(KAYNAK: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Web Sitesi)
Kurumun kararın resmi metni sayfa sonunda yer alan dosyalar bölümündedir.
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Kararı
Karar Sayısı: 2812 Karar Tarihi: 18/09/2008
(23.09.2008 tarih ve 27006 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.)


Kurul Başkanlığının 17.09.2008 tarihli yazısı ekinde gönderilen 10.09.2008 tarih ve
BDDK.UYI.44.1-12345 sayılı yazı ve eklerinin incelenmesi sonucunda;5411 sayılı Bankacılık Kanununun (Kanun) 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (v)
bendi ile geçici 3 üncü maddesi çerçevesinde T. Đş Bankası A.Ş.’nin (Banka);- Kendi risk grubuna ve kurucusu olduğu vakıflara; bilgi teknolojilerine yönelik destek
hizmeti, bankacılık konularında eğitim ve danışmanlık, mimari ve mühendislik desteği ile
operasyonel, hukuksal, insan kaynakları, satın alma ve risk değerlendirme işlemlerine yönelik
destek/danışmanlık hizmeti,- Kurucusu olduğu veya başkaları tarafından kurulmuş/kurulacak fonlar ile
iştiraklerine idari ve operasyonel destek/danışmanlık hizmetiverme konularında faaliyette bulunmasına, Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri saklı
kalmak kaydıyla ve Bankaca söz konusu şirketlerin ana faaliyet konularının hiçbir şekilde
yapılmaması ve bu faaliyetlerin icra edilmesinin planlanmaması şartıyla, izin verilmesinekarar verilmiştir.Maddeye git
  
  
  Karar Metni
  Kaynak Metin (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.

  Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul