye piyasası mevzuatından kaynaklanan yükümlülükler
saklı kalmak kaydıyla, Türk Ekonomi Bankası A.Ş.’nin kurucusu olduğu veya başkaları
tarafından kurulmuş/kurulacak fonlara idari ve operasyonel destek/danışmanlık hizmeti
vermesi hususunda adı geçen Bankaya izin verilmesine,


karar verilmiştir.

Maddeye git
  
  
  Karar Metni
  Kaynak Metin (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.

  Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul