En son güncellemeler 25 Eylül 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
(KAYNAK: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Web Sitesi)
Kurumun kararın resmi metni sayfa sonunda yer alan dosyalar bölümündedir.
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Kararı
Karar Sayısı: 2809 Karar Tarihi: 18/09/2008
(23.09.2008 tarih ve 27006 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.)
Kurul Başkanlığının 17.09.2008 tarihli yazısı ekinde gönderilen 11.09.2008 tarih ve
BDDK.UYIII/91.1-12468 sayılı yazı ve eklerinin incelenmesi sonucunda;Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.’ye, 5411 sayılı Bankacılık Kanununun geçici 3
üncü maddesi uyarınca ve 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (h) bendi kapsamında,
“Bankaların Kıymetli Maden Alım Satımına ve Alacaklarından Dolayı Edindikleri Emtia ve
Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasına Đlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in 4
üncü maddesinde belirtilen kıymetli madenlerin alım satımı işlemleri konusunda faaliyet izni
verilmesinekarar verilmiştir.Maddeye git
  
  
  Karar Metni
  Kaynak Metin (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.

  Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul