(KAYNAK: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Web Sitesi)
Kurumun kararın resmi metni sayfa sonunda yer alan dosyalar bölümündedir.
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Kararı
Karar Sayısı: 2826 Karar Tarihi: 18/09/2008
(23.09.2008 tarih ve 27006 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.)
Kurul Başkanlığının 17.09.2008 tarihli yazısı ekinde gönderilen 11.09.2008 tarih ve
BDDK.UYII.80.01-12466 sayılı yazı ve eklerinin incelenmesi sonucunda;5411 sayılı Bankacılık Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (i) bendi ile
geçici 3 üncü maddesi çerçevesinde, Nurol Yatırım Bankası A.Ş.’nin (Banka);- Ekonomik ve finansal göstergelere dayalı vadeli işlem sözleşmelerinin alım ve
satımı,

- Ekonomik ve finansal göstergelere dayalı vadeli işlem sözleşmelerine aracılık,

- Sermaye piyasası araçlarına dayalı vadeli işlem sözleşmelerinin alım ve satımı,

- Sermaye piyasası araçlarına dayalı vadeli işlem sözleşmelerine aracılık,

- Mala dayalı vadeli işlem sözleşmelerinin alım ve satımı,

- Mala dayalı vadeli işlem sözleşmelerine aracılık,

- Kıymetli madenlere dayalı vadeli işlem sözleşmelerinin alım ve satımı,

- Kıymetli madenlere dayalı vadeli işlem sözleşmelerine aracılık,

- Dövize dayalı vadeli işlem sözleşmelerinin alım ve satımı,

- Ekonomik ve finansal göstergelere dayalı opsiyon sözleşmelerinin alım ve satımı,

- Ekonomik ve finansal göstergelere dayalı opsiyon sözleşmelerine aracılık,

- Sermaye piyasası araçlarına dayalı opsiyon sözleşmelerinin alım ve satımı,

- Sermaye piyasası araçlarına dayalı opsiyon sözleşmelerine aracılık,

- Mala dayalı opsiyon sözleşmelerinin alım ve satımı,

- Mala dayalı opsiyon sözleşmelerine aracılık,- Kıymetli madenlere dayalı opsiyon sözleşmelerinin alım ve satımı,

- Kıymetli madenlere dayalı opsiyon sözleşmelerine aracılık,

- Dövize dayalı opsiyon sözleşmelerinin alım ve satımı,

- Ekonomik ve finansal göstergelere, sermaye piyasası araçlarına, mala, kıymetli
madenlere ve dövize dayalı birden fazla türev aracı içeren basit veya karmaşık yapıdaki
finansal araçların alım ve satımıkonularında faaliyette bulunmasına izin verilmesine karar verilmiştir.Maddeye git
  
  
  Karar Metni
  Kaynak Metin (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.

  Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul